Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul III. T E R O R I S M U L .

Prima tentativă de a defini şi reglementa terorismul aparţine legiuitorilor romani, care în anul 103 î.e.n., în Lex
Apelia au incriminat Crimen Majestatis, respectiv orice acţiune internă sau externă îndreptată împotriva integrităţii
statului 2 4 .termenul de terorism a fost conturat în timpul revoluţiei franceze când Hobespier a declarat supremaţia legii
teroriste în perioada 1793-1794.
în perioada modernă s-a încercat să se dea o definiţie general acceptată terorismului căci ceea ce pentru o persoană
înseamnă terorism pentru alta reprezintă luptă pentru eliberare naţională, de asemenea apare o confuzie extremă în
definirea violenţelor, terorism, crimă organizată, război civil,, statul dictatorial, confuzia fiind chiar mai mare atunci
când se încearcă separarea terorismului de mişcările insurgente ori separatiste.
Termenul de terorism provine din latinescul „terrof care înseamnă violenţă fizică, spaimă, teroare provocate
deliberat prin acte de violenţă publică, folosirea cu intenţie a unor mijloace capabile să ducă la un pericol comun.
Caracteristici:
- violenta şi ameninţarea cu violentă
- folosirea sistematică şi persistentă a violenţei
Terorismul presupune organizare, planificare, finanţare şi echipament precum şi indivizi pregătiţi pentru realizarea
acţiunilor concrete de luptă. Uneori grupările teroriste sunt dirijate şi manipulate de serviciile de spionaj ale diferitelor
state.
- existenţa obiectivelor politice, scopul operaţiuni este acela de a influenţa cfeciziile politice, de a determina un
guvern ori un grup politic aflat la putere să se c onformeze intereselor teroriste.
- terorismul alternativă la războiul convenţional ca armă îndreptată împotriva unui inamic care nu poate fi atacat
altfel Autorii actelor teroriste:
• Vârsta- între 21-31 de ani la membrii, liderii 45-55. Terorismul rămâne o preocupare masculină.
• Starea civilă- preponderent necăsătoriţi
• Mediul de provenienţă- oameni ai locului unde operează
• Nivelul de instruire- cel puţin studii medii
• Profil psihologic- orientarea lor extremistă porneşte de Ia convingerea că nu-şi vor putea atinge niciodată ţelurile
pe cale legală
Valul terorismului în perioada modernă a fost declanşat, după unele opinii în anul 1968, când violenţa a apărut ca o
manifestare iraţională a mişcărilor studenţeşti mai întâi în Franţa, apoi şi în celelalte ţări occidentale
Rolul său în conflictele politice a căpătat semnificaţie mai ales după cel de-al doilea război mondial, în legătură cu
mişcările de eliberare naţională.
Terorismul a luat amploare în ani '70. Strategia acestor grupuri a avut ca deviză următoarea formulă: „intimidează-
ţi adversarul şi fă propagandă cauzei pentru care lupţi".
Multe din cele mai active organizaţii teroriste s-au împărţit în două grupuri principale:
1)Mişcările teroriste anarhiste şi de extremă stânga care doresc să.promoveze schimbarea socială şi a regimului
politic pe cale revoluţionară (Brigada roşie
Italiană, Armata Roşie japoneză, Fracţiune.Armata Roşie Germană)
2) Mişcări separatiste de eliberare naţională precum şi a minorităţilor naţionale (Organizaţia Bască din Spania,
Armata Republicană Irlandeză, mişcările musulmane din ţările arabe, Kurzii din Turcia)
Acţiunile acestor grupuri sunt proiectate astfel încât să rezulte următoarele consecinţe:
a) să demonstreze incapacitate guvernelor de a-şi apăra sproprii cetăţeni şi misiunile diplomatice acreditate în
ţara respectivă
b) să forţeze guvernele să ia măsuri suplimentare de securitate inclusiv retragerea libertăţilor publice, fapt
care ar conduce la reacţii negative din partea populaţiei.
c) Să determine cetăţeni statului vizat să exercite presiuni asupra guvernului propriu pentru a înceta acţiunile
care atrag acte teroriste
Din punct de vedere a tacticii folosite se remarcă două tipuri principale de
acţiuni:
l)cele cu care teroriştii îşi iau măsuri pentru a scăpa cu viaţă după consumarea atentatului, de exemplu luarea de
ostatici 2) misiunile sinucigaşe ori kamikadze
Metoda kamikadze prezintă două mari pericole:
- apărarea împotriva acestor acţiuni este extrem de dificilă
- gravele pierderi umane şi materiale, creează adevărate şocuri emoţionale în rândul populaţiei
Este aproape unanim recunoscut că actualmente pentru statele europene problemele majore ale securităţii interne se
structurează în jurul evoluţiilor alarmante ale crimei organizate, extremismului politic şi TERORISMULUI cu tot cu
cortegiul de ameninţări şi implicaţii negative ce derivă din aceasta.
Pentru a înţelege mai bine situaţia actuală privind terorismul, tendinţele jale în raport cu crima organizată; sunt
necesare explicaţii privind definirea acestuia, cauzele apariţiei sale, moduri de manifestare concomitent cu descrierea
principalelor organizaţi teroriste ce acţionează în lume
Terorismul reprezintă acea practică de rezolvare prin mijloace violente a divergenţelor dintre grupuri de interese,
organizaţii criminale sau indivizi precum şi pentru impunerea unor revendicări politice, economice, religioase, etnice
sau de altă natură, urmărindu-se cu preponderenţă înspăimântarea unor colectivităţi de oameni, a opiniei publice, care la
rândul lor să execute presiuni asupra autorităţilor şi chiar a guvernului pentru satisfacerea revendicărilor pretinse de
grupările sau organizaţiile teroriste.
Prin urmare actele teroriste se deosebesc de infracţiunile de drept comun prin scopul şi urmările realizate, respectiv
provocarea de panică, dezordine şi teroare în sânul unei colectivităţi organizate.
Grupări teroriste; din presa mondială dar şi din lucrările de specialitate publicate în ţările vest europene, sunt
cunoscute următoarele grupări sau organizaţii teroriste:
- Brigăzile Roşii din Italia, are ca scop înlăturarea guvernului italian
- Armata Roşie Japoneză acţionează pe teritoriul Asiei pentru sprijinirea revoluţiei marxist-leniniste mondiale
- Acţiunea Directă Franţa, Belgia, urmăreşte înlăturarea puterii populare
- Organizaţia Bască din Spania (ETA) afaceri împotriva statului
- Armata Republicană Irlandeză (IRA) urmăreşte să scoată Irlanda de Nord din componenţa Regatului Unit
- Lupta Populară Revoluţionară (ELA) Atena urmăreşte retragerea Greciei din NATO
•• Terorismul SIKH Munţii Himalaya este împotriva unor personalităţi din India • PKK( Partidul Kurzilozdin
Kurdiştân)
- Hezbolah sau jihadul Islamic ( război sfânt ) în Beirut şi Liban, urmăreşte
construirea unui stat după modelul iranian
- Frontul Democratic de Eliberare a Palestinei, urmăreşte o pe cale revoluţionească a
lumii arabe ş înlăturarea puterilor imperialiste
- Organizaţia Abu Nidal în Libia, Siria, Irak, luptă împotriva inamicului sionist
- Organizaţia Luptei Armatei Albe în Siria, Liban, Libia, urmăreşte înlăturarea
influenţei americane şi vest europene în zonă
- AI Queda, Arabia Saudită şi Afganistan, înlăturarea puterii S.U.A. considerat
diavolul pe pământ
în lume acţionează numeroase grupări, multe dintre ele necunoscute în privirea
comportamentului, obiectivelor, sediilor şi sponsorilor principali, însă toate având ca
nimitor comun formele de definire a actelor teroriste care constau în:
- represiuni militare duse de unele state împotriva altora
- atentatul împotriva înaltelor personalităţi
- atacul direct sau indirect împotriva diferitelor obiective fixe sau mobile
Acestor forme de luptă teroriste le corespund metode specifice ale comiterii
infracţiunilor cum ar fi: răpirea, luarea de ostatici, sechestrarea de persoane, deturnarea
mijloacelor de transport, atacul armat împotriva persoanelor şi obiectivelor, completat cu
ocuparea sediilor unor instituţii politice sau de stat, provocarea de incendii sau de
explozii, acţiuni de comando, sabotaje, contaminare radioactivă, chimică şi biologică a
unor terenuri, bunuri sau grupuri de oameni.
Supt de notorietate câteva asasinate celebre:
- tentativa de asasinat asupra primului ministru al Angliei, Margareth Thatcher, 12
Decembrie 1984 de către IRA.
- asasinarea prim-ministrului Suediei Map Pohne 28 Februarie 1986
- asasinarea prim-ministrului Libanului Raphid Karane în 1 iulie 1987
- asasinarea prim-ministrului al Israelului Isac Rabin omorât de extremişti în 1996
- asasinarea preşedintelui american J. F. Kennedy
Au mai avut loc deturnarea a numeroase avioane şi provocarea de explozii la bordul
acestora.
Toate acestea au culminat cu actul terorist din 11 Septembrie 2001 asupra World
Trade Center din New York. Act soldat cu moarte a peste 300 de oameni şi rănirea a altor
câteva sute. Acesta din urnă reprezintă punctul culminant al terorismului, deoarece S.U.A.
şi cu multe alte state din lume au pornit cea mai mare campanie împotriva terorismului..
Cu cât represiunile vor fi mai mari cu atât actele teroriste vor fi mult mai complexe
şi vor fi produse cu mai multă violenţă decât până acum.
Cu cât societatea se dezvoltă cu atât terorismul devine mai complex, mai elaborat,
mai crud, el rămânând parte integrantă a crimei organizate din cele mai vechi timpuri şi
va dăinui şi în viitor.
CONCLUZII FINALE
Mafia, mută şi neiertătoare, trăgând din umbră firele politici si ale mari finanţe, este
un mit lovit de moarte sau o caracatiţă încă vie?
Aceasta este intrebarea care se pune in secolul nostru, dacă aceste organizaţii
criminale sunt realităţi crude ale societăţii noastre sau au rămas simple '"'povestiri".Un
singur lucru este cert, faptul că aceste organizaţii criminale fac parte •din peisajul vieţii
noastre si vor dăinui atăt timp căt condiţile sociale , economice si politice ale omenirii nu
se vor imbunatăţi substanţial.
In lucrarea prezentă am incercat realizarea unei "fresce" a acestor organizaţii
criminale mondiale.Lucrarea prezintă organizaţiile criminale din toate punctele de vedere,
astfel încât am incercat să surprind rădăcinile pe care acestea le au in istorie precum şi să
dezvolt prezentarea acestora în ceea ce priveşte codurile comportamentale, caracteristici,
domenii de acţiune ale acestor "giganţi ai violenţei".
Pentru a aduce mai multă lumină, am realizat prezentarea acestora si dezvoltarea lor
la nivel mondial si mai ales a Mafiei sub toate aspectele,asupra formării acestor grupări
mafiote, a structurii, a dezvoltării acestora, a "legilor" interne care domnesc in cadrul
acestor organizaţii;"Iegi" tară de care Mafia n-ar fi reuşit impunerea la o scară aşa de
mare precum şi implicarea ei prin violenţă în viaţa socială, economică şi politică a
statelor unde s-a dezvoltat.
Pentru o înţelegere mai bună a pericolului violenţei care domneşte astăzi, am
incercat prezentarea ultimului "flagel" care loveşte societatea contemporană şi care poate
fi privit tot din prisma organizaţiilor criminale, adică "terorismul" care putem spune că a
atins şi a întrecut chiar caracterul violent al mafiei in zilele noastre.

Organizaţiile criminale ale secolului nostru sunt asemenea unor "industriaşi" care
însă sau dezvoltat prin violenţă, prin înşelăciune, prin crimă deci prin moduri ilegale care
contravin bunei dezvoltări a vieţii mondiale.
Ceea ce este înfricoşător este faptul, că acest "virus" a atins cote maxime atât în
lume cât şi în ţara noastră considerată un "pionier" ,in ceea ce priveşte organizaţii
criminale de tip mafiot.
România putem spune că a devenit o "piaţă" de viitor pentru Mafie.Organizaţiile
mafiote române se disting prin amplitudinea violenţei cu care se săvârşesc actele
criminale uneori mult mai dură decât în ţările unde activitatea criminală mafiotă este bine
dezvoltată.
România fiind o ţară de tranziţie reprezintă terenul prielnic pentru activităţi
mafiote,legis.laţia statului român având carenţe in ceea ce priveşte combaterea unor
asemenea grupări mafiote.
în ceea ce priveşte legea, două aspecte interesează în mod deosebit:
- existenţa discriminărilor necesare în legea penală
- politica penală in domeniul analizat
La nivelul politici penale în acest domeniu mai sunt obiective de realizat:
a) Adoptarea standardelor internaţionale în materia sancţionării
corupţiei, a crimei organizate şi "spălării banilor".
- înăsprirea sancţiunilor penale
- aderarea la organele Comunităţii Europene implică în mod necesar şi
armonizarea legislativă
b) Crearea cadrului instituţional corespunzător scopului preconizat.
Este necesar ca şi în România să se înfinţeze un organism
interdepartamental puternic format din poliţişti, finanţişti si procurori, care să aibă
drept de control nelimitat şi să pună ordine în acest domeniu.
Se impune de urgenţă infinţarea unui Institut Naţional De Criminologie c:are să
abordeze cu prioritate marile probleme ale criminalistici din perioada de tanziţie.
Perfecţionarea sistemului judiciar de prevenire, descoperire si combatere a
manifestărilor infracţionale.
Combaterea organizaţiilor criminale va cuprinde:
- promulgarea şi aplicarea de urgenţă a unor modificări ale Codului Penal şi a
Codului De Procedură Penală.
- Incriminare indivizilor cu infracţiuni prin simpla apartenenţa la grupările
mafiote
- Adoptarea unei legislaţii ferme financiar bancare aptă de a stopa fenomene ca.
frauda şi reciclarea banilor.
- Crearea şi întărirea unor brigăzi anti-mafia în poliţie.
- Modernizarea şi dotarea corespunzătoare a unităţii de luptă anti-mafie.
- Adaptarea unei legislaţii corespunzătoare în ceea ce priveşte traficul de
droguri.
- Colaborarea dintre organele de combatere a organizaţiilor mafiote din toată
lumea.
- Selecţionarea cadrelor din politică şi justiţie care să ducă la lupta impotriva
organizaţiilor criminale.
Pentru a combate organizaţiile criminale trebuie să se îmbunătăţească condiţiile de
trai ale populaţiei.Acestea reprezentând izvoare ale organizaţiilor criminale.
întrebarea care se pune este dacă vor dispărea vreodată organizaţiile crimmale,ceea
ce nu va fi posibil datorită interpenetrării acesteia în viaţa de zi cu zi şi racolarea din ce
în ce a mai multor indivizi tineri în rândurile organizaţiei, elemente care beneficiază de
câştiguri fabuloase rapide şi în acelaşi timp de o „carte de vizită" pe care şi-ao
construiesc în rândul membrilor organizaţiei.
Crima organizată, acest flagel al societăţilor contemporane este un fenomen ce nu va
dispare curând din viaţa noastră, dar este important ca mijloacele şi mecanismele de
control pe care statele le construiesc să conducă la îngrădirea şi limitarea acestuia pentru
a înlătura pericolul permanent care există la adresa ordinii şi securităţii statelor lumii.