Sunteți pe pagina 1din 22

Resurse şi conversia energiei

Conversia termoelectrică.
Conversia MHD
Cursul 14

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 1/22
Problematică
• Efecte termoelectrice
• Schema de principiu a unei pile termoelectrică
• Explicarea funcŃionării
– fenomene fizice
– termodinamica pilelor termoelectrice
• Realizări tehnologice ale pilelor termoelectrice
• Principiul de funcŃionare al GMHD
• GMHD liniar în c.c. de tip Faraday
• Alte tipuri de GMHD:
– de tip Hall
– de tip asincron 1n c.a
– circulare
– GMHD cu radioizotopi
• Scheme de centrale MHD
• Realizări practice de GMHD (instalaŃii pilot)

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 2/22
Efecte termoelectrice
Efectele termoelectrice sunt fenomenele cauzate de cuplarea
interacŃiunilor de natură termică (diferenŃă de temperatură) cu cele de
natură electrică (diferenŃă de potenŃial electric).
• Efectul Joule – degajare de căldură într-un conductor electric supus unei
diferenŃe de potenŃial electric, ca urmare a ireversibilităŃii procesului de
conducŃie electrică δQ = R ⋅ i 2 (t ) ⋅ dt
• Efectul Seebeck – apariŃia unei t.e.m într-un circuit electric format din
conductoare cu proprietăŃi electrice diferite care sunt supuse unei
diferenŃe de temperatură 2
E12 = ∫ α S ( x) ⋅ grad T ( x) ⋅ dx
1
• Efectul Peltier – absorbŃia sau degajarea de căldură în funcŃie denatura
materialelor şi de sensul de trecere a curentului electric prin joncŃiunile a
2 (semi)conductoare diferite
δ Q = Π ⋅ dqel
• Efectul Thompson – absorbŃie sau degajare de căldură în funcŃie de
natura materialului şi de sensul curentului printr-un singur conductor
supus unei diferenŃe de temperatură δ Q = τ ⋅ ∆ T ⋅ dq el

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 3/22
Schema de principiu a convertorului termoelectric

Sursă de energie electrică Refrigerator

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 4/22
Schema echivalentă

r = rA + rB + r j
U e = (α A − α B ) ⋅ (Tcald − Trece )
14 4244 3
∆T

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 5/22
ExplicaŃie fenomenologică

Efectul Thompson
Efectul Peltier

Efectul Peltier
p

Trece Efectul Thompson Tcald

Efectul Seebeck

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 6/22
ExplicaŃie termodinamică
Ji = JQ X e′ = α 2 ⋅ X i′ − R2 ⋅ J e ∆T= T1 –T2

J e = J q = iel J i = C2 ⋅ X i′ + α 2 ⋅ J e T1 T2
semiconductor p
2
 1 T − T ∆T JQ
X i′ = ∫ T ⋅  grad  ⋅ d r = − 2 1 = ; T1 > T2 semiconductor n

1  T  Tm Tm 1
1 2 ∆V
2 2
X e′ = ∫ grad(−Ve ) ⋅ d r = − ∫ dV = V1 − V2 = ∆V ; V1 > V2
iel
1 1 R

α2 α2 C2
iel = 0; ∆Ve = ⋅ ∆T ; J Q0 = ⋅ ∆T ∆V = α ⋅ ∆T − R ⋅ i
∆V = ⋅ ∆T − R2 ⋅ iel Tm Tm S 2 el
Tm { {
αS
Λt = λt ⋅
A J Q = Λ t ⋅ ∆T + Π ⋅ iel
l
C2
JQ = ⋅ ∆T + α 2 ⋅ iel ⋅ iel ; J Q = α S ⋅ Tm ⋅ iel D = ( Λ t / Tm ) ⋅ (∆T ) + R2 ⋅ iel
2 2
∆T = 0; ∆V = − R
{2 123
Tm ρohm ⋅l / A Π

1 + z ⋅ Tm − 1 α S2
Ropt = R2 ⋅ 1 + z ⋅ Tm ; ηt max = ; z=
1 + z ⋅ Tm + 1 λt ⋅ ρohm
α S = (150 ÷ 250) [µV/K]; ρohm = (5 ÷ 15) [µΩ/m]; λt = (1 ÷ 3) [W/m]
z = (1.5 ÷ 4) ⋅ 10−3 [K -1 ]; Tm = (400 ÷ 800) [K]; ηtmax =(4.7 ÷ 12) [%]

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 7/22
Realizări practice
Temperatura Materiale ImpurităŃi Z η max PreŃ
[°C] semiconductoare Tip p Tip n [1/K] [%] [$/W]
Înaltă SoluŃie solidă
B Ph 5.5·10-4 10 100
=1000 Ge (20% ) + Si(80%)
Medie
TePb Na I 8.5·10-4 6.8 15
=500
Joasă
Bi2Te3 Bi2Se3 Sb2Te3 1.6·10-3 4.7 10
=250

• Avantaje:
– robuste
– fără piese în mişcare
– întreŃinere uşoară
• Dezavantaje:
– cost ridicat
– randament mic
– puteri mici

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 8/22
SoluŃii constructive pentru pile termoelectrice

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 9/22
Generatorul termoelectric cu radioizotopi

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 10/22
AplicaŃii ale conversiei termoelectrice

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 11/22
Conversia Magnetohidrodinamică (MHD)
Conversia MHD este tehnologia prin care se obŃine direct energie electrică din
căldură cu ajutorul unui fluid conductor electric care se deplasează în câmp
magnetic.
• Fluidul conductor electric:
– Mercur (Hg), metale topite (Na, K)
– SoluŃie de apă sărată
– Plasmă – gaz puternic ionizat (a 4-a stare a materiei)

C C1

i
l v v

E R

A A1

r r r r r r
E = v × B; FL = −e ⋅ (v × B ) Tr 1000
r r η =1− ≈1− = 0.6
e = ∫ E ⋅ dl Tc 2500

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 12/22
GMHD de tip Faraday (liniar, de c.c.)

Schema GMHD liniar de c.c. Efectul de capăt Efectul de reacŃie


cu electrozi compleŃi

Electrozi segmentaŃi GMHD cu efect Hall Electrozi segmentaŃi


complet conectaŃi serie

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 13/22
CirculaŃia curenŃilor la electrozii segmentaŃi

MHD cu canal liniar

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 14/22
GMHD cu canale concentrice

GMHD tip disc GMHD disc de tip Hall

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 15/22
GMHD asincron în c.a.

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 16/22
Centrală MHD cu circuit închis de plasmă

Schema centralei MHD cu Ciclul de funcŃionare al centralei MHD


circuit închis de plasmă cu circuit închis de plasmă

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 17/22
CNE cu GMHD funcŃionând în ciclu închis

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 18/22
Centrală MHD cu ciclu deschis

Schema bloc

Schemă explicativă

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 19/22
Ciclul binar deschis: GMHD + turbină cu abur

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 20/22
GMHD pilot

GMHD pilot
GMHD pilot în funcŃiune
la Universitatea din Bologna (Italia)

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 21/22
Detalii constructive ale unui GMHD

Bobinele GMHD

Canalul MHD cu electrozii secŃionaŃi

2010, Timişoara prof. Bucur LUŞTREA- Resurse şi conversia energei- C14 22/22