Sunteți pe pagina 1din 13

PERFORMANTELE BURSEI DE VALORI BUCURESTI IN ANUL 2002

BURSA DE VALORI BUCURESTI


Str. Doamnei nr. 8 •Bucuresti - 70421 •România •Tel: 40-21-315 82 09 •Fax: 40-21-315 81 49
Internet: www.bvb.ro •E-mail: bvb@bvb.ro

PERFORMANTELE
BVB
IN ANUL 2002

1
PERFORMANTELE BURSEI DE VALORI BUCURESTI IN ANUL 2002

CUPRINS

1. CADRUL ECONOMIC GENERAL SI PERFORMANTELE PIETEI BURSIERE ÎN


ANUL 2002

2. ACTIVITATEA BURSEI DE VALORI BUCURESTI

3. OBIECTIVELE BVB PENTRU 2003

2
PERFORMANTELE BURSEI DE VALORI BUCURESTI IN ANUL 2002

1. Cadrul economic general si performantele pietei bursiere în anul 2002

Performantele macroeonomice înregistrate de România în anul 2002 s-au înscris pe acelasi trend
ascendent înregistrat în anii precedenti. Anul 2002 a fost al treilea an consecutiv în care Produsul
Intern Brut al României a crescut (cu 4,7% fata de 2001), iar procesul de dezinflatie s-a consolidat.
Rata inflatiei a cunoscut reduceri succesive si semnificative pâna la 17,8%, aceasta fiind cea mai
scazuta valoare înregistrata din anul 1989, si totodata semnificativ mai buna decât prognoza de 22%
anuntata la începutul anului.
Înca din anul precedent piata monetara si piata valutara au fost favorabil influentate de accelerarea
cresterii economice si decelerarea inflatiei, iar acest lucru a continuat si în anul 2002 ceea ce a
condus la o apreciere în termeni reali a monedei nationale fata de dolarul american, la diminuarea
dobânzilor practicate în sistemul bancar si la conturarea unui profil descrescator al randamentelor
acceptate de Ministerul Finantelor Publice la licitatiile pentru titlurile de stat emise în acest an.
Randamentele în scadere ale plasamentelor în valuta, depozite la banci sau în titluri de stat au facut
ca un numar tot mai mare de investitori sa caute alternative de investire pentru fructificarea cât mai
eficienta a resurselor financiare de care dispuneau.
Ameliorarea cadrului macroeconomic constituie, în general, o conditie necesara pentru amorsarea
încrederii investitorilor în mediul economic si în impulsionarea pietelor bursiere. Este un truism ca
evolutiile înregistrate pe pietele financiare dau cea mai fidela imagine asupra mediului economic
dintr-o anumita tara si asupra perspectivelor de dezvoltare ale acesteia, astfel ca era firesc ca si
pietele bursiere sa reflecte performantele macroeconomice înregistrate de România în ultimii ani.

Performantele pietei bursiere în anul 2002

Bursa de Valori Bucuresti a traversat în anul 2002 una din cele mai faste perioade din istoria sa, si
cel mai bun argument în sustinerea acestei afirmatii este faptul ca toti cei trei indici calculati de BVB
au atins în aceasta perioada niveluri maxime istorice, iar la finele anului 2002 valorile acestor indici
erau mult superioare celor consemnate la începutul acestuia:

- indicele BET, care urmareste evolutia celor mai lichide 10 titluri listate la Cota Bursei, se situa la
finele anului 2002 cu +119,79% (+104,8 % în USD) peste valoarea din ultima zi de tranzactionare
din 2001. Maximul a fost atins în 13 noiembrie 2002 - 1.705,21 puncte;

- indicele BET-C a înregistrat o crestere anuala de +126,95% (+111,4 în USD). Indicele BET-C
reflecta evolutia preturilor tuturor actiunilor cotate, exclusiv SIF-uri. Maximul istoric a fost de
1133,97 puncte, atins în 2 octombrie 2002;

- indicele BET-FI care urmareste evolutia preturilor de tranzactionare a actiunilor celor cinci societati
de investitii financiare cotate a atins nivelul maxim în sedinta de tranzactionare din data de 23
septembrie 2002, si anume 7.644,03 puncte. Valoarea de închidere în 2002 a fost 6.015,22 puncte
(+122,73 % în Lei si +107,5 în USD).

3
PERFORMANTELE BURSEI DE VALORI BUCURESTI IN ANUL 2002

E v o lutia indice lui B E T s i a indice lui


C E S I in 2 0 0 2
1,696 1,496
1,496 1,396
1,296 1,296
1,096 1,196
896 1,096
696 996
2001 J F M A M J J A S O N D
BET C E SI

Indicii Bursei de Valori Bucuresti au înregistrat cresteri record în cursul anului 2002, având o
evolutie remarcabila în comparatie cu alte piete bursiere emergente si depasind cu mult performantele
atinse de bursele de valori din tarile din regiune, unde indicele burselor central – europene CESI a
înregistrat în acest an un plus de doar 21,33%. Aceste cresteri ale indicilor bursieri au avut loc pe
fondul intensificarii activitatii de tranzactionare, valoarea totala a tranzactiilor (actiuni listate)
încheiate în anul 2002 la Bursa de Valori Bucuresti situându-se la peste 205,86 milioane USD, ceea
ce reprezinta o crestere cu 57,1% fata de valoarea totala tranzactionata a actiunilor listate în 2001
(130,99 milioane USD). Tendintele pozitive ale pietei s-au regasit si în cresterea cu peste 121
procente a capitalizarii bursiere, exprimata în USD, care se situa la finele anului 2002 la nivelul de
2,71 miliarde USD.

Indicator
Societati listate 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Numarul societatilor listate 9 17 75 126 127 114 65 65
Capitalizare bursiera (US$m) la sfârsitul
100,37 60,81 632,43 357,14 316,80 365,20 1228,52 2717,51
anului
Valoare totala tranzactionata* (US$m) 0,96 5,28 260,43 193,40 125,01 87,36 132,03 213,98
Valoare tranzactionata (US$m) 0,96 5,28 260,43 193,40 125,01 86,63 130,99 205,87
Rata cifrei de afaceri 6,19% 72,51% 36,94% 20,17% 25,48% 15,82% 10,43%
Rata pret/câstig/piata (PER) 10,7 8,22 8,82 3,98 4,92 9,12
Rap pret piata/val nom (P/BV) 0,38 0,62 0,41 0,45 0,84
Randament Divd. (DIVY) 10,66% 7,84% 7,48% 6,70% 4,97%
*inclusiv valoarea tranzactiilor titlurilor nelistate si a obligatiunilor.

Anul 2002 a evidentiat ca piata de capital din România devine un subiect de interes major nu numai
pentru investitori sau analisti financiari ci si pentru publicul larg, mass media acordând spatii din ce în
ce mai largi comentarii evolutiilor înregistrate pe piata bursiera. În aceasta tendinta se remarca
articolul dedicat pietei de capital din România si intitulat “Rising star defies global gravity”1, aparut
în numarul din 9 ianuarie 2003 al publicatiei “Financial Times”, în care Bursa de Valori Bucuresti

1
“Romania’s stock market has emerged as one of the unlikely success stories of 2002. An analysis of the
world’s 57 biggest markets by Standard & Poor’s Fund Research showed it as the world’s best performing
stock market in sterling terms, rising 93.3 per cent.”

4
PERFORMANTELE BURSEI DE VALORI BUCURESTI IN ANUL 2002

este prezentata ca piata bursiera care a înregistrat în anul 2002 cea mai mare crestere dintre primele
57 de burse de valori din lume.

2. Activitatea Bursei de Valori Bucuresti

Anul 2002 a marcat admiterea la Cota BVB a înca patru emitenti: un emitent de actiuni (S.C.
EFORIE S.A.) si trei emitenti de obligatiuni municipale (municipul Zalau, municipiul Alba-Iulia si
municipiul Cluj-Napoca); anul 2002 a mai însemnat si admiterea la cota a celei de-a doua emisiuni de
obligatiuni a municipiului Predeal. Totodata, în 2002 S.C. Carmetaplast S.A. Deva a fost retrasa de
la Cota Bursei, rezultând la finele anului un numar de 70 de emitenti listati si 71 de emisiuni.

Anul Categoria 2 Categoria 1 Obligatiuni Total


1995 9 0 0 9
1996 17 0 0 17
1997 63 13 0 76
1998 105 21 0 126
1999 101 26 0 127
2000 92 22 0 114
2001 46 19 2 67
2002 46 19 6 71

EVOLUTIA NUMARULUI DE EMITENTI INSCRISI LA COTA BURSEI


DE VALORI BUCURESTI
140
126 127

120 Categoria 2 114


Categoria 1 105
101
100 Obligatiuni 92
Total emitenti
80 76
67 70
63
60
46 46
40
26
21 22
17 17 19 19
20 13
9 9
5
2
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Evolutia numarului membrilor Asociatiei Bursei s-a înscris pe acelasi trend descrescator înregistrat în
ultimii patru ani, aceasta facându-se într-un ritm mai accelerat comparativ cu cel din anul 2001.

5
PERFORMANTELE BURSEI DE VALORI BUCURESTI IN ANUL 2002

Astfel, scaderea numarului societatilor membre ale Asociatiei Bursei a atins în anul 2002 o cota
procentuala de peste 30%.

Cauza principala care a condus la scaderea atât de dramatica a numarului de societati membre a
constituit-o intrarea în vigoare, începând cu data de 17 mai 2002, a prevederilor Regulamentului
C.N.V.M. nr. 2/2001 de modificare a Regulamentului nr.1/2001 pentru completarea si modificarea
Regulamentului nr.3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare
referitoare la noile niveluri de capital social.

Daca la începutul anului 2002, Asociatia Bursei avea 110 de membri, la sfârsitul acestuia, numarul
membrilor s-a redus, ajungându-se la un numar de 75. Dintre acestia 68 aveau drept de
tranzactionare în BVB si erau conectati la sistemul de tranzactionare.

EVOLUTIA NUM ARULUI DE SOCIETATI D E


SERVICII DE INVESTITII FIN A N C IAR E M E M B R E
ALE ASOCIATIEI BVB

200
180 173

160 150
140 133
120
120 110
100
75
80
62
60
40 28
20
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Din analiza efectuata de BVB asupra distributiei societatilor membre pe nivelele noi de capital social,
se poate remarca, asa cum rezulta si din graficul de mai jos, ca ponderea cea mai importanta este
detinuta de societatile de servicii de investitii financiare care se înscriu pe al doilea nivel.

6
PERFORMANTELE BURSEI DE VALORI BUCURESTI IN ANUL 2002

PONDEREA SOCIETATILOR MEMBRE PE


INTERVALE DE CAPITAL SOCIAL

peste 8 mld.
15%

2-4 mld.
34%

4-8 mld.
51%

2-4 mld. 4-8 mld. peste 8 mld.

Activitatea de tranzactionare a continuat trendul ascendent început în anul 2001, caracterizându-se


printr-o puternica crestere a valorii de piata a actiunilor tranzactionate la toate categoriile Bursei de
Valori Bucuresti. Acest lucru s-a reflectat în atingerea de catre toti indicii bursieri a unor noi valori
maxime istorice.
Fata de valoarea medie zilnica de tranzactionare a anului 2001, respectiv 15.436.316.641 lei, în anul
2002 s-a înregistrat o valoare medie zilnica de tranzactionare de 28.735.431.157 lei, ceea ce
reprezinta o crestere cu 86,15%.

În anul 2002 s-a tranzactionat un numar de 4.085.123.289 actiuni prin intermediul a 689.184
tranzactii, valoarea totala fiind de 7.097.651.495.784 lei; numarul maxim de tranzactii înregistrat
într-o sedinta a fost de 5.101, iar media a fost de 2.790 tranzactii/sedinta. Totodata, volumul maxim
de actiuni tranzactionate într-o sedinta a fost de 281.514.097, cu o medie de 16.538.961
actiuni/sedinta, iar valoarea maxima a tranzactiilor într-o sedinta a fost de 677.375.165.986 lei.

7
PERFORMANTELE BURSEI DE VALORI BUCURESTI IN ANUL 2002

Anul 2002 a marcat o premiera în activitatea de tranzactionare, în sensul ca pentru prima oara în
istoria institutiei s-au derulat prin intermediul mecanismelor proprii, un numar de trei oferte publice
secundare de vânzare de actiuni detinute de alte persoane juridice decât organismele statului, care au
condus la tranzactionarea unui numar de 12.162.623 actiuni cu o valoare totala de 91.949.429.880
lei.

EVOLUTIA OFERTELOR PUBLICE SECUNDARE LA


B.V.B.
100 200,000
80 150,000
Nr. actiuni

Valoare
60
100,000
40
20 50,000

0 0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
NUMAR ACTIUNI (mil. buc.) VALOARE (mil. lei)

De asemenea, anul 2002 a consemnat derularea a zece oferte publice de cumparare, tranzactionându-
se un numar de 349.629.881 actiuni cu o valoare totala de 803.153.845.650 lei, ceea ce a reprezentat
o crestere fata de anul 2001, când s-au derulat cinci oferte publice de cumparare, tranzactionându-se
un numar de 27.629.483 actiuni cu o valoare totala de 409.910.743.400 lei.

EVOLUTIA OFERTELOR PUBLICE DE CUMPARARE


LA B.V.B.
400 1,000,000

300 800,000
Nr. actiuni

Valoare

600,000
200
400,000
100 200,000
0 0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

NUMAR ACTIUNI (mil. buc.) VALOARE (mil. lei)

8
PERFORMANTELE BURSEI DE VALORI BUCURESTI IN ANUL 2002

În anul 2002 a început si tranzactionarea a doua noi emisiuni de obligatiuni municipale emise de
municipiile Zalau si Alba-Iulia. Numarul de obligatiuni tranzactionate prin intermediul sistemului
BVB a fost de 59.050, valoarea totala fiind de 7.826.793.145 lei.

În anul 2002, unul dintre obiectivele importante ale Bursei de Valori Bucuresti l-a reprezentat
dinamizarea segmentului de investitori de tip “retail”. În acest sens, s-a urmarit consolidarea
segmentului de piata “Regular”, principalul segment al pietei bursiere prin doua ajustari ale
comisionului de tranzactionare perceput pentru acest segment de piata. De asemenea, optiunile
tehnice oferite de sistemul electronic de tranzactionare au fost extinse, prin introducerea la finele lunii
martie a ordinelor cu termeni speciali All or None (Totul sau Nimic) si Minimum Fill (Executie
Minima), care ofera investitorilor posibilitatea aplicarii unor strategii de tranzactionare proprii.

Aceste demersuri s-au reflectat pozitiv în activitatea bursiera derulata de participantii la piata în anul
2002, care a marcat o mai mare implicare a persoanelor fizice, o crestere a ponderii clientilor
rezidenti, materializata si prin cresterea numarului de conturi noi deschise.

Analiza activitatii de tranzactionare efectuata în anul 2002 de catre persoanele fizice si juridice releva
faptul ca persoanele fizice au detinut o pondere mai mare comparativ cu persoanele juridice, atât în
operatiunile de cumparare cât si în operatiunile de vânzare, concretizata prin înregistrarea de catre
persoanele fizice a unei valori totale tranzactionate de peste 4.000 miliarde lei. Perioada septembrie -
octombrie 2002 a consemnat cea mai activa implicare a persoanelor fizice pe piata bursiera, prin
înregistrarea unor valori lunare ridicate, de 729 miliarde lei (septembrie) si de 602,9 miliarde lei
(octombrie). O analiza comparativa fata de anul 2001 arata ca valorile totale tranzactionate atât de
catre persoanele fizice cât si de catre persoanele juridice în anul 2002 sunt net superioare anului
anterior, fiind înregistrate aprecieri cu peste 50%.

În anul 2002, implicarea clientilor rezidenti pe piata bursiera a fost dominanta, atât din prisma
cumpararilor, cât si din prisma vânzarilor, fiind consemnate valori de peste 5.000 miliarde lei, ceea ce
reprezinta aproximativ dublul valorilor de tranzactionare aferente clientilor nerezidenti.
Analiza activitatii clientilor rezidenti releva faptul ca ponderea semnificativa a fost detinuta de catre
persoanele fizice, atât în operatiunile de cumparare, cât si în operatiunile de vânzare, fiind înregistrate
valori superioare celor corespunzatoare persoanelor juridice.
Analiza activitatii desfasurate de catre clientii nerezidenti denota o implicare substantiala a
persoanelor juridice, atât sub aspectul cumpararilor, cât si a vânzarilor efectuate, situate la niveluri ce
depasesc pragul de 2.000 miliarde lei, fiind superioare cumpararilor efectuate de catre persoanele
fizice si usor mai ridicate fata de vânzarile efectuate de catre acestea.

Anul 2002 a fost marcat de o implicare mai intensa a unor noi participanti pe piata bursiera în calitate
de cumparatori, demonstrat de numarul de conturi deschise si utilizate pentru cumparari de catre
societatile de servicii de investitii financiare (5.498 conturi).

Procesul de decontare baneasca a tuturor tranzactiilor cu valori mobiliare încheiate prin sistemul
electronic al Bursei de Valori Bucuresti s-a derulat în anul 2002 fara întârzieri, cu respectarea stricta
a ciclului de decontare (T+3) prevazut de regulamentele si procedurile BVB.

Numarul total al bancilor de decontare autorizate s-a mentinut constant pe durata înregului an (18),
iar numarul agentilor custode cu activitate la BVB a crescut de la cinci la sase prin înregistrarea
Citibank România S.A., în luna iunie 2002.

9
PERFORMANTELE BURSEI DE VALORI BUCURESTI IN ANUL 2002

În anul 2002 s-au desfasurat, la nivelul BVB, 247 de sedinte de compensare-decontare, valoarea
totala a sumelor compensate în aceasta perioada ridicându-se la 14.210,95 miliarde lei, cu 86,35%
peste valoarea înregistrata în 2001, iar concentrarea sumelor totale decontate la nivelul participantilor
directi în acest proces a înregistrat o evolutie pozitiva.

În anul 2002 nivelul de 50% din totalul sumelor compensate si decontate a fost realizat de 11
participanti, în vreme ce în anul precedent aceeasi pondere era detinuta de doar 3 participanti. O
evolutie favorabila a avut în aceasta perioada si gradul de compensare total, care s-a situat la nivelul
întregului an la 20,27%, în special ca urmare a diminuarii valorii acestui indicator în a doua parte a
anului.

Tot în a doua jumatate a anului 2002 s-a consemnat si o crestere a valorii nete a capitalului pentru
marea majoritate a societatilor de servicii de investitii financiare participante, ca urmare a intrarii în
vigoare a noilor cerinte minime de capital impuse de CNVM, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra
sigurantei decontarii tranzactiilor cu valori mobiliare.

Indicator 2001 2002


Numar sedinte de compensare - decontare 247,00 247,00
Numar participanti directi 94,00 86,00
Numar banci de decontare participante 13,00 13,00
Total sume compensate (mld. lei) 7.625,55 14.210,95
Grad de compensare (%)* 27,45 20,27
Concentrarea** 3,00 11,00
* defineste necesarul de lichiditate pentru decontarea finala a tranzactiilor bursiere, dupa
realizarea compensarii
** este exprimata prin numarul de participanti directi la decontare, ale caror sume totale
compensate însumate depasesc jumatate din totalul sumelor compensate la nivelul BVB

S UME COMPENSATE S I DECONTATE - EVOLUTIE LUNARA IN 2002

3,000 Total sume


compensate
2,500
mld. lei

2,000 Total sume: dupa


compensarea la nivelul
1,500
participantilor
1,000
Total sume: dupa
500 compensarea la nivelul
bancilor de decontare
0
Iul
Feb
Ian

Iun
Mar

Sep

Nov

Dec
Oct
Aug
Apr

Mai

Din punct de vedere al activitatii de registru, în anul 2002 s-au desfasurat operatiuni menite sa
asigure un flux normal si continuu al activitatii de tranzactionare a valorilor mobiliare, prin
mecanismele specifice.

10
PERFORMANTELE BURSEI DE VALORI BUCURESTI IN ANUL 2002

În ceea ce priveste modificarile coordonatelor capitalului social, în anul 2002 Bursa de Valori a
efectuat, pentru societatile comerciale cu care are încheiat contract de registru urmatoarele
operatiuni:

Majorari ale capitalului social : 43 operatiuni


Diminuari ale capitalului social: 2 operatiuni

Au fost încarcate în baza de date a Registrului Bursei registrele detinatorilor de obligatiuni emise de
municipalitatile oraselor Zalau si Alba - Iulia.

În decursul anului precedent, un numar de 14 societati comerciale si-au transferat registrul


actionarilor de la BVB la o societate de registru independent. Dintre acestea, pentru un numar de 8
societati, BVB gestioneaza în continuare detinerile evidentiate în sectiunile II si III ale registrului, 5
societati comerciale au fost transferate pe piata RASDAQ, iar o societate comerciala a fost radiata.

La sfârsitul anului trecut, un numar de 90 societati comerciale aveau încheiat contract de registru cu
Bursa de Valori, dupa cum urmeaza:
50 societati comerciale înscrise la cota Bursei, dintre care:
11 societati înscrise la Categoria I a Cotei
39 societati înscrise la Categoria II a Cotei
40 societati comerciale tranzactionate pe piata valorilor mobiliare necotate
EVOLUTIA NUM ARULUI DE CONTURI GESTIONATE DE
R E G I S T R U B .V .B .
7000000

6000000

5000000
nr. conturi

4000000

3000000

2000000

1000000

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Anul

11
PERFORMANTELE BURSEI DE VALORI BUCURESTI IN ANUL 2002

EVOLUTIA NUMARULUI DE SOCIATATI


COM ERCIALE INSCRISE IN REGISTRU B.V.B.
160
134
140 126
119
120 101
100 90
76
80
60
40
17
20 7
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
STRUCTURA EMITENTILOR CARE AU
CONTRACT DE REGISTRU CU B.V.B.
obligatiuni
4% Cat. I
12%

necotate
43%
Cat. II
41%

Cat. I Cat. II necotate obligatiuni

În anul 2002, Bursa de Valori Bucuresti s-a implicat deosebit de activ în promovarea si adoptarea
unui nou cadru de reglementare aferent pietei de capital - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobata
prin Legea nr. 525/2002 si OUG nr. 122/2002 de modificare a OUG nr.28/2002. Chiar daca
propunerile BVB nu se regasesc în totalitate în forma finala a acestor acte normative, este de
mentionat ca noua legislatie a pietei de capital din România, orientata fiind spre legislatia europeana,
aduce o crestere a transparentei si o protectie sporita a investitorilor de portofoliu, ceea ce a fost
receptat favorabil si de catre investitorii pe piata bursiera.

Este de mentionat totodata faptul ca în anul precedent a crescut considerabil vizibilitatea interna si
internationala a BVB. Astfel în luna octombrie 2002 s-a semnat la Bucuresti, Acordul de Cooperare
dintre BVB si Bursa Italiana Milano, iar în luna noiembrie adunarea generala a Federatiei Europene a
Burselor de Valori a hotarât sa acorde BVB statutul de membru corespondent al acestei prestigioase
asociatii. Tot în luna noiembrie 2002, BVB a sarbatorit 120 de ani de la înfiintarea bursei de valori în
România, eveniment la care au participat distinse personalitati din partea Federatiei Europene a
Burselor de Valori (Federation of European Securities Exchanges), Federatiei Euro-Asiatice a
Burselor de Valori (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges) si ale burselor de valori din Europa.

12
PERFORMANTELE BURSEI DE VALORI BUCURESTI IN ANUL 2002

3. Obiectivele BVB pentru anul 2003

Pentru anul 2003, Bursa de Valori Bucuresti îsi propune urmatoarele obiective:

• Ridicarea calitatii activitatii si a standardelor profesionale prin armonizarea reglementarilor


bursiere cu noua legislatie a pietei de capital din România si cu standardele europene;
• Dezvoltarea platformei de tranzactionare proprii care sa acopere întreaga gama de produse
bursiere;
• Atragerea la Cota Bursei a societatilor comerciale de importanta economica nationala;
• Tranzactionarea de produse noi (titluri de stat, obligatiuni corporatiste, drepturi si warante)
• Cresterea vizibilitatii interne si internationale a BVB.(inclusiv prin închirierea sau achizitia unui
spatiu sau imobil adecvat).

13