Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE RECAPITULARE

1. Lucrul mecanic: L = F · d · cos α poate fi motor L > 0 şi rezistent L < 0

a) Lucrul mecanic al greutăţii: LG = G · h = G · ( hA- hB ); este de aceeaşi valoare la


urcare şi la coborâre, dar de semne contrare; este independent de forma drumului urmat şi nu
depinde decât de diferenţa de nivel h = hA- hB dintre cele două puncte.
♦ o forţă al cărei lucru mecanic este independent de forma drumului urmat se
numeşte forţă conservativă.
b) Lucrul mecanic al forţei de frecare ce apare la deplasarea unui corp pe suprafaţa
altuia este întotdeauna un lucru rezistent, negativ:
Lf = - Ff · d

♦ Lucrul mecanic al unei forţe perpendiculare pe direcţia deplasării este nul.


c) Lucrul mecanic al forţe elastice:
Le = - K · x2 / 2 , unde x este deformarea resortului

2. Puterea mecanică:
P = L/t
Energia cinetică Ec = mv2 / 2
3. Energia mecanică:
Energia potenţială gravitaţională EPg = mgh

Energia potenţială elastică EPe = K · x2 / 2


4. Randamentul mecanic:
Eta η = Lu / Lc sau eficienţa mecanismului

La mecanismele simple, lucrul mecanic de intrare este cel efectuat de forţa activă F şi
reprezintă lucrul consumat, Lc , pentru punerea în mişcare a sistemului.
Lucrul mecanic de ieşire este cel efectuat pentru învingerea forţei rezistente şi
reprezintă lucrul mecanic util, Lu ( furnizat ).
În timpul transferului energetic, sistemul fizic (mecanismul) – suferă deplasări şi
deformări mecanice, în cursul cărora o parte din energie mecanică transmisă se pierde pentru
învingerea frecărilor ( şi a altor forţe interioare ).
Lc = Lu + Lf
În toate mecanismele reale, L u < Lc . Energia cheltuită pentru învingerea frecărilor se
regăseşte, de obicei, în căldura degajată prin funcţionarea mecanismului. Ştiţi cu toţii că, în
timpul lucrului, mecanismele se încălzesc şi trebuie răcite sau oprite, pentru a nu se
deterioara.
Randamentul este:
♦ totdeauna subunitar,
♦ se exprimă în procente
♦ nu are unitate de măsură ( adimensional)
şi se mai scrie:
η =1- Lf / Lc unde Lf / Lc se numeşte coeficient de pierderi.