Sunteți pe pagina 1din 2

În urma întâlnirii Consiliului Bisericesc al bisericilor penticostale, în ianuarie 2010, s-au operat câteva

modificări la regulamentul pentru concurs, publicat în cartea lui Sami Muică: CONCURSUL BIBLIC
TALANTUL ÎN NEGOŢ - ghid practic, după cum urmează:

REGULAMENT 2011
1. Pentru corectarea lucrărilor se respectă cu stricteţe Grila de corectare. În felul acesta se evită orice
controversă. Dacă se întâmplă să apară o greşeală evidentă (nu de interpretare) în Grila de corectare, juriul
va corecta răspunsul. Dacă apar probleme, atunci se va anula întrebarea şi toţi concurenţii vor primi
numărul total de puncte pentru această întrebare.

2. Dacă răspunsul la o întrebare este un nume, sau o înşiruire de nume, orice literă scoasă, adăugată sau pusă
în alt loc în nume, face ca acel nume să fie considerat greşit şi se depunctează ca atare.

3. La versetele biblice se foloseşte traducerea Cornilescu, versiunea clasică sau versiunea VDC Theophilos.
Versetele care sunt de memorat pentru următorii ani (până în 2019) au fost scrise în cartea Concursul
biblic Talantul în negoţ, în capitolul al IV-lea şi au fost afişate pe www.scoaladuminicala.ro.
- Orice literă adăugată sau omisă dintr-un cuvânt care aparţine versetului, nu afectează punctajul. Excepţie
fac cuvintele care reprezintă un nume: în acest caz se depunctează tot cuvântul.
- În cazul pronumelor care se referă la divinitate: pot fi scrise cu literă mică sau mare, nu afectează
punctajul. (Totuşi să li se amintească copiilor că este bine să scrie cu literă mare.)
- În cazul cuvintelor compuse (scrise cu liniuţă de despărţire) se acceptă lipsa liniuţei de despărţire: nu
afectează punctajul.

4. Lipsa semnelor de punctuaţie (atât în cadrul versetelor biblice cât şi la celelalte răspunsuri) nu va mai
afecta punctajul.

5. Locurile 1, 2 şi 3 indiferent câţi participanţi sunt pe un loc cu acelaşi punctaj vor merge la faza următoare.
- La faza pe judeţ, toţi concurenţii care obţin de la 98 de puncte în sus, vor merge la faza pe regională.
Dacă nu sunt concurenţi cu punctaj de minim 98 de puncte, cei care vor merge mai departe la următoarea
fază vor fi cei care s-au clasat pe locurile 1, 2 şi 3 indiferent cât de mic este punctajul.
- La faza pe regională, toţi concurenţii care obţin de la 99 de puncte în sus, vor merge la faza naţională.
Dacă nu sunt concurenţi cu punctaj de minim 99 de puncte, cei care vor merge mai departe la următoarea
fază vor fi cei care s-au clasat pe locurile 1, 2 şi 3 indiferent cât de mic este punctajul.

6. Rotunjiri la punctajul versetelor biblice: în cazul în care sutimile depăşesc două zecimale, punctajul se
rotunjeşte cu o sutime în plus sau în minus dacă este peste 5 sau sub 5. De ex: dacă pentru un cuvânt
greşit, dintr-un verset se scad 0,125 sutimi, se va rotunji la 0,13 şi dacă este 0,124 se va rotunji la 0,12.

7. Data şi ora concursului la faza pe biserică se vor anunţa public în biserică cu cel puţin două săptămâni
înainte, de către liderul lucrării cu copiii. Menţionăm faptul că liderul trebuie să se consulte cu pastorul
înainte de a face anunţul.

- Liderii pe biserică ai lucrării cu copiii au sarcina ca după terminarea concursului să trimită liderului
judeţean lista participanţilor care s-au calificat pentru următoarea fază, în maxim 48 de ore de la
încheierea concursului.
- Liderii judeţeni ai lucrării cu copiii au sarcina ca după terminarea fazei judeţene a concursului să
trimită liderului regional lista participanţilor care s-au calificat pentru următoarea fază, în maxim 48 de
ore de la încheierea concursului.
- Liderii regionali au sarcina ca după terminarea fazei pe regională a concursului să trimită Danielei
Barbura lista participanţilor care s-au calificat pentru următoarea fază, în maxim 48 de ore de la
încheierea concursului.

8. Stabilirea datei concursului. Începând cu anul şcolar 2009-2010 datele concursului au fost fixate şi
publicate în cartea mai sus amintită. Aceste date vor fi actualizate şi afişate în fiecare an pe site-ul:
www.scoaladuminicala.ro. Dacă apar evenimente majore neprevăzute se poate schimba locaţia, dar nu
data concursului.
- Liderul de rang superior, are datoria să anunţe toţi liderii de sub el, de schimbarea locaţiei, dar în
aceeaşi măsură liderii de biserică, judeţeni sau regionali au responsabilitatea cu două zile înainte de
concurs să întrebe liderul de rang superior dacă totul a rămas conform ultimului anunţ.

9. Prezentarea concurenţilor la ora stabilită de începere este obligatorie. Cine nu este prezent la ora
începerii concursului, pierde dreptul de a participa la concurs. Excepţie fac situaţiile neprevăzute, care se
vor discuta de cei prezenţi şi se va hotarî prin vot deschis (50% +1) că îi mai aşteaptă maxim 1 oră.

10. Dacă unul dintre participanţii calificaţi pentru următoarea fază a concursului, se îmbolnăveşte şi nu poate
participa la faza următoare, liderul respectiv să anunţe urgent liderul superior ierarhic şi apoi liderul
regional. Acest concurent va fi înlocuit cu următorul în ordinea notei obţinute la faza precedentă.

11. Vorbitul în timpul examenului are ca urmare depunctarea cu 10 puncte la prima abatere, iar la a doua
abatere, concurentul este dat afară din concurs. Copiatul se pedepseşte cu anularea lucrării şi scoaterea din
concurs a candidatului. În acest caz se păstrează ca mărturie fiţuica sau mijlocul de copiere întrebuinţat.
Pentru a evita orice situaţie de acest gen candidaţiii nu au voie să aibă asupra lor în timpul concursului
decât rechizite strict necesare (pix, creion, stilou) şi eventual batiste. Deci fără Biblie, penar, caiete,
telefon mobil, poşetă, alte hârtii, etc.

12. Începând cu anul şcolar 2009-2010, la întrebările de tip grilă, adevărat-fals, sau răspunsuri încrucişate, nu
se mai admit corecturi. Răspunsul o dată dat acela rămâne. Dacă apar corecturi cu pixul sau stiloul se
anulează răspunsul şi punctajul rămâne zero puncte. Nu se admit nici ştersul cu picul sau alte forme.
Concurentul va avea o ciornă pe care va face toate notările şi corecturile necesare, iar pe chestionarul de
concurs va trece răspunsul final.

13. Întrucât fiecare lucrare trece prin trei echipe de corectare, nu pot apărea greşeli de corectare. Din acest
motiv, nu acordăm un anume timp pentru contestaţii. Totuşi dacă cineva are anumite neclarităţi în privinţa
punctajului, la terminarea concursului în prezenţa unei comisii de trei învăţători, concurentul poate să-şi
vadă lucrarea. Lucrările nu se înstrăinează, ci vor rămâne la arhivă la: liderul de biserică, liderul judeţean,
liderul regional, iar de la celelalte faze vor fi arhivate la Daniela Barbura.

14. Părinţii sau fraţii mai mari ai copiilor care participă la concurs, nu au voie să corecteze lucrările copiilor la
nivelul de vârstă la care au copii sau rude, sau la categoria la care au participat ei ca şi tineri sau adulţi. În
felul acesta, eliminăm suspiciunea că ar cunoaşte scrisul şi pericolul de a fi incorecţi la punctaj.

15. La categoria IV de întrebări se va scrie un singur răspuns, iar pentru orice alt răspuns în plus (altă variantă
de răspuns) se scad câte 2 puncte până se ajunge la 0 cu punctajul pentru întrebarea respectivă. Această
regulă fulger suntem nevoiţi s-o introducem fiindcă unii concurenţi (mai „descurcăreţi”) pun 2-3
răspunsuri, la acestă categorie de întrebări, şi merg la nimereală. Se vor lua în considerare sinonimele
acceptate (puse în grilă) la răspunsurile date la această categorie, dar acest răspuns va fi depunctat (-1
pct.).

Barbura Daniela: tel: 0722-317934, 0256-467456, email: daniela_barbura@yahoo.com


Muică Cristian Samuel: tel: 0722-204415, email: muicasam@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și