Sunteți pe pagina 1din 4

Deschideți ușa și lăsați călăuzească pașii în noul mai de preț cadou

spiritul Crăciunului să vă an! pentru cei dragi!


intre în casă! Fie ca Iubirea,
Deschideți inimile și Ințelepciunea,
lăsați Bucuria și Increderea și
Implinirea să vă intre în Generozitatea să vă
Deschideți ușa și lăsați
suflet! călăuzească pașii în noul
spiritul Crăciunului să vă
Deschideți larg brațele și an!
intre în casă!
îmbrățișarea voastră Deschideți inimile și
caldă, vorba bună și lăsați Bucuria și
gândul curat să fie cel Implinirea să vă intre în
mai de preț cadou suflet!
pentru cei dragi! Deschideți larg brațele și
Fie ca Iubirea, Deschideți ușa și lăsați
îmbrățișarea voastră
Ințelepciunea, spiritul Crăciunului să vă
caldă, vorba bună și
Increderea și intre în casă!
gândul curat să fie cel
Generozitatea să vă Deschideți inimile și
mai de preț cadou
călăuzească pașii în noul lăsați Bucuria și
pentru cei dragi!
an! Implinirea să vă intre în
Fie ca Iubirea,
suflet!
Ințelepciunea,
Deschideți larg brațele și
Increderea și
Deschideți ușa și lăsați îmbrățișarea voastră
Generozitatea să vă
spiritul Crăciunului să vă caldă, vorba bună și
călăuzească pașii în noul
intre în casă! gândul curat să fie cel
an!
Deschideți inimile și mai de preț cadou
lăsați Bucuria și pentru cei dragi!
Implinirea să vă intre în Fie ca Iubirea,
Deschideți ușa și lăsați
suflet! Ințelepciunea,
spiritul Crăciunului să vă
Deschideți larg brațele și Increderea și
intre în casă!
îmbrățișarea voastră Generozitatea să vă
Deschideți inimile și
caldă, vorba bună și călăuzească pașii în noul
lăsați Bucuria și
gândul curat să fie cel an!
Implinirea să vă intre în
mai de preț cadou suflet!
pentru cei dragi! Deschideți larg brațele și
Fie ca Iubirea, Deschideți ușa și lăsați
îmbrățișarea voastră
Ințelepciunea, spiritul Crăciunului să vă
caldă, vorba bună și
Increderea și intre în casă!
gândul curat să fie cel
Generozitatea să vă Deschideți inimile și
mai de preț cadou
călăuzească pașii în noul lăsați Bucuria și
pentru cei dragi!
an! Implinirea să vă intre în
Fie ca Iubirea,
suflet!
Ințelepciunea,
Deschideți larg brațele și
Increderea și
îmbrățișarea voastră
Deschideți ușa și lăsați Generozitatea să vă
caldă, vorba bună și
spiritul Crăciunului să vă călăuzească pașii în noul
gândul curat să fie cel
intre în casă! an!
mai de preț cadou
Deschideți inimile și pentru cei dragi!
lăsați Bucuria și Fie ca Iubirea,
Implinirea să vă intre în Ințelepciunea,
suflet! Deschideți ușa și lăsați
Increderea și
Deschideți larg brațele și spiritul Crăciunului să vă
Generozitatea să vă
îmbrățișarea voastră intre în casă!
călăuzească pașii în noul
caldă, vorba bună și Deschideți inimile și
an!
gândul curat să fie cel lăsați Bucuria și
mai de preț cadou Implinirea să vă intre în
pentru cei dragi! suflet!
Fie ca Iubirea, Deschideți larg brațele și
Ințelepciunea, îmbrățișarea voastră Deschideți ușa și lăsați
Increderea și caldă, vorba bună și spiritul Crăciunului să vă
Generozitatea să vă gândul curat să fie cel intre în casă!
Deschideți inimile și invers: oamenii au inimi Fie ca Sfintele Sărbători
lăsați Bucuria și de lemn și cruci de aur! să vă aducă lumină în
Implinirea să vă intre în Fie ca Sfintele Sărbători casă și în inimile voastre,
suflet! să vă aducă lumină în alături de cei dragi vouă!
Deschideți larg brațele și casă și în inimile voastre,
îmbrățișarea voastră alături de cei dragi vouă!
caldă, vorba bună și
gândul curat să fie cel
mai de preț cadou Pe vremuri oamenii
pentru cei dragi! aveau cruci de lemn și
Fie ca Iubirea, Pe vremuri oamenii inimi de aur,acum însă e
Ințelepciunea, aveau cruci de lemn și invers: oamenii au inimi
Increderea și inimi de aur,acum însă e de lemn și cruci de aur!
Generozitatea să vă invers: oamenii au inimi Fie ca Sfintele Sărbători
călăuzească pașii în noul de lemn și cruci de aur! să vă aducă lumină în
an! Fie ca Sfintele Sărbători casă și în inimile voastre,
să vă aducă lumină în alături de cei dragi vouă!
casă și în inimile voastre, Pe vremuri oamenii
alături de cei dragi vouă! aveau cruci de lemn și
Pe vremuri oamenii inimi de aur,acum însă e
Pe vremuri oamenii aveau cruci de lemn și invers: oamenii au inimi
aveau cruci de lemn și inimi de aur,acum însă e de lemn și cruci de aur!
inimi de aur,acum însă e invers: oamenii au inimi Fie ca Sfintele Sărbători
invers: oamenii au inimi de lemn și cruci de aur! să vă aducă lumină în
de lemn și cruci de aur! Fie ca Sfintele Sărbători casă și în inimile voastre,
Fie ca Sfintele Sărbători să vă aducă lumină în alături de cei dragi vouă!
să vă aducă lumină în casă și în inimile voastre,
casă și în inimile voastre, alături de cei dragi vouă!
alături de cei dragi vouă!
Pe vremuri oamenii
aveau cruci de lemn și
Pe vremuri oamenii inimi de aur,acum însă e
Pe vremuri oamenii aveau cruci de lemn și invers: oamenii au inimi
aveau cruci de lemn și inimi de aur,acum însă e de lemn și cruci de aur!
inimi de aur,acum însă e invers: oamenii au inimi Fie ca Sfintele Sărbători
invers: oamenii au inimi de lemn și cruci de aur! să vă aducă lumină în
de lemn și cruci de aur! Fie ca Sfintele Sărbători casă și în inimile voastre,
Fie ca Sfintele Sărbători să vă aducă lumină în alături de cei dragi vouă!
să vă aducă lumină în casă și în inimile voastre,
casă și în inimile voastre, alături de cei dragi vouă!
alături de cei dragi vouă!
Pe vremuri oamenii
aveau cruci de lemn și
Pe vremuri oamenii inimi de aur,acum însă e
Pe vremuri oamenii aveau cruci de lemn și invers: oamenii au inimi
aveau cruci de lemn și inimi de aur,acum însă e de lemn și cruci de aur!
inimi de aur,acum însă e invers: oamenii au inimi Fie ca Sfintele Sărbători
invers: oamenii au inimi de lemn și cruci de aur! să vă aducă lumină în
de lemn și cruci de aur! Fie ca Sfintele Sărbători casă și în inimile voastre,
Fie ca Sfintele Sărbători să vă aducă lumină în alături de cei dragi vouă!
să vă aducă lumină în casă și în inimile voastre,
casă și în inimile voastre, alături de cei dragi vouă!
alături de cei dragi vouă!
Pe vremuri oamenii
aveau cruci de lemn și
Pe vremuri oamenii
inimi de aur,acum însă e
Pe vremuri oamenii aveau cruci de lemn și
invers: oamenii au inimi
aveau cruci de lemn și inimi de aur,acum însă e
de lemn și cruci de aur!
inimi de aur,acum însă e invers: oamenii au inimi
de lemn și cruci de aur!
Fie ca Sfintele Sărbători și bucurii să intre în casa Să ningă fericire peste
să vă aducă lumină în voastră. voi și clopoței să sune a
casă și în inimile voastre, speranță, miros de brad
alături de cei dragi vouă!
și bucurii să intre în casa
voastră.
Nașterea Domnului să vă
aducă pace sufletească,
Pe vremuri oamenii
aveau cruci de lemn și să vă ningă cu bucurii,
inimi de aur,acum însă e să vă înzăpezească de Nașterea Domnului să vă
invers: oamenii au inimi fericire și să vă înghețe aducă pace sufletească,
de lemn și cruci de aur! necazurile. să vă ningă cu bucurii,
Fie ca Sfintele Sărbători Să ningă fericire peste să vă înzăpezească de
să vă aducă lumină în voi și clopoței să sune a fericire și să vă înghețe
casă și în inimile voastre,
speranță, miros de brad necazurile.
alături de cei dragi vouă!
Nașterea Domnului să vă și bucurii să intre în casa Să ningă fericire peste
aducă pace sufletească, voastră. voi și clopoței să sune a
să vă ningă cu bucurii, speranță, miros de brad
să vă înzăpezească de Nașterea Domnului să vă și bucurii să intre în casa
fericire și să vă înghețe aducă pace sufletească, voastră.
necazurile. să vă ningă cu bucurii,
Să ningă fericire peste să vă înzăpezească de Nașterea Domnului să vă
voi și clopoței să sune a fericire și să vă înghețe aducă pace sufletească,
speranță, miros de brad necazurile. să vă ningă cu bucurii,
și bucurii să intre în casa Să ningă fericire peste să vă înzăpezească de
voastră. voi și clopoței să sune a fericire și să vă înghețe
speranță, miros de brad necazurile.
și bucurii să intre în casa Să ningă fericire peste
voastră. voi și clopoței să sune a
Nașterea Domnului să vă speranță, miros de brad
aducă pace sufletească, și bucurii să intre în casa
să vă ningă cu bucurii, voastră.
să vă înzăpezească de Nașterea Domnului să vă
fericire și să vă înghețe aducă pace sufletească,
necazurile. să vă ningă cu bucurii,
Să ningă fericire peste să vă înzăpezească de Nașterea Domnului să vă
voi și clopoței să sune a fericire și să vă înghețe aducă pace sufletească,
speranță, miros de brad necazurile. să vă ningă cu bucurii,
și bucurii să intre în casa Să ningă fericire peste să vă înzăpezească de
voastră. voi și clopoței să sune a fericire și să vă înghețe
speranță, miros de brad necazurile.
și bucurii să intre în casa Să ningă fericire peste
voastră. voi și clopoței să sune a
Nașterea Domnului să vă speranță, miros de brad
aducă pace sufletească, și bucurii să intre în casa
să vă ningă cu bucurii, voastră.
să vă înzăpezească de Nașterea Domnului să vă
fericire și să vă înghețe aducă pace sufletească,
necazurile. să vă ningă cu bucurii,
Să ningă fericire peste să vă înzăpezească de Nașterea Domnului să vă
voi și clopoței să sune a fericire și să vă înghețe aducă pace sufletească,
speranță, miros de brad necazurile. să vă ningă cu bucurii,
să vă înzăpezească de
fericire și să vă înghețe
necazurile.
Să ningă fericire peste
voi și clopoței să sune a
speranță, miros de brad
și bucurii să intre în casa
voastră.

Nașterea Domnului să vă
aducă pace sufletească,
să vă ningă cu bucurii,
să vă înzăpezească de
fericire și să vă înghețe
necazurile.
Să ningă fericire peste
voi și clopoței să sune a
speranță, miros de brad
și bucurii să intre în casa
voastră.