Sunteți pe pagina 1din 3

CLASA a II-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:

Albă-ca-Zăpada

Vânătorul plecă grăbit spre palat, lăsând-o în viaţă pe biata fetiţă.


Copila rămase speriată şi singură în pădurea plină de primejdii. Spre seară, întâlni un
iepuraş care îi arătă drumul spre o căsuţă.
Era locuinţa celor şapte pitici. Înăuntru, lucrurile erau mititele, dar sclipeau de curăţenie.
Obosită, fata se aşeză pe unul dintre pătuţuri şi adormi.
Dimineaţa, copila deschise încetinel ochii. Văzând piticii, se sperie rău. Prietenoşi, ei o
întrebară cu blândeţe:
- Cum te cheamă, fetiţo?
Fetiţa răspunse sfioasă:
- Eu sunt Albă-ca-Zăpada!
(după Fraţii Grimm)
5 p 1. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect:
a) Copila a rămas singură: b) Spre seară, ea a întâlnit:
 pe lac;  un urs;
 în pădure;  o broscuţă;
 în castel.  un iepuraş.
c) Căsuţa era locuinţa d) În căsuţă lucrurile erau: e) Numele fetei era:
celor şapte:  de aur;  Cenuşăreasa;
 pitici;  de argint;  Albă-ca-Zăpada;
 uriaşi;  mititele.  Degeţica.
 zmei.
10 p 2. Transcrie din textul Albă-ca-Zăpada:
a) întrebarea adresată de pitici fetei
______________________________________________________________________
b) enunţul care exprimă răspunsul fetei la întrebarea piticilor
______________________________________________________________________

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ pag. 1 din 3


Clasa a II-a ETAPA a II-a – 27.02.2010
5 p 3. Scrie pe linia de mai jos personajele care apar în fragmentul marcat din textul dat:
_______________________________________________________________________

15 p 4. Selectează din fragmentul marcat în text cuvintele care conţin grupurile de litere ce, ci,
che, chi şi desparte-le în silabe.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre aceste cuvinte.


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6 p 5. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos:
plină - ____________________ înăuntru - ________________
deschide - _________________ obosită - _________________
curat - ____________________ întreabă - ________________

4 p 6. Scrie vocala potrivită pe spaţiile libere, astfel încât să obţii cuvinte:


v___nător căs___ţă p___dure p___tici
___ntrebare ob___sită f___tiţa ş___pte
10 p 7. Rescrie corect enunţul următor pe liniile de mai jos:
întro zi radu şi gheorghiţă au găsit un iepuraş întrun colţ al grădinii.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

10 p 8. Alege dintre cuvintele date perechile de cuvinte cu înţeles/sens asemănător şi scrie-le


pe liniile de mai jos:
se amuză, cale, prieten, primejdie, uscat, delicată
amic, ofilit, gingaşă, drum, se distrează, pericol
Model: prieten – amic
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

10 p 9. Adaugă semnele de punctuaţie necesare, scriindu-le la locul potrivit, în textul


următor:

O rază caldă de soare văzu un ghiocel Ea îl întrebă mirată


De ce ai răsărit aşa devreme ghiocelule
Aştept viorelele toporaşii brânduşele zambilele şi narcisele
EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ pag. 2 din 3
Clasa a II-a ETAPA a II-a – 27.02.2010
15 p 10. Scrie un text de 5-7 rânduri despre un personaj preferat, dintr-o poveste citită de
tine, precizând numele acestuia.
Atenţie!
Pune un titlu potrivit textului scris de tine.
Respectă cerinţa dată.
Scrie corect toate cuvintele.
Respectă aşezarea textului în pagină.
Ai grijă la aspectul scrisului.
Foloseşte corect semnele de punctuaţie.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ai terminat?
Mai verifică o dată răspunsurile!
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total punctaj - 100 puncte.

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ pag. 3 din 3


Clasa a II-a ETAPA a II-a – 27.02.2010