Sunteți pe pagina 1din 5

BUGETUL de STAT se prezinta sub forma unei balante economice in care sunt prevazute si autorizate veniturile si cheltuielile anuale

ale statului. BUGETUL de STAT se prezinta sub forma unei balante economice in care sunt prevazute si autorizate veniturile si cheltuielile anuale ale statului.
CICLICITATEA constituie o forma speciala de evolutie a activitatii economice, in cadrul careia alterneaza perioade de crestere sustinuta cu perioade de incetinire a cresterii, CICLICITATEA constituie o forma speciala de evolutie a activitatii economice, in cadrul careia alterneaza perioade de crestere sustinuta cu perioade de incetinire a cresterii,
de stagnare sau chiar declin economic. de stagnare sau chiar declin economic.
DEFLATIA este opusul inflatiei, reflectand situatia, existenta in economie, in care, pe termen lung, oferta de bunuri si servicii este mai mare decat cererea, avand loc DEFLATIA este opusul inflatiei, reflectand situatia, existenta in economie, in care, pe termen lung, oferta de bunuri si servicii este mai mare decat cererea, avand loc
scaderea preturilor. scaderea preturilor.
ECODEZVOLTAREA
LIBERALIZAREA reprezinta
economica crestereadesfiintarea
presupune economica in stransa corelatie
controlului cu respectarea
autoritatilor legilorsimediului
asupra productiei preturilorinconjurator.
si asigurarea rolului predominant al pietei in functionarea ECODEZVOLTAREA
LIBERALIZAREA reprezinta
economica crestereadesfiintarea
presupune economica in stransa corelatie
controlului cu respectarea
autoritatilor legilorsimediului
asupra productiei preturilorinconjurator.
si asigurarea rolului predominant al pietei in functionarea
economiei. economiei.
SLUMPFLATIA reprezinta situatia in care, pe fondul unei stari de declin economic, productia nationala scade, iar inflatia se manifesta cu intensitate ridicata. SLUMPFLATIA reprezinta situatia in care, pe fondul unei stari de declin economic, productia nationala scade, iar inflatia se manifesta cu intensitate ridicata.
STAGFLATIA caracterizeaza situatia in care productia stagneaza, fara ca masa monetara sa se micsoreze, accentuandu-se dezechilibrul dintre cerere si oferta si fenomenul STAGFLATIA caracterizeaza situatia in care productia stagneaza, fara ca masa monetara sa se micsoreze, accentuandu-se dezechilibrul dintre cerere si oferta si fenomenul
inflatiei. inflatiei.
TRANZITIA la economia de piata presupune elaborarea unui model propriu intemeiat pe cunoasterea aprofundata a realitatilor din tara noastra, a experientei si modelelor de TRANZITIA la economia de piata presupune elaborarea unui model propriu intemeiat pe cunoasterea aprofundata a realitatilor din tara noastra, a experientei si modelelor de
economie de piata existente in tarile dezvoltate, preluandu-se de la acestea numai acele elemente care se pot aplica cu succes. economie de piata existente in tarile dezvoltate, preluandu-se de la acestea numai acele elemente care se pot aplica cu succes.

Abaterea de trend a ciclului economic exprima diferenta, masurata la nivelul PIB, dintre doua puncte succesive de contractie sau de relansare. A Abaterea de trend a ciclului economic exprima diferenta, masurata la nivelul PIB, dintre doua puncte succesive de contractie sau de relansare. A

Acceleratorul demonstreaza ca partea din venit destinata consumului are un rol in cresterea economica. A Acceleratorul demonstreaza ca partea din venit destinata consumului are un rol in cresterea economica. A

Acceleratorul investitiilor arata cu cat cresc INVESTITIILE in urma unei cresteri anumite a consumului. Acceleratorul investitiilor arata cu cat cresc INVESTITIILE in urma unei cresteri anumite a consumului.

Amortizarile servesc doar la inlocuirea capitalului fix, nu si la cresterea economica. F Amortizarile servesc doar la inlocuirea capitalului fix, nu si la cresterea economica. F
Amplitudinea ciclului economic se calculeazã astfel: A =PIBc-PIBr unde: PIBc = PIB in punctul de contractie, PIBr = PIB in punctul de relansare A Amplitudinea ciclului economic se calculeazã astfel: A =PIBc-PIBr unde: PIBc = PIB in punctul de contractie, PIBr = PIB in punctul de relansare A

Analiza caracteristicilor economiilor nationale se realizeaza prin utilizarea criteriilor: d. nivelul dezvoltarii economice, structurile de ramura ale economiilor nationale, potentialul Analiza caracteristicilor economiilor nationale se realizeaza prin utilizarea criteriilor: d. nivelul dezvoltarii economice, structurile de ramura ale economiilor nationale, potentialul
economic, gradul de participare la relatiile economice internationale economic, gradul de participare la relatiile economice internationale

Analiza eficientei implicarii statului prin masuri de reglementare necesita cunoasterea nu numai a rezultatelor obtinute, ci si a COSTURILOR(COSTULUI) interventiei guvernamentale. Analiza eficientei implicarii statului prin masuri de reglementare necesita cunoasterea nu numai a rezultatelor obtinute, ci si a COSTURILOR(COSTULUI) interventiei guvernamentale.
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rata inflatiei 45,7 34,5 22,5 15,3 11,9 8,6 4,9 6,6 6,3 Rata inflatiei 45,7 34,5 22,5 15,3 11,9 8,6 4,9 6,6 6,3
Sursa: BNR Considerând datele din tabelul de mai sus, in perioada 2000 - 2004, in România a fost: c. inflatie galopanta Sursa: BNR Considerând datele din tabelul de mai sus, in perioada 2000 - 2004, in România a fost: c. inflatie galopanta

Aproximati numarul actual al statelor nationale: d. 200 Aproximati numarul actual al statelor nationale: d. 200

Atenuarea presiunii somajului si cresterea gradului de ocupare se pot realiza numai prin sporirea volumului si eficientei INVESTITIILOR. Atenuarea presiunii somajului si cresterea gradului de ocupare se pot realiza numai prin sporirea volumului si eficientei INVESTITIILOR.
Atunci cand calculam indicatorii macroeconomici, atributul “national” are in vedere apartenenta statala a agentilor economici, indiferent daca ei isi desfasoara activitatea în propria tara sau în Atunci cand calculam indicatorii macroeconomici, atributul “national” are in vedere apartenenta statala a agentilor economici, indiferent daca ei isi desfasoara activitatea în propria tara sau în
alte tari. A alte tari. A

Atunci cand PIB=PNB, investitiile brute sunt egale cu investitiile nete. F Atunci cand PIB=PNB, investitiile brute sunt egale cu investitiile nete. F

Avantajul absolut reprezinta: c. castigul realizat de agentul economic care produce si desface bunurile cu costurile cele mai scazute fata de cele ale altor producatori Avantajul absolut reprezinta: c. castigul realizat de agentul economic care produce si desface bunurile cu costurile cele mai scazute fata de cele ale altor producatori

Avantajul relativ este: d. surplusul de profit incasat de un producator sau comerciant care are costuri de oportunitate mai reduse decat cele ale concurentilor Avantajul relativ este: d. surplusul de profit incasat de un producator sau comerciant care are costuri de oportunitate mai reduse decat cele ale concurentilor

Bunurile si serviciile evidentiate in conturile nationale sunt evaluate la preturile producatorilor si ale pietei. A Bunurile si serviciile evidentiate in conturile nationale sunt evaluate la preturile producatorilor si ale pietei. A

Calitatea vietii are o sfera de cuprindere mai restransa decat nivelul de trai. F Calitatea vietii are o sfera de cuprindere mai restransa decat nivelul de trai. F

Care dintre relatiile de mai jos este adevarata: c. PIB = PGB - CI Care dintre relatiile de mai jos este adevarata: c. PIB = PGB - CI

Ce valoare are PIB real, stiind ca PIB nominal este 500000 u.m. si deflatorul acestuia este egal cu 10. 50000 Ce valoare are PIB real, stiind ca PIB nominal este 500000 u.m. si deflatorul acestuia este egal cu 10. 50000

Ciclicitatea este o forma intamplatoare , nespecifica in evolutia fenomenului economic. F Ciclicitatea este o forma intamplatoare , nespecifica in evolutia fenomenului economic. F

Ciclicitatea nu este determinata doar de cauze si factori infrastructurali si structurali. A Ciclicitatea nu este determinata doar de cauze si factori infrastructurali si structurali. A

Ciclul economic este un fenomen unidimensional. F Ciclul economic este un fenomen unidimensional. F

Ciclul Kitchin nu este o forma particulara a ciclului Hanau. A Ciclul Kitchin nu este o forma particulara a ciclului Hanau. A

Ciclurile decenale sau Juglar se mai numesc si cicluri de afaceri. A Ciclurile decenale sau Juglar se mai numesc si cicluri de afaceri. A

Ciclurile Kondratieff se mai numesc si cicluri seculare. A Ciclurile Kondratieff se mai numesc si cicluri seculare. A

Circuitul economic mondial este: c. totalitatea fluxurilor economice internationale Circuitul economic mondial este: c. totalitatea fluxurilor economice internationale

Clasificarea tarilor in functie de nivelul de dezvoltare se poate face pe baza criteriilor demografic, ECONOMIC si sociologic. Clasificarea tarilor in functie de nivelul de dezvoltare se poate face pe baza criteriilor demografic, ECONOMIC si sociologic.

Compania TRANSNATIONALA este o organizatie economica care isi desfasoara activitatea intr-un numar mai mare de tari si detine cel putin 25% din activele sale in strainatate. Compania TRANSNATIONALA este o organizatie economica care isi desfasoara activitatea intr-un numar mai mare de tari si detine cel putin 25% din activele sale in strainatate.

Componenta comuna a indicatorilor macroeconomici PGB, PIB si PNN este: d. investitia neta Componenta comuna a indicatorilor macroeconomici PGB, PIB si PNN este: d. investitia neta

Conform teoriei lui Keynes cauza somajului involuntar o constituie RIGIDITATEA(INFLEXIBILITATEA) salariului. Conform teoriei lui Keynes cauza somajului involuntar o constituie RIGIDITATEA(INFLEXIBILITATEA) salariului.

Consecintele inflatiei asupra populatiei si asupra economiei sunt cunoscute si sub denumirea de COST al inflatiei. Consecintele inflatiei asupra populatiei si asupra economiei sunt cunoscute si sub denumirea de COST al inflatiei.

Consumul intermediar nu este inclus in Produsul Global Brut. F Consumul intermediar nu este inclus in Produsul Global Brut. F

Consumul intermediar nu este inclus in Produsul Intern Brut. A Consumul intermediar nu este inclus in Produsul Intern Brut. A

Cresterea cheltuielilor de productie independent de cererea agregata constituie o cauza a: c. inflatiei prin costuri Cresterea cheltuielilor de productie independent de cererea agregata constituie o cauza a: c. inflatiei prin costuri

Cresterea economica este determinata doar de productia de bunuri si servicii si nicidecum de formele de circulatie, de repartitie sau de consum. F Cresterea economica este determinata doar de productia de bunuri si servicii si nicidecum de formele de circulatie, de repartitie sau de consum. F
Cresterea economica negativa reflecta situatia in care rezultatele macroeconomice pe locuitor scad, mentinandu-se totusi sub control o serie de corelatii fundamentale de echilibru, cu Cresterea economica negativa reflecta situatia in care rezultatele macroeconomice pe locuitor scad, mentinandu-se totusi sub control o serie de corelatii fundamentale de echilibru, cu
compromisuri acceptabile pe planul eficientei economice si al nivelului de trai. A compromisuri acceptabile pe planul eficientei economice si al nivelului de trai. A
Criteriile principale de clasificare a economiilor statelor lumii in diferite grupe sunt: c. nivelul dezvoltarii economice, potentialul economic, structurile sectoriale ale economiilor Criteriile principale de clasificare a economiilor statelor lumii in diferite grupe sunt: c. nivelul dezvoltarii economice, potentialul economic, structurile sectoriale ale economiilor
nationale, participarea la relatiile economice internationale nationale, participarea la relatiile economice internationale

Cu cat venitul minim garantat este mai ridicat cu atat se stimuleaza mai puternic performantele economice ale firmelor. F Cu cat venitul minim garantat este mai ridicat cu atat se stimuleaza mai puternic performantele economice ale firmelor. F

Curba lui LAFFER reprezinta curba descrisa de rata de presiune fiscala. Curba lui LAFFER reprezinta curba descrisa de rata de presiune fiscala.

Curba LORENZ reprezinta instrumentul economic prin care se masoara inegalitatea veniturilor in societate. Curba LORENZ reprezinta instrumentul economic prin care se masoara inegalitatea veniturilor in societate.

Curba Phillips evidentiaza: a. o relatie inversa intre rata inflatiei si rata somajului Curba Phillips evidentiaza: a. o relatie inversa intre rata inflatiei si rata somajului

Daca economiile cresc de la 310 la 350 u.m., iar venitul creste de la 800 la 900 u.m., determinati inclinatia marginala spre consum. 0,6 Daca economiile cresc de la 310 la 350 u.m., iar venitul creste de la 800 la 900 u.m., determinati inclinatia marginala spre consum. 0,6

Daca inclinatia marginala spre economii este 0,2, iar sporul consumului este de 2000 u.m., determinati sporul economiilor. 500 Daca inclinatia marginala spre economii este 0,2, iar sporul consumului este de 2000 u.m., determinati sporul economiilor. 500

Daca inclinatia marginala spre consum este 0,8 sa se determin multiplicatorul investitiilor. 5 Daca inclinatia marginala spre consum este 0,8 sa se determin multiplicatorul investitiilor. 5

Daca PGB = 1,25 x PIB = 10.000, IN = investitiile nete, iar investitiile brute (IB) reprezinta 30% din PIB, atunci: b. CI = 2000 Daca PGB = 1,25 x PIB = 10.000, IN = investitiile nete, iar investitiile brute (IB) reprezinta 30% din PIB, atunci: b. CI = 2000

Daca preturile cresc cu 1200%: b. preturile cresc de 13 ori Daca preturile cresc cu 1200%: b. preturile cresc de 13 ori

Daca preturile se dubleaza, valoarea banilor: b. scade cu 50% Daca preturile se dubleaza, valoarea banilor: b. scade cu 50%
Daca soldul obtinut in urma compararii valorii productiei finale brute a agentilor nationali, care isi desfasoara activitatea in strainatate, cu valoarea productiei finale brute a agentilor straini, Daca soldul obtinut in urma compararii valorii productiei finale brute a agentilor nationali, care isi desfasoara activitatea in strainatate, cu valoarea productiei finale brute a agentilor straini,
care isi desfasoara activitatea in tara, este negativ, atunci inseamna ca: c. PNB este mai mic decat PIB care isi desfasoara activitatea in tara, este negativ, atunci inseamna ca: c. PNB este mai mic decat PIB
Datoria publica a unei tari este, in t1, de 25 mld. u.m., jumatate din cat reprezenta in t0. Stiind ca in t1 PIB-ul este de 600 mld. unitati monetare, cu 20% mai mult decat in t0, sa se calculeze Datoria publica a unei tari este, in t1, de 25 mld. u.m., jumatate din cat reprezenta in t0. Stiind ca in t1 PIB-ul este de 600 mld. unitati monetare, cu 20% mai mult decat in t0, sa se calculeze
cate procente era gradul de indatorare a tarii respective in t0. 10 ??? cate procente era gradul de indatorare a tarii respective in t0. 10 ???

Datoria publica inseamna IMPRUMUTURILE interne si externe contractate de catre stat. Datoria publica inseamna IMPRUMUTURILE interne si externe contractate de catre stat.

Datoria publica rezulta din imprumuturile interne contractate si se masoara ca raport intre imprumuturile interne si volumul impozitelor si taxelor platite de populatie.F Datoria publica rezulta din imprumuturile interne contractate si se masoara ca raport intre imprumuturile interne si volumul impozitelor si taxelor platite de populatie.F

Datoria publica nu semnifica: a. preluarea de catre stat a finantarii cheltuielilor de protectie sociala Datoria publica nu semnifica: a. preluarea de catre stat a finantarii cheltuielilor de protectie sociala

Datoria publica poate constitui o alternativa mai buna in politica financiara atunci cand: c. scuteste economia de impozitare excesiva Datoria publica poate constitui o alternativa mai buna in politica financiara atunci cand: c. scuteste economia de impozitare excesiva
Decalajele economice RELATIVE exprima diferenta, masurata sub forma de raport sau de procente, intre partea detinuta de tarile dezvoltate si partea detinuta de tarile in curs de dezvoltare Decalajele economice RELATIVE exprima diferenta, masurata sub forma de raport sau de procente, intre partea detinuta de tarile dezvoltate si partea detinuta de tarile in curs de dezvoltare
in diferiti indicatori sintetici mondiali. in diferiti indicatori sintetici mondiali.

Decalajul economic absolut semnifica: c. diferenta cantitativa, masurata in cifre absolute intre nivelurile economice a diferitelor grupe de tari ori tari ale lumii Decalajul economic absolut semnifica: c. diferenta cantitativa, masurata in cifre absolute intre nivelurile economice a diferitelor grupe de tari ori tari ale lumii
Decalajul economic relativ exprima: c. diferenta calitativa, masurata procentual intre ponderile detinute de diferite tari si grupe de tari in indicatorii economici mondiali Decalajul economic relativ exprima: c. diferenta calitativa, masurata procentual intre ponderile detinute de diferite tari si grupe de tari in indicatorii economici mondiali

Decalajul tehnologic exprima: a. starea calitativa diferita a aparatului si metodelor de productie, a inzestrarii tehnologice a muncii in diferite tari si grupe de tari Decalajul tehnologic exprima: a. starea calitativa diferita a aparatului si metodelor de productie, a inzestrarii tehnologice a muncii in diferite tari si grupe de tari

Deflatorul PIB este un instrument de masura a: c. inflatiei; Deflatorul PIB este un instrument de masura a: c. inflatiei;

Deoarece subdezvoltarea este un fenomen specific tarilor ramase in urma, el nu poate fi evidentiat prin comparatie cu tarile dezvoltate. F Deoarece subdezvoltarea este un fenomen specific tarilor ramase in urma, el nu poate fi evidentiat prin comparatie cu tarile dezvoltate. F
Dezvoltarea durabila reprezinta acea forma de dezvoltare economica in cadrul careia se urmareste ca satisfacerea cerintelor prezente de consum sa nu prejudicieze pe cele ale generatiilor Dezvoltarea durabila reprezinta acea forma de dezvoltare economica in cadrul careia se urmareste ca satisfacerea cerintelor prezente de consum sa nu prejudicieze pe cele ale generatiilor
VIITOARE(URMATOARE). VIITOARE(URMATOARE).
Dezvoltarea multipolara a economiei mondiale: b. afirma probabilitatea existentei nu doar a unui singur centru mondial de putere, ci a doua sau mai multor centre aflate in Dezvoltarea multipolara a economiei mondiale: b. afirma probabilitatea existentei nu doar a unui singur centru mondial de putere, ci a doua sau mai multor centre aflate in
competitie pentru conducerea lumii competitie pentru conducerea lumii

Dezvoltarea UNIPOLARA a economiei mondiale inseamna modelarea procesului dezvoltarii, a ordinii economice mondiale de catre o superputere economica, potrivit propriilor interese. Dezvoltarea UNIPOLARA a economiei mondiale inseamna modelarea procesului dezvoltarii, a ordinii economice mondiale de catre o superputere economica, potrivit propriilor interese.
Dezvoltarea unipolara a economiei mondiale semnifica: a. modelarea procesului dezvoltarii mondiale a ordinii economice mondiale de catre o superputere potrivit propriilor ei Dezvoltarea unipolara a economiei mondiale semnifica: a. modelarea procesului dezvoltarii mondiale a ordinii economice mondiale de catre o superputere potrivit propriilor ei
interese interese

Diferenta dintre un venit in T1 si un venit in T0 este 200 u.m., iar suma acestor venituri este 800 u.m. Daca in T0, consumul reprezinta 60% din venit, cate u.m. sunt economiile in T0? 120 Diferenta dintre un venit in T1 si un venit in T0 este 200 u.m., iar suma acestor venituri este 800 u.m. Daca in T0, consumul reprezinta 60% din venit, cate u.m. sunt economiile in T0? 120
Diferentele cantitative in dezvoltarea economica intre tarile in curs de dezvoltare si cele mai slab dezvoltate, pe de-o parte, si tarile dezvoltate, pe de alta parte, se numesc DECALAJE Diferentele cantitative in dezvoltarea economica intre tarile in curs de dezvoltare si cele mai slab dezvoltate, pe de-o parte, si tarile dezvoltate, pe de alta parte, se numesc DECALAJE
economice. economice.

Diminuarea somajului si inflatiei constituie unul dintre obiectivele interventiei statului in economie. A Diminuarea somajului si inflatiei constituie unul dintre obiectivele interventiei statului in economie. A

Din punct de vedere al capacitatii (fortei) economice, Statele Unite ale Americii reprezinta o SUPERPUTERE mondiala. Din punct de vedere al capacitatii (fortei) economice, Statele Unite ale Americii reprezinta o SUPERPUTERE mondiala.

Din punct de vedere al potentialului economic, Romania poate fi apreciata drept: c. o tara cu potential economic mijlociu spre mic Din punct de vedere al potentialului economic, Romania poate fi apreciata drept: c. o tara cu potential economic mijlociu spre mic
Distrugerea CREATIVA inseamna eliminarea unui produs de catre un produs superior, a unor echipamente de productie de catre altele, superioare, a unor procese de productie depasite Distrugerea CREATIVA inseamna eliminarea unui produs de catre un produs superior, a unor echipamente de productie de catre altele, superioare, a unor procese de productie depasite
tehnologic de catre altele, cu randamente mai mari etc. tehnologic de catre altele, cu randamente mai mari etc.

Diviziunea mondiala a muncii exprima procesul obiectiv de SPECIALIZARE a economiilor nationale in productia si comercializarea diferitelor bunuri si servicii pe piata mondiala. Diviziunea mondiala a muncii exprima procesul obiectiv de SPECIALIZARE a economiilor nationale in productia si comercializarea diferitelor bunuri si servicii pe piata mondiala.

Diviziunea mondiala a muncii reprezinta: a. specializarea economiilor nationale in productia si comercializarea diferitelor bunuri si servicii Diviziunea mondiala a muncii reprezinta: a. specializarea economiilor nationale in productia si comercializarea diferitelor bunuri si servicii

Dupa 20 de ani de tranzitie putem afirma ca Romania este o tara: c. in curs de dezvoltare Dupa 20 de ani de tranzitie putem afirma ca Romania este o tara: c. in curs de dezvoltare
Echilibrul macroeconomic exprima starea de concordanta relativa dintre CEREREA si oferta agregate in cadrul pietei bunurilor si serviciilor, muncii, monetare, a capitalului, care are la baza Echilibrul macroeconomic exprima starea de concordanta relativa dintre CEREREA si oferta agregate in cadrul pietei bunurilor si serviciilor, muncii, monetare, a capitalului, care are la baza
o alocare si folosire rationala a resurselor, o functionare normala a structurilor in interdependenta lor. o alocare si folosire rationala a resurselor, o functionare normala a structurilor in interdependenta lor.

Ecodezvoltarea sau dezvoltarea ecologica reprezinta cresterea economica in stransa corelatie si interconditionare cu legile mediului ambiant, ale echilibrului ecologic. A Ecodezvoltarea sau dezvoltarea ecologica reprezinta cresterea economica in stransa corelatie si interconditionare cu legile mediului ambiant, ale echilibrului ecologic. A

Economia de piata genereaza somaj si saracie dar nu creaza bunastare, aceasta fiind realizata prin interventia statului. F Economia de piata genereaza somaj si saracie dar nu creaza bunastare, aceasta fiind realizata prin interventia statului. F
Economia mondiala ca economie deschisa se caracterizeaza prin: b. capacitatea de a genera progres tehnic in conditiile lipsei oricarei constrangeri asupra principiului eficientei Economia mondiala ca economie deschisa se caracterizeaza prin: b. capacitatea de a genera progres tehnic in conditiile lipsei oricarei constrangeri asupra principiului eficientei
activitatii economice activitatii economice
Economia mondiala s-a constituit pe masura maturizarii premiselor necesare: b. marile descoperiri geografice, formarea pietelor nationale, desavarsirea constituirii diviziunii mondiale Economia mondiala s-a constituit pe masura maturizarii premiselor necesare: b. marile descoperiri geografice, formarea pietelor nationale, desavarsirea constituirii diviziunii mondiale
a muncii, revolutia masinista, sistemul modern de transporturi a muncii, revolutia masinista, sistemul modern de transporturi

Economia mondiala reprezinta un SISTEM(AGREGAT)(ANSAMBLU) de agenti ai vietii economice - economii nationale, uniuni economice zonale, regionale si trans nationale, companii Economia mondiala reprezinta un SISTEM(AGREGAT)(ANSAMBLU) de agenti ai vietii economice - economii nationale, uniuni economice zonale, regionale si trans nationale, companii
publice si private, persoane fizice rezidente in diferite tari ale lumii intre care se dezvolta ample relatii economice, tehnologice, comerciale, financiare, monetare etc. - institutiile care publice si private, persoane fizice rezidente in diferite tari ale lumii intre care se dezvolta ample relatii economice, tehnologice, comerciale, financiare, monetare etc. - institutiile care
reglementeaza si monitorizeaza functionarea structurilor componente si a sistemului economic mondial in ansamblul lui. reglementeaza si monitorizeaza functionarea structurilor componente si a sistemului economic mondial in ansamblul lui.

Economiile tertializate sunt: d. economiile in care ponderea serviciilor in PIB este majoritara Economiile tertializate sunt: d. economiile in care ponderea serviciilor in PIB este majoritara

Efectele investitiilor depind atat de volumul, cat si de eficacitatea cu care sunt realizate. A Efectele investitiilor depind atat de volumul, cat si de eficacitatea cu care sunt realizate. A

Eficienta economiei de piata este asigurata decisiv de protectia sociala realizata de catre stat. F Eficienta economiei de piata este asigurata decisiv de protectia sociala realizata de catre stat. F

Este corecta relatia: c + e = 1 . A Este corecta relatia: c + e = 1 . A

Este corecta relatia: c’ + e’ = 0 . F Este corecta relatia: c’ + e’ = 0 . F

Este corecta relatia: V = E + C . A Este corecta relatia: V = E + C . A

Este exclusa planificarea macroeconomica este exclusa daca se doreste functionarea mai eficienta a economiei de piata. F Este exclusa planificarea macroeconomica este exclusa daca se doreste functionarea mai eficienta a economiei de piata. F

Excesul de cerere pe piata bunurilor si excesul de oferta pe piata muncii reprezinta o forma a dezechilibrului economic, numita ABSORBTIE. Excesul de cerere pe piata bunurilor si excesul de oferta pe piata muncii reprezinta o forma a dezechilibrului economic, numita ABSORBTIE.

Exista 2 tipuri de venituri bugetare: fiscale si nefiscale. A Exista 2 tipuri de venituri bugetare: fiscale si nefiscale. A

Exista o singura forma de multiplicator bugetar. F Exista o singura forma de multiplicator bugetar. F

Exista o singura metoda de calcul a indicatorilor macroeconomici, si anume metoda produsului final. F Exista o singura metoda de calcul a indicatorilor macroeconomici, si anume metoda produsului final. F

Factorul material al cresterii economice este reprezentat de resursele naturale atrase în productie si de echipamentul tehnic de productie. A Factorul material al cresterii economice este reprezentat de resursele naturale atrase în productie si de echipamentul tehnic de productie. A
Faza de RECESIUNE a ciclului economic este faza de scadere a variabilelor economice care cuantifica procesul economic. Ea este un rezultat imediat al scaderii cererii agregate, si se Faza de RECESIUNE a ciclului economic este faza de scadere a variabilelor economice care cuantifica procesul economic. Ea este un rezultat imediat al scaderii cererii agregate, si se
propaga întotdeauna de la nivelul macroeconomic spre cel microeconomic. propaga întotdeauna de la nivelul macroeconomic spre cel microeconomic.

Fluctuatiile sezoniere ale activitatii economice nu sunt determinate de factori sau evenimente neprevazute. A Fluctuatiile sezoniere ale activitatii economice nu sunt determinate de factori sau evenimente neprevazute. A

Fluctuatiile SEZONIERE sunt determinate de factori naturali si sociali si au loc cu o anumita regularitate, de la un an la altul, fiind previzibile. Fluctuatiile SEZONIERE sunt determinate de factori naturali si sociali si au loc cu o anumita regularitate, de la un an la altul, fiind previzibile.

Fondul Monetar International si Banca Mondiala reprezinta: b. institutii specializate ale ONU Fondul Monetar International si Banca Mondiala reprezinta: b. institutii specializate ale ONU
Forma de dezvoltare economica in cadrul careia se urmareste ca satisfacerea cerintelor prezente de consum sa compromita sau sa prejudicieze pe cele ale generatiilor viitoare reprezinta Forma de dezvoltare economica in cadrul careia se urmareste ca satisfacerea cerintelor prezente de consum sa compromita sau sa prejudicieze pe cele ale generatiilor viitoare reprezinta
dezvoltarea durabila. F dezvoltarea durabila. F

Gradul de indatorare a unei tari se evidentiaza prin: d. raportul dintre marimea datoriei publice si PIB Gradul de indatorare a unei tari se evidentiaza prin: d. raportul dintre marimea datoriei publice si PIB

Guvernul poate sa contracareze recesiunea economica prin politica bugetara, recurgand la: a. marirea cheltuielilor publice Guvernul poate sa contracareze recesiunea economica prin politica bugetara, recurgand la: a. marirea cheltuielilor publice

Impozitele DIRECTE sunt acelea care se suporta nemijlocit de cei care le platesc. Impozitele DIRECTE sunt acelea care se suporta nemijlocit de cei care le platesc.

Impozitele directe sunt acele impozite care sunt cuprinse in preturile marfurilor. F Impozitele directe sunt acele impozite care sunt cuprinse in preturile marfurilor. F

Impozitele indirecte ( TVA, accize si taxe vamale ) sunt incluse in preturile pietei. A Impozitele indirecte ( TVA, accize si taxe vamale ) sunt incluse in preturile pietei. A

Impozitul pe dividende este un impozit direct. A Impozitul pe dividende este un impozit direct. A

Indicele de crestere a PIB nominal pe locuitor este de 150%, iar deflatorul PIB este 120%. Sa se calculeze rata reală de crestere economica. 25 Indicele de crestere a PIB nominal pe locuitor este de 150%, iar deflatorul PIB este 120%. Sa se calculeze rata reală de crestere economica. 25
Indicele dezvoltarii umane (HDI) se construieste prin agregarea urmatorilor indicatori: b. durata medie de viata, PIB-ul pe locuitor calculat in functie de paritatea puterii de Indicele dezvoltarii umane (HDI) se construieste prin agregarea urmatorilor indicatori: b. durata medie de viata, PIB-ul pe locuitor calculat in functie de paritatea puterii de
cumparare, nivelul de instruire al populatiei cumparare, nivelul de instruire al populatiei

Indicele venitului real este egal cu raportul dintre indicele venitului NOMINAL si indicele preturilor. Indicele venitului real este egal cu raportul dintre indicele venitului NOMINAL si indicele preturilor.

Inegalitatea veniturilor este o consecinta naturala a functionarii PIETEI. Inegalitatea veniturilor este o consecinta naturala a functionarii PIETEI.

Inflatia are ca efect: a. stimularea inclinatiei spre consum Inflatia are ca efect: a. stimularea inclinatiei spre consum

Inflatia are numai efecte negative si de aceea trebuie complet inlaturata. F Inflatia are numai efecte negative si de aceea trebuie complet inlaturata. F

Inflatia este generata in exclusivitate de dinamismul intotdeauna mai mare al ofertei decat al cererii de bunuri. F Inflatia este generata in exclusivitate de dinamismul intotdeauna mai mare al ofertei decat al cererii de bunuri. F

Inflatia IMPORTATA apare ca urmare a sporirii preturilor marfurilor provenite din exterior care duce la cresterea costurilor si a preturilor bunurilor economice produse in interior. Inflatia IMPORTATA apare ca urmare a sporirii preturilor marfurilor provenite din exterior care duce la cresterea costurilor si a preturilor bunurilor economice produse in interior.

Instrumentele politicii monetare si de credit sunt: c. rata dobanzii Instrumentele politicii monetare si de credit sunt: c. rata dobanzii
Integrarea economica semnifica: d. proces contemporan de creare, pe baza interdependentelor dintre economiile nationale a unor entitati comune in care are loc miscarea libera a Integrarea economica semnifica: d. proces contemporan de creare, pe baza interdependentelor dintre economiile nationale a unor entitati comune in care are loc miscarea libera a
marfurilor, capitalurilor si persoanelor, unificarea treptata a politicilor economice si de aparare marfurilor, capitalurilor si persoanelor, unificarea treptata a politicilor economice si de aparare

Interventia factorilor manageriali ajuta doar la eliminarea recesiunii. F Interventia factorilor manageriali ajuta doar la eliminarea recesiunii. F

Interventia statului in economie trebuie sa urmareasca: d. functionarea eficienta a ansamblului economic Interventia statului in economie trebuie sa urmareasca: d. functionarea eficienta a ansamblului economic

Investitia neta nu este inclusa în Produsul Intern Brut. F Investitia neta nu este inclusa în Produsul Intern Brut. F

Investitiile brute insumeaza resursele inainte de a fi corectate cu influenta preturilor. F Investitiile brute insumeaza resursele inainte de a fi corectate cu influenta preturilor. F
Investitiile de capital "de portofoliu" reprezinta: c. capitaluri speculative (“fierbinti”) afllate in cautare de plasamente avantajoase pe perioade scurte de timp Investitiile de capital "de portofoliu" reprezinta: c. capitaluri speculative (“fierbinti”) afllate in cautare de plasamente avantajoase pe perioade scurte de timp

Investitiile externe DIRECTE reprezinta achizitii de active fixe sau investitii de capital ale nerezidentilor in urma carora se obtine controlul asupra afacerilor la care participa. Investitiile externe DIRECTE reprezinta achizitii de active fixe sau investitii de capital ale nerezidentilor in urma carora se obtine controlul asupra afacerilor la care participa.

Investitiile in active financiare ce nu dau posesorului drept de control legal sunt num ite investitii de PORTOFOLIU. Investitiile in active financiare ce nu dau posesorului drept de control legal sunt num ite investitii de PORTOFOLIU.

Investitiile indeplinesc un rol major in mecanismul ciclicitatii economice. A Investitiile indeplinesc un rol major in mecanismul ciclicitatii economice. A

Investitiile realizate din fondul de amortizare se numesc: c. investitii de inlocuire Investitiile realizate din fondul de amortizare se numesc: c. investitii de inlocuire

Investitiile realizate din fondul de amortizare se numesc investitii de INLOCUIRE . Investitiile realizate din fondul de amortizare se numesc investitii de INLOCUIRE .
In calculul indicatorilor macroeconomici, atributul “national” se refera la: b. apartenenta statala a agentilor economici, indiferent daca ei isi desfasoara activitatea in propria tara sau In calculul indicatorilor macroeconomici, atributul “national” se refera la: b. apartenenta statala a agentilor economici, indiferent daca ei isi desfasoara activitatea in propria tara sau
in alte tari in alte tari

In cazul creditelor contractate anterior, inflatia: b. avantajeaza pe debitori In cazul creditelor contractate anterior, inflatia: b. avantajeaza pe debitori

In cazul in care inclinatia marginala spre consum este 80%, inclinatia marginala spre economii este: b. 20% In cazul in care inclinatia marginala spre consum este 80%, inclinatia marginala spre economii este: b. 20%

In cazul in care inclinatia marginala spre economii este 0,2, multiplicatorul investitiilor este: a. 5 In cazul in care inclinatia marginala spre economii este 0,2, multiplicatorul investitiilor este: a. 5

In cazul in care o tara are Indicatorul Dezvoltarii Umane cuprins in intervalul 0,5 - 0,8, se considera ca este o tara: b. mediu dezvoltata In cazul in care o tara are Indicatorul Dezvoltarii Umane cuprins in intervalul 0,5 - 0,8, se considera ca este o tara: b. mediu dezvoltata

In cazul in care PIB=PNB, atunci consumul intermediar este egal cu amortizarea. F In cazul in care PIB=PNB, atunci consumul intermediar este egal cu amortizarea. F

In ceea ce priveste auzele externe ale subdezvoltarii, acestea se refera la o multitudine de conditii, factori, mecanisme economice care au obstructionat dezvoltarea tarilor respective. A In ceea ce priveste auzele externe ale subdezvoltarii, acestea se refera la o multitudine de conditii, factori, mecanisme economice care au obstructionat dezvoltarea tarilor respective. A

In conditiile actuale planificarea macroeconomica: d. are o determinare obiectiva In conditiile actuale planificarea macroeconomica: d. are o determinare obiectiva

In conditiile in care veniturile nominale cresc cu 40% iar preturile scad cu 30% sa se calculeze cu cate procente cresc veniturile reale. 100 In conditiile in care veniturile nominale cresc cu 40% iar preturile scad cu 30% sa se calculeze cu cate procente cresc veniturile reale. 100

In conditiile manifestarii inflatiei debitorii sunt avantajati d atorita: a. unei rate a dobanzii inferioare ratei inflatiei In conditiile manifestarii inflatiei debitorii sunt avantajati d atorita: a. unei rate a dobanzii inferioare ratei inflatiei
In 2006 in Romania, valoarea exporturilor a fost de 25.850 mil. EUR, în timp ce valoarea importurilor a fost de 40.746 mil. EUR. In acesta situatie, Romania a avut: b. deficit comercial de In 2006 in Romania, valoarea exporturilor a fost de 25.850 mil. EUR, în timp ce valoarea importurilor a fost de 40.746 mil. EUR. In acesta situatie, Romania a avut: b. deficit comercial de
14.896 mil. EUR 14.896 mil. EUR

In 2008 in Romania Indicele Preturilor de Consum (IPC) a fost de 106,3%. Aceasta semnifica faptul ca: b. rata inflatiei a fost de 6.3% In 2008 in Romania Indicele Preturilor de Consum (IPC) a fost de 106,3%. Aceasta semnifica faptul ca: b. rata inflatiei a fost de 6.3%

In 2008 rata somajului a fost 10%, iar in 2009 a crescut cu 20%. Cate procente reprezinta rata somajului in 2009. 12 In 2008 rata somajului a fost 10%, iar in 2009 a crescut cu 20%. Cate procente reprezinta rata somajului in 2009. 12
In etapa actuala, globalizarea economica inseamna: d. treapta superioara a interdependentelor economice internationale, crearea unor entitati economice comune pentru tarile din In etapa actuala, globalizarea economica inseamna: d. treapta superioara a interdependentelor economice internationale, crearea unor entitati economice comune pentru tarile din
diferite zone geografice, miscarea libera a marfurilor, capitalurilor si persoanelor, un proces de unificare a politicilor economice diferite zone geografice, miscarea libera a marfurilor, capitalurilor si persoanelor, un proces de unificare a politicilor economice

In faza de boom economic se recomanda ca politica bugetara anticiclica, majorarea ratei dobanzii pe piata monetara. F In faza de boom economic se recomanda ca politica bugetara anticiclica, majorarea ratei dobanzii pe piata monetara. F

In faza de expansiune se inregistreaza : c. cresterea vanzarilor In faza de expansiune se inregistreaza : c. cresterea vanzarilor

In faza de recesiune, ca politica fiscala anticiclica, se recomanda: b. reducerea ratei dobanzii In faza de recesiune, ca politica fiscala anticiclica, se recomanda: b. reducerea ratei dobanzii

In forma absoluta, inflatia se masoara ca masa monetara. F In forma absoluta, inflatia se masoara ca masa monetara. F

In functie de INTENSITATEA somajului se poate distinge somajul total, partial si deghizat. In functie de INTENSITATEA somajului se poate distinge somajul total, partial si deghizat.

In perioada de expansiune economica, Keynes recomanda CRESTEREA(MARIREA) impozitelor. In perioada de expansiune economica, Keynes recomanda CRESTEREA(MARIREA) impozitelor.

In procesul repartitiei primare se formeaza veniturile fundamentale :salariul, profitul si renta. F In procesul repartitiei primare se formeaza veniturile fundamentale :salariul, profitul si renta. F

In situatia in care PGB este 400000, consumul intermediar reprezinta 25% din PGB, iar amortizarea este cu 50% mai mare decat consumul intermediar, sa se determine PIN. 150000 In situatia in care PGB este 400000, consumul intermediar reprezinta 25% din PGB, iar amortizarea este cu 50% mai mare decat consumul intermediar, sa se determine PIN. 150000

In situatia în care rezultatele economice raman constante este vorba despre crestere economica zero. F In situatia în care rezultatele economice raman constante este vorba despre crestere economica zero. F

In totalul veniturilor bugetare ale statului cea mai mare pondere o au: d. incasarile din impozite si taxe In totalul veniturilor bugetare ale statului cea mai mare pondere o au: d. incasarile din impozite si taxe

Inclinatiile marginale spre consum si spre economisire au intotdeauna valori subunitare. A Inclinatiile marginale spre consum si spre economisire au intotdeauna valori subunitare. A

Indemnizatia de somaj este o forma a : b. salariului social Indemnizatia de somaj este o forma a : b. salariului social

Inlaturarea subdezvoltarii se poate realiza prin intensificarea eforturilor tarilor in curs de dezvoltare, eforturi dublate de sprijinul efectiv si eficient al tarilor dezvoltate. A Inlaturarea subdezvoltarii se poate realiza prin intensificarea eforturilor tarilor in curs de dezvoltare, eforturi dublate de sprijinul efectiv si eficient al tarilor dezvoltate. A

Intotdeauna Indicele Preturilor de Consum (IPC) are aceeasi valoare cu Indicele General al Preturilor (IGP). F Intotdeauna Indicele Preturilor de Consum (IPC) are aceeasi valoare cu Indicele General al Preturilor (IGP). F

Intotdeauna rata consumului ia valori pozitive si supraunitare. F Intotdeauna rata consumului ia valori pozitive si supraunitare. F

Intre PIB/locuitor si indicele dezvoltarii umane nu exista o diferenta semnificativa. F Intre PIB/locuitor si indicele dezvoltarii umane nu exista o diferenta semnificativa. F

Intre preturile pietei si preturile factorilor de productie exista o relatie de la parte la intreg. F Intre preturile pietei si preturile factorilor de productie exista o relatie de la parte la intreg. F
Intr-o economie PIB este de 100.000 mld. u.m. Daca ponderea consumului final privat in PIB este de 65%, a investitiilor brute de 15%, iar a consumului final public de 10%, atunci Intr-o economie PIB este de 100.000 mld. u.m. Daca ponderea consumului final privat in PIB este de 65%, a investitiilor brute de 15%, iar a consumului final public de 10%, atunci
exporturile nete vor avea o pondere in PIB de: c. 10% exporturile nete vor avea o pondere in PIB de: c. 10%

John Maynard Keynes recomanda in conditii de recesiune, pentru politica fiscala: d. reducerea impozitelor John Maynard Keynes recomanda in conditii de recesiune, pentru politica fiscala: d. reducerea impozitelor

La o inclinatie marginala spre consum egala cu 0,8, cresterea investitiilor pentru a asigura o sporire a veniturilor cu 500 u.m va fi: d. 100 La o inclinatie marginala spre consum egala cu 0,8, cresterea investitiilor pentru a asigura o sporire a veniturilor cu 500 u.m va fi: d. 100

Masurarea puterii de cumparare a venitului nominal se face prin intermediul: d. coeficientului puterii de cumparare Masurarea puterii de cumparare a venitului nominal se face prin intermediul: d. coeficientului puterii de cumparare

Masurarea somajului presupune estimarea nivelului si structurii lui. F Masurarea somajului presupune estimarea nivelului si structurii lui. F

Modificarea investitiilor este singurul factor ce determina marimea multiplicatorului investitiilor. F Modificarea investitiilor este singurul factor ce determina marimea multiplicatorului investitiilor. F

Modul de viata nu are nici o tangenta cu stilul de viata. F Modul de viata nu are nici o tangenta cu stilul de viata. F

Modul de viata reprezinta forma colectiva in care sunt valorificate conditiile privind calitatea vietii si poate fi CONSUMERIST, echilibrat si ascetic. Modul de viata reprezinta forma colectiva in care sunt valorificate conditiile privind calitatea vietii si poate fi CONSUMERIST, echilibrat si ascetic.
Mondializarea (globalizarea) activitatilor economice ar putea fi definita ca un proces care, ajuns in faza sa finala, ar insemna adminstrarea lumii de catre forte transnationale, ca pe o unitate Mondializarea (globalizarea) activitatilor economice ar putea fi definita ca un proces care, ajuns in faza sa finala, ar insemna adminstrarea lumii de catre forte transnationale, ca pe o unitate
economica INTEGRATA. economica INTEGRATA.

Multiplicatorii bugetari reprezinta efecte ale politicii de RELANSARE bugetara. Multiplicatorii bugetari reprezinta efecte ale politicii de RELANSARE bugetara.

Multiplicatorul investitiilor este intotdeauna un coeficient subunitar. F Multiplicatorul investitiilor este intotdeauna un coeficient subunitar. F

Multiplicatorul investitiilor nu se aplica si in cazul reducerii volumului investitiilor. F Multiplicatorul investitiilor nu se aplica si in cazul reducerii volumului investitiilor. F

Niciodata PIB si PNB in termeni reali nu pot fi mai mari decat in termeni nominali. F Niciodata PIB si PNB in termeni reali nu pot fi mai mari decat in termeni nominali. F

Nivelul de trai este un indicator economic reprezentand aspectul cantitativ al satisfacerii nevoilor economice ale unui individ sau ale unei colectivitati. A Nivelul de trai este un indicator economic reprezentand aspectul cantitativ al satisfacerii nevoilor economice ale unui individ sau ale unei colectivitati. A

Nu este necesara deloc interventia statului in economie deoarece economia de piata regleaza singura ciclurile economice. F Nu este necesara deloc interventia statului in economie deoarece economia de piata regleaza singura ciclurile economice. F

Nu este o cauza obiectiva a inegalitatii veniturilor: c. varsta Nu este o cauza obiectiva a inegalitatii veniturilor: c. varsta

Nu exista nici o legatura intre inegalitatea veniturilor si meritele si echitatea sociala. F Nu exista nici o legatura intre inegalitatea veniturilor si meritele si echitatea sociala. F

Nu orice crestere a pretului inseamna inflatie. A Nu orice crestere a pretului inseamna inflatie. A

O cauza a cresterii somajului o reprezinta ieftinirea creditului. F O cauza a cresterii somajului o reprezinta ieftinirea creditului. F

O cauza subiectiva a inegalitatii veniturilor o constituie discriminarea de catre patroni. A O cauza subiectiva a inegalitatii veniturilor o constituie discriminarea de catre patroni. A
O firma efectueaza un import de marfa in valoare de 200 euro. Taxele vamale sunt de 100 RON iar marfa se vinde pe piata romaneasca cu 900 RON. Care este cursul de revenire la import? O firma efectueaza un import de marfa in valoare de 200 euro. Taxele vamale sunt de 100 RON iar marfa se vinde pe piata romaneasca cu 900 RON. Care este cursul de revenire la import?
4 4
O firma in care investitorul rezident in alta tara detine cel putin 51% din actiuni, ceea ce ii permite sa controleze managementul sau organele de supervizare a societatii reprezinta o filiala O firma in care investitorul rezident in alta tara detine cel putin 51% din actiuni, ceea ce ii permite sa controleze managementul sau organele de supervizare a societatii reprezinta o filiala
straina. F straina. F

Ordinea economica mondiala inseamna: a. normele juridice,legislative si institutiile care reglementeaza relatiile economice internationale Ordinea economica mondiala inseamna: a. normele juridice,legislative si institutiile care reglementeaza relatiile economice internationale

Pe termen scurt, introducerea progresul tehnic nu genereaza somaj. F Pe termen scurt, introducerea progresul tehnic nu genereaza somaj. F

Pentru a combate inflatia se impune interzicerea emisiunii de moneda suplimentara. F Pentru a combate inflatia se impune interzicerea emisiunii de moneda suplimentara. F

Pentru a putea avea cresterea economica trebuie sa existe un echilibru permanent intre cerere si oferta. F Pentru a putea avea cresterea economica trebuie sa existe un echilibru permanent intre cerere si oferta. F
Pentru calculul Indicatorului Dezvoltarii Umane se utilizeaza urmatoarele componente: durata medie a vietii; gradul de alfabetizare si numarul mediu de ani de scolarizare; Pib/locuitor Pentru calculul Indicatorului Dezvoltarii Umane se utilizeaza urmatoarele componente: durata medie a vietii; gradul de alfabetizare si numarul mediu de ani de scolarizare; Pib/locuitor
exprimat la paritatea puterii de cumparare. A exprimat la paritatea puterii de cumparare. A

Pentru economia unei tari, formarea bruta a capitalului fix, cheltuielile pentru consum, exportul net si modificarea stocurilor formeaza: a. cererea globala Pentru economia unei tari, formarea bruta a capitalului fix, cheltuielile pentru consum, exportul net si modificarea stocurilor formeaza: a. cererea globala
Pentru un export de marfa, o firma romaneasca a achitat 1160 RON, pretul marfii la producator, plus 40 RON costul transportului pana la bordul vasului de transport in portul Constanta, Pentru un export de marfa, o firma romaneasca a achitat 1160 RON, pretul marfii la producator, plus 40 RON costul transportului pana la bordul vasului de transport in portul Constanta,
incasand pentru exportul respectiv 300 euro. Cat este cursul de revenire la export? 4 incasand pentru exportul respectiv 300 euro. Cat este cursul de revenire la export? 4

Perceperea impozitelor se realizeaza numai sub doua forme: impozite directe si impozite indirecte. A Perceperea impozitelor se realizeaza numai sub doua forme: impozite directe si impozite indirecte. A

Perioada inchisa a ciclului economic reprezinta intervalul de timp masurat intre doua puncte de CONTRACTIE. Perioada inchisa a ciclului economic reprezinta intervalul de timp masurat intre doua puncte de CONTRACTIE.

PIB nominal exprima valoarea adaugata bruta a bunurilor si serviciilor finale: b. in preturi curente PIB nominal exprima valoarea adaugata bruta a bunurilor si serviciilor finale: b. in preturi curente

PIB nominal reprezinta exprimarea in preturi constante a valorii bunurilor si serviciilor produse intr-o perioada data. F PIB nominal reprezinta exprimarea in preturi constante a valorii bunurilor si serviciilor produse intr-o perioada data. F

PNB nu poate fi egal cu PIB. F PNB nu poate fi egal cu PIB. F

Politica anticriza de relansare (GO) se aplica in conditii de boom economic. F Politica anticriza de relansare (GO) se aplica in conditii de boom economic. F

Politica anticriza de rigoare este aplicata in doua etape: etapa 1: se reechilibreaza bugetul; etapa 2: se reduce nivelul ratei dobanzii. A Politica anticriza de rigoare este aplicata in doua etape: etapa 1: se reechilibreaza bugetul; etapa 2: se reduce nivelul ratei dobanzii. A
Politica ANTICRIZA(ANTICICLICA) reprezinta ansamblul masurilor intreprinse de catre stat, prin care se urmareste corectarea evolutiilor ciclice excesive ale activitatii economice si Politica ANTICRIZA(ANTICICLICA) reprezinta ansamblul masurilor intreprinse de catre stat, prin care se urmareste corectarea evolutiilor ciclice excesive ale activitatii economice si
atenuarea efectelor nefavorabile care decurg din acestea. atenuarea efectelor nefavorabile care decurg din acestea.

Politica bugetara este incompatibila cu deficitul bugetar. F Politica bugetara este incompatibila cu deficitul bugetar. F

Politica bugetara exprima conceptia si actiunile statului privind VENITURILE bugetare, caile si mijloacele de mobilizare a acestora. Politica bugetara exprima conceptia si actiunile statului privind VENITURILE bugetare, caile si mijloacele de mobilizare a acestora.
Politica de RELANSARE reprezinta ansamblul masurilor ce se aplica in fazele de incetinire sau recesiune economica si are drept scop sustinerea activitatii economice, stimuland investitiile, Politica de RELANSARE reprezinta ansamblul masurilor ce se aplica in fazele de incetinire sau recesiune economica si are drept scop sustinerea activitatii economice, stimuland investitiile,
consumul, creditul etc. consumul, creditul etc.

Politica fiscala a statului reprezinta o anumita conceptie a acestuia, precum si un ansamblu de masuri si actiuni privind rolul IMPOZITELOR si taxelor in sistemul veniturilor bugetare. Politica fiscala a statului reprezinta o anumita conceptie a acestuia, precum si un ansamblu de masuri si actiuni privind rolul IMPOZITELOR si taxelor in sistemul veniturilor bugetare.

Politica fiscala este eficienta daca sistemul fiscal asigura veniturile si capacitatea statului de a finanta cheltuielile de intretinere a celor slabi. F Politica fiscala este eficienta daca sistemul fiscal asigura veniturile si capacitatea statului de a finanta cheltuielile de intretinere a celor slabi. F
Politica fiscala scade inclinatia spre consum cand ea are drept efect o repartitie mai echitabila a veniturilor tarii intre familii, prin impozitarea progresiva a veniturilor mari si redistribuirea Politica fiscala scade inclinatia spre consum cand ea are drept efect o repartitie mai echitabila a veniturilor tarii intre familii, prin impozitarea progresiva a veniturilor mari si redistribuirea
unor sume de bani in favoarea familiilor cu venituri reduse. F unor sume de bani in favoarea familiilor cu venituri reduse. F

Politicile active se concretizeaza in masuri si actiuni care sa asigure somerilor involuntari un anumit venit. F Politicile active se concretizeaza in masuri si actiuni care sa asigure somerilor involuntari un anumit venit. F

Politicile de combatere a somajului se impart in politici active si politici pasive. A Politicile de combatere a somajului se impart in politici active si politici pasive. A

Politicile pasive de diminuare a somajului constau in măsuri care sa contribuie la (re)integrarea somerilor in diferite activitati si prevenirea somajului in randul celor ocupati. F Politicile pasive de diminuare a somajului constau in măsuri care sa contribuie la (re)integrarea somerilor in diferite activitati si prevenirea somajului in randul celor ocupati. F

Populatia activa este de 8 milioane persoane iar rata somajului este 10%. Calculati numarul somerilor (in milioane persoane). 800000 sau 0,8 Populatia activa este de 8 milioane persoane iar rata somajului este 10%. Calculati numarul somerilor (in milioane persoane). 800000 sau 0,8

Populatia ocupata a unei tari este de 1800000 persoane iar rata somajului in aceasta tara este de 10%. Sa se calculeze populatia activa a acestei tari. 2000000 Populatia ocupata a unei tari este de 1800000 persoane iar rata somajului in aceasta tara este de 10%. Sa se calculeze populatia activa a acestei tari. 2000000

Populatia totala a unei tari este de 15 milioane persoane din care 9 milioane reprezinta populatie ocupata iar 1 milion sunt someri. Cate procente reprezinta rata somajului? 10 Populatia totala a unei tari este de 15 milioane persoane din care 9 milioane reprezinta populatie ocupata iar 1 milion sunt someri. Cate procente reprezinta rata somajului? 10

Posibilitatea comparatiilor internationale este un avantaj al utilizarii exprimarii PIB la Paritatea Puterii de Cumparare (PPC). A Posibilitatea comparatiilor internationale este un avantaj al utilizarii exprimarii PIB la Paritatea Puterii de Cumparare (PPC). A

Potrivit economistilor scolii clasice, politica financiara a unui guvern trebuie judecata dupa rezultatele obtinute si nu dupa echilibrul sau dezechilibrul bugetelor de stat. F Potrivit economistilor scolii clasice, politica financiara a unui guvern trebuie judecata dupa rezultatele obtinute si nu dupa echilibrul sau dezechilibrul bugetelor de stat. F

Potrivit legii psihologice fundamentale a lui J. M. Keynes, atunci cand venitul disponibil creste, consumul, de regula: c. creste, dar intr-o proportie mai mica decat a venitului Potrivit legii psihologice fundamentale a lui J. M. Keynes, atunci cand venitul disponibil creste, consumul, de regula: c. creste, dar intr-o proportie mai mica decat a venitului

Pregatirea strategiilor de eliminare a subdezvoltarii se face mai ales de tarile dezvoltate si de organismele internationale. F Pregatirea strategiilor de eliminare a subdezvoltarii se face mai ales de tarile dezvoltate si de organismele internationale. F

Prin adaugarea amortizarii capitalului fix la valoarea adaugata bruta se obtine valoarea adaugata neta. F Prin adaugarea amortizarii capitalului fix la valoarea adaugata bruta se obtine valoarea adaugata neta. F

Principalele instrumente de lupta impotriva coruptiei sunt institutiile statului. A Principalele instrumente de lupta impotriva coruptiei sunt institutiile statului. A

Principiul multiplicatorului investitiilor exprima interactiunea care se formeaza intre: c. cresterea venitului si cresterea investitiilor Principiul multiplicatorului investitiilor exprima interactiunea care se formeaza intre: c. cresterea venitului si cresterea investitiilor

Printre cauzele care conduc la aparitia somajului nu se numara: b. cresterea inclinatiei spre economisire Printre cauzele care conduc la aparitia somajului nu se numara: b. cresterea inclinatiei spre economisire

Printre conditiile stabilite Biroul International al Muncii pentru definirea somerului nu se numara: a. sa fie inregistrat la Oficiul Fortei de Munca Printre conditiile stabilite Biroul International al Muncii pentru definirea somerului nu se numara: a. sa fie inregistrat la Oficiul Fortei de Munca

Printre factorii cauzali ai ciclicitatii economice se numara si factorii de REGLEMENTARE, aici intrand interventiile statului in economie, prin parghii si mecanisme economice. Printre factorii cauzali ai ciclicitatii economice se numara si factorii de REGLEMENTARE, aici intrand interventiile statului in economie, prin parghii si mecanisme economice.

Printre politicile active nu se numara: d. ajutorul de somaj Printre politicile active nu se numara: d. ajutorul de somaj

Printre rolurile statului in economie se numara si acela de a elabora programe macroeconomice sau planuri de dezvoltare. A Printre rolurile statului in economie se numara si acela de a elabora programe macroeconomice sau planuri de dezvoltare. A

Printre trasaturile tarilor subdezvoltate se numara nivelul scazut al veniturilor si agravarea problemei datoriei externe. A Printre trasaturile tarilor subdezvoltate se numara nivelul scazut al veniturilor si agravarea problemei datoriei externe. A

Privatizarea are drept obiectiv: b. eficientizarea activitatii intreprinderilor privatizate Privatizarea are drept obiectiv: b. eficientizarea activitatii intreprinderilor privatizate

Produsul dintre deflatorul PIB si PIB real reprezinta: b. PIB nominal Produsul dintre deflatorul PIB si PIB real reprezinta: b. PIB nominal

Produsul Intern Brut nominal exprima valoarea bunurilor finale în preturi curente. A Produsul Intern Brut nominal exprima valoarea bunurilor finale în preturi curente. A
Produsul intern brut (PIB) exprima valoarea totala a bunurilor finale produse de agentii economici autohtoni si straini pe teritoriul tarii, în decursul unui orizont de timp, de obicei un an. A Produsul intern brut (PIB) exprima valoarea totala a bunurilor finale produse de agentii economici autohtoni si straini pe teritoriul tarii, în decursul unui orizont de timp, de obicei un an. A

Produsul Intern Brut exprima valoarea adaugata bruta a bunurilor si serviciilor FINALE produse in interiorul unei tari de catre agentii economici autohtoni si straini, intr-o anumita perioada Produsul Intern Brut exprima valoarea adaugata bruta a bunurilor si serviciilor FINALE produse in interiorul unei tari de catre agentii economici autohtoni si straini, intr-o anumita perioada
de timp, de regula 1 an. de timp, de regula 1 an.
Produsul Intern Brut real reflecta modificarea productiei in economie, prin exprimarea tuturor bunurilor si serviciilor finale produse in diferite perioade de timp in preturile unui an de Produsul Intern Brut real reflecta modificarea productiei in economie, prin exprimarea tuturor bunurilor si serviciilor finale produse in diferite perioade de timp in preturile unui an de
referinta, numite preturi COMPARABILE sau preturi constante. referinta, numite preturi COMPARABILE sau preturi constante.
Produsul Intern Net este intotdeauna mai MIC decat Produsul Intern Brut. Produsul Intern Net este intotdeauna mai MIC decat Produsul Intern Brut.

Produsul national brut (PNB) exprima valoarea productiei finale brute obtinute de agentii economici nationali care isi defasoara activitatea pe teritoriul tarii. F Produsul national brut (PNB) exprima valoarea productiei finale brute obtinute de agentii economici nationali care isi defasoara activitatea pe teritoriul tarii. F
Produsul National Net exprima valoarea productiei finale nete de bunuri si servicii obtinute de catre agentii economici NATIONALI(AUTOHTONI), evaluata in preturile pietei, atat in Produsul National Net exprima valoarea productiei finale nete de bunuri si servicii obtinute de catre agentii economici NATIONALI(AUTOHTONI), evaluata in preturile pietei, atat in
interiorul tarii respective, cat si din activitatea desfasurata in alte tari. interiorul tarii respective, cat si din activitatea desfasurata in alte tari.

Produsul National Net (PNN) include si consumul de capital fix (CCF). F Produsul National Net (PNN) include si consumul de capital fix (CCF). F

Programarea macroeconomica in cadrul economiei de piata nu poate fi: c. imperativa Programarea macroeconomica in cadrul economiei de piata nu poate fi: c. imperativa

Progresul economic reprezinta un efect, in timp, al cresterii si dezvoltarii economice. A Progresul economic reprezinta un efect, in timp, al cresterii si dezvoltarii economice. A

Progresul tehnic este un factor direct al cresterii economice. A Progresul tehnic este un factor direct al cresterii economice. A

Proportia investitiilor pentru cercetare dezvoltare in PIB, vizeaza exclusiv latura cantitativa a progresului tehnic. A Proportia investitiilor pentru cercetare dezvoltare in PIB, vizeaza exclusiv latura cantitativa a progresului tehnic. A

Protectia sociala: c. este asigurata atat de catre stat cat si de agentii economici privati Protectia sociala: c. este asigurata atat de catre stat cat si de agentii economici privati

Punctul de relansare este punctul in care: b. factorii ce concura la incurajarea cresterii economice preiau dominatia asupra factorilor ce franeaza cresterea economica Punctul de relansare este punctul in care: b. factorii ce concura la incurajarea cresterii economice preiau dominatia asupra factorilor ce franeaza cresterea economica

Puterea de cumparare a monedei este cantitatea de bunuri si servicii care poate fi cumparata cu o unitate monetara. A Puterea de cumparare a monedei este cantitatea de bunuri si servicii care poate fi cumparata cu o unitate monetara. A

Rata consumului are o tendinta de reducere atunci cand: a. venitul creste Rata consumului are o tendinta de reducere atunci cand: a. venitul creste

Rata marginala de impozitare reprezinta raportul dintre cresterea IMPOZITELOR si cresterea veniturilor. Rata marginala de impozitare reprezinta raportul dintre cresterea IMPOZITELOR si cresterea veniturilor.

Rata optima de presiune fiscala constituie acel prag de impunere pana la care si dincolo de care incasarile fiscale sunt mai SLABE(REDUSE)(MICI). Rata optima de presiune fiscala constituie acel prag de impunere pana la care si dincolo de care incasarile fiscale sunt mai SLABE(REDUSE)(MICI).

Rata optima de presiune fiscala este: a. acel prag de impunere care asigura maximul incasarilor fiscale Rata optima de presiune fiscala este: a. acel prag de impunere care asigura maximul incasarilor fiscale

Rata somajului se determina ca raport intre: c. numarul de someri si populatia activa Rata somajului se determina ca raport intre: c. numarul de someri si populatia activa

Rolul statului in economie se realizeaza numai prin protectia sociala a populatiei. F Rolul statului in economie se realizeaza numai prin protectia sociala a populatiei. F

Scaderea nivelului de impunere fiscala are efecte pozitive atunci cand : b. asigura cresterea accentuata a veniturilor impozabile Scaderea nivelului de impunere fiscala are efecte pozitive atunci cand : b. asigura cresterea accentuata a veniturilor impozabile
Scenariu al dezvoltarii economice mondiale inseamna: c. un model explicativ-explorativ al evolutiei economiei mondiale sub impactul factorilor subiectivi, al deciziei, asupra Scenariu al dezvoltarii economice mondiale inseamna: c. un model explicativ-explorativ al evolutiei economiei mondiale sub impactul factorilor subiectivi, al deciziei, asupra
dinamicii vietii economice mondiale dinamicii vietii economice mondiale

Schimbarea cantitatii de bunuri si servicii produse, cat si modificarea pretului acestora influenteaza marimea PNB. A Schimbarea cantitatii de bunuri si servicii produse, cat si modificarea pretului acestora influenteaza marimea PNB. A
Scopul indexarii pensiilor si salariilor este sa acopere, total sau partial, efectele inflatiei, prin compensarea cresterii preturilor si a scaderii puterii de cumparare a banilor. A Scopul indexarii pensiilor si salariilor este sa acopere, total sau partial, efectele inflatiei, prin compensarea cresterii preturilor si a scaderii puterii de cumparare a banilor. A

Se poate masura perioada ciclului economic fie intre doua puncte de contractie, fie intre doua puncte de relansare. A Se poate masura perioada ciclului economic fie intre doua puncte de contractie, fie intre doua puncte de relansare. A

Se presupun urmatoarele: PNB = 3000 . Consumul personal = 2400. Consumul public = 100. Consumul de capital fix = 150. Marimea PNN este: b. 2850 Se presupun urmatoarele: PNB = 3000 . Consumul personal = 2400. Consumul public = 100. Consumul de capital fix = 150. Marimea PNN este: b. 2850

Serviciul datoriei nu inseamna rambursarea imprumuturilor si achitarea dobanzilor aferente. F Serviciul datoriei nu inseamna rambursarea imprumuturilor si achitarea dobanzilor aferente. F

Serviciul datoriei publice consta numai in rambursarea imprumutului. F Serviciul datoriei publice consta numai in rambursarea imprumutului. F

Stabilitatea macroeconomica asigura, impreuna cu un cadru legislativ adecvat, credibilitatea climatului de afaceri. A Stabilitatea macroeconomica asigura, impreuna cu un cadru legislativ adecvat, credibilitatea climatului de afaceri. A

Starea de dezechilibru determinata doar de masa monetara existenta se numeste inflatie. F Starea de dezechilibru determinata doar de masa monetara existenta se numeste inflatie. F
Statul efectueaza cheltuieli publice, sub forma de investitii, in valoare de 20 miliarde unitati monetare. Sa se calculeze sporul de venituri ce se va obtine, stiind ca multiplicatorul cheltuielilor Statul efectueaza cheltuieli publice, sub forma de investitii, in valoare de 20 miliarde unitati monetare. Sa se calculeze sporul de venituri ce se va obtine, stiind ca multiplicatorul cheltuielilor
bugetare este 3. 60 bugetare este 3. 60
Strategia “dezvoltare spre exterior” pune in centrul procesului dezvoltarii accelerarea cresterii economice, sporirea venitului national, pe care le identifica cu progresul economic si social Strategia “dezvoltare spre exterior” pune in centrul procesului dezvoltarii accelerarea cresterii economice, sporirea venitului national, pe care le identifica cu progresul economic si social
general. F general. F
Strategia de „dezvoltare spre interior” pune în centrul procesului dezvoltării accelerarea cresterii economice, sporirea venitului national, pe care le identifică cu progresul economic si social Strategia de „dezvoltare spre interior” pune în centrul procesului dezvoltării accelerarea cresterii economice, sporirea venitului national, pe care le identifică cu progresul economic si social
general. A general. A

Subdezvoltarea este o etapa necesara in calea spre progres economic si social al unei tari. F Subdezvoltarea este o etapa necesara in calea spre progres economic si social al unei tari. F

Subdezvoltarea nu are nimic in comun cu numarul si cresterea populatiei. F Subdezvoltarea nu are nimic in comun cu numarul si cresterea populatiei. F

Subdezvoltarea nu este determinata exclusiv de absenta resurselor de crestere economica. A Subdezvoltarea nu este determinata exclusiv de absenta resurselor de crestere economica. A

Somajul ciclic este generat de evolutia CICLULUI economic Somajul ciclic este generat de evolutia CICLULUI economic
Somajul CONJUNCTURAL este efectul restrangerii activitatii economice in unele ramuri sau sectoare, sub efectul unor factori conjuncturali economici, politici, sociali, interni si Somajul CONJUNCTURAL este efectul restrangerii activitatii economice in unele ramuri sau sectoare, sub efectul unor factori conjunctur ali economici, politici, sociali, interni si
internationali. internationali.

Somajul este o stare de dezechilibru pe piata muncii , in cadrul careia exista un EXCEDENT de oferta de munca fata de cererea de munca. Somajul este o stare de dezechilibru pe piata muncii , in cadrul careia exista un EXCEDENT de oferta de munca fata de cererea de munca.

Somajul este un dezechilibru macroeconomic care apare atunci cand cererea de munca (Cl) si oferta de munca (Ol) se afla în relatia: b. Ol > Cl Somajul este un dezechilibru macroeconomic care apare atunci cand cererea de munca (Cl) si oferta de munca (Ol) se afla în relatia: b. Ol > Cl

Somajul este un fenomen intamplator, fara nici un rol pozitiv in economia de piata. F Somajul este un fenomen intamplator, fara nici un rol pozitiv in economia de piata. F

Somajul SEZONIER este legat de restrangerea activitatii economice in anumite anotimpuri ale anului. Somajul SEZONIER este legat de restrangerea activitatii economice in anumite anotimpuri ale anului.

Somajul STRUCTURAL deriva din reconversiunea unor activitati economice, din restructurarile de ramura si subramura impuse de progresul tehnic. Somajul STRUCTURAL deriva din reconversiunea unor activitati economice, din restructurarile de ramura si subramura impuse de progresul tehnic.

Somajul TEHNOLOGIC este efectul introducerii noilor tehnologii, care impun un nou mod de organizare a productiei si a muncii si, in consecinta, o reducere a locurilor de munca. Somajul TEHNOLOGIC este efectul introducerii noilor tehnologii, care impun un nou mod de organizare a productiei si a muncii si, in consecinta, o reducere a locurilor de munca.

Somajul VOLUNTAR cuprinde persoanele care refuza locurile de munca oferite, care se transfera de la un loc de munca la altul din diferite motive personale. Somajul VOLUNTAR cuprinde persoanele care refuza locurile de munca oferite, care se transfera de la un loc de munca la altul din diferite motive personale.
Structurile componente esentiale ale economiei mondiale sunt: c. economiile nationale, diviziunea mondiala a muncii si relatiile economice internationale, dreptul international si Structurile componente esentiale ale economiei mondiale sunt: c. economiile nationale, diviziunea mondiala a muncii si relatiile economice internationale, dreptul international si
institutiile economice mondiale institutiile economice mondiale

Stiind ca exportul este de 4000 miliarde u.m., PIB = 10.000 miliarde u.m. si importul este 1000 miliarde u.m., cate procente este ponderea exportului net in PIB? 30 Stiind ca exportul este de 4000 miliarde u.m., PIB = 10.000 miliarde u.m. si importul este 1000 miliarde u.m., cate procente este ponderea exportului net in PIB? 30
Stiind ca in t1, totalul impozitelor a crescut cu 30%, fata de t0, cand erau de 100 de miliarde u.m., iar veniturile totale erau, in t1, de 600 miliarde u.m., adica de 1,2 ori mai mari fata de Stiind ca in t1, totalul impozitelor a crescut cu 30%, fata de t0, cand erau de 100 de miliarde u.m., iar veniturile totale erau, in t1, de 600 miliarde u.m., adica de 1,2 ori mai mari fata de
perioada anterioara, sa se calculeze cate procente este rata marginala de impunere fiscala. 30 perioada anterioara, sa se calculeze cate procente este rata marginala de impunere fiscala. 30

Stiind ca multiplicatorul investitiilor este 5, determinati inclinatia marginala spre consum. 0,8 Stiind ca multiplicatorul investitiilor este 5, determinati inclinatia marginala spre consum. 0,8

Stiind ca multiplicatorul investitiilor este 5, determinati inclinatia marginala spre economii. 0,2 Stiind ca multiplicatorul investitiilor este 5, determinati inclinatia marginala spre economii. 0,2

Stiind ca rata dobanzii nominale este 13%, iar rata inflatiei este 8%, calculati rata dobanzii reale(in procente). 5 Stiind ca rata dobanzii nominale este 13%, iar rata inflatiei este 8%, calculati rata dobanzii reale(in procente). 5

Sunt considerati factori cauzali ai ciclicitatii economice: c. factorii de infrastructura Sunt considerati factori cauzali ai ciclicitatii economice: c. factorii de infrastructura

Taxa pe Valoarea Adaugata este un impozit indirect. A Taxa pe Valoarea Adaugata este un impozit indirect. A

Teoriile EXOGENE incearca sa explice formarea ciclului economic prin factori exteriori procesului economic propriu-zis. Teoriile EXOGENE incearca sa explice formarea ciclului economic prin factori exteriori procesului economic propriu-zis.

Tipul extensiv de crestere este specific tarilor avansate economic. F Tipul extensiv de crestere este specific tarilor avansate economic. F

Tipul intensiv de crestere economica este caracteristic acelor economii nationale care: c. sunt capabile sa genereze si sa absoarba pe scara larga progresul tehnic Tipul intensiv de crestere economica este caracteristic acelor economii nationale care: c. sunt capabile sa genereze si sa absoarba pe scara larga progresul tehnic

Tipul intensiv de crestere economica se caracterizeaza prin contributia preponderenta a laturilor calitative ale factorilor directi la sporirea PNB. A Tipul intensiv de crestere economica se caracterizeaza prin contributia preponderenta a laturilor calitative ale factorilor directi la sporirea PNB. A

Tarile cu un nivel ridicat al dezvoltarii umane au valori ale Indicatorului Dezvoltarii Umane cuprinse in intervalul ( 0,5 - 0,8 ). F Tarile cu un nivel ridicat al dezvoltarii umane au valori ale Indicatorului Dezvoltarii Umane cuprinse in intervalul ( 0,5 - 0,8 ). F

Un concept mai larg decat NIVELUL de trai, cuprinzand pe langa aspectele cantitative si dimensiuni calitative, este calitatea vietii. Un concept mai larg decat NIVELUL de trai, cuprinzand pe langa aspectele cantitative si dimensiuni calitative, este calitatea vietii.

Una din trasaturile a economiilor tarilor in curs de dezvoltare o constituie coexistenta mai multor tipuri de economie. A Una din trasaturile a economiilor tarilor in curs de dezvoltare o constituie coexistenta mai multor tipuri de economie. A

Venitul National, atunci cand este evaluat la preturile pietei, este denumit si Produsul National Net. F Venitul National, atunci cand este evaluat la preturile pietei, este denumit si Produsul National Net. F

Venitul national este produsul national NET evaluat la preturile factorilor de productie. Venitul national este produsul national NET evaluat la preturile factorilor de productie.

Veniturile bugetare din impozite depind de performantele economice. A Veniturile bugetare din impozite depind de performantele economice. A

Veniturile bugetare se alcatuiesc in totalitate din resurse fiscale si nefiscale. A Veniturile bugetare se alcatuiesc in totalitate din resurse fiscale si nefiscale. A

Veniturile din societate trebuie distribuite conform functiei de UTILITATE marginala. Veniturile din societate trebuie distribuite conform functiei de UTILITATE marginala.

Veniturile formate in procesul repartitiei secundare (redistribuirii) se numesc venituri de TRANSFER. Veniturile formate in procesul repartitiei secundare (redistribuirii) se numesc venituri de TRANSFER.

Veniturile realizate de catre cetatenii romani care lucreaza in Italia sunt incluse in: b. PNB al Romaniei si PIB al Italiei Veniturile realizate de catre cetatenii romani care lucreaza in Italia sunt incluse in: b. PNB al Romaniei si PIB al Italiei

VN (venitul national) nu este in nici un caz egal cu PNN (produsul national net). F VN (venitul national) nu este in nici un caz egal cu PNN (produsul national net). F