Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru

Nume ________________ Data:_______


Prenume______________

1. Continuă şirul:

__________ __________ __________

2. Ordonează grupurile de numere în ordine crescătoare:

5, 7, 6, 4 __________________

0, 3, 2, 1 __________________

10, 7, 8, 9 __________________

3. Ordonează grupurile de numere în ordine descrescătoare:

5, 7, 6, 4 __________________

0, 3, 2, 1 __________________

10, 7, 8, 9 __________________

4. Scrie numărul care lipseşte:

4____6, 8____10, 1____3, 7___8, 5____7

5. Numără şi scrie cifra corespunzătoare:

____________

____________

____________