Sunteți pe pagina 1din 14

RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004

Populaţia la recensămintele din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004, pe sexe şi medii, în profil teritorial *
Население по переписям 1959, 1970, 1979, 1989 и 2004 годов, по полу и типу местности,
в территориальном разрезе *
Population at the 1959, 1970, 1979, 1989 and 2004 censuses, by sex and area, in territorial aspect *
persoane / человек / pers
Populaţia la recensămîntul din:
Население при переписи в: / Population at the census of:
1959 1970 1979 1989

Republica Moldova 2513483 3085080 3372051 3657665


Municipiul Chişinău 258910 415956 589140 770948
Municipiul Bălţi 67666 105505 126950 161475
Raionul Anenii Noi 55269 65908 75986 83630
Raionul Basarabeasca 24814 27776 29889 31612
Raionul Briceni 77846 81403 82457 85395
Raionul Cahul 78142 100978 114381 122008
Raionul Cantemir 46758 56466 58169 62864
Raionul ălăraşi 75030 92023 89401 85000
Raionul Căuşeni 73696 89073 93656 96467
Raionul Cimişlia 49624 63048 65667 65267
Raionul Criuleni 56982 64954 68154 71351
Raionul Donduşeni 54386 57467 57092 53902
Raionul Drochia 84974 93724 94915 96953
Raionul Dubăsari 31281 31812 31141 31447
Raionul Edineţ 78042 85542 91713 94001
Raionul Făleşti 81270 95143 95865 94014
Raionul Floreşti 97939 109262 104385 104680
Raionul Glodeni 53964 61674 65555 64677
Raionul Hînceşti 97934 120919 125451 126513
Raionul Ialoveni 64111 76952 82861 90942
Raionul Leova 38809 49510 53414 55354
Raionul Nisporeni 52060 61903 65134 67447
Raionul Ocniţa 57782 61544 62781 64485
Raionul Orhei 103809 126204 129406 131471
Raionul Rezina 50586 56020 55027 54817
Raionul Rîşcani 68040 73981 76847 75527
Raionul Sîngerei 66693 83036 88844 89929
Raionul Soroca 89174 100938 106062 107834
Raionul Străşeni 72592 85376 88723 92086
Raionul Şoldăneşti 49618 51722 48160 46853
Raionul Ştefan Vodă 63585 71435 73511 75436
Raionul Taraclia 39113 43953 43213 47966
Raionul Teleneşti 61794 76349 74987 74417
Raionul Ungheni 86741 104545 110264 117364
U.T.A. Găgăuzia 104449 142979 152850 163533

Bărbaţi / Мужчины / Men 1167978 1448524 1602666 1744682


Municipiul Chişinău 118559 194943 279908 371584
Municipiul Bălţi 30851 49311 57652 78954
Raionul Anenii Noi 25721 31015 36346 39606
Raionul Basarabeasca 11666 13101 14367 15015
Raionul Briceni 35825 37094 38171 39391
Raionul Cahul 35897 47196 53932 58201
Raionul Cantemir 21635 26464 27741 30086
Raionul ălăraşi 34980 42909 42695 40183
Raionul Căuşeni 34091 41982 44674 45964
Raionul Cimişlia 23093 29490 31529 31359
Raionul Criuleni 26600 31072 32897 33955

1
* În hotarele recensămîntului din 2004, fără populaţia raioanelor de Est şi a municipiului Bender
В границах переписи 2004 года, без восточных районов и муниципия Бендер
Within the boundaries as defined at the 2004 census, without eastern counties and Bender municipality
RECENSĂMÎNTUL POPULAŢIEI 2004 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2004 POPULATION CENSUS 2004
Populaţia la recensămintele din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004 Continuare / Продолжение / Contin
Populaţia la recensămîntul din:
Население при переписи в: / Population at the census of:
1959 1970 1979 1989
Raionul Donduşeni 25421 27162 27162 25135
Raionul Drochia 39736 44015 45232 45678
Raionul Dubăsari 14230 14855 14493 14676
Raionul Edineţ 36139 40049 43688 44083
Raionul Făleşti 38009 44719 45451 44306
Raionul Floreşti 45837 51822 50034 49577
Raionul Glodeni 25185 28963 31382 30472
Raionul Hînceşti 45645 56686 59924 60338
Raionul Ialoveni 29611 35424 39230 43519
Raionul Leova 17926 23651 25954 26739
Raionul Nisporeni 24108 28787 31087 32080
Raionul Ocniţa 26506 28685 29274 29833
Raionul Orhei 47336 58394 60743 62561
Raionul Rezina 23488 26108 26077 26105
Raionul Rîşcani 31668 34171 35897 35238
Raionul Sîngerei 30943 39065 42409 42727
Raionul Soroca 41628 47360 49638 50900
Raionul Străşeni 33977 39918 42063 43524
Raionul Şoldăneşti 23670 24225 22849 22032
Raionul Ştefan Vodă 29685 33626 35527 36206
Raionul Taraclia 18542 20864 20860 23024
Raionul Teleneşti 28911 35999 36063 35957
Raionul Ungheni 40709 50165 53147 56397
U.T.A. Găgăuzia 50150 69234 74570 79277

Femei / Женщины / Women 1345505 1636566 1769385 1912983


Municipiul Chişinău 140351 221013 309232 399364
Municipiul Bălţi 36815 56194 69298 82521
Raionul Anenii Noi 29548 34893 39640 44024
Raionul Basarabeasca 13148 14675 15522 16597
Raionul Briceni 42021 44309 44286 46004
Raionul Cahul 42245 53782 60449 63807
Raionul Cantemir 25123 30002 30428 32778
Raionul ălăraşi 40050 49114 46706 44817
Raionul Căuşeni 39605 47091 48982 50503
Raionul Cimişlia 26531 33558 34138 33908
Raionul Criuleni 30382 33882 35257 37396
Raionul Donduşeni 28965 30305 29930 28767
Raionul Drochia 45238 49709 49683 51275
Raionul Dubăsari 17051 16957 16648 16773
Raionul Edineţ 41903 45493 48025 49918
Raionul Făleşti 43261 50424 50414 49708
Raionul Floreşti 52102 57440 54351 55103
Raionul Glodeni 28779 32711 34173 34205
Raionul Hînceşti 52289 64233 65527 66175
Raionul Ialoveni 34500 41528 43631 47423
Raionul Leova 20883 25859 27460 28615
Raionul Nisporeni 27952 33116 34047 35365
Raionul Ocniţa 31276 32859 33507 34652
Raionul Orhei 56473 67810 68663 68910
Raionul Rezina 27098 29912 28950 28712
Raionul Rîşcani 36372 39810 40950 40289

2
Populaţia la recensămintele din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004 Continuare / Продолжение / Contin
Populaţia la recensămîntul din:
Население при переписи в: / Population at the census of:
1959 1970 1979 1989
Raionul Donduşeni 25421 27162 27162 25135
Raionul Sîngerei 35750 43971 46435 47202
Raionul Soroca 47546 53578 56424 56934
Raionul Străşeni 38615 45458 46660 48562
Raionul Şoldăneşti 25948 27497 25311 24821
Raionul Ştefan Vodă 33900 37809 37984 39230
Raionul Taraclia 20571 23089 22353 24942
Raionul Teleneşti 32883 40350 38924 38460
Raionul Ungheni 46032 54380 57117 60967
U.T.A. Găgăuzia 54299 73745 78280 84256

Urban / Городская / Urban 479486 868403 1164168 1538792


Municipiul Chişinău 213078 358890 526023 717853
Municipiul Bălţi 65514 101428 123068 157068
Raionul Anenii Noi 0 5515 7000 9490
Raionul Basarabeasca 11928 11537 12959 14438
Raionul Briceni 11220 12559 14375 18714
Raionul Cahul 16068 26572 32695 42624
Raionul Cantemir 1260 1769 4225 7092
Raionul ălăraşi 5618 14310 16032 18927
Raionul Căuşeni - 12672 17281 24808
Raionul Cimişlia - 10892 13340 16071
Raionul Criuleni - 4684 7138 9080
Raionul Donduşeni 5123 7391 9084 11234
Raionul Drochia 6477 10867 15355 20844
Raionul Dubăsari - - - -
Raionul Edineţ 8775 18639 24786 29277
Raionul Făleşti 8951 8324 9770 13765
Raionul Floreşti 7634 15276 18372 22656
Raionul Glodeni 0 6509 10179 13035
Raionul Hînceşti 8621 13596 16317 18946
Raionul Ialoveni - - 8083 12687
Raionul Leova 11192 13912 15756 17784
Raionul Nisporeni 0 11222 13137 15378
Raionul Ocniţa 10150 12572 16656 21600
Raionul Orhei 14131 25707 30260 37517
Raionul Rezina 2367 6126 8314 14311
Raionul Rîşcani 3622 10729 16761 20267
Raionul Sîngerei 0 12371 15150 19463
Raionul Soroca 14895 24465 31831 42225
Raionul Străşeni 1450 14825 16227 21286
Raionul Şoldăneşti 0 0 0 7572
Raionul Ştefan Vodă 0 3380 6540 9729
Raionul Taraclia 5880 11201 11417 14851
Raionul Teleneşti 5689 5946 7159 9142
Raionul Ungheni 12595 19558 27062 40489
U.T.A. Găgăuzia 27248 54959 61816 68569

Bărbaţi / Мужчины / Men 220370 409070 550676 739737


Municipiul Chişinău 97026 167791 249687 345898
Municipiul Bălţi 29831 47366 55773 76845
Raionul Anenii Noi 0 2540 3227 4281
Raionul Basarabeasca 5564 5549 6384 6774
Raionul Briceni 5282 5633 6450 8498
Raionul Cahul 7022 12353 14930 20345
Raionul Cantemir 575 860 1923 3322

3
Populaţia la recensămintele din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004 Continuare / Продолжение / Contin
Populaţia la recensămîntul din:
Население при переписи в: / Population at the census of:
1959 1970 1979 1989
Raionul Donduşeni 25421 27162 27162 25135
Raionul ălăraşi 2489 6457 7654 8798
Raionul Căuşeni 0 6073 8230 11757
Raionul Cimişlia 0 5151 6568 7778
Raionul Criuleni 0 2140 3584 4251
Raionul Donduşeni 2548 3520 4246 5205
Raionul Drochia 3054 5254 7558 10075
Raionul Dubăsari - - - -
Raionul Edineţ 4040 9037 12161 14067
Raionul Făleşti 4237 4032 4598 6583
Raionul Floreşti 3421 7300 8973 11079
Raionul Glodeni 0 3168 4968 6178
Raionul Hînceşti 4086 6673 7744 8885
Raionul Ialoveni 0 0 3716 5948
Raionul Leova 5263 7037 7979 8716
Raionul Nisporeni 0 5238 6220 7252
Raionul Ocniţa 4695 5963 7907 10188
Raionul Orhei 6459 11722 13868 18186
Raionul Rezina 1069 2854 3942 7002
Raionul Rîşcani 1638 4882 7673 9670
Raionul Sîngerei 0 5916 7169 9096
Raionul Soroca 7001 11210 14485 20038
Raionul Străşeni 639 6939 7708 10093
Raionul Şoldăneşti 0 0 0 3592
Raionul Ştefan Vodă 0 1679 3519 4951
Raionul Taraclia 2804 5411 5471 6997
Raionul Teleneşti 2675 2790 3368 4626
Raionul Ungheni 5728 9574 13050 19966
U.T.A. Găgăuzia 13224 26958 29943 32797

Femei / Женщины / Women 259116 459333 613492 799055


Municipiul Chişinău 116052 191099 276336 371955
Municipiul Bălţi 35683 54062 67295 80223
Raionul Anenii Noi 0 2975 3773 5209
Raionul Basarabeasca 6364 5988 6575 7664
Raionul Briceni 5938 6926 7925 10216
Raionul Cahul 9046 14219 17765 22279
Raionul Cantemir 685 909 2302 3770
Raionul ălăraşi 3129 7853 8378 10129
Raionul Căuşeni 0 6599 9051 13051
Raionul Cimişlia 0 5741 6772 8293
Raionul Criuleni 0 2544 3554 4829
Raionul Donduşeni 2575 3871 4838 6029
Raionul Drochia 3423 5613 7797 10769
Raionul Dubăsari 0 0 0 0
Raionul Edineţ 4735 9602 12625 15210
Raionul Făleşti 4714 4292 5172 7182
Raionul Floreşti 4213 7976 9399 11577
Raionul Glodeni 0 3341 5211 6857
Raionul Hînceşti 4535 6923 8573 10061
Raionul Ialoveni 0 0 4367 6739
Raionul Leova 5929 6875 7777 9068
Raionul Nisporeni 0 5984 6917 8126
Raionul Ocniţa 5455 6609 8749 11412
Raionul Orhei 7672 13985 16392 19331
Raionul Rezina 1298 3272 4372 7309

4
Populaţia la recensămintele din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004 Continuare / Продолжение / Contin
Populaţia la recensămîntul din:
Население при переписи в: / Population at the census of:
1959 1970 1979 1989
Raionul Donduşeni 25421 27162 27162 25135
Raionul Rîşcani 1984 5847 9088 10597
Raionul Sîngerei 0 6455 7981 10367
Raionul Soroca 7894 13255 17346 22187
Raionul Străşeni 811 7886 8519 11193
Raionul Şoldăneşti 0 0 0 3980
Raionul Ştefan Vodă 0 1701 3021 4778
Raionul Taraclia 3076 5790 5946 7854
Raionul Teleneşti 3014 3156 3791 4516
Raionul Ungheni 6867 9984 14012 20523
U.T.A. Găgăuzia 14024 28001 31873 35772

Rural / Сельская / Rural 2033997 2216677 2207883 2118875


Municipiul Chişinău 45832 57066 63117 53095
Municipiul Bălţi 2152 4077 3882 4407
Raionul Anenii Noi 55269 60393 68986 74140
Raionul Basarabeasca 12886 16239 16930 17174
Raionul Briceni 66626 68844 68082 66681
Raionul Cahul 62074 74406 81686 79384
Raionul Cantemir 45498 54697 53944 55772
Raionul ălăraşi 69412 77713 73369 66073
Raionul Căuşeni 73696 76401 76375 71659
Raionul Cimişlia 49624 52156 52327 49196
Raionul Criuleni 56982 60270 61016 62271
Raionul Donduşeni 49263 50076 48008 42668
Raionul Drochia 78497 82857 79560 76109
Raionul Dubăsari 31281 31812 31141 31449
Raionul Edineţ 69267 66903 66927 64724
Raionul Făleşti 72319 86819 86095 80249
Raionul Floreşti 90305 93986 86013 82024
Raionul Glodeni 53964 55165 55376 51642
Raionul Hînceşti 89313 107323 109134 107567
Raionul Ialoveni 64111 76952 74778 78255
Raionul Leova 27617 35598 37658 37570
Raionul Nisporeni 52060 50681 51997 52069
Raionul Ocniţa 47632 48972 46125 42885
Raionul Orhei 89678 100497 99146 93954
Raionul Rezina 48219 49894 46713 40506
Raionul Rîşcani 64418 63252 60086 55260
Raionul Sîngerei 66693 70665 73694 70466
Raionul Soroca 74279 76473 74231 65609
Raionul Străşeni 71142 70551 72496 70800
Raionul Şoldăneşti 49618 51722 48160 39281
Raionul Ştefan Vodă 63585 68055 66971 65707
Raionul Taraclia 33233 32752 31796 33115
Raionul Teleneşti 56105 70403 67828 65275
Raionul Ungheni 74146 84987 83202 76875
U.T.A. Găgăuzia 77201 88020 91034 94964

Bărbaţi / Мужчины / Men 947608 1039454 1051990 1004945


Municipiul Chişinău 21533 27152 30221 25686
Municipiul Bălţi 1020 1945 1879 2109
Raionul Anenii Noi 25721 28475 33119 35325
Raionul Basarabeasca 6102 7552 7983 8241
Raionul Briceni 30543 31461 31721 30893

5
Populaţia la recensămintele din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004 Continuare / Продолжение / Contin
Populaţia la recensămîntul din:
Население при переписи в: / Population at the census of:
1959 1970 1979 1989
Raionul Donduşeni 25421 27162 27162 25135
Raionul Cahul 28875 34843 39002 37856
Raionul Cantemir 21060 25604 25818 26764
Raionul ălăraşi 32491 36452 35041 31385
Raionul Căuşeni 34091 35909 36444 34207
Raionul Cimişlia 23093 24339 24961 23581
Raionul Criuleni 26600 28932 29313 29704
Raionul Donduşeni 22873 23642 22916 19930
Raionul Drochia 36682 38761 37674 35603
Raionul Dubăsari 14230 14855 14493 14676
Raionul Edineţ 32099 31012 31527 30016
Raionul Făleşti 33772 40687 40853 37723
Raionul Floreşti 42416 44522 41061 38498
Raionul Glodeni 25185 25795 26414 24294
Raionul Hînceşti 41559 50013 52180 51453
Raionul Ialoveni 29611 35424 35514 37571
Raionul Leova 12663 16614 17975 18023
Raionul Nisporeni 24108 23549 24867 24828
Raionul Ocniţa 21811 22722 21367 19645
Raionul Orhei 40877 46672 46875 44375
Raionul Rezina 22419 23254 22135 19103
Raionul Rîşcani 30030 29289 28224 25568
Raionul Sîngerei 30943 33149 35240 33631
Raionul Soroca 34627 36150 35153 30862
Raionul Străşeni 33338 32979 34355 33431
Raionul Şoldăneşti 23670 24225 22849 18440
Raionul Ştefan Vodă 29685 31947 32008 31255
Raionul Taraclia 15738 15453 15389 16027
Raionul Teleneşti 26236 33209 32695 31331
Raionul Ungheni 34981 40591 40097 36431
U.T.A. Găgăuzia 36926 42276 44627 46480

Femei / Женщины / Women 1086389 1177223 1155893 1113930


Municipiul Chişinău 24299 29914 32896 27409
Municipiul Bălţi 1132 2132 2003 2298
Raionul Anenii Noi 29548 31918 35867 38815
Raionul Basarabeasca 6784 8687 8947 8933
Raionul Briceni 36083 37383 36361 35788
Raionul Cahul 33199 39563 42684 41528
Raionul Cantemir 24438 29093 28126 29008
Raionul ălăraşi 36921 41261 38328 34688
Raionul Căuşeni 39605 40492 39931 37452
Raionul Cimişlia 26531 27817 27366 25615
Raionul Criuleni 30382 31338 31703 32567
Raionul Donduşeni 26390 26434 25092 22738
Raionul Drochia 41815 44096 41886 40506
Raionul Dubăsari 17051 16957 16648 16773
Raionul Edineţ 37168 35891 35400 34708
Raionul Făleşti 38547 46132 45242 42526
Raionul Floreşti 47889 49464 44952 43526
Raionul Glodeni 28779 29370 28962 27348
Raionul Hînceşti 47754 57310 56954 56114
Raionul Ialoveni 34500 41528 39264 40684
Raionul Leova 14954 18984 19683 19547
Raionul Nisporeni 27952 27132 27130 27241
Raionul Ocniţa 25821 26250 24758 23240

6
Populaţia la recensămintele din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004 Continuare / Продолжение / Contin
Populaţia la recensămîntul din:
Население при переписи в: / Population at the census of:
1959 1970 1979 1989
Raionul Donduşeni 25421 27162 27162 25135
Raionul Orhei 48801 53825 52271 49579
Raionul Rezina 25800 26640 24578 21403
Raionul Rîşcani 34388 33963 31862 29692
Raionul Sîngerei 35750 37516 38454 36835
Raionul Soroca 39652 40323 39078 34747
Raionul Străşeni 37804 37572 38141 37369
Raionul Şoldăneşti 25948 27497 25311 20841
Raionul Ştefan Vodă 33900 36108 34963 34452
Raionul Taraclia 17495 17299 16407 17088
Raionul Teleneşti 29869 37194 35133 33944
Raionul Ungheni 39165 44396 43105 40444
U.T.A. Găgăuzia 40275 45744 46407 48484

7
ATION CENSUS 2004

profil teritorial *
ости,

rial aspect *
persoane / человек / persons
mîntul din:
lation at the census of:
2004

3383332
712218
127561
81710
28978
78027
119231
60001
75075
90612
60925
72254
46442
87092
34015
81390
90320
89389
60975
119762
97704
51056
64924
56510
116271
48105
69454
87153
94986
88900
42227
70594
43154
70126
110545
155646

1627689
332484
58418
39784
14120
36864
57503
30058
36814
44404
29866
35301

8
ATION CENSUS 2004
Continuare / Продолжение / Continued
mîntul din:
lation at the census of:
2004
21674
41406
16756
38396
43631
42919
29249
58917
48074
25384
32088
26438
56970
23699
33275
42426
45872
43505
20468
34839
21042
34825
54263
75957

1755643
379734
69143
41926
14858
41163
61728
29943
38261
46208
31059
36953
24768
45686
17259
42994
46689
46470
31726
60845
49630
25672
32836
30072
59301
24406
36179

9
Continuare / Продолжение / Continued
mîntul din:
lation at the census of:
2004
21674
44727
49114
45395
21759
35755
22112
35301
56282
79689

1305655
644204
122669
8358
11192
14230
35488
3872
14516
21941
12858
7138
9801
16606
-
23065
14931
17086
10465
15281
15041
14411
12105
19270
25641
10196
13351
15760
28362
19633
6304
7768
13756
6855
35311
58190

611698
299006
56031
3838
5325
6731
16395
1861

10
Continuare / Продолжение / Continued
mîntul din:
lation at the census of:
2004
21674
6937
10632
6185
3422
4541
7887
-
10824
7109
8054
4963
7158
7289
7157
5872
9074
11940
5099
6377
7523
13815
9509
2984
3757
6638
3251
17001
27513

693957
345198
66638
4520
5867
7499
19093
2011
7579
11309
6673
3716
5260
8719
0
12241
7822
9032
5502
8123
7752
7254
6233
10196
13701
5097

11
Continuare / Продолжение / Continued
mîntul din:
lation at the census of:
2004
21674
6974
8237
14547
10124
3320
4011
7118
3604
18310
30677

2077677
68014
4892
73352
17786
63797
83743
56129
60559
68671
48067
65116
36641
70486
34015
58325
75389
72303
50510
104481
82663
36645
52819
37240
90630
37909
56103
71393
66624
69267
35923
62826
29398
63271
75234
97456

1015991
33478
2387
35946
8795
30133

12
Continuare / Продолжение / Continued
mîntul din:
lation at the census of:
2004
21674
41108
28197
29877
33772
23681
31879
17133
33519
16756
27572
36522
34865
24286
51759
40785
18227
26216
17364
45030
18600
26898
34903
32057
33996
17484
31082
14404
31574
37262
48444

1061686
34536
2505
37406
8991
33664
42635
27932
30682
34899
24386
33237
19508
36967
17259
30753
38867
37438
26224
52722
41878
18418
26603
19876

13
Continuare / Продолжение / Continued
mîntul din:
lation at the census of:
2004
21674
45600
19309
29205
36490
34567
35271
18439
31744
14994
31697
37972
49012

14