Sunteți pe pagina 1din 2

Metode numerice 2010-2011

Tema de casă nr. 1


Tema se va trimite rezolvată online, folosind site-ul de suport de curs http://energ.curs.pub.ro/2010/

INSTRUCTIUNI:
 Fiecare student va folosi varianta particulară, obținută înlocuind pe n cu numărul lui de ordine din
catalogul grupei.
 Calculele (efectuate manual sau pe computer) vor fi efectuate cu 4 zecimale exacte. Rezultatele vor
fi prezentate în același mod.
 Problemele (cu n aferent student), calculele si rezultatele (inclusiv graficele), vor fi inserate si salvate
într-un fișier de tip .doc (sau cu extensia docx, sau pdf) numit
Grupa_Nume_student_Nrdincatalog.doc (sau cu extensia docx, sau pdf)
care se va trimite prin upload, din site-ul de suport de curs http://energ.curs.pub.ro/2010/ până cel
mai târziu 31 martie 2011, orele 20.
NU ESTE PERMISA ARHIVAREA FISIERELOR INCARCATE PRIN UPLOAD (orice tema
arhivata va fi notata cu 0 puncte, fiindca nu se poate deschide in baza de date).
Fisierele INCARCATE FARA A SE MENTIONA EXTENSIA (si care apar ca unknown file) vor fi
notate cu 0 puncte !

 Problema . Fie n = numărul de ordine al studentului, conform catalogului grupei sale, și


funcţia f x   n x . Se va considera o tabelă de valori exacte ale lui yk  f xk  , pentru xk  {2;
9; 16}, unde k = {1; 2; 3}. Să se găsească valoarea aproximativă a funcţiei la x  12 , pe baza
datelor din tabelul 1, utilizând polinoamele de gradul 2 indicate mai jos.

Tabelul 1.
xk x1 = 2 x2 = 9 x3 = 16
yk y1 = 2^(1/2)*n^(1/2) y2 = 3*n^(1/2) y3 = 4*n^(1/2)

a)  
Polinomul de interpolare Lagrange. Să se compare L2 x  12 cu valoarea exactă f x  12  
f x   L x 
 
şi să se calculeze eroarea relativă cu relaţia:  r 100 % . Calculele se vor
f x 
 
2

efectua manual;
   
b) Polinomul Newton generalizat. Să se compare N 2 x  12 , cu valoarea exactă f x  12 şi să
f x   N x 
 
se calculeze eroarea relativă cu relaţia:  r 100 %. Calculele se vor efectua
f x 
 
2

manual;
c) Să se găsească polinomul de regresie de gradul 2, P2 x   c0  c1x  c2 x 2 , care aproximează
datele din tabelul 1, în sensul celor mai mici pătrate (CMMP). Cu ajutorul acestui polinom, să
 
se găsească valoarea aproximativă a funcţiei la x  12 . Să se compare P2 x  12 , cu valoarea
f x   P x 
 
 
exactă f x  12 şi să se calculeze eroarea relativă cu relaţia:  r 100 % .
f x 
 
2

Calculele se vor efectua pe computer, folosind funcția GNU Octave polyfit.


d) Să se compare rezultatele obținute prin cele trei metode, folosind erorile relative;
e) Să se determine efectiv polinoamele L2 x  și N 2 x   calculele se vor efectua manual  și să
se reprezinte pe același grafic (în GNU Octave) funcțiile L2 x  , N 2 x  , P2 x  și f x   n x
pe intervalul [2; 16], cu pas de discretizare egal cu 0.1

1
Metode numerice 2010-2011

 Problema . Fie n = numărul de ordine al studentului, conform catalogului grupei sale. Se dă


tabelul 2.

Tabelul 2.
xk x0 = 1 x1 = 2 x2 = 3 x3 = 4 x4 = 5
yk y0 = -n*2 y1 = n*2 y2 = n y3 = n/10 y4 = n*10

Folosind funcțiile GNU Octave/MATLAB spline și ppval, să se pună în evidență polinoamele de


interpolare de gradul 3 de pe intevalele [1; 2], [2; 3], [3; 4], [4, 5] și să se găsească valoarea
interpolată prin cubic spline în punctele x  2.6 și x  4.2
Să se reprezinte grafic funcția y  f x  obținută cu interpolarea cubic spline, pe intervalul [1; 4], cu
pas de discretizare de 0.1

11
n ( x 2  1)
 Problema . Evaluaţi numeric integrala definită prin I n   1  ln x
dx , unde n este numărul
1
de ordine al studentului, utilizând:
a) formula de cuadratură Gauss-Legendre, cu două noduri;
b) formula lui Simpson cu doi pași pe domeniul de integrare.
În ambele cazuri, calculați eroarea relativă față de valoarea exactă a integralei I ex  n  150.8745 .

 Problema . Analiza graficului zilnic de sarcină.

Graficul zilnic de sarcină reprezintă variaţia în timp a cererii de putere P  Pt  , înregistrată într-un
sistem energetic de-a lungul unei zile, între orele 0 a.m şi 12 p.m, deci pentru o perioadă totală:
T  24 ore. Energia totală consumată este definită prin relaţia:
T
E   Pt  dt , (1)
0
fiind reprezentată geometric de aria de sub curba de sarcină. În tabelul 3 se dau perechile de valori
{t [ore]; P [MW]} aferente consumului înregistrat într-o zi, într-un sistem energetic orăşenesc:

Tabelul 3. – Graficul zilnic de sarcină


t [h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
P0 [MW] 65 67 79 97 120 143 164 180 189 187 172 140 89
P  n P0 [MW] fiecare student își calculează aici propriile valori ale puterii P
unde n = numărul de ordine al studentului, conform catalogului grupei sale.

1. Folosind funcția GNU Octave/MATLAB polyfit, să se determine o funcție polinomială de grad


3 care să aproximeze datele din tabelul 3 în sensul CMMP;
2. Să se calculeze valoarea numerică aproximativă a energiei totale consumate folosind funcția
P  Pt  , obținută la punctul 1 și funcția GNU Octave trapz, folosind nodurile inițiale t din
tabelul 3;
3. Să se reprezinte pe același grafic:
a) graficul zilnic de sarcină P  Pt  din tabelul 3;
b) funcția P  Pt  de la punctul 1, folosind nodurile inițiale din tabelul 3.