Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de activitate didactică

Data: 22.03.2011

Clasa: a V-a A

Obiectul: Matematică

Profesor: Mihăică Mariana

Unitatea de învăţare: Operaţii cu fracţii zecimale

Tema lecţiei: Media aritmetică a două sau mai multor fracţii zecimale finite

Scopul lecţiei: de a face cunoscut elevilor modul în care se calculează media aritmetică pentru fracţiile
zecimale şi cum se folosesc noţiunile învăţate în rezolvarea de probleme.

Tipul lecţiei: comunicare de noi cunoştinţe

Competenţe specifice:

1. Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor zecimale.


2. Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru
optimizarea calculului cu fracţii zecimale.
3. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale
şi a ordinii efectuării operaţiilor.
4. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute şi
interpretarea rezultatului.

Competenţe operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

- să calculeze media aritmetică a două sau a mai multor fracţii zecimale;


- să calculeze suma a două sau a mai multor fracţii zecimale pornind de la media lor aritmetică;
- să identifice o fracţie zecimală atunci când cunosc o altă fracţie zecimală şi media aritmetică a
celor două fracţii zecimale;
- să identifice două fracţii zecimale atunci când cunosc media lor aritmetică şi o relaţie dintre cele
două numere.

Metode utilizate: conversaţia euristică, descoperirea dirijată, exerciţiul, problematizarea, explicaţia.

Mijloace didactice: fişe de lucru, tabla, creta.

Organizarea activităţii elevilor: independentă, pe echipe, frontală.

1
Desfăşurarea activităţii:

Momentul organizatoric (2 min.):

- se face prezenţa şi se stabileşte atmosfera proprie desfăşurării activităţii didactice.

Actualizarea cunoştinţelor dobândite anterior (10 min.):

-se verifică tema pentru acasă;

Elevii vor efectua la tablă o adunare şi o scădere de fracţii zecimale, o înmulţire a unei fracţii
zecimale cu un număr natural şi o împărţire a unei fracţii zecimale cu un număr natural.

Anunţarea lecţiei noi (1 min.):

Se anunţă titlul lecţiei „Media aritmetică a două sau a mai multor fracţii zecimale”.

Profesorul scrie pe tablă, iar elevii scriu pe caiete.

Comunicarea noilor cunoştinţe (25 min.):

Profesorul le cere elevilor să-şi amintească cum se calculează media aritmetică a două sau a mai
multor numere naturale, iar apoi le comunică acestora că şi în cazul fracţiilor zecimale se procedează la
fel.

Şi se dă următoarea definiţie:

Media aritmetică a două fracţii zecimale este egală cu semisuma acestora.

Fie a, b- numere raţionale

a+ b
m a=
2

Exemplu: Calculaţi media aritmetică a numerelor 12,5 şi 4,3.

12,5+4,3 16,8
ma = = =8,4
2 2

Li se dă apoi următoarea definiţie:


x 1+ x 2 + x 3 +…+ x n
Media aritmetică a n numere raţionale x1,x2,x3…xn este numărul Exemplu:
m a= Calculaţi media
aritmetică a numerelor: 4,12; 0,13; 7,21; 8,34 şi 9,41. n

Li se explică apoi elevilor că dacă se cunoaşte media aritmetică a unor fracţii zecimale se poate calcula
suma lor.

2
a+b
Astfel din relaţia, =c a, b, c- numere raţionale, va rezulta că a + b = c∙ 2
2

Exemplu: Media aritmetică a două numere este 14,5. Aflaţi suma lor.

a+b
=14,5 a+b=14.5∙ 2
2

a+ b=15

Profesorul le mai explică elevilor că folosind aceste noţiuni, pot identifica numerele raţionale.

Exemple:

1) Media aritmetică a trei numere este 150, iar două dintre acestea sunt 45,3 şi 180,9. Care
este cel de-al treilea număr?
a+ 45,3+ 180,9
a - număr raţional =150
3

a+45,3+180,9 =3∙150

a +226,2=450

a= 450-226,2

a=223,8

2) Media aritmetică a două numere este 24,6. Unul este de trei ori mai mare decât celălalt. Aflaţi
numerele.
a+3 a 4a
Notăm numerele a şi 3a şi avem: =24,6 =24,2 4 a=24,2∙ 2
2 2
4 a=48,4
a=48,4 : 4
a=12,1
Numerele sunt 12,1 şi 12,1∙3=36,3

Fixarea noilor cunoştinţe (11 min.):


Elevii vor primi câte o fişă de lucru cu probleme. Se va începe rezolvarea fişei în clasă iar ce
rămâne va fi temă pentru acasă.
Tema pentru acasă (1 min.):
Profesorul indică problemele de pe fişă care vor fi rezolvate acasă.

3
Fişă de lucru

1) Calculaţi media aritmetică a numerelor:


a) 9,8 şi 12,44

b) 7,2; 15,5 şi 2,8

c) 6,25; 7,5; 8,75 şi 9,5.

2) Media aritmetică a trei numere este 1,035. Calculaţi suma


lor.
3) Media aritmetică a două numere este 9,25. Dacă unul din
numere este 8,75, calculaţi celălalt număr.
4) Media aritmetică a două numere este 60,51. Aflaţi
numerele ştiind că primul este dublul celui de-al doilea.
5) Media aritmetică a patru numere este 12,53. Aflaţi media
aritmetică a primelor trei numere ştiind că al patrulea este
12,8.