P. 1
Curent Alternativ (Vol. 2)

Curent Alternativ (Vol. 2)

|Views: 2,730|Likes:
Published by Marin Florin

More info:

Published by: Marin Florin on May 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

• Un filtru trece-sus permite trecerea semnalelor de frecvenţă înaltă de la sursă spre sarcină, şi blochează
semnalele de frecvenţă joasă

• Circuitele trece-sus capacitive folosesc un condensator conectat în serie cu sarcina, prin blocarea

semnalelor de frecvenţe nedorite
• Circuitele trece-sus inductive folosesc un rezistor conectat în serie cu o bobină, ambele componente fiind
conectate în paralel cu sarcina, prin scurt-circuitarea semnalelor de frecvenţe nedorite
• Frecvenţa de tăiere pentru un filtru trece-sus, reprezintă frecvenţa la care tensiunea de ieşire este egală cu
70,7% din tensiunea de intrare. Peste această frecvenţă de tăiere, tensiunea de ieşire este mai mare decât
70,7% din tensiunea de intrare, şi invers

Definiţie

Filtrul trece-sus este exact opusul filtrului trece-jos, după cum sugerează şi numele: permite trecerea semnalelor
de frecvenţă înaltă şi blochează trecerea semnalelor de frecvenţă joasă
. Modul de conectare al elementelor
reactive în circuit este exact opus faţă de filtrele trece-jos.

96

Filtru trece-sus capacitiv

Impedanţa condensatorului din circuitul considerat creşte odată
cu descreşterea frecvenţei. Această impedanţă în serie cu sarcina
tinde să blochează semnalele de frecvenţă joasă ce ar putea
ajunge pe sarcină.

După cum se poate vedea în diagrama Bode, răspunsul filtrului
capacitiv trece-sus creşte cu creşterea frecvenţei.

Filtrul trece-sus inductiv

Impedanţa bobinei scade odată cu scăderea frecvenţei. Această
impedanţă mică conectată în paralel cu sarcina, tinde să scurt-
circuiteze semnalele de frecvenţă joasă, astfel că acestea nu mai
ajung la sarcină. Prin urmare, mare parte a căderii de tensiune se
va regăsi pe rezistorul R1.

C

D
co
ca

F

L
fr
fr

R

F

Comparaţie

De data aceast
omponent în
apacitive să fi

Frecvenţa d

a fel ca în ca
recvenţe, tens
recvenţei de tă

Rezistenţa din

Filtrarea un

e între filtr

ta, schema fil
plus, un con
fie cel mai des

de taiere

azul filtrelor
siunea de ieş
ăiere este ace

formulă, în c

nui sistem a

ele trece-su

trului capacit
densator. Din
s folosite.

trece-jos, şi
şire este mai
eaşi ca şi în c

cazul circuitul

audio

Dup
indu

us inductiv

tiv trece-sus e
n nou, puritat

filtrele trece-
i mare de 70
cazul filtrelor

lui capacitiv t

97

pă cum se po
uctiv trece-su

ve şi capaci

este mai simp
tea reactivă a

-sus au o frec
0,7% din val
trece-jos:

trece-sus, este

oate vedea în
s creşte cu cr

itive

plă decât cea
a condensatoa

cvenţă de tăie
oarea tensiun

e chiar reziste

Să c
exem
serie
filtru
ieşir
joase
pute
repro
Asem
cu w
trece

n diagrama B
eşterea frecve

inductivă, ne
arelor faţă de

ere specifică.
nii de intrare

enţa de sarcin

considerăm u
mplu. Un co
e cu tweeter-u
u trece-sus, im
re o impeda
e (bas), prev
ere pe un difu
oducerea
mănător, bob
woofer-ul (b
e-jos, permiţâ

Bode, răspuns
enţei.

ecesitând doar
e bobine face

. Peste valoar
e. Formula d

ă.

un sistem au
ondensator c
ul (înaltele) a
mpunând circ
anţă mare fr
venind astfel
uzor ce este in
acestor
bina conectat
as) are rolul
ând doar trece

sul filtrului

r un singur
ca filtrele

rea acestei
de calcul a

udio, ca şi
onectat în
are rolul de
cuitului de
recvenţelor
l risipa de
neficient în
sunete.
tă în serie
l de filtru
erea acelor

98

reproduce cu succes. În acest circuit simplu, difuzorul pentru frecvenţele medii este supus întregului spectru de
frecvenţe produs de aparatul stereo. Câteodată se folosesc sisteme de filtrare mult mai elaborate, dar ideea generală
este aceasta. În acest exemplu este prezentat doar un singur canal (stânga sau dreapta). Un sistem real ar conţine 6
difuzoare: 2 joase, 2 medii şi 2 înalte.

Pentru a mări şi mai mult performanţele acestui sistem, am putea construi un circuit de filtrare capabil să permită
trecerea frecvenţelor ce se află între joase şi înalte spre difuzorul de medii, astfel încât să nu existe putere disipată
(de frecvenţă înaltă sau joasă) pe un difuzor ce reproduce acest tip de sunete ineficient. Ceea ce vrem de fapt să
realizăm în această situaţie, este un filtru trece bandă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->