Sunteți pe pagina 1din 52

Serii

2010 -2011
2010-2011

Marina Gorunescu
mgorun@inf.ucv.ro
Serie de numere reale
Serie convergentă
Exemple
Operaţii cu serii
Criteriul lui Cauchy
Exemple
Serie
absolut convergentă
Criterii de convergenţă
pentru serii cu termeni
pozitivi
Criteriul de comparaţie
cu inegalităţi
Exemple
Seria armonică
generalizată
Criteriu de comparaţie cu
trecere la limită
Exemple
Criteriul raportului
Exemple
Evaluarea erorii
Exemplu
Criteriul Raabe-Duhamel
Exemple
Criteriul rădăcinii
Exemple
Serii alternante.
Criteriul lui Leibniz
Exemplu
Exemplu
Serie de funcţii
Convergenta punctuală
Exemplu
Criteriul lui Weierstrass
de convergenţă uniformă
Exemple
Serie de puteri
Exemplu
Raza de convergenţă a
seriei de puteri
De reţinut
- Serie de numere reale, serie convergentă
- Seria geometrică, seria armonică generalizată
- Criterii de convergenţă pentru serii cu termeni
pozitivi
- Serie alternantă, criteriul lui Leibniz
- Serie de funcţii; convergenţă punctuală,
convergenţă uniformă
- Serie de puteri, rază de convergenţă
Temă