Sunteți pe pagina 1din 2

Continuare din prima pagina

Înţelegerea corectă a Bibliei – opţiune sau imperativ?


—Adrian D. Stupar

În procesul înţelegerii Bibliei partea omului este aceea de a studia, de a-şi dezvolta capacităţile intelectuale pentru
înţelegerea Bibliei, iar Dumnezeu va descoperi prin Duhul Sfânt adevărurile ascunse în textul Bibliei. Publicație a tinerilor din Biserica Penticostală Elim, Timișoara | Anul VI, nr. 209, 04.04.2011

O dificultate demnă de a fi semnalată este dată de nivelul spiritual al creştinului care încearcă să înţeleagă adevărurile
biblice. Creştinii imaturi, din cauza nivelului scăzut de spiritualitate, au dificultăţi în a înţelege corect mesajul lui
Înţelegerea corectă a Bibliei – opţiune sau imperativ?
—Adrian D. Stupar
Dumnezeu înregistrat în Biblie. Pentru că autorul divin al Scripturii este Duhul Sfânt, care i-a inspirat pe scriitorii Bibliei,
adevărurile biblice sunt adevăruri spirituale care trebuie înţelese într-un mod spiritual (duhovnicesc). Cu cât nivelul
spiritual al creştinului este mai mare, cu atât acesta înţelege mai bine adevărurile biblice. Înţelegerea mesajului Bibliei nu este un exerciţiu tocmai uşor. Unele pasaje
scripturale sunt chiar dificil de înţeles. Cu toate acestea, responsabilitatea
Revenind la modul în care creştinul poate ajunge să înţeleagă corect Biblia, studiul textului scriptural trebuie să înţelegerii corecte a Bibliei nu este doar a pastorilor, a predicatorilor sau a celor
cuprindă câteva particularităţi ale pasajului studiat care trebuie clarificate pentru o înţelegere corectă a acelui pasaj care au o activitate cu caracter public şi spiritual. Fiecare creştin autentic are
biblic. Procesul de analizare a unui text biblic trebuie să înceapă cu studierea contextului istoric al acelui pasaj biblic. responsabilitatea de a studia Biblia într-un mod foarte serios şi de a o înţelege
Este important de aflat: autorul, destinatarii, data scrierii, locul scrierii, cauza scrierii şi scopul scrierii. Cunoscând aceste corect, de-a o aplica în viaţa lui într-un mod corect şi de a o transmite şi altora
elemente ale contextului istoric al pasajului putem înţelege mai bine adevărurile transmise în pasajul biblic.
corect. Cuvântul corect este cel care contează în tot acest proces, care pleacă de
la înţelegerea corectă a Bibliei. Creştinul care se apropie de Biblie cu convingerea
De asemenea este important de studiat contextul literar al pasajului, identificând tipul de literatură al pasajului şi
că acesta este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu şi cu dorinţa de a înţelege corect
contextul imediat în care acesta apare în Biblie. Biblia, fiind o carte complexă din punct de vedere literar, conţine mai
multe tipuri de literatură şi nu toate se interpretează la fel. De aceea este importantă identificarea tipului de literatură
adevărurile Bibliei, întâmpină însă câteva dificultăţi.
al pasajului studiat. Sigur că analiza textului propriu-zis al pasajului nu poate fi omisă. În cadrul acestei analize pasajul
Una dintre dificultăţi vine din faptul că între lumea cititorului şi lumea Bibliei există foarte multe diferenţe. Diferenţe
poate fi împărţit în paragrafe mai mici pntru a putea fi observat mai uşor. Apoi se identifică indicatorii structurali (cuvinte
de cultură, de obiceiuri, diferenţe sociale, politice, geografice, şi alte diferenţe. De aceea este necesar ca pentru
de legătură, cuvinte cu acelaşi înţeles, cuvinte cu semnificaţie opusă, cuvinte referitoare la aceeaşi persoană). Se explică
înţelegerea Bibliei să fie cunoscute aceste particularităţi ale lumii Bibliei. Autorul creştin, Alfred Kuen, în cartea sa, Cum
expresiile sau cuvintele mai dificile apoi se extrag ideile. Întotdeauna ideile descoperite se vor confrunta cu restul
să interpretăm Biblia, dă un exemplu sugestiv pentru a ilustra importanţa cunoaşterii particularităţilor lumii biblice. În
Bibliei pentru că ele trebuie să se armonizeze cu întreaga Biblie, iar la final se pot consulta interpretările altor exegeţi,
Luca 13:32, Domnul Isus transmite un mesaj lui Irod numindu-l vulpe: „spuneţi vulpii aceleia”. Pe cititorul de azi gândul
teologi sau autori care au analizat acelaşi text biblic.
îl conduce spre înţelegerea faptului că Irod era viclean, acesta fiind punctul de asemănare imediat dintre Irod şi vulpe,
dar în vremea Domnului Isus vulpea era simbolul cruzimii. Iată deci că o cunoaştere bună a particularităţilor lumii
Iată deci, un mod de a studia textul biblic în aşa fel încât acesta să fie înţeles corect. Înţelegerea corectă a Bibliei nu este
biblice este foarte importantă pentru înţelegerea Bibliei.
o opţiune, ci un imperativ. În procesul de studiu şi înţelegere a adevărurilor biblice există colaborare între Duhul Sfânt şi
cel care studiază Biblia. Duhul Sfânt descoperă, iar credinciosul studiază.
O altă dificultate este dată de lipsa de pregătire biblică şi teologică. Circulă în lumea evanghelică un mit conform
căreia ignoranţii şi cei care au puţină educaţie intelectuală sunt mai smeriţi decât cei care studiază şi se pregătesc
Pentru înţelegerea corectă a Bibliei este nevoie de Duhul Sfânt şi de o metodă corectă de studiu biblic.
din punct de vedere intelectual. Pentru a putea înţelege corect Biblia, studiul acesteia şi pregătirea teologică sunt
absolut necesare. Creştinul interacţionează cu Dumnezeu sub forma unei colaborări în care omul îşi face partea lui iar
Dumnezeu Îşi face partea Lui. Omul nu poate să facă partea lui Dumnezeu, iar Acesta nu vrea să facă partea omului.

PROGRAMUL BISERICII ELIMContinuare în ultima pagină…
Duminică: 9:00—12:00; 18:00—20:00 Joi: 18:00—20:00
Serviciu divin Serviciu divin

Luni: 18:00—20:00 Vineri: 18:00—20:00


Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin
Seara de Tineret Stăruință botezul cu Duhul Sfânt
înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: Versetul
Marți: 18:00—20:00
Seara de Rugăciune a Bisericii
Sâmbătă: 18:00—20:00
Întâlnirea studenților
cea bună, plăcută şi desăvârşită.
săptămânii
Romani 12:2
Timişoara, str. Virgil Madgearu, nr. 39, Biserica Penticostală Elim
www.oaza.elim.ro | oaza@elim.ro
Chiar dacă tot în jurul tău Era duminică dimineaţă şi ceva din mine tânjea să ajungă cât
mai repede în Casa de Rugăciune şi să-mi petrec ceva timp La întrebarea săptămânii “Cât timp să dureze o relație

2
se prăbuşeşte, tu roagă-te! în rugăciune împreună cu Biserica. Contrar altor dimineţi, în
care se dădeau cel puţin 5-6 îndemnuri de rugăciune, acum
de prietenie care să duca la căsătorie?” adresată
vizitatorilor siteului nostru, au răspuns:
—Marin Somai
au fost date doar două. A început rugăciunea în care eram
Crize financiare, tsunami, cutremure, războaie, incendii, îndemnaţi să ne eliberăm de toate frustrările şi ofurile inimii
oameni disperaţi şi plini de dezamăgire. În urmă cu doar noastre. Pentru mine a fost ca o ploaie de vară, după toate
câţiva ani nici nu puteam să-mi imaginez toate acestea în întrebările pe care mi le pusesem, acum aveam posibilitatea
acelaşi timp. Acum zilnic auzim doar veşti proaste şi ştiri ca să mă eliberez total de ele. Mă uitam în jurul meu şi
care ne distrug încrederea rapid şi dureros. În astfel de parcă simţeam nerăbdarea Bisericii să vină pe genunchi în
situaţii oamenii reacţionează destul de ciudat. Unii cad prezenţa Tatălui şi să primească eliberare. Nu s-a mai cântat
Răspunde la întrebarea săptămânii viitoare și vei avea
pradă dezamăgirilor şi în urma neputinţelor, îşi petrec timpul cântarea în comun şi s-a început rugăciunea. Era 9:05 şi
iată că Dumnezeu era gata să mă asculte. A fost o dimineaţă ocazia de a-ți găsi răspunsul publicat în numărul următor al (ZOLTAN, 26): Consider că relația de prietenie trebuie să
prin spitale pentru că bolile psihice şi-au făcut casă bună în
minunată în care am simţit eliberarea de toate ofurile publicației. dureze atâta timp cât cei doi hotărăsc până unde să se
mintea lor. Alţii se luptă din răsputeri să rămână undeva pe o
sfârșească relația. Este adevărat ca o relație nu ai de unde
bărcuţă, care deşi nu înaintează nicăeri, măcar îi menţine pe adunate în cateva zile. Ne-am ridicat de pe genunchi şi cu
să ști când se poate rupe și ca atare trebuie să fii previzibil.
o linie de plutire. Auzim tot mai multe veşti în care suntem uimire am văzut că se făcuse deja 9:55. A mai fost timp doar O relație trebuie să fie bazată pe sinceritate și nu ipocrizie.
Urmărește www.oaza.elim.ro/intrebare.
anunţaţi că cineva s-a sinucis, alţii îşi vând din organe sau de o scurtă rugăciune de mulţumire, însă inima mea parcă Relația care se dorește a fi condusă spre căsnicie, trebuie
să aibe la bază cunoașterea personală, reciproca și
un copil pentru a putea supravieţui. În urma atâtor ştiri şi radia în prezenţa Tatălui. Ne-am aşezat pe scaune şi simţeam
acordul părinților. Când vorbim de relație de prietenie, în

CUM POT SĂ TAC?


evenimente care mai de care mai rele şi dăunătoare, chiar o mare eliberare, am deschis Biblia şi am citit câteva versete contextul creștin, trebuie să fi fost stabilit pragul care să
şi noi creştinii suntem cuprinşi de teamă, nesiguranţă şi din Marcu 14. nu fie depășit, fiindcă se poate “perverti” relația. Prietenia
—Dani Trif are perioada în care cei doi se cunosc, își află defectele,
mulţi şi-ar dori ca sfârşitul să fie chiar azi. În zilele care au atuurile și potențialul pe care îl pot dezvolta mai mult sau
trecut, stăteam şi mă gândeam la situaţia în care societatea Pasajul rugăciunii în grădina Ghetsimani. Citeam şi nu mai puțin.
Cum pot să tac?
şi natura ne-au adus şi nu am putut să nu mă întreb „oare puteam să cred ce citeam, Isus, Fiul lui Dumnezeu, a ajuns să
Când tot în jurul meu se face alb.
este normală o astfel de stare pentru un creştin, oare suntem trăiască momente de teamă, supărare şi să fie înfricoşat de Deci, prietenia în acest context are menirea să concentreze
Atunci când toată lumea tace toată atenția asupra lucrurilor care s-au construit până la
îndreptăţiţi să fim plini de teamă şi întristaţi”? moarte. Instantaneu mi-au venit în minte toate nelămuririle
Chiar şi tot vãzduhu-n pace zace... căsătorie, între cei doi.
mele şi mi-am zis în sinea mea, dacă Isus a fost în momente

Hai în tabără!
Dar, cum pot să tac?
de teamă şi întristare de moarte, înseamnă că toate stările (ABEL, 23): Foarte puțin sau foarte mult depinde dacă
oamenilor sunt absolut normale şi fireşti. Însă am mai înţeles Dumnezeu i-a rânduit pe cei doi și de cât de mult timp se
Nu ai ce să faci vara asta? Toate verile ți se par Cum pot să tac? cunosc, dar nu așa superficial.
un lucru, chiar dacă şi El s-a înspăimântat, nu a cedat, nu
la fel de plictisitoare? Prietenii tăi sunt plecați Și să nu spun iubirea ce mi-ai arătat
s-a autocompătimit şi a mers înainte. Modul în care Isus a
departe de tine? Noi avem soluția care îți convine! Atunci când sus la cruce vina mi-ai iertat. Să fi avut timp destul să se cunoască, umpic mai în
scăpat de întristarea Lui m-a eliberat pe deplin. Am văzut
Lungi așteptările ţi-au fost la jertfa ce ne-ai dat. adâncime, dar adâncimea asta să nu întreaca “limitele”.
Departamentul de Tineret organizează în perioada că în astfel de momente, Isus se roagă, cere şi ucenicilor să
4–10 iulie 2011 tabăra de tineret Elim cu tema Și plângi când vezi cã tot ce-odat’ mi-ai dat
se roage şi iar se roagă. Însă ceea ce avea să mă uimească şi (DANIEL, 22): Pot spune că diferă. Depinde de
„RUGĂCIUNE”. Am refuzat... circumstanțe, de vârstă, dacă e după voia Domnului.
mai mult, era atitudinea Lui după cea de-a treia rugăciune
Dar în ce constă prietenia la o varsta mai fragedă este
„Tată, facă-se voia Ta”. S-a rugat o dată, de două ori, iar a treia esențial să se țină cont de acordarea unui timp pentru a
Cum pot să tac?
Unde? oară a acceptat planul lui Dumnezeu. Noi de multe ori zicem
că stăruim pentru un lucru şi în loc de rugăciune devenim
Și-arată-mi cum sã fac
cunoaște dacă acea persoană este cu adevărat ceea ce te
completează. Trebuie răbdare în luarea fiecărei decizii ce
La Brădățel, în Parcul Național Retezat. Ca să-Ţi vestesc iubirea ne-ncetat. poate afecta relația într-un mod sau altul.
nişte cerşetori în faţa Tatălui.

Cum pot să tac când tot în juru-mi zace în păcat? Întodeauna trebuie să se gândească în perspectiva
Pentru detalii contactați-l pe Daniel Humă la adresa Acelaşi mod de a accepta lucrurile l-am văzut şi la Pavel, care viitorului căci pe moment majoritatea tinerilor din zilele
de e-mail daniel_huma@yahoo.com sau la numărul ne spune că de trei ori a rugat pe Domnul să-l izbăvească noastre se grăbesc și se aruncă într-o relație care mai
de telefon 0733 029 528. Cum pot să tac când ştiu ce sunet groaznic pe Golgota-a fost tarziu degenerează aducând doar sentimente negative
de ţepuşul său, însă Dumnezeu îl întăreşte: „harul Meu îţi
Atunci când cuiele în palmele-Ţi aveau un rost. și dezamăgire care pot duce la alte stări și tot asa… din
este îndeajuns’’. Dacă şi tu ai ajuns în momente în care simţi cauza luării deciziilor pripite! Da știu o să spuneți că sunt
că nu mai poţi, eşti plin de teamă, sau poate chiar ţi-ai dori negativist (n.ed.) și că iubirea se naște dintr-o dată și că nu
Să înţeleg că totul pentru mine-ai dat, trebuie să ratezi momentul. Sunt sigur poate ține o viata.
moarte, nu dispera, TU fă la fel ca şi Isus, roagă-te, roagă-te,
Să spun mulţimii viaţa-n locul lor tu ai lăsat,
roagă-te, iar apoi acceptă planul Său pentru viaţa ta. Poate
Să cânt, să Te slăvesc cu-ntregul meu talant, Dar pentru orice în viață și mai ales în relațiile în Domnul
nu–ţi place acest plan, dar nu uita că nici lui Isus, Pavel, sunt anumite rânduieli. Evident sărutul scurt (de drag) este
Avram sau altora nu le-a plăcut. Nu uita, Tatăl va îngădui bine venit! Dar celelate limite trebuie respectate, mă refer
Și să răspund acelor ce de Tin’ râdeau la sărutul adânc care este urmat de o atingere care pot
să te întâlneşti cu leul înfometat, însă acesta va avea gura
Și gurilor ce Te batjocoreau: provoca anumite stări care duc la altele… Dumnezeu să vă
închisă pentru că tu eşti copil de Dumnezeu. binecuvânteze!
“Cum pot să tac?”