Sunteți pe pagina 1din 15

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CREDITE ALOCATE

Domeniul: INGINERIE CIVILA


Specializarea: CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
Forma de invatamant: INGINERI ZI

Ciclul I (Studii universitare de licenţă)

Notaţii: C – ore de curs; S – ore de seminar; L – ore de laborator; P – ore de proiect; SI – ore de studiu
individual; TO – total ore pe saptamana; CR – credite acordate; E – examen; C- coloviu; Pr –
proiet; A/R – admis/respins

A. DISCIPLINE OBLIGATORII
Semestrul 1

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Analiza matematica I 2 2 - - 4 8 5 E
2. Algebra liniara si geometrie 3 2 - - 4 9 5 E
analitica
3. Utilizarea calculatoarelor 1 - 2 - 3 6 4 C
4. Geometrie descriptiva 2 2 - - 3 7 4 E
5. Chimie 2 - 1 - 2 5 4 E
6. Topografie 2 - 2 - 3 7 4 E
7. Stiinte socio-umane I 1 1 - - 1 3 2 C
8. Limbi straine I - (2) - - (1) (3) 2 C
9. Educatie fizica si sport I - (2) - - - (2) - -
TOTAL 25 13 7 5 - 20 45 30 5E + 3C

Semestrul 2

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Analiza matematica II 2 2 - - 3 7 4 E
2. Ecuatii diferentiale si cu 2 2 - - 4 8 4 E
derivate partiale
3. Fizica I 2 1 1 - 3 7 4 C
4. Mecanica I 2 2 - - 4 8 5 E
5. Materiale de constructii 3 - 2 - 3 8 4 E
6. Desen tehnic - - 3 - 1 4 3 C
7. Stiinte socio-umane II 1 1 - - 1 3 1 C
8. Limbi straine II - (2) - - (1) (3) 1 C
9. Educatie fizica si sport I - (2) - - - (2) 1 C*
10 Practica I 2 săpt. x 30 ore - - 3 C
TOTAL 26 12 8 6 - 19 45 30 4E+6C

*) Notarea se face cu A / R

Discipline obligatorii de trecere din anul I in anul II:


Nr. credite
- Analiza matematica II 4
- Algebra liniara si geometrie analitica 5
- Mecanica I 5
- Materiale de constructii 4
- Desen tehnic 3
Total 21
Semestrul 3

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Mecanica II 2 3 - - 2 7 5 E
2. Rezistenta materialelor I 3 1 1 - 4 9 5 E
3. Fizica II 2 1 1 - 3 7 5 E
4. Hidraulica 2 - 2 - 3 7 4 E
5. Elemente de arhitectura 2 - - - 1 3 2 C
6. Stiinte socio-umane III 1 1 - - 1 3 2 C
7. Infografica 1 - 2 - 2 5 3 C
8. Geologie inginereasca 1 - 1 - 2 4 2 E
9. Limbi straine III - (2) - - (1) (3) 2 C
10. Educatie fizica si sport II - (2) - - - - - -
TOTAL 27 14 6 7 - 18 45 30 5E+4C

Semestrul 4

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Statica I 3 2 - - 4 9 6 E
2. Rezistenta materialelor II 3 2 1 - 4 10 6 E
3. Beton armat si precomprimat I 3 - 1 - 3 7 4 E
4. Constructii hidroedilitare 2 - 1 - 2 5 3 E
5. Economie si legislatie in 2 - 1 - 2 5 3 E
constructii
6. Cai de comunicatii si poduri 2 - 2 - 2 6 3 E
7. Masini de constructii 2 - - - 1 3 2 C
8. Limbi straine IV - (2) - - (1) (3) 2 C
9. Educatie fizica si sport II - (2) - - - - 1 C*
TOTAL 27 17 4 6 - 18 45 30 6E+3C

*) Notarea se face cu A / R

Discipline obligatorii de trecere din anul II in anul III:


Nr. credite
- Fizica II 5
- Hidraulica 4
- Rezistenta materialelor II 6
- Statica I 6
Total 21
Semestrul 5

Nr. crt. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Forma de


examinare
1 Calculul placilor 1 - 1 - 2 4 2 C
2 Beton armat si precomprimat I 3 - 1 - 3 7 4 E
3 Statica II 2 1 2 - 3 8 6 E
4 Geotehnica 3 - 2 - 2 7 5 E
5 Constructii din lemn 2 - 2 - 2 6 5 E
6 Constructii civile I 3 - 1 - 4 8 5 E
TOTAL 24 14 1 9 - 16 40 27 5E + C

Semestrul 6

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Forma de


crt. examinare
11 Constructii civile II 3 - - 3 3 9 3+2 E+Pr
12 Constructii metalice I 3 - 1 - 3 7 3 E
13 Fundatii 3 - - 2 3 8 2+2 E+Pr
14 Dinamica si elemente de inginerie seismica 3 - 2 - 3 8 2+2 E
15 Beton armat si precomprimat II 2 - 1 - 3 6 3 E
16 Introducere in MEF 1 - 2 - 3 6 3 C
17 Tehnologia lucrarilor de constructii I 2 - 2 - 2 6 4 C
18 Practica 7 C
TOTAL 30 17 - 8 5 20 50 33 5E+3C+2Pr

Discipline obligatorii de trecere din anul III in anul IV :


Nr. credite

1. Discipline din anul II de studii


- Mecanica II 5

2. Discipline din anul III de studii


- Statica II 6
Total 11
Semestrul 7

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Forma de


crt. examinare
1 Constructii din beton armat I 4 - - 3 4 11 4+3 E+Pr
2 Constructii metalice II 3 - - 3 3 9 4+3 E+Pr
3 PAC 1 - 2 - 3 6 2 C
4 Management in constructii I 2 - 1 - 2 5 3 C
5 Tehnologia lucrarilor de 2 - - 2 2 6 3+2 E+Pr
constructii II
6 Constructii civile III 2 - - 3 3 8 3+3 E+Pr
TOTAL 28 14 - 3 11 17 45 30 4E + 2C+4Pr

Semestrul 8

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Forma de


crt. examinare
1 Management in constructii II 3 - - 2 3 8 2+3 E+Pr
2 Constructii din beton armat II 2 - - 3 4 9 3+4 E+Pr
3 Instalatii in constructii 2 - 2 - 2 6 3 C
4 Siguranta constructiilor 2 1 - - 2 5 3 E
5 Mecanica zidariilor 2 - 1 - 2 5 3 E
6 Constructii metalice III 2 - - 3 4 9 3+4 E+Pr
7 Disciplina optionala 1 2 - - - 1 3 2 C
TOTAL 27 15 1 3 8 18 45 30 5E+2C+3Pr

Disciplina optionala 1:
1. Materiale compozite si asociate
2. Constructii din aluminiu sau Tehnologii speciale pentru constructii metalice
3. FINISAJE TRADITIONALE SI MODERNE LA CLADIRI
4. Siguranta structurilor la seism si vant
5. Tehnologia lucrarilor de intretinere, reparatii si consolidare
6. Istoria tehnicii constructiilor
7. Ingineria mediului
8. AutoCAD 3D
B. DISCIPLINE FACULTATIVE

Nr. Denumirea disciplinei Semestrul C S L P SI TO CR Forma de


crt. examinare
1Cultura si civilizatie 1,2 2+2 - - - 1+1 6 4 C sem 2
2Statistica matematica 3 2 2 - - 2 6 3 C
3Fizica aplicata in constructii 3 2 2 - - 2 6 2 C
4Metode moderne de analiza si 4 2 - 2 - 2 6 4 C
control al calitatii materialelor
5 Tehnici de comunicare in limbi 5,6 2+2 - - - 2+2 8 4 C sem 6
straine F I
6 Durabilitatea constructiilor 6 2 2 - - 2 6 3 C
7 AutoCAD 3D 6 1 2 - 3 6 3 C
8 Tehnologia lucrarilor de izolatii 7 2 - 2 - 2 6 4 C
hidro si termice
9 Structuri prefabricate pentru 7 2 - - - 2 4 4 C
constructii civile si industriale
10 Marketing 8 2 - - - 2 4 3 C
11 Constructii industriale 8 2 - 2 - 2 6 3 C
12 Constructii agrozootehnice 7 2 - 2 - 2 6 3 C
TOTAL 43 - 27 6 10 - 27 70 40 12C

SEMESTRUL 3

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Forma de


crt. examinare
1 Mecanica II 2 3 - - 2 7 5 E
2 Rezistenta materialelor I 3 1 1 - 4 9 5 E
3 Fizica II 2 1 1 - 3 7 5 E
4 Hidraulica 2 - 2 - 3 7 4 E
5 Elemente de arhitectura 2 - - - 1 3 2 C
6 Stiinte socio-umane III 1 1 - - 1 3 2 C
7 Infografica 1 - 2 - 2 5 3 C
8 Economie si legislatie in 2 - 1 - 1 4 3 E
constructii
9 Limbi straine III - (2) - - (1) (3) 2 C
10 Educatie fizica si sport II - (2) - - - - - -
TOTAL 28 15 6 7 - 17 45 30 5E + 4C

SEMESTRUL 4

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Forma de


crt. examinare
1 Statica I 3 2 - - 4 9 6 E
2 Rezistenta materialelor II 3 2 1 - 4 10 6 E
3 Beton armat si precomprimat I 3 - 1 - 3 7 4 E
4 Constructii hidroedilitare 2 - 1 - 2 5 3 E
5 Geologie inginereasca 1 - 1 - 3 5 2 E
6 Cai de comunicatii si poduri 2 - 2 - 2 6 3 E
7 Masini de constructii 2 - - - 1 3 2 C
8 Limbi straine IV - (2) - - (1) (3) 2 C
9 Educatie fizica si sport II - (2) - - - - 1 C*
TOTAL 26 6 4 6 - 19 45 30 6E+3C
*) Notarea se face cu A / R
Discipline obligatorii de trecere din anul II in anul III :
Nr. credite
- Fizica II 5
- Hidraulica 4
- Rezistenta materialelor II 6
- Statica I 6
Total 21
Domeniul: INGINERIE CIVILA
Specializarea: INGINERIE URBANA SI DEZVOLTARE REGIONALA
Forma de invatamant: INGINERI ZI

Ciclul I (Studii universitare de licenţă)

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator; P - ore de proiect sau practica; SI - ore
de studiu individual; TO - total ore pe săptămână; CR - credite acordate; E - examen; C - colocviu;
Pr - proiect; A/R - admis/respins.

A. DISCIPLINE OBLIGATORII

Semestrul 1

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1.Analiza matematica I 2 2 - - 4 8 5 E
2.Algebra liniara, geometrie 3 2 - - 4 9 5 E
analitica si diferentiala I
3. Utilizarea calculatoarelor 1 - 2 - 3 6 4 C
4. Geometrie descriptiva 2 2 - - 3 7 4 E
5. Chimie 2 - 1 - 2 5 4 E
6. Topografie 2 - 2 - 3 7 4 E
7. Stiinte socio-umane I 1 1 - - 1 3 2 C
8. Limbi straine I - (2) - - (1) (3) 2 C
9. Educatie fizica si sport I - (2) - - - (2) - -
TOTAL 25 13 7 5 - 20 45 30 5E + 3C

Semestrul 2

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Analiza matematica II 2 2 - - 3 7 4 E
2. Ecuatii diferentiale si cu 2 2 - - 4 8 4 E
derivate partiale
3. Fizica I 2 1 1 - 3 7 4 C
4. Mecanica I 2 2 - - 4 8 5 E
5. Materiale de constructii 3 - 2 - 3 8 4 E
6. Desen ethnic - - 3 - 1 4 3 C
7. Limbi straine II - (2) - - (1) (3) 1 C
8. Socio-umane II 2 - - - 1 3 1 C
9. Educatie fizica si sport I - (2) - - - (2) 1 C*
10 Practica I 2 sapt. x 30 ore - - 3 C
TOTAL 26 13 7 6 - 19 45 30 4E+6C

*) Notarea se face cu A / R

Discipline obligatorii de trecere din anul I in anul II:


Nr. credite
- Analiza matematica II 4
- Algebra liniara si geometrie analitica 5
- Mecanica I 5
- Desen tehnic 3
- Materiale de constructii 4
Total 21
Semestrul 3

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Fizica II 2 1 - - 3 6 4 E
2. Mecanica II 2 2 - - 3 7 5 E
3. Rezistenta materialelor I 3 1 1 - 4 9 6 E
4. Statistica si prelucrare date 2 - 1 - 2 5 3 E
urbane
5. Hidraulica 2 - 2 - 3 7 3 E
6. Limbi straine III - (2) - - (2) (4) 2 C
7. Geologie inginereasca 1 - 1 - 2 4 2 C
8. Ecologie urbana si teritoriala 2 1 - - 1 4 3 C
9. Elemente de arhitectura 2 - - - 1 3 2 C
10 Educatie fizica si sport II - (2) - - - (2) - -
TOTAL 16 5 5 - 19 45 30 5E+4C
26

Semestrul 4

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Statica I 2 2 - - 3 7 4 E
2. Rezistenta materialelor II 3 1 1 - 3 8 6 E
3. Constructia si intretinerea 2 - 1 - 2 5 3 E
strazilor
4. Teoria si practica in urbanism 2 - 1 - 3 6 4 E
(U) si amenajarea teritoriului
(AT) I
5. Retele termice si de gaze 2 - 1 - 2 5 3 C
6. Geotehnica 2 - 2 - 2 6 4 E
7. Economia constructiilor si 2 - 1 - 2 5 3 C
lucrarilor publice
8. Masini de constructii 2 - - - 1 3 2 C
9. Educatie fizica si sport II - (2) - - - - 1 C*
TOTAL 17 3 7 - 18 45 30 5E+4C
27

*) Notarea se face cu A / R

Discipline obligatorii de trecere din anul II in anul III:


Nr. credite
- Hidraulica 4
- Fizica II 4
- Rezistenta materialelor II 6
- Teoria si practica urbanismului si amenajarii teritoriului (I) 4
Total: 18
Semestrul 5

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Statica II 2 2 - - 3 7 5 E
2. Constructii din beton I 2 - 2 - 3 7 4 E
3. Cladiri I 2 - 2 - 3 7 4 E
4. Constructii hidroedilitare 2 - - 1 2 5 2+1 C+Pr
5. Fundatii si lucrari 2 - - 2 3 7 2+2 E+Pr
subterane
6. Teoria si practica U si AT II 3 - - 2 3 8 4+3 E+Pr
7. Hidrologie urbana 2 - 1 - 1 4 3 C
TOTAL 27 15 2 5 5 18 45 30 5E+2C+3Pr

Semestrul 6

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. examinare
tionari
1. Constructii din beton II 2 - - 2 4 8 2+2 E+Pr
2. Cladiri II 3 - - 2 4 9 2+2 E+Pr
3. Dinamica si inginerie seismica 2 - 1 - 3 6 3 E
4. Retele electrice si iluminat 2 - 1 - 1 5 2 C
urban
5. Ingineria traficului urban 2 - - 2 2 6 2+2 E+Pr
6. Sisteme informationale 2 - - 3 3 8 3+2 E+Pr
geografice in urbanism (U) si
amenajarea teritoriului (AT)
7. Disciplina opţională 1 1 1 - - 1 3 1 C
8. Practica II 4 sapt. x 30 ore - - 7 C
TOTAL 26 14 1 2 9 18 45 30 5E+3C+4Pr

Disciplina opţională 1:
1. Tehnici informatice în U si AT
2. Utilizarea teledecţiei în U şi AT
3. Notiuni fundamentale de termotehnica
4. Infografica

Discipline obligatorii de trecere in anul III in IV


Nr. credite
1. Discipline din anul II de studii
- MecanicaII 5
2. Discipline din anul III de studii
- Statica II 5
- Teoria si practica U si AT II 4
Total 14
Semestrul 7

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Constructii din beton III 2 - - 2 2 6 3+2 E+Pr
2. Constructii metalice I 2 - - 2 3 7 3+2 E+Pr
3. Protectia mediului 2 - - 2 2 6 3+1 C+Pr
4. Dezvoltare regionala 2 - 2 4 7 5 E
5. Coordonarea lucrarilor 2 - - 2 4 8 3+1 E+Pr
edilitare in localitati
6. Tehnologia lucrarilor de 3 - - 2 3 8 3+2 E+Pr
constructii
7. Disciplina opţională 2 1 1 - - 1 3 2 C
TOTAL 27 14 1 2 10 19 45 30 5E+2C+5Pr

Disciplina opţională 2
1. Populaţie, demografie şi prognoze
2. Urbanism si energie
3. Planificarea transporturilor urbane
4. Lucrari de arta urbana

Semestrul 8

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Constructii metalice II 2 - - 2 5 9 3+3 E+Pr
2. Cadastru urban 2 - 1 - 3 6 2 C
3. Salubrizare urbana 2 - 1 - 1 4 4 E
4. Renovare urbana si rurala 2 - - 2 3 7 3+3 E+Pr
5. Legislatie in U si AT 1 1 - 2 4 2 C
6. Gestiunea sociala functionala 2 - 1 - 3 6 4 C
si financiara a localitatilor
7. Management in constructii si 3 - - 2 4 9 3+3 E+Pr
amenajari urbane
TOTAL 24 14 1 3 6 21 45 30 4E+3C+3Pr
B. DISCIPLINE FACULTATIVE

Nr. Denumirea disciplinei Semestrul C S L P SI TO CR Forma de


crt. examinare
1. Limba romana, cultura si 1,2 2+2 - - - 1+1 6 4 C sem. 2
civilizatie umanista
2. Statistica matematica 4 2 2 - - 2 6 4 C
3. Istoria tehnicii constructiilor 7 2 - - - 1 3 2 C
4. Infografica 3 1 - 2 - 2 5 3 C
5. Tehnici de comunicare in 5,6 - 2x2 - - 2x2 8 4 C sem. 6
limbi straine F I
6. Arhitectura si design urban 7 2 - 2 - 4 8 3 C
7. Istoria urbanismului si 6 2 2 - - 4 8 3 C
amenajarii teritoriului
8. Probleme specifice ale 8 2 - 1 - 2 5 3 C
zonelor centrale ale
oraselor mari
9. Cooperare internationala in 8 2 - 1 - 2 5 2 C
urbanism si amenajarea
teritoriului
TOTAL 31 - 17 8 6 - 23 54 - 9C
Domeniul: INGINERIE SI MANAGEMENT
Specializarea: INGINERIE ECONOMICA IN CONSTRUCTII
Forma de invatamant: INGINERI ZI

Ciclul I (Studii universitare de licenta)

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator; P - ore de proiect sau practica;
SI - ore de studiu individual; TO - total ore pe săptămână; CR - credite acordate;
E - examen; C - colocviu; Pr - proiect; A/R - admis/respins.

A. DISCIPLINE OBLIGATORII

Semestrul 1

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Analiza matematica I 2 2 - - 4 8 5 E
2. Algebra liniara si geometrie 3 2 - - 4 9 5 E
analitica
3. Geometrie descriptiva 2 - 2 - 4 8 4 E
4. Bazele informaticii si limbaje 1 - 2 - 3 6 4 C
de programare I
5. Chimie 2 - 1 - 2 5 4 C
6. Topografie 2 - 2 - 2 6 4 E
7. Stiinte socio-umane I 1 1 - - 1 3 2 C
8. Limbi straine I - (2) - - (2) (4) - -
9. Educatie fizica si sport I - (2) - - - - - -
TOTAL 25 13 5 7 - 20 45 28 4E + 3C

Semestrul 2

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Analiza matematica II 2 1 - - 2 5 3 E
2. Bazele informaticii si limbaje 2 - 2 - 2 6 4 E
de programare II
3. Mecanica I 2 2 - - 4 8 4 E
4. Economie generala 2 1 - - 4 7 4 E
5. Materiale de constructii 3 - 2 - 3 8 4 E
6. Desen tehnic - - 3 - 2 5 4 C
7. Elemente de arhitectura 2 - - - 1 3 2 C
8. Stiinte socio-umane II 2 - - - 1 3 1 C
9. Limbi straine II - (2) - - (2) (4) 2 C
10 Educatie fizica si sport I - (2) - - - - 1 C*
11 Practica I 2 sapt. x 30 ore - - 3 C
TOTAL 15 4 7 - 19 45 32 5E+6C
26

*) Notarea se face cu A / R
Discipline obligatorii de trecere din anul I in anul II:
Nr. credite
- Analiza matematica II 3
- Algebra liniara si geometrie analitica 5
- Mecanica I 4
- Desen tehnic 4
- Economie generala 4
Total 20
Semestrul 3

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Statistica si probabilitati 2 1 - - 3 6 3 E
2. Mecanica II 2 2 - - 4 8 4 E
3. Rezistenta materialelor I 2 1 1 - 3 7 4 E
4. Fizica 2 - 1 - 2 5 3 E
5. Infografica 1 - 2 - 2 5 3 C
6. Comunicare in afaceri 2 1 - - 2 5 4 C
7. Economia intreprinderii 2 - 2 - 2 6 4 E
8. Ingineria mediului 2 - - - 1 3 3 C
9. Limbi straine III - (2) - - (2) (4) - -
10 Educatie fizica si sport II - (2) - - - - - -
TOTAL 15 5 6 - 19 45 28 5E+3C
26

Semestrul 4

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Rezistenta materialelor II 2 1 1 - 4 8 4 E
2. Statica constructiilor 2 2 - - 4 8 4 E
3. Drept civil si comercial 2 - - - 2 4 3 C
4. Politici economice 2 1 - - 2 5 4 C
5. Cercetari operationale 2 2 - 2 6 4 E
6. Cai de comunicatii 2 - 1 - 1 4 3 C
7. Contabilitatea agentilor 2 2 - 3 7 4 E
economici
8. Masini de constructii 2 - - - 1 3 2 C
9. Limbi straine IV - (2) - - (2) (3) 3 C
10 Educatie fizica si sport II - (2) - - - - 1 C*
TOTAL 26 16 8 2 - 19 45 32 4E+6C

*) Notarea se face cu A / R

Discipline obligatorii de trecere din anul II in anul III:


Nr. credite
1. Discipline din anul II de studii
- Rezistenta materialelor II 4
- Statica constructiilor 4
- Contabilitatea agentilor economici 4
- Economia intreprinderii 4
Total: 16
Semestrul 5

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Forma de


crt. examinare
1 Statica si stabilitatea 2 2 - - 4 8 5 E
constructiilor II
2 Constructii edilitare 2 - 1 - 2 5 3 C
3 Marketing 2 1 - - 3 6 4 C
4 Managementul resurselor umane 2 - 1 - 2 5 4 E
5 Cladiri I 3 - 2 - 3 8 6 E
6 Beton armat si precomprimat I 2 - 1 - 4 7 4 E
7 Geotehnica 2 - 2 - 2 6 4 E
TOTAL 25 15 3 7 - 20 45 30 5E + 2C

Semestrul 6

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Forma de


crt. examinare
1 Dinamica si elemente de inginerie 2 - 2 - 3 7 2 E
seismica
2 Beton armat si precomprimat II 2 - - 2 3 7 2+2 E+Pr
3 Fundatii si procedee de fundare 2 - - 2 3 7 2+2 E+Pr
4 Cladiri II 3 - - 3 3 9 2+3 E+Pr
5 Constructii metalice I 3 - 2 - 3 8 4 E
6 Tehnologia lucrarilor de constructii 2 - 1 - 1 4 2 C
I
7 Disciplina optionala 1 2 - - - 1 3 2 C
8 Practica II 4 sapt x 30 ore - - 7 C
TOTAL 28 16 - 5 7 17 45 30 5E+3C+3Pr

Disciplina optionala 1:
1. Legislatie in constructii
2. Management strategic

Discipline obligatorii de trecere din anul III in anul IV :


Nr. credite
1. Discipline din anul II de studii
- Mecanica II 4
2. Discipline din anul III de studii
- Statica II 5
- Marketing 4
Total 13
Semestrul 7

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Constructii din beton armat 3 - - 3 4 10 3+3 E + Pr
2. Economia constructiilor 2 2 - 3 7 4 E
3. Management in constructii I 2 - 2 - 3 7 5 C

4. Constructii metalice II 3 - - 3 4 10 4+3 E + Pr


5. Tehnologia lucrarilor de 2 - - 2 3 7 2+3 E + Pr
constructii II
6. Disciplina opţională 2 2 1 - - 1 4 3 C
TOTAL 27 14 1 4 8 18 45 30 4E+2C+3Pr

Disciplina opţională 2
1. Licitare, ofertare, contractare
2. Introducere in metoda elementului finit

Semestrul 8

Nr. Denumirea disciplinei C S L P SI TO CR Condi- Forma de


crt. tionari examinare
1. Management in constructii II 3 - - 3 3 9 3+4 E+Pr
2. Sisteme informationale 1 - 3 - 3 7 4 E
3. Instalatii in constructii 2 - 1 - 2 5 3 E
4. Finante si credit 2 - 1 - 2 5 4 E
5. Eficienta economica si 2 1 - - 3 7 4 E
formele ei
6. Evaluarea economica a 2 - 1 - 4 7 5 C
constructiilor
7. Disciplina opţională 3 2 1 - - 2 5 3 C
TOTAL 25 14 3 6 3 19 45 30 5E+2C+1Pr

Disciplina opţională 3
1. Managementul calitatii in constructii
2. Tehnologia lucrarilor de intretinere, reparatii si finisaje

B. DISCIPLINE FACULTATIVE

Nr. Denumirea disciplinei Semestrul C S L P SI TO CR Forma de


crt. examinare
1. Istoria tehnicii constructiilor 4 2 - - - 2 4 3 C
2. Tehnici de comunicare in 5,6 2x2 - - - 2x2 8 4 C sem. 6
limbi straine
3. Incercarea constructiilor 8 2 - - - 2 4 2 C
4. Topografie inginereasca 3 2 - 1 - 2 5 4 C
5. Profitul si decizia 7 2 2 - - 2 6 5 C
manageriala
6. Management in afaceri 8 2 1 - - 2 5 3 C
7. Durabilitatea constructiilor 7 2 2 4 3 C
8. Marketing international 7 2 2 4 3 C
9. AutoCAD 3D 6 1 2 3 6 4 C
10 Proiectarea constructiilor din 8 2 2 2 6 5 C
zidarie si lemn
TOTAL 29 - 21 3 3 2 23 52 36 10 C