Sunteți pe pagina 1din 95

Cuprins

Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index

Manual de utilizare a Cyber-shot


DSC-S1900/S2000/S2100

RO
© 2010 Sony Corporation 4-188-768-11(1)
Modul de utilizare a acestui

Cuprins
manual
Faceţi clic pe un buton din dreapta sus pentru a ajunge la pagina corespunzătoare.
Acest lucru este util în momentul căutării unei funcţii pe care doriţi să o vizualizaţi.

Căutarea după
operaţiune
Cuprins
Căutaţi informaţii după funcţie.

Căutarea după
operaţiune
Căutaţi informaţii după operaţiune.

MENU / Căutarea
Căutaţi informaţii conform listei cu
după setări

MENU / Căutarea
opţiunile de MENU / Setări.

după setări
Index

Căutaţi informaţii după cuvinte-cheie.

Marcaje și adnotări utilizate în acest manual

În acest manual, ordinea operaţiunilor

Index
este indicată de săgeţi (t). Utilizaţi
aparatul foto în ordinea indicată.
Marcajele sunt afișate așa cum apar în
setarea implicită a aparatului foto.

Setarea implicită este indicată de .

Indică măsurile de siguranţă și limitările


referitoare la utilizarea corectă a
aparatului foto.

z Indică informaţiile utile.

2RO
Observaţii privind utilizarea

Cuprins
aparatului foto
Observaţii privind tipurile de carduri Observaţii despre ecranul LCD și
de memorie pe care le puteţi utiliza obiectiv
(se vinde separat) • Ecranul LCD este fabricat cu o tehnologie

Căutarea după
Cu acest aparat puteţi utiliza următoarele de înaltă precizie, care asigură

operaţiune
carduri de memorie: „Memory Stick PRO funcţionalitatea a peste 99,99% din pixeli.
Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, Cu toate acestea, pe ecranul LCD pot apărea
niște mici puncte de culoare neagră și / sau
„Memory Stick Duo”, cardurile de
luminoase (albe, roșii, albastre sau verzi).
memorie SD și SDHC. Cardurile
Aceste puncte sunt un rezultat normal al
MultiMediaCard nu pot fi utilizate. procesului de producţie și nu afectează
În cazul acestui aparat foto, s-a stabilit înregistrarea.
faptul că se pot folosi carduri de memorie

MENU / Căutarea
de până la 32 GB.

după setări
În acest manual, termenul „Memory Stick Puncte negre, albe, roșii,
Duo” face referire la „Memory Stick PRO albastre sau verzi
Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo” și
la „Memory Stick Duo”. • Expunerea ecranului LCD sau a obiectivului
• Se recomandă să utilizaţi următoarele la lumina directă a soarelui pentru perioade
carduri de memorie atunci când înregistraţi lungi de timp poate provoca defecţiuni. Fiţi
filme: atent atunci când lăsaţi aparatul foto lângă o
– („Memory Stick PRO fereastră sau în aer liber.

Index
Duo”) • Nu apăsaţi ecranul LCD. Ecranul se poate
– („Memory Stick PRO- decolora și defecta.
HG Duo”) • Imaginile pot să se deplaseze cu greutate pe
– Card de memorie SD sau SDHC (clasa 2 ecranul LCD dacă temperatura ambiantă
sau mai rapid) este scăzută. Acest lucru nu reprezintă o
• Pentru informaţii suplimentare despre defecţiune.
„Memory Stick Duo”, vezi pagina 90. • Aveţi grijă să nu loviţi și să nu apăsaţi cu
putere obiectivul mobil.
La utilizarea unui „Memory Stick Duo”
într-un slot „Memory Stick” de mărime Condensul
obișnuită • Dacă aparatul foto este adus direct dintr-un
Puteţi utiliza „Memory Stick Duo” loc rece într-un loc cald, umezeala se poate
introducându-l în adaptorul „Memory condensa în interiorul sau la exteriorul
aparatului foto. Această condensare a
Stick Duo” (se vinde separat).
umezelii poate determina defectarea
aparatului foto.
• Dacă s-a adunat condens pe obiectiv,
Adaptor „Memory închideţi aparatul foto și așteptaţi
Stick Duo” aproximativ o oră, pentru ca umezeala să se
evapore. Reţineţi că, dacă încercaţi să
realizaţi fotografii cu urme de umezeală în
interiorul obiectivului, nu veţi putea
înregistra imagini clare.

3RO
Continuare r
Imaginile din acest manual
Imaginile din acest manual sunt folosite doar

Cuprins
ca exemplu și nu reprezintă fotografii reale
realizate cu acest aparat foto.

Despre ilustraţii
Ilustraţiile din acest manual sunt valabile
pentru modelul DSC-S2100, dacă nu există alte
indicaţii specifice.

Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index

4RO
Cuprins

Cuprins
Observaţii privind utilizarea aparatului foto
Modul de utilizare a acestui manual ····················· 2

Căutarea după
Observaţii privind utilizarea aparatului foto··········· 3

operaţiune
Căutarea după operaţiune ···································· 7
MENU / Căutarea după setări······························· 9
Identificarea părţilor componente ······················· 12
Lista de pictograme afișate pe ecran·················· 13
Utilizarea butonului de selectare a modului ········ 15

MENU / Căutarea
după setări
Utilizarea memoriei interne ································· 16

Fotografiere
Zoomul ································································ 17
DISP (setările pentru afișajul ecranului) ················18

Index
Bliţ ······································································· 19
Declanșatorul de zâmbet ···································· 20
Temporizator ······················································· 21

Vizualizare
Vizualizarea imaginilor statice ····························· 22
Redarea cu zoom················································ 23
Index imagini ······················································· 24
Șterge·································································· 25
Vizionarea filmelor ··············································· 26

MENU (Fotografiere)
Opţiunile de MENU (Fotografiere) ························· 9

5RO
MENU (Vizualizare)

Cuprins
Opţiunile de MENU (Vizualizare) ························· 10

Setări

Căutarea după
operaţiune
Setarea opţiunilor················································ 11

Computer

MENU / Căutarea
Utilizarea cu computerul dumneavoastră ··········· 70

după setări
Utilizarea softului················································· 71
Conectarea aparatului foto la computer·················73
Încărcarea imaginilor într-o aplicaţie media············75

Imprimarea

Index
Imprimarea imaginilor statice······························ 77

Probleme tehnice
Probleme tehnice ················································ 79
Mesaje de avertizare ··········································· 87

Altele
„Memory Stick Duo” ··········································· 90
Bateriile ······························································· 92

Index
Index ··································································· 94

6RO
Căutarea după operaţiune

Cuprins
Setările realizate Autoreglare inteligentă ······································· 28
automat de aparatul Selectare scenă ··················································· 30
foto

Căutarea după
operaţiune
Fotografierea Instantaneu estompat ········································ 30
portretelor Portret crepuscul ················································· 30
Declanșatorul de zâmbet ·································· 20
Detecţie feţe ·························································· 44

MENU / Căutarea
Reduc. ef. ochi roșii ············································ 55

după setări
Fotografierea Modul Film ····························································· 15
obiectelor aflate în Setări în rafală······················································· 36
mișcare

Fotografierea fără Sensibilitate înaltă ··············································· 30


neclaritate Temporizatorul cu declanșare după

Index
2 secunde ······························································ 21
ISO ··········································································· 38
SteadyShot···························································· 35

Fotografierea cu Bliţul automat ······················································· 19


lumină de fundal Recunoaștere scenă ····································· 28, 32

Fotografierea în locuri Sensibilitate înaltă ··············································· 30


întunecate Sincronizare lentă ················································ 19
ISO ··········································································· 38

Reglarea expunerii EV ············································································· 37

7RO
Modificarea poziţiei de Focalizare ······························································ 40
focalizare

Cuprins
Modificarea Dimens. imag.······················································· 33
dimensiunii imaginii

Căutarea după
Ștergerea imaginilor Șterge ······························································· 25, 48

operaţiune
Format ···································································· 63

Afișarea imaginilor Redarea cu zoom ················································ 23


mărite Tăiere margini (Redimens.) ······························· 47

MENU / Căutarea
după setări
Editarea imaginilor Retușează ······························································ 47

Redarea unei serii de Prezentare imagini ·············································· 46


imagini în ordine

Fotografierea / Mod Facil ························································· 32, 45

Index
vizualizarea cu
indicatoare ușor de
observat

Imprimarea imaginilor Utilizarea „PMB (Picture Motion Browser)”


cu data realizării ·················································································· 71
acestora

Modificarea setărilor Setare dată și oră ················································ 69


datei și orei

Iniţializarea setărilor Iniţializare ······························································· 60

Imprimarea imaginilor Imprimare ······························································· 77

8RO
MENU / Căutarea după setări

Cuprins
Opţiunile de MENU (Fotografiere)
Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de fotografiere cu ajutorul butonului MENU.

1 Apăsaţi butonul ON/OFF (Pornire / oprire) pentru a iniţia modul de

Căutarea după
fotografiere.

operaţiune
2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul Butonul de comandă a modului
Butonul ON/OFF
MENU. (Pornire / oprire)
3 Selectaţi opţiunea dorită a meniului cu v/V/b/B
de pe butonul de comandă.

MENU / Căutarea
4 Apăsaţi butonul MENU pentru a închide ecranul

după setări
MENU.

Butonul MENU

În tabelul de mai jos, indică setările care pot fi modificate, iar –, setările care nu pot fi
modificate. O setare poate fi fixă sau restricţionată, în funcţie de modul de fotografiere.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina corespunzătoare fiecărei opţiuni.
Pictogramele de sub [ ] indică modurile disponibile.

Index
Buton de selectare a modului
Mod REC
Opţiunile meniului
Mod REC —
Selectare scenă — — —
(Mod Facil) —
Dimens. imag.
SteadyShot —
Setări în rafală —
EV
ISO — — —
Balans de alb —
Focalizare — — —
Mod măsurare — —
Sensibilitate detect. zâmbet —
Detecţie feţe —
(Setări)

Observaţie
• Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.

9RO
Opţiunile de MENU (Vizualizare)

Cuprins
Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de vizualizare cu ajutorul butonului MENU.

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la Butonul de comandă a modului


modul de redare.
2 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul

Căutarea după
MENU.

operaţiune
3 Selectaţi opţiunea dorită a meniului cu v/V/b/B
de pe butonul de comandă.
4 Apăsaţi z din mijlocul butonului de comandă. Butonul Butonul MENU
(Redare)
În tabelul de mai jos, indică o funcţie disponibilă.

MENU / Căutarea
Opţiunile meniului Card de memorie Memoria internă

după setări
(Mod Facil)
(Prezentare imagini)
(Retușează)
(Șterge)
(Protejează)
DPOF —
(Imprimare)

Index
(Rotește)
(Selectează folder) —
(Setări)

Observaţie
• Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod.

10RO
Setarea opţiunilor

Cuprins
Puteţi modifica setările din ecranul (Setări).

1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afișa ecranul Butonul de comandă a modului


MENU.
2 Selectaţi (Setări) cu V de pe butonul de

Căutarea după
comandă și apăsaţi z din mijlocul butonului de

operaţiune
comandă pentru a afișa ecranul de configurare.
3 Selectaţi categoria dorită cu v/V și apăsaţi B
pentru a selecta fiecare opţiune, apoi apăsaţi z. Butonul MENU
4 Selectaţi setarea dorită și apăsaţi z.

MENU / Căutarea
Categorii Opţiuni

după setări
Setări fotografiere Caroiaj
Zoom digital
Reduc. ef. ochi roșii
Setări principale Bip
Language Setting
Ghid funcţionare
Economisire energ.

Index
Iniţializare
Conectare USB
Setări LUN
Instrument card memorie Format
Creează folder REC.
Modif. folder REC.
Șterg. folder REC
Copiază
Număr fișier
Instrument memorie int. Format
Număr fișier
Setări ceas Setare dată și oră

Observaţii
• [Setări fotografiere] apare numai atunci când setările au fost accesate din modul de fotografiere.
• [Instrument card memorie] apare numai dacă aţi introdus un card de memorie în aparat, iar
[Instrument memorie int.] apare numai dacă nu aţi introdus un card.

11RO
Identificarea părţilor componente

Cuprins
A Butonul ON/OFF (Pornire / oprire)
B Buton declanșator
C Led temporizator / declanșator zâmbet
D Microfon
E Ledul ON/OFF (Pornire / oprire)

Căutarea după
operaţiune
F Bliţ
G Obiectiv
H Mufă (USB)
I Ecran LCD
J Butonul (Redare) (22)
q; K Pentru fotografiere: Butonul W/T

MENU / Căutarea
(zoom) (17)
qa

după setări
Pentru vizualizare: Butonul (Redare
9 qs cu zoom) / butonul (Index) (23, 24)
qd L Inel pentru cureaua de mână*
M Buton de selectare a modului (15)
qf N Butonul (Șterge) (25)
qg O Led de acces
qh P Butonul MENU (9)

Index
Q Butonul de comandă a modului
qj MENU activat: v/V/b/B/z
MENU dezactivat: DISP/ / /
R Avertizor sonor
qk ql w; S Orificiu pentru trepied
T Fantă pentru cardul de memorie
U Capac compartiment pentru baterii /
card de memorie
V Fantă de introducere a bateriilor

* Utilizarea curelei de mână


Cureaua de mână este fixată din fabrică pe
carcasa aparatului foto. Introduceţi mâna prin
wa ws buclă, pentru a împiedica defectarea aparatului
foto ca urmare a posibilului contact cu solul.

Inel

12RO
Lista de pictograme afișate pe

Cuprins
ecran
Pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.
Puteţi modifica afișajul ecranului utilizând DISP (setări pentru afișajul ecranului) de pe
butonul de comandă.

Căutarea după
A

operaţiune
La realizarea de fotografii statice
Afișaj Indicaţie
Energia disponibilă
Avertisment baterie
descărcată
Dimensiune imagine

MENU / Căutarea
• / / sunt afișate
numai pentru DSC-S2100.

după setări
• / sunt afișate
numai pentru DSC-S1900/
• Pictogramele sunt limitate în (Mod S2000.
Facil). Selectare scenă
La realizarea de filme
Modul aparatului foto
(Autoreglare inteligentă,
Programare auto, Mod film)

Index
Pictograma Recunoaștere
scenă
Balansul de alb

Modul de măsurare
SteadyShot
Avertizare asupra vibraţiilor
La redare
Indicatorul Sensibilitate
detect. zâmbet

Scalare zoom

Conectarea PictBridge

Protecţie

Marcajul Imprimare (DPOF)

Redarea cu zoom

13RO
Continuare r
B D
Afișaj Indicaţie Afișaj Indicaţie

Cuprins
z Blocarea AE / AF Temporizatorul
ISO400 Sensibilitatea ISO Detecţie feţe
125 Timp expunere În rafală
F3.5 Valoarea diafragmei Cadru de identificare în
intervalul AF
+2.0EV Valoarea expunerii

Căutarea după
Indicatorul cadrului de

operaţiune
identificare în intervalul AF
REC Înregistrarea unui film / film în Marcaje măsurare parţială
Stand-by așteptare
+2.0EV Valoarea expunerii
0:12 Durata de înregistrare (m:s)
500 Timp expunere
101-0012 Numărul fișierului - folderului
F3.5 Valoarea diafragmei
2010 1 1 Data / ora înregistrării imaginii

MENU / Căutarea
9:30 AM redate
N Redarea

după setări
z STOP Ghidul de funcţionare pentru Bara de redare
z PLAY redarea imaginilor 00:00:12 Contor
bB BACK/ Selectarea imaginilor
NEXT

C
Afișaj Indicaţie
Folderul de înregistrare

Index
Folderul de redare
96 Numărul de imagini
înregistrabile
12/12 Numărul imaginii / numărul de
imagini înregistrate în folderul
selectat
100Min Durata înregistrabilă
Mediul de redare / înregistrare
(cardul de memorie, memoria
internă)
Modificarea folderului
Reducerea efectului de ochi
roșii
Modul de măsurare
Modul bliţului
Încărcarea bliţului
Balansul de alb

ISO 400 Sensibilitatea ISO

14RO
Utilizarea butonului de selectare

Cuprins
a modului
Fixaţi butonul de selectare a modului la funcţia dorită.
Buton declanșator

Căutarea după
operaţiune
Buton de selectare a modului

Butonul MENU

MENU / Căutarea
după setări
(Imagine statică) Vă permite să realizaţi fotografii statice (paginile 28, 29, 30).
Puteţi seta modul de fotografiere a imaginilor statice cu ajutorul
MENU t [Mod REC].
(Film) Puteţi înregistra filme.
Apăsaţi complet butonul declanșator pentru a începe
înregistrarea, apoi apăsaţi din nou butonul declanșator pentru a
încheia înregistrarea.

Index

15RO
Utilizarea memoriei interne

Cuprins
Aparatul foto are aproximativ 6 MB de memorie internă. Această memorie nu este
mobilă. Chiar dacă nu există un card de memorie în aparatul foto, puteţi înregistra
imagini folosind memoria internă.
Atunci când este introdus un card de memorie
[Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate pe cardul de

Căutarea după
memorie.

operaţiune
B [Redare]: Sunt redate imaginile de pe cardul de
memorie.
[Meniu, Setări etc.]: Pentru prelucrarea imaginilor de
pe cardul de memorie sunt disponibile mai multe funcţii.

B Memoria Atunci când nu este introdus un card de memorie

MENU / Căutarea
internă [Înregistrare]: Imaginile sunt înregistrate folosind

după setări
memoria internă.
[Redare]: Imaginile din memoria internă sunt redate.
[Meniu, Setări etc.]: Pentru prelucrarea imaginilor din
memoria internă sunt disponibile mai multe funcţii.

Despre imaginile stocate în memoria internă


Vă recomandăm să copiaţi (să executaţi o copie de siguranţă) datele fără erori, folosind

Index
una dintre următoarele metode.

Pentru a copia (executa o copie de siguranţă) datele pe hard-disk-ul


computerului dvs.
Urmaţi procedura de la pagina 73 fără cardul de memorie introdus în aparat.

Pentru a copia (executa o copie de siguranţă) datele pe un card de memorie


Pregătiţi un card de memorie cu suficient spaţiu liber și urmaţi procedura din secţiunea
[Copiază] (pagina 67).

Observaţii
• Nu puteţi transfera imaginile de pe un card de memorie în memoria internă.
• Realizând o conexiune USB între aparatul foto și un computer cu un cablu USB special, puteţi
transfera date din memoria internă pe computer. Cu toate acestea, nu puteţi transfera date de pe
computer în memoria internă.

16RO
Zoomul

Cuprins
Puteţi mări imaginea în timpul fotografierii. Zoomul optic al aparatului foto poate mări
imaginile până la 3×.

1 Apăsaţi butonul W/T (zoom). Butonul T


Apăsaţi butonul T pentru a mări și butonul W pentru a

Căutarea după
micșora.

operaţiune
• Atunci când scara de zoom depășește 3×, vezi pagina 54.

Butonul W

MENU / Căutarea
după setări
Observaţie
• Nu puteţi modifica scara de zoom la realizarea unui film.

Index

17RO
DISP (setările pentru afișajul

Cuprins
ecranului)
1 Apăsaţi DISP (setări pentru afișajul ecranului) de pe butonul de comandă.
2 Selectaţi modul dorit de la butonul de comandă.

Căutarea după
(Luminos + Fixează ecranul la o luminozitate mai mare

operaţiune
numai imagine) și afișează numai imaginile.

(Luminos + Fixează ecranul la o luminozitate mai mare


Date expunere) și afișează informaţiile.

MENU / Căutarea
(numai modul de Sunt afișate și datele Exif ale imaginii

după setări
redare) înregistrate.

(Luminos) Fixează ecranul la o luminozitate mai mare


și afișează informaţiile.

(Normal) Fixează ecranul la luminozitatea standard și

Index
afișează informaţiile.

Observaţie
• Dacă vizualizaţi imaginile la lumină exterioară puternică, măriţi luminozitatea ecranului. Cu
toate acestea, energia bateriei poate scădea mai repede în astfel de condiţii.

18RO
Bliţ

Cuprins
1 Apăsaţi (Bliţ) de pe butonul de comandă.
2 Selectaţi modul dorit de la butonul de comandă.

(Auto) Bliţul se declanșează automat în locurile întunecate sau când


există lumină de fundal.

Căutarea după
operaţiune
(Activat) Bliţul funcţionează continuu.
(Sincronizare Bliţul funcţionează continuu.
lentă) Timpul de expunere este scurt într-un loc întunecat, pentru a
putea surprinde clar fundalul care nu este în raza bliţului.
(Dezactivat) Bliţul nu funcţionează.

Observaţii

MENU / Căutarea
după setări
• Bliţul se aprinde intermitent de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină.
• La încărcarea bliţului, este afișat .
• Nu puteţi folosi bliţul în timpul fotografierii în rafală.
• Puteţi selecta numai [Auto] sau [Dezactivat] atunci când aparatul este în modul Autoreglare
inteligentă sau Facil.

zAtunci când, pe fotografiile realizate cu bliţ, apar „pete


rotunde albe”

Index
Acestea sunt cauzate de particulele (de praf, polen etc.) care plutesc în apropierea
obiectivului. Atunci când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete
rotunde albe.
Aparat foto

Subiect

Particule (praf, polen etc.) în aer

Cum pot fi reduse „petele rotunde albe”?


• Aprindeţi lumina în încăpere și fotografiaţi subiectul fără bliţ.
• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. ([Dezactivat] este selectat
automat).

19RO
Declanșatorul de zâmbet

Cuprins
Atunci când aparatul foto detectează un zâmbet, declanșatorul este acţionat automat.

1 Apăsaţi (Zâmbet) de pe butonul de comandă.


2 Așteptaţi ca zâmbetul să fie detectat.
Atunci când nivelul de zâmbet depășește punctul b de pe

Căutarea după
indicator, aparatul foto înregistrează automat imaginile.

operaţiune
Chiar dacă apăsaţi butonul declanșator în timpul utilizării
funcţiei Declanșator zâmbet, aparatul foto realizează
fotografia și revine la modul Declanșator zâmbet.
3 Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou Cadrul Detecţie feţe

(Zâmbet). Indicatorul Sensibilitate detect.


zâmbet

MENU / Căutarea
Observaţii

după setări
• Fotografierea cu Declanșator zâmbet se încheie automat atunci când nu mai există spaţiu
disponibil pe cardul de memorie sau în memoria internă.
• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect, în funcţie de condiţii.
• Nu puteţi utiliza funcţia Zoom digital.
• Nu puteţi utiliza funcţia Declanșator zâmbet atunci când înregistraţi filme.

zIndicaţii pentru o mai bună surprindere a zâmbetelor


1 Nu acoperiţi ochii cu bretonul.

Index
Nu acoperiţi faţa cu o pălărie, o mască, ochelari de
soare etc.
2 Încercaţi să staţi cu faţa către aparatul foto, dacă se
poate, la același nivel cu aparatul foto. Ochii
trebuie să fie îngustaţi.
3 Zâmbiţi larg, cu toată gura. Zâmbetul este mai ușor
de detectat atunci când se văd dinţii.

• Declanșatorul acţionează atunci când orice persoană a cărei faţă este detectată zâmbește.
• Dacă un zâmbet nu este detectat, setaţi [Sensibilitate detect. zâmbet] din meniul de setare.

20RO
Temporizator

Cuprins
1 Apăsaţi (Temporizator) de pe butonul de comandă.
2 Selectaţi modul dorit de la butonul de comandă.

(Dezactivat) Nu utilizează temporizatorul.

Căutarea după
(10 sec) Setează temporizatorul la un interval de 10 secunde.

operaţiune
La apăsarea butonului declanșator, ledul temporizatorului se
aprinde intermitent și se aude un bip până când declanșatorul
este acţionat.
Pentru a anula, apăsaţi din nou .
(2 sec) Setează temporizatorul la un interval de 2 secunde.

Observaţie

MENU / Căutarea
• În modul Facil, puteţi selecta numai [10 sec] sau [Dezactivat].

după setări
zReducerea neclarităţii cu temporizatorul cu declanșare
după 2 secunde
Folosiţi temporizatorul cu declanșare după 2 secunde pentru a împiedica obţinerea
de fotografii neclare. Declanșatorul este acţionat la 2 secunde după ce apăsaţi
butonul declanșator, ceea ce reduce instabilitatea aparatului foto la apăsarea
butonului declanșator.

Index

21RO
Vizualizarea imaginilor statice

Cuprins
1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.
2 Selectaţi o imagine cu butonul de comandă.

Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index

22RO
Redarea cu zoom

Cuprins
Redă imaginea mărită.

1 Apăsaţi butonul (Redare cu zoom) în timpul redării


imaginilor statice.
Dimensiunea imaginii este dublată faţă de dimensiunea

Căutarea după
anterioară, accentul fiind pus pe centrul imaginii.

operaţiune
2 Reglaţi poziţia de la butonul de comandă.
3 Modificaţi scara de zoom de la butonul W/T (zoom). Arată zona afișată a
Apăsaţi butonul T pentru a mări și butonul W pentru a întregii imagini
micșora.
Apăsaţi z pentru a anula redarea cu zoom.

MENU / Căutarea
zPentru a salva imaginile mărite

după setări
Puteţi salva o imagine mărită utilizând funcţia de decorare.
Apăsaţi MENU t [Retușează] t [Tăiere margini (Redimens.)].

Index

23RO
Index imagini

Cuprins
Afișează simultan mai multe imagini.

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.


2 Apăsaţi butonul (Index) pentru a afișa ecranul de index al imaginilor.
Apăsaţi din nou butonul pentru a afișa un ecran de index cu și mai multe imagini.

Căutarea după
3 Pentru a reveni la ecranul unei singure imagini, selectaţi o imagine cu

operaţiune
butonul de comandă și apăsaţi z.
Observaţie
• Dacă aparatul este setat la modul Facil în timpul afișării indexului de imagini, ecranul LCD se
schimbă într-un ecran cu o singură imagine. Nu puteţi vizualiza imaginile în modul de indexare
dacă vă aflaţi în modul Facil.

MENU / Căutarea
după setări
zAfișarea imaginilor din folderul dorit
Selectaţi bara laterală stânga cu butonul de comandă, apoi
selectaţi folderul dorit cu v/V.

Index

24RO
Șterge

Cuprins
Vă permite să selectaţi imaginile nedorite, în vederea ștergerii. Puteţi șterge imaginile și
de la butonul MENU (pagina 48).

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.


2 Butonul (Șterge) t modul dorit t z de pe butonul de comandă

Căutarea după
operaţiune
Toate din acest folder Șterge toate imaginile din folderul selectat.
Apăsaţi [OK] t z după pasul 2.
Imagini multiple Vă permite să selectaţi și să ștergeţi mai multe imagini.
Procedaţi la fel ca după pasul 2.
1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există

MENU / Căutarea
imagini de șters. Selectaţi din nou o imagine cu un
marcaj pentru a șterge marcajul .

după setări
2MENU t [OK] t z
Această imagine Șterge imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine unică.
Ieșire Anulează ștergerea.

Observaţie
• În modul Facil, puteţi șterge numai imaginea afișată în momentul respectiv.

Index
zPuteţi comuta între modurile index și imagine unică la
selectarea imaginilor
Apăsaţi butonul (T) al butonului W/T (zoom) în modul
index, pentru a reveni la modul imagine unică, și apăsaţi
butonul (Index) (W) în modul imagine unică, pentru a
reveni la modul index.
• Puteţi și să comutaţi între modurile index și imagine unică în
[Protejează], [DPOF] sau [Imprimare].

25RO
Vizionarea filmelor

Cuprins
1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.
2 Selectaţi un film cu butonul de comandă.
3 Apăsaţi z.
Redarea filmului este iniţiată.

Căutarea după
operaţiune
Butonul de comandă a Funcţia Redare
modului
z Redare normală / pauză
B Rapid înainte
b Rapid înapoi

MENU / Căutarea
Observaţii

după setări
• Nu puteţi asculta fișiere muzicale cu acest aparat dacă este redat un film.
• Este posibil să nu puteţi reda unele fotografii realizate cu alte aparate foto.

zDespre ecranul de vizionare a filmelor


Selectaţi imaginea pe care doriţi să o vizionaţi cu b/B de pe butonul de comandă și
apăsaţi z.
Apare bara Redare și puteţi alege un moment din redarea unui film.

Index
sau apare pe ecranul de vizionare a filmelor.
Pictograma afișată poate fi diferită, în funcţie de dimensiunea imaginii.

Bara de redare

26RO
Mod REC

Cuprins
Cu ajutorul acestei opţiuni puteţi seta modul de fotografiere Imagine statică.

1 Fixaţi butonul de selectare a modului la (Imagine statică).


2 MENU t (Mod REC) t modul dorit

Căutarea după
(Autoreglare Vă permite să realizaţi fotografii statice cu setarea

operaţiune
inteligentă) reglată automat (pagina 28).
(Programare auto) Vă permite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată
automat (timpul de expunere și deschiderea diafragmei)
(pagina 29). De asemenea, puteţi selecta diverse setări
folosind meniul.
(Selectare Vă permite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în
scenă) funcţie de scenă (pagina 30).

MENU / Căutarea
după setări
Index

27RO
Autoreglare inteligentă

Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii statice cu setarea reglată automat.

1 Fixaţi butonul de selectare a modului la (Imagine statică).


2 MENU t (Mod REC) t (Autoreglare inteligentă) t z de pe
butonul de comandă

Căutarea după
operaţiune
3 Realizaţi fotografia folosind butonul declanșator.
Observaţie
• Modul Bliţ este setat la [Auto] sau la [Dezactivat].

zDespre opţiunea Recunoaștere scenă

MENU / Căutarea
Opţiunea Recunoaștere scenă funcţionează în modul Autoreglare inteligentă.

după setări
Această funcţie îi permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de
fotografiere și să realizeze fotografia.
Pictograma Recunoaștere scenă și ghidul

Aparatul recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Lumină fundal),

Index
(Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro) sau (Portret) și afișează
pictograma și ghidul corespunzătoare pe ecranul LCD atunci când scena este
recunoscută.

zDacă realizaţi o fotografie statică a unui subiect asupra


căruia vă este greu să vă focalizaţi
• Cea mai mică distanţă de fotografiere este de aproximativ 5 cm (W), 40 cm (T) (de la
obiectiv).
• Atunci când aparatul foto nu se poate focaliza automat pe subiect, indicatorul de blocare
AE / AF începe să se aprindă intermitent, lent, iar bipul nu este emis. Fie reluaţi
fotografierea, fie modificaţi setarea de focalizare (pagina 40).
Focalizarea poate fi dificilă în următoarele situaţii:
– Este întuneric și subiectul se află la distanţă.
– Contrastul dintre subiect și fundal este slab.
– Subiectul este văzut printr-un geam.
– Subiectul se mișcă rapid.
– Lumina este reflectată sau există suprafeţe strălucitoare.
– Subiectul este luminat din spate sau există o lumină intermitentă.

28RO
Programare auto

Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu expunerea reglată automat (timpul de expunere și
deschiderea diafragmei). De asemenea, puteţi selecta diverse setări folosind meniul.

1 Fixaţi butonul de selectare a modului la (Imagine statică).


2 MENU t (Mod REC) t (Programare auto) t z de pe butonul de

Căutarea după
comandă

operaţiune
3 Realizaţi fotografia folosind butonul declanșator.

MENU / Căutarea
după setări
Index

29RO
Selectare scenă

Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii cu setările predefinite în funcţie de scenă.

1 Fixaţi butonul de selectare a modului la (Imagine statică).


2 MENU t (Mod REC) t (Selectare scenă) t z de pe butonul
de comandă t modul dorit

Căutarea după
operaţiune
(Sensibilitate Vă permite să realizaţi fotografii
înaltă) fără bliţ în condiţii de lumină slabă,
reducând neclaritatea.

(Instantaneu Vă permite să realizaţi fotografii mai calde atunci


estompat) când este vorba de portrete și flori etc.

MENU / Căutarea
după setări
(Peisaj) Vă permite să fotografiaţi cu ușurinţă scenele aflate
la distanţă, focalizându-se la distanţă. Surprinde
albastrul viu al cerului și culorile florei.

(Portret Vă permite să realizaţi fotografii clare ale oamenilor


crepuscul) cu peisaje nocturne pe fundal fără ca atmosfera să
fie compromisă.

Index
(Crepuscul) Vă permite să realizaţi fotografii nocturne la mare
distanţă, fără ca atmosfera întunecată a
împrejurimilor să se piardă.

(Specialităţi Comută la modul Macro, permiţându-vă să realizaţi


culinare) fotografii în culori luminoase ale preparatelor
culinare.

(Plajă) Vă permite să surprindeţi cu claritate albastrul apei


atunci când fotografiaţi marea sau un lac.

(Zăpadă) Vă permite să înregistraţi imagini clare și vii atunci


când este vorba de peisaje de iarnă sau de alte locuri
în care întregul ecran apare alb și culorile surprinse
pot fi fade.

Observaţie
• Atunci când realizaţi fotografii folosind modul (Portret crepuscul) sau modul (Crepuscul),
timpul de expunere este mai scurt și imaginile tind să devină neclare. Pentru a împiedica apariţia
neclarităţii, se recomandă utilizarea unui trepied.

30RO
Funcţiile pe care le puteţi utiliza în modul

Cuprins
Selectare scenă
Pentru a realiza o fotografie corespunzătoare în funcţie de condiţia scenei, aparatul foto
stabilește o combinaţie de funcţii. indică setările care pot fi modificate, iar –, setările
care nu pot fi modificate.
Pictogramele de sub [Bliţ] indică modurile disponibile pentru bliţ.

Căutarea după
Unele funcţii nu sunt disponibile, în funcţie de modul Selectare scenă.

operaţiune
Detecţie feţe /
Bliţ Declanșator Rafală Balans de alb
zâmbet
— *1

*2 —

— —

MENU / Căutarea
după setări
— —

— — —

— —

*1 [Bliţ] pentru [Balans de alb] nu poate fi selectat.

Index
*2 [Dezactivat] pentru [Detecţie feţe] nu poate fi selectat.

31RO
Mod Facil

Cuprins
Vă permite să realizaţi fotografii statice folosind funcţiile minime necesare.
Dimensiunea textului crește și indicatoarele sunt mai ușor de observat.

1 MENU t (Mod Facil) t [OK] t z de pe butonul de comandă.


2 Realizaţi fotografia folosind butonul declanșator.

Căutarea după
operaţiune
Observaţii
• Nivelul de încărcare a bateriei poate scădea mai repede, datorită faptului că luminozitatea
ecranului crește automat.
• Dacă apăsaţi butonul (Redare), și modul de redare se schimbă în [Mod Facil].

zFuncţiile de fotografiere disponibile în modul Facil

MENU / Căutarea
Dimens. imag.: MENU t [Dimens. imag.] t z de pe butonul de comandă

după setări
t modul dorit t z.
Alegeţi dimensiunea [Mare] sau [Mică].
Temporizator: de pe butonul de comandă t modul dorit.
Alegeţi modul [10 sec] sau [Dezactivat].
Bliţ: de pe butonul de comandă t modul dorit.
Alegeţi modul [Auto] sau [Dezactivat].
Declanșatorul de de pe butonul de comandă.
zâmbet:

Index
Ieșire mod Facil: MENU t [Ieșire mod Facil] t [OK] t z de pe butonul de
comandă.

zDespre opţiunea Recunoaștere scenă


Opţiunea Recunoaștere scenă funcţionează în modul Fotografiere facilă. Această
funcţie îi permite aparatului foto să recunoască automat condiţiile de fotografiere și
să realizeze fotografia.
Pictograma Recunoaștere scenă

Aparatul recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Lumină fundal),


(Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro) sau (Portret) și afișează o
pictogramă pe ecranul LCD atunci când scena este recunoscută.

32RO
Dimens. imag.

Cuprins
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fișierului imagine care este înregistrat la
realizarea unei fotografii.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii
atunci când imaginea este imprimată pe o foaie mare. Cu cât dimensiunea imaginii este
mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai multe imagini.

Căutarea după
1 MENU t (Dimens. imag.) t dimensiunea dorită

operaţiune
La realizarea de fotografii statice
Dimensiune Instrucţiuni de utilizare Nr. de Imprimarea
imagine imagini

MENU / Căutarea
(4000×3000) Pentru fotografii până la A3+

după setări
(numai Mai puţine Fină
DSC-S2100)
(3648×2736)

(numai DSC-
S1900/S2000)
(3264×2448) Pentru fotografii până la A3

Index
(numai
DSC-S2100)
(2592×1944) Pentru fotografii până la L/2L/A4

(640×480) Pentru atașamente e-mail


Mai multe Mărită

(4000×2248) Pentru afișarea pe monitoare cu


ecran lat
(numai Mai puţine Fină
DSC-S2100)
(3648×2056)

(numai DSC-
S1900/S2000)
(1920×1080) Mai multe Mărită

Observaţie
• Atunci când imprimaţi imagini înregistrate cu formatul de imagine 16:9, este posibil ca ambele
margini să fie decupate.
33RO
În modul Facil

Cuprins
Mare Realizează fotografii la dimensiunea de [12M] (DSC-S2100).
Realizează fotografii la dimensiunea de [10M] (DSC-S1900/
S2000).
Mică Realizează fotografii la dimensiunea de [5M].

Căutarea după
La realizarea de filme

operaţiune
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât crește și calitatea.
Filmele realizate cu acest aparat foto vor fi înregistrate în AVI (Motion JPEG), format
aproximativ de 30cps.
Dimensiunea cadrelor Instrucţiuni de utilizare
filmului

MENU / Căutarea
VGA (640×480) Pentru afișarea pe ecranul unui computer

după setări
QVGA (320×240) Pentru trimiterea ca anexă la e-mailuri

zDespre „calitatea imaginii” și „dimensiunea imaginii”


O imagine digitală este formată dintr-un set de puncte mici numite pixeli.
În cazul în care conţine un număr mare de pixeli, imaginea devine mai mare, ocupă
mai multă memorie și este afișată în cele mai mici detalii. „Dimensiunea imaginii”
este dată de numărul de pixeli. Deși nu puteţi observa diferenţele pe ecranul

Index
aparatului foto, detaliile fine și durata de procesare a datelor diferă atunci când
imaginea este imprimată sau afișată pe ecranul unui computer.

Descrierea pixelilor și a dimensiunii imaginii


1 Dimensiune imagine: 12M
4000 de pixeli × 3000 de pixeli = 12.000.000 de pixeli
2 Dimensiune imagine: VGA
640 de pixeli × 480 de pixeli = 307.200 de pixeli
Pixeli

Pixel Mulţi pixeli


(Calitate bună a imaginii și dimensiune mare a
fișierului)
Câţiva pixeli
(Calitate slabă a imaginii și dimensiune mică a
fișierului)

34RO
SteadyShot

Cuprins
Selectează modul antineclaritate.

1 MENU t (SteadyShot) t modul dorit

(Dezactivat) Nu utilizează modul antineclaritate.

Căutarea după
(Auto) Activează automat funcţia antineclaritate atunci când

operaţiune
condiţiile de fotografiere pot produce instabilitatea aparatului
foto.
Puteţi stabiliza imaginile chiar și atunci când măriţi un subiect
aflat la distanţă.

Observaţii
• [SteadyShot] este setat la [Dezactivat] atunci când aparatul este în modul Film sau când este

MENU / Căutarea
activată funcţia Declanșator zâmbet.

după setări
• Procesarea imaginilor necesită timp.
• La realizarea de fotografii cu bliţ, funcţia antineclaritate nu este operaţională.

zIndicaţii pentru prevenirea apariţiei neclarităţii


Aparatul foto s-a mișcat accidental atunci când aţi realizat fotografia. Acest fenomen
se numește „instabilitatea aparatului foto”. Pe de altă parte, dacă subiectul s-a mișcat
atunci când aţi realizat fotografia, apare fenomenul de „neclaritate datorată
subiectului”. În plus, instabilitatea aparatului foto și neclaritatea datorată subiectului

Index
apar frecvent în condiţii de lumină slabă sau timp de expunere scurt, cum ar fi cele
din modul (Portret crepuscul) sau (Crepuscul). În acest caz, realizaţi fotografiile
ţinând cont de următoarele indicaţii.

Instabilitatea aparatului foto


Mâinile sau corpul dvs. tremură atunci când
ţineţi aparatul foto și apăsaţi butonul
declanșator, rezultatul fiind un ecran neclar.
• Folosiţi un trepied sau așezaţi aparatul foto pe
o suprafaţă plană, pentru a sta nemișcat.
• Realizaţi fotografia cu ajutorul
temporizatorului cu declanșare după 2 secunde și stabilizaţi aparatul foto ţinând ferm
mâinile pe lângă corp după ce aţi apăsat butonul declanșator.

Neclaritatea datorată subiectului


Deși aparatul foto este nemișcat, subiectul
se mișcă în timpul expunerii și apare neclar
la apăsarea butonului declanșator.
Instabilitatea aparatului foto este redusă
automat cu funcţia antineclaritate. Cu toate
acestea, funcţia nu reduce efectiv
neclaritatea datorată subiectului.
• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă.
• Alegeţi o sensibilitate ISO mai mare pentru a mări timpul de expunere și apăsaţi butonul
declanșator înainte ca subiectul să se miște.

35RO
Setări în rafală

Cuprins
Ca mod de fotografiere, puteţi alege modul O singură imagine sau În rafală.

1 MENU t (Setări în rafală) t modul dorit

(Unică) Înregistrează o singură imagine.

Căutarea după
(Rafală) Înregistrează succesiv până la 100 de imagini atunci când ţineţi

operaţiune
apăsat butonul declanșator.

Observaţii

MENU / Căutarea
• Fotografierea în rafală nu este disponibilă în modurile Film și Facil

după setări
sau dacă funcţia Declanșator zâmbet este activată.
• Bliţul este setat la [Dezactivat].
• La înregistrarea cu temporizator, este înregistrată o serie de
maximum cinci imagini.
• Intervalul de înregistrare este prelungit, în funcţie de setarea
dimensiunii imaginii.
• Atunci când energia bateriei este scăzută sau atunci când memoria
internă sau cardul de memorie este plin(ă), fotografierea În rafală
este oprită.
• Focalizarea, balansul de alb și expunerea sunt reglate pentru prima

Index
imagine, iar aceste setări sunt utilizate și pentru celelalte imagini.

36RO
EV

Cuprins
Puteţi regla manual expunerea, în trei pași a câte 1/3 EV, într-un interval de –2,0 EV până
la +2,0 EV.

1 MENU t (EV) t setarea EV dorită


Observaţii

Căutarea după
operaţiune
• În modul Facil, setarea EV nu poate fi reglată.
• Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii foarte luminoase sau foarte întunecate sau dacă folosiţi
bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.

zReglarea expunerii pentru imagini mai clare


Supraexpunere = prea multă lumină

MENU / Căutarea
Imagine albicioasă

după setări
Setare EV mai joasă –

Expunere corectă

Setare EV mai înaltă +

Index
Subexpunere = prea puţină lumină
Imagine mai întunecată

37RO
ISO

Cuprins
Setează sensibilitatea luminoasă atunci când aparatul foto este în modul Programare
auto.

1 MENU t (Mod REC) t (Programare auto) t (ISO) t modul


dorit

Căutarea după
operaţiune
(Auto) Setează automat sensibilitatea ISO.
/ / / Puteţi reduce neclaritatea imaginilor în locurile întunecate sau
/ / efectele nedorite, datorate subiecţilor în mișcare, mărind
sensibilitatea ISO (alegeţi un număr mai mare).

Observaţie

MENU / Căutarea
• Nu pot fi selectate alte setări ISO în afară de [ISO AUTO], de la [ISO 100] la [ISO 800] atunci
când modul de înregistrare este setat la În rafală.

după setări
zReglarea sensibilităţii ISO (Indicele de expunere
recomandat)
Sensibilitatea ISO este o indicaţie de viteză pentru mediile de înregistrare care
încorporează un senzor de imagine ce receptează lumina. Chiar și atunci când
expunerea este aceeași, imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.

Index
Sensibilitate ISO ridicată
Înregistrează o imagine luminoasă chiar și în locurile întunecate,
mărind timpul de expunere pentru a reduce neclaritatea.
Cu toate acestea, imaginea tinde să devină ţipătoare.

Sensibilitate ISO redusă


Înregistrează o imagine mai bine prelucrată.
Cu toate acestea, dacă expunerea este insuficientă, imaginea
poate deveni mai întunecată.

38RO
Balans de alb

Cuprins
Reglează tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de lumină din jur. Utilizaţi această
funcţie în cazul în care culorile imaginii par nenaturale.

1 MENU t (Balans de alb) t modul dorit

Căutarea după
(Auto) Reglează automat balansul de alb, permiţând culorilor să aibă

operaţiune
un aspect natural.
(Zi) Face reglaje pentru fotografierea în aer liber într-o zi
frumoasă, peisaje de seară, peisaje nocturne, firme luminoase,
artificii etc.
(Înnorat) Face reglaje pentru cerul înnorat sau un loc umbrit.
(Balans de alb [Balans de alb fluorescent 1]: Face reglaje pentru lumina

MENU / Căutarea
fluorescent 1) fluorescentă albă.

după setări
(Balans de alb [Balans de alb fluorescent 2]: Face reglaje pentru lumina
fluorescent 2) fluorescentă albă naturală.
(Balans de alb [Balans de alb fluorescent 3]: Face reglaje pentru lumina
fluorescent 3) fluorescentă albă pe timpul zilei.
n Face reglaje pentru locurile aflate sub lămpi incandescente sau
(Incandescent) corpuri de iluminat puternice, cum ar fi un studio foto.
(Bliţ) Face reglaje pentru fotografiile cu bliţ.

Observaţii

Index
• [Balans de alb] nu poate fi reglat în modul Autoreglare inteligentă sau Facil.
• Nu puteţi regla [Bliţ] din [Balans de alb] în modul Film sau atunci când Selectare scenă este
setată la modul (Sensibilitate înaltă).
• În condiţii de lumini fluorescente care pâlpâie, funcţia balans de alb poate să nu funcţioneze
corect, deși selectaţi [Balans de alb fluorescent 1], [Balans de alb fluorescent 2] sau [Balans de alb
fluorescent 3].
• La fotografierea cu bliţ în alt mod decât [Bliţ], [Balans de alb] este setat la [Auto].
• Atunci când bliţul este [Activat] sau [Sincronizare lentă], balansul de alb poate fi reglat numai la
[Auto] sau la [Bliţ].

zEfectele condiţiilor de iluminat


Culoarea aparentă a subiectului este afectată de condiţiile de iluminat.
Tonurile de culoare sunt reglate automat, dar le puteţi regla și manual, folosind
funcţia Balans de alb.

Vreme / iluminare Pe timp de zi Vreme înnorată Fluorescent Incandescent


Caracteristicile Albă (standard) Albăstruie Verzuie Roșiatică
luminii

39RO
Focalizare

Cuprins
Puteţi modifica metoda de focalizare. Folosiţi meniul atunci când este greu să obţineţi
focalizarea corectă în modul de focalizare automată.
AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea.

1 MENU t (Mod REC) t (Programare auto) t (Focalizare) t

Căutarea după
modul dorit

operaţiune
(Multi AF) Se focalizează automat pe un subiect,
indiferent de intervalul cadrului de
identificare.
Atunci când apăsaţi butonul declanșator
pe jumătate, în modul de fotografiere a
imaginilor statice, un cadru verde este Cadru de identificare

MENU / Căutarea
afișat în jurul zonei focalizate. în intervalul AF

după setări
• Atunci când funcţia Detecţie faţă este
activă, AF funcţionează cu prioritate pe feţe.
(AF central) Se focalizează automat pe un subiect
aflat în centrul cadrului de identificare.
Dacă folosiţi și funcţia de blocare AF,
puteţi compune imaginea după cum
doriţi.
Cadru de identificare
în intervalul AF

Index
Observaţii
• Atunci când utilizaţi [Zoom digital], cadrul de identificare în intervalul AF este dezactivat și
apare ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto se focalizează pe subiecţii din centrul
ecranului.
• Dacă modul de focalizare este setat la alt mod decât [Multi AF], nu puteţi utiliza funcţia Detecţie
feţe.
• Modul de focalizare este setat la [Multi AF] în următoarele cazuri:
– În modul Autoreglare inteligentă
– În modul Facil
– În modul Film
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată

40RO
Continuare r
zFocalizarea pe subiecţii aflaţi la marginea ecranului

Cuprins
Dacă subiectul nu poate fi focalizat, procedaţi astfel:
1Recompuneţi fotografia, astfel încât subiectul
Cadru de să fie centrat în identificatorul cu interval AF,
identificare în și apăsaţi butonul declanșator pe jumătate,
intervalul AF
pentru a vă focaliza pe subiect (blocare AF).

Căutarea după
Indicator de
blocare 2Atunci când indicatorul de blocare AE / AF

operaţiune
AE / AF nu se mai aprinde intermitent și rămâne
aprins, reveniţi la fotografia complet compusă
și apăsaţi complet butonul declanșator.
• Cât timp nu apăsaţi complet butonul declanșator,
puteţi relua procedura de câte ori este nevoie.

MENU / Căutarea
după setări
Index

41RO
Mod măsurare

Cuprins
Selectează modul de măsurare care determină care parte a subiectului va fi măsurată
pentru a stabili expunerea.

La realizarea fotografiilor statice:

1 MENU t (Mod REC) t (Programare auto) t (Mod măsurare)

Căutarea după
t modul dorit

operaţiune
La realizarea filmelor:

1 Setaţi butonul de selectare a modului la (Film) t MENU t (Mod


măsurare) t modul dorit.

MENU / Căutarea
(Multi) Împarte în mai multe regiuni și măsoară fiecare regiune.

după setări
Aparatul foto stabilește o expunere bine echilibrată
(Măsurare multiregională).
(Centru) Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza
luminozităţii subiectului din acel punct (Măsurare după
centru).
(Punct) Măsoară numai o parte a subiectului
(Măsurare parţială). Această funcţie
este utilă atunci când subiectul este

Index
luminat din spate sau atunci când
există un contrast puternic între
subiect și fundal. Marcaje-măsurare
parţială
Sunt poziţionate pe subiect

Observaţii
• În modul Film, opţiunea [Punct] nu poate fi selectată.
• Dacă setaţi Modul de măsurare la alt mod decât [Multi], nu puteţi utiliza funcţia Detecţie feţe.
• Modul de măsurare este setat la [Multi] în următoarele cazuri:
– În modul Autoreglare inteligentă
– În modul Facil
– Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată

42RO
Sensibilitate detect. zâmbet

Cuprins
Setează sensibilitatea funcţiei Declanșator zâmbet pentru detectarea zâmbetelor.

1 MENU t (Sensibilitate detect. zâmbet) t modul dorit

(Zâmbet larg) Detectează un zâmbet larg.

Căutarea după
(Zâmbet Detectează un zâmbet normal.

operaţiune
normal)
(Zâmbet ușor) Detectează chiar și un zâmbet ușor.

Observaţii
• Este posibil ca zâmbetele să nu fie detectate corect, în funcţie de condiţii.
• [Sensibilitate detect. zâmbet] nu poate fi reglată în modurile Facil și Film.

MENU / Căutarea
după setări
Index

43RO
Detecţie feţe

Cuprins
Atunci când utilizaţi funcţia Detecţie feţe, aparatul detectează feţele subiecţilor și
reglează automat setările pentru focus, bliţ, expunere, balans de alb și efectul de reducere
a ochilor roșii.
Cadrul Detecţie faţă (portocaliu)
Atunci când aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi, va determina care este

Căutarea după
subiectul principal și va seta prioritar focalizarea. Cadrul Detecţie faţă al
subiectului principal va deveni portocaliu. Cadrul pentru care a fost setată

operaţiune
focalizarea va deveni verde dacă apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.

Cadrul Detecţie faţă (alb)

1 MENU t (Detecţie feţe) t modul dorit

MENU / Căutarea
(Dezactivat) Nu utilizează funcţia Detecţie faţă.

după setări
(Auto) Selectează faţa asupra căreia se va focaliza automat aparatul
foto.

Observaţii
• [Detecţie feţe] nu poate fi selectată în modurile Facil și Film.
• Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] sau
modul de măsurare este setat la [Multi].
• Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital.
• Pot fi detectate până la 8 feţe ale subiecţilor dvs.

Index
• În timpul fotografierii în modul Declanșator zâmbet, [Detecţie feţe] este setat automat la [Auto],
chiar dacă este setat la [Dezactivat].

44RO
Mod Facil

Cuprins
Atunci când vizualizaţi imagini statice în modul Facil, textul din ecranul de redare se
mărește, iar indicatoarele devin mai vizibile.

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.


2 MENU t (Mod Facil) t [OK] t z de pe butonul de comandă

Căutarea după
operaţiune
Observaţii
• Energia bateriei este consumată mai repede, deoarece luminozitatea ecranului se mărește
automat.
• Modul de fotografiere se modifică la [Mod Facil].

zFuncţiile de vizualizare disponibile în modul Facil

MENU / Căutarea
În modul Facil, puteţi utiliza numai funcţia de ștergere.

după setări
Butonul (Șterge) Puteţi șterge imaginea afișată în momentul de faţă. Selectaţi
[OK] t z.
Butonul MENU Puteţi șterge imaginea afișată în momentul de faţă cu
[1 imag.], șterge toate imaginile dintr-un folder cu [Toate].
Selectaţi [Ieșire mod Facil] t [OK] pentru a ieși din modul
Facil.

Index

45RO
Prezentare imagini

Cuprins
Imaginile sunt redate automat în mod succesiv.

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.


2 MENU t (Prezentare imagini) t z de pe butonul de comandă
3 Alegeţi setarea dorită.

Căutarea după
operaţiune
4 [Pornire] t z
5 Apăsaţi z pentru a încheia succesiunea de imagini.
Observaţie
• Nu puteţi reda filme.

MENU / Căutarea
Imagine

după setări
Selectează grupul de imagini care va fi afișat.

Toate Redă toate imaginile statice sub formă de succesiune ordonată


de imagini.
Folder Redă imaginile statice din folderul selectat, sub formă de
prezentare.

Index
Observaţie
• Această setare este fixată la [Folder] atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra
imagini.

Interval
Stabilește intervalul de comutare a ecranului.

1 sec Setează intervalul de afișare a imaginilor.


3 sec
5 sec
10 sec

Repetă
Activează sau dezactivează repetarea succesiunii.

Activat Redă continuu imaginile.


Dezactivat După ce toate imaginile au fost redate, succesiunea se încheie.

46RO
Retușează

Cuprins
Retușează o imagine înregistrată și o înregistrează ca fișier nou.
Imaginea originală este păstrată.

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.


2 MENU t (Retușează) t modul dorit t z de pe butonul de

Căutarea după
comandă

operaţiune
3 Executaţi retușarea conform metodei de acţionare din fiecare mod.

(Tăiere Înregistrează imaginea redată


margini cu zoom.
(Redimens.)) 1 Apăsaţi butonul (T) pentru a
mări și butonul W pentru a

MENU / Căutarea
micșora.

după setări
2 Stabiliţi punctul de zoom cu butonul de comandă.
3 MENU t selectaţi dimensiunea la care va fi salvată imaginea t z
4 [OK] t z
• Calitatea imaginilor decorate se poate deteriora.
• Dimensiunea imaginii la care puteţi face decorări poate varia în funcţie
de imagine.
(Corectează Corectează efectul de ochi roșii
efect ochi roșii) produs de bliţ.
1 Selectaţi [OK] cu butonul de

Index
comandă t z.
• Este posibil să nu puteţi corecta
efectul de ochi roșii, în funcţie de imagine.

Observaţie
• Nu puteţi retușa filmele.

47RO
Șterge

Cuprins
Vă permite să selectaţi imaginile nedorite, în vederea ștergerii. Puteţi șterge imaginile și
folosind butonul (Ștergere) (pagina 25).

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.


2 MENU t (Șterge) t modul dorit t z de pe butonul de comandă

Căutarea după
3 [OK] t z

operaţiune
(Această Șterge imaginea afișată în momentul de faţă în modul imagine
imagine) unică.
(Imagini Puteţi selecta și șterge mai multe imagini.
multiple) Procedaţi la fel ca după pasul 2.
1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.

MENU / Căutarea
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini

după setări
de șters. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru a șterge
marcajul .
2MENU t [OK] t z
(Toate din acest Șterge toate imaginile din folderul selectat.
folder)

Observaţie
• În modul Facil, puteţi selecta [1 imag.] sau [Toate].

Index

48RO
Protejează

Cuprins
Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerii accidentale.
Marcajul este afișat pentru imaginile înregistrate.

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.


2 MENU t (Protejează) t modul dorit t z de pe butonul de

Căutarea după
comandă

operaţiune
(Această Protejează imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine) imagine unică.
(Imagini Puteţi selecta și proteja mai multe imagini.
multiple) Procedaţi la fel ca după pasul 2.
1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.

MENU / Căutarea
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini

după setări
de protejat. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru a
șterge marcajul .
2MENU t [OK] t z

zPentru a anula protecţia


Selectaţi imaginea pentru care doriţi să anulaţi protecţia și deblocaţi-o apăsând z de
pe butonul de comandă, la fel cum aţi făcut pentru a o proteja.

Index
Indicatorul dispare și protecţia este anulată.

49RO
DPOF

Cuprins
DPOF (Digital Print Order Format) este o funcţie cu ajutorul căreia puteţi specifica
imaginile din cardul de memorie pe care doriţi să le imprimaţi ulterior.
Marcajul (Imprimare) este afișat pentru imaginile înregistrate.

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.

Căutarea după
2 MENU t t modul dorit t z de pe butonul de comandă

operaţiune
(Această Solicită imprimarea imaginii afișate în momentul de faţă în
imagine) modul imagine unică.
(Imagini Puteţi selecta și solicita imprimarea mai multor imagini.
multiple) Procedaţi la fel ca după pasul 2.
1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.

MENU / Căutarea
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini

după setări
de imprimat. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru a
șterge marcajul .
2MENU t [OK] t z

Observaţii
• Nu puteţi adăuga marcajul (Imprimare) la filme sau la imaginile din memoria internă.
• Puteţi adăuga un marcaj (Imprimare) la maximum 999 de imagini.

zȘtergerea marcajului DPOF

Index
Selectaţi imaginea pentru care doriţi să anulaţi înregistrarea DPOF și apăsaţi z de pe
butonul de comandă, la fel ca atunci când aţi activat marcajul .
Marcajul dispare și înregistrarea DPOF este anulată.

50RO
Rotește

Cuprins
Rotește o imagine statică. Utilizaţi această funcţie pentru a afișa o imagine orizontală pe
verticală.

Căutarea după
operaţiune
1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.
2 MENU t (Rotește) t z de pe butonul de comandă
3 Rotiţi imaginea cu [ / ] t b/B.

MENU / Căutarea
4 [OK] t z

după setări
Observaţii
• Nu puteţi roti filme sau imagini statice protejate.
• Este posibil să nu puteţi roti fotografiile realizate cu alte aparate foto.
• La vizualizarea imaginilor pe un computer, informaţiile despre rotirea imaginilor pot să nu fie
vizibile, în funcţie de soft.

Index

51RO
Selectează folder

Cuprins
Atunci când creaţi mai multe foldere pe un card de memorie, acesta selectează folderul
care conţine imaginea pe care doriţi să o redaţi.

1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.


2 MENU t (Selectează folder) t z de pe butonul de comandă

Căutarea după
3 Selectaţi folderul cu b/B.

operaţiune
4 [OK] t z
Observaţie
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.

zVizualizarea imaginilor din mai multe foldere

MENU / Căutarea
după setări
Atunci când se creează mai multe foldere, pe prima și pe ultima imagine din folder
apar următoarele indicatoare.
: Trece la folderul anterior
: Trece la folderul următor
: Trece la folderul anterior sau următor

Index

52RO
Caroiaj

Cuprins
În ceea ce privește caroiajul, puteţi seta cu ușurinţă un subiect în poziţie orizontală /
verticală.

1 Fixaţi aparatul foto în modul de fotografiere.


2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Caroiaj] t modul

Căutarea după
dorit t z de pe butonul de comandă

operaţiune
Activat Afișează caroiajul. Caroiajul nu este înregistrat.
Dezactivat Nu afișează caroiajul.

MENU / Căutarea
după setări
Index

53RO
Zoom digital

Cuprins
Selectează modul zoom digital. Aparatul foto mărește imaginea folosind zoomul optic
(de până la 3×). Atunci când scara de zoom este depășită, aparatul foto folosește zoomul
digital inteligent sau de precizie.

1 Fixaţi aparatul foto în modul de fotografiere.

Căutarea după
2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Zoom digital] t

operaţiune
modul dorit t z de pe butonul de comandă

Inteligent ( ) Mărește digital imaginea într-un interval în care aceasta nu va


fi deformată, conform dimensiunii imaginii (Zoom inteligent).
Precizie ( ) Mărește dimensiunea tuturor imaginilor cu o scară totală de
aproximativ 6×, incluzând zoomul optic de 3×. Cu toate

MENU / Căutarea
acestea, calitatea imaginii se deteriorează atunci când scara de

după setări
zoom optic este depășită (Zoom digital de precizie).
Dezactivat Nu folosește zoomul digital.

Observaţii
• Funcţia Zoom digital nu funcţionează în modul Film, în modul Film sau în timp ce funcţia
Declanșator zâmbet este activată.
• Zoomul inteligent nu poate fi folosit atunci când dimensiunea imaginii este setată la următoarele
valori:
– [12M], [16:9(9M)] (DSC-S2100)

Index
– [10M], [16:9(7M)] (DSC-S1900/S2000)
• Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital.

Scara totală de zoom la folosirea zoomului


inteligent (inclusiv zoomul optic de 3×)
Gradul de zoom acceptat diferă în funcţie de dimensiunea imaginii.

DSC-S2100
Dimensiune Scara totală de zoom
8M Aprox. 3,7×
5M Aprox. 4,6×
VGA Aprox. 18×
16:9(2M) Aprox. 6,2×

DSC-S1900/S2000
Dimensiune Scara totală de zoom
5M Aprox. 4,2×
VGA Aprox. 17×
16:9(2M) Aprox. 5,7×

54RO
Reduc. ef. ochi roșii

Cuprins
Bliţul se aprinde intermitent de două sau de mai multe ori înainte de fotografiere, pentru
a reduce efectul de ochi roșii la utilizarea bliţului.

1 Fixaţi aparatul foto în modul de fotografiere.


2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Reduc. ef. ochi roșii]

Căutarea după
t modul dorit t z de pe butonul de comandă

operaţiune
Auto Atunci când funcţia Detecţie faţă este activată, bliţul se
aprinde intermitent automat, pentru a reduce efectul de ochi
roșii.
Activat Bliţul se aprinde întotdeauna intermitent pentru a reduce
efectul de ochi roșii.

MENU / Căutarea
Dezactivat Nu utilizează Reducere efect ochi roșii.

după setări
Observaţii
• Pentru a evita neclaritatea imaginilor, ţineţi aparatul foto nemișcat până la acţionarea
declanșatorului. De obicei, activarea declanșatorului durează o secundă; aveţi grijă ca subiectul
să stea nemișcat în acest interval.
• Reducere efect ochi roșii poate să nu aibă efectele dorite. Depinde de diferenţele și condiţiile
individuale, cum ar fi distanţa până la subiect sau dacă subiectul nu a privit către aparat în
momentul aprinderii intermitente iniţiale a bliţului.
• Dacă nu utilizaţi funcţia Detecţie faţă, Reducere efect ochi roșii nu funcţionează, chiar dacă

Index
selectaţi [Auto].

zCare este cauza efectului de ochi roșii?


Pupilele se dilată în mediile întunecate. Lumina bliţului este reflectată de vasele de
sânge din spatele ochiului (retină), provocând efectul de „ochi roșii”.
Aparat foto Ochi

Retină

Alte moduri de a reduce efectul de ochi roșii


• Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. (Bliţul este setat automat la
[Dezactivat]).
• Atunci când ochii unui subiect ies roșii, corectaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează
efect ochi roșii] din meniul de vizualizare sau cu softul „PMB” livrat.

55RO
Bip

Cuprins
Selectează sau dezactivează sunetul produs la acţionarea aparatului foto.

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Bip] t modul dorit t


z de pe butonul de comandă

Căutarea după
Declanșator Activează sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi butonul

operaţiune
declanșator.
Activat Activează bipul / sunetul declanșatorului atunci când apăsaţi
butonul de comandă / declanșator.
Dezactivat Dezactivează bipul / sunetul declanșatorului.

MENU / Căutarea
după setări
Index

56RO
Language Setting

Cuprins
Selectează limba ce va fi utilizată pentru opţiunile de meniu, avertismente și mesaje.

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Language Setting] t


modul dorit t z de pe butonul de comandă

Căutarea după
operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index

57RO
Ghid funcţionare

Cuprins
Puteţi alege să afișaţi sau nu ghidul de funcţionare la acţionarea aparatului foto.

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Ghid funcţionare] t


modul dorit t z de pe butonul de comandă

Căutarea după
Activat Afișează ghidul de funcţionare.

operaţiune
Dezactivat Nu afișează ghidul de funcţionare.

MENU / Căutarea
după setări
Index

58RO
Economisire energ.

Cuprins
Setează durata până la stingerea ecranului LCD și până la închiderea aparatului foto.
Dacă nu folosiţi aparatul pentru o anumită perioadă de timp, ecranul se stinge, iar
aparatul se deschide automat mai târziu, pentru a se evita descărcarea bateriilor (funcţia
de închidere automată).

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Economisire energ.] t

Căutarea după
operaţiune
modul dorit t z de pe butonul de comandă

Rezistenţă Ecranul LCD se stinge automat dacă aparatul nu este folosit


timp de 30 de secunde, iar alimentarea este oprită dacă
aparatul nu este folosit timp de alte 30 de secunde.
Standard Ecranul LCD se stinge automat dacă aparatul nu este folosit
timp de 1 minut, iar alimentarea este oprită dacă aparatul nu

MENU / Căutarea
este folosit timp de încă 1 minut.

după setări
Dezactivat Ecranul nu se stinge automat, iar alimentarea nu este oprită.

Index

59RO
Iniţializare

Cuprins
Iniţializează setarea la setarea implicită.
Chiar dacă activaţi această funcţie, imaginile sunt păstrate.

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Iniţializare] t [OK] t


z de pe butonul de comandă.

Căutarea după
operaţiune
Observaţie
• Nu închideţi aparatul foto în timpul iniţializării.

MENU / Căutarea
după setări
Index

60RO
Conectare USB

Cuprins
Selectează modul USB la conectarea aparatului foto la un computer sau la o imprimantă
compatibilă PictBridge, folosind un cablu USB special.

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Conectare USB] t


modul dorit t z de pe butonul de comandă

Căutarea după
operaţiune
PictBridge Conectează aparatul foto la o imprimantă compatibilă
PictBridge.
La conectarea aparatului foto la un computer, apare Expertul
de redare automată, iar imaginile statice din folderul de
înregistrare de pe aparatul foto sunt importate în computer.
(cu Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage Stabilește o conexiune de tip Mass Storage (Stocare în masă)

MENU / Căutarea
între aparatul foto și un computer sau un alt dispozitiv USB.

după setări
Index

61RO
Setări LUN

Cuprins
Setează metoda de afișare pentru fișierele media înregistrate afișate pe monitorul unui
computer sau pe un alt monitor atunci când aparatul foto este conectat la un computer
sau la o componentă AV prin intermediul unei conexiuni USB.

1 MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Setări LUN] t modul

Căutarea după
dorit t z de pe butonul de comandă

operaţiune
Multiplu Sunt afișate și imaginile de pe cardul de memorie, și cele din
memoria internă. Selectaţi această setare atunci când conectaţi
aparatul foto la un computer.
Individual Atunci când cardul de memorie este introdus în aparat, sunt
afișate imaginile de pe card; dacă nu este introdus, sunt afișate
imaginile din memoria internă. Selectaţi această setare dacă

MENU / Căutarea
nici imaginile de pe cardul de memorie și nici cele din

după setări
memoria internă nu sunt afișate atunci când aparatul este
conectat la un alt dispozitiv (nu la un computer).

Observaţie
• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu] atunci când încărcaţi imaginile pe un suport de date prin
intermediul „PMB Portable”.

Index

62RO
Format

Cuprins
Formatează cardul de memorie sau memoria internă. Pentru o bună funcţionare a
cardului de memorie, vă recomandăm să folosiţi acest aparat foto pentru a formata toate
cardurile pe care le utilizaţi pentru prima dată cu aparatul. Reţineţi că procesul de
formatare are drept rezultat ștergerea tuturor datelor existente în cardul de memorie.
Aceste date nu pot fi recuperate. Nu uitaţi să faceţi o copie de siguranţă a datelor

Căutarea după
importante pe un computer sau pe un alt dispozitiv de stocare.

operaţiune
1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) sau
(Instrument memorie int.) t [Format] t [OK] t z de pe butonul de
comandă
Observaţie
• Reţineţi că, prin formatare, se șterg permanent toate datele, inclusiv imaginile protejate.

MENU / Căutarea
după setări
Index

63RO
Creează folder REC.

Cuprins
Creează un folder în cardul de memorie, pentru stocarea imaginilor înregistrate.
Imaginile sunt înregistrate în folderul nou creat până când creaţi un alt folder sau
selectaţi un alt folder de înregistrare.

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Creează

Căutarea după
folder REC.] t [OK] t z de pe butonul de comandă

operaţiune
Observaţii
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Atunci când introduceţi în aparatul foto un card de memorie folosit cu alt echipament și realizaţi
fotografii, este posibil ca un folder nou să fie creat automat.
• Într-un folder pot fi stocate până la 9.999 de imagini. Atunci când capacitatea folderului este
depășită, un folder nou este creat automat.

MENU / Căutarea
după setări
zDespre foldere
După crearea unui folder nou, puteţi modifica folderul de stocare de destinaţie
(pagina 65) și selecta folderul de vizualizare a imaginilor (pagina 52).

Index

64RO
Modif. folder REC.

Cuprins
Schimbă folderul din cardul de memorie utilizat în mod obișnuit pentru stocarea
imaginilor înregistrate.

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Modif. folder


REC.]

Căutarea după
2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de comandă.

operaţiune
3 [OK] t z
Observaţii
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Nu puteţi selecta folderul „100” ca folder de înregistrare.
• Nu puteţi muta imaginile înregistrate într-un alt folder.

MENU / Căutarea
după setări
Index

65RO
Șterg. folder REC

Cuprins
Șterge folderul din cardul de memorie utilizat pentru stocarea imaginilor înregistrate.

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Șterg. folder


REC]
2 Selectaţi un folder cu b/B de pe butonul de comandă.

Căutarea după
operaţiune
3 [OK] t z
Observaţii
• Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini.
• Dacă ștergeţi folderul setat ca folder de înregistrare folosind [Șterg. folder REC], folderul cu cel
mai mare număr este selectat ca următorul folder de înregistrare.
• Puteţi șterge numai folderele goale. Dacă un folder conţine imagini sau fișiere care nu pot fi

MENU / Căutarea
redate de aparatul foto, ștergeţi, mai întâi, aceste imagini și fișiere și apoi ștergeţi folderul.

după setări
Index

66RO
Copiază

Cuprins
Copiază toate imaginile din memoria internă pe un card de memorie.

1 Introduceţi în aparat un card de memorie cu suficient spaţiu liber.


2 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) t [Copiază] t
[OK] t z de pe butonul de comandă.

Căutarea după
operaţiune
Observaţii
• Utilizaţi baterii cu un nivel de încărcare suficient. Dacă încercaţi să copiaţi fișiere imagini
folosind baterii cu o cantitate mică de energie, bateriile se pot descărca; drept urmare, copierea
nu va fi realizată și există pericolul deteriorării datelor.
• Imaginile nu pot fi copiate individual.
• Imaginile originale din memoria internă sunt păstrate și după copiere. Pentru a șterge conţinutul
memoriei interne, scoateţi cardul de memorie după copiere și formataţi memoria internă

MENU / Căutarea
([Format] din [Instrument memorie int.]).

după setări
• În cardul de memorie este creat un folder nou, în care sunt copiate toate datele. Nu puteţi alege
un anumit folder și copia imaginile în acesta.

Index

67RO
Număr fișier

Cuprins
Selectează metoda utilizată pentru atribuirea de numere imaginilor.

1 MENU t (Setări) t (Instrument card memorie) sau


(Instrument memorie int.) t [Număr fișier] t setarea dorită t z de
pe butonul de comandă

Căutarea după
operaţiune
Serie Atribuie în ordine numere fișierelor, chiar dacă folderul de
înregistrare sau cardul de memorie se schimbă. (Atunci când
cardul de memorie înlocuit conţine un fișier cu un număr mai
mare decât ultimul număr atribuit, i se atribuie un număr cu
1 mai mare decât cel mai mare număr).
Resetare Pornește de la 0001 de fiecare dată când folderul este

MENU / Căutarea
modificat. (Atunci când folderul de înregistrare conţine un
fișier, este atribuit un număr cu 1 mai mare decât cel mai mare

după setări
număr).

Index

68RO
Setare dată și oră

Cuprins
Fixează din nou data și ora.

1 MENU t (Setări) t (Setări ceas) t [Setare dată și oră] t


setarea dorită t z de pe butonul de comandă
2 Alegeţi valoarea numerică și setarea dorită cu ajutorul v/V/b/B de pe

Căutarea după
butonul de comandă.

operaţiune
3 [OK] t z

Format dată și oră Selectează formatul de afișare a datei și orei.


Dată și oră Fixează data și ora.

Observaţie

MENU / Căutarea
• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Folosind „PMB” de pe

după setări
CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora.

Index

69RO
Utilizarea cu computerul

Cuprins
dumneavoastră
„PMB” și alte aplicaţii sunt prezente pe CD-ROM (livrat) pentru a permite o utilizare
multilaterală a fotografiilor realizate cu aparatul foto Cyber-shot.

Căutarea după
Mediul computerizat recomandat (Windows)

operaţiune
Se recomandă folosirea următoarelor sisteme de operare și caracteristici pentru utilizarea
softului „PMB” sau „PMB Portable” livrat și pentru importarea imaginilor prin
conexiune USB.

SO (preinstalat) Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/


Windows 7

MENU / Căutarea
după setări
Altele Procesor: Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid
Memorie: 512 MB sau mai mult
Hard disk: spaţiu necesar pentru instalare — aproximativ
500 MB
Afișaj: rezoluţia ecranului: 1.024 × 768 puncte sau mai
mult
*1 Variantele pe 64 de biţi sau Starter (Edition) nu sunt acceptate.
Este necesară aplicaţia Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 sau mai recentă, pentru
utilizarea funcţiei de creare a discurilor.

Index
*2 Starter (Edition) nu este acceptată.

Mediul computerizat recomandat (Macintosh)


Se recomandă folosirea următoarelor sisteme de operare pentru utilizarea softului „PMB
Portable” livrat și pentru importarea imaginilor prin conexiune USB.

SO (preinstalat) Conexiune USB: Mac OS X (de la v10.3 la v10.6)


PMB Portable: Mac OS X (de la v10.4 la v10.6)

Observaţii
• Operarea nu este asigurată într-un mediu bazat pe o îmbunătăţire a sistemelor de operare
descrise mai sus sau într-un mediu cu reiniţializare repetată.
• În cazul în care conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur computer,
este posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile
de dispozitive USB utilizate.
• Conectarea aparatului foto folosind o interfaţă USB compatibilă cu Hi-Speed USB (compatibilă
USB 2.0) permite transferul avansat (transfer de mare viteză), dat fiind că aparatul foto este
compatibil cu Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0).
• Atunci când computerul dvs. iese din modul de inactivitate sau de așteptare, comunicarea dintre
aparatul foto și computerul dvs. poate să nu fie reluată în același moment.

70RO
Utilizarea softului

Cuprins
Instalarea aplicaţiei „PMB (Picture Motion
Browser)” (Windows)
1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM.

Căutarea după
Apare ecranul meniului de instalare.

operaţiune
• Dacă ecranul nu apare, faceţi dublu clic pe [Computer] (în Windows XP, [My Computer]
(Computerul meu)) t (SONYPMB).
• Dacă apare ecranul de Redare automată, selectaţi „Run Install.exe” și urmaţi instrucţiunile de
pe ecran, pentru a continua instalarea.
2 Faceţi clic pe [Instalare].
Apare ecranul „Choose Setup Language” (Alegeţi limba de setare).

MENU / Căutarea
3 Selectaţi limba dorită și treceţi la ecranul următor.

după setări
Apare ecranul „License Agreement” (Acord de licenţă).
4 Citiţi cu atenţie acordul, faceţi clic pe butonul radio ( t ) pentru a
accepta termenii contractului și apoi pe [Next] (Înainte).
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
• Pentru instalare, conectaţi aparatul foto la computer în timpul efectuării procedurii
(pagina 73).
• La afișarea mesajului de confirmare a repornirii, reporniţi computerul urmând instrucţiunile
de pe ecran.

Index
• DirectX poate fi instalat în funcţie de sistemul computerului dvs.
6 Scoateţi CD-ROM-ul după finalizarea instalării.
7 Lansaţi softul.
• Pentru a lansa „PMB”, faceţi clic pe (PMB) de pe desktop.
Pentru detalii privind metoda de funcţionare, consultaţi următoarea pagină de asistenţă PMB
(numai în limba engleză):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
sau faceţi clic pe (PMB Help).
• Pentru a lansa „PMB” din meniul Start, selectaţi [Start] t [All Programs] (Toate
programele) t (PMB).
• Dacă „PMB” a fost instalat pe computer și dacă reinstalaţi „PMB” utilizând CD-ROM-ul
livrat, puteţi lansa toate aplicaţiile din „PMB Launcher”. Pentru a lansa „PMB Launcher”,
faceţi clic pe (PMB Launcher) de pe desktop.

Observaţii
• Conectaţi-vă ca Administrator.
• Când „PMB” este lansat prima oară, mesajul de confirmare a instrumentului Informaţii apare pe
ecran. Selectaţi [Start].

71RO
Continuare r
zNoţiuni introductive despre „PMB”

Cuprins
• „PMB” vă permite să importaţi fotografiile realizate cu aparatul foto în computer pentru a le
putea afișa. Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și computerul dvs. și faceţi clic pe
[Import] (Importare).
• Imaginile dintr-un computer pot fi exportate pe un card de memorie și afișate pe ecranul
aparatului foto. Realizaţi o conexiune USB între aparat și computer, faceţi clic pe [Export]
(Exportare) t [Export Media Files] (Exportare fișiere media) din meniul [Manipulate]

Căutarea după
(Tratare) și apoi clic pe [Export] (Exportare).

operaţiune
• Puteţi salva și imprima imagini cu data realizării acestora.
• Puteţi afișa fotografiile memorate pe computer după data realizării într-un afișaj tip
calendar.
• Puteţi corecta imaginile statice (Reducere efect ochi roșii etc.) și puteţi modifica data și ora
realizării.
• Puteţi crea discuri cu un inscriptor de CD-uri sau de DVD-uri.
• Puteţi încărca imagini pe suporturi media. (Aveţi nevoie de o conexiune la internet).
• Pentru mai multe informaţii, vezi (PMB Help).

MENU / Căutarea
după setări
Index

72RO
Conectarea aparatului foto la

Cuprins
computer
1 Introduceţi bateriile suficient încărcate în aparatul foto.
2 Porniţi computerul și apăsaţi butonul (Redare).

Căutarea după
3 Conectaţi aparatul foto la computerul dvs.

operaţiune
• La stabilirea unei conexiuni USB pentru prima dată, computerul dvs. rulează automat un
program de recunoaștere a aparatului foto. Așteptaţi câteva momente.

1 La o mufă USB a computerului

MENU / Căutarea
după setări
2 La mufa USB

Cablu USB special

Index
Importarea imaginilor pe un computer (Windows)
„PMB” vă permite să importaţi fotografiile cu ușurinţă.
Pentru informaţii despre funcţiile „PMB”, vezi „PMB Help”.

Importarea imaginilor pe un computer fără „PMB”


Atunci când Expertul de redare automată apare după realizarea conexiunii USB dintre
aparatul foto și computer, faceţi clic pe [Open folder to view files] (Deschidere folder
pentru vizualizarea fișierelor) t [OK] t [DCIM] t copiaţi imaginile dorite în
computer.

Importarea imaginilor pe un computer


(Macintosh)
1 Conectaţi mai întâi aparatul foto la computerul dvs. Macintosh. Faceţi
dublu clic pe pictograma nou recunoscută de pe desktop t [DCIM] t
folderul în care sunt stocate imaginile pe care doriţi să le importaţi.
2 Glisaţi și fixaţi fișierele imagini pe pictograma hard disk-ului.
Fișierele imagini sunt copiate pe hard disk.
3 Faceţi dublu clic pe pictograma hard disk-ului t fișierul imagine dorit din
folderul care conţine fișierele copiate.
Imaginea este afișată.
73RO
Ștergerea conexiunii USB

Cuprins
Urmaţi procedurile de la pașii 1 - 3 de mai jos înainte de a:
• Deconecta cablul USB special.
• Scoate cardul de memorie.
• Introduce un card de memorie în aparatul foto după copierea imaginilor din memoria internă.
• Închide aparatul foto.

Căutarea după
1 Faceţi dublu clic pe pictograma de Windows Vista

operaţiune
deconectare de pe bara de sarcini.
2 Faceţi clic pe (USB Mass Storage Device)
(Dispozitiv USB de stocare masivă) t [Stop]. Windows XP

3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de


confirmare și faceţi clic pe [OK]. Pictograma de deconectare

MENU / Căutarea
Observaţie

după setări
• Glisaţi și fixaţi pictograma cardului de memorie sau pictograma unităţii pe pictograma „Trash”
(Gunoi) când utilizaţi un computer Macintosh și aparatul foto este deconectat de la computer.

Index

74RO
Încărcarea imaginilor într-o

Cuprins
aplicaţie media
Acest aparat foto are încorporată aplicaţia „PMB Portable”.
O puteţi folosi pentru următoarele acţiuni:
• Încărcarea ușoară a imaginilor pe un blog sau pe altă aplicaţie media.

Căutarea după
• Încărcarea imaginilor dintr-un computer conectat la internet chiar și atunci când nu sunteţi acasă

operaţiune
sau la birou.
• Înregistrarea cu ușurinţă a aplicaţiilor media (cum ar fi blogurile) pe care le utilizaţi în mod
frecvent.
Pentru informaţii suplimentare despre „PMB Portable”, vezi ajutorul „PMB Portable”.

Lansarea „PMB Portable” (Windows)

MENU / Căutarea
Trebuie să selectaţi limba atunci când utilizaţi „PMB Portable” pentru prima dată. Pentru

după setări
aceasta, urmaţi pașii de mai jos. După ce aţi ales limba, nu mai este nevoie să efectuaţi
pașii 3-5 la următoarea utilizare a aplicaţiei „PMB Portable”.

1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.


După conectarea aparatului foto la computer, se deschide Expertul de redare
automată.
Faceţi clic pe [×] pentru a închide Expertul pentru unităţile inutile.
• Dacă Expertul de redare automată corespunzător nu apare, faceţi clic pe [Computer] [în
Windows XP, (My Computer) (Computerul meu)] t [PMBPORTABLE], apoi dublu clic pe

Index
[PMBP_Win.exe].
2 Faceţi clic pe „PMB Portable” (pentru Windows XP, [PMB Portable] t
[OK]).
• Dacă aplicaţia „PMB Portable” nu este afișată în Expertul de redare automată, faceţi clic pe
[Computer] t [PMBPORTABLE], apoi dublu clic pe [PMBP_Win.exe].
Apare ecranul de selectare a limbii.
3 Selectaţi limba dorită și faceţi clic pe [OK].
Apare ecranul de selectare a regiunii.
4 Selectaţi [Region] (Regiune) și [Country/Area] (Ţară / Zonă)
corespunzătoare și faceţi clic pe [OK].
Apare ecranul cu clauzele acordului utilizatorului.
5 Citiţi cu atenţie acordul. Dacă acceptaţi clauzele acordului, faceţi clic pe
[I Agree] (Accept).
Este lansată aplicaţia „PMB Portable”.

75RO
Continuare r
Lansarea „PMB Portable” (Macintosh)

Cuprins
1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer.
După conectarea aparatului foto la computer, pe desktop apare [PMBPORTABLE].
Faceţi clic pe [×] pentru a închide unităţile inutile.
2 Faceţi clic pe [PMBP_Mac] din folderul [PMBPORTABLE].
Apare ecranul de selectare a regiunii.

Căutarea după
3 Selectaţi [Region] (Regiune) și [Country/Area] (Ţară / Zonă)

operaţiune
corespunzătoare și faceţi clic pe [OK].
Apare ecranul cu clauzele acordului utilizatorului.
4 Citiţi cu atenţie acordul. Dacă acceptaţi clauzele acordului, faceţi clic pe
[I Agree] (Accept).
Este lansată aplicaţia „PMB Portable”.

MENU / Căutarea
Observaţii

după setări
• Setaţi [Setări LUN] din (Setări) la [Multiplu].
• Nu uitaţi să vă conectaţi la o reţea atunci când utilizaţi „PMB Portable”.
• Atunci când încărcaţi imagini pe internet, acestea pot rămâne în memoria cache a computerului,
în funcţie de furnizorul de servicii. La fel se întâmplă și când utilizaţi aparatul foto pentru a
încărca imagini.
• Dacă apare o eroare a aplicaţiei „PMB Portable” sau dacă ștergeţi „PMB Portable” din greșeală,
puteţi remedia „PMB Portable” descărcând programul de instalare PMB Portable de pe site-ul
Web.

Index
Observaţii despre aplicaţia „PMB Portable”
Cu ajutorul aplicaţiei „PMB Portable”, puteţi descărca adresele URL ale multor site-uri
Web din serverele administrate de Sony („serverul Sony”).
Pentru a utiliza aplicaţia „PMB Portable” și a profita de avantajele serviciului de
încărcare a imaginilor sau ale altor servicii („serviciile”) oferite de aceste site-uri și de
multe altele, trebuie să fiţi de acord cu următoarele:
• Pentru a utiliza serviciilor unor site-uri, trebuie să vă înregistraţi și / sau să plătiţi o taxă. Dacă
folosiţi astfel de servicii, trebuie să respectaţi clauzele și condiţiile impuse de site-urile în cauză.
• Operatorii site-urilor pot întrerupe sau modifica furnizarea serviciilor în funcţie de necesităţi.
Compania Sony nu este responsabilă pentru neînţelegerile apărute între utilizatori și terţi, pentru
problemele utilizatorilor în ceea ce privește folosirea serviciilor, și nici pentru întreruperea sau
modificarea acestor servicii.
• Pentru a accesa un site Web, serverul Sony vă va redirecţiona către acesta. Este posibil ca uneori
să nu puteţi accesa un site, datorită lucrărilor de întreţinere sau pentru alte motive.
• Dacă funcţionarea serverului Sony va fi întreruptă, veţi fi anunţat în timp util de
indisponibilitatea site-ului Sony sau a altora.
• Este posibil ca adresele URL către care vă redirecţionează serverul Sony și alte informaţii să fie
înregistrate, în scopul îmbunătăţirii viitoarelor produse și servicii Sony. Cu toate acestea, datele
personale nu vor fi înregistrate în astfel de situaţii.

76RO
Imprimarea imaginilor statice

Cuprins
Puteţi imprima imaginile statice folosind următoarele metode.
• Imprimarea directă, folosind o imprimantă compatibilă PictBridge
• Imprimarea directă, folosind o imprimantă compatibilă cu cardul de memorie
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei.
• Imprimarea cu ajutorul unui computer

Căutarea după
Puteţi importa imagini pe un computer folosind softul „PMB” livrat și le puteţi

operaţiune
imprima.
Puteţi insera data pe imagine și o puteţi imprima astfel. Pentru informaţii suplimentare,
vezi „PMB Help”.
• Imprimarea la un centru de imprimare (pagina 78)
Observaţie
• Atunci când imprimaţi fotografii realizate în modul [16:9], este posibil ca ambele margini să fie

MENU / Căutarea
decupate.

după setări
Imprimarea directă a fotografiilor, folosind o
imprimantă compatibilă PictBridge
Chiar dacă nu aveţi un computer, puteţi imprima fotografiile realizate cu aparatul foto
conectând aparatul foto direct la o imprimantă compatibilă PictBridge.
„PictBridge” se bazează pe standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)

Index
1 Introduceţi bateriile suficient încărcate în aparatul foto.
2 Conectaţi aparatul foto la imprimantă.

1 La o mufă USB a
imprimantei

2 La mufa USB

Cablu USB special

3 Porniţi aparatul foto și imprimanta.


După realizarea conexiunii, indicatorul apare pe ecran.
Dacă indicatorul se aprinde intermitent pe ecranul aparatului foto (indicaţie de
eroare), verificaţi imprimanta conectată.

77RO
Continuare r
4 MENU t (Imprimare) t modul dorit t z de pe butonul de
comandă

Cuprins
Această imagine Imprimă imaginea afișată în momentul de faţă în modul
imagine unică.
Imagini multiple Puteţi selecta și imprima mai multe imagini.
După pasul 4, executaţi următoarele.
1Selectaţi o imagine și apăsaţi z.

Căutarea după
Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini

operaţiune
de imprimat.
2MENU t [OK] t z

5 Opţiunea dorită t [Pornire] t z


Cantitate Selectează numărul de copii ale imaginii specificate care va fi
imprimat.

MENU / Căutarea
• Numărul indicat de imagini poate să nu încapă pe o singură pagină,

după setări
în funcţie de cantitatea de imagini.
Aspect Selectează numărul de imagini pe care doriţi să le imprimaţi
una lângă cealaltă pe o foaie.
Dimensiune Selectează dimensiunea paginii de imprimare.
Dată Selectează [Dată] sau [Ziua și ora] pentru a insera data și ora
pe imagini.
• Atunci când alegeţi [Dată], data va fi inserată în ordinea selectată
cu ajutorul [Setare dată și oră] a aparatului foto. Această funcţie

Index
poate să nu fie disponibilă, în funcţie de imprimantă.

Observaţii
• Filmele nu pot fi imprimate.
• Dacă nu aţi reușit să conectaţi aparatul foto la imprimantă, verificaţi dacă aţi setat [Conectare
USB] din (Setări principale) la [PictBridge].
• Nu deconectaţi cablul special USB cât timp indicatorul (Se conectează la PictBridge) este
afișat pe ecran.

Imprimarea la un centru de imprimare


Puteţi duce un card de memorie cu fotografii realizate cu aparatul foto la un centru de
imprimare a fotografiilor. Cât timp centrul oferă servicii de imprimare fotografică
conformă cu DPOF, puteţi executa un marcaj (Imprimare) pe imagini, în avans, în
modul de redare, ceea ce înseamnă că nu va trebui să le selectaţi din nou în momentul
imprimării la centru.

Observaţii
• La un centru de imprimare nu puteţi imprima, direct de pe aparatul foto, imagini stocate în
memoria internă. Copiaţi imaginile pe un card de memorie (pagina 67) și duceţi cardul la centrul
de imprimare.
• Solicitaţi centrului dvs. de imprimare informaţii despre tipurile de carduri de memorie acceptate.
• S-ar putea să aveţi nevoie de un adaptor pentru cardul de memorie (se vinde separat). Luaţi
legătura cu centrul dvs. de imprimare.
• Înainte de a duce fotografiile la un centru, copiaţi (creaţi o copie de siguranţă) datele pe un disc.
• Nu puteţi stabili numărul de fotografii imprimate.
• Dacă doriţi să suprapuneţi date pe imagini, luaţi legătura cu centrul dvs. de imprimare.
78RO
Probleme tehnice

Cuprins
Dacă aveţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.

1 Citiţi informaţiile de la paginile 79–86.

2 Scoateţi bateriile, așteptaţi aproximativ un minut,

Căutarea după
operaţiune
reintroduceţi-le și porniţi aparatul foto.

3 Iniţializaţi setările (pagina 60).

MENU / Căutarea
4 Consultaţi dealerul Sony sau centrul de service Sony

după setări
local autorizat.
Reţineţi faptul că, atunci când duceţi aparatul foto la reparat, vă daţi acordul pentru
verificarea conţinutului memoriei interne și a fișierelor muzicale.

Puteţi găsi informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebările


frecvente pe site-ul web de asistenţă clienţi.
http://www.sony.net/

Index
Bateriile și alimentarea
Indicatorul nivelului de încărcare a bateriilor este incorect sau nivelul rămas este
afișat, dar bateriile se descarcă prea repede.
• Acest fenomen are loc atunci când utilizaţi aparatul foto în locuri foarte calde sau foarte reci.
• Dacă folosiţi baterii alcaline / Oxy Nickel Primary (se vinde separat), este posibil ca
indicatorul nivelului de încărcare rămas să nu fie corect.
• Bateriile sunt descărcate. Introduceţi baterii noi sau acumulatori Ni-MH (hidrură nichel-
metal) încărcaţi (se vinde separat).
• Atunci când folosiţi acumulatori Ni-MH (se vinde separat), bornele acumulatorilor sau cele
ale capacului compartimentului pentru baterii sunt murdare sau acumulatorii nu sunt
încărcaţi suficient. Curăţaţi-le cu un beţișor cu vată sau cu obiecte asemănătoare (pagina 92).
• Atunci când utilizaţi acumulatori Ni-MH (se vinde separat), indicatorul nivelului de încărcare
rămas este diferit de cel actual, datorită efectului de memorie (pagina 92) etc. Pentru o afișare
corectă, lăsaţi acumulatorii să se descarce complet și apoi încărcaţi-i.
• Bateriile sunt descărcate. Înlocuiţi-le cu unele noi.

Bateriile se descarcă prea repede.


• Folosiţi aparatul foto într-un loc extrem de rece.
• Bateriile sunt descărcate. Înlocuiţi-le cu unele noi.
• Atunci când utilizaţi acumulatori Ni-MH (se vinde separat), nu uitaţi să îi încărcaţi suficient.

79RO
Aparatul foto se închide automat atunci când deschideţi capacul
compartimentului pentru baterii / card de memorie.

Cuprins
• Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Opriţi aparatul înainte să deschideţi capacul
compartimentului pentru baterii / card de memorie.

Nu puteţi porni aparatul foto.


• Introduceţi corect bateriile.
• Bateriile sunt descărcate. Introduceţi baterii noi sau acumulatori Ni-MH (hidrură nichel-

Căutarea după
metal) încărcaţi (se vinde separat).

operaţiune
• Bateriile sunt descărcate. Înlocuiţi-le cu unele noi.

Aparatul foto se închide brusc.


• Atunci când [Economisire energ.] este setată la [Standard] sau la [Rezistenţă], dacă nu
utilizaţi aparatul, care este pornit, pentru o anumită perioadă de timp, acesta se închide
automat, pentru a se evita descărcarea bateriilor. Porniţi din nou aparatul foto.

MENU / Căutarea
• Bateriile sunt descărcate. Introduceţi baterii noi sau acumulatori Ni-MH (hidrură nichel-

după setări
metal) încărcaţi (se vinde separat).

Realizarea de fotografii statice / filme


Nu puteţi înregistra imagini.
• Atunci când imaginile nu pot fi înregistrate pe un card de memorie, dar pot fi înregistrate în
memoria internă, chiar dacă un card de memorie a fost introdus în aparatul foto, verificaţi
dacă l-aţi introdus complet.

Index
• Verificaţi spaţiul liber din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Dacă sunt pline,
faceţi una dintre următoarele:
– Ștergeţi imaginile inutile (pagina 25).
– Schimbaţi cardul de memorie.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce bliţul se încarcă.
• Se recomandă să utilizaţi următoarele carduri de memorie atunci când înregistraţi filme:
– „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”
– Card de memorie SD sau SDHC (clasa 2 sau mai rapid)
• Setaţi butonul de selectare a modului la (Imagine statică) atunci când realizaţi fotografii.
• Fixaţi butonul de selectare a modului la (Film) atunci când înregistraţi filme.

Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează.


• Nu este realizată nicio fotografie dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare.

Funcţia antineclaritate nu funcţionează.


• Funcţia antineclaritate nu funcţionează atunci când apare pe ecran.
• Funcţia antineclaritate poate să nu funcţioneze corect la realizarea fotografiilor nocturne.
• Fotografiaţi după ce apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.

Imaginea nu este focalizată.


• Subiectul este prea aproape. La realizarea fotografiei, poziţionaţi obiectivul la o distanţă mai
mare de subiect decât cea mai scurtă distanţă de fotografiere (aproximativ 5 cm (W) / 40 cm
(T) de la obiectiv).
• Modul (Crepuscul) sau (Peisaj) este selectat în modul Selectare scenă la realizarea de
fotografii.

80RO
Zoomul nu funcţionează.
• Nu puteţi modifica scara de zoom atunci când înregistraţi un film.

Cuprins
• Nu puteţi folosi funcţia Zoom inteligent, în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 54).
• Nu puteţi folosi funcţia Zoom digital atunci când:
– Realizaţi filme.
– Funcţia Declanșator zâmbet funcţionează.

Nu puteţi selecta funcţia Detecţie feţe.

Căutarea după
operaţiune
• Puteţi selecta Detecţie feţe numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] și
modul de măsurare este setat la [Multi].

Bliţul nu funcţionează.
• Nu puteţi utiliza bliţul atunci când:
– Este selectat modul În rafală (pagina 36).
– Modul (Sensibilitate înaltă) sau (Crepuscul) este selectat în Selectare scenă.

MENU / Căutarea
– Utilizaţi aparatul în modul Film.

după setări
• Setaţi bliţul la (Activat) (pagina 19) atunci când modul Selectare scenă este setat la modul
(Peisaj), (Specialităţi culinare), (Plajă) sau (Zăpadă).

Pe fotografiile realizate cu bliţ apar pete rotunde albe, neclare.


• Particulele din aer (praf, polen etc.) au reflectat lumina bliţului și au apărut în fotografie.
Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

Funcţia de fotografiere în prim-plan (Macro) nu funcţionează.

Index
• Aparatul foto reglează focalizarea automat. Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul declanșator pe
jumătate. Reglarea focalizării poate dura o perioadă de timp atunci când fotografiaţi un
subiect apropiat.
• Este selectat modul (Peisaj) sau (Crepuscul) în Selectare scenă.

Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.


• În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării.

Nu puteţi insera date pe imagini.


• Acest aparat foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu ajutorul
„PMB”, puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora (pagina 71).

Valoarea F și timpul de expunere se aprind intermitent atunci când ţineţi butonul


declanșator apăsat pe jumătate.
• Expunerea este incorectă. Corectaţi expunerea (pagina 37).

Culorile imaginii nu sunt corecte.


• Reglaţi balansul de alb (pagina 39).

81RO
Atunci când fotografiaţi un subiect luminos, apar dungi albe, mov sau de altă
culoare sau întregul ecran se înroșește.

Cuprins
• Acest fenomen poartă denumirea de pătare. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Deși
dungile nu vor apărea în fotografiile obișnuite, fenomenul va fi totuși prezent sub forma unor
dungi și deformări atunci când se înregistrează filme. („Subiecţi luminoși” se referă la locurile
în care există o mare diferenţă de luminozitate, ca de exemplu în cazul luminii solare sau al
unei lumini electrice în timpul nopţii.)

Căutarea după
Imaginea prezintă interferenţe atunci când vizualizaţi ecranul într-un loc

operaţiune
întunecat.
• Aparatul foto încearcă să mărească vizibilitatea ecranului făcând temporar imaginea mai
luminoasă în condiţii de iluminare slabă. Acest lucru nu afectează imaginea înregistrată.

Ochii subiectului ies roșii.


• Setaţi [Reduc. ef. ochi roșii] la [Auto] sau la [Activat] (pagina 55).

MENU / Căutarea
• Fotografiaţi subiectul cu bliţ, de la o distanţă mai mică decât intervalul bliţului.

după setări
• Aprindeţi lumina în încăpere și fotografiaţi subiectul.
• Retușaţi imaginea folosind [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] în meniul de
vizualizare (pagina 47) sau corectaţi-o folosind „PMB”.

Pe ecran apar puncte care nu dispar ulterior.


• Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate.

Nu puteţi realiza o suită de fotografii.

Index
• Memoria internă sau cardul de memorie este plin(ă). Ștergeţi imaginile inutile (pagina 25).
• Energia bateriei este scăzută. Introduceţi baterii noi sau acumulatori Ni-MH (hidrură nichel-
metal) încărcaţi (se vinde separat).

Aceeași fotografie este realizată de mai multe ori.


• Modul În rafală este setat la [Rafală] (pagina 36).

Vizualizarea imaginilor
Nu puteţi reda imaginile.
• Verificaţi dacă aţi introdus cardul de memorie până la capăt.
• Numele folderului / fișierului s-a modificat pe computerul dvs.
• Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer
sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.
• Aparatul foto este în modul USB. Ștergeţi conexiunea USB (pagina 74).

Data și ora nu sunt afișate.


• Afișajul ecranului este setat să afișeze numai imaginile. Apăsaţi butonul DISP (setări pentru
afișajul ecranului) pentru a afișa informaţiile (pagina 18).

Imaginea apare neprelucrată imediat după iniţializarea redării.


• Acest lucru se poate datora procesării imaginii. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

Nu puteţi afișa imaginile în modul Index.


• Aparatul este setat la modul Facil. Anulaţi modul Facil.
82RO
Ștergerea

Cuprins
Nu puteţi șterge o imagine.
• Anulaţi protecţia (pagina 49).

Computere

Căutarea după
„Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscut de un computer cu un slot

operaţiune
„Memory Stick”.
• Verificaţi dacă atât computerul, cât și cititorul / inscriptorul de „Memory Stick” acceptă
„Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de computere și cititoare / inscriptoare „Memory
Stick” fabricate de alţi producători decât Sony trebuie să se adreseze producătorilor
respectivi.
• Dacă un „Memory Stick PRO Duo” nu este acceptat, conectaţi aparatul foto la computer
(pagina 73). Computerul recunoaște „Memory Stick PRO Duo”.

MENU / Căutarea
după setări
Computerul dvs. nu recunoaște aparatul foto.
• Dacă nivelul de încărcare a bateriilor este scăzut, introduceţi baterii noi sau acumulatori
Ni-MH încărcaţi (se vinde separat).
• Setaţi [Conectare USB] la [Mass Storage] (pagina 61).
• Folosiţi cablul USB special (livrat).
• Deconectaţi cablul USB special de la computer și de la aparatul foto și reconectaţi-l ferm.
• Deconectaţi toate celelalte echipamente, cu excepţia aparatului foto, a tastaturii și a mouse-
ului, de la conectoarele USB ale computerului dvs.

Index
• Conectaţi aparatul foto direct la computerul dvs., fără să folosiţi un hub USB sau alt
dispozitiv.

Nu puteţi importa imagini.


• Conectaţi corect aparatul foto la computerul dvs., realizând o conexiune USB (pagina 73).
• La realizarea de fotografii cu un card de memorie formatat cu un computer, este posibil să nu
puteţi importa imaginile pe un computer. Realizaţi fotografiile cu un card de memorie
formatat cu aparatul foto (pagina 63).

După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat.


• Realizaţi conexiunea USB după pornirea computerului.

După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia „PMB Portable” nu pornește.


• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu] (pagina 62).
• Setaţi [Conectare USB] la [Mass Storage] (pagina 61).
• Conectaţi computerul la reţea.

Nu puteţi reda imagini pe computerul dvs.


• Dacă folosiţi „PMB”, consultaţi „PMB Help” (pagina 71).
• Luaţi legătura cu producătorul computerului sau al softului.

Imaginile și sunetul sunt întrerupte de interferenţe la vizionarea unui film pe un


computer.
• Redaţi filmul direct din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Obţineţi imaginea cu
ajutorul „PMB” și redaţi fișierul (pagina 71).
83RO
Imaginile odată exportate pe un computer nu pot fi vizualizate pe aparatul foto.
• Exportaţi-le într-un folder recunoscut de aparatul foto, cum ar fi „101MSDCF”.

Cuprins
Card de memorie
Cardul de memorie nu poate fi introdus.
• Introduceţi cardul de memorie în direcţia corectă.

Căutarea după
operaţiune
Aţi formatat un card de memorie din greșeală.
• Toate datele de pe cardul de memorie sunt șterse prin formatare. Nu le puteţi recupera.

Datele sunt înregistrate în memoria internă, chiar dacă aţi introdus un card de
memorie.
• Verificaţi dacă aţi introdus cardul de memorie până la capăt.

MENU / Căutarea
după setări
Memoria internă
Nu puteţi reda sau înregistra imagini folosind memoria internă.
• În aparatul foto este introdus un card de memorie. Scoateţi-l.

Nu puteţi copia toate datele din memoria internă pe un card de memorie.


• Cardul de memorie este plin. Copiaţi-le pe un card de memorie cu suficient spaţiu liber.

Index
Nu puteţi copia datele de pe cardul de memorie sau din computer în memoria
internă.
• Această funcţie nu este disponibilă.

Imprimarea
Vezi „Imprimanta compatibilă PictBridge”, precum și următoarele informaţii.

Nu puteţi imprima o imagine.


• Consultaţi manualul de utilizare a imprimantei.

Imaginile sunt imprimate cu ambele margini decupate.


• În funcţie de imprimanta dvs., toate marginile unei imagini pot fi decupate. Mai ales atunci
când imprimaţi o fotografie realizată la formatul de imagine [16:9], laterala imaginii poate fi
decupată.
• La imprimarea imaginilor folosind imprimanta dvs., anulaţi setările de decorare sau fără
chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii cu privire la prezenţa sau
absenţa acestor funcţii.
• Atunci când imprimaţi imaginile la un centru, întrebaţi personalul dacă poate imprima
imaginile fără să decupeze marginile.

84RO
Nu puteţi imprima imagini cu data realizării acestora.
• Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima fotografiile cu data realizării acestora (pagina 71).

Cuprins
• Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu toate acestea, dat
fiind că fotografiile realizate cu aparatul foto includ informaţii despre data înregistrării, puteţi
imprima imaginile cu data suprapusă dacă imprimanta sau softul recunoaște informaţiile Exif.
Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau softului.
• Dacă apelaţi la un centru de imprimare, rugaţi personalul să suprapună datele pe imagini.

Căutarea după
Imprimanta compatibilă PictBridge

operaţiune
Nu puteţi stabili o conexiune.
• Aparatul foto nu poate fi conectat direct la o imprimantă care nu respectă standardul
PictBridge. Consultaţi producătorul imprimantei în ceea ce privește conformitatea sau
neconformitatea cu PictBridge.
• Verificaţi dacă imprimanta este pornită și poate fi conectată la aparatul foto.

MENU / Căutarea
• Setaţi [Conectare USB] la [PictBridge] (pagina 61).

după setări
• Deconectaţi și reconectaţi cablul special USB. Dacă pe imprimantă apare un mesaj de eroare,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei.

Nu puteţi imprima imagini.


• Verificaţi dacă aparatul foto și imprimanta sunt conectate corect cu ajutorul cablului USB
special.
• Porniţi imprimanta. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a
imprimantei.
• Dacă selectaţi [Ieșire] în timpul imprimării, imaginile pot să nu fie imprimate. Deconectaţi și

Index
reconectaţi cablul special USB. Dacă tot nu puteţi imprima imaginile, deconectaţi cablul
special USB, opriţi și reporniţi imprimanta, apoi reconectaţi cablul USB special.
• Filmele nu pot fi imprimate.
• Este posibil ca fotografiile realizate cu alte aparate foto sau imaginile modificate cu ajutorul
unui computer să nu poată fi imprimate.

Imprimarea este anulată.


• Verificaţi dacă aţi deconectat cablul USB special înainte ca marcajul (Se conectează la
PictBridge) să dispară.

Nu puteţi introduce data sau imprima imagini în modul index.


• Imprimanta nu prezintă aceste funcţii. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii
cu privire la prezenţa sau absenţa acestor funcţii.
• Este posibil ca data să nu poată fi introdusă în modul index, în funcţie de imprimantă. Luaţi
legătura cu producătorul imprimantei.

„---- -- --” este imprimat pe imagine în locul datei.


• Imaginea nu prezintă informaţii despre înregistrare, deci data nu poate fi introdusă. Setaţi
[Dată] la [Dezactivat] și imprimaţi din nou imaginea (pagina 77).

85RO
Nu puteţi imprima imaginea la dimensiunea selectată.
• Dacă utilizaţi hârtie de altă dimensiune după ce aţi conectat imprimanta la aparatul foto,

Cuprins
deconectaţi și reconectaţi cablul USB special.
• Setarea de imprimare a aparatului foto este diferită de cea a imprimantei. Modificaţi setarea
aparatului foto (pagina 77) sau a imprimantei.
• Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă imprimanta poate funcţiona la
dimensiunea dorită.

Căutarea după
Nu puteţi acţiona aparatul foto după ce aţi anulat imprimarea.

operaţiune
• Așteptaţi câteva momente pentru ca imprimanta să execute anularea. Durata de așteptare
variază în funcţie de imprimantă.

Altele
Obiectivul se înceţoșează.

MENU / Căutarea
• Pe obiectiv s-a adunat condens din cauza umezelii. Închideţi aparatul foto și nu îl utilizaţi timp

după setări
de aproximativ o oră.

Aparatul foto se închide cu obiectivul extins.


• Introduceţi baterii noi sau acumulatori Ni-MH încărcaţi (se vinde separat), apoi reporniţi
aparatul foto.
• Nu încercaţi să forţaţi obiectivul care nu se mai mișcă.

Aparatul foto se încălzește atunci când îl utilizaţi pentru o perioadă îndelungată

Index
de timp.
• Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

La pornirea aparatului foto, apare ecranul Setare ceas.


• Fixaţi din nou data și ora (pagina 69).
• Bateria internă reîncărcabilă, de rezervă, s-a descărcat. Introduceţi baterii suficient încărcate
și lăsaţi aparatul închis timp de 24 de ore sau mai mult.

Data sau ora este incorectă.


• Schimbaţi setarea cu MENU t (Setări) t [Setări ceas] t [Setare dată și oră].

86RO
Mesaje de avertizare

Cuprins
Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile.

• Energia bateriei este scăzută. Introduceţi baterii noi sau acumulatori Ni-Mh încărcaţi (se vând
separat). În funcţie de condiţiile de utilizare sau de tipul de acumulatori, indicatorul se poate

Căutarea după
aprinde intermitent chiar dacă au mai rămas 5-10 minute de funcţionare a bateriei.

operaţiune
Eroare sistem
• Închideţi și reporniţi aparatul foto.

Aparat foto supraîncălzit


Lăsaţi-l să se răcească

MENU / Căutarea
• Temperatura aparatului foto a crescut. Aparatul foto se poate închide automat sau nu veţi

după setări
putea înregistra filme. Lăsaţi aparatul foto într-un loc rece, până când scade temperatura.

Eroare memorie internă


• Închideţi și reporniţi aparatul foto.

Reintroduceţi card memorie


• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 3).
• Contactele cardului de memorie sunt murdare.

Index
• Cardul de memorie este deteriorat.

Eroare tip card memorie


• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto (pagina 3).

Eroare formatare memorie internă


Eroare formatare card memorie
• Formataţi din nou mediul (pagina 63).

Card memorie blocat


• Utilizaţi cardul de memorie cu comutator de protejare la scriere, și comutatorul este în poziţia
LOCK. Aduceţi comutatorul în poziţia de înregistrare.

Card memorie protejat la scriere


• Aparatul foto nu poate înregistra sau șterge imagini pe / de pe acest card de memorie.

Nicio imagine
• În memoria internă nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.
• În acest folder de pe cardul de memorie nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.

Eroare folder
• Un folder cu primele trei cifre identice există deja pe cardul de memorie (de exemplu:
123MSDCF și 123ABCDE). Selectaţi un alt folder sau creaţi un folder nou (paginile 64, 65).

87RO
Creare mai multe foldere imposibilă
• Folderul a cărui denumire începe cu „999” există deja pe cardul de memorie. În acest caz, nu

Cuprins
puteţi crea alte foldere.

Eroare fișier
• A apărut o eroare la redarea imaginii.
Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor imagini procesate pe un computer
sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.

Căutarea după
operaţiune
Folder protejat la scriere
• Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi
alt folder (pagina 65).

Fișier protejat
• Anulaţi protecţia (pagina 49).

MENU / Căutarea
după setări
Dimensiune imagine peste limită
• Redaţi o imagine a cărei dimensiune nu poate fi redată pe aparatul foto.

Detectare faţă pentru retușare imposibilă


• Este posibil să nu puteţi retușa imaginea, în funcţie de imagine.

Indicatorul (avertizare asupra vibraţiilor)

Index
• Instabilitatea aparatului foto poate apărea din cauza luminii insuficiente. Folosiţi bliţul,
activaţi funcţia antineclaritate sau montaţi aparatul foto pe un trepied, pentru ca acesta să stea
nemișcat.

Opriţi și reporniţi aparatul


• Obiectivul nu funcţionează corespunzător.

VGA neacceptată cu acest card memorie


• Pentru înregistrarea filmelor, se recomandă utilizarea unui card de memorie cu o capacitate
de cel puţin 1 GB.

Număr maxim imagini deja selectat


• Puteţi selecta maximum 100 de fișiere la utilizarea [Imagini multiple].
• Puteţi adăuga marcaje (Imprimare) la maximum 999 de fișiere. Anulaţi selecţia.

• Este posibil ca transmiterea datelor către imprimantă să nu fie finalizată încă. Nu deconectaţi
cablul special USB.

Se procesează...
• Imprimanta anulează sarcina de imprimare curentă. Nu puteţi imprima până când
operaţiunea nu este finalizată. Durata operaţiunii variază în funcţie de imprimantă.

88RO
Executare operaţie impos. în fișiere neacceptate
• Procesarea și alte funcţii de editare ale aparatului foto nu au efect asupra fișierelor imagini

Cuprins
care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau asupra imaginilor înregistrate cu alte
aparate foto.

Memorie internă plină


Ștergeţi imagini?
• Memoria internă este plină. Pentru a înregistra date în memoria internă, selectaţi [Da] și

Căutarea după
ștergeţi imaginile nedorite.

operaţiune
MENU / Căutarea
după setări
Index

89RO
„Memory Stick Duo”

Cuprins
Un „Memory Stick Duo” este un mediu de înregistrare IC compact și portabil. Tipurile
de „Memory Stick Duo” care pot fi utilizate cu aparatul foto sunt enumerate în tabelul de
mai jos. Cu toate acestea, funcţionarea corectă nu poate fi garantată pentru toate funcţiile
„Memory Stick Duo”.
Tip de „Memory Stick” Înregistrare / redare

Căutarea după
Memory Stick Duo (fără MagicGate) a*1

operaţiune
Memory Stick Duo (cu MagicGate) a*2
MagicGate Memory Stick Duo a*1*2
Memory Stick PRO Duo a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo a*2*3*4

*1 Transferul de mare viteză al datelor, folosind o interfaţă paralelă, nu este acceptat.


*2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo” și „Memory Stick PRO Duo” sunt

MENU / Căutarea
prevăzute cu funcţiile MagicGate. MagicGate este o tehnologie de protejare a dreptului de

după setări
autor, care folosește tehnologie de codificare. Înregistrarea / redarea datelor, pentru care este
nevoie de funcţiile MagicGate, nu pot fi executate cu aparatul foto.
*3 Puteţi înregistra filme la dimensiunea [VGA].
*4 Acest aparat foto nu acceptă transferul paralel de date pe 8 biţi. Execută același transfer paralel
de date, pe 4 biţi, ca și „Memory Stick PRO Duo”.

Observaţii
• Acest produs este compatibil cu „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” este o abreviere pentru
„Memory Stick Micro”.
• Nu se garantează funcţionarea cu aparatul foto a unui „Memory Stick Duo” formatat cu ajutorul

Index
unui computer.
• Viteza de citire / inscripţionare a datelor diferă în funcţie de combinaţia dintre „Memory Stick
Duo” și echipamentul utilizat.
• Nu scoateţi „Memory Stick Duo” în timp ce citiţi sau inscripţionaţi date.
• Datele pot fi viciate în următoarele cazuri:
– Atunci când „Memory Stick Duo” este scos sau atunci când aparatul foto este închis în timpul
unei operaţiuni de citire sau de inscripţionare
– Atunci când „Memory Stick Duo” este utilizat în locuri afectate de electricitatea statică sau de
interferenţele electrice
• Vă recomandăm să creaţi o copie de siguranţă a datelor importante.
• Nu lipiţi etichete pe „Memory Stick Duo” sau pe adaptorul „Memory Stick Duo”.
• Nu atingeţi contactele „Memory Stick Duo” cu mâna sau cu un obiect metalic.
• Nu loviţi, nu îndoiţi și nu lăsaţi să cadă „Memory Stick Duo”.
• Nu demontaţi și nu modificaţi „Memory Stick Duo”.
• Nu expuneţi „Memory Stick Duo” la apă.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.
• Nu introduceţi alte obiecte decât un „Memory Stick Duo” în slotul „Memory Stick Duo”. În caz
contrar, se pot produce defecţiuni.
• Nu utilizaţi sau depozitaţi „Memory Stick Duo” în următoarele locuri:
– Locuri cu temperatură ridicată, cum ar fi interiorul fierbinte al unei mașini parcate în lumina
directă a soarelui
– Locuri expuse la lumina directă a soarelui
– Locuri umede sau unde există substanţe corozive

90RO
Continuare r
Observaţii despre utilizarea adaptorului „Memory Stick Duo”
(se vinde separat)

Cuprins
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Duo” cu un dispozitiv compatibil „Memory Stick”, trebuie să
introduceţi „Memory Stick Duo” într-un adaptor „Memory Stick Duo”. Dacă introduceţi un
„Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick” fără un adaptor „Memory
Stick Duo”, este posibil să nu îl puteţi scoate din dispozitiv.
• La introducerea unui „Memory Stick Duo” într-un adaptor „Memory Stick Duo”, verificaţi dacă
„Memory Stick Duo” este introdus în direcţia corectă, după care introduceţi-l până la capăt.

Căutarea după
O introducere incorectă poate provoca defecţiuni.

operaţiune
• La utilizarea unui „Memory Stick Duo” introdus într-un adaptor „Memory Stick Duo” cu un
dispozitiv compatibil „Memory Stick”, verificaţi dacă adaptorul „Memory Stick Duo” este
introdus în direcţia corectă. Utilizarea incorectă poate duce la defectarea echipamentului.
• Nu introduceţi un adaptor „Memory Stick Duo” într-un dispozitiv compatibil „Memory Stick”
fără un „Memory Stick Duo” atașat. În caz contrar, dispozitivul se poate defecta.

Observaţii despre utilizarea „Memory Stick Micro” (se vinde


separat)

MENU / Căutarea
după setări
• Pentru a utiliza un „Memory Stick Micro” cu aparatul foto, introduceţi „Memory Stick Micro”
într-un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo. Dacă introduceţi un „Memory Stick
Micro” în aparatul foto fără un adaptor „M2” la fel de mare ca și pentru Duo, este posibil să nu îl
puteţi scoate din aparatul foto.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiţi din greșeală.

Index

91RO
Bateriile

Cuprins
Bateriile recomandate și bateriile neacceptate pentru aparatul
foto
Tip baterie Livrată Acceptată Reîncărcabilă
Baterii alcaline LR6 (mărimea AA)* a a —

Căutarea după
Acumulatori N-MH (hidrură nichel-metal) — a a

operaţiune
HR 15/51:HR6 (mărimea AA)*
Baterii Oxy Nickel Primary ZR6 (mărimea — a —
AA)
Baterii cu litiu — — —
Baterii cu mangan — — —
Baterii Ni-Cd — — —

MENU / Căutarea
* Înainte de a utiliza bateriile, citiţi următoarele măsuri de siguranţă aplicabile pentru fiecare tip de

după setări
baterie.
În cazul bateriilor neacceptate, funcţionarea la parametri optimi nu poate fi garantată dacă
tensiunea scade sau apar alte probleme datorate tipului bateriei.

Bateriile alcaline (livrat) / bateria Oxy Nickel Primary (se vinde


separat)
• Bateriile alcaline / Oxy Nickel Primary nu pot fi încărcate.
• Spre deosebire de acumulatorii Ni-MH, bateriile alcaline / Oxy Nickel Primary au o durată de
utilizare mai scurtă. Din acest motiv, aparatul foto se poate închide chiar dacă indicatorul

Index
nivelului de încărcare arată o energie suficientă.
• Performanţa bateriilor diferă în mare măsură în funcţie de producător și de tip, iar în unele
cazuri, durata de utilizare poate fi extrem de scurtă. Acest fenomen se manifestă îndeosebi la
temperaturi joase și este posibil să nu puteţi utiliza aparatul foto la temperaturi sub 5°C.
• Nu amestecaţi baterii noi cu unele vechi.
• Este posibil ca indicatorul nivelului de încărcare rămas să nu afișeze informaţii corecte atunci
când folosiţi baterii alcaline / Oxy Nickel Primary.
• Datorită caracteristicilor bateriilor alcaline / Oxy Nickel Primary, sunt diferenţe mari între durata
de fotografiere / filmare disponibilă și durata de redare. Din această cauză, aparatul foto se poate
închide cu obiectivul neretras atunci când acţionaţi butonul de selectare a modului. În acest caz,
înlocuiţi bateriile cu unele noi. Folosind acumulatori Ni-MH, puteţi utiliza aparatul foto pentru
perioade mai îndelungate.

92RO
Continuare r
Acumulatorii Ni-MH (se vând separat)
• Nu desfaceţi ambalajul de protecţie extern și nu deterioraţi acumulatorii. Nu folosiţi acumulatori

Cuprins
al căror ambalaj de protecţie a fost îndepărtat parţial sau complet sau acumulatori care au fost
separaţi. Astfel de acumulatori pot prezenta pericol de scurgere a lichidului, explozie sau
încălzire și pot cauza arsuri sau leziuni corporale. De asemenea, pot provoca defectarea
încărcătorului.
• Nu transportaţi și nu păstraţi acumulatorii Ni-MH în apropierea obiectelor metalice. Acestea din
urmă pot scurtcircuita bornele + și – ale acumulatorilor, putând provoca incendii.
• Este posibil ca acumulatorii Ni-MH să nu se încarce corect dacă bornele sunt murdare. Ștergeţi-le

Căutarea după
cu o cârpă uscată.

operaţiune
• Este posibil ca acumulatorii Ni-MH să nu fie complet încărcaţi în momentul achiziţionării sau
dacă nu au fost folosiţi pentru o perioadă îndelungată. Acesta este un fenomen obișnuit pentru
acest tip de baterii și nu reprezintă un defect. În cazul în care vă confruntaţi cu o astfel de situaţie,
descărcarea completă și încărcarea acumulatorilor ar trebui să remedieze problema.
• Dacă încărcaţi acumulatorii Ni-MH înainte de descărcarea lor completă, s-ar putea ca
avertismentul de nivel de încărcare scăzut să apară mai repede decât ar fi normal. Acest fenomen
poartă numele de „efect de memorie”.* În cazul unei astfel de probleme, rezolvarea constă în

MENU / Căutarea
încărcarea acumulatorilor numai după descărcarea lor completă.
* „Efectul de memorie” – situaţia în care capacitatea acumulatorului este redusă temporar.

după setări
• Pentru a descărca acumulatorii complet, lăsaţi aparatul în modul de prezentare succesivă de
imagini (pagina 46) până la epuizarea totală a acumulatorilor.
• Nu amestecaţi acumulatori noi cu unii vechi.
• Nu expuneţi acumulatorii la apă. Acumulatorii nu sunt etanși.

Index

93RO
Index

Cuprins
A E
AF central ..........................................................................40 Economisire energ. .......................................................59
Autoreglare inteligentă ..............................................28 Ecran .....................................................................................18
Ecranul MENU ................................................................9
B

Căutarea după
EV...........................................................................................37

operaţiune
Balans de alb ....................................................................39 Expunerea ..........................................................................37
Bateriile ...............................................................................92
Bip ..........................................................................................56 F
Bliţ ..........................................................................................19 Focalizare ...........................................................................40
Buton de selectare a modului .................................15 Folder
Butonul de comandă a modului ............................12 Crearea .........................................................................64

MENU / Căutarea
Modificarea ................................................................65
C

după setări
Selectare ......................................................................52
Cadru de identificare în intervalul AF ..............40 Ștergerea......................................................................66
Card de memorie .............................................................3 Format ..................................................................................63
Caroiaj ..................................................................................53 Fotografierea
CD-ROM ...........................................................................70 Film .................................................................................15
Computer ...........................................................................70 Imagine statică .........................................................15
Importarea imaginilor .........................................73
Computer Macintosh ...................................................70 G

Index
Computer Windows .....................................................70 Ghid funcţionare ............................................................58
Conectare USB ...............................................................61
Conectarea I
Computer ....................................................................73 Identificarea părţilor componente.......................12
Imprimantă ................................................................77 Imprimare ....................................................................50, 77
Copiază ................................................................................67 Index imagini....................................................................24
Corectează efect ochi roșii .......................................47 Iniţializare ..........................................................................60
Creează folder REC. ...................................................64 Instalare...............................................................................71
Crepuscul ............................................................................30 Instantaneu estompat ..................................................30
ISO .........................................................................................38
D
Dată .......................................................................................78 L
Declanșatorul de zâmbet...........................................20 Language Setting ...........................................................57
Detecţie feţe .....................................................................44
Dimens. imag. ..................................................................33
DISP ......................................................................................18
DPOF ...................................................................................50

94RO
M S
Marcajul Imprimare ...............................................50, 78 Selectare scenă ................................................................30

Cuprins
Mass Storage ....................................................................61 Selectează folder ............................................................52
Măsurarea după centru ..............................................42 Sensibilitate detect. zâmbet .....................................43
Măsurarea multiregională ........................................42 Sensibilitate înaltă .........................................................30
Măsurarea parţială ........................................................42 Setare dată și oră............................................................69
Memoria internă ............................................................16 Setări .....................................................................................11

Căutarea după
„Memory Stick Duo” ..................................................90 Setări în rafală .................................................................36

operaţiune
MENU ...................................................................................9 Setări LUN ........................................................................62
Mesaje de avertizare ....................................................87 Sincronizare lentă ..........................................................19
Mod Facil SO ...........................................................................................70
Fotografierea ............................................................32 Software ..............................................................................71
Vizualizarea ...............................................................45 Specialităţi culinare ......................................................30
Mod film..............................................................................15 SteadyShot .........................................................................35

MENU / Căutarea
Mod măsurare..................................................................42

după setări
Mod REC ...........................................................................27 Ș
Modif. folder REC........................................................65 Șterg. folder REC ..........................................................66
Modificarea afișajului..................................................18 Șterge ..............................................................................25, 48
Mufă USB ..............................................................12, 73, 77
Multi AF .............................................................................40 T
Tăiere margini (Redimens.) ....................................47
N Temporizator ...................................................................21
Număr fișier ......................................................................68

Index
V
P VGA......................................................................................34
PC ...........................................................................................70 Vizualizarea
Peisaj .....................................................................................30 Film .................................................................................26
PictBridge.....................................................................61, 77 Imagine statică .........................................................22
Pixel .......................................................................................34
Plajă .......................................................................................30 Z
PMB.......................................................................................71 Zăpadă .................................................................................30
PMB Portable ..................................................................75 Zoom digital .....................................................................54
Portret crepuscul ............................................................30 Zoomul ................................................................................17
Prezentare imagini ........................................................46 Zoomul digital de precizie........................................54
Probleme tehnice ...........................................................79 Zoomul inteligent ..........................................................54
Programare auto ............................................................29 Zoomul optic ...............................................................17, 54
Protejează...........................................................................49

R
Recunoaștere scenă ................................................28, 32
Redarea cu zoom ...........................................................23
Reduc. ef. ochi roșii ......................................................55
Retușează ...........................................................................47
Rotește .................................................................................51

95RO