Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea “Transilvania” din Braşov

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă


şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

Facultatea de Inginerie Mecanică


Specializarea: Autovehicule Rutiere

A. BUDALĂ M. RADU E. CHIŞU

Volumul II
Transmisii mecanice. Arbori. Lagăre

CURS PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Anul III, sem. I