Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTE TEORIE

1. Analiza frecvențială, definiție, etape (enumerare), probabilitatea de


depășire, perioada de revenire.
2. Noțiunea de risc, cele patru moduri de definire a frecvențelor cumulate în
construirea histogramelor.
3. Tipuri de serii de date (completă, extreme anuale, trunchiate, de cele mai
mari k valori anuale).
4. Erori ce pot apare la construirea seriilor de date.
5. Noțiunea de moment (momente simple, momente centrate)
6. Caracteristici descriptive ale seriilor unidimensionale – caracteristicile
tendinței centrale
7. Caracteristici descriptive ale seriilor unidimensionale – caracteristicile
dispersiei
8. Caracteristici descriptive ale seriilor unidimensionale – caracteristicile
formei
9. Distribuția Binomială (noțiuni, expresia densității de repartiție, media,
varianța, coeficient de asimetrie).
10.Distribuția Poisson (noțiuni, expresia densității de repartiție, media,
varianța, coeficient de asimetrie).
11.Distribuția Uniformă (noțiuni, densitatea de repartiție, funcția de
repartiție).
12.Distribuția Normală (densitatea de repartiție, desen), Forma Standard a
Distribuției Normale (densitatea de repartiție, desen).
13.Aplicații ale Distribuției Normale în hidrologie.
14.Distribuția Gamma cu doi parametri (densitatea de repartiție, desen,
media, varianța, coeficient de asimetrie), estimarea parametrilor.
15.Funcția de repartiție Dublu Exponențiala (funcția Gumbel, se vor scrie și
expresiile celor doi parametri)
16.Distrbuție Chi2 și Student, noțiuni generale (fără expresii ale densităților
de repartiție sau parametri).
17.Variabile aleatoare bidimensionale – regresia liniară
18.Variabile aleatoare bidimensionale – regresia neliniară
19.Tesatarea statistică (ipoteza nulă, ipoteza altenativă)
20.Testarea statistică (regiunea de respingere, regiunea de acceptare).
21. Tipuri de teste statistice.
La examen fiecare student va primi un subiect de teorie din cele de mai sus, o
aplicație de genul celor făcute la seminar, iar nota finala (NF) va fi obținută ca o
rotunjire a ponderării notei de la teorie (NT), notei din aplicatie (NA) si a unei note
căpătate pe baza prezenței (NP), ponderile fiind cele de mai jos (evident NT, NA,
NP variază de la 0 la 10):
NF = ROUNDUP((0,2*NT + 0,6*NA + 0,2*NP),0)
Situația prezenței este cea din tabelul următor:
Alexandru Gr. Laura 1
Anghel N. Aurora 6
Arhire M. Olivia Andreea 7
Ban Liliana 10
Bălan D. Cristina Elena 6
Bocancia N. Gh. Mihai 7
Burghelea T. Emilia Anca 0
Coarfă Z. Andrei Constantin 0
Crăciun G. Silvia 10
Dimofte P. Oana 10
Doboș A. Rareș 0
Draghia C. Aurelian Florentin 6
Iacob C. Anca 3
Mândru Cristina 1
Mihai D. Ionut Răzvan 6
Mîndru T.P. David Ioan 7
Moisescu N. Cristina 7
Niculescu C. Diana Mihaela
Aurelia 10
Nistor C. Cosmin Viorel 0
Posea Gh. Cristian Ion 6
Proteșanu M. Bogdan Florian 6
Sava Ion 7
Sburlea Gh. Luminița
Magdalena 0
Stângaciu C. Andreea 7
Stoicea C. Cristina 7
Șerbănică M. Andreia 10
Tomescu I.M. Florian Claudiu 9
Vintilă Gh. Georgian Mihail
Mugurel 1
Barbu T. Mihnea Alexandru 1
Beganu I. Mihaela 0
Croitoru V. Cristina 8
Drăgan I. Elena Ștefania 0
Grecu C. Paul 4
Manifescu V. Elena Claudia 0
Panaghianu A. Andrei 6
Ruță-Mic Z. Miron 9
Sava L. P. George Adrian 0
Vlaicu Șt. Simona 0
Sacacol I. Iurie 3