Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte pentru examen la disciplina dreptul finanţelor publice

1. Raportul de drept al finanţelor publice.


2. Noţiunea de buget şi noţiunea de buget public.
3. Sistemul veniturilor bugetare.
4. Sistemul cheltuielilor bugetare.
5. Sistemul Bugetar Public Naţional.
6. Noţiunea de buget de stat.
7. Elaborarea proiectului bugetului de stat.
8. Execuţia părţii de cheltuieli a bugetului de stat.
9. Execuţia de casă a bugetului de stat.
10. Noţiunea şi trăsăturile impozitelor.
11. Elementele impozitelor.
12. Clasificarea impozitelor.
13. Noţiunea de buget al asigurărilor sociale de stat.
14. Sistemul public de asigurări sociale.
15. Categorii de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat.
16. Categorii de cheltuieli de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
17. Noţiunea de buget local.
18. Elaborarea proiectelor bugetelor locale.
19. Centralizarea şi aprobarea bugetelor locale.
20. Execuţia părţii de venituri ale bugetelor locale.
21. Competenţa organelor fiscale.
22. Administrarea şi aprecierea probelor.
23. Actele emise de organele fiscale.
24. Titlul de creanţă fiscală (noţiune şi clasificare).
25. Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale.
26. Procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor
administrativ-fiscale.
27. Stingerea creanţelor fiscale prin plată.
28. Stingerea creanţelor fiscale prin compensare.
29. Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită (executarea silită prin poprire,
executarea silită mobiliară şi executarea silită imobiliară).
30. Stingerea creanţelor fiscale prin prescripţie.
31. Stingerea creanţelor fiscale prin declararea stării de insolvabilitate a debitorului.

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ:
Cristina Oneţ, Dreptul finanţelor publice. Partea generală, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2005.