Sunteți pe pagina 1din 14

1. Elementele cele mai semnificative ale analizei macroeconomice se refera la: a. comportamentul economic al producatorilor si consumatorilor b.

fundamentarea stiintifica a politicilor economice c. rolul intreprinderilor mici si mijlocii dar si al marilor companii d. evaluarea succesului nivelului si performantelor globale ale activititatii economice 2. Problemele fundamentale ale macroeconomiei se refera la: a. masurarea rezultatelor economice la nivel national b. masurarea rezultatelor economice la nivelul agentilor economici c. interdependenta dintre cererea globala si oferta globala simultan pe toate pietele 3. Consecintele cresterii nivelului general al preturilor sunt: a. cresterea volumului cererii agregate b. scaderea cererii pentru produsele si serviciile de import c. cresterea cererii pentru produsele si serviciile create pe teritoriul national d. investitiile se ieftinesc e. cresterea cererii pentru produsele si serviciile de import 4. Dintre conditiile cererii globale se numara: a. previziunile agentilor economici consumatori si intreprinzatori b. planurile agentilor economici consumatori si intreprinzatori c. politica monetara a guvernului d. conjunctura economiei mondiale e. conjunctura economiei nationale 5. Dintre conditiile ofertei globale fac parte: a. previziunile agentilor economici consumatori si intreprinzatori b. politica economica a guvernului c. conjunctura economiei mondiale d. productivitatea factorilor de productie e. volumul factorilor de productie atrasi si utilizati in economia mondiala. 6. Cand oferta agregata ramane constanta, iar cererea agregata creste fata de nivelul de echilibru: a. creste nivelul general al preturilor b. scade nivelul general al preturilor c. exporturile se diminueaza 7. Cand oferta agregata nu se modifica, dar se micsoreaza cererea agregata: a. firmele investesc mai mult b. exporturile cresc c. exporturile se diminueaza d. nivelul general al preturilor creste e. consumatorii cumpara mai mult

8. Cand cererea agregata nu se modifica, iar ofeta globala creste: a. produce numai efecte pozitive b. produce numai efecte negative c. produce si efecte pozitive si efecte negative 9. Situatia in care cererea globala ramane neschimbata dar oferta globala scade, genereaza urmatoarele consecinte: a. firmele scad preturile b. costurile de productie scad c. tarifele la energie cresc 10. Gruparea unitatilor rezidente pe teritoriul national se face in functie de urmatoarele criterii: a. institutional b. politic` c. al proprietatii d. functional 11. Agentii macroeconomici omogeni mai sunt denumiti si: a. societati nefinanciare(nonfinanciare) b. institutii financiare c. companii de asigurare d. sectoare economice institutionale 12. In cadrul gospodariilor, componenta existentiala a fluxului de iesiri este reprezentata de: a. fluxul de bunuri si servicii b. fluxul de forta de munca c. fluxul de venituri 13. Printre metodele de evaluare a venitului national se numara: a. metoda de productie b. metoda veniturilor acumulate c. metoda utilizarii finale a veniturilor 14. Veniturile obtinute in sectorul gospodariilor se numesc: a. venituri acumulate b. venituri personale c. venituri primare 15. Veniturile totale sunt formate din : a. venituri primare b. venituri derivate c. veniturile firmelor d. veniturile menajelor

16. Din punct de vedere existential, consumul cuprinde: a. consumul de bunuri materiale b. consumul de bunuri imateriale c. consumul privat d. consumul public 17. In raport cu sursa veniturilor cheltuite pentru consum se disting: a. consumul de bunuri materiale b. consumul intermediar c. consumul final d. consumul privat e. consumul colectiv 18. Selectati afirmatia A cu privire la legitatile consumului: a. economisirea reprezinta cel mai mare lux pentru familie b. cheltuielile pentru servicii cresc mai incet decat cele pentru bunurile materiale c. cheltuielile pentru articole de lux cresc mai incet decat venitul d. economiile gospodariilor scad pe masura ce venitul creste e. cheltuielile pe recreerea cresc mai repede decat venitul 19. Relatia dintre nivelul cheltuielilor de consum si nivelul venitului personal disponibil este reprezentata de: a. functia de consum b. inclinatia spre consum c. inclinatia spre economisire 20. Legatura functionala dintre venit si cheltuielile de consum este reprezentata de : a. functia de consum b. inclinatia spre consum c. inclinatia spre economisire 21. Factorii obiectivi ai consumului sunt: a. inclinatii psihologice b. spiritul de afaceri c. marimea venitului d. modificarile politicii fiscale 22. Factorii subiectivi ai consumului sunt: a. inclinatii psihologice b. spiritul de afaceri c. marimea venitului d. modificarile politicii fiscare 23. Resursele financiare ale sectorului administratiei publice provin din: a. contributii benevole

b. vanzari de bunuri si servicii c. plati obligatorii prelevate de la celelalte sectoare 24. Selectati afirmatiile adevarate cu privire la preturile producatorilor: a. nu cuprind impozitele indirecte si subventiile b. cuprind impozitele indirecte si subventiile c. sunt mai mici decat preturile cumparatorului 25. In timpul perioadelor de inflatie: a. PIB nominal creste in acelasi ritm cu PIB real b. PIB nominal creste mai repede decat PIB real c. PIB nominal creste mai incet decat PIB real 26. PIB : a. este valoarea de piata a tuturor bunurilor finale si serviciilor produse in interiorul unei tari intr-o anumita perioada b. este venitul de care dispune populatia dupa plata impozitelor pe venit si care poate fi utilizat pentru consum si economii c. este valoarea bunurilor si serviciilor cumparate de administratiile publice, locale si centrale intr-un an 27. Nu se regaseste in consumul populatiei: a. cumpararea unui automobil b. cumpararea unor alimente c. cumpararea unei case construita in acelasi an de constructie !!!! 28. Care dintre urmatoarele tranzactii intra in PIB din 2000? a. cumpararea unei case construita in 2000 b. prestarea unor servicii de coafura in decursul anului respectiv c. producerea si consumarea unor legume de catre o familie din mediul rural d. cumpararea unei materii prime utilizata pentru obtinerea unui bun final ce urmeaza a fi vandut in decursul anului respectiv 29. Veniturile realizate de catre cei peste 50.000 de cetateni romani care lucreaza in Israel sunt incluse in: a. PIB al Romaniei si PNB al Israelului b. PNB al Romaniei si PIB al Israelului c. PIN al Romaniei si PNN al Israelului 30. Relatia dintre nivelul economiilor si nivelul venitului disponibil este reprezentanta de: a. functia de economisire b. inclinatia medie spre economii c. functia de consum

31. Dintre factorii care influenteaza inclinatia spre economisire nu fac parte: a. evolutia ratei dobanzii b. evolutia nivelului pretului c. marimea impozitelor si taxelor 32. In raport cu modul de utilizare a bunurilor de capital achizitionate, investitiile constau in: a. investitii brute b. investitii nete c. investitii de inlocuire d. investitii pentru dezvoltare 33. Clasificate potrivit destinatiei lor, investitiile nu cuprind: a. investitii pentru afaceri b. investitii pentru formarea bruta a capitalului c. investitii imobiliare d. investitii in stocuri e. investitii cu titluri de capital 34. Factorii de care depinde volumul investitiilor pentru afaceri sunt: a. productivitatea medie asteptata a capitalului b. costul marginal al utilizarii capitalului c. nivelul general al preturilor 35. Efectul amplificat al investitiilor asupra venitului national este cunoscut sub denumirea de: a. acceleratorul investitiilor b. multiplicatorul investitiilor c. fenomenul de dezinvestitii d. inclinatia spre economisire 36. Acceleratorul arata ca rata investitiilor este determinat in esenta de: a. modificarea ratei dobanzii b. modificarea nivelului preturilor c. modificarea productivitatii capitalurilor d. modificarea costului marginal al utilizarii capitalului e. modificarea nivelului productiei 37. In functie de continutul proceselor economice si modul de exprimare al rezultatelor, echilibrul economic imbraca urmatoarele forme: a. echilibru material b. echilibru valoric c. echilibru ecologic d. echilibru static 38. In cadrul echilibrului valoric se disting urmatoarele forme speciale de echilibru: a. echilibru material

b. echilibrul resurselor de munca c. echilibru bugetar d. echilibru dinamic e. echilibru valutar 39. In raport cu nivelurile de agregare ale activitatii economice se disting: a. echilibru microeconomic b. echilibru macroeconomic c. echilibru material d. echilibru valoric 40. Premisele care au stat la baza investigatiilor privind echilibrul in perioada de inceput sunt: a. echilibrul este privit pe termen lung b. crizele economice sunt considerate fenomene accidentale c. crizele economice sunt considerate fenomene periodice d. somajul este considerat un fenomen voluntar 41. Dezechilibrul economic se manifesta: a. ca o stare de moment b. ca o stare voita c. ca o stare permanenta 42. Presiunea reda situatia de: a. oferta deficitara b. existenta pietei cumparatorului c. existenta pietei vanzatorului 43. Absorbtia reda situatia de: a. piata este a vanzatorilor b. oferta excedentara c. cerere deficitara d. existenta pietei cumparatorului 44. Presiunea se soldeaza cu: a. nerealizarea unei parti a cererii de bunuri si servicii b. nerealizarea unei parti a ofertei de bunuri si servicii c. aspiratie pozitiva nesatisfacuta la cumparaturi d. aparitia inflatiei e. aparitia somajului 45. Absorbtia se soldeaza cu: a. nerealizarea unei parti a cererii de bunuri si servicii b. nerealizarea unei parti a ofertei de bunuri si servicii c. aspiratia pontiva nesatisfacuta la cumparatori 46. Agregatele macroeconomice se pot determina in: a. preturile pietei

b. preturile factorilor de productie c. preturile variabile d. preturile curente e. preturile perioadei de referinta 47. In functie de interdependenta dintre indicatorii macroeconomici si efectivele populatiei se disting urmatoarele tipuri de crestere economica a. expansiune economica b. recensiune economica c. crestere economica structurala d. crestere economica zero e. cresterea economica cantitativa 48. Daca sporul de produse si servicii(pozitiv sau negativ) se obtine pe termen scurt, atunci avem de-a face cu: a. expansiune economica b. recensiune economica c. crestere economica zero d. crestere economica pozitiva 49. Intre cresterea economica si dezvoltarea economica exista urmatoarele deosebiri: a. pentru definirea cresterii economice fundamentala este ideea de schimbare b. pentru definirea dezvoltarii economice fundamentala este ideea de schimb c. pentru cresterea economica trasatura de baza este sporirea cantitativa a venitului national 50. Din categoria factorilor subiectivi ai cresterii si dezvoltarii economice fac parte: a. resursele umane b. educatia c. transferul de tehnologie d. resursele naturale e. capitalul fizic 51. Din categoria factorilor subiectivi ai cresterii si dezvoltarii economice fac parte: a. resursele umane b. educatia c. progresul tehnologic d. resursele naturale e. capitalul fizic 52. Din categoria factorilor externi ai cresterii si dezvoltarii economice fac parte: a. potentialul uman b. echipamentele de productie c. transferul de tehnologii

53. Din categoria factorilor directie ai cresterii si dezvoltarii economici fac parte: a. cercetarea stiintifica b. politica monetara c. echipamentele de productie d. informatia 54. Din categoria factorilor indirecti ai cresterii si dezvoltarii economice fac parte: a. cercetarea stiintifica b. politica monetara c. echipamentele de productie d. informatia e. spiritul antreprenorial 55. Cresterea economica de tip extensiv presupune: a. mobilizarea unui volum mare de facotri de productie b. antrenarea in special a laturii calitative a factorilor de productie c. sporul de productie se obtine prin cresterea eficientei utilizarii factorilor d. costuri economice, ecologice si sociale ridicate 56. Cresterea economica de tip intensiv presupune: a. mobilizarea unui volum mare de facotri de productie b. antrenarea in special a laturii calitative a factorilor de productie c. sporul de productie se obtine prin cresterea eficientei utilizarii factorilor d. costuri economice, ecologice si sociale ridicate 57. Stagflatia reprezinta procesul in care a. stagnarea economica se combina cu un proces inflationist redus b. cresterea economica se combina cu un proces inflationist redus c. stagnarea economica se combina cu un proces inflationist accentuat d. cresterea economica se combina cu un proces inflationist accentuat e. scaderea productiei nationale se combina cu un proces inflationist accentuat 58. Slumpfatia reprezinta procesul in care a. stagnarea economica se combina cu un proces inflationist redus b. cresterea economica se combina cu un proces inflationist redus c. stagnarea economica se combina cu un proces inflationist accentuat d. cresterea economica se combina cu un proces inflationist accentuat e. scaderea productiei nationale se combina cu un proces inflationist accentuat 59. Criteriul de diferentiere intre tarile avansate din punct de vedere economic si tarile in curs de dezvoltare il reprezinta:

1. PIB/ locuitor 2. PNB/locuitor 3. VN/locuitor 60. Fenomenul de crestere economica este ilustrat in mod direct de: a. cresterea PNB in termeni reali b. cresterea PNB in termeni nominali c. cresterea PNB real/locuitor 61. Tipul intensiv de crestere economica este caracteristic acelor economii nationale care: a. sunt inzestrate cu resurse naturale abundente b. inregistreaza o rata redusa a inflatiei c. sunt capabile sa genereze si sa absoarba pe scara larga progresul tehnic 62. Care dintre elementele de mai jos se afla la baza deosebirilor esentiale dintre crestere si dezvoltarea economica: a. finalitatea b. cresterea cantitativa a factorilor de productie c. schimbarile calitative ale economiei 63. Cresterea economica este un obiectiv prioritar al oricarei politici macroeconomive pentru ca: a. influenteaza gradul de ocupare si nivelul veniturilor b. asigura sporirea masei monetare c. este sursa principala de imbunatatire a standardului de viata a populatiei 64. Trecerea omenirii la dezvoltarea durabila este un proces obiectiv determinat de: a. deteriorarea echilibrului ecologic la scara planetara b. adancirea decalajelor dintre N si S c. accentuarea fenomenelor de risipa a resurselor economice d. tranzitia fostelor tari comuniste la economia de piata e. constientizarea fortelor progresiste ale omenirii 65. In esenta, dezvoltarea durabila este definita de: a. mutarea centrului de greutate spre problemele calitatii vietii b. necesitatea asigurarii egalitatii sanselor generatiilor care coexista si se succed in timp si spatiu c. necesitatea compatibilitatii strategiei nationale de dezvoltare d. imperativul compatibilitatii mediului creat de om cu mediul natural e. necesitatea de a considera omul in primul rand ca scop al dezvoltarii si in al doilea rand ca mijloc 66. In raport cu trendul dezvoltarii economiei nationale exista urmatoarele categorii de fluctuatie: a. variatii sezoniere b. variatii continua

c. variatii ciclice 67. Selectati afirmatiile adevarate cu privire la variatiile sezoniere: a. sunt determinate de cauze explicabile b. sunt determinate de cauze inexplicabile c. sunt determinate de cauze previzibile d. sunt determinate de cauze imprevizibile 68. Care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate: a. variatii intamplatoare pot fi prevazute cu exactitate b. variatii ciclice se produc sub o anumita regularitate c. variatiile sezoniere se deruleaza de regula pe parcursul unui an ca urmare a actiunii unor factori naturali sau sociali 69. Selectati afirmatiile adevarate privitoare la fazele evolutiei economice: a. in cadrul fiecarei faze au loc numai schimbari de ordin calitativ b. in cadrul fiecarei faze au loc numai schimbari de loc cantitativ c. fazele evolutiei se repeta in aceeasi ordine dupa un anumit timp d. fazele evolutiei se repeta in alta ordine dupa un anumit timp e. fazele sunt identice din punct de vedere calitativ 70. Care din caracteristicile enumerate mai jos sunt specifice ciclurilor lungi: a. au o durata cuprinsa intre 30-100 b. au o durata cuprinsa intre 50-60 c. cuprind doua faze d. cuprind patru faze 71. Fazele ciclului secular sau lung sunt: a. expansiunea b. criza c. depresiunea d. faza ascendenta e. faza descendenta 72. In faza ascendenta a ciclului secular: a. descoperirile stiintifice se demoralizeaza in economie b. apar descoperiri stiintifice noi c. apar germenii unui nou mod termen de productie d. se inregistreaza o dinamica de PNB si VN 73. In faza descendenta a ciclului secular: a. descoperirile stiintifice se demoralizeaza in economie b. apar descoperiri stiintifice noi c. apar germenii unui nou mod termen de productie d. se inregistreaza o dinamica a PNB si VN 74. Precizati care este succesiunea corecta a fazei ciclului economic decenal: a. Depresiune,criza,inviorare si avant

b. Criza, inviorare, depresiune, avant c. Criza, depresiune, inviorare, avant d. Criza, inviorare, avant si depresiune 75. In timpul recesiunii economice cunosc o tendinta de scadere a. Puterea de cumparare b. Oferta de forta de munca c. Oferta cererilor de investitie d. Ratele dobanzii 76. In conditiile expansiunii economice au tendinta de crestere a. Rata somajului b. Rata falimentelor c. Indicele general al preturilor d. Stocurile de marfuri e. Incapacitatea populatie de a cumpara bunuri si servicii 77. In faza de expansiune a ciclului economic: a. Creste rata dobanzii b. Se micsoreaza rata dobanzii c. Creste rata somajului d. Se micsoreaza rata somajului 78. In faza de recesiune a ciclului economic: a. Creste rata somajului b. Se micsoreaza rata dobanzii c. Se inaspresc conditiile de credit d. Se acorda facilitati la creditare 79. Printre cei mai importanti stabilizatori automati ai cererii globale se afla: a. Programele guvernamentale de sustinere a agriculturii b. Economiile administratiei publice c. Economiile populatiei 80. Criteriile care definesc continutul si sfera de cuprindere a resurselor de munca sunt: a. Marimea cererii de munca b. Varsta de munca stabilita prin legislatie c. Starea de sanatate a persoanei 81. Populatia activa cuprinde a. Elevii si studentii care sunt angajati in munca b. Pensionarii c. Persoanele intretinute de alte persoane sau de catre stat d. Toate persoanele care furnizeaza forta de munca ce pot fi utilizati pentru desfasurarea activitatii economice 82. Populatia ocupata se refera la

a. Toate persoanele care au implinit varsta legala de munca b. Someri c. Toate persoanele care desfasoara si activitate in unul din domeniile economico-sociale si primesc o retributie 83. Resursele de munca potentiale cuprind pe langa resursele de munca disponibile: a. Pensionarii b. Persoanele sub varsta minima de munca c. Persoanele intretinute sau inapte de munca d. Populatia casnica 84. Atunci cand oferta de forta de munca este mai mica in raport cu cererea apare: a. Ocuparea de echilibru a fortei de munca b. Un deficit de forta de munca c. Un excedent de forta de munca d. Fenomenul de subocupare a fortei de munca e. Fenomenul de supraocupare a fortei de munca 85. Atunci cand oferta de forta de munca este mai mare in raport cu cererea apare a. Ocuparea deplina a fortei de munca b. Un deficit de forta de munca c. Un excedent de forta de munca d. Fenomenul de subocupare a fortei de munca e. Fenomenul de supraocupare a fortei de munca 86. Care din elementele de mai jos caracterizeaza somajul a. Durata medie a vietii b. Industria ???? c. Durata invatamantului obligatoriu d. nivelul de pregatire a populatiei active e. Structura de categorii de varsta, nivel de calificare, sex, etc 87. In functie de intensitatea somajului, se disting: a. Somaj partial b. Somaj continuu c. Somaj deghizat d. Somaj sezonier 88. Procesele economico-sociale generatoare de somaj sunt: a. Pierderea locurilor de munca de catre o parte a populatiei ocupate b. Cresterea inflatiei c. Cresterea ofertei de munca 89. In functie de structurile pietei muncii si de evolutia ciclului economic decenal se disting: a. Somaj sezonier b. Somaj frictional

c. Somaj ciclic d. Somaj continuu 90. Somajul frictional: a. Apare din cauza miscarii neincetate a somerilor de la o intreprindere la alta de la acelasi oras la altul b. Se datoreaza inlocuirii vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi. c. Apare ca urmare a manifestarii crizelor economice ciclice d. Este rezultatul practicarii contractelor de rezolvare pe durate scurte e. Este cauzat de intrerupere ale activitatii practice dependete de factorii naturali 91. Somajul ciclic: a. Apare din cauza miscarii neincetate a somerilor de la o intreprindere la alta de la acelasi oras la altul b. Se datoreaza inlocuirii vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi. c. Apare ca urmare a manifestarii crizelor economice ciclice d. Este rezultatul practicarii contractelor de rezolvare pe durate scurte e. Este cauzat de intrerupere ale activitatii practice dependete de factorii naturali 92. Somajul tehnologic a. Apare din cauza miscarii neincetate a somerilor de la o intreprindere la alta de la acelasi oras la altul b. Se datoreaza inlocuirii vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi. c. Apare ca urmare a manifestarii crizelor economice ciclice d. Este rezultatul practicarii contractelor de rezolvare pe durate scurte e. Este cauzat de intrerupere ale activitatii practice dependete de factorii naturali 93. Somajul intermitent a. Apare din cauza miscarii neincetate a somerilor de la o intreprindere la alta de la acelasi oras la altul b. Se datoreaza inlocuirii vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi. c. Apare ca urmare a manifestarii crizelor economice ciclice d. Este rezultatul practicarii contractelor de rezolvare pe durate scurte e. Este cauzat de intrerupere ale activitatii practice dependete de factorii naturali 94. Somajul sezonier a. Apare din cauza miscarii neincetate a somerilor de la o intreprindere la alta de la acelasi oras la altul b. Se datoreaza inlocuirii vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi. c. Apare ca urmare a manifestarii crizelor economice ciclice d. Este rezultatul practicarii contractelor de rezolvare pe durate scurte

e. Este cauzat de intrerupere ale activitatii practice dependete de factorii naturali.

S-ar putea să vă placă și