Sunteți pe pagina 1din 7

MICROECONOMIE Seminar Piata, Cererea, Oferta, Pretul, Elasticitatea

1. Pe piata unui bun, functia cererii este C=160-2P, iar cea a ofertei este O=100+P. In aceste conditii, sa se determine pretul si cantitatea de echilibru.

C = 160 2 P O = 100 + P Echilibrul _ pietei C = O 160 2 P = 100 + P 60 = 3P P = 20 = Pechilibru Qechilibru = C = 160 2 20 = 120 sau Qechilibru = O = 100 + 20 = 120

2. Sa se determine pretul pietei, in conditiile in care functiile cererii si ofertei sunt C=50+4P si O=30+2P, iar pe piata se inregistreaza un exces de cerere de 40 de bucati.

C = 50 + 4 P O = 30 + 2 P C = O + 40 P=? C = O + 40 50 + 4 P = 30 + 2 P + 40 2 P = 20 P = 10

3. Ce valoare are coeficientul de elasticitate a cererii in functie de pret, in conditiile in care cererea creste cu 40%, ca urmare a modificarii pretului de vanzare cu 20%?

C1 = 1,4 C 0 P1 = 0,8 P0 EC / P = ? EC / P C1 C 0 1,4 C 0 C 0 C0 C0 %C 0,4 = = = = = 2(cerere _ elastica ) P1 P0 0,8 P0 P0 %P 0,2 P0 P0

4. Pretul de vanzare al unui bun este de 40 u.m., iar cantitatea oferita este de 2000 buc. Ulterior pretul creste cu 20%, ceea ce determina o crestere a ofertei cu 400 buc. Sa se determine coeficientul elasticitatii ofertei la pret, specificand tipul acesteia?

O1 = O0 + 400 P1 = 1,2 P0 P0 = 40 O0 = 2000 EO / P = ? O1 = 2000 + 400 = 2400 P1 = 1,2 40 = 48 EO / P O1 O0 2400 2000 O0 %O 0,2 2000 = = = = = 1(oferta _ cu _ elasticitate _ unitara ) P1 P0 48 40 %P 0,2 40 P0

MICROECONOMIE Seminar Productivitatea factorilor de productie 1. Daca productia unei firme creste cu 50% in momentul T1 fata de T0, iar volumul muncii utilizate scade in acelasi interval de timp cu 25%, cum evolueaza productivitatea muncii?

Q1 = 1,50 Q0 L1 = 0,75 L0 IW L = ?
IW L = W L1 100 W L0

W L0 =

Q0 L0

W L1 =

Q Q1 1,5 Q0 = = 2 0 = 2 WL0 L1 0,75 L0 L0


W L1 2W L0 100 = 100 = 200% W L0 WL0

IW L =

2. Volumul productiei unei firme cu 125 de salariati este de 2500 de produse. Cati salariati trebuie sa angajeze aceasta firma pentru a-si dubla productia, in conditiile cresterii productivitatii medii a muncii cu 25%?

Q0 = 2500 L0 = 125 Q1 = 2 Q0 W L1 = 1,25 W L0 L = ?


L = L1 L0 W L0 = Q0 2500 = = 20 L0 125

W L1 = 1,25 W L0 = 1,25 20 = 25 W L1 = 2 Q0 2 2500 Q1 Q L1 = 1 = = = 200 L1 25 W L1 W L1 L = L1 L0 = 200 125 = 75

3. Intr-o firma, productia zilnica din bunul X este de 4000 de bucati, iar productivitatea medie a muncii, de 80 bucati pe salariat. Aratati care este modificarea relativa a productiei, daca productivitatea marginala a muncii este de 100 bucati pe salariat, iar numarul salariatilor creste cu 40%.

Q0 = 4000 W L0 = 80 Wmg L = 100 L1 = 1,40 L0 %Q = ? Q Q0 %Q = 1 100 Q0 W L0 = Q0 Q 4000 L0 = 0 = = 50 L0 80 W L0 L1 = 1,40 L0 = 1,40 50 = 70 Q 4000 Q Q1 Q0 = 100 = 1 100 (70 50) = Q1 4000 Q1 = 6000 L L1 L0 70 50 6000 4000 100 = 50% 4000

Wmg =

%Q =

4. In momentul T1 productivitatea marginala este de 150 produse/lucrator. Daca in perioada T0-T1 productia creste cu 50%, iar numarul lucratorilor angajati cu 25%, sa se afle productivitatea medie a muncii in momentul T1.

Wmg L = 150 Q1 = 1,50 Q0 L1 = 1,25 L0 W L0 = ? W L0 = Wmg L = Q0 L0 0,5Q0 Q Q Q1 Q0 1,5Q0 Q0 = = = = 2 0 = 2 W L0 L L1 L0 1,25 L0 L0 0,25 L0 L0 150 = 75 2

W mg = 2 W L0 150 = 2 W L0 W L0 =

5. In T0, productivitatea medie a muncii este de 20 piese/lucrator, iar numarul de lucratori de 500. Cum se modifica productia daca productivitatea marginala a muncii este de 30 de piese/lucrator, iar numarul de lucratori creste cu 10%?

W L0 = 20 L0 = 500 Wmg L = 30 L1 = 1,10 L0 IQ = ? %Q = ? IQ = Q1 100 Q0 Q0 Q 20 = 0 Q0 = 20 500 = 10000 L0 500 Q1 10000 Q 10000 Q Q1 Q0 = 30 = 30 = 1 Q1 = 11500 L L1 L0 1,10 500 500 50

W L0 = Wmg L = IQ =

11500 100 = 115% 10000 %Q = I Q 100% = 115% 100% = 15%

MICROECONOMIE Seminar Costuri

1. In intervalul de timp t0 t1 productia a crescut cu 20%, ceea ce a determinat cresterea costului total cu 40%. Sa se calculeze costul marginal stiind ca, in momentul t1, costul total mediu este de 58 u.m./buc. Q1 = 1,2 Q0

CT1 = 1,4 CT0 CTM 0 = 58 C mg = ? C mg = CT CT CT1 CT0 1,4 CT0 CT0 0,4 CT0 = = = = 2 0 = 2 CTM 0 = 2 58 = 116 Q Q1 Q0 1,2 Q1 Q0 0,2 Q0 Q0

2. Productia unei intreprinderi in perioada t0 este de 200 de bucati , iar costurile totale reprezinta 8 milioane u.m. In perioada t1, costurile variabile totale sunt in suma de 5,4 milioane u.m., iar productia se reduce cu 10%. Sa se determine marimea costurilor variabile in t0 si a costurilor totale in t1, presupunand ca indicii evolutiei costurilor variabile si productiei sunt egali. Q0 = 200

CT0 = 8mil CV1 = 5,4mil Q1 = 0,9 Q0 I Q = I CV CV0 = ? CT1 = ? CV1 5,4mil = = 6mil 0,9 0,9 CT0 = CF + CV0 CF = 8mil 6mil = 2mil CV1 = 0,9 CV0 CV0 = CT1 = CF + CV1 = 2mil + 5,4mil = 7,4mil
3. O editura doreste sa publice un roman. In calitate de consultant, vi se prezinta urmatoarea situatie: pretul estimat de vanzare va fi de 10 u.m., costurile fixe ocazionate de publicarea cartii sunt de 5000 u.m., iar costul variabil unitar, de 5 u.m. Care este pragul de rentabilitate pentru publicarea cartii?

p = 10 CF = 5000 CVM = 5 Q = ?(CA = CT ) CT = CF + CV CA = p Q = 10 Q CV = CVM Q = 5 Q CA = CT 10 Q = 5000 + 5 Q 5 Q = 5000 Q = 1000


4. Un intreprinzator cunoaste ca pretul unitar al bunurilor pe care le vinde este de 100 u.m./buc. Costurile fixe la societatea comerciala sunt de 60.000 u.m., iar costurile variabile pe unitatea de produs sunt de 30 u.m.Ce cantitate de bunuri trebuie sa produca si sa vanda acest intreprinzator pentru a obtine un profit brut total de 80.000 u.m.? p = 100

CF = 60000 CVM = 30 = 80000 Q=? = CA CT CA = p Q = 100 Q CV = CVM Q = 30 Q CT = CF + CV = 60000 + 30 Q 80000 = 100 Q (60000 + 30 Q) 140000 = 70 Q Q = 2000