Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Între particularităţile produsului turistic se pot menţiona:


a) produsul turistic este, în majoritatea cazurilor, rezultatul acţiunii conjugate a mai multor
prestatori de servicii;
b) caracterul nestocabil al majorităţii componentelor produsului turistic;
c) produsul turistic este legat direct de factorul timp, de un anumit sezon;
d) toate cele menţionate.
2.În turismul internaţional, calea extensivă de dezvoltare a pieţei presupune:
a) abordarea unor noi zone geografice, emiţătoare sau receptoare de fluxuri turistice;
b) creşterea duratei sejurului turistic;
c) sporirea încasărilor medii obţinute de la un turist străin;
d) creşterea încasărilor pentru serviciile turistice suplimentare oferite turiştilor străini.
3.Calea intensivă de dezvoltare (extindere) a pieţei întreprinderii constă în:
a) atragerea de noi segmente de clientelă;
b) abordarea unor noi zone geografice;
c) pătrunderea pe noi pieţe receptoare de fluxuri turistice;
d) sporirea încasărilor medii obţinute de un turist.
4.În studiile de poziţionare, în alegerea axei de diferenţiere a produsului nu sunt considerate:
a) aşteptările consumatorilor;
b) atuurile destinaţiei;
c) atuurile potenţiale ale produsului;
d) atuurile întreprinderii prestatoare de servicii.
5.Capacitatea efectivă a pieţei întreprinderii de turism poate fi exprimată printr-unul din
următorii indicatori:
a) volumul ofertei; c) cota de piaţă;
b) volumul cererii; d) gradul de utilizare a capacităţii de cazare. (pagina 56)
6. Procesul de planificare de marketing se concretizează în:
a) program de marketing strategic; c) plan de marketing;
b) program de marketing tactic; d) plan strategic.

7. __________________ reprezintă forţă interioară care impulsionează persoanele în scopul lor de atingere a
ţelurilor propuse:
a) percepţia; c) învăţarea;
b) motivaţia; d) credinţele şi atitudinile.
8.Procesul prin care o persoană selectează, organizează şi interpretează informaţii în scopul
creării unei imagini asupra mediului înconjurător este:
a) percepţia; c) învăţarea;
b) motivaţia; d) credinţele şi atitudinile..
9.Cunoaşterea evoluţiei nevoilor, cerinţelor, exigenţelor şi comportamentului de cumpărare şi
consum al clientelei turistice constituie un obiectiv al:
a) politicii de marketing;
b) cercetărilor de marketing;
c) strategiei de piaţă;
d) toate răspunsurile sunt corecte.
10.Auditul de marketing pentru un tur-operator cuprinde:
a) piaţa, concurenţa, analiza PEST, vânzările şi cotele de piaţă, variabilele mixului de marketing,
activităţile şi resursele întreprinderii;
b) piaţa, concurenţa, analiza SWOT, vânzările şi cotele de piaţă, variabilele mixului de marketing,
activităţile şi resursele întreprinderii;
c) auditul extern, auditul intern şi analiza SWOT;
c) piaţa, concurenţa, analiza SWOT, obiectivele şi cotele de piaţă, variabilele mixului de
marketing, activităţile şi resursele întreprinderii.
11.Caracterul nestocabil al marii majorităţi a componentelor produsului turistic imprimă
ofertei turistice:
a) un caracter omogen;
b) un caracter eterogen;
c) un caracter rigid;
d) un caracter elastic.
12.Între indicatorii utilizaţi pentru stabilirea etapei din ciclul de viaţă în care se găseşte, la un
moment dat, un produs turistic, se înscrie:
a) gradul de complexitate al produsului;
b) gradul de pătrundere al produsului în consum;
c) diversitatea instrumentelor de marketing utilizate în activităţile promoţionale;
d) mărimea timpului liber disponibil pentru practicarea turismului.
13.Care dintre următoarele caracteristici diferenţiază serviciile turistice de alte servicii :
a) preponderenţa factorului emoţional în decizia de cumpărare, sezonalitate, perisabilitate,
influenţa canalelor de distribuţie utilizate, dependenţa de intreprinderile complementare,
intangibilitate ;
b) intangibilitate, inseparabilitate, eterogenitate, perisabilitate, sezonalitate şi complexitate;
c) preponderenţa factorului emoţional în decizia de cumpărare, sezonalitate, influenţa canalelor de
distribuţie utilizate, dependenţa de intreprinderile complementare, complexitate;
d) intangibilitate, inseparabilitate, eterogenitate, perisabilitate, sezonalitate.
14.Canalul 1 de distribuţie, în cazul produsului turistic, presupune:
a) existenţa unui nivel, touroperatorul;
b) două niveluri, un touroperator şi o agenţie de turism;
c) un singur nivel, agenţia de turism;
d) că produsul turistic ajunge de la producător direct la consumator.
15.Intre preferinţele pentru consumul serviciilor turistice ale turiştilor psihocentrici nu se
include:
a) soarele şi relaxarea;
b) destinaţiile la care se poate ajunge cu mijloc de transport propriu;
c) întâlniri şi discuţii cu cât mai multe persoane necunoscute;
d) un nivel redus de activitate.
16.Strategia de skimming rapid, strategie aplicată în stadiul de lansare a produsului pe piaţă,
se caracterizează prin:
a) preţ mare, promovare rapidă;
b) preţ mare, promovare lentă;
c) preţ scăzut, promovare rapidă;
d) preţ scăzut, promovare lentă.
17.Criteriul care stă la baza strategiilor diferenţiată, nediferenţiată şi concentrată îl reprezintă
poziţia întreprinderii faţă de:
a) dinamica pieţei;
b) structura pieţei;
c) schimbările pieţei;
d) exigenţele pieţei.
18.Strategia de marketing utilizată pentru creşterea cotei de piaţă este:
a) distribuţia exclusivă şi promovarea de înaltă clasă;
b) relansarea gamei de produse de calitate superioară şi o campanie de publicitatea
corespunzătoare;
c) îmbunătăţirea calităţii produselor şi a serviciilor turistice şi dezvoltarea gamei de preţuri;
d) dezvoltarea de noi produse turistice şi/sau achiziţionarea unui produs, mărci sau
întreprinderi.
19.Etapa din ciclul de viaţă a produsului turistic în cadrul căreia se realizează creşterea rapidă
a vânzărilor şi a profitului este etapa de:
a) maturitate;
b) lansare;
c) creştere;
d) declin.
20.Strategia de preţ cunoscută sub denumirea de strategie de „pătrundere pe piaţă” a unui
produs este utilizată în etapa, ciclului de viaţă a unui produs turistic, de:
a) maturitate;
b) lansare;
c) declin;
d) creştere. (pagina 129)
21.Utilizarea preţurilor psihologice vizează îndeosebi:
a) latura psihologică a proceselor decizionale ale consumatorilor;
b) fixării preţurilor în raport de concurenţă;
c) determinării nivelului preţurilor în funcţie de cerere;
d) gradului de diversificare a preţurilor.