Sunteți pe pagina 1din 3

Academia de Studii Economice

Facultatea de Marketing
Catedra de Marketing

În atenţia studenţilor anului II zi şi ID

TEMATICA LUCRĂRILOR DE DIPLOMĂ


PENTRU SESIUNEA IULIE 2011

1. Analiza canalelor de marketing ale societăţii comerciale …


2. Analiza clienţilor întreprinderii … pe piaţa …
3. Analiza concurenţilor din domeniul … la nivelul pieţei unice europene.
Analiza concurenţilor în marketingul internaţional (studiu de caz pe exemplul unei anumite
4.
pieţe externe)
5. Analiza concurenţilor în marketingul internaţional turistic (studiu de caz)
6. Analiza formelor de participare a clientului la realizarea prestaţiei în cadrul serviciilor de …
7. Analiza gradului de internaţionalizare al companiei …
Analiza mediului de marketing în vederea pătrunderii unei întreprinderi româneşti pe piaţa
8.
străină
9. Analiza mixului de marketing al produselor promise în cadrul serviciilor de …
10. Analiza mixului de marketing la întreprinderea / organizaţia socială / partidul …
11. Analiza obiectivelor şi strategiilor de preţ la întreprinderea … pentru produsul….
Analiza particularităţilor activităţii de marketing în cadrul unei întreprinderi prestatoare de
12.
servicii.
13. Analiza particularităţilor cercetării de marketing on line.
14. Analiza politicii de aprovizionare a societăţii comerciale …
15. Analiza politicii de produs la întreprinderea / organizaţia socială / partidul ...
16. Analiza politicii de produs la întreprinderea …
17. Analiza portofoliului de produse şi mărci al firmei …
18. Analiza riscului în marketingul internaţional
19. Analiza sistemului de distribuţie al societăţii comerciale ...
20. Analiza sistemului logistic al societăţii comerciale …
21. Analiza strategiilor de comunicaţie internaţională / globală utilizate de organizaţia …
22. Analiza tehnicilor de promovare a vânzărilor utilizate de către firma …
Analiza vânzărilor pe piaţa … (autoturismelor) din România în scopul fundamentării
23.
previziunii acestora la producătorul …
Aplicarea sondajului statistic pentru cunoaşterea atitudinii consumatorilor faţă de publicitatea
24.
TV realizată pentru gama de produse / servicii …
Aplicarea măsurării sensibilităţii consumatorilor la preţ, pentru fundamentarea strategiei de
25.
preţ la produsul / serviciul …
26. Atitudinea consumatorilor privind publicitatea prin televiziune / radio / presa
27. Cercetarea atitudinii angajaţilor firmei … faţă de clienţi utilizând metoda „clientul misterios”.
28. Cercetarea atitudinilor cumpărătorilor potenţiali faţă de ...
29. Cercetarea comportamentului de cumpărare la produsele...
30. Cercetarea comportamentului de cumpărare pentru forma de turism ...
31. Cercetarea comportamentului investiţional al persoanelor fizice / juridice
Tematica lucrărilor de diplomă la Marketing / IULIE 2011 -2-

32. Cercetarea comportamentului utilizatorilor pe piaţa business to business …


33. Cercetarea concurenţei pe piaţa produsului (întreprinderii) …
34. Cercetarea dimensiunilor pieţei … întreprinderii, produsului ...
35. Cercetarea factorilor pieţei… întreprinderii, produsului ...
36. Cercetarea intenţiilor de cumpărare ale consumatorilor pentru produsul / serviciul...
37. Cercetarea motivelor de cumpărare si necumpărare pentru grupa mărfuri ...
38. Cercetarea ofertei întreprinderii …
39. Cercetarea particularităţilor existente în mediul de afaceri al ţării …
40. Cercetarea preferinţelor consumatorilor la grupa de produse / servicii...
41. Cercetarea preferinţelor consumatorilor de servicii turistice pentru destinaţia ...
42. Cercetarea preţurilor la întreprinderea / produsul …
43. Cercetarea satisfacţiei clientului în cazul întreprinderii...
44. Comunicarea în marketingul direct - studiu de caz.
45. Comunicaţia prin eveniment în activitatea promoţională a întreprinderii ...
46. Criterii, metode şi etape în selecţia pieţelor externe
Elaborarea unui plan de afaceri pentru fundamentarea înfiinţării unei companii pe piaţa
47.
(producţie / distribuţie / servicii) …
48. Etica activităţii de marketing
49. Etica activităţii de cercetare de marketing
50. Etica activităţii promoţionale
51. Exploatarea bazelor de date de marketing eterogene pentru piaţa produsului / serviciului...
52. Folosirea sondajului statistic pentru cunoaşterea motivaţiei consumului de …
53. Fundamentarea strategiei de distribuţie la întreprinderea …
54. Fundamentarea strategiei de produs la întreprinderea ...
55. Integrarea marketingului direct în întreprinderea / organizaţia …
56. Marketingul serviciilor promise (oferite) în cadrul firmei …
57. Metode, tehnici şi instrumente de marketing utilizate în cadrul serviciilor de …
58. Metode, tehnici şi instrumente utilizate în cercetarea unei anumite pieţe externe
59. Modalităţi de fundamentare a strategiei de marketing la întreprinderea ...
60. Monitorizarea şi caracterizarea mediului de marketing al organizaţiei ....
61. Monitorizarea şi caracterizarea pieţei …
62. Organizarea forţelor de vânzare la întreprinderea ...
Particularităţi ale politicii de marketing utilizate de întreprinderea care acţionează pe piaţa
63.
bunurilor productive.
Proiectarea şi realizarea prezenţei on line (site web) a întreprinderii / organizaţiei sociale /
64.
partidului ...
65. Relaţiile publice şi rolul lor în adoptarea deciziilor întreprinderii ...
66. Rolul departamentului media în agenţia de publicitate.
67. Selecţia pieţei (pieţelor) de destinaţie în favoarea unui potenţial exportator (investitor străin)
68. Selecţia pieţei turistice externe de către un tur-operator / agenţie de turism
69. Selecţia pieţelor externe pentru un produs (serviciu) românesc
70. Strategia de piaţă a întreprinderii / organizaţiei sociale / partidului …
71. Studierea cererii entităţilor instituţionalizate din România pentru …
72. Studierea cererii pentru produsele întreprinderii …
73. Studierea conjuncturii economice internaţionale pentru produsul / serviciul …
74. Studierea obiceiurilor de cumpărare a produsului ... în municipiul/ judeţul ...
75. Studierea responsabilităţii sociale a organizaţiei …
76. Studierea surselor de informare ale consumatorilor cu privire la ...
Tematica lucrărilor de diplomă la Marketing / IULIE 2011 -3-

Studiile de audienţă a mijloacelor de comunicare în masă şi rolul lor în creşterea eficienţei


77.
activităţii agenţiei ...
78. Studiu privind orientare spre piaţă şi client a unor servicii publice.
79. Studiul cererii pentru produsul / serviciul ... pe o anumită piaţă externă
80. Supravegherea şi evaluarea conjuncturii pieţei … (pe produse sau zone)
81. Tendinţe în relaţia marketing intern – marketing extern
82. Urmărirea comportării în consum / utilizare a produsului…
Utilizarea cercetărilor de marketing in vederea penetrării pe piaţa externă ... - studiu de caz
83.
(pentru o întreprindere, un grup de întreprindere, un produs, o grupă de produse etc.)
Utilizarea sondajului statistic pentru cunoaşterea unor influenţe socio-economice asupra
84.
comportamentului de cumpărare a …
85. Utilizarea tehnicilor de merchandising în acţiunile promoţionale ale întreprinderii ...

IMPORTANT:

1. Studenţii anului II, cursuri de zi şi ID, au obligaţia de a depune cereri privind tema lucrării de
diplomă şi îndrumătorul solicitat, în intervalul 10 mai 2010 - 01 iunie 2010. Cererile, formulate
conform modelului anexat, avizate de îndrumător, vor fi depuse la secretariatul Catedrei de
Marketing, sala 1405, în timpul orelor de program. Studenţilor care depun cererea neavizată, li se
va repartiza din oficiu un îndrumător.
Pentru a putea susține lucrarea de diplomă în sesiunea iulie 2011 studenții anului II, cursuri de zi şi
ID trebuie obligatoriu să depună această cerere.

2. Îndrumătorului ştiinţific poate stabili şi un alt titlu al lucrării de diplomă decât cele cuprinse în
tematică.

Prof.univ.dr. Laurenţiu-Dan Anghel,


Şeful Catedrei de Marketing