Sunteți pe pagina 1din 1

SITUAŢIA

cu numărul de locuri scoase la concursul de admitere în Academia Tehnică Militară


pentru studii universitare de licenţă, anul universitar 2011/2012
Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament

GENERAL
Specializarea acreditată sau MApN Adm.

TOTAL
Cu
autorizată să funcţioneze Naţ. a TOTAL
Domeniul de licenţă din SIE STS SPP MAI* SRI taxă de
provizoriu/ Arma/ Total care Peniten- BUGET studii
specialitatea militară fete** ciarelor
Blindate, automobile şi
10 7 1 18 10 28
Ingineria tractoare
Echipamente şi sisteme de
autovehiculelor
comandă şi control pentru 13 13 13 10 23
autovehicule
Aeronave şi motoare de
5 2 7 15 22
Inginerie aviaţie
aerospaţială Echipamente şi instalaţii de
2 1 4 6 15 21
aviaţie
Inginerie civilă Construcţii şi fortificaţii 8 2 5 15 20 35
TOTAL FACULTATE 30 14 0 0 0 21 3 5 59 70 129

Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare

GENERAL
Specializarea acreditată sau Adm.
MApN

TOTAL
Cu
autorizată să funcţioneze Naţ. a TOTAL
Domeniul de licenţă SIE STS SPP MAI* SRI taxă de
provizoriu/ Arma/ din Peniten- BUGET studii
specialitatea militară Total care ciarelor
fete**
Transmisiuni 10 1 9 10 3 3 5 40 25 65
Inginerie electronică
Echipamente şi sisteme
şi telecomunicaţii 3 1 1 4 20 24
electronice militare
Calculatoare şi Calculatoare şi sisteme
tehnologia informatice pentru apărare şi 17 4 2 10 1 25 10 8 73 25 98
informaţiei securitate naţională
TOTAL FACULTATE 30 6 11 20 1 28 14 13 117 70 187

*) locurile pentru M.A.I. pot fi ocupate atât de candidaţi de sex masculin cât şi candidaţi de sex feminin,
în funcţie de media obţinută la concursul de admitere
**) Numărul maxim (dar nu şi obligatoriu) de locuri care pot fi ocupate de candidaţi de sex feminin.