Sunteți pe pagina 1din 8

RELATIILE CONTRACTUALE IN PROCESUL

DE TRANSPORT
1.CONTRACTUL DE TRANSPORT -RELATIA DINTRE OPERATORUL DE
TRANSPORT SI EXPEDITOR

Contractul de comert,respectiv contractul de vanzare-cumparare stabileste conditiile de


transfer a dreptului de proprietate asupra unei marfi de producator (sau detinator) la
cumparator.

In contractul de vanzare a marfurilor,referitor la conditia de livrare a acestora ,poate sa se


prevada :

-vanzarea marfii si predarea ei cumparatorului la sediul producatorului sau detinatorului;


-vanzarea marfii inclusiv efectuarea transportului,si predarea acesteia la sediul
cumparatorului.

In primul caz,transferul dreptului de proprietate asupra marfii se face la sediul


vanzatorului.Aceasta procedura cuprinde insa si transferul responsabilitatii asupra marfii
si a riscului pe perioada transportului de la vanzator la cumparator in momentul livrarii,la
sediul detinatorului.In cazul al doilea,transferul dreptului de proprietate asupra marfii se
face la sediul vanzatorului,dar transferul reponsabilitatiii asupra marfii si riscului se face la
sediul cumparatorului,vanzatorul avand insa responsabilitatea asupra marfii pana ce
aceasta ajunge la destinatie si este predata cumparatorului.

Utilizarea unui sau altuia din aceste sisteme de vanzare este in functie de caracterul marfii
din punct de vedere al riscului in perioada transportului (mai fragila sau mai
rezistenta),utilizarea unor mijloace de transport proprii,relatia de transport traditionala
dintre cei 2 parteneri,legislatia privind vanzarea obligatorie in conditiile FOB sau CIF,etc.

Contractul de transport incheiat intre expeditor si operatorul de transport are ca obiect


efectuarea unor prestatii de transport prin asigurarea mijloacelor de transport necesare si
solicitate.

Elementele contractului de transport sunt:

a. Partile contractante,
-expeditorul-beneficiarul prestatiei de transport
-operatorul de transport (transportatorul)-executantul prestatiei de transport;

b. Obligatia operatorului de transport de a realiza o prestatie de transport si obligatia


expeditorului de a utiliza mijloacele de transport contractate.;
c. Volumul de transport care urmeaza a se realiza in perioada contractului;

d. Locul de prezentare si eliberare al mijloacelor de transport,programul de lucru zilnic si


saptamanal (ore-zile);

e. Amenajarile care trebuie sa le detina mijloacele de transport si alte prevederi legate de


efectuarea transportului.;

f. Obligatiile expeditorului privind incarcarea mijloacelor de transport intr-un interval


liber scutit de plata,confirmarea documentelor comerciale si alte obligatii ale expeditorului
cu privire la incarcare si descarcare.;

g. Forma de exprimare a tarifului corelat cu obiectul transportului,tariful aplicat ,baremul


minim de tarifare zilnic indiferent de nivelul de utilizare si termenele de plata.;

h. Obligatia expeditorului (eventual) de a depune programari lunare,saptamanale si zilnice


in cazul in care necesarul de transport nu este repartizat linear pe intreaga perioada a
contractului.;

i. Perioada pentru care se incheie contractul:anual,un numar de luni,etc.,o perioada mai


mare de timp;

j. Raspunderile si penalitatile reciproce pentru neexecutarea obligatiilor:


-la expeditor, pentru nesolicitarea mijloacelor de transport;
-la operatorul de transport, pentru nerealizarea transporturilor care fac obiectul
contractului;

k. Conditiile de modificare sau reziliere a contractului si instanta de arbitrare a litigiilor;

l. Data incheierii contractului;

m. Semnaturile autorizate;

Relatiile dintre expeditor si operatorul de transport se desfasoara adesea si in baza unor


comenzi ocazionale,dar care,din punct de vedere juridic,au acelasi suport juridic si caracter
ca si relatiile contractuale.Comanda ocazionala este un contract pentru un singur
transport.

2.CADRUL ORGANIZATORIC DE DESFASURARE A ACTIVITATII DE TRANSPORT

Codul Comercial prin articolul 413 alin. 1 defineste astefel cadrul contractului de
transport:"contractul de transport are loc intre expeditor sau acela care da insarcinarea
pentru transportul unui lucru si intreprinzatorul care il obliga a-l face in numele sau
propriu si pe socoteala altuia".Aceasta definitie tratata doar din punct de vedere comercial
atentioneaza asupra unui element caracteristic al prestatiei de transport:
-transportul se efectueaza pentru alta persoana,operatorul de transportul
necapatand nici macar temporar calitatea de proprietar al marfii.

"Prin contractul de transport,conform definitiei date de prof. dr. Octav


Capatana,intelegem conventia prin care o parte,carausul profesionist,se obliga,in schimbul
unei remuneratii,sa efectueze o deplasare de persoane sau bunuri pe o anumita distanta,cu
un vehicul corespunzator".

Aceasta definitie,mai apropiata de normele juridice ,introduce noi elemente specifice ale
contractului de transport:
-"carausul profesionist" spre deosebie de efectuarea unui transport intre
prieteni,ajutoare intre vecini etc.,care nu poate avea caracterul de responsabilitate al unui
contract comercial;
-responsabilitatea operatorului de transportului profesionist pentru vehiculul pus la
dispozitie si care trebuie sa fie corespunzator nu numai circulatiei dar si scopului
transportului:acoperit,frigorific,cisterna,etc.
O alta definitie este cea data de catre prof. Paul Demetrescu "prin contractul de
transport ,intreprinderea de transport obliga, in schimbul unui pret, sa transporte,
inauntrul unui termen,calatori,marfuri sau bagaje,sa le pazeasca si sa elibereze
destinatarului marfurile sau bagajele transportate".

Aceasta definitie contine doua elemente deosebit de importante pe care le incuba


contractul de transport:
-responsabilitatea asupra marfii incredintate pentru transport;
-termenul de executare a transportului care trebuie respectat.

In prezent cadrul juridic si comercial al contractului in general si al contractului de


transport in special este incomplet sau depasit fiind aplicate fie reglementarile din epoca
interbelica, fie cele din epoca 1950-1990,ambele necesitand actualizari,In aceste conditii si
definitia contractului comporta numeroase variante in functie de aspectele care se doresc a
fi tratate si reliefate:aspectul comercial, aspectul juridic de responsabilitate, aspectul
procesului de transport, etc.

3.PARTICULARITATILE CONTRACTULUI DE TRANSPORT

Contractul de transport are toate caracteristicile unui contract comercial.In plus are
unele caracteristici particulare care-l individualizeaza si ii da caracteristici proprii,
formand un capitol distinct nu numai in cadrul relatiilor comerciale, dar si in cadrul
dreptului.
3.1 Obiectul activitatii carausului

Prestatia de serviciu pe care o realizeaza transportul consta in deplaseara in spatiu a


bunurilor.Aceasta deplasare se realizeaza intre doua puncte stabilite de catre expeditor, pe
o ruta stabilita de regula de catre operatorul de transport .
Ruta stabilita de catre operatorul de transport trebuie sa fie ruta cea mai economica
(km mai putini, drum mai bun, pante mai mici) si sigura (fara riscde jaf, pericol de
surparisau zdruncinaturi,etc.)ambele conditii fiind realizate prin parcursul pe rute optime.

3.2 Profesionalitatea carausului

Cerinta de profesionalitate a executantului prestatiei de transport se incadreaza in


prevederile actelor normative in sensul ca realizarea de prestatii aducatoare de venituri se
poate face numai de catre persoanele care au capatat pe cale legala statutul juridic de
"comerciant" : persoane fizice autorizate sau societati comerciale si regii.Aceasta obligatie
rezulta si din prevederile art.1476 si 1477 din Codul Civil si prevederile Codului Comercial
art.3 punctulul 13 care se refera la "intreprinzatori" de transport.
Caracterul de profesionist al operatorului de transportului este dat de 2 elemente:
-statutul de comerciant care implica realizarea unei activitati contra unui tarif, ceea ce
presupune obligatia platii pentru client si obligatia executarii serviciului pentru operatorul
de transport;
-caracterul repetabil al activitatii de transport,ca o activitate permanenta realizata de
catre acesta.

Prestatiile cu caracter gratuit efectuate de prieteni sau chiar de catre o persoana


juridica nu genereaza obligatiile specifice cu caracterul unui contract de transport, ci au
caracterul unor obligatii civile. In aceeasi situatie de "natura civila"a raspunderii se afla si
prestatia de transport efectuata ocazional,contra unei remumeratii,(autostop,cursa
clandestina,etc.) de catre o persoana particulara care nu are statutul de comerciant,riscul
celui care apeleaza la o asemenea prestatie fiind total.

3.3 Gestiunea comerciala si tehnica

Operatorul de transport, in calitate de gertionar al marfii pe perioada


transportului,trebuie sa organizeze efectuarea transportului astfel incat personalul sau sa
asigure ducerea marfurilor la destinatie in conditiile prevazute in contractul de
transport.De asemenea operatorul de transport, in calitate de detinator al mijloacelor de
transport utilizate, trebuie sa organizeze si sa asigure din punct de vedere tehnic circulatia
mijloacelor de transport.

3.4 Autonomia contractului de transport

Contractul de transport este rezultatul (urmarea) unui contract de vanzare / cumparare


care presupune deplasarea marfurilor de la producator la consumator, de la un loc la
altul .Cu toate astea contractul de transport este independent de contractul de vanzare /
cumparare ,nefiind legat juridic prin nimic de acesta.Cumparatorul unei marfi poate sa o
transporte peste un timp,sau poate sa renunte la transport revazand marfa cumparata,
ramasa temporar in custodia primului vanzator .Cumparatorul poate alege pentru
transport mijloace de transport diferite:rutiere,feroviare,navale,aeriene sau combinatii ale
acestora ,in functie de natura marfii sau de interesele sale.
Contractul de transport este independent si fata de relatiile si eventualele conventii
existente intre expeditor (cel care da dispozitia de transport si isi asuma obligatia platii
transportorului), si destinatar , (cel care urmeaza sa primeasca marfa). Operatorul de
transport este independent si fata de calitatea de propietar al marfii pe care o are
expeditorul sau numai de mandatar al propietarului marfii.Ca urmare a acestei situatii ,in
caz de litigii,"partea care reclama daune de la carausi trebuie sa faca dovada calitatii sale
de parte contractanta si contractul de transport,expeditor sau destinatar, si nu prin titlul de
proprietate asupra lucrului predat pentru transport, proprietarul lucrului predat neavand
calitatea de a figura ca parte in proces".

3.5 Natura consensuala

Natura consensuala a contractului de transport comporta anumite interpretari in functie


de tipul de contract care se incheie intre expeditor si operatorul de transport:contract de
prestatii de transport pentru o perioada determinata de timp sau numai pentru un singur
transport.
In cazul contractelor pentru o perioada determinata de timp, caracterul consensual este
evident, nasterea obligatiilor reciproce incepe o data cu semnarea contractului.Partea care
nu realizeaza obligatiile asumate poate fi expeditorul, daca nu utilizeaza mijloacele de
transport comandate sau operatorul de transportul,daca nu pune la dispozitia
expeditorului mijloacele de transport contractate.
4.CONDITIILE DE VALABILITATE ALE CONTRACTULUI DE TRANSPORT

Conditiile de valabilitate ale contractului de transport sunt cele prevazute in art. 948 din
Codul Civil:capacitatea partilor , consimtamantul acestora ,definirea obiectului
contractului si cauza juridica.

4.1 Capacitatea partilor

Partile contractante in cazul contractului de transport sunt:expeditorul,operatorul de


transport si destinataru.Capacitatea partilor de a contracta este prevazuta in art. 949 - 952
din Codul Civil, respectiv pot contracta persoanele majore si care nu sunt "declarate
incapabile".
Expeditorul,este cel care da dispozitia de a se efectua transportul si isi asuma obligatia
de a efectua plata acestuia catre operatorul de transport.Expeditorul nu trebuie sa aiba o
anumita pozitie fata de marfa.Elpoate fi,proprietarul marfii,detinatorul marfii sau numai
incarcatorul sau predatorul.In situatia in care dispozitia de transport este data de catre un
comisar sau mandatar,care da dispozitie de transport in numele altuia, obligatiile sale fata
de operatorul de transport in raport cu contractul de transport raman cele ale
expeditorului,contractul de transport fiind incheiat intre comisionar si operatorul de
transport.
Operatorul de transport (denumirea de operator de transport utilizata in reglementarile
recente din domeniul transportului feroviar si rutier inlocuieste denumirea de
carausi).Conform art. 413 aliniat 2 din Codul Comercial ,"se numeste caraus persoana care
isi ia insarcinarea ca,intrun mod oarecare ,sa transporte sau sa faca a se transporta un
obiect oarecare".
Dupa cum se vede carausul poate fi executantul transportului sau numai un
intermediar.Activitatea intermediarilor este foarte larg raspandita in prezent pe piata
transporturilor prin dezvoltarea transporturilor internationale,aparitia transporturilor
succesive cu mai multe moduri de transport, extinderea utilizarii containerelor si a
operatorilor de transport multimodal (MTO).Transportatorul trebuie sa fie un comerciant ,
cu statut legal de persoana fizica sau juridica autorizata pentru efectuarea activitatilor de
transport contra unui tarif.
Destinatarul,este cel care urmeaza sa primeasca marfa sicare de regula este mentionat
in contractul de transport fara a fi parte la acesta.Acest statutde participant la contractul
de transport face ca destinatarul sa aiba anumite drepturi dar nu si obligatii fata de
operatorul de transport . El capata drept de dispozitie privind marfa primita,insa numai
dupa ajungerea marfurilor la destinatie.Dispozitiile date de catre destinatar suplimentare
fata de cele prevazute in contractul initial incheiat intre expeditor si operatorul de
transport cum ar fi de exemplu:descarcarea in alta localitate, redirijarea
transportului,retinerea autovehiculului un anumit numar de ore sau zile,etc. fac obiectul
unui nou contract de transport incheiat de aceasta dataintre destinatar si operatorul de
transport sau doar de obligatia unor plati suplimentare din partea destinatarului.
4.2. Consimtamantul

Consimtamantul trebuie sa indeplineasca pentru a fi valabil conditiile prevazute la art.


953-960 din Codul Civil.Cauzele de neindeplinire a conditiei de consimtamant
sunt:obtinerea contractului prin violenta (nu este cazul) sau dol.Dolul nu se presupune
trebuie dovedit.

5.FORMA SCRISA A CONTRACTULUI DE TRANSPORT

Contractul de transport,sub forma scrisa care se utilizeaza pentru acest formular,


indeplineste mai multe functiuni:
- mijloc de proba pentru dovada incheierii contractului pentru ambele parti;

- un ghid pentru executarea obligatiilor de catre operatorul de transport;

-un titlu de legitimare a drepturilor invocabile de catre expeditor pe parcurs si de catre


destinatar la punctul de sosire a marfii.

Documentul care reprezinta forma scrisa a contractului de transport a purtat numeroase


denumiri in decursul practicii comerciale si juridice. Codul Comercial la art.414 aliniat 1 se
refera la scrisoare de carat. Mai tarziu, sub influenta jurisprudentei franceze a aparut
termenul de scrisoare de trasura,termen utilizat si in Regulamentul de transport pe calea
ferata din 1929 art.51 pct.1 si chiar si astazi in unele reglementari ale caii
ferate.Regulamentul aprobat prin HCM 941/59 mentioneaza la art. 3 ca "sunt documente
de transport:scrisoarea de trasura sau transport ,conosamentul,foaia de parcurs ,buletinul
de mesagerie sau alte asemenea documente".

Pentru toate aceste documente, avand in vedere caracterul lor comercial si juridic de
proba a contractului de transport se poate utiliza denumirea generica de documente
comerciale de transport iar pentru fiecare mod de transport in parte denumirea
documentului comercial tipizat utilizat pe plan international ,dat fiind necesitatea integrari
Romaniei in structurile Uniunii Europene:
-pentru transportul rutier scrisoarea de transport CMR,sau CMR-ul;

-pentru transportul feroviar scrisoarea de transport CIM sau scrisoare de trasatura


sau Buletinul de mesagerie pentru activitatea de coletarie.
Contractul de transport imbraca forma nominativa care individualizeaza partile in
cauza (expeditor,operatorul de transport,destinatar) prin elementele uzuale de identificare
(nume, domiciliu,forma de organizare).

In domeniul transportului rutier ,asemenea documente sunt netransmisibile ,spre


deosebire de titlurile comerciale nominative,care de regula pot fi cesionate tertilor,in
conditiile stabilite de emitent.

Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate

S-ar putea să vă placă și