Sunteți pe pagina 1din 1

www.scoaladuminicala.

ro
Test 5 text biblic Luca 7 - 20

1) Cine au fost cei 2 bărbaţi care au vorbit cu Isus pe muntele schimbării la faţă?
____________________________________________
2) Cine este lumina trupului?
________________________________________
3) Cum se numea săracul care stătea la uşa omului bogat?
____________________________________________
4) Ce meserii aveau cei 2 oameni care s-au suit la Templu să se roage?
____________________________________________
5) Cât a promis Zacheu că va da săracilor din avuţia sa?
____________________________________________