Sunteți pe pagina 1din 1

200000

400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000

0
Alb
a
Ar
ad
Ar
ge
s
Ba
ca
Bis u
trit Biho
aN r
a
Bo ...
tos
a
Br ni
as
ov
Br
ail
Ca a
ras Buz
Se a u
ve
Ca r in
lar
as
i
Co Clu
ns j
ta
Co nta
v
Da asn
mb a
ov
ita
Do
l
Ga j
Gi l a t
ur g i
iu
Go
Ha rj
Hu rghit
ne a
do
Ial ara
om
ita
Ias
i
Ma
r am Ilfov
Me ure s
he
d in
Mu ti
res
Ne
am
t
Pr Olt
o
Sa hova
tu
Ma
re
Sa
l aj
Si
Su biu
Te ceav
leo a
rm
an
T im
Tu is
lc e
a
Va
s lu
Va i
l ce
Vr a
an
Bu c ea
cu
r es
ti
Reprezentarea grafica a efectivului mediu al populatiei judetelor Romaniei pentru anul 2015