Sunteți pe pagina 1din 1

HOTARARE nr.

571 din 7 septembrie 1998 k) statii de distributie a carburantilor pentru public (benzinarii), cu
pentru aprobarea categoriilor de constructii, instalatii tehnologice si alte capacitatea de stocare mai mare de 50 mc produse petroliere;
amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea si l) spatii de productie si depozitare, inglobate sau alipite cladirilor civile
stingerea incendiilor publice sau imobilelor de locuit, clasificate in categoriile A si B de pericol de
EMITENT: GUVERNUL incendiu ori cu risc mijlociu sau mare de incendiu, cu aria desfasurata mai
Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 14 septembrie 1998 mare de 100 mp.
ART. 2
In temeiul prevederilor art. 28 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in
60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Monitorul Oficial al Romaniei.
Legea nr. 212/1997, (2) Cu aceeasi data se abroga art. 1-5 si anexa la Hotararea Guvernului nr.
51/1992 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si
Guvernul Romaniei hotaraste: stingere a incendiilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 49 din 7 martie 1996.
ART. 1
Se aproba urmatoarele categorii de constructii, instalatii tehnologice si alte PRIM-MINISTRU
amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea si RADU VASILE
stingerea incendiilor:
1. Constructii administrative: Contrasemneaza:
a) sedii ale autoritatilor publice, indiferent de aria construita sau desfasurata; ---------------
b) sedii de birouri pentru constructii administrative, indiferent de aria Ministru de interne,
construita sau desfasurata. Gavril Dejeu
2. Constructii financiar-bancare:
a) sedii de institutii financiare, banci, C.E.C., societati de asigurare si Ministrul lucrarilor publice
reasigurare si filialele acestora, cu aria desfasurata mai mare de 500 mp; si amenajarii teritoriului,
b) sedii pentru burse de valori si marfuri, cu aria desfasurata mai mare de Nicolae Noica
750 mp.
3. Constructii comerciale: Ministrul industriei
a) centre comerciale, magazine, depozite en gros cu vanzare pentru public, si comertului,
precum si alte constructii comerciale cu aria desfasurata mai mare de 300 mp; Radu Berceanu
b) constructii pentru alimentatie publica si de prestari servicii pentru
populatie, cu aria desfasurata mai mare de 200 mp sau cu capacitatea de peste -----------
50 de persoane.
4. Constructii de cult:
a) biserici, case de rugaciuni si alte cladiri pentru culte, destinate publicului,
indiferent de aria construita sau desfasurata;
b) manastiri si schituri, care au in incinta spatii pentru cazare, indiferent de
aria construita sau desfasurata si de capacitatea de cazare.
5. Constructii de cultura:
a) expozitii, muzee, biblioteci si alte centre de cultura avand spatii pentru
public, indiferent de aria construita sau desfasurata si de numarul de persoane;
b) cazinouri, discoteci, cluburi si alte asemenea cladiri avand spatii pentru
public, indiferent de aria construita sau desfasurata si de capacitate;
c) teatre (dramatice, de comedie, muzicale, de revista, de papusi etc.), circuri
i studiouri de film, radio si televiziune, indiferent de aria construita sau
desfasurata si de capacitate;
d) cinematografe, case de cultura si cladiri cu sali polivalente sau de
intruniri, indiferent de aria construita sau desfasurata.
6. Constructii de invatamant:
a) scoli, licee, universitati si alte cladiri de invatamant, cu aria desfasurata
mai mare de 700 mp;
b) gradinite cu capacitatea de peste 40 de locuri, situate la parterul
constructiilor si, respectiv, 20 de locuri, pentru cele situate la nivelurile
superioare.
7. Constructii de sanatate:
a) spitale, clinici si sanatorii cu peste 40 de paturi;
b) crese si leagane de copii, precum si camine sau aziluri de batrani ori alte
persoane cu handicap, cu capacitatea de peste 20 de locuri;
c) policlinici, dispensare si alte cladiri de sanatate, cu aria desfasurata mai
mare de 300 mp.
8. Constructii si amenajari sportive:
a) sali de sport, arene si alte cladiri si amenajari pentru activitati sportive, cu
capacitatea de peste 600 de locuri;
b) stadioane avand tribune cu peste 5.000 de locuri.
9. Constructii de turism - orice structura de primire si de alimentatie din
turism, indiferent de capacitate sau de alte criterii, cu exceptia celor destinate
activitatilor de agroturism.
10. Alte tipuri de constructii, instalatii tehnologice si amenajari:
a) cladiri civile inalte (peste 28 m) si foarte inalte (peste 45 m);
b) cladiri civile cu sali aglomerate (cu 150 de persoane si mai mult);
c) spatiile accesibile publicului din statiile de metrou;
d) cladiri civile cu functiuni mixte pentru comert, birouri, reuniuni, productie
sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare de 1.500 mp;
e) cladiri pentru parcaje publice si "service" de autoturisme, cu capacitatea
de peste 50 de locuri;
f) galerii comerciale, sali de reuniuni sau de conferinte si alte constructii
subterane civile pentru public, cu aria desfasurata mai mare de 500 mp;
g) gari, autogari si aerogari, cu aria desfasurata mai mare de 700 mp;
h) spatii de depozitare (receptie-expeditie) amenajate pe langa puncte
vamale (vami), cu aria desfasurata mai mare de 750 mp;
i) circuri mobile si alte amenajari temporare pentru spectacole, mitinguri sau
intruniri, la care participa peste 300 de persoane;
j) depozite si sisteme de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.), cu
capacitatea totala de stocare in rezervoare mai mare de 5 mc, precum si statii
(puncte) de desfacere a buteliilor cu G.P.L., avand capacitatea totala de
minimum 750 kg;
pag1/1 H.G. 571/1998