Sunteți pe pagina 1din 17

MICROECONOMIE

1. Obiectul de studiu al economiei politice l reprezint:


d) comportamentul indivizilor privind utilizarea resurselor.
2. Leea economic! :
b) este un act normativ ;
". Economia politic! este o #tiin$! economic!
a) teoretico aplicativ;
%. Induc$ia ca metoda de analiz! economic! presupune:
d) cercetarea pornete de la particular la general
&. Riscul n economia de pia$! este enerator de:
d) pierdere.
'. Incertitudinea n economia de pia$! presupune
a) nesiguran;
(. )n *unc$ie de caracterul tridimensional al *iin$ei umane+ ne,oile pot *i clasi*icate ast*el:
d) nevoi primare, sociale i complexe
-. .ormarea economiei ca #tiin$! a parcurs mai multe etape ca #i celelalte #tiin$e. Intre
acestea se ramarc! prima etap! care este de*init! ca:
c) pretiinific
/. .aza pre#tiin$i*ic! cuprinde perioada:
c) din antichitate pn n secolul al !"###$lea
10. .aza pre#tiin$i*ic! a *ost marcat! de:
c) viziunea lui %ristotel i &laton
11. Cele mai importante de*ibni$ii ale *azei pre#tiin$i*ice se re*er! la:
a) economia ca tiin a bogiei
12. 12ndirea economic! a E,ului Mediu e *ost leat! de concep$ia cre#tin! a scolasticilor cu
pri,ire la con#tiin$! #i etic! care se re*erea la:
d) teoria preului 'ust i incriminrii ratei nalte a dobnzii.
1". Ideile mo#tenite de la antic3itate #i e,ul mediu au dus la apari$ia incipient! a teoriei
economice denumit! :
c) gndire mercantilist
1%. 4eoria mercantilist! situeaz! n centrul acti,it!$ii economice:
c) comerul considerndu$se ca bani aurul i argintul, ca form ideal a bogiei sociale;
1&. .aza a doua a procesului de *ormare #i dez,oltare a #tiin$ei economice a cuprins
perioada:
c) ()*+ (,)+.
1'. .azei a doua a procesului de *ormare #i dez,oltare a #tiin$ei economice i este
caracteristic! 2ndirea:
a) fiziocrat
1(. Curentul de 2ndire *iziocrat situeaz! analiza bo!$iei n :
c) sfera produciei n agricultur
1-. .aza a doua a procesului de *ormare #i dez,oltare a #tiin$ei economice cuprinde
contribu$iile aduse de reprezentantul:
a) fiziocrailor n runte cu -rancois .uesna/ i 0. 1. 2a/
1/. 5coala clasic! enlez! este reprezentat! de:
a) %. 2mith, 3. 4icardo i 0. 2t. 5ill;
20. Cea de6a treia *az! a e,olu$ei #tiin$ei economice cuprinde perioada:
c) (,)+$(67+.
21. In cea de6a treia *az! #tiin$a economic! este a#ezat! pe *undamente noi+ marcate de
teoria:
c) marginalist, echilibrului general i echilibrului parial.
22. 5coala de la 7iena+ care este o dominant! a celei de6a treia *aze a e,olu$iei #tiin$ei
economice+ *undamenteaz! teoria:
a) marginalist a valorii;
2". 5coala de la Laussane *ormuleaz! teoria :
b) echilibrului general;
2%. 5coala de la Cambride *ormulez! teoria :
c) echilibrului parial.
2&. Cea de6a patra *az! a e,olu$iei #tiin$ei economice cupinde inter,alul:
c) (67+$(6)+.
2'. Caracteristica celei de6a patra *aze a #tiin$ei economice o reprezint! apro*undarea
cunoa#terii economice care se remarc! prin:
a) trecerea de la analiza microeconomic la cea macroeconomic i mondoeconomic;
b) studierea concurenei imperfecte;
c) cercetarea evoluiei economiei globale;
89a:b:c;
2(. Obiectul economiei politice ca #tiin$! l reprezint! :
c) studiul comportamentului uman ca relaie ntre trebuine i resusele rare;
2-. Economia politic! n calitate de #tiin$! ne o*er! un ansamblu coerent de cuno#tin$e
despre :
a) realitatea economica incon'uratoare, o reflectare generalizata a acesteia;
b) reprezinta suportul stiintific al politicii economice;
c) evidentiaza conexiunile dintre fenomenele si procesele economice, legatura nemi'locita
cu productia, circulatia, repartitia si consumul bunurilor economice;
89a:b:c;
2/. )n structura actual! a ne,oilor umane se remarc!:
a) tendina de cretere a ponderii bunurilor alimentare;
"0. <tructura economiei na$ionale cuprinde:
a) unitile administratiei teritoriale;
"1. Resursele primare reprezint!:
d) minereu de fier i iei.
"2. Ne,oile umane sunt:
b) dinamice ;
"". Raritatea resurselor se de*ine#te prin:
c) insuficiena acestora fa de nevoi;
"%. Ne,oia de tele,izor #i de enerie electric! sunt considerate:
a) complemetare;
"&. Identi*ica$i din elementele enumerate tr!s!turile caracteristice ale ne,oilor umane:
b) sunt nelimitate ca numr;
d) limitate n capacitate.
C9b:d;
"'. Care din enun$urile de mai =os nu e>prim! o tr!s!tur! caracteristic! a ne,oilor umane
c) indiferente;
"(. Ne,oile umane sunt:
a) eminamente subiective;
"-. Ne,oile umane+ con#tientizate se trans*orm! n:
a) mobil al activitii umane ;
"/. Interesele economice e>prim! :
b) nevoile indivizilor i socio$grupurilor ;
%0. ?in *ormularea de mai =os identi*ica$i elementele care de*inesc cateorii de interese:
a) interese personale ale fiecrui individ;
d) interese de socio$grupuri.
C9a:d;
%1. Resursele economice se de*inesc ca:
a) totalitatea elementelor utilizate n producerea de noi bunuri economice;
%2. Resursele economice cuprind :
a) resurse naturale si umane ;
%". <tructura te3noloic! a economiei na$ionale se re*er! la:
a) tehnicile i tehnologiile de producie folosite ;
%%. Capitalul reprezint:
c) elementele care particip la producerea altor bunuri;
%&. Capitalul *i> n *unctie de ,olumul productiei este:
b) nevariabil;
%'. Capitalul este un *actor de produc$ie
b) derivat ;
%(. Cateoria de neo*actorilor de produc$ie cuprinde:
b) activitatea managerial ;
%-. Care din elementele de mai =os a*late n proprietatea unei *irme *ac parte din capitalul
*i>:
%. cladirile seciilor de producie ;
8. mainile i utila'ele din seciile de producie ;
a; 8:C@
%/. Natura ca *actor de produc$ie reprezint!:
c) resurse de materii prime;
&0. Capitalul circulant include n componen$a sa:
a) costul de producie;
b) salariile personalului tehnico$administrativ;
c) costul marginal;
d) nici unul din elementele enumerate.
&1. Munca este un *actor de produc$ie:
c) creativ;
&2. 7aloarea de in,entar a unui utila= este de 10.000 u.m.+ timpul de utilizare de 10 ani.
Care este ,aloarea amortiz!rii anuale:
b) (.+++ u.m.;
&". Azura moral! a capitalului *i> implic! pentru proprietar:
c) pierderi sau costuri mai mari pentru c sunt nlocuite utila'ele mai vechi ;
&%. 8mortizarea capitalului *i> reprezint!:
b) recuperarea treptat a capitalului fix;
&&. Munca+ n calitate de *actor de produc$ie are ca tr!s!tur! caracteristic!:
a) singurul factor activ;
&'. Identi*ica$i din elementele enumerate de*ini$ia care caracterizeaz! tr!s!tura speci*ic! a
*actorului Bmunc!C:
b) este un factor creativ;
&(. Natura este un *actor de produc$ie:
c) originar;
&-. Natura ca *actor de produc$ie cuprinde urm!toarele componente:
b) pmntul;
d) resursele minerale.
?9b:d;
&/. Azura *izic! a capitalului *i> este enerat! de:
b) utilizarea efectiv i aciunea factorilor fizico$chimici;
'0. Azura moral! a capitalului *i> este enerat! de:
c) progresul tehnic i tehnologic;
'1. Azura *izic! a capitalului *i>:
c) este o rezultant obiectiv a utilizrii efective a capitalului fix;
'2. Droresul *actorilor de produc$ie e>prim!:
a) schimbrile tehnice i tehnologice;
b) reducerea consumului de materii prime i energie;
89a:b;
'". ?intre neo*actori se poate men$iona:
a) procesul de inovare;
'%. ?in cele enumerate identi*ica$i *ormularea incorect! re*eritoare la neo*actorii de
produc$ie:
d) natura i munca.
'&. Costul de produc$ie reprezint:
b) totalitatea cheltuielilor pentru producerea i desfacerea bunurilor;
''. Costul marinal reprezint!:
d) costul generat de modificarea cu o unitate a produciei.
'(. )n cazul n care costul ,ariabile cre#te direct propo$ional cu produc$ia sunt ade,!rate
rela$iile:
%. 8mg 9 8:5
1. 8mg 9 8"5+ 9 8"5(
a; 8:E FFF
'-. Latura te3nic! a procesului de combinare a *actorilor de produc$ie ,izeaz! asocierea
acestora sub raportul:
b) tehnic;
'/. Costul mediu e>prim!:
d) costurile pe unitatea de produs.
(0. Latura economic! a procesului de combinare a *actorilor de produc$ie ,izeaz! asocierea
din punct de ,edere:
c) al minimizrii costului de producie ;
(1. Reducerea costului de produc$ie are drept e*ect:
a) creterea profitului ;
(2. Costul marinal are aceea#i m!rime cu:
d) costurile variabile pe care le genereaz modificarea cu o unitate a produciei.
(". Indicatorii microeconomici se re*er! la
c) cifra de afaceri ;
(%. Combinarea *actorilor de produc$ie este posibil! datorit!:
a) divizibilitii i adaptabilitii acestora;
(&. ?ac! producti,itatea capitalului cre#te+ n mod normal scade:
a) costul total mediu;
('. <ubstituirea *actorilor de produc$ie este determinat! de:
b) reducerea costurilor de producie;
((. Costul total mediu scade c2nd:
b) dinamica productivitii muncii o devanseaz pe cea a salariului mediu;
(-. Droducti,itatea marinal! a *actorului de produc$ie > e>prim!:
a) sporul de producie ca urmare a ceterii consumului cu o unitate;
(/. La un cost *i> mediu de 10 u.m. #i la o cre#tere de n ori a produc$iei directe
propor$ional! cu cre#terea costurilor ,ariabile+ costul unitar:
b) scade;
-0. Limitele combin!rii *actorilor de produc$ie sunt determinate de *aptul c!:
a) unii factori nu sunt substituibili ;
-1. O *irm! #i ma>imizeaz! pro*itul total atunci c2nd:
d) costul marginal este egal cu venitul marginal.
-2. Costul de oportunitate reprezint!:
a) costul celei mai bune alternative la care se renun atunci cnd se alege o variant din
cele posibile din alocarea resurselor;
-". Leea randamentelor nepropor$ionale e>prim! rela$ia e>ist! ntre:
a) volumul produciei obinute i schimbrile factorilor de producie;
-%. Identi*ica$i din elementele enumerate tr!s!tura caracteristic! a *actorilor de produc$ie:
b) divizibili;
-&. .unc$ia de produc$ie este dat! de rela$ia:
a) . 9 f;< = >);
-'. Izocuanta reprezint!:
b) combinaiile posibile ntre factorii de producie pentru obinerea unui volum dat de
bunuri ;
-(. Identi*ica$i *ormula matemetic! corect! care de*ine#te rata marinal! de substitu$ie a
*actorului munc! cu *actorul capital:
d) 4ms 9 $?>@?< AAA
--. Care dintre indicatorii enumera$i mai =os nu e>prim! e*icien$a combin!rii *actorilor de
produc$ie:
d) profitul.
-/. Leea randamentelor nepropor$ionale e>prim! rela$ia dintre:
c) producia suplimentar obinut i factorii suplimentari;
/0. Rezultatele microeconomice se e,iden$iaz! prin indicatorii microeconomici :
b) cifra de afaceri ;
/1. ?in elementele enumerate mai =os re*eritoare la indicatorii macroeconomici identi*ica$i
*ormularea incorect!:
a) cifra de afaceri;
/2. Costul marinal este cu 2&G mai mare dec2t C4M0. Costul *i> 9C.; reprezint! 2&G din
C40 #i 20G din C41. Cunosc2nd H0 I 10000 buc+ C70 I 2+2& mil+ costul marinal #i ,aria$ia
produc$iei reprezint!B
c) 7)*; C+++;
/". In condi$ile n care produc$ia cre#te cu '0G+ costul *i> mediu:
d) scade la DC,*E ;scade cu 7),*E).
/%. In 40+ H I 200 @ n 41+ C4 I - mil. In 41 produc$ia se reduce cu 10G+ iar C7 e,olueaz!
propor$ional cu H+ de,enind &+% mil. C7M+ C.+ C40+ C41 au ,alorile :
b) 7++++ ; C mil ; , mil ; ),F mil ;
/&. In 40 costul reprezint! '0G din totalul ncas!rilor. In 41+ ncas!rile cresc cu 20G+ iar
C4 r!m2ne constant. Ca urmare+ pro*itul total :
b) crete cu *+E ;
/'. An aent economic ob$ine lunar 2000 de buc!$i din bunul J+ cu un cost total de 1'0000
u.m.+ din care costurile *i>e reprezint! 2&G.
<! se calculeze costul ,ariabil+ costul total mediu+ costul *i> mediu #i costul ,ariabil mediu.
C7 C4M C.M C7M
b) (C++++ ,+ C+ D+
/(. O societate comercial! a produs ntr6un an &00 de buc!$i produse *inite+ cu urm!toarele
costuri de produc$ie:
Elemente de cost 7aloare
Materii prime 100 u.m.
Materiale au>iliare &0 u.m.
Combustibil+ enerie+ ap! "0 u.m.
<alarii+ din care "0G salarii 4E<8 -0 u.m.
8mortizarea capitalului *i> 10 u.m.
C3irii+ iluminat+ nc!lzire %0 u.m.
<! se determine: costul *i> 9C.;+ costul ,ariabil 9C7; #i costul total 9C4;
C. C7 C4
b) )F (7D C(+;
/-. La momentul 40 un aent economic ob$ine o produc$ie H0 I 20 buc+ costurile totale
9C40; *iind de 2%'00 u.m. La momentul 41 produc$ia ob$inut! 9H1; este de 2& buc+ iar costul
total 9C41; de "2-00 u.m. <! se determine costurile totale medii la momentele 40 #i 41 #i
costul marinal 9Cm;: C4M0 C4M1 Cm
a) (C7+ (7(C (DF+;
//. <istemele teoretice de oranizare #i *unc$ionare a economiei de sc3imb se re*er! la:
a) sitemul economiei de pia;
100. 4estamentul reprezint! o tranzac$ie:
d) unilateral.
101. Oranizarea economiilor na$ionale corespunde:
c) sistemului real;
102. Economia natural! ca sistem de oranizare a acti,it!$ii economice se bazeaz! pe:
b) autoconsum;
10". Economia de sc3imb este *orma de oranizare a acti,it!$ii economice n care ne,oile se
satis*ac prin:
b) intermediul schimbului;
10%. O tr!s!tur! a economiei de pia$! o reprezint!:
b) autonomia i independena agenilor economici;
10&. Mar*a este un bun economic :
c) destinat vnzrii cumprrii ;
10'. 4ranzac$iile unilaterale presupun:
d) drept de motenire.
10(. <pecializarea aen$ilor economic permite acestora s! ob$in!:
a) un avanta' absolut ;
10-. Re$ine$i tr!s!turile care de*inesc economia de sc3imb din elementele enumerate mai
=os:
b) autonomia i independena agenilor economici;
10/. ?in elementele de mai =os identi*ica$i *ormul!rile incorecte re*eritoare la tr!s!turile
economiei de sc3imb:
d) bunurile economice sunt destinate autoconsumului.
110. <pecializarea aen$ilor economici este determinat! de:
b) diviziunea social a muncii;
111. 8,anta=ul absolut al specializ!rii aen$ilor economici se re*lect! n:
b) situaia cnd produc o cantitate dat de bunuri cu resurse mai puine fa de ali ageni
economici ;
112. 8,anta=ul relati, 9comparati,; ob$inut de un aent economic este dat de:
c) un cost mai mic pentru producerea unui bun fa de un alt bun pe care ar putea s l realizeze
n condiii de eficien.
11". In economia de sc3imb bunurile economice sunt destinate:
b) schimbului;
11%. Eanii ndeplinec *unc$ia de:
a) mi'loc de plat ;
11&. .unc$ia de mi=loc de sc3imb a banilor reprezint!:
c) suma de bani achitat pentru procurarea unui bun;
11'. .unc$ia de economisire a banilor reprezint!:
c) constituirea de depozite bancare;
11(. Care a *ost prima *orm! de e>isten$! a banilor:
d) banii bunuri.
11-. Eanii de 32rtie propriu6zis! se materializeaz! n :
c) hrtie moned ;
11/. Eanii de cont semni*ic! :
c) moneda scriptural condiionat de depozitele bancare ;
120. .unc$ia de instrument de rezer,! #i economisire a banilor este condi$ionat! de:
c) meninerea puterii de cumprare a banilor;
121. Care din aprecierile de mai =os e>prim! un atribut al propriet!$ii:
d) posesiunea i dreptul de dispoziie.
122. Dluralismul *ormelor de proprietate n economia de pia$! este:
d) o cerin a competiiei n utilizarea raional a resurselor.
12". Dluralismul *ormelor de proprietate este caracteristic:
d) economiei de pia.
12%. )nstr!inarea total! a atributelor propriet!$ii poate a,ea loc prin:
d) vnzare$cumprare.
12&. )ntreprinderea are ca obiect de acti,itate:
d) producerea de bunuri economice.
12'. Identi*ica$i cateoria de aen$i economici din cele enumerate:
d) mena'e.
12(. 8dministra$iile *inanciare au ca obiect de acti,itate :
d) colectarea taxelor i impozitelor
12-. )ntreprinderea ca aent economic B
d) are idependen economic i autonomie financiar.
12/. Identi*ica$i din cele de mai =os *orma de *uzionare a ntreprinderilor:
d) concentarea pe orizontal.
1"0. Identi*ica$i *orma de oranizare a a*acerilor:
d) ntreprinderi i cooperative
1"1. ?in punct de ,edere institu$ional+ clasi*icarea aen$ilor economici cuprinde:
b) gospodriile sau mena'ele;
1"2. ?in elementele de mai =os identi*ica$i *ormularea incorect! a cateoriilor de aen$i
economici :
d) microeconomia i mezoeconomia.
1"". 8dministra$iile publice au ca obiect de acti,itate pre,!zut de lee :
c) redistriburea veniturilor i a avuiei;
1"%. Institu$iile de credit #i societ!$ile de asiur!ri au ca *unc$ie principal!:
c) intermediar financiar ntre agenii economici;
1"&. 8en$ii economici care desemneaz! str!in!tatea au ca obiect de acti,itate:
b) mi'locirea relaiilor dintre rile de provenien i ara unde i desfoar activitatea;
1"'. Concentrarea pe orizontal! ,izeaz!:
a) specializarea pe plan tehnologic;
1"(. Concentrarea pe ,ertical! presupune:
c) reunirea ntreprinderilor pentru a cuprinde un ntreg circuit economic de la aprovizionare la
service;
1"-. Concentrarea prin conlomerat reprezint!:
b) gruparea unor ntreprinderi dup interesul financiar i de difuzare a riscurilor;
1"/. 8socia$ii unei ntreprinderi care au calitatea de comandita$i r!spund pentru oblia$iile
societ!$ii :
b) au rspundere nelimitat ;
1%0. Dersoanele asociate n cadrul unei *irme n calitate de comanditari au o r!spundere
*a$! de oblia$iile *irmei:
d) rspunderea se limiteaz la aportul de capital a fiecruia.
1%1. Reia 8utonom! ca aent economic reprezint! o *orm! de ntreprindere care are ca
obiect de acti,itate:
c) producerea de bunuri economice n scopul obinerii de profit;
1%2. Nu constituie o tr!s!tur! a pie$ei cu concuren$! per*ect!:
b) diversitatea produselor;
1%". Mani*estarea concuren$ei n condi$iile normale nu este posibil! atunci c2nd:
c) economia este condus n mod centralizat;
1%%. Dia$a de monopol #i de monopson se caracterizeaz! prin:
d) posibilitatea unui singur agent economic de a stabili preul.
1%&. )n cadrul economiei de pia$! concuren$a realizeaz! o selec$ie a produc!torilor
elimin!nd:
c) firmele care nregistreaz pierderi ;
1%'. O pia$! care se apropie cel mai mult de pia$a cu concuren$! per*ect! este:
c) piaa bursier;
1%(. Dia$a care are un num!r mare de produc!tori #i cump!r!tori de talie relati, mic! este:
c) pia cu concuren monopolistic ;
1%-. Identi*ica$i dintre elementee de mai =os mi=loacele economice utilizate n lupta
concuren$ial!:
c) reducerea preului de vnzare;
1%/. Care din *ormul!rile de mai =os nu se re*er! la mi=loacele economice utilizate n lupta
concuren$ial!:
c) promovarea preului de monopol;
1&0. Mi=loacele e>traeconomice utilizate n lupta concuren$ial! se re*er! la:
c) furnizarea de informaii generale pentru clieni;
d) utilizarea unor presiuni morale asupra clienilor.
C9c+ d;
1&1. Concuren$a are ca *unc$ia n economia de pia$!:
c) reducerea pretului de vnzare;
1&2. Concuren$a monopolistic! ntrune#te aproape toate premisele:
a) concurenei perfecte ;
1&". Concuren$a loial! semni*ic! :
c) folosirea instrumentelor eonomice legale ;
1&%. O*erta de bunuri reprezint!
c) cantitatea de bunuri dorit a fi vndut la un pre dat ;
1&&. C3eltuielile unui consumator pentru cump!rarea unui bun cresc n situa$ia n care
cererea pentru bunul respecti, este:
1. elastic iar preul scade
8. inelastic i preul crete
a; E:C@
1&'. )n cazul unei pie$e cu o*ert! inelastic! modi*icarea pre$ului determin! o sc3imbare
procentual! a o*ertei:
a) mai mic dect ( ;
1&(. Cererea de bunuri este in*luen$at! de:
a) mrimea veniturilor;
1&-. O*erta de bunuri este in*luen$at! de:
c) costul produciei;
1&/. Cererea de bunuri economice reprezint!:
c) cantitatea de bunuri dorit i achiziionat de un cumprtor la un moment dat ;
1'0. Cererea de bunuri este in*luen$at! de:
c) preul bunurilor;
1'1. )n cazul unei pie$e cu cerere elastic! modi*icarea pre$ului determin! o modi*icare
procentual! a cererii:
b) mai mare ;
1'2. Care din *ormulele de mai =os sunt corecte :
a) cererea reprezint cantitatea de bunuri dorit i cumprat de un individ la un timp i un pre
unitar dat ;
1'". Con$inutul leii enerale a cererii reprezint! raporturile de cauzaliate dintre:
a) modificarea preului unitar al unui bun i schimbarea cantitii cerute;
1'%. Care din elementele enumerate mai =os nu re*lect! condi$iile cererii:
c) modificarea structurii ofertei de bunuri;
1'&. Elasticitatea cererii nu este in*luen$at! de:
d) meninerea volumului produciei pe pia.
1''. Care din enun$urile de mai =os nu se re*er! la condi$iile o*ertei de bunuri economice
b) posibilitile de aprovizionare i depozitare ;
1'(. Dre$ul unui bun se reduce de la 12 u.m.Kbuc la 10 u.m.Kbuc. In aceste condi$ii cantitatea
cerut! din bunul respecti, cre#te de la &00 la '00 buc!$i. <! se calculeze coe*icientul
elasticit!$ii cererii n *unc$ie de pre$ #i s! se interpreteze rezultatul.
d) (,C cerere elastic.
1'-. O reducere a pre$ului de la 10200 u.m.Kbuc la 10000 u.m.Kbuc+ antreneaz! o cre#tere a
cererii de la &10 la &20 buc!$i. <! se calculeze coe*icientul elasticit!$ii cererii n *unc$ie de
pre$ #i s! se interpreteze rezultatul.
c)(; $ cerere cu elasticitate unitar;
1'/. O reducere a pre$ului de la 11000 u.m.Kbuc la 10000 u.m.Kbuc+ antreneaz! o cre#tere a
cererii de la %00 la %20 buc!$i. <! se calculeze coe*icientul elasticit!$ii cererii n *unc$ie de
pre$ #i s! se interpreteze rezultatul.
b) +,** cerere inelastic;
1(0. Dre$ul unui bun cre#te de la 1000 u.m.Kbuc la 1100u.m.Kbuc. In aceast! situa$ie o*erta
pentru bunul respecti, ,a cre#te de la 2000 la "000 buc!$i. <! se calculeze coe*icientul
elasticit!$ii o*ertei n *unc$ie de pre$ #i s! se interpreteze rezultatul.
d) * ofert elastic.
1(1. La o cre#tere a pre$ului unui bun de la 1&00 u.m.Kbuc la 1'00 u.m.Kbuc+ se nreistreaz!
o cre#tere a o*ertei de la ""00 la "&20 buc!$i. <! se calculeze coe*icientul elasticit!$ii o*ertei
n *unc$ie de pre$ #i s! se interpreteze rezultatul.
b) ( ofert cu elasticitate unitar;
1(2. Dre$ul unui bun cre#te de la -00 u.m.Kbuc la -&0 u.m.Kbuc. Corespunz!tor o*erta cre#te
de la 1&00 la 1&&0 buc!ti. ?etermina$i coe*icientul elasticit!$ii o*ertei n *unc$ie de pre$ #i s!
se interpreteze rezultatul.
a) +,*7 ofert inelastic;
1(". Dre$ul reprezint!:
a) expresia bneasc a valorii unei mrfi;
1(%. Dre$ul de ec3ilibru este stabilit de:
a) raportul dintre cerere i ofert;
1(&. ?ac! se nreistreaz! un e>ces de o*ert! se ,a produce:
a) scderea preului;
1('. Dre$ul ndepline#te *unc$ia:
b) de informare;
1((. Ni,elul #i e,olu$ia pre$ului sunt in*luen$ate de:
c) raportul dintre cerere i ofert;
1(-. Dre$ul nu este in*luen$at de:
d) veniturile firmei.
1(/. Condi$ia de ec3ilibru pe termen lun a *irmei a*late n concuren$! imper*ect! este dat!
de rela$ia:
d) 8ost marginal G &re de vnzare G 8ost mediu minim.
1-0. Dre$urile au ca *unc$ie:
a) de calcul i de msurare a cheltuielilor i rezultatelor;
1-1. Care din elementele de mai =os nu e>prim! *unc$iile pre$urilor:
c) de evaluare a puterii de cumprare;
1-2. Inter,en$ia statului n procesul de *ormare #i e,olu$ie a pre$uilor porne#te de la:
a) obiectivele urmrite de fiecare ar;
1-". <tatul nu inter,ine pentru in*luen$area pre$urilor :
d) politicii de asigurare a liberei circulaii a persoanelor pe teritoriul rii i n afar.
1-%. Doliticile de pre$uri se re*er! la:
a) limitarea interveniei puterii publice la un numr redus de produse ;
1-&. .unc$ia cererii n raport de pre$ este C> I 100 L "D>+ iar *unc$ia o*ertei este de O> I 20
: 2D>. Dre$ul #i cantitatea de ec3ilibru pe o pia$! concuren$ial! sunt:
c) (D; *C;
1-'. O*erta de munc! pe pia$a muncii reprezint!:
d) o parte a resurselor de munc
1-(. O*erta de *or$! de munc! se constituie din:
d) populaia activ disponibil.
1--. <alariul nominal reprezint:
a) suma de bani ncasat de salariai pentru munca depus;
1-/. Dopula$ia acti,! disponibil! este reprezentat! de:
d) populaia ocupat i cei care caut loc de munc.
1/0. Care din urm!toarele rela$ii considera$i c! e coret!:
d) salariul real este ntr$un raport invers proporional fa de preurile de consum
1/1. <alariul real reprezint:
d) cantitatea de bunuri cumprat cu salariul nominal.
1/2. Darticularit!$ile *or$ei de munc!:
d) mobilitate redus
1/". Cererea de munc! este in*luen$at! de:
d) dezvoltarea i apariia de noi activiti
1/%. <alariile nominale au crescut cu 1&G iar pre$ul bunurilor de consum cu 1-G. )n acest
caz salariul real:
b) a sczut cu C,** E;
1/&. <alarizarea n acord se realizeaz! dup!:
c) remunerarea pe operaii i produse realizate;
1/'. ?ac! salariul real cre#te cu 20G iar pre$ul bunurilor de consum cu 1&G+ salariul
nominal:
c) crete cu 7,E;
1/(. <alarizarea n reie se realizeaz! n *unc$ie de:
a) timpul lucrat;
1/-. ?ac! pre$urile bunurilor de consum cresc cu 2&G iar salariul nominal cu &G+ salariul
real:
b) scade cu (D E ;
1//. <alariul real scade atunci c2nd:
d) dinamica preurilor depete dinamica salsariului nominal.
200. Cererea de munc!:
d) corespunde cu oferta de locuri demunc din partea agenilor economici.
201. Cerea #i o*erta de munc! nu sunt in*luen$ate de:
d) nivelul preurilor.
202.Care din *ormul!rile de mai =os nu se re*er! la indicatorii pie$ei muncii:
c) durata timpului de munc;
20". Ec3ilibrul pie$ei muncii este dat de:
a) "enitul marginal al muncii 9 8ostul marginal al muncii;
20%. M!rimea salariului este in*luen$at! de:
a) raportul dintre cererea i oferta de munc;
d) politica social a statului.
C9a:d;
20&. <alariul reprezin! o sum! de bani:
a) variabil;
20'. La momentul 40 un salariat prime#te un salariu de 10000 u.m. . La momentul 41+
salariul de,ine 1"000 u.m.+ n timp ce pre$urile bunurilor de consum cresc cu 1&G. <! se
determine salariul real la momentul 41.
a) ((7+F u.m. ;
20(. Duterea de cump!rare a banilor reprezint!:
c) cantitatea de bunuri i servicii ce poate fi cumprat cu o unitate de moned;
20-. O banc! acord! un credit pe " ani n ,aloare de 10.000 u.m. cu o rata a dob2nzii de
12G. C2t reprezint! dob2nda #i suma la scaden$!:
2uma 3obnda
c. (F.+++ F.+++
20/. Creditul bancar reprezint!:
b) o sum mprumutat de banc unui agent;
210. C2#tiul unei b!nci reprezint! 100.000 u.m.+ c3eltuielile de *unc$ionare se ridic! la &G+
impozitul pe pro*it e de 1'G. C2t reprezint! pro*itul net F
d) )6.,++ u.m.
211. Dro*itul unei b!nci este:
d) diferena dintre ctigurile bncii i cheltuielile de funcionare.
212. Obiectul de acti,itate al sistemului bancar l reprezint!
d) colectarea economiilor i acordarea de credite.
21". Rata dob2nzii *a$! de rata pro*itului+ cum trebuie s! *ie pentru ca in,esti$iile pe baz!
de credite s! creasc! F
b) s fie mai mic ;
21%. Masa monetar! 9M; este eal! cu 12&.000 u.m. 7iteza de rota$ie a monedei 97; este
eal! cu %. 7aloarea bunurilor destinate sc3imbului este:
b) *++.+++ u.m.
21&. An aent economic contracteaz! un credit de 200.000 u.m. pe o perioad! de o zi cu
rata dob2nzii de ("G. Care este dob2nda pe care trebuie s6o ac3ite:
c) F++ u.m.
21'. Multiplicatorul creditului esteB
c) emisiunea de moned;
21(. Dopula$ia este cointeresat! s! depun! economiile la banc! atunci c2nd rata dob2nzii:
c) este mai mare dect rata inflaiei;
21-. Masa monetar! se de*ine#te:
b) totalitatea instrumentelor necesare circulaiei bunurilor i plilor;
21/. .unc$ia acti,! a b!ncii comerciale reprezint!
b) acordarea de mprumuturi agenilor economici;
220. Drintre atribu$iile E!ncii Na$ionale a Rom2niei se num!r! #i:
a) emisiunea monetar;
221. Masa monetar! se reduce atunci c2nd:
c) se mrete viteza de rotaie a banilor;
222. Rata dob2nzii este in*luen$at! de:
a) raportul dintre cererea i oferta de moned;
22". Masa monetar! este constituit! din:
d) din numerar i moned scriptural.
22%. Identi*ica$i *ormula matematic! corect! care e>prim! m!rimea masei monetare:
a) 5 9Px/V ;
22&. Care din elementele de mai =os se re*er! la *unc$iile pasi,e ale b!ncilor:
a) colectarea economiiilor de la agenii economici;
22'. 8reatul monetar reprezint!:
a) o parte costitutiv a masei monetare i semimonetare autonomizat;
22(. 8reatul monetar M1 reprezint! :
b) masa monetar n sens ngust ;
22-. <tructura masei monetare cuprinde:
a) masa lichid i semimonetar;
22/. Lic3iditatea monetar! se e>prim!:
b) n cantitatea de moneda economisit de ctre populaie;
2"0. ?in mobilurile care determin! p!strarea de bani lic3izi nu *ace parte :
d) dreptului de motenire.
2"1.Crearea banilor de cont se materializeaz!:
a) n conturile bancare;
2"2.Identi*ica$i *ormula matematic! a multiplicatorului monedei de cont:
a) 5m 9D/R ;
2"".Identi*ica$i *ormula matematic! de calcul a dob2nzii capitalizate:
a) 3 9 8xd@(++
2"%. Dolitica monetar! promo,at! de c!tre Eanca Na$ional! are ca obiecti,e:
a) stabilitatea preurilor;
2"&. Care dintre elementele enumerate nu reprezint! obiecti,ele interne ale politicii
monetareF
d) restrngerea consumului.
2"'. Rezer,ele de bani lic3izi ai b!ncilor pot *i:
a) dorite sau impuse;
2"(. Intr6o economie+ n 40+ numerarul a *ost de &000 u.m.+ iar moneda scriptural! a
reprezentat -0G din masa monetar!. Eanii scripturali #i masa monetar! au *ost de :
c) C++++ u.m. i C*+++ u.m.;
2"-. La o mas! monetar! de 10000 u.m. n 40 #i la un ,olum ,aloric al tranzac$iilor pe pia$!
de 100000 u.m. n 41+ dac! ,iteza de rota$ie a banilor este de 10+ iar indicele pre$urilor n 41
*a$! de 40 200G+ puterea de cump!rare a banilor :
c) scade cu *+E ;
2"/. ?ac! ntr6un an+ indicele pre$urilor bunurilor de consum cre#te cu 2&G+ puterea de
cump!rare a unei unit!$i monetare:
a) se va reduce cu C+E;
2%0. In inter,alul 40 L 41+ masa monetar! a sporit de la &000 u.m. la 12000 u.m.+ bunurile
a*late n circula$ie au crescut de la 10000 u.m. la "'000 u.m. . 7iteza de rota$ie a banilor n
40 #i 41 a *ost de :
c) C i 7 ;
2%1. In 40+ suma de bani a*lat! n circula$ie a *ost de 1000 u.m. In inter,alul 40 L 41+
sistemul bancar acord! credite sub *orm! de moned! scriptural! de 200 u.m.+ iar credite de
100 u.m. a=un la scaden$! #i sunt rambursate c!tre b!nci. In 41+ masa monetar! ,a *i :
c) ((++ u.m.;
2%2. In 40+ masa monetar! a *ost de 1000 u.m. @ n inter,alul 40 L 41 se acord! credite n
moned! scriptural! de 100 u.m.+ iar credite de 120 u.m. a=un la scaden$! #i se
ramburseaz! n moned! scriptural!. In 41+ masa monetar! ,a *i :
d) se reduce i devine 6,+ mld.
2%". La un ,olum al tranzac$iilor pe pia$! de &000 u.m. #i o mas! monetar! n circula$ie de
1000 u.m.+ ,iteza de rota$ie a banilor este de:
b) *;
2%%. An credit de 1 mil u.m.+ este acordat pe 2 ani pe principiul dob2nzii compuse cu 10G.
Care este rata dob2nzii pe principiul dob2nzii simple care aduce aceea#i dob2nd! 9tot pe 2
ani;:
c) (+,*E;
2%&. O banc! acord! un credit unui aent economic n ,aloare de 200000 u.m. cu un termen
de rambursare peste " ani #i cu o rat! a dob2nzii de 1%G. <! se calculeze suma ce trebuie
pl!tit! peste " ani:
c) C6D+++ u.m.;
2%'. Calcula$i multiplicatorul monedei de cont+ n condi$iile n care depozitul la ,edere este
de 10000 u.m.+ iar rata ezer,elor obliatorii de 10G.
c) (+++++ u.m.;
2%(. In urm! cu 2 ani a *ost plasat!+ n reim de dob2nd! compus!+ suma de 100000 u.m. #i
ast!zi dispunem de o sum! *inal! de 12&%%0 u.m. Care este rata dob2nzii cu care s6au
e*ectuat plasamenteleF
c) (CE;
2%-. ?urata de timp pe care s6a plasat suma de 100000 u.m.+ cu o rata a dobanzii de 10G++
in reim de dobanda compusa care a adus o suma *inala totala de 21%"&-+-- u.m este de:
b) , ani;
2%/. La un credit de 20 mld u.m. se plateste o dobanda de 2 mil+ corespunzator unei rate a
dob2nzii de %0 G in reim de dobanda simpla. 4impul pentru care s6a acordat creditul este
d) 7 luni;
2&0. Dentru o dobanda platita de 10 mil u.m. la un credit de 2&0 mil luat pe ' luni+ rata
dobanzii a *ost de:
c) , E;
2&1. Cand ,iteza de circulatie a banilor scade cu &0G+ iar masa monetara *olosita in
circulatie creste cu 20G+ ,aloarea tranzactiilor pe piata:
a) creste cu D+E AAA
2&2. O banca acorda sub *orma de credite anuale sumele deponentilor in ,aloare de 100 mil
u.m.+ percepand o rata a dobanzii de %0 G si platind o rata a dobanzii de "0G. Castiul
brut anual al bancii este de:
c) (+ mil;
2&". La o dobanda platita pe ' luni de 10 mil u.m.+ corespunzator unei rate medii a
dobanzii de %0 G+ creditul obtinut a *ost de:
b) *+ mil;
2&%. De pia$a *inanciar! opereaz!:
c) persoanele fizice sau 'uridice;
2&&. Oblia$iunea ca 32rtie de ,aloare reprezint!:
c) un titlu de imprumut ;
2&'. Opera$iunile la termen pe pia$a *inanciar! pot *i considerate:
c) speculative ;
2&(. An aent economic+ dispune de oblia$iuni care6i aduc anual un ,enit *i> de /.000 u.m.
Ce rat! a dob2nzii practic! b!ncile dac! titlurile respecti,e se ,2nd la burs! cu 100.000u.m.
b) 6E;
2&-. ?ecizia de in,estire n titluri de ,aloare se ntemeiaz! pe:
a) ctigul ce poate fi obinut prin vinderea acestora n viitor pe piaa financiar secundar;
2&/. Oblia$iunea+ 32rtie de ,aloare pe termen lun+ semni*ic! :
b) un mprumut pe termen lung ;
2'0. 8c$iunea+ 32rtie de ,aloare pe termen lun+ semni*ic! :
b) un titlu de poprietate ;
2'1. M2rtiile de ,aloare pe termen lun sunt tranzac$ionate pe :
b) piaa secundar ;
2'2. Dia$a capitalului 9*inanciar!; are ca obiect de acti,itate :
c) oferta de hrtii de valoare pe termen lung ;
2'". De pia$a capitalului sunt admise:
a) tranzaciile speculative ;
2'%. Eursele de 7alori au urm!toarele *unc$ii :
a) transform rapid capitalul bnesc n capital real ;
2'&. ?intre elementele enumerate mai =os+ care nu se re*er! la *unc$iile Eursei de 7aloriF
d) influeneaz politica fiscal a statului.
2''. 7enitul anual adus de o oblia$iune este de 1000 u.m. Care este modi*icarea
procentual! #i absolut! a cursului oblia$iunii dac! rata dob2nzii se reduce de la 2&G la
20GF
a) crete cu C*E, respectiv (+++ u.m.;
2'(. Rata dob2nzii cre#te de la 10G la 20G+ ceea ce determin! reducerea cu &00 u.m. a
cursului unei oblia$iuni. 7enitul anual adus de aceast! oblia$iune 9cuponul; este:
b) (++ u.m.;
2'-. O societate comercial! realizeaz! ncas!ri de 20 mld+ costuri materiale de 10 mld #i
costuri salariale de 2 mld. ?in pro*it+ 1'G este impozitul+ iar di*eren$a de -%G este
repartizat ac$ionarilor ca di,idende. In condi$iile n care capitalul societ!$ii este di,izat n
2000 de ac$iuni+ di,idendul pe o ac$iune este de:
a) 7,(6C mil AAA
2'/. An aent economic #i realizeaz! produc$ia ncas2nd ntr6o perioad! de un an pe
aceasta 10 mil. Costul acestei produc$ii este de - mil. Dentru produc$ia respecti,! s6au emis
anterior oblia$iuni n ,aloare total! de & mil cu rata dob2nzii de 20G. Impozitul pe pro*it
la s*2r#itul anului este de 1'G. In aceste condi$ii+ pro*itul net ,a *i:
a) *++++ AAA
2(0. 7enitul anual adus de o oblia$iune este de &0000 u.m. In condi$iile unei rate a
dob2nzii de %0G+ cursul acestei oblia$iuni este de:
d) (C*+++.
2(1. ?eprecierea cursului ,alutar ntr6o tar! are drept consecint!:
1. stimularea exportului
8. frnarea importului
c; E:C@
2(2. De pia$a ,alutar! se realizeaz! opera$iuni de c!tre:
%. persoane fizice ;
1. persoane 'uridice ;
b; 8:E@
2(". De pia$a ,alutar *inanciar! se tranzac$ioneaz!:
d) acte de vnzare$cumprare.
2(%. An aent economic+ dispune de oblia$iuni care6i aduc anual un ,enit *i> de /.000 u.m.
Ce rat! a dob2nzii practic! b!ncile dac! titlurile respecti,e se ,2nd la burs! cu 100.000u.m.
b) 6E AAA
2(&. ?atoria e>tern! a unei $!ri se re*er! la:
a) creditele anga'ate din exterior ;
2('. ?ac! ncas!rile n ,alut! ale unei $!ri sunt mai mari dec2t pl!$ile n ,alut! a,em:
b) o balan activ;
2((. ?ac! pe pia$a ,alutar! dintr6o $ar! spore#te cererea de euro atunci:
%. cursul euro crete;
3. cursul monedei naionale scade
c; 8:?.
2(-. ?ac! balan$a de pl!$i e>terne a unei $!ri este e>cedentar! are ca rezultat:
%. scderea cursului dolarului;
8. creterea cursului monedei naionale;
a; 8:C@
2(/. Dia$a ,alutar! are ca obiect de acti,itate:
d) tranzacionarea monedei naionale n schimburile cu alte monede naionale.
2-0. Elementele speci*ice care caracterizeaz! pia$a ,alutar! se re*er! la:
b) existena agenilor economici autorizai s realizeze operaiuni cu valut;
2-1. ?in elementele enumerate identi*ica$i pe cele nespeci*ice pie$ei ,alutare:
d) numrul de bnci comerciale.
2-2. Con,ertibilitatea monedei ne$ionale reprezint!:
c) dreptul agenilor economici de a schimba moneda naional cu o alt moned strin n
mod liber prin vnzare cumprare;
2-".Cursul ,alutar nu este in*luen$at de:
d) politica fiscal.
2-%. Constituie inter,en$ii ale statului n ,ederea stop!rii unor e#ecuri ale pie$ei:
a) finanarea guvernamental a bunurilor publice;
2-&. An bun public se caracterizez! prin:
%. nonexcluziune
8. nonrivalitate
a; 8:C@
2-'. Nu constituie cauza e#ecului pie$ei:
b) intervenia statului n economie ;
2-(. Drincipalul *urnizor de bunuri publice este statul deoarece:
c) ntreprinderile private nu pot furniza astfel de bunuri;
2--. E#ecul pie$ei este determinat de:
a) dificultatea individualizrii dreptului de proprietate;
2-/. E>ternalit!$ile poziti,e se concretizeaz! n:
b) beneficiile neincluse n preurile pieei;
2/0. Eunurile publice se deosebesc de bunurile pri,ate prin urm!toarele tr!s!turi:
b) consumul de bunuri publice este neconcurenial;
2/1. ?in elementele enumerate mai =os nu se constituie drept cauz! a e#ecului:
d) gradul de participare a agenilor economici la activitatea pieei.
2/2. E>ternalit!$ile se datoreaz! interdependen$elor dintre aen$ii ecoonomici care sunt:
c) tehnici i tehnologii de producie;
2/". Internalizarea e>ternalit!$ilor se realizeaz! prin :
a) practicarea de amenzi suportate de productorii de externaliti negative;
b) acordarea de subvenii agenilor economici productori de externaliti pozitive;
89a:b;.