Sunteți pe pagina 1din 5

DIMENSIUNEA

RELIGIOASĂ A
EXISTENŢEI
CUPRINS
1)
1) Cultura,arta
Cultura,arta si
si literatura
literatura monahala
monahala (introducere):
(introducere):
Partea
Partea I:
I: Primele
Primele activitati
activitati artistice
artistice si
si literare
literare in
in religia
religia ortodoxa
ortodoxa romaneasca
romaneasca
Partea
Partea II:
II: Formarea
Formarea primelor
primelor institutii
institutii educationale
educationale ..

2)
2) Pe
Pe drumul
drumul traditiei
traditiei si
si canoanelor
canoanelor ortodoxe:
ortodoxe:
Partea
Partea I:Concepte
I:Concepte si si istorie
istorie religioasa.
religioasa.
Partea
Partea II:Raspandirea
II:Raspandirea prinprin oralitate
oralitate aa textelor
textelor religioase.
religioase.
3)
3) Inceputurile
Inceputurile textelor
textelor religioase
religioase literare:
literare:
I:Figuri
I:Figuri predominante
predominante
II:Citate
II:Citate

4)
4) Dezvoltarea
Dezvoltarea literaturii
literaturii nationale
nationale
I:Exemple.Origine
I:Exemple.Origine sisi progres
progres
II:Diverse
II:Diverse

5)
5) Concluzii
Concluzii generale
generale
Cultură,artă
Cultură,artă si
si literatură
literatură monahală
monahală

Mitropolitul Varlaam Mitropolitul Teodosie Antim Ivireanul


(1672-1679) (1672-1679) (1660-1716)

Biblia in ziua de azi.


<-Biblia de la Bucuresti ->
(1688 s. a.)
Anastase
Anastase Crimca
Crimca
Ultimul
Ultimulmare
mareminiaturist
miniaturistmoldovean.A
moldovean.Atrait
traitintre
intreanii
anii1560-1629.
1560-1629.
Se cunosc peste 25 de manuscrise din timpul său, majoritatea împodobite cu miniaturi: 3 Tetraevanghele, 3 Liturghiere și o Psaltire la
Dragomirna, iar restul (cărți de cult, vieți de sfinți etc.) în biblioteci de peste hotare (7 în Moscova, 3 în Sant Petersburg, 3 în Lvov, 1 în Viena
s.a.).În calitate de mitropolit a luat măsuri pentru o mai bună desfășurare a vieții mănăstirești și pentru scutirea slujitorilor Bisericii de dări; a
avut o atitudine potrivnică închinării lăcașurilor așezămintelor din afara țării și împotriva călugărilor străini afla ți în mănăstirile moldovene (în
marea lor majoritate greci).
Manuscrisele din țară: "Apostolul de la Viena" și un Tetraevanghel din Lvov cuprind peste 250 de miniaturi (scene și portrete biblice), la care se
adaugă frontispicii și inițiale înflorate și 15 autoportrete lucrate de mitropolit sau de ucenicii lui.
Dimitrie
DimitrieBarilă, Mitropolitul
Mitropolitul Dosoftei
Barilă,cunoscut Dosoftei
cunoscutmai maiales alespe penumele
numelemonahal monahalDosoftei, Dosoftei,(n. (n.26 26octombrie
octombrie
1624,
1624, Suceava - d. 13 decembrie 1693, la Żółkiew, în Polonia, azi Jovkva, Ucraina)aa
Suceava - d. 13 decembrie 1693, la Żółkiew, în Polonia, azi Jovkva, Ucraina)
fost
fost ununcărturar
cărturarromân, român,mitropolit mitropolitalalMoldovei, Moldovei,poet poetșși itraducător.
traducător.În În2005
2005
Se cunosc peste 25 de manuscrise din timpul său, majoritatea împodobite cu miniaturi: 3 Tetraevanghele, 3 Liturghiere și o Psaltire la
Biserica
Dragomirna, iar restul (căr ți de cult, viețOrtodoxă
Biserica i Ortodoxă Română
Română
de sfinți etc.) în biblioteci de pestel-a
l-aproclamat
hotare (7 în Moscova, 3 însfânt.
proclamat sfânt.
Sant Petersburg, 3 în Lvov, 1 în Viena
s.a.).În calitate de mitropolit a luat măsuri pentru o mai bună desfășurare a vieții mănăstirești și pentru scutirea slujitorilor Bisericii de dări; a
avut o atitudine potrivnică închinării lăcașurilor așezămintelor din afara țării și împotriva călugărilor străini afla ți în mănăstirile moldovene (în
marea lor majoritate greci).
Manuscrisele din țară: "Apostolul de la Viena" și un Tetraevanghel din Lvov cuprind peste 250 de miniaturi (scene și portrete biblice), la care se
adaugă frontispicii și inițiale înflorate și 15 autoportrete lucrate de mitropolit sau de ucenicii lui.

S-ar putea să vă placă și