Sunteți pe pagina 1din 1

REGIONARE CLIMATICĂ DUPĂ ALTITUDINE

REGIONARE CLIMATICĂ DUPĂ INFLUENŢELE EXTERIOARE


NUANŢE CLIMATICE CLIMA CARACTERISTICE CLIMATICE LOCALIZARE GEOGRAFICA
CLIMAT
Climatul CU INFLUENŢE
Etajul OCEANICE
Temperatura Diferenţe mici
Temperatura medie de temperatură între
Precipitaţii anotimpurile
Vânturi Câmpia de Vest LOCALIZARE GEOGRAFICĂ
şi Dealurile de Vest la nord de râul Bega,
climatic medie anuală extreme,ianuarie/iulie
lunară: precipitaţii bogate şi anuale
medii uniforme datorită
dominanteMunţii Apuseni, Munţii Poiana Ruscă, Depresiunea
Etaj alpin sub 2oC vânturilor
-8 de vestoC
… -15 oC/6-12 Peste vânturi Colinară
de în munţii a Transilvaniei,
cu altitudini faţada vestică
de peste 1800m a în
Carpaţilor
Carpaţii
1200mm/an vest, Orientali
cu Orientalişi faţada
(M.nordică
Rodnei,a Carpaţilor
Călimani, Meridionali
Maramureş, Suhard,
CLIMAT CU INFLUENŢE Temperaturi moderate iarna, excessive vara,abateri ploi de Câmpia de Vest
Ceahlău, şi Dealurile
Ciucaş), de VestînlaCarpaţii
peste 2000m sud de Meridionali
râul Bega,
SUBMEDITERANEENE toamnă, iar ca vânt se remarcă austrul datorate Munţii (în Banatului,
toate grupele) Podişul
şi sub Mehedinti, Podişul
formă de areale Getic
în Munţii
reliefului (Platforma
Apuseni Strehaiei),
(M. Bihor,Câmpia Olteniei
Vlădeasa, Mare, Trascău)
Climatul DEEtaj
CLIMAT TRANZIŢIE
montan ÎNTRE
2-6 oC CEL Temperaturi
-4 … -8oC/12-18 maioCridicate iarna ca în estul
800-1200mm/an ţării, Partea
vânturi de în centrală
munţii cua altitudini
Câmpiei cuprinse
Române, între
Subcarpaţii Getici,în
1000-1800m
montan
CU INFLUENŢE OCEANICE ŞI precipitaţiile scad cantitativ spre est, unde batevestiarna Podişul Getic Orientali, Carpaţii Meridionali şi Carpaţii
Carpaţii
SUBMEDITERANEENE ŞI CLIMATUL crivăţul, iar în vest bate austral Occidentali
DE ARIDITATEEtaj de 6-8 oC Inversiuni de 600-800mm/an brize depresiunile intramontane: Maramureş, Dornelor,
CLIMAT DEdepresiune
ARIDITATE Continentalism termic accentuat, marcat prin
temperatură/ veri Câmpia
montane, Moldovei
Giurgeu, Ciuc, (Jijiei),
Câmpulung Podişul Bârladului,Comăneşti,
Moldovenesc, Câmpia
foarte calde cu secete frecvente şi ierni foartefoehn
veri răcoroase reci cu Bărăganului,
Braşov, Podişul
ÎntorsuraDobrogei
Buzăului, Loviştei, Petroşani, Haţeg,
manifestări violente ale crivăţului (fenomen numit Culoarul Timiş-Cerna, Beiuş, Brad, Zlatna
Etaj de 7-9 oC viscol caracterizat
Inversiuni de prin vânt cu viteză brize,
600-800mm/an mare şifoehn depresiuni subcarpatice (Depresiunea Cracău-Bistriţa,
depresiune spulberarea zăpezii)
temperatură/ (Vântul Tazlău-Caşin, Vrancei, Câmpina, Târgu Jiu-Câmpu
CLIMAT CUsubmontană
INFLUENŢE BALTICE Temperaturi
veri răcoroase foarte scăzute iarna, temperaturi mare) Podişul
Mare,Sucevei,
Praid,Obcinele
Bistriţa Bucovinei, nordul Subcarpaţilor
etc.), depresiunile submontane
moderate vara, precipitaţii bogate (iarna sub formă Moldovei şi nordul Câmpiei
din Depresiunea ColinaraMoldovei (Jijiei) (Depresiunea
a Transilvaniei
de ninsori abundente) Făgăraş, Sibiu, Culoarul Alba Iulia-Turda)
CLIMAT CUEtaj
INFLUENŢE
de PONTICE
6-8 o
C Temperaturi
-2 … -5oC/18-20 moderate
o
C iarna, veri calde, precipitaţii
700-900mm/an vânturi Zona litorală cu
de dealuri pe oaltitudini
faşie de 25-30km depărtare de
între 500-1000m: ţărm,
dealurile
Climat de dealuri reduse, umiditate a aerului ridicată, brize marine Deltasubcarpatice,
vest, crivăt, Dunării şi lunca Dunării
munţii scunzi din Carpaţii Occidentali,
dealuri înalte austru (sud) dealuri mai înalte din Podişul Transilvaniei şi Podişul
Sucevei
Etaj de 8-10 oC -2 … -3oC/20-21 oC 500-700mm/an vânturi de dealuri cu altitudini între 250-500m: Podişul Moldovei
dealuri (valorile maxime vest, crivăt (Podişul Sucevei, Podişul Bârladului), Masivul
joase sunt în Dealurile (est), austru Dobrogei de Nord (Munţii Măcin, Podişul Babadag),
de Vest) (sud) partea central-vestică a Depresiunii Colinare a
Transilvaniei, Podişul Mehedinţi, Dealurile de Vest
Etajul 10-11 oC -1 … -3oC/21-23 oC 500-600mm/an vânturi de Câmpia Moldovei (Jijiei), centrul şi vestul Câmpiei
moderat de (valorile maxime vest, crivăt Române, Câmpia Transilvaniei, Câmpia de Vest
Climat de câmpie sunt în Câmpia (est), austru
câmpie de Vest) (sud)
Etajul 10-11,5 oC -1 … -3oC/21-24oC 400-500mm/an crivăt estul Câmpiei Române (Câmpia Bărăganului), Podişul
excesiv de (secete Casimcei, Podişul Dobrogei de Sud, sudul Podişului
câmpie frecvente) Bârladului
Climatul de pe litoral,din 11-12 oC +1 … -1oC/23-24 oC 350-500mm/an crivăt, Lunca Dunării, Delta Dunării, litoralul Mării Negre
lunca şi Delta Dunării austru(sud)