Sunteți pe pagina 1din 79

Argument Parcul Na ional Retezat, nfiin at prin lege n 1935 i declarat rezerva ie a biosferei n 1980, cu o suprafa de 10000 ha.

, ad poste te cele mai numeroase lacuri din Carpa ii Romne ti precum i numeroase elemente floristice i faunistice unice n ara noastr , unele dintre acestea fiind chiar pe cale de dispari ie . n cadrul acestui parc na ional a fost nfiin at de asemenea Rezeva ia tiin ific Gemenele, care are ca scop protejarea i studierea vegeta iei din zona lacurilor Gemenele, T ul Negru, tirbul, Caprelor, Iezilor . Acest parc este unic de asemenea i prin formele de relief create de glacia iunea cuaternar . Ghe arii au creat n aceast zon a Retezatului forme de relief specifice cum sunt formele glaciare sculptate (circuri glaciare, v i glaciare, roci mutonate, depresiuni de subs pare, vrfuri i creste glaciare), sau forme glaciare de acumulare (morenele) . Vizitarea i observarea tuturor acestor elemente floristice, faunistice, precum i de relief, a fost unul dintre principalele motive pe ntru care am ales ca obiect de studiu i cercetare lacurile glaciare din aceast zon . In august 2003, am realizat o aplica ie practic n Mun ii Retezat, unde am avut posibilitatea de a analiza i observa numeroase lacuri existente aici. Prin alegerea acestei lucr ri am avut ocazia de a consulta unele dintre cele mai am nun ite studii cu privire la geneza i evolu ia lacurilor, la modul de manifestare a regimului hidrologic i stabilirea unor elemente de ordin morfometric. Toate aceste informa ii extrase din aceste studii, precum i propriile observa ii privind modificarea cuvetelor lacustre, au fost necesare pentru documentarea lucr rii. Prin aceast lucrare am vrut s subliniez propriet ile fizice i chimice ale lacurilor, precum i o serie de elemente caracteristice cum ar fi : pozi ia i a ezarea lor geografic , dinamica apei i procesul de colmatare al cuvetelor lacustre, tipurile de cuvete i profilele acestora, sursele de alimentare ale acestor lacuri, morfometria cuvetelor lacustre, etc. De-a lungul aplica iei practice am avut ocazia de a face cteva observa ii asupra varia iilor de nivel ale lacurilor, precum i asupra modific rilor pe care unele cuvete le-au suportat, cum sunt cele care se afl ntr -un stadiu avansat de colmatare. n cadrul acestei lucr ri am folosit i material grafic, cum ar fi h r ile morfobatimetrice ale lacurilor .

Capitolul I Contextul tiin ific

Spre sfr itul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea lan ul Carpa ilor Meridionali a f cut obiectul unor studii i cercet ri geografice mai ales din punct de vedere geomorfologic i geologic . ntre 1880 i 1910 apar numeroase lucr ri cu privire la geologia i morfologia reliefului glaciar din Carpa ii Meridionali, ca apoi timp de 20 de ani, pn la 1930, s nu se elaboreze dect o singur lucrare mai important , semnat de Th. Kr utner (1929) . Th. Kr utner aduce numeroase detalii de ordin geomorfologic i hidrologic referitoare la urmele l sate de glacia ia cuaternar n Carpa ii Meridionali . La nceputul secolului al XX-lea a fost publicat o interesant lucrare de sintez cu privire la Alpii Transilvaniei care a constituit i teza de doctorat a geografului francez Emm. de Martonne (1907). Primele lucr ri cu caracter geografic ap rute n 1880 i 1885 pot fi considerate acelea ale lui P. Lehman, n care se abordeaz pentru ntia oar , problema existen ei reliefului glaciar n Mun ii Retezat i n alte masive din Carpa ii sudici. Ipotezele lui P. Lehman privind glacia ia carpatic din Mun ii Retezat s -au bazat pe cercetarea urmelor l sate de ghe arii pleistoceni (v i, praguri, circuri, lacuri i morene glaciare), precum i pe o temeinic analiz a condi iilor climatice i hidrologice din perioada respectiv . Ceva mai trziu pe la 1892 apar lucr rile lui B. Inkey. Acesta se ocup de geologia Carpa ilor Meridionali situa i la vest de Olt i se declar mpotriva ipotezei lui P. Lehman, sus innd c relieful actual din zona alpin a Mun ilor Retezat n -ar fi rezultatul model rii glacia iei cuaternare, ci al unor schim b ri de ordin tectonic. Dup cum arat acesta, rolul ghe arilor n evolu ia reliefului a fost unul minor. Aceast disput ntre P. Lehman i B. Inkey a durat pn n anul 1899, cnd att L. Mrazec (1899), ct i Emm. de Martonne reiau ipotezele sus inute d e P. Lehman, aducnd o serie de detalii aspra glacia iei cuaternare din Mun ii Retezat. Paralel cu studiul morfologiei glaciare are loc i o cercetare aprofundat a Carpa ilor Meridionali din punct de vedere geologic, unde L. Mrazec i G. Murgoci pun n eviden extensiunea isturilor cristaline n Retezat, precum i o nou ipotez asupra vrstei pe care o are marea pnz de ariaj n acest sistem muntos . L. Loczy (1903) i O. Phlepps (1914) efectueaz primele cercet ri de limnologie glaciar , aducnd impo rtante contribu ii referitoare la geneza i morfologia cuvetelor lacustre, L. Loczy reu ind s redea primele h r i batimetrice ale celor mai mari lacuri din Mun ii Retezat (Bucura i Z noaga) .

Totodat , Zaharov S. (1934), I. Lep i (1935) i V. Mih ilescu (1936) analizeaz lacurile din regiunile de munte i scot n eviden rolul pe care 1 -a avut glacia ia cuaternar n formarea cuvetelor lacustre. Mai trebuie amintite interven iile lui Simion Mehedin i (1930) referitoare la hidrografia lacurilor i care totodat ne arat criteriile de clasificare a lacurilor . Pe lng lucr rile de specialitate amintim i preocup rile unor biologi pentru cunoa terea florei i faunei men ionndu-1 n acest sens pe I. Lep i (1934) care se ocup de fauna apelor reci din Rete zat, i pe Al. Borza (1933), un remarcabil cunosc tor al florei carpatice i n acela i timp un neobosit cercet tor al bogatei i variatei vegeta ii aflate n Parcul Na ional Retezat. De asemenea, trebuie men ionat co ntribu ia adus de M. Haret (1930) prin publica iile de natur turistic , care a popularizat frumuse ile reliefului glaciar i a descris cununa de lacuri din Mun ii Retezat . Al turi de el se mai pot men iona I. Ionescu-Dun reanu (1958), T. Morariu i Al. Savu (1960) . Lucr rile care aduc o co ntribu ie important la cunoa terea petrografiei Mun ilor Retezat sunt cele semnate de L. Pavelescu (1953, 1955 i 1958) . Din categoria studiilor de limnologie i hidrologie din zona glaciar fac parte i lucr rile Nataliei enchea (1948) i lucr rile lui T. Morariu i AL Savu (1960). Un studiu de amploare, cu importante co ntribu ii la cunoa terea hidrografiei lacustre din ara noastr o constituie lucrarea lui Petre G tescu (1963). El face cea mai detaliat clasificare a lacurilor din punct de vedere gen etic i totodat analizeaz procesele i fenomenele fizico-chimice ce se produc n cuveta lacurilor, precum i rolul lor n evolu ia unit ilor lacustre . Unele aspecte de ordin genetic ale lacurilor sunt reluate pe baza unor noi observa ii de c tre T. Morariu, I. Pi ota i I. Buta (1962). n evolu ia cercet rilor geografice s -au f cut nsemnate, mai ales n ultimele decenii, pentru l murirea unor probleme de geomorfologie, geologie, climatologie, biogeografie i limnologie, lucr rile referitoare la regiuni le nalte din Retezat afectate de glacia ia cuaternar . Totu i, n privin a studiilor de limnologie, n afar de expedi ia f cut n anul 1948 n Retezat de Institutul de Cercet ri Piscicole, a c ror rezultate nu s-au fructificat, nu s-au ini iat suficiente cercet ri n aceast direc ie. Din anul 1904 nu s-au publicat pn n prezent dect cteva articole referitoare la hidrografia lacustr din Mun ii Retezat.

Capitolul 2. Repere geografice in distribu ia teritorial 2.1. Lacurile glaciare din mun ii Retezat

Lacurile din Mun ii Retezat au cea mai mare densitate n raport cu celelalte masive muntoase din Carpa ii Meridionali sau din Carpa ii Orientali . n Retezat se g sesc 58 de lacuri permanente i cteva cu caracter temporar r spndi te n circurile i v ile glaciare, la altitudini cupr inse ntre 1700 i 2300 m (fig.1). Ghe arii cuaternari care s-au grefat pe re eaua de v i preexistent glacia iei au acope rit o suprafa de circa 54 km 2. Cuvetele lacustre care sunt a ezate n cuprinsul acestui areal glaciar, nsumeaz o suprafa total de circa 0,57 km 2, ceea ce nseamn o valoare extrem de redus n raport cu dimensiunile extensiunii glaciare. Geneza lor este strns legat de ac iunea de eroziune glaciar i de ac iunea de transport i acumulare a ghe arilor. Cele mai multe lacuri sunt a ezate n spatele unor praguri glaciare, n cuvete rezultate din ac iunea de subs pare a ghe arilor sau n spatele unor d epozite morenice . Suprafa a v ilor glaciare variaz de la 20 pn la 750 ha i au lungimi cuprinse ntre 3 i 8 km . Pe cele mai multe din ele se g sesc de la trei pn la apte lacuri, n irate sub form de salb (Valea Rea, valea Rade ului, valea Bucure i etc.) . Suprafa a ocupat de lacuri este mai mic dect cea a v ilor, iar suprafa a lor este ntre 0,7 ha (lacurile din valea V seiului) i 15,6 ha (lacurile din valea Bucurei) . Lacurile cu dimensiunile cele mai mari se afl r spndite pe versantul sudi c ; aceasta explicndu-se prin faptul c pe acest versant ghe arii au fost mai mari i mai volumino i i n consecin au reu it s dea na tere unor cuvete cu adncimi i suprafe e extinse . Din punct de vedere al r spndirii lacurilor pe altitudini, se po ate spune c densitatea cea mai mare a lacurilor o ntlnim n zonele glaciare cu n l imea medie de 2000 m . Cu ct scade sau cre te altitudinea reliefului glaciar cu att se reduce densitatea lor . Aceast situa ie a rezultat din intensitatea diferit a ac iunii de eroziune a ghe arilor unde, la peste 2000 m, salteaua de ghea , avnd grosimea cea mai mare, a reu it s sape excava iile de ast zi. n func ie de modul cum s -a produs ac iunea de eroziune glaciar i procesul de acumulare a materialului transportat de ghe ari, n Mun ii Retezat s -au format cteva complexe limnologice delimitate de cump na de ape a celor mai mari n l imi (Vrful Mare - 2455 m, vrful P pu a - 2500 m, vrful Peleaga - 2509 m, vrful Bucura - 2438 m i vrful Retezat - 2485 m) . Complexele limnologice se situeaz n cuprinsul bazinelor hidrografice ale rurilor B rbat, Nuc oara, Zl tuia, Judele, Bucura etc.

Capitolul 3. Profilul fizico geografic al regiunii

3.1 Relieful glaciar i periglaciar I. Relieful glaciar. Dintre toate tipurile de relief existente n Mun ii Retezat relieful glaciar este cel care a atras aten ia asupra cercet torilor, chiar dac existen a acestuia a fost pus sub semnul ntreb rii. n zona central nalt a Retezatului, formele de relief specifice morfogenezei glaciare sunt elemente definitorii ale peisajului. Complexitatea reliefului glaciar dat de m rimea arealului de desf urare a acestuia, de multitudinea i diversitatea formelor reprezentate conduce la reconstituire a glacia iei pleistocene n ace ti mun ii. Ac iunile geodinamice ale ghe arilor. Eroziunea glaciar se manifest prin dou procese fundamentale rabotajul glaciar i glaciodislocarea . Variabilele ce influen eaz intensitatea eroziunii se pot grupa n trei subsisteme : a) subsistemul ghe arului ce cuprinde grosimea ghe ii, velocitatea i temperatura ghe ii bazale, toate determinnd o capacitate eroziv a ghe ii prin efectul combinat al curgerii bazale, al apelor de topire sub form de curen i subglaciari peliculari, al nmuierii substratului i presiunii exercitate de c tre masa de ghea ; b) subsistemul patului de roc i altitudinea sa la modelarea glaciar , aici intrnd tipul de roc , gradul lor de fractu rare i fisurare, ceea ce influen eaz asupra cantit ii sfarm turilor bazale, toate constituind erodabilitatea al turi de permeabilitatea i impermeabilitatea rocii; c) subsistemul geometriei v ii, aceasta incluznd sec iunea transversal , rugozitatea i energia de relief a patului v ii glaciare . Modelarea reliefului glaciar are loc n timpul deplas rilor ghe arilor, aceasta fiind privit fie ca alunecare prin topire i renghe , sau alunecare laminar , ct i prin cavita ie, dar i datorit deform rilor interne . Pentru morfogeneza circurilor glaciare este implicat i o mi care rota ional a maselor de ghea , cu apari ia fenomenului de subs pare glaciar , ea fiind r spunz toare de individualizarea circului fa de alea glaciar .

Formele glaciare sculptate

Formele sculpturale specifice model rii glaciare sunt diferite ca scar de reprezentare, circurile i v ile glaciare f cnd parte din categoria mezoformelor glaciare, iar striurile, rocile mutonate, depresiunile de sub s pare glaciar , din categoria microformelor .
1. Circurile glaciare i glacionivale. Circurile glaciare sunt cele mai reprezentative forme de relief din Mun ii Retezat. Anumite caracteristici morfografice i morfometrice, cum sunt forma n plan a circului, forma i dimensiunile pere ilor, panta acestora i a patului circului, forma profilului transversal i al celui longitudinal, sunt elemente ce conduc la diferen ierea unor categorii sau tipuri ce reflect , anumite caracteristici morfogenetice . Din punct de vedere al formei n plan, cele 36 de circur i principale din Mun ii Retezat se ncadreaz n urm toarele tipuri : tipul de circ simplu, cu contur aproximativ semicircular, separat de valea glaciar printr-o gtuitur , mai mult sau mai pu in evident , tipic pentru circurile Groapele, Pilugu, Arade u, La Clince, apului, P pu ii; tipul de circ alungit, cu peretele din spate semicircular, dar larg deschis spre valea glaciar ce-1 continu , apar ine circurilor Rade u, Turcei, Pustnicu, Arade u II; tipul de circ cu deschidere unghiular , reprezentat print r-un singur circ , cel denumit Obr ia Nuc oarei sau Beagu, circ ce are peretele din spate u or rotunjit de doar 100 m l ime, dup care pere ii laterali se dep rteaz , avnd direc ii diferite ; tipul de circ complex sau compus, rezultat din al turarea mai multor lobi, astfel nct pere ii circului nu au traseu continuu, lobii vecini fiind separa i uneori prin mici creste, a a cum apar la cele mai multe circuri tevia, esele, Buta, Pietrele, Valea Rea, Gale ul, Peleaga, Gruniu, Laz ru, Stni oara ; tipul de circ n circ" este caracteristic circului Z nogu a, cu pere ii aproximativ uniform festona i de c tre mici circuri ce mu c din pere ii circului principal; complexe de circuri sau complexe glaciare, sunt formate prin asocierea spa ial a mai multor circuri glaciare bine individualizate, simple, alungite sau complexe, a a cum sunt complexul Ru -B rbat, Bucura, Z noaga-Judele, Dobrunu etc. n privin a suprafe ei circurilor se constat c acesta variaz ntre 0,119 km 2, ct are Brlogul Ursului i 2,106 km2, ct are circul Pietrele . Suprafa a cumulat a

tuturor circurilor glaciare este de 35,122 km 2, adic 7,753% din suprafa a Retezatului. 2. V ile glaciare (foto 11). V ile glaciare sunt printre cele mai spectaculoase i reprezentative forme ale morfogenezei glaciare, ele fiind rezultatul direct al ac iunii exercitate de c tre ghea a canalizat pe traseul fostelor v i fluviale . Aspectul tipic al v ilor glaciare din Retezat se men ine n general pn la 1350 - 1400 m, n aval de aceste altitudini avnd un profil n U" deschis i doar n jum tatea inferioar , partea cea mai de jos avnd un profil aproximativ n V", datorit eroziunii postglaciare ndelungate a patul ui v ii glaciare, n situa ia n care aceste sectoare au fost afectate doar de fazele glaciare . Aspectele ce caracterizeaz profilul longitudinal al v ilor glaciare sunt legate de lungimea lor, de pant , ca i de discontinuit ile ce apar n lungul acesto ra, discontinuit i ce marcheaz pragurile glaciare, treptele i mai rar depresiunile de subs pare glaciar . Sub aspectul pantelor, v ile glaciare se caracterizeaz prin pante generale accentuate, cum ar fi : 65 la esele, 62 la Rade u Mare, 56 la valea Gale ului sau 55 la Pietrele . Continuitatea pantelor patului v ilor glaciare este ntrerupt frecvent de existen a treptelor glaciare ce au adesea nclin ri de sub 10, sau de praguri glaciare ce au pant accentuat . Depresiunile de subs pare glaciar apar fie ocupate de lacuri, fie colmatate i deci umplute cu depozite postglaciare, adesea turboase . Lungimea v ilor glaciare, legat direct de lungimea ghe arilor ce le -au creat, este cuprins ntre 700 m, ct are valea Buta Mic , i 15,7 km, ct are valea glaciar a L pu nicului Mare . Dac n mod obi nuit v ile glaciare au la obr ie unul sau mai multe circuri glaciare, n Retezat se ntlnesc cazuri n care v ile glaciare au la obr ie bazine larg evazate ce prin pante u oare trec n relieful veci 3. Rocile mutonate i striurile glaciare. Rocile mutonate, sau berbecii glaciari, cu suprafa a adesea scrijelite de striuri glaciare, fac parte din categoria elementelor de mezomorfologie glaciar (foto 14). Avnd n cele mai frecvente cazuri contur alungit, ele prezint o pant lin spre amonte i una abrupt spre aval, dimensiunile fiind de ordinul metrilor sau a zecilor de metrii. Aspectul rotunjit al berbecilor glaciari se datore te abraziunii glaciare ce depinde de cantitatea sf rm turilor bazale i modul lor de transport, grosimea ghe ii i alunecarea bazal , presiunea apei bazale, mutarea eficient a fainii de ghe ar. Striurile glaciare sunt alte elemente de micromorfologie glaciar ce constituie totodat n dovezi ce sprijin extensiunea glacia iei ntr-o anumit regiune. Se ntlnesc o mul ime de cazuri n care striurile glaciare pot fi interpretate ca elemente microtectonice, accentuate de eroziunea chimic i de cea mecanic ,

cum ar fi cele existente pe blocurile mutonate aflate la sud -est de Lacul Pietrele i cele din amonte de Lacul Groapele . 4. Depresiunile de subs pare glaciar . Depresiunile de subs pare glaciar sunt elemente morfologice specifice v ilor i mai ales circurilor glaciare, formarea lor fiind datorat proceselor de eroziune manifestate n timpul unei mi c ri de tip rota ional a maselor de ghea . Ca i n cazul pragurilor glaciare i al roc ilor mutonate, sistemele de fisuri i varia ii locale de facies au un rol major n individualizarea i formarea depresiunilor de subs pare . n cele mai multe cazuri depresiunile de subs pare glaciar sunt limitate spre aval de praguri glaciare, ele fiind ocupate de lacuri, remarcabile fiind prin dimensiunile lor cele ocupate de lacurile : Z noaga, T ul Negru, Gale , Ana, Bucura, etc. (foto 11). Multe din depresiunile de subs pare create de ghe ari n Retezat au fost colmatate, azi prezentndu -se ca zone aproape plane, acoperite cu depozite turboase de grosimi de pn la 5 - 6 m . 5. Vrfuri i creste glaciare. Vrfurile i crestele glaciare de i sunt elemente reprezentative pentru peisajul glaciar, ele nu sunt o crea ie pur glaciar . Apari ia lor este legat de existen a unui relief preglaciar disecat de o re ea dens de v i i bazine toren iale care au permis instalarea ghe arilor, permi nd apoi o retragere a pere ilor circurilor i v ilor glaciare i deci o individualizare rapid a crestelor de intersec ie a versan ilor . O analiz a vrfurilor de tip horn i a crestelor de tip arete permite constatarea c ele se ridic mult deasupra abrupturilor ce m rginesc circurile i v ile glaciare, ceea ce a f cut ca ele s fie modelate de c tre procese crio -nivale (periglaciare) . Avnd pozi ia unor nunatak -uri ce dominau cmpurile de ghea ale circurilor i v ilor glaciare vecine, ele au c p tat aspectul de vrfuri ascu ite i creste zim ate cu ace, col i, strungi, numai datorit proceselor periglaciare . Faptul c e le sunt acoperite cu mase imense de gelifracte, aflate n diverse pozi ii i de diverse dimensiuni i forme, presupune o modelare periglaciar postglaciar i chiar actual . 6. eile de transfluen glaciar . Acolo unde circurile glaciare vecine se apropie foarte mult, fie din direc ii opuse, fie din lateral, continuitatea crestelor, inclusiv a crestei principale a Mun ilor Retezat este ntrerupt de c tre eile de transfluen glaciar . Chiar dac n general flancurile sunt n general abrupte, n general cele nordice, ca urmare a unei model ri periglaciare mai avansate , spatele acestor ei p streaz aspectul rotunjit, cizelat de c tre ghea a care trecea dintr -un circ n altul, vecin . A a sunt eile dintre circurile V siel i apului, Gale ul i Valea Rea, V alea Stni oara i tevia, tirbul i Bucura . Chiar dac ele au fost supuse unei model ri

glaciare, profilul lor greoi de crupe masive demonstreaz c ele au mo tenit un relief matur, specific unor bazine larg evazate .
Forme glaciare de acumulare Morenele. Formele de acumulare glaciar sau morenele, sunt elemente de relief sau depozite cu o importan major pentru reconstituirea derul rii fazelor glaciare i a extensiunii ghe arilor . Morenele sunt acumul ri de depozite glaciare ce au un aspect independent al suprafe ei. n func ie de pozi ia fa de ghe ar morenele se clasific n morene paralele cu direc ie de curgere a ghe arului i morene cu pozi ie transversal fa de aceasta . n prima categorie sunt incluse morenele laterale, cele mediane, cele interne i cele de fund, iar n a doua categorie sunt incluse morenele frontale, morenele de presiune, morenele de mpingere i retezare . Deoarece ghe arii sunt ceva de domeniul trecutului n Retezat, nu mai putem discuta de morene mobile ci de morene depuse sau fixate . Cu excep ia unor morene frontale i laterale i a celor aflate n interiorul circurilor glaciare, diferen ierea morfologic i genetic a unor tipuri distincte de morene este foarte dificil . Morenele laterale au o constitu ie mult mai eterogen deoarece cea mai mare parte din elementele constituente sunt aduse de pe pere ii v ilor i circurilor glaciare de c tre avalan e i prin c dere liber , nefiind n totalitate ncorporate n masa ghe arului. Caracteristice acestui tip de morene sunt cele de pe versantul stng i drept al L pu nicului Mare i cea de sub aua Plaiului Mic aflndu -se la altitudinea de 1740 - 1800 m . n zonele de confluen glaciar , morenele laterale se unesc formnd morene mediane, a a cum este cazul zonei de conf luen a v ilor glaciare St ni oara, Pietrele, Valea Rea i Gale ul. Morenele frontale sunt cele ce permit descifrarea evolu iei ghe arilor i a extensiunii acestora, fie c sunt morene frontale terminale, fie c sunt stadiale . De i ciuntite de eroziune, pot fi reconstituite u or morenele frontale situate pe praguri glaciare, a a cum este cazul celor din aval de Lacul tirbul la 2060 m, de sub T ul Negru la 2010 m, de sub Lacul Bucura la 2035 - 2040 m, sau de sub Lacul Crligului la 1930 m. O caracteristic important a reparti iei spa iale a morenelor frontale este cea a etaj rii lor la diferite altitudini, ceea ce indic derularea unor faze glaciare i stadii glaciare distincte . Relieful glaciar n Mun ii Retezat este reprezentat de urm toarele complexe i circuri glaciare importante : complexul glaciar Ru B rbat, circul V siel i valea Rului Alb, circul Groapele i valea Paro ului, complexul glaciar Nuc oara Pietrele, circul i valea teviei, complexul glaciar Zl tuia (Dobrunu), circul i valea

Crligului, circul i valea Cioaca Rade ului, circul i valea Rade ului Mic, complexul glaciar Judele, complexul glaciar Bucura, valea glaciar L pu nicul Mare, circul i valea Buta, circul i valea Buta Mic .
II. Relieful periglaciar. Caracteristicile alpine ale reliefului Mun ilor Retezat sunt realizate i completate i de existen a formelor i proceselor morfegenezei periglaciare . Vrfuri i creste modelate periglaciar. Au ap rut n timpul Pleistocenului n condi iile de modelare ale etajului criogen supraglaciar, vrfurile piramidale sau conice, interfluviile de tip karling sau custur , toate acestea f cnd parte din categoria elementelor morfologice ale peisajului acestor mun i. Analiza detaliat a crestelor ascu ite i crenelate i a vrfurilor, toa te constituind adev rate i uria e lame de fier str u", scot n eviden originalitatea i modul de asociere n spa iu a por iunilor n care suprafa a reliefului corespunde suprafe ei fr mntate a haosului de gelifracte de mari dimensiuni, cu cele n care ea se suprapune rocii, existnd diferen ieri ntre zonele grefate pe granitoide i cele grefate pe isturi cristaline . Granitoidele dau gelifracte de forme predominant paralelipipedice, de zeci de km., n timp ce isturile cristaline dau gelifracte de dimensiuni mai mici, sub form de lespezi. n cadrul reliefului ruiniform al vrfurilor i crestelor se deta eaz forme foarte caracteristice de tipul turnurilor ( Turnul Por ii ), acelor sau col ilor (Col ii Pelegii, Sl veiul Mare) . Forme glaciare pe versa nt. Forme periglaciare de versante sunt generate de manifestarea crioclistalinului, niva iei, solifluxiunilor, creepului, eleva iei periglaciare, precum i a proceselor nivotoren iale . 1. Versan i de gelifracte. Versan ii de gelifracte se prezint ca o suprafa morfologic , cu nclinare de pn la 30 - 35 acoperit n marea majoritate cu gelifracte cu aspect haotic . Acest tip de versant este caracteristic versantului vestic al Muntelui Lolaia, versantului nord -vestic i nordic al mun ilor Gale u, Pietrele, Valea Rea, Obr ia Nuc oarei, Voileasa, sau versantului vestic al Piciorului eselor . Chiar dac acest tip morfologic de versant este specific zonei nalte, aflat n plin etaj periglaciar, el nu lipse te din zonele mai joase, ns aici, a fost acoperit cu vegeta ie forestier n majoritatea cazurilor . Fiind forma i n timpul Pleistocenului, ace ti versan i au intrat n faza de evolu ie regresiv , p durea acoperind ncet aceste spa ii, ntr -un ritm impus de fluctua iile climatice .

Ruri de pietre. Rurile de pietre apar n special la altitudini de peste 1800 m, pe versan i cu nclin ri de pn la 40, prezentndu -se sub forma unor benzi mai mult sau mai pu in paralele, de lungimi i l imi variabile, cel mai frecvent 25 - 150/3 - 25 m, dispuse aproximativ perpendicular pe curbele de nivel . Aspectul dat versan ilor de aceste ruri de pietre, separate de benzi de vegeta ie ierboas sau de jnepeni , este acela de piele de tigru", caracteristic pentru versan ii sudici din zona Pilugu Mare - V carea - Laz ru, esele - Z noaga, de pe Muntele Sl veiu, precum i pentru pantele vestice i sud -vestice ale zonei Reteza - Valereasa i Muntele Secherilor . Unele ruri de pietre apar n cadrul circurilor i v ilor glaciare, flancnd berbecii glaciari i separndu-i unii de al ii . Rurile de pietre sunt formate din gelifracte de dimensiuni diferite, orientate cel mai adesea cu axa mare n sensul pantei i cu partea din fa n sus, ceea ce indic o mi care a acestora . Aceast mi care este datorat n majoritate fenomenului de rock creep . Se ntlnesc situa ii de confluen , fie n cadrul versantului, fie n partea lor bazal , sau cazuri de difluen e, rul de pietre desp r indu -se n dou bra e, observabile de exemplu pe fa a Retezatului. 3. Toren i de pietre. Toren ii de pietre sunt forme asem n toare rurilor de pietre, existnd anumite diferen ieri ntre acestea . n primul rnd ace ti toren i de pietre au toate p r ile unui torent clasic, adic bazin de recep ie, canal de scurgere, sub form de jgheab, i con de dejec ie", constituit din gelifracte deplasate, fiind deci con de grohoti . n al doilea rnd, gelifractele ce formeaz conul, ca i cele ce sunt prezente n canalul de evacuare, provin din p r ile superioare ale versantului, deci sunt a lohtone. Acolo unde toren ii de pietre, se suprapun unor culoare de avalan e, existen a lor este efemer . In regiunile cu pant mai mic , lipsite de avalan e, toren ii au caracter permanent, acumularea gelifractelor fiind posibil tot timpul, a a cum se p oate observa pe versantul estic al Culmii Lolaia . 4. Conuri i trene de grohoti . Conurile i trenele de grohoti sunt elemente morfologice omniprezente n zonele cu versan i abrup i i puternic nclina i din Retezat . Sub denumirea de trenuri de grohoti include m att conurile aflate la cap tul toren ilor de pietre, ct i cele aflate la baza culoarelor de avalan e . Atunci cnd conurile de grohoti ajung s se uneasc , se formeaz trenele de grohoti , pentru ca atunci cnd, la baza pere ilor cu dezvoltare liniar , se acumuleaz mase mari de gelifracte, acestea s se prezinte sub forma pnzelor de grohoti sau a tablierelor de grohoti . Deoarece toate aceste forme ocup suprafe e importante n cadrul circurilor i v ilor glaciare, ele duc la apari ia unui tip de versant, denumit versant alogen, realizat prin acumularea sf rm turilor .
2.

Depozite de versant cu stratifica ie ritmic . Depozite de versant cu stratifica ie ritmic se identific n Retezat n dou deschideri, una pe valea M l ie ti, la 760 m altitudine, i alta pe valea L pu nicului Mare, lng Gura Apei, la 1060 m altitudine . Depozitele stratificate de pe valea M l ie ti sunt situate pe versantul estic al Muntelui tirbina i sunt utilizate la amenajarea drumului forestier, fiind realizat astfel o deschidere de pn la 8 - 10 m adncime . Asemenea depozite se formeaz n con di iile alternan ei unor faze favorabile gelifrac ie i gelifluxiilor cu procesele de iroire . Deschiderea de pe L pu nicul Mare este foarte asem n toare cu cea de pe valea M l ie ti, doar c aici sunt prezente dou benzi de gelifracte mari, iar straturil e fine se aseam n cu a a- zisele nisipuri cu structur varvar . 6. Culoare de avalan e. Culoarele de avalan e sunt elemente morfologice negative ce br zdeaz versan ii puternic nclina i ai zonei alpine, deranjnd pe alocuri uniformitatea i unitatea zonei forestiere . Ele se prezint ca ni te jgheaburi cu profil strns sau n V, cu adncimi de pn la 8 - 10 m i lungimi de pn la 500 m a a cum apare culoarul complex de pe fa a estic a Vrfului Retezat. Uniformitatea relativ a profilului longitudinal, este deranjat de rupturi bru te de pant ce apar n sectorul pere ilor abrup i ai circurilor i v ilor glaciare . Dup aspectul lor n plan se deosebesc forme simple i forme complexe, cele simple formnd n cele mai multe cazuri o re ea paralel ce disec versantul pe toat lungimea lui . Culoarele complexe se prezint sub forma unui jgheab principal bine individualizat n partea inferioar , n timp ce jum tatea superioar se aseam n cu un bazin de recep ie toren ial, sub form de plnie . 7. Ni e de niva ie. Ni ele de niva ie sunt scobituri aproximativ semicirculare existente n zona de racord a unui versant cu suprafa a rotunjit sau neted , a unui interfluviu, acolo unde exist posibilitatea acumul rii unor cantit i mari de z pad . Avnd un diametru de pn la 200 - 300 m, ni ele de niva ie sunt m rginite de pere i destul de abrup i, nal i de pn la 20 - 30 m, uneori mai mult, fundul fiind nclinat i f r contrapante . Ni e nivale se g sesc deasupra p r ii inferioare a circului V siel, orientate spre sud-est, i sub aua Plaiului Mic, orientate spre sud . 8. Potcoave nivale. Potcoavele nivale tipice fie c sunt simple, fie c sunt n releu, au forma tipic de val arcuit, asimetric, cu o n l ime ce nu dep e te 2 - 3 m,constituit n principal din gelifracte mari . Exist i o alt categorie de potcoave nivale de dimensiuni mult mai mari, chiar 100 m lungime i pn la 5 - 6 m n l ime, iar depresiunea din spatele valului frontal fiind adnc i br zdat . Potcoavele nivale apar n continuitatea p r ilor term inale ale culoarelor de avalan e bine dezvoltate cu profil longitudinal relativ uniform, f r rupturi de pant importante . Potcoavele nivale se formeaz n principal, prin ac iunea de mpingere
5.

pe care o exercit avalan ele umede asupra materialelor pe care le disloc i apoi le transport . Din categoria formelor periglaciare pe versant mai fac parte i : terasetele de solifluxiune, terase i suprafe e de crioplana ie, semiplnii nivale i toren ii nivo-fluviali. Forme periglaciare pe suprafe e plane. De i n zona nalt a Mun ilor Retezat suprafe ele plane nu au o extindere prea mare, topografia de detaliu se caracterizeaz prin prezen a unor microforme periglaciare reprezentative, cum sunt pavajul periglaciar, pietrele cump nite i microdepresiunile nival e, cmpurile de blocuri, cercurile de pietre, mu uroaiele nierbate . 1. Ghe ari de pietre. Ghe arii de pietre sunt mezoforme de relief a c ror prezen n Retezat a fost trziu semnalat . Ghe arii de pietre sunt mari acumul ri de gelifracte sub form de lob , limb sau spatul , deta ate net de relieful nconjur tor. 2. Cmpuri de blocuri. Cmpurile de blocuri sunt suprafe e de relief cu nclinare slab , de pn la 5 - 7, acoperite cu gelifracte angulare de mari dimensiuni i cu aspect haotic, caracteriznd att suprafe ele plane ale unor interfluvii, ct i fundul v ilor i circurilor glaciare . innd cont de faptul c elementele componente ale cmpurilor de blocuri sunt de foarte mari dimensiuni, ajungnd chiar la 10 - 15 m3, iar gelifractele generate n condi iile actuale sunt mai mici, se poate aprecia vrsta tardiglaciar a acestor cmpuri de blocuri. 3. Cercuri de pietre. Cercurile de pietre sunt reprezentate printr-un singur exemplar identificat la 2125 m altitudine, pe platoul situat la sud de Vf. Valereasa . Acest cerc de form u or oval , cu un diametru de 20,2 - 18 m , are un inel ce nchide n interior o suprafa nierbat , cu un diametru de 4,30 m . Men inerea actual a acestei forme demonstreaz existenta unui anumit echilibru cu condi iile morfoclimatice prezente . 4. Pietre cump nite. Sunt prezente pe micul platou aflat la nord de Vrful P pu a Custurii . Aici n solul suficient de gros i nierbat se g sesc trei lespezi de isturi cristaline aproape verticale, bine nfipte n sol, cea mai mare avnd 38 cm, iar cele mici 7 cm i respec tiv 22 cm . 5. Microdepresiunile nivale. Sunt forme dezvoltate doar acolo unde scoar a de alterare este suficient de groas i constituit din elemente predominant fine, sau n unele cazuri pe depozite morenaice, a a cum este cazul celor n care se afl Lacul Bucurelul, Lacul Groapele sau T ul dintre Brazi . Cele mai frecvente microdepresiuni sunt cele eliptice sau rotunde de dimensiuni modeste, 10 - 8 m sau 0,7 - 1,3 m. 6. Mu uroaie nierbate. Apar pe suprafe e plane sau u or nclinate, n general la peste 1800 m, ca i n cazul mun ilor Voileasa, Clean u Cozmei, Gorova,

Z noaga, formnd adev rate cmpuri . Dimensiunile lor ating 40 - 50 cm n l ime i 60 - 90 cm n diametru, avnd forma unor calote circulare sau u or eliptice acoperite cu vegeta ie.

3.2. Caracteristici climatice

Clima n Mun ii Retezat este determinat de anumite elemente climatologice specifice etajelor climatice existente aici (etajul alpin i cel forestier), sau etajelor geoecologice (seminival, alpin, subalpin, forestier) . Pentru stabilirea temperaturilor se utilizeaz datele climatice de la sta iile meteorologice Omu (2505 m), arcu (2180 m), Parng (1585 m), Cuntu (1450 m), i Petro ani (581 m). n ansamblu clima acest or etaje este aspr i umed , nepermi nd dect dezvoltarea p durilor i a paji tilor alpine, radia ia solar pe timp senin atingnd un maxim de 1,60 cal/cm 2/min., datorit transparen ei mari a aerului. Temperatura medie multianual are valori de -0,5 C la arcu, 3,3 C la Parng, 4,4 C la Cuntu, i de 7,5 C la Petro ani . Regimul termic relev c temperatura medie a lunii ianuarie, luna cea mai rece, are valori sc zute pentru toate sta iile, atingnd -10,9 C la peste 2500 m, -9,3 C la 2100 m, -6,5 C i -5,3 C la 1600 - 1400 m i -3,8 C la aproximativ 600 m altitudine, n timp ce lunile iulie i august, lunile cele mai calde, au temperaturi de sub 10 C la peste 2000 m, doar 13C la 1450 m i 17,2 C la 581 m . Pentru zona nalt sunt caracteristice peste 6 luni cu temperaturi medii negative i 4 - 5 luni cu frecvente oscila ii sub i deasupra lui 0C, deci cu cicluri gelivale, cu importan pentru dezagregarea rocilor i pentru desf urarea unor procese de modelare actual . Precipita iile atmosferice au valori ridicate la sta iile Cuntu, 1301,6 mm, i arcu 1177,7 mm, aflate la peste 1400 m altitudine, n timp ce n zona joas se nregistreaz doar 746,1 mm la sta ia Petro ani. Foarte important de re inut este faptul c la sta ia arcu 40% din cantitatea de precipita ii provine din ninsoare, num rul mediu de zile cu ninsoare fiind de peste 125 . Lunile cele mai bogate n precipita ii sunt iunie, iulie i mai, iar cele mai s race sunt octombrie i ma rtie . Pentru zona nalt stratul de z pad , ce poate atinge chiar i 3 - 4 m grosime, se men ine peste 200 de zile, s tratul de z pad ap rnd cu o ntrziere de 5 - 6 zile n zona nalt i 10 - 15 zile n zona joas fa de prima zi cu ninsoare . La pest e 2000 m ninsorile sunt posibile tot timpul anului. Un alt element climatologic, cu o activitate morfologic destul de important mai ales pentru zona alpin , i cu un rol important n acoperirea unor suprafe e de relief cu un strat gros de z pad i descoperirea altor suprafe e, este vntul. Astfel, n privin a frecven ei pe direc ii, predomin vnturile de NE (16,7%) i N (16,1%), apoi cele de S (14,7%), SV (13,9%) i cele de NV (11,2%), calmul avnd doar 8% . Vnturile de nord predomin n lunile iunie, iulie i decembrie, cele de nord - est n aprilie, cele de sud n octombrie, iar cele de sud -est n martie . Viteza medie anual are o valoare de 10,6 m/s, vitezele me dii cele mai mari nregistrndu-se n lunile ianuarie i februarie (12 m/s), noiembrie i decembrie ( 11,6-11,7m/s).

3.3. Caracteristici hidro-geografice

Beneficiind de o re ea hidrografic dens , formele de relief majore ale Mun ilor Retezat se afl sub ac iunea direct i continu a apelor curg toare , ele fiind cele ce erodeaz i transport materialele erodate, tranzitndu -le dintr-un loc n altul i apoi evacundu-le n parte din aria montan . Sub aspectul densit ii re elei hidrografice se constat c n raport cu valoarea densit ii medii de 1,33 km/km 2, exist arii cu valori foarte ridicate, diferite de la bazin la bazin : 2,29 la Zl tuia, 1,77 la Ru B rbat, 1,72 la Ru or, 1,71 la Nuc oara, 1,36 la Laz ru i 0,99 la Ru Alb . Hidrograful debitelor relev faptul c scurgerea are valoare maxim n mai i iunie, mai rar n iulie, 19,9 i 14% la Ru B rbat, 25 i 17,4% la L pu nicul Mare, 19,4 i 15% la Ru or, 24,8 i 16,9 la Ru Mare . Scurgerea minim se petrece n lunile de iarn , datorit nghe ului, i n lunile septembrie i octombrie, specificul scurgerii fiind deci determinat de intensitatea, frecven a, ciclicitatea fenomenelor climatice . Debitele medii au valori diferen iate de la ru la ru, Ru Mare avnd debitul cel mai mare, 11,6 m3/s, celelalte artere hidrografice avnd debite mult mai mici (m3/s) : 3,01 - Ru B rbat, 1,46 - Nuc oara, 0,97 - Ru Alb, 0,70 - Ru orul, 0,35 - Paro u, 0,82 - Buta, 0,88 - Laz ru . Scurgerea superficial medie multianual are valori ridicate att n b azinul Rului B rbat (36,7 l/s/km2), ct i n cel al Rului Mare (34,3 l/s/km 2), i chiar n bazinele de pe versantul sudic, Pilugu, Laz ru, Buta, valorile caracteristice fiind de 30 - 35 1/skm2. Ace ti factori hidrologici care includ att re eaua hidrografic permanent ct i cea temporar , particip n mod direct la procesul intens de modelare al scoar ei i al reliefului acestor mun i. Re e aua hidrografic , n afar de apele curg toare existente n aceast zon , mai cuprinde i o vast re ea de ape subterane care alimenteaz lacurile glaciare .

3.4. Vegeta ia

i fauna

Caracteristici vegetale. Din categoria factorilor biotici, nveli ul vegetal, diversificat i etajat n conformitate cu condi iile climatice i cele pedologice, are un rol deosebit n desf urarea proceselor morfogenetice, deoarece jucnd rolul de p tur tampon se interpune ntre agen ii modelatori i suprafa a de relief ce este supus model rii . Vegeta ia acestor mun i este distribuit n teritoriu sub form de etaje vegetale . Etajul p durilor mixte de foioase ocup zonele aflate la sub 800 m altitudine de obicei n v ile principale, fiind format din fag, carpen, ar ar, gorun, mesteac n, ulm, arin, stejar, acest amestec de specii fiind determinat n mare parte de frecvente t ieri i apoi replant ri,m sau, cel mai frecvent, de regener ri nesistematizate. Etajul fagului se desf oar ntre 800 i 1200 m, cu oscila ii locale (valea Paro ului - 1104 m, cea a L pu nicului Mare - 1294 m, Muntele Buta - 1560m, Muntele Pilugu Mic - 1300 m), pe lng fag , specia dominant , apar n partea inferioar carpenul, ar arul, ulmul, arinul, p ducelul, iar spre limita superioar molidul, bradul i scoru ul . In parterul celor dou etaje amintite, ca i n rari ti i poieni, se desf oar o vegeta ie erbacee, constituit din p iu , firu , susai de munte, captalan, ochiul boului, ferig , m cri iepuresc, mierea ursului, omag, vulturic , mu chi, etc. Etajul molidului apare la 1050 - 1200 m i se desf oar pn la 1850m pe versan ii cu expozi ie favorabil (Muntele Z noaga, Muntele V siel), i acolo unde cmpurile de blocuri i grohoti urile nu le impun limita de dezvoltare . La limita inferioar apare fagul, paltinul, mesteac nul, plopul, iar la cea superioar zmbrul, jneap nul, ienup rul . P durile de molid fiind mai exclusiviste, cu o puritate mai mare, covorul ierbaceu este mai slab reprezentat, mai firav, constituit din ferigi, m cri iepuresc, iarba ciutei, mu chi, 1a care li se adaug afinul i meri orul. Etajul alpin este format din subetajul jnepenilor i cel al paji tilor alpine. Subetajul jnepeni urilor (foto 20) se extinde ntre 1800 - 2250m, pe alocuri mai jos (1660 pe Muntele Rade , 1580 pe Muntele Valereasca), la limita superioar trimi nd spre subetajul urm tor doar exemplare izolate . Acest subetaj este format n principal din jneap n (Pinus mogo), al turi de care ap ar ienup rul, iar spre partea inferioar zmbrul, molidul, scoru ul, aninul de munte, salcia iov . Secundar apar smrdarul, salcia pitic , coac za, ca elemente arbustive, trestioara, steregoaia, talpa ursului, ghin ura, m cri ul, iar ca elemente erbacee, tevia i omagul.

Subetajul paji tilor alpine se dezvolt la peste 2000 m, dar datorit extensiunii mari a jnepeni urilor ct i a grohoti urilor, a rurilor de pietre, nu are o extensiune prea mare i nici o prea mare uniformitate . Paji ti alpine tipice g sim pe Muntele Dr g anu, Zlata, Cosma, V siel, Voileasa, Sl veiul, precum i pe picioarele de munte ce se desprind din creasta Custura -V carea . n unele locuri (Lolaia, Valereasca, aua Plaiului Mic, Coastele Cioarii, Crucea Tr znitului), acest subetaj s-a extins prin distrugerea jnepenilor . Principalele specii constituente sunt po ica, p iu ul, p ru ca, iarba vntului, rugina, m laiul cucului, coarna, p iu ul ro u, firu a, al turi de care apar arbu ti ca : ochiul arpelui, coac za, afinul, meri orul, smrdarul, salcia pitic . Fauna. Retezatul este una dintre cele mai reprezentative zone din Carpa ii Romne ti din punct de vedere al faunei, care este foarte diversificat ca specii . Fiecare specie de animale s -a adaptat anumitor tipuri de vegeta ie, astfel nct, p durile de foioase sunt populate de lup, vulpe, dihor, mistre , veveri sau de p s ri ca pup za, cucul, mierla, co ofana; p durile de conifere i de fag sunt populate de urs, cerb, rs, sau de p s ri cum ar fi coco ul de munte, g inu a de p dure ; iar zona alpin este populat de capr a neagr , una dintre speciile ocrotite . Parcul Na ional Retezat declarat primul parc na ional din Romnia, a fost nfiin at n 1935, ocrote te numeroase specii de animale i plante care dau acestor mun i o originalitate aparte dar i un aspect unic .

3.5. Caracteristicile pedologice

Solurile Mun ilor Retezat apar in urm toarelor clase i tipuri: cambice (solurile brune eu-mezobazice i solurile brune acide), spodice (solurile feriiluviale , cele brune podzolice feriiluviale) i umbrice (soluri humico -silicatice), cel mai adesea combinate i asociate n func ie de anumite condi ii locale . Solurile brune eu- i mezobazice i solurile brune acide apar cel mai adesea sub p durile de foioase i de amestec, aflate pn la 1400 m altitudine, n general pe un substrat format din isturi cristaline, dar i din granitoide . Solurile feriiluviale, solurile brune podzolice feriiluviale se dezvolt sub p durile de molid, adesea i sub jnepeni uri, pe un substrat alc tuit n principal din rocile corpurilor granitoide de Retezat i de Buta . Solurile humico-silicatice de paji ti alpine apar n zona nalt a Retezatului, cu o extensiune maxim pe podurile largi ale suprafe elor de nivelare, dezvoltate att pe granitoide ct i pe isturi cristaline . n zonele calcaroase apar pe suprafe e foarte restrnse soluri molice ca de exemplu rendzinele. Pe suprafe e destul de mari, acolo unde pedogeneza este ngreunat de panta accentuat sau de prezen a grohoti uril or i a rocilor dezagregate, sunt prezente litosolurile, iar n albiile majore , pe pietri uri i bolov ni uri, par ial consolidate, sunt prezente regosolurile i protosolurile aluviale . Solurile enumerate fac parte din clasele i tipurile de soluri speci fice lan ului carpatic, ele avnd n general o textur grosier (nisipo -lutoas ), fiind din acest acest punct de vedere rezistente la eroziune, n cazul unor pante slabe i a unei utiliz ri adecvate .

Capitolul 4. Elemente de morfogenez i morfometrice a cuvetelor lacustre cuvetelor lacustre 4.1 Geneza

Emm. de Martonne a stabilit pe baza observa iilor geomorfologice extensiunea glacia iei cuaternare n Carpa ii Meridionali . Rezultatele cercet rilor f cute asupra reliefului din zona alpin au pus n eviden existen a circurilor i v ilor glaciare simple sau complexe, a depozitelor morenaice laterale, transversale i longitudinale, a rocilor mutonate sau striate de ghe ari, precum i a cuvetelor lacustre, ast zi umplute cu ap i transformate n iezere, t uri sau z noage . O analiz am nun it a urmelor l sate de ghe ari i pleistoceni ne permite s apreciem modul cum a luat na tere fiecare depresiune lacustr i n ce perioad sau n ce faz glaciar s-a format. Elementele de baz necesare pentru stabilirea genezei sunt: configura ia geografic a locului n care sunt insta late depresiunile lacustre, forma pe care o prezint fiecare profil morfobatimetric, extensiunea ghe arilor din perioada respectiv , precum i tiparele hidrografiei precuaternare n care s -au grefat ghe arii i n func ie de care se poate analiza ntreaga gam a aspectelor genetice . Cei mai mul i dintre geologi i geografi care s -au ocupat de glaciologia cuaternar sau de cea actual , consider c relieful glaciar din Mun ii Alpi sau Pirinei, din Carpa ii Meridionali i din alte regiuni a rezultat din ac i unea ghe arilor pleistoceni grefa i pe re eaua de v i preexistente, iar n unele cazuri, situa i chiar pe suprafe e nalte de eroziune . Formarea ghe arilor n aceast regiune a fost favorizat , pe de o parte, de existen a calotei glaciare care acoperea ce a mai mare parte a Europei nordice, iar pe de alt parte, de influen a factorilor fizico -geografici care caracterizau prezen a unui climat rece i umed . In aceste condi ii climatice, z pada i ghea a au nceput s se acumuleze n regiunile unde re eaua hi drografic precuatemar forma cel mai nalt nod de confluen pentru re eaua de ape care se scurgeau de pe versan ii abrup i . Nodul acesta de confluen a constituit bazinul sau locul de alimentare a ghe arilor, iar dup ce ghea a a atins anumite grosimi, a dep it bazinul de alimentare, sub forma unei limbi de ghea , transformndu -se astfel ntr-un ghe ar de vale. Tipul acesta de ghe ari de vale a cuprins aproape toat re eaua hidrografic din zona nalt , de peste 1700 a Mun ilor Retezat, transformnd -o ntr-o re ea de v i glaciare unde limbile ghe arilor atingeau lungimea de 3 pn la 8 km (de exemplu : Gale ul, Pietrele, Stni oara, tirbul - Gemenele, Judele, Bucura, Rul B rbat i Custura Mare ) .

Datorit faptului c marea majoritate a v ilor erau d ispuse pe direc ii paralele i legate ntre ele prin ei i cumpene de ap joase, au dat posibilitatea unor ghe ari s p trund prin n eu ri c tre v ile limitrofe i n felul acesta s dea na tere la o zon de confluen i transfluen glaciar . V ile n care a avut loc acest proces glaciar sunt: Bucura, Judele, Z noaga . In alte cazuri, destul de frecvente n Mun ii Retezat (Gale ul, L pu nicul Mare - la izvoare, Rul B rbat, etc.), bazinele ghe arilor principali cuprindeau ghe ari suspenda i cuib ri i de o parte i de alta a versan ilor. Ace ti ghe ari, asem n tori cu ghe arii actuali din Pirinei, formau circurile glaciare laterale suspendate . Dup topirea ghe arilor, pe actualul relief au r mas ncrustate urmele ac iunii i deci i a extensiunii glaci are . Aceste urme sunt n general evidente i bine p strate, formate din circuri i v i glaciare cu ntreaga gam de elemente rezultate din ac iunea procesului de eroziune sau acumulare . Circurile n care sunt ad postite lacurile se prezint sub forma c ld rilor glaciare simple (P pu a, apul, Pelegu a, tevei i Sl veiul) . Cele care sunt mai dezvoltate apar ca circuri glaciare complexe, cu relieful fragmentat n mod haotic, ca urmare a ac iunii de eroziune i acumulare a ghe arilor (Bucura, Judele, Z noa ga, tirbul - Gemenele). Re eaua hidrografic preexistent glacia iunii, nso it de ntreaga gam a formelor de relief negative a jucat un rol deosebit de important n dinamica ghe arilor . Pe unele v i cum sunt : Bucura, Izvorul Lotrului, Judele, Gale , Podragu etc. ac iunea de sculptare a ghe arilor a fost foarte intens datorit pantelor slab nclinate care favorizau acumularea unui volum mare de ghea ce se scurgea cu o vitez extreme de redus . Acest lucru a permis ghe arului s exercite o puternic ac iune de eroziune i de subs pare, determinnd astfel formarea unor circuri (c ld ri) glaciare i a unor cuvete lacustre n irate sub form de salb . Pe alte v i ns , cu caracter principal sau chiar secundar, unde panta avea un mare grad de nclinare, ghea a acumulat se poate men ine numai la n l imi de peste 2100 m, deoarece pantele erau mai line, i, n consecin , ghe arul reu ea s formeze circuri sau c ld ri glaciare cu aspect suspendat. Depozitele morenaice au rezultat din ac iunea de eroziune i transport glaciar, diferit ca intensitate, i se afl r spndite pe v ile rurilor, fie la altitudini mari n sfera c ld rilor glaciare, fie la altitudini mai joase n zona terminal . Uneori, morenele dep esc cadrul v ilor glaciare, ajungnd pn la 1300 -1200 m, far s prezinte vreo importan din punct de vedere limnologie . Morenele se afl instalate pe diferite trepte de altitudine, uneori fiind a ezate peste pragurile glaciare sub o form transversal (Sl veiul, Lacul Negru, Rade ), iar alteori sunt distribuite destul de haotic n largul v ii n pozi ie transversal sau longitudinal (Z noaga Mic , T ul Verde etc.). Depunerea sub forma aceasta a

materialului morenic s-a produs sub influen a de naintare i de retragere limbii ghe arului. Tot n problema morfologiei glaciare men ion m c v ile cu profil sub form de U iar n profil longitudinal se pot remarca cteva trepte i contrapante . Aceste trepte sau praguri glaciare constituie pentru numeroase ruri puncte de formare a unor cascade ori repezi uri de ape (Florica). Num rul pragurilor glaciare difer de la un masiv la altul i chiar de la o vale la alta. La cele mai multe v i glaciare se ntlnesc trei praguri principale, intercalate de dou praguri secundare reduse ca n l ime . De asemenea, la un num r restrns de v i glaciare se pot observa patru sau cinci praguri glaciare intercalate de numeroase denivel ri haotic r spndite (Bucura). n Mun ii Retezat relieful glaciar cuprinde un areal de circa 54 km 2 iar suprafa a total a lacurilor gl aciare este de 0,56 km 2. Cele mai multe din v ile glaciare au un num r de trei pn la opt lacuri n irate sub form de salb (Gale , Valea Rea, Rade ul, Bucura, Custura ). Num rul mai mare de lacuri se datoreaz , pe de o parte, ac iunii diferen iale de su bs pare a ghe arilor n lungul v ii, ca urmare a pantelor neegal nclinate, iar pe de alt parte rezisten ei diferite a rocilor . n unele circuri i v i glaciare complexe se afl cteva lacuri distribuite sub form de amfiteatru, instalate pe diferite tre pte de altitudine (Judele) . Dispunerea acestor lacuri n amfiteatru a rezultat din ac iunea mai multor ghe ari individuali, care erau dispu i sub form dentritic i aveau aceea i zon sau punct de confluen . Suprafa a ocupat de depresiunile lacustre es te considerabil mai mic n raport cu cea a v ilor glaciare nct valorile oscileaz de la cteva sute de m 2, pn la 15,6 ha (lacurile din valea Bucurei ).

n func ie de modul n care s-a produs ac iunea de eroziune glaciar i procesul de acumulare a materialului transportat de ghe ari, au luat na tere cteva tipuri de cuvete lacustre : a) Tipul cel mai frecvent ntlnit l constituie cuvetele lacustre care ocup un loc central n cadrul c ld rilor sau v ilor glaciare, ca rezultat al ac iunii de subs pare i de ap sare lateral ghe arilor . Aceste cuvete au , n general, suprafe e i adncimi mari, iar profilul morfobatimetric prezint aspectul literei U", uneori cu trepte submerse. Din acest categorie fac parte lacurile : Gale ul, Ana, Sl veiul, Bucura, Custura Mare, Z noaga etc. b) Un alt tip l formeaz seria de lacuri care au cuvetele bine dezvoltate n spatele unor praguri glaciare acoperite cu depozite morenaice. Acest e depozite morenaice au grosimi reduse (1-2 m) i sunt foarte greu de observat datorit faptului c sunt acoperite (par ial) cu materiale grosiere provenite din dezagregarea fizic a rocilor, iar dimensiunile acestor lacuri variaz n func ie de m rimea ci rcului i a pragului glaciar dup care se ad postesc . Din aceast categorie fac parte lacurile : Gemenele, Lacul Negru, Rade II, Z noaga Mic etc. c) Un al treilea tip este acela al lacurilor lipsite de praguri sau depozite morenaice, instalate n mici esca va ii rezultate din ac iunea glacio -nival . Aceste lacuri sunt ntr-o faz naintat de colmatare i seac atunci cnd regimul de

precipita ii este redus .In acest tip se ncadreaz urm toarele lacuri : Iezilor, Caprelor, T ul Secat, Crligul, Bucurelul e tc. Problema cea mai dificil se refer la num rul perioadelor glaciare ce s -au succedat n zona Carpa ilor Meridionali . Emm. de Martonne a stabilit prezen a celor dou faze glaciare - Riss i Wurm - n aceast zon , bazndu-se pe existen a a dou valuri morenaice aflate la altitudini diferite, precum i pe prezen a, la bordura ramei muntoase, a dou tipuri de glacisuri, complet difern iate ca structur i genez . Valurile morenaice, acolo unde nu sau fost distruse de eroziunea postglaciar , difer ca extensiune i grosime, iar unele din ele se afl la altitudini destul de joase (1250-1400 m) . Depozitele acestea morenaice au fost semnalate n Mun ii Retezat pe valea Pietrele i valea Stni oarei. innd seama de altitudinea la care sunt a ezate morenele t erminale sunt considerate ca apar innd perioadei Riss, iar argument pentru ncadrarea lor n perioada Riss este faptul c , ghe arii avnd o extensiune mai mare au putut transpota materialul morenic la o altitudine mai joas . O alt categorie de valuri morenice care se afl r spndite ntre 1800 i 2100m se prezint ca morene parazitate pe pragurile glaciare ( T ul Gemenele, Lacul Negru ) sau ca depozite morenice de form longitudinal sau transversal ( Z noaga Mic ). Dac inem seama de locul unde sunt a ezate, de forma i grosimea lor, putem aprecia c ele au rezultat din ac iunea de transport a ghe arilor din perioada Wurmian . n concluzie urmele care stau ast zi m rturie, pentru studiul morfologiei i hidrografiei glaciare, au fost create din ac iunea a dou regimuri de ghe ari care s -au succedat n dou perioade sau n dou faze glaciare .

4.2 Morfologia cuvetelor lacustre

Depresiunile lacustre din zona alpin a Mun ilor Retezat sunt rezultatul ac iunii de eroziune i transport a ghe arilor p leistoceni, iar morfologia lor prezint amprenta general a reliefului glaciar. rmul i fundul cuvetelor difer de la un lac la altul, n schimb barajul n spatele c rora au luat na tere lacurile, fie de natura pragurilor glaciare, fie a depozitelor more nice, formeaz un element comun la aproape toate lacurile . Cele mai numeroase lacuri au rmurile nconjurate de grohoti uri, care adeseori se prezint sub forma unor mari blocuri de piatr ( Gale ul, tirbul, Lacul Negru, Rade II, Z noaga Mic I, Judele, Viorica, Custura Mare, T ul apului i T ul P pu ii (Adnc) etc. Grohoti urile provin din ac iunea proceselor de gelifrac ie

care au avut loc n dou perioade : una legat de cea glaciar , iar a doua de cea actual , separate ntre ele prin straturi de ma teriale oxidate . Trebuie men ionat faptul c n Mun ii Retezat, datorit predomin rii rocilor granitice, ntlnim cele mai multe pante cu grohoti uri, care adeseori sunt fixate . O alt categorie de cuvete lacustre are rmul mult mai complex . Astfel ntlnim lacuri cu rmuri care au din loc n loc roci rotunjite ori mutonate, foarte rar striate ( Bucura, Pelegu a ), sau rmuri cu prispe lacustre unde emisarii reu esc s formeze mici conuri deltaice ( Florica, Lia, Sl veiul, Ghimpelui). Alte lacuri au rmurile nconjurate de suprafe e ml tinoase, datorit faptului c sunt supuse unui intens proces de colmatare ( Z nogu a, Pietrele, Turcei). Aceast ultim grup formeaz o categorie de lacuri care au un caracter temporar sau se afl ntr-o naintat faz de colmatare . Fundul depresiunilor lacustre prezint numeroase neregularit i i asperit i, fiind de cele mai multe or i , acoperit cu blocuri de piatr , de diferite m rimi, precum i de mluri lacustre, de origine mineral sau organic . Mlurile de origine mineral sunt aduse de afluen ii care se vars n apa lacurilor sau provin din procesele de sp lare a pantelor. Cele de origine organic se formeaz prin procesul de descompunere al vegeta iei acvatice (lacurile : T ul Spurcat, Z nogu a ) . Aceste mluri pot ocupa, uneori, por iuni mari din suprafa a lacului , iar grosimea lor variaz de la o cuvet la alta . De exemplu, n lacurile : Bucura, Ana, Gale , Custura Mare, Custura Mic i Gemenele grosimea mlurilor atinge 10 - 2 0 cm, n schimb n lacurile : Lia, Florica, Z nogu ele Gale ului, Pietrele, Turcei grosimea mlurilor variaz ntre 0,5 i 0,9 m . Din punct de vedere al formei cuvetelor i al profilului morfobatimetric, depresiunile lacustre se pot grupa n mai multe categorii sau tipuri . Aceste tipuri reflect modul n care s-a produs procesul de eroziune i de acumulare a ghe arilor pleistoceni, precum i influen a pe care a avut-o constitu ia geologic i morfologia reliefului n formarea cuvetelor lacustre . Tipul 1 sau cuveta de tipul lacului Gale cuprinde depresiunile lacustre cu profilul de forma literei U, cu adncimi, n general, mari i cu suprafe e extinse, de form , aproximativ, circular (fig. 2) . Ele au rezultat din ac iunea direct a eroziunii glaciare i se afl cantonate de cele mai multe ori n c ld rile glaciare (lacurile : Z noaga, Lacul Negru, Gale ) sau pe treptele unor v i glaciare la altitudini de peste 2000 m, adic n fostul bazin de alimentare a ghe arilor i n fostul nod de confluen a re elei hidrografice precuaternare (lacul Buta) . Tipul 2 sau cuvete de tipul lacului Bucura include cuvetele lacustre al c ror profil se prezint cu dou concavit i legate ntre ele printr -un relief sublacustru de form dreptunghiular-convex rezultat fie dintr-un material acumulativ, fie din roc (fig. 3) . Aceste concavit i sau format prin ac iunea a doi ghe ari : unii care aveau ca

punct de convergen z ona unde a luat na tere depresiunea lacustr venind din direc ii diferite; al ii ac ionat n perioade sau faze diferite . Tpul acesta de cuvete lacustre poate fi ilustrat prin lacurile : T ul Custurii Mari, Bucura, Lia, T ul R sucit . Forma lacurilor prezint aspectul unui dreptunghi i sunt a ezate la o altitudine de peste 2000 m . Tipul 3 sau cuvete de tipul lacului Gemenele ncadreaz o serie de lacuri instalate n c ld rile glaciare centrale sau laterale , aflate tot la mari n l imi, de peste 2000 m .Adncimile lor variaz de la 4 pn la 11 m, iar suprafa a apelor cuprinde valori destul de mari . profilul depresiunilor lacustre prezint n centrul cuvetei i mai ales n amontele ei o excavatie de form concav care foarte des este nsotit n aval deplatforme sublacustre, acoperite cu material dezagregat provenit de pe malurile lacurilor (fig 4). Tot n cadrul acestei categorii mai pot fi incluse i cteva lacuri mai restrnse ca suprafa i cu adncimea apei pn la 4 m . Ele sunt instalate la altitudi ni mai mici de 2000 m, pe treapta a doua a v ii glaciare . Forma cuvetei prezint asem n ri cu cea lacului Gemenele, avnd o mic concavitate n amontele depresiunii lacustre ce se continu cu o ntins platform sublacustr care se termin n regiunea pra gului glaciar sau a barajului morenic cu mici ostroave pe unde i fac loc emisarii de scurgere ( de exemplu: lacul Viorica ) . Tipul 4 sau cuvete de tipul lacului Z noaga Mic include categoria de lacuri unde profilul sublacustru prezint o pant din ce n ce mai accentuat din amonte spre avale, iar n regiune pragului glaciar sau a barajului morenic depresinea lacustr prime te o form concav (fig. 5) . Relieful fundului, la multe din aceste lacuri, este acoperit cu mluri de origine mineral . Aspectul acestui profil este legat de procesul de colmatare care se manifest destul de intens, n zona de v rsare a emisarilor . Datorit acestui fapt, lacurile prezint o form oarecum dreptunghiular sau semicircular . Ca exemplu pot fi date lacurile: Z noaga Mic , Florica i T ul apului. Tipul 5 sau cuveta de tipul lacului Ghimpelui (Peleaga) cuprinde cele mai numeroase lacuri care au suprafa a sau adncimea apei foarte mic (fig 6) . Profilul depresiunii sublacustre prezint o form aproximativ dreptunghiula r , acoperit, de cele mai multe ori de mluri de origine anorganic sau chiar organic . Forma acestor cuvete este n strns leg tur cu geneza lor, deoarece foarte multe din ele au rezultat fie prin denivel rile produse de ghe ari n roca vie, fie prin a cumul rile dintre valurile morenice. Pot fi date ca exemplu lacurile : Ghimpelui (Peleaga), P pu a (Adnc), Z nogu a, Turcei, St ni oara, Rade . Forma profilelor batimetrice a fost influen at de ac iunea de subs pare i de ap sare lateral a ghe arilor, de procesul de transport i acumulare glaciar , precum i de rezisten a diferit a rocilor .

4.3 Aspectul curbei batigrafice n raport cu suprafa a i adncimea lacului

Raportul dintre adncimea cuvetei lacustre i masa de ap respectiv este stabilit de curba batigrafic care se prezint sub diferite forme : concav , convex , convex-concav i liniar . Forma curbelor batigrafice pune n eviden unele elemente legate de geneza depresiunilor lacustre i de influen a fact orilor fizico-geografici . Rolul factorilor geografici este foarte important, deoarece n decursul celor patru anotimpuri contribuie, ntr -o oarecare m sur , la instabilitate formei curbei batigrafice. Curbele batigrafice construite la o serie de lacuri, d in principalele masive muntoase, nf i eaz , o form convex sau o form convex -concav . Curbele care au aceste forme caracterizeaz cuvetele care au rezultat din ac iunea eroziunii glaciare . Formele curbelor batigrafice mai rezult i din felul n care sunt distribuite n zona litoral sublacustr . n Mun ii Retezat exist patru categorii de curbe batigrafice : a) Curba batigrafic de form convex se ntlne te la numeroase lacuri cu suprafe e i adncimi relativ mari . Aspectul convex al curbei batigraf ice fa de ordonata sistemului rectangular poate s aib un caracter mai pronun at, fie spre suprafa a lacurilor (Ana, Custura Mic ), fie spre adncimea apelor (lezelor Mare, Lia, T ul R sucit) . b) Curba batigrafic de form concav . n unele cazuri , lacurile care au suprafe e i adncimi mari prezint n straturile de ap de la suprafa aspectul unei curbe care tinde spre o form oarecum concav (T ul f r Fund). c) Curba batigrafic de form liniar se poate observa la depresiunile lacustre unde suprafa a apei se afl ntr-un raport direct cu adncimea cuvetei . Curba aceasta este caracteristic lacurilor care au o form aproximativ dreptinghiular , cu suprafa a i adncimea apei crescut sau n unele cazuri redus . Cnd suprafa a i adncimea apei prezint valori ridicate (Gale , Bucura, T ul apului ), curba batigrafic liniar tinde s se afle la distan e egale fa de abcisa i de ordonata sistemului rectangular . Cnd suprafa a i adncimea apei au valori reduse ( Florica), atunci forma curbei batigraf ice tinde s devin aproximativ paralel cu abscisa . d) Curba batigrafic de form convex-concav sau mixt este caracteristic fie lacurilor cu suprafe e i adncimi foarte mari, de forme circulare sau

semicirculare i rezultate din ac iunea de subap sare a ghe arilor (Z noaga, Lacul Negru), fie lacurilor cu dimensiuni mai reduse i formate din ac iunea combinat a eroziunii i a materialului acumulat din transportul glaciar (Viorica, Ghimpelui, Pelegu a). Curba batigrafic la aceste lacuri este nso it de forme convexe ce alterneaz cu forme concave i care, la cele mai multe din ele se termin printr -o form concav .

4.4 Morfometria cuvetelor lacustre

Lacurile din Mun ii Retezat se deosebesc unele de altele i prin elemente morfometrice (form , suprafa , adncime, volum etc.) . Aceast deosebire se poate remarca chiar de la un lac la altul . Analiza fiec rui element morfometric permite cunoa terea unor aspecte comune ale diferitelor lacuri, iar n fun c ie de un element morfometric sau altul se poate efectua o grupare a lacurilor . Forma lacurilor se prezint sub diferite aspecte fiind strns legat de condi iile geomorfologice locale . Cea mai des ntlnit este forma circular , semicircular , dreptunghiular etc. Dintre lacurile cu form circular , se pot men iona : Gale , Valea Rea, Lacul Negru, Z noaga (fig. 7), Rade II . Toate aceste lacuri au un coeficient de sinuozitate foarte redus, ntre 1,02 i 1,20 . Forma semicircular se ntlne te de aseme nea, la cteva lacuri: Pelegu a, Custura Mare, Gemenele, Ana . Sinuozitatea malurilor este mai accentuat , n raport cu prima categorie de lacuri, avnd un coeficient de 1,20 pn la 1,78 . La fel de r spndite sunt i lacurile care au form aproximativ dr eptunghiular : Bucura, T ul apului, Florica. Pe lng tipurile men ionate, n func ie de gradul de sinuozitate al malurilor i de suprafa a lacurilor se pot ntlni depresiuni lacustre de form oval - Viorica, aproximativ triunghiular - Lia (fig. 10), sau chiar cu aspecte de form tentacular T ul R sucit (fig. 8) . Valoarea coeficientului de sinuozitate la aceste lacuri este n general crescut , f r s dep easc ns limitele 1,8 - 1,9 . Din calculul elementelor morfometrice rezult c dimensiunile depresiunilor lacustre sunt strns legate de elementele genetice, precum i de procesele

fizico - geografice actuale. n func ie de influen a acestor factori, lacurile care au cea mai mare suprafa din Carpa ii Meridionali se afl n Mun ii Retezat. Suprafa a cea mai mare o au lacurile : Bucura (10 ha), Z noaga (7 ha), Lacul Negru (4,04 ha), Gale ul (3,6 ha), Sl veiul (3,2 ha), Ana (3,1 ha), Custura Mare (2,7 ha), Gemenele (2,4 ha). Adncimea apelor variaz de la un lac la latul f r s dep easc 29 m (Z noaga ). Lacurile care s-au format prin ac iunea de eroziune a ghe arilor au adncimi mai mari n compara ie cu cele care au rezultat prin barajul depozitelor morenice, prin denivel ri de roc sau prin niva ie, unde adncimile s unt mai mici, ajungnd uneori pn la 0,6 m . Dintre lacurile cu adncimea cea mai mare se remarc : Z noaga (29 m), Lacul Negru (24,8 m), Gale (20,5 m), Bucura (15,7 m), Z noaga Mic I (12,4 m), Ana (11,6 m). Lungimea lacurilor variaz ntre 9 i 546 m . Lacurile cu lungimea cea mai mare sunt : Bucura (546 m), Z noaga (359 m), Custura Mare (348 m), Lacul Negru (280 m), Gemenele (276 m), Ana (266 m). L imea maxim este cu mult mai mic , numai cteva lacuri nregistreaz valori mai mari de 200 m, de exempl u : Bucura (236 m), Z noaga (258 m). Perimetrul lacurilor este n func ie de suprafa a lor i de gradul de sinuozitate a malurilor . Marea majoritate a lacurilor au perimetrul de cteva sute de metri, n afar de Bucura care are 1300m. Volumul de ap al depresiunilor lacustre este constant datorit faptului c n alimentarea lor predomin sursa nivo - pluvial . n func ie de suprafa a i adncimea fiec rui lac, precum i n func ie de modul de alimentare, vo lumul de ap variaz de la cteva sute de m 3 (lacurile: Z nogu ele Gale ului, Vale Rea II, IV, V, T u ul Custurii, etc.), pn la zeci i sute de mii de m 3 (lacurile : Z noaga - 693000 m3, Bucura - 625000 m3, Lacul Negru - 446000 m3, Gale ul - 378000 m3, T ul f r Fund - 300800 m3).

Capitolul 5. Elementul de regim hidrologic

Lacurile din Mun ii Retezat se diferen iaz din punct de vedere morfometric, ca mod de formare al cuvetelor sau ca surs de alimentare cu ap . Aceste lacuri prezint o anumit omogenitate n modul de manifestare a proceselor i fenomenelor hidrologice, ca urmare a influen ei pe care o au factorii fizico - geografici. Regimul hidrologic al lacurilor, caracteriza t prin modul de alimentare cu ap , prin procesul de scurgere i pierdere a apei, precum i prin varia iile de nivel, pune n eviden , gradul de influen i de leg tur ce exist ntre fiecare factor fizico geografic i depresiunile lacustre . Pentru a putea analiza multiplele procese care se produc n apa lacurilor, ca urmare a interdependen ei dintre diferi ii factori fizico - geografici, sunt necesare observa iile climatice de la sta iile meteorologice de pe arcu i Omu, precum i h r ile cu elementele precipita iilor i evapor rii din zona alpin dup Atlasul climatologic al Romniei. Pe baza datelor i a h r ilor meteorologice analizate, s -a constatat c regimul hidrologic se afl sub directa influen a condi iilor climatice, morfologice i litologice. Pentru a putea analiza anumite particularit i ale regimului hidrologic este necesar analiza surselor de alimentare i de pierdere ale apei din lacuri, deoarece acestea ne pun n eviden diferitele aspecte ale bilan ului acvatic .

5.1 Sursele de alimentare

Fiind instalate la o altitudine de peste 1700 m, pe un relief format n cea mai mare parte din roci impermeabile (grani e, isturi, etc.) i n condi iile unui climat cu o umiditate excedentar , lacurile glaciare din Mun ii Retezat sunt n mod cont inuu alimentate din dou surse principale de ap : din precipita ii care ajung n cuveta lacustr pe diferite c i ( iroaie, afluen i, etc.) i din straturile acvifere aflate n depozitele de grohoti uri, depozite morenice etc.

Alimentarea din precipita ii are un aspect de durat i prezint un caracter general pentru aproximativ toate lacurile; n schimb, apa care provine din straturile acvifere are un caracter local i uneori se men ine pe timp limitat. Lacurile sunt alimentate de precipita ii prin iroire sau prin scurgerea superficial direct de pe versan i, iar straturile acvifere alimenteaz lacurile prin izvoare din zona litoral a lacurilor sau prin izvoare submerse.

ALIMENTAREA DIN PRECIPITA II

Regiunile nalte, de peste 1800 m, ale reliefului glaciar, apar in din punct de vedere climatic, unui regim de umiditate excedentar . Avnd n vedere observa iile meteorologice f cute, s-a constatat c num rul zilelor cu precipita ii sunt destul de frecvente, n medie de 160 - 180 zile pe an . Cea mai mare frecven a lunilor cu precipita ii o ntlnim spre sfr itul iernii i n anotimpul de prim var . Cantitatea de precipita ii difer de la o lun la alta i de la un an la altul . In timpul iernii, n lunile decembrie, ianuarie, februarie i martie cade cea mai mare cantitate de precipita ii sub form de z pad , iar n anotimpul de var , n lunile iunie i iulie, cade cantitatea cea mai mare de ploi. Sursa de alimentare a lacurilor glaciare este nivo-pluvial , deoarece lacurile primesc, n medie, o propo r ie de 58% ap provenit din topirea z pezii, iar 42% din apa ploilor . Cantitatea de ap din precipita ii, care alimenteaz lacurile, este n func ie de m rimea bazinului hidrografic, de prezen a straturilor acvifere locale, de configura ia i expozi ia bazinului, precum i de m rimea lacului respectiv . Cantitatea de ap c zut pe fiecare bazin hidrografic variaz la principalele lacuri, n func ie de m rimea bazinului, fiind ntre 30000 i 2700000 m 3 anual . Nu toat cantitate de ap va ajunge n cuveta lacului, deoarece o parte din ea se evapor , iar alt parte este nmagazinat de straturile acvifere locale pentru un anumit timp . Cert este faptul c cea mai mare cantitate de ap meteoric se scurge n cuveta lacurilor prin iroire sau prin afluen i permanen i. Lund n considerare observa iile de la sta ia vrful Omu, situat la 2500 m, i de la sta ia Parng, aflat la 1536 m, se poate constata c pe vrful Omul se evapor o cantitate medie anual de 260 mm, adic 19% din cantitatea de ap c zut , iar la sta ia Parng evapora ia medie anual este de 460 mm, adic 32% . Cum ns bazinele hidrografice, cu unit i lacustre, se afl r spndite n cea mai mare parte la o altitudine medie de 2050 m se poate aprecia c evaporarea se ridic n medie la o valoare anual de 360 mm . Acesta nseamn c din cantitatea medie anual de 1360

mm c zut pe suprafa a bazinelor hidrografice, se va scurge n lacuri, sub diferite forme, peste 1000 mm, adic 73%, restul de ap evaporndu -se . Z pada care cade n anotimpul de iarn pe suprafa a c ld rilor glaciare nu reu e te s se topeasc n perioada cald n totalitate i de aceea o parte se men ine i n timpul veri, sub form de petice izolate . Acolo unde bazinele hidrografice sunt bine ad postite de razele soarelui, z p ada alimenteaz lacurile cu o cantitate de ap aproximativ uniform n tot anotimpul cald . Din precipita iile solide lacurile primesc o cantitate anual de ap de circa 580 - 600 mm . n anotimpul cald, care are o durat mai scurt (4 -5 luni), de pe suprafa a bazinelor hidrografice se asigur alimentarea cu ap a lacurilor o cantitate medie de 400 mm . Apa provenit din precipita ii ajunge n lac sub form de praie, de afluen i . Debitul de ap al afluen ilor variaz de la o decad la alta, fiind n func ie de cantitatea de precipita ii zilnice . In urma m sur torilor efectuate asupra lacurilor Bucura, Lia, Lacul Negru, Gemenele, Sl veiul, etc. ,s -a constatat c debitul lor de ap oscileaz ntre 0,02 i 0,06 m 3/s . Volumul unor lacuri se men ine mai ridic at i mai constant atunci cnd afluen i provin din alte lacuri situate la altitudini mai mari, cum este cazul unor lacuri ca : Lia, Ana, Viorica, Valea Rea, Custura Mic , care se n ir sub forma unor salbe legate ntre ele prin emisari . Pentru majoritate a lacurilor din Mun ii Retezat alimentarea de ap poate asigura o cantitate de ap ntre 5 i 50 %, n raport cu cantitatea de ap provenit de pe suprafa a bazinelor hidrografice . Din acest punct de vedere lacurile glaciare se pot considera ca fiind situ ate ntr-o regiune n care predomin o umiditate excedentar .

ALIMENTAREA DIN APE SUBTERANE

Acest tip de alimentare are un caracter local, fiind n func ie de condi iile litologice, geomorfologice i condi iile climatice . Suprafa a celor mai multe bazine hidrografice este acoperit , par ial sau n cea mai mare parte, cu materiale rezultate din alunecarea de pant , iroirea, etc . Aceste depozite sunt capabile s nmagazineze o anumit cantitate de ap , pe care o cedeaz n timp, sub form de izvoare . Cnd materialele acumulative se afl n apropierea cuvetelor lacustre, lentile acvifere i formeaz izvorul la intersec ia dintre nivelul hidrostatic i suprafa a terenului din apropierea lacului . Tipul acesta de izvoare este foarte frecvent n Mun ii

Retezat i se ntlne te foarte frecvent la alimentarea cu ap a lacurilor : Z noagele Gale ului, Valea Rea, T ul apului, T ul Ag tat, T ul tirbului, Gemenele, etc. (fig.11) . Dac depozitele acvifere se afl la o distan mai mare de depresiunea lacustr , aceasta cedeaz apa sub forma unor izvoare care dau na tere la pria e cu caracter permanent sau la iroire cu caracter temporar . Debitul de ap transportat este, n general, foarte redus, fiind n func ie de durata i cantitatea precipita iilor, precum i de viteza de filtra ie prin stratul acvifer . In caz c aceste izvoare provin dintr -un depozit morenic, ele au un caracter mult mai constant prin faptul c grosimea lentilelor acvifere este mai mare, iar viteza de cedare este mai lent (lacurile: Z noa ga Mic I, Rade II, Z noaga, Sl veiul, Custura Mare etc.). Dac pria ele de ap se formeaz din izvoare care provin din grohoti uri mai mari sau mai mici, vor avea un debit de ap foarte variabil, iar uneori aceste izvoare pot seca . Spa iile libere dintre blocurile de grohoti uri re in foarte greu apa provenit din precipita ii i din aceast cauz izvoarele care se formeaz acolo au un caracter temporar . Cele mai multe izvoare provin din topirea aglomer rilor de z pad care acoper spa iile libere ale grohoti urilor . De obicei, depozitele de grohoti uri se afl fixate n materialele deluviale i de aceea apa izvoarelor se poate considera ca avnd o provenien mixt . Acest tip de izvoare l ntlnim la lacurille : Bucura, Pietrele, Ghimpelui, Gale , etc. (fig. 12). Uneori, izvoarele i continu drumul spre cuveta lacustr printre blocurile de grohoti uri (lacurile : Ana, Viorica, Florica, Valea Rea II, III, T ul Ascuns, etc.). Zonele interfluviale care nconjoar circurile glaciare i care formeaz limita bazinelor de alimentare sunt de cele mai multe ori acoperite cu depozite iluviale, care la contact cu versan ii, dau na tere la izvoare ce alimenteaz lentilele acvifere din cuprinsul circului. Destul de rar ele pot s ajung la lac (Z noaga, Custura Mare, Buta, etc.). Straturile acvifere din Mun ii Retezat i cedeaz apa n mod diferit, n func ie de distan a lor fa de lac i de nivelul hidrostatic, precum i n func ie de caracterul materialului n care se afl nmagazinat apa .

5.2 Regimul de pierdere a apei din lacuri

Pierderea apei din lacuri se realizeaz prin emisari, prin evapora ia apei i ntr -o foarte mic m sur , prin infiltra ie . La cele mai multe lacuri, cantitate cea mai mare de ap se pierde prin emisari . Apa pierdut prin infiltra ie sau prin evapora ie prezint valori foarte reduse . Lacurile lipsite de scurgere sunt foarte reduse ca num r i sunt specifice tipului de cuvete instalate n spate le unor baraje morenice sau ntre valurile de morene . Emisarii . Lacurile de unde se formeaz emisarii constituie n acela i timp, pentru unele ruri, izvorul sau obr ia lor . Prin intermediul lor se evacueaz surplusul de ap din cuveta lacustr n tot cursul anului. Scurgerea apei se efectueaz prin albia emisarului care la contact cu lacul are l imi ce nu dep esc 2 m . Din calculul bilan ului hidrologic se constat c prin intermediul emisarilor se scurge, din cantitatea de ap primit , o propor ie d e 92 - 98% , iar restul de cteva procente (2 - 8%) reprezint pierderile de ap prin procesul de evaporare sau infiltrare. Dac ne referim la lacul Bucura, unde att oglinda apei lacului, ct i bazinul de alimentare au cea mai mare suprafa din Mun ii Retezat, se poate observa c din bazinul hidrografic ajunge n cuveta lacului, n decurs de un an, cantitatea medie de 2086000 m3 de ap , iar pe calea direct cade pe suprafa a lacului 124000 m 3 ap , ceea ce nseamn c Bucura dispune de o surs de aliment are anual de 2,2 milioane m 3 de ap . Apreciind evaporarea de pe suprafa a lacului la circa 31800 m 3 anual, atunci cantitatea de ap scurs prin gura emisarului, n timpul unui an, se ridic la circa 2,1 milioane m3 . Raportnd cantitatea de ap scurs la num rul de secunde dintr-un an, ob inem un debit de ap de circa 0,07 m 3/s . Modul de alimentare a unui bazin lacustru este neuniform, fiind n func ie de succesiunea anotimpurilor i de procesul scurgerii. De exemplu, prim vara, n curs de 45-60 de zile, se tope te cea mai mare parte din cantitatea de z pad acumulat pe o perioad de 6-7 luni . Aceasta contribuie la alimentarea lacurilor cu o propor ie de 55 60 % din cantitatea medie anual de ap . Astfel, volumul de ap al lacului se afl ntr-o evident cre tere, favoriznd o scurgere, prin emisari, de 3-4 ori mai mare dect valoarea medie anual a scurgerii. Vara, dup ploile toren iale, volumul scurgerii reu e te s se dubleze, iar n zilele secetoase valoarea lui scade sub media scurgerii anuale . Iarna, datorit unei aliment ri foarte reduse, debitul de ap scurs prin emisari este foarte mic, iar la unele lacuri scurgerea aproape c nceteaz . Pierderea apei prin evapora ie se realizeaz n perioada cald a anului, cnd are loc un schimb intens de c ldur ntre ap i atmosfer , adic atunci cnd temperaturile aerului sunt foarte ridicate . Dac lu m n considerare m rimea

bazinelor lacustre, evapora ia joac un rol destul de redus n procesul de pierdere al apei . Valoarea evapor rii considerat p e un an ntreg, este foarte mic , de 2 -8 % ,din cantitatea de ap care alimenteaz lacul . Aceast nseamn c , n cele 5 luni, ct dureaz activitatea acestui proces hidrologic, pierderea apei prin evaporare oscileaz n func ie de fiecare lac, 0,002 m 3/s la lacul Bucura .

5.3 Bilan ul hidrologic

Bilan ul hidrologic al lacurilor glaciare reprezint raportul dintre cantitatea de ap pe care o prime te unitatea lacustr i cantitatea de ap pe care o pierde n decursul unei perioade de timp . Bilan ul hidrologic este influen at de o serie de factori fizico-geografici, n care rolul predominant l au cei climatici, hidrologici i geomorfologici. n condi iile de umiditate excedentar n care se afl lacurile din Mun ii Retezat, se poate aprecia c factor ii climatici joac rolul cel mai important n alimentarea lor cu ap . Dintre ace tia putem men iona precipita iile directe c zute pe suprafa a lacurilor (X), scurgerea superficial (Y) i aportul apelor subterane (Z) . Pierderea apei are loc prin emisari (S), prin procesul de evaporare (E), i prin infiltrare (I) . Raportul acestui circuit al apei se poate exprima sub forma unei sume algebrice sau sub forma unei ecua ii, cum ar f i : X + Y + Z + S + E + I = 0 SAU X+Y+Z=S+E+1.

BILAN UL HIDROLOGIC AL LACURILOR GLACIARE I AL BAZINELOR HIDROGRAFICE DIN MUN II RETEZAT

Nr. Crt.

Denumirea Bazinul hidrografic Depresiunea lacustr lacului Suprafa a Cantitatea Cantitatea Suprafa a Cantitatea anual de ap Cantitatea de ap de (ha) anua (ha) ' primit (mii m 3) pierdut (mii m3) l de precipita ii ap (Y+Z) Total X (S+I) Total E anual evaporat (X+Y+Z) (S+I+E) c zut (mii m3) (mii m3) 1 Gale 92 1288 331 3,6 51,5 957 1008,5 995,3 13,2 1008,5 2 Lacul Negru 38 532 136,8 4 56,8 395,2 452 437,5 14,5 452 3 Z noaga Mic 4 Z noaga 5 Sl veiul 6 Bucura 7 Custura Mare 46 95,4 34 192 9,4 644 1335 448
2688

165,6 323,4 122,4 601,2 33,8

1,9 6,5 3,2 8,8 2,7

26,7 91,1 45,9 124 38,9

478,4 1011,6 325,6 2086,8 97,2

505,1 1102,7 371,5 2210,8 136,6

498,3 1079,3 359,8 2189 126,1

6,8 23,4 11,7 31,8 10

505,1 1102,7 371,5 2210,8 136,1

131

5.4 Observa ii asupra varia iilor de nivel

Din diagrama multianual a oscila iilor de nivel, de la diferite lacuri, precum i din observa iile periodice, se poate aprecia c nivelul apei din lacurile glaciare prezint varia ii sezoniere, mai deosebite n perioada cald i n perioada rece anului, precum i varia ii de nivel de la un an la altul. Att varia iile de nivel sezonier, ct i cele anuale sunt influen ate de afluxul superficial i de cel subteran de ap , precum i d e regimul de temperatur a apei . La nceputul prim verii (sfr itul lunii aprilie sau nceputul lunii mai), datorit temperaturii ridicate a aerului, ncepe s se topeasc o mare cantitate de ap de z pad , care ajuns n cuveta lacurilor provoac o cre tere brusc a nivelului apei. Valoarea cre terii nivelului apei de la perioad a de iarn la cea de prim var este de 45-50 cm. Pe m sur ce z pada se tope te i temperaturile aerului cresc, n depresiunile lacustre ncepe s se stabileasc un nivel caracteristic regimului de var . Perioada aceasta se men ine circa dou luni (iulie i august), cnd nivelul apei scade cu 40-50 cm . Uneori, atunci cnd verile sunt mai r coroase, z pada se tope te mai trziu i astfel constituie o surs bogat de ap ce asigur , pe toat durata verii, un nivel ridicat al apei. La nceputul toamnei, n luna septembrie, aproape toate lacurile din relieful alpin se caracterizeaz prin cele mai sc zute niveluri ale apei . Acest fenomen rezult din reducerea ntr-un procent foarte mare al precipita iilor i din aceast cauz ponderea cea mai mare n alimenta rea lacurilor o are apa subteran .

Nivelurile maxime din cursul unui an se nregistreaz n lunile mai i iunie, iar cele mai sc zute n luna septembrie . n succesiunea celor patru anotimpuri, lacurile glaciare se pot caracteriza prin prezen a a patru niveluri caracteristice : a) nivelul apelor de prim var cu valorile maxime n care lacurile sunt alimentate n cea mai mare parte din apa provenit din topirea z pezilor ; b) nivelul apelor de var , cu valori mai sc zute n raport cu cel de prim var , n care lacurile sunt alimentate n cea mai mare parte din precipita iile lichide ; c) nivelul apelor de toamn , cu valorile cele mai sc zute din tot cursul anului ; n alimentarea lacurilor predomin pentru o perioad scurt apele provenite pe cale subteran ; d) nivelul apelor de iarn prezint valori mai constante, aproximativ egale cu cele din timpul verii, i se men in pe o durat foarte lung de timp (6 -7 luni) . Succesiunea celor trei niveluri caracteristice, de prim var , de var , i de toamn , se produce ntr-un interval de timp foarte scurt, de cteva luni (4 -5 luni).

Capitolul 6. Propriet ile fizico-chimic al lacurilor glaciare

Analiza propriet ilor fizice (temperatura, transparen a, culoarea, densitatea apelor) i chimice (salinitatea, gazele etc.) a lacurilor glaciare pune n eviden strnsa leg tur dintre condi iile climatice, modul de alimentare cu apa i relieful n ca re sunt cantonate. Deoarece aceste lacuri sunt a ezate la n l imi de peste 1700 m, n condi ii climatice i geomorfologice deosebite, procesele fizice chimice care au loc n apele acestor lacuri se deosebesc de celelalte depresiuni lacustre situate n reg iuni mai joase (cmpii i podi uri). Din observa iile i m sur torile de temperatur , transparent , culoare, precum i din analizele chimice efectuate la numeroase lacuri, s -au putut trage o serie de concluzii importante n evolu ia bilan ului caloric i a bilan ului chimic .

6.1 Regimul de temperatur

Temperatura lacurilor glaciare se manifest diferit de la un anotimp la altul i are un rol foarte important n evolu ia proceselor chimice i biologice care se petrec n masa de ap . Procesul de nc lzire a apei se desf oar pe o perioada scurt , de 4 -5 luni, iar n restul anului (7-8 luni) are loc r cirea apei . nc lzirea i r cirea apelor este n func ie de temperatura aerului care reprezint , de altfel, i factorul cel mai nsemnat al bilan ului caloric. Perioada de acumulare i de cedare a c ldurii este diferit att de la un an la altul, ct i de la un lac la altul, acest aspect al procesului caloric fiind influen at, n mare m sur , de ansamblul condi iilor fizico-geografice . Componen ii bilan ului caloric care particip la nc lzirea apei sunt: radia ia solar complet care constituie sursa principal de c ldur , radia ia invers a atmosferei, c ldura adus de apele afluen ilor, de apa precipita iilor c zut direct pe suprafa a lacurilor, precum i de c ldura provenit din iradierea malurilor i a reliefului sublacustru. Procesul de r cire al apei se produce prin iradierea apei, prin scurgerea de suprafa i prin infiltrarea apei. Acest proces are loc n perioada rece a anului , cn d toate lacurile nghea i se acoper cu un strat de z pad de grosimi diferite , z pada formnd un strat izolator pentru schimbul de c ldur dintre atmosfer i apa . Un fenomen important legat de schimbul de c ldur dintre atmosfer i lac, l constituie formarea stratului de ap cu densitatea maxim . Acest strat de ap cu

temperatura de 4C reprezint momentul de stabilitate relativ al apei care n func ie de fluxul de c ldur se transform fie ntr-o stratifica ie termic direct , atunci cnd n masa de ap particip componen i pozitivi ai bilan ului caloric, fie ntr -o stratifica ie termic invers , atunci cnd n masa de ap se manifest ac iunea componen ilor negativi ai bilan ului caloric. Schimbul de c ldur dintre ap i atmosfer este influen at n cea mai ma re parte de fluxul de c ldur solar i de gradientul de amestecare i de tulburare a straturilor de ap , att prin procesul de convec ie liber , ct mai ales prin procesul de convec ie impus . Stratul de ap cu densitatea maxim (4C) se observ numai n anotimpurile de tranzi ie, acesta men inndu -se la marile adncimi, fie pe ntregul an, atunci cnd lacurile au adncimi de peste 20 m, fie pe o perioad de 8 - 9 luni . Factorii fizico-geografici i mai ales cei climatici care particip la evolu ia procesului termic se manifest diferit n cele patru anotimpuri ale anului, f cnd s se diferen ieze patru perioade n procesul de nc lzire i r cire a apei, aceste perioade fiind : perioada nc lzirii de prim var , perioada nc lzirii de var , perioada r ciri i de toamna i perioada r cirii de iarn . Perioada nc lzirii de prim var . La nceputul prim verii, cnd are loc dezghe ul apei, lacurile glaciare prezint o stratifica ie termic invers , cu temperaturi ntre 0,2 C la suprafa i 2,8 C pn la 3 C l a fundul cuvetei, diferen a de temperatura de la suprafa pn la adncimea maxim a apei fiind de numai cteva grade . n aceste condi ii, pe m sur ce cre te intensitatea radia iei solare, straturile de ap de la suprafa ncep s se nc lzeasc (f r s dep easc 4 C) , devin mai dense i coboar spre adncime, producnd amestecarea i modificarea stratifica iei termic e inverse. La aceast mi care se mai adaug i convec ia dinamic , provocat de vnt, care accelereaz uniformizarea temperaturii pe vertical , stabilind n cele din urm homotermia de prim var cu temperatura de 4 C . Perioada nc lzirii de var . Dup stabilirea homotermiei de prim var , datorit cre terii temperaturii aerului, apa din cuveta lacurilor ncepe s primeasc un flux mare de c ldur , care favorizeaz cre terea temperaturii la suprafa , formndu -se n felul acesta o diferen termic ntre s traturile de la fund i cele superficiale. Perioada de trecere de la homotermia de prim var la stratifica ia termic direct , este scurt , de 5 - 6 zile, ceea ce nseamn c la nceputul lunii iulie marea majoritate a lacurilor se ncadreaz n regimul te rmic de var . Stratifica ia termic direct se men ine pn la mijlocul lunii septembrie, iar n unele toamne mai c lduroase pn n a doua decad a lunii octombrie. Valorile temperaturii difer de la un an la altul, de la o lun la alta , de la o zi la a lta i chiar n cursul aceleia i zile . Se poate aprecia c temperatura medie a lacurilor glaciare, n timpul verilor c lduroase este de 10 - 11C la suprafa a apei, iar diferen a dintre

straturile superficiale i cele de adncime variaz ntre 3 i 6 C . In timpul verilor r coroase i ploioase, temperatura medie a lacurilor are valori mult mai reduse, de 6 sau 5 C . Regimul termic de var prezint , n func ie de condi iile climatice dou faze n procesul de nc lzire a apei i de formare a stratifica i ei directe : o faz de relativ stabilitate a stratifica iei directe, care se caracterizeaz printr -o intens manifestare a mi c rilor de convec ie dinamic i de convec ie liber , precum i printr -o mare varia ie a temperaturilor aerului, att de la o zi la alta, ct i n cursul aceleia i zile, i o faz a stratifica iei directe propriu-zise, cu temperaturile aerului i ale apei mult mai stabile . Aceste aspecte ale regimului de var sunt puse n eviden de mersul temperaturii apei pe vertical , de la pr incipalele lacuri care sunt situate la n l imi ntre 1800 i 2200m, cu suprafe e mai mari de 1 ha i cu adncimi ntre 5 i 25 m. Faza stratifica iei termice directe cu relativ stabilitate se ntlne te la sfr itul lunii iunie sau n prima decad a luni i iulie, cnd nc nu s-a produs ntreaga tulburare i amestecare a masei de ap cu temperatura de 4 C. In aceast situa ie, n cuveta lacului ncep s se delimiteze dou orizonturi de ap : unul cu temperaturi mai ridicate, de 6 pn la 10 C n straturile de la suprafa , ca urmare a fluxului de c ldur , i altul cu temperatura de 4 C , n straturile inferioare, r mas nc din timpul prim verii. Dac n perioada aceasta n atmosfer se produc sc deri de temperatur n apa lacurilor se poate stabili din nou faza de homotermie. Dac temperaturile aerului continu s creasc sau dac amplitudinile termice de la o zi la alta nu prezint valori prea mari, atunci n straturile de ap de la suprafa , sub influen a procesului de convec ie liber , are loc o cre tere a temperaturii pn la 8 - 10 C . Orizontul de ap de la adncime este i el afectat de temperatura straturilor de la suprafa , aflat n cre tere, stabilindu -se n felul acesta pe vertical o stratifica ie direct , dar tot cu relativ stabilitate . Diferen a de temperatur ntre cele dou straturi termice este de 4 pn la 6 C . P tura de ap din straturile inferioare continu s - i men in temperatura de 4 C din timpul prim verii. n condi iile acestei distribu ii termice, pe o durat de timp n u prea lung , n apa lacurilor se poate ntlni stratul de epilimnion, aflat n p turile superioare, n care se produce cel mai intens proces al convec iei termice, i stratul de hipolimnion, aflat n p r ile inferioare ale apei . Pe m sur ce temperaturi le apei cresc, grosimea stratului inferior se reduce, pn dispare. Leg tura ntre aceste dou p turi de ap nu se face printr -un salt termic, ci printr-o descre tere treptat a temperaturii. n unele veri mai r coroase, ca urmare a unei aliment ri cu ape reci provenite din topirea peticelor de z pad , aceast stratifica ie termic se poate men ine pe ntreaga perioad de nc lzire a apelor . De exemplu, lacul Gale , la 11.VIII .1960, orele 14, avea la suprafa o temperatur de 10 C, iar la adncimea de 18 m avea 4 C, ceea ce

caracteriz men inerea n continuare a fazei ini iale de stratifica ie termic direct . Pe m sur ce temperaturile aerului cresc, n a doua decad a lunii iulie i n cursul lunii august, procesul de nc lzire al apei se intensific , reu ind s se stabileasc n cuvetele lacustre faza propriu-zis a stratifica iei directe, unde temperatura scade treptat de la suprafa pn la fundul apei. n aceast perioad , la lacurile care au adncimi mai mari de 10 m, stratul de ap rece de la fundul cuvetei atinge valori ntre 6 i 8 C, iar lacurile care au adncimi mai mici de 10 m, straturile de la fundul apei pot s nregistreze valori termice mai mari, ntre 8 i 11 C . In faza propriu-zis a stratifica iei termice directe, staturile de a p au o mai mare stabilitate . Temperatura apei la suprafa variaz ntre 10 i 16 C, n func ie de dimensiunile lacului, stabilindu -se ntre straturile superficiale i cele de maxim adncime o diferen brusc care poate oscila ntre 4 i 8 C . Tot n timpul verii, n afar de cele dou faze ale stratifica iei termice directe, se mai poate ntlni n lacurile cu adncimi i suprafe e mici homotermia de var , unde temperatura apei este aproape uniform de la suprafa pn la fund. Datorit schimbului intens de c ldur din ntreaga ma s de ap , valorile temperaturi dep esc 10 C . In unele zile foarte c lduroase temperatura apei poate s creasc pn la 17 sau chiar 19 C . Perioada r cirii de toamn . Procesul de r cire a apei ncepe odat cu sc derea temperaturii aerului i se produce sub influen a direct a mi c rilor de convec ie liber i impus , care la nceput se manifest prin r cirea straturilor superioare ale apei i prin tulburarea c ldurii n cele inferioare . R cirea continu a straturilor superficiale i amestecul lor cu cele de la fund, dau na tere la formarea homotermiei de toamn , cu temperatura de 4 C . Acest proces de r cire a apei ncepe s se manifeste din prima perioad a lunii septembrie, iar atunci cnd toamnele sunt mai c lduroase, el poate s dureze pn la sfr itul lunii octombrie . n lacurile cu suprafe e i adncimi reduse, trecerea de la stratifica ia termic direct la homotermia de toamn se face destul de repede, deoar ece amestecarea i tulburarea apei, precum i pierderea c ldurii sunt direct propor ionale cu sc derea temperaturii aerului (lacurile din Valea Rea) . n lacurile care au adncimi mai mari (15 - 25m), procesul de r cire dureaz o perioad mai lung de timp.

Perioada r cirii de iarn . Pe m sur ce temperatura aerului continu s scad , provoac o suprar cire a apei n straturile superficiale i din faza homortemiei de toamn ia na tere stratifica ia termic invers . Cum ns valorile negative ale temperaturii aerului se men in pe timp ndelungat, n ultima parte a lunii noiembrie ncepe s se formeze ghea a la mal, iar apoi, n jurul nucleelor de cristalizare se formeaz particule de ghea de tipul acelor sau pl cilor i prin acumularea acestora iau na tere sloiurile plutitoare. Dac temperaturile aerului scad n continuare, sloiurile de ghea se unesc ntre ele i acoper ntreaga suprafa a lacurilor, iar crusta aceasta de sloiuri sudate se transform ntr-un adev rat pod de ghea cristalin, care spre sfr itul lunii decembrie, la lacurile care au adncimi mai mari de 5m, atinge grosimea de 25 -35m iar concomitent peste podul de ghea , se a terne i un strat de z pad care difer ca grosime (1-4 m) de la un lac la altul, sau chiar pe suprafa a ace luia i lac. Stratul de z pad formeaz un adev rat izolator termic . Din observa iile f cute pn n prezent, s-a constatat c grosimea cea mai mare a ghe ii se nregistreaz n lunile martie-aprilie, ajungnd la valori mai mari de 70 cm (lacurile Bucura, Z noaga, Gale ), grosimea ghe ii nu este uniform pe toat suprafa a lacului, fiind n func ie de anumite condi ii fizico-geografice (adncimea apei, izvoare cu temperaturi mai ridicate, locuri n care z pada este spulberat ) . Podul de ghea de pe supraf a a lacurilor glaciare se men ine pn spre sfr itul lunii mai i nceputul lunii iunie. In timpul perioadei de nghe a lacurilor (noiembrie -iunie) temperatura apei se prezint sub forma unei stratifica ii inverse, unde la adncimea maxim atinge valoarea de 2,8 - 3 C . Stratul cu temperatura de 4C, din cauza adncimilor mici, dispare n timpul iernii.

MERSUL DIURN I ANUAL AL TEMPERATURII

n cursul a 24 de ore, n func ie de temperatura aerului se schimb i temperatura apei nregistrnd u oare oscila ii de la zi la noapte. Temperatura cea mai sc zut a apei pe durata a 24 de ore se nregistreaz n cursul dimine ii, ntre orele 3 i 6, iar cea mai ridicat ntre orele 12 i 14. Datorit faptului c n etajul alpin regimul de temperatur a aerului este foarte schimb tor, aceasta face ca unele veri s fie mai r coroase, iar amplitudinile termice diurne s devin cu mult mai mari. Pe lng influen a temperaturii aerului, valoarea amplitudinilor termice diurne mai este influen at i de unele elemente morfometrice ale lacurilor. Amplitudinile diurne vor fi cu att mai mari cu ct suprafa a i adncimea apelor va fi mai mic , acestea rezultnd procesului de

nc lzire i r cire care se produce ntr -un ritm rapid. Mersul diurn al temperaturii apei mai poate fi influen at i de condi iile orografice i de a ezare geografic . Astfel, lacurile care sunt a ezate pe versan ii nordici sau vestici, nconjurate de maluri abrupte i nalte care reduc orizontul razelor solare, vor primi n cursul unei zile un flux de c ldur mai sc zut. Dac lacurile sunt expuse i cantonate c tre sud sau est, acestea primesc o cantitate mai mare de c ldur , temperaturile maxime ale apei nregistrndu -se ntre orele 13 i 16 . Astfel, lacul Bucura care este a ezat n partea de est ntr-un larg circ glaciar expus spre sud, i-a men inut la 12.08.1962 temperaturile maxime ale apei de la orele 12 pn la orele 16, iar lacul Gemenele, care este a ezat n partea de vest a circului glaciar, cu expunerea spre nord, a nregistrat temperatur ile maxime n jurul orei 14 . Datorit reducerii fluxului de c ldur direct , temperaturile apei au nceput s scad dup ora 14 . Amplitudinile termice anuale sunt caracterizate prin valori crescute atunci cnd n timpul verilor c lduroase se nregistreaz temperaturi ridicate, sau prin valori mai reduse atunci cnd verile sunt r coroase . Temperatura maxim a apei din cursul unui an se nregistreaz n prima decad a lunii august . Valoarea temperaturilor maxime este n func ie de m rimea i adncimea lacurilor, precum i de num rul zilelor cu temperatura aerului crescut . Temperatura minim a apei din cursul unui an se ntlne te la sfr itul lunii august, cnd poate s scad chiar sub 4 C . In anotimpurile de tranzi ie temperatura maxim a apei oscileaz ntre 4 i 6 C, iar temperatura minim ajunge foarte rar la 3 C . Regimul termic din regiunea de rm i de larg a lacurilor este de asemenea strns legat de mersul diurn i anual al temperaturii. Privind acest aspect, la numeroase lacuri care au adn cimi mai mari de 2 m, n perioada cald a anului se observ o anumit diferen de temperatur ntre rm i larg . Aceast diferen , poate s fie de 1 sau 2 C la unele lacuri . De exemplu, n lacul Bucura, la 12 august 1962 (ora 12), temperatura apei l a mal era de 17 C, iar n larg de 16 C ; la lacul Negru n 7 august 1963 (ora 14), temperatura apei la mal era de 14 C, iar n larg de 12 C . In anotimpurile de tranzi ie, situa ia distribu iei temperaturii apei pe orizontal se afl ntr -un raport invers fa de perioada cald a anului, n sensul c la mal temperaturile sunt mai sc zute, cu 0,5 C pn la 1 C, fa de temperatura apei din larg . n concluzie, trebuie subliniat faptul c regimul termic al lacurilor glaciare din Mun ii Retezat se afl sub influen a direct a condi iilor fizico -geografice ale reliefului alpin . Din aceast cauz , n timpul verii, temperaturile apei oscileaz la suprafa ntre 6 i 17 C pe o perioad destul de scurt (4-5 luni) . In restul anului predomin o perioad cu temperaturi sc zute ale apei .Tot n aceast perioad lacurile sunt nghe ate i acoperite cu un strat de z pad de diferite grosimi.

6.2 Transparen a i culoarea lacurilor

Ca i temperatura, transparen a lacurilor constituie o proprietate fizic important a apelor. Transparen a este influen at de o serie de factori fizico - geografici, cum ar fi: modul de alimentare cu ap i cantitatea de materiale aflate n suspensie, prezen a sau absen a zooplanctonului i fitoplanctonului, gradul de p trunde re i absorb ie a razelor luminoase . Lacurile care au afluen i primesc odat cu apa un apreciabil debit solid, n suspensie, care se men ine o anumit perioad n masa de ap a lacurilor . Acest material constituie un obstacol n calea p trunderii razelor solare spre straturile de adncime . Cu ct turbiditatea este mai mare, cu att transparen a va fi mai redus . De exemplu, lacurile : Lia, Peleaga au o turbiditate mai crescut n raport cu alte lacuri, fapt ce face ca transparen a lor s nu fie prea rid icat . Un rol secundar n caracterizarea transparen ei apei l joac zooplanctonul i fitoplanctonul care sunt n general reduse . Un rol important ns , n caracterizarea transparen ei l joac gradul de p trundere a razelor de lumin . Mediul acvatic absoarbe cu mai mult u urin razele luminoase cu lungimi de und lung (ro ii i portocalii), care se transform n energie caloric , dect razele cu lungimi de und scurt (albastre i violete), care sunt mai pu in absorbite i mai mult reflectate . Al i factori care influen eaz transparen a lacurilor sunt condi iile climatice care se manifest prin prezen a norilor i a ce ii i prin succesiunea anotimpurilor. In zilele cu insola ie, ntre orele 12 i 13, apa lacurilor prezint cea mai mare transparen (lacul Bucura 8 m, lacul Gale 9,2 m), iar n zilele noroase i mai ales cele ce oase transparen a se reduce sim itor, la lacurile care au adncimi mai mari. In succesiunea anotimpurilor valoarea transparen ei difer de la un lac la altul . De exemplu, n anotimpul de prim var , cnd se tope te z pada, n apa lacurilor p trunde prin procesul de iroire o cantitate mare de materiale n suspensie ce reduce transparen a apei . Iarna cnd acest proces este aproape ntrerupt, transparen a atinge valorile cele mai mari.
TRANSPAREN A LACURILOR N MUN II RETEZAT
Nr. crt. Denumirea lacului Ziua, luna, anul Ora mea (m) 1 2 3 4 Bucura Gale Lacul Negru Custura Mare 12.08.1962 11.08.1960 7.08.1963 1.08.1963 10 17 14 13 11 Adnci maxim 15,7 15,7 20,5 24,5 9 Transparen a apei (m) senin 8 9,2 5,6 cea 4,3 nori 6,5 -

Culoarea lacurilor este n func ie de gradul de mineralizare, de modul de alimentare cu ap i de evolu ia cuvetelor lacustre . Deoarece lacurile glaciare au o salinitate foarte redus (sub 50 mg/l), culoarea apei va fi verzuie sau alb struie, cum ar fi cea a lacurilor : Bucura, Ana, tirbul, Z noaga (foto 3) . Aceast culoare fiind influen at uneori i de m rimea i adncimea lacurilor . Unele lacuri pot avea i alte nuan e de culori (negru, ro u, verde, galben), pe care localnicii le -au denumit n func ie de culoarea sa . De exemplu, Lacul Negru i trage numele dup culoarea nchis a apei imprimat de pere ii nal i i abrup i ce nconjoar c ldarea glaciar .Toponimia aceasta este frecvent i la alte popoare . De exemplu, n Mun ii Tatra g sim lacuri care sunt denumite dup nuan a culorii pe care o are apa (Lacul Negru, Lacul Ro u, T ul Verde, etc.). La unele lacuri vegeta ia submers sau n molul de pe fundul cuvetelor poate s dea un anumit colorit apei. Cum ar fi, lacurile cu adncimi reduse (sub 0,5m), care fie c sunt invadate de plante hidro file i dau apei o colora ie aproximativ verzuie (Lacul Pietrele), fie c sunt colmatate cu maluri de origine mineral (m slinie - negricioas ) i imprim lacurilor o culoare cu aspect negricios (Rade I, Caprelor). Culoarea lacurilor mai poate fi influen at i de nuan a cerului ce se reflect pe oglinda apei . De exemplu, pe cer senin, lacurile cu suprafe e ntinse dau falsa impresie c sunt colorate n albastru, iar pe un cer acoperit cu nori, i dau impresia c s unt colorate n cenu iu-negru . Din analizele colorimetrice f cute la numeroase lacuri, rezult c n straturile superficiale apa este incolor , i numai spre straturile din adncime culoarea apei poate prezenta nuan e de la albastru spre verde . Pe baza m sur torilor f cute, la cteva lacuri, rezult c cele mai multe din ele se ncadreaz n nuan a 2 - 4 a sc rii colorimetrice Forel -Uhlle .

6.3 Caracteristicile hidrochimice ale lacurilor glaciare

Gradul de mineralizare a lacurilor din Mun ii Retez at a constituit obiectul de cercetare a mai multor oameni de tiin , existnd astfel mai multe date cu priv ire la chimismul acestor lacuri. Lacurile glaciare sunt instalate, dup cum se tie, pe un relief foarte fragmentat, alc tuit din roci dure i foa rte pu in solubile, care n contact cu apele, destul de bogate, reu esc n foarte mic m sur s influen eze gradul de mineralizare a apelor . Acest lucru a rezultat i din analizele chimice f cute la o serie de lacuri, unde n compozi ia chimic a apelor s-a constatat c predomin ionul bicarbonic, din grupa anionilor (HC03 ), n cantit i cuprinse ntre 3 i 42,7 mg/l, iar

din grupa cationilor, ionul de Ca++ n cantit i mai reduse, ntre 1 i 14,5 mg/l . Tot din grupa anionilor mai putem s amintim i i onul de CI a c rui cantitate nu dep e te 6 mg/l, sau ionul de Mg++, din grupa cationilor, care n unele lacuri lipse te cu des vr ire, iar acolo unde exist , cantitatea lui este extrem de mic (1 - 3mg/l). Din aceste analize observ m c att substan ele chimice ct i cantit ile lor sunt foarte reduse, dar n care predomin ionul bicarbonic, ceea ce face ca lacurile glaciare s se ncadreze n categoria apelor bicarbonatate . Din datele analizelor chimice cuprinse n tabelul de mai jos, se constat c n aceste lacuri, anionii HC03 ~ i CI se afl ntr-o pripor ie predominant . Prezen a acestor dou elemente chimice, ntr -o cantitate mai mare n raport cu altele, caracterizeaz tipul de lacuri cu ape care con in bicarbonat de calciu .

Analize cimice

Nr. crt.

Denumirea lacului HCO3(mg/l)

Cl(mg/l) 3,2 -

Ca++ (mg/1)

Mg++ (mg/1)

Alcalinitate Duritate ml H CI n/l temporar

Duritate Reziduu fix total 105(C) mg/l 0,21 0,65 0,79 0,42 0,22 0,42

1 2 3 4 5 6 7

Bucura Lia 3,05 Z noaga Gale Lacul Negru Sl veiul 4,5 Ana

- 1,50 2,00 -

0,6 -

0,05 0,23 0,29 0,15 0,08 0,15

0,14 -

Gradul de mineralizare a lacurilor depinde de calitatea apei care alimenteaz lacul, precum i de condi iile geologice n care se formeaz izvoarele afluente . De remarcat este faptul c , lacurile care se alimenteaz cu izvoare situate n depozitele rezultate din procesul de dezagregare sau de alterare chimic a rocilor vor avea o mineralizare mai crescut . De exemplu, lacurile care sunt instalate pe un relief cu roci granitice, i unde reziduul fix este ceva mai mare n raport cu celelalte masive muntoase (Gale =54 mg/l, Z noaga =46,6 mg/l, T ul Ascuns =40 mg/l, Bucura =47 mg/l etc.) . Men inerea unei mineraliz ri crescute n lacurile men ionate este pus pe seama izvoarelor sau afluen ilor care trec prin depozite morenice . Dac izvoarele care alimenteaz lacurile provin din depozite mari de grohoti uri, vor fi nc rcate cu o cantitate redus de substan e minerale, n consecin i salinitatea apelor va fi sc zut (lacurile Florica =4,5mg/l, Sl veiul = 9,9 mg/l).

Gazele din apa lacurilor provin n cea mai mare parte din atmosfer , din procesele chimice sau din procesele biologice, iar ntr -o oarecare m sur poate fi luat n considerare i aportul apelor subterane . Cele mai importante gaze sunt oxigenul (02) i dioxid de carbon (C02), iar n lacul T ul Spur cat i Z nogu a exist hidrogen sulfurat, datorit proceselor de descompunere chimic a plantelor moarte de pe fundul lacului. n timpul iernii, cnd toate lacurile se acoper cu o crust de ghea cantitatea de oxigen este foarte redus datorit ntrerupe rii schimbului cu atmosfera . Cantitatea oxigenului scade pe m sur ce cre te adncimea , dar cre te pe m sur ce scade temperatura apei. Bioxidul de carbon cre te n cantitate pe m sur ce cre te adncimea apei. Oxigenul se afl dizolvat n apa lacurilor i variaz cantitativ, n straturile superficiale ale lacurilor ntre 8,9 mg/l i 13 mg/l, de exemplu : T ul Urt - 9,19 mg/l, Gemenele - 9,3 mg/l, Z noaga - 10,35 mg/l i Ana - 13,16 mg/l. Atunci cnd n apa lacurilor se afl stabilzat o stratifica ie te rmic direct , cu diferen e nu prea mari de temperatur ntre straturile superficiale i cele de la fund i n acela i timp cu o intens participare a fluxului de c ldur , atunci cantitatea de oxigen nregistreaz o u oar sc dere n raport cu cre terea ad ncimii. Distribu ia oxigenului i a temperaturii apei pe vertical
Adncimea Lacul Bucura Lacul Z noaga Lacul Sl veiul Lacul Ana Lacul Viorica (m) Temp. 02 (mg/l) Temp. 02 (mg/l) Temp. 02 (mg/l) Temp. 02 (mg/l) Temp. 02 (mg/l) apei(C) apei(C) apei(C) apei(C) apei(C) 0 4 5 8 10 12 15 16 20 13 13 12,5 11 10 10,99 8,97 8,78 8,47 8,38 14,5 14 12 9,5 8,5 7 10,35 9,68 9,09 7,97 7,52 6,16 14 10,21 13 9,3 14 13 9,5 11,76 12,32 13,16 - 12,5 14 10,44 10,95 -

Bioxidul de carbon se afl dizolvat n apa lacurilor alpine ntr -o cantitate mai redus de oxigen . Con inutul apelor cu C02 cre te odat cu adncimea provenind din procesele de oxidare ce se produc pe fundul cuvetelor lacustre . Cantitatea de bioxid de carbon variaz de la un lac la altul, ntre 1,5 mg/l pn la 7 mg/l, ea fiind influen at i de gradul de mineralizare a apei, de exemplu Gale - 6,48 mg/l, T ul Ascuns i T ul Por ii - 5,74mg/l, Z noaga - 5,36 mg/l, Lia - 4,79 mg/l, Gemenele - 3,45 mg/l . Avnd n vedere c apa lacurilor glaciare are o concentra ie relativ ridicat a ionilor de hidrogen, i ca urmare a unui con inut mai mare de C02, se va caracteriza

printr-un pH ntre 5,8 i 6,8, de exemplu : Gale cu pH 5,8, Sl veiul cu pH 6,5, Lia cu pH 6,9-7, Bucura cu pH 6,5, Z noaga cu pH 7,1 .

7. Starea

i dinamica actuala a lacurilor glaciare din masivul Retezat 7.1 Mi carea apei din lacuri

Pe suprafa a lacurilor glaciare se pot observa n func ie de factorul care le genereaz , att mi c ri temporare ct i mi c ri permanente . Mi c rile temporare sau valurile se caracterizeaz prin ondularea apei la suprafa a lacului f r s aib loc o deplasare pe orizontal a masei de ap . Ele sunt provocate de ac iunea vn tului i joac un rol important n evolu ia cuvetei lacustre, totodat influen nd i regimul termic prin deranjarea straturilor superficiale de ap i amestecarea lor cu cele de la fund . Acest proces de tulburare a straturilor de ap prin ac iunea vntului este cunoscut sub denumirea de mi care de conven ie impus sau de conven ie mecanic . In zona litoral a lacurilor, sau pe suprafe ele lacustre cu adncimi foarte mici, ac iunea valurilor se exercit pn la fund . n l imea valurilor este n func ie de suprafa a i adncimea cuvetelor lacustre precum i de intensitatea sau viteza vntului, cele mai nalte valuri (30 -40 cm), observndu-se la lacurile Bucura, Z noaga . Mi c rile permanente se deosebesc de cele temporare att ca form ct i ca mod de manifestare . Ele se resimt pe o suprafa restrns ac ionnd mult mai intens asupra straturilor de ap pe care le pun n mi care, le tulbur i le amestec pn la adncimi foarte mari , aceste mi c ri rezultnd din afluen e care se vars n lac i depind n cea mai mare parte de volumul i adncimea apei, precum i de viteza i debitul afluentului. Viteza de scurgere a afluen ilor, variaz de la un lac la altul, fiind n func ie de pant i de debitul de ap transportat . Cei mai mul i afluen i p trund n c uveta lacurilor cu o vitez de 0,4 - 0,6 m/s, dnd na tere la curen i lacu tri, ce se pot observa cu ochiul liber, pe o distan de 3 -15 m (de exemplu lacurile Lia, Custura Mic , Ghimpelui). Curentul de ap transport i o anumit cantitate de aluviuni, ca re se depune n func ie de m rimea particulelor solide, aceste particule imprimnd curentului de ap o colora ie mai nchis (g lbui -negricioas ) . n regiunea unde se resimte influen a curen ilor de ap , stratifica ia termic a apei este permanent deranja t i modificat men inndu-se de fapt o homotermie cu temperatura uniformizat de la suprafa pn la fund . n felul acesta se creeaz pe aceea i unitate acvatic , dou regimuri de temperatur , unul cu faza de homotermie r spndit pe o suprafa restrns i altul cu o stratifica ie termic direct ocupnd cea mai mare parte a cuvetei lacustre .

Mi carea temporar este caracteristic la toate lacurile, n schimb mi carea produs de curen ii de ap nu afecteaz dect anumite lacuri.

7.2 Procesul de colmatare al lacurilor glaciare

Schimb rile mai pronun ate care au loc n cadrul cuvetelor lacustre i care constituie o anumit faz n dezvoltarea acestora, se produc nt r-o perioad ndelungat de timp . Aceste schimb ri rezult din stadiul de evolu ie al fi ec rui lac n parte i din analiza fiec rui factor extern care particip la transformarea cuvetelor lacustre (fig. 14) Procesul de continu transformare a cuvetelor se efectueaz prin ac iunea de sedimentare a diverselor particule solide, care provin pe c i diferite . Sedimentele care particip la colomatarea patului lacustru au o dubl provenien : sedimente de origine autohton , care se formeaz n cuprinsul cuvetelor respective, i sedimente de origine alohton , care sunt aduse din afara lacului. Sedimentele de origine autohton din lacurile glaciare se formeaz din ac iunea valurilor care ac ioneaz asupra rmurilor . De i for a valurilor din aceste lacuri este foarte mic , datorit dimensiunilor extrem de reduse, cu timpul ele reu esc s afecteze mici por iuni din rmurile lacustre, distrugndu -le . Materialul rezultat din acest proces este sortat prin mi c rile apei i depus n ordinea m rimii particulelor solide pe platforma lacustr . La nceputul prim verii sau la sfr itul t oamnei, cnd diferen ele de temperatur ntre zi i noapte sunt mai pronun ate, n zona malurilor are loc procesul de dezagregare fizic , iar buc ile de roc rezultate din dezagregare ajung, prin c dere sau prin alunecare direct , n cuveta lacurilor, con tribuind la colmatarea lor (foto 4). Fenomenul acesta este des ntlnit la lacurile care sunt nconjurate de maluri mai nalte i alc tuite din isturi cristaline ( Custura Mare, Viorica, tirbul etc.) . Sedimentele provenite pe aceast cale sunt dispuse n imediata apropiere a malurilor i ele sunt cu greu deplasate de ac iunea dinamic a apei. Tot din grupa componen ilor autohtoni trebuie men ionate i resturile de vegeta ie sau de organisme, care dup moarte cad pe fundul lacurilor .

Sedimentele de origine alohton sunt aduse n cuveta lacurilor o dat cu apa afluen ilor care se vars n ele, sau prin intermediul izvoarelor . Intr -o foarte mic m sur poate fi luat n seam ac iunea vntului, care transport pa rticule fine de praf, sau anumite resturi de substan e organice . Spre sfr itul iernii, pe anumite lacuri reu esc s ajung prin intermediul avalan elor nsemnate cantit i de materiale solide. Materiale sunt dislocate de pe versan ii mun ilor o dat cu d eclan area avalan elor i sunt depuse ntr-un mod haotic pe suprafa a nghe at a lacului, iar dup topirea ghe ii ele sunt depuse pe fundul lacului. n lacurile care nu sunt afectate de mecanismul avalan elor, distribu ia aluviunilor se produce dup o anu mit lege, fiind n func ie de m rimea i greutatea materialelor i de felul de manifestare a mi c rii apei . n regiunea malurilor se vor depune bolov ni urile i pietri urile mai mari, ca urmare a unei intense activit i a apei (valuri, curen i ), apoi pe m sur ce adncimea apei cre te, depunerile lacustre sunt formate din pietri uri i nisipuri cu diametrul particulelor foarte mic . Con inutul mlurilor lacustre din lacurile glaciare este alc tuit ntr -o propor ie foarte mare, de 85 pn la 95%, din subs tan e minerale, ceea ce le face s fie ncadrate n categoria lacurilor oligotrofe . Aceste mluri pot ocupa uneori por iuni mai mari din suprafa a lacurilor, iar grosimea lor variaz de la o cuvet lacustr la alta . De exemplu, n lacurile : T ul f r Fu nd, T ul Galben, Gale , tirbul, Lacul Negru, Z noaga, Bucura, etc., grosimea mlurilor atinge 1 0 - 2 0 cm ; iar, n lacurile : Lia, Florica, Ghimpelui (Peleaga), etc., grosimea mlului variaz ntre 0,5 i 0,9 m . Multe din aceste lacuri au adncimea apei re dus i se afl ntr-o naintat faz de colmatare. Pe lng mlurile de origine anorganic , n unele lacuri, cu adncimi extrem de mici, sub 0,5 m se ntlnesc i mluri organice. n aceste lacuri, n timpul verii are loc dezvoltarea fitoplanctonului, car e n perioada rece moare i cade pe fundul cuvetei, contribuind la formarea mlului organic, tot aici ad ugndu -se i resturile provenite din macroflora de pe maluri sau din zona litoral sublacustr . Mlurile lacustre, indiferent de originea lor, formeaz o mas afnat i fluid , care se tulbur foarte repede . Culoarea lor are diferite nuan e . La mlurile de origine anorganic predomin culoarea cenu ie -m slinie, iar la cele de origine organic , culoarea neagr -cafenie . Regimul de temperatur a depune rilor lacustre se afl n strns leg tur cu bilan ul caloric al masei de ap . Acesta influen eaz direct i temperatura sedimentelor lacustre . Datorit faptului c depunerile lacustre au o conductibilitate termic redus , schimbul de c ldur se efectue az foarte lent, iar pentru lacurile care au adncimi mai mari de 10 m ( Gale , Lacul Negru, Bucura, Z noaga ) temperatura cea mai ridicat a sedimentelor rareori va dep i 10 C n timpul verii.

Lacurile care au adncimi mai mici, n timpul verii prezint faza de homotermie, cu temperaturi de peste 12 C, atunci i depunerile lacustre vor nregistra valori termice ceva mai ridicate. Compozi ia sedimentelor, precum i gradul lor de temperatur , au de asemenea un rol important n dezvoltarea proceselor bioch imice din cuprinsul mlurilor . Procesele biochimice se realizeaz prin prezen a unor microorganisme care sunt mai active n mlurile cu con inut organic . Prin procesul de transport i de acumulare, fundul cuvetelor lacustre se afl ntr-o permanent modificare . Contribu ia cea mai important n procesul de sedimentare lacustr o are re eaua hidrografic permanent i cea temporar , care transport o cantitate foarte mare de aluviuni. n lacurile care sunt formate n cea mai mare parte din mluri minerale , activitatea biologic este foarte redus , iar n consecin procentul de gaze format va fi foarte mic . In lacurile cu suprafe e i cu adncimi mici n care se produc acumul ri de mluri organice, are loc o activitate ceva mai bogat a microorganismelor, care dau na tere la cantit i reduse de bioxid de carbon . Bioxidul de carbon se dizolv n ap , iar atunci cnd este ntr-o faz de suprasaturare se degaj n aer . Acesta este foarte bine eviden iat n zona de v rsare a micilor pria e, unde de cele ma i multe ori reu esc s modifice conturul cuvetelor, prin formarea unor conuri deltaice . Aluvionarea cea mai pronun at se produce prim vara, n urma topirii z pezilor, sau n timpul verii, dup ploile toren iale . Conurile deltaice la unele lacuri s -au dezvoltat a a de mult, nct ocup o bun parte din suprafa a lacustr (Z noaga Mic , T ul apului etc.) (fig. 13, 20). Pentru unele lacuri situate n spatele unor praguri glaciare sau n spatele unor depozite morenaice, se mai poa te pune i problema sec ion rii barajului, care duce la secarea lacului .

n func ie de modul cum s-a produs ac iunea de eroziune glaciar i procesul de acumulare a materialului transportat de ghe ari, n Mun ii Retezat s -au format cteva complexe limnologice delimitate de cump na de ape a celor mai mari n l imi (Vrful Mare - 2455 m, vrful P pu a - 2500 m, vrful Peleaga - 2509 m, vrful Bucura - 2438 m i vrful Retezat - 2485 m) . Complexele limnologice se situeaz n cuprinsul bazinelor hidrografice ale rurilor B rbat, Nuc oara, Zl tuia, Judele, Bucura etc. Complexul limnologic al Rului B rbat se afl n partea de est a Masivului Retezat drenat de o re ea hidrografic cu aspect dentritic . La obr ia v ilor afluente, la n l imi mai mari de 2000 m, sunt cantonate depresiunile a apte lacuri cu suprafa a mai mic de 3 ha i cu adncimile apei pn la maximum 9 m . Cel mai mare este T ul Custura Mare i T ul apului. T ul Custura Mare (fig. 15) este a ezat n c ldarea superioar a prului Custurii, sub vrful cu acela i nume , nconjurat de un prag glaciar, la altitudinea de 2226 m. Orientat pe direc i a vest-est, lacul, de form semicircular , cu contur sinuos, are lungimea de 348 m, l imea maxim de 128 m, perimetrul de 865 m, un volum de 109170 m3 ap , la o suprafa de 2,7 ha i o adncime maxim de 9 m . Adncimea maxim este localizat n flancul dinspre vrful Custurii, cam la mijlocul lungimii lacului. Este alimentat cu izvoare de adncime cu un debit destul de redus, fapt care face ca n timpul toamnelor secetoase adncimea apei s se mic oreze cu un metru sau un metru i jum tate . n astfel de toamne prul care pleac din lac seac complet, existnd o circula ie slab a apei prin grohoti i jnepeni spre lacul Custura Mic . Malurile i dau aspectul unui lac situat ntr-un inut arid, fiind abrupte i f r vegeta ie n partea de sud i vest, i bine acoperit de grohoti spre sud -est, est i nord. Printr-un emisar de 20 m lungime , se leag de T ul Custura Mic . La data de 21. 08. 1972 ora 18,20, apa lacului nregistra temperatura de 8,5 C, iar la 10. 10. 1976 ora 12 apa lacului avea o temperatur de 9 C . T ul Custura Mic este a ezat n cea de-a doua c ldare glaciar a Custurii la altitudinea de 2135 m. De form alungit spre direc ia est-vest, lacul are o lungime de 115 m, are o l ime maxim de 81 m i un perimetru de 368 m . n suprafa a de 0,80 ha, lacul are adncimea maxim de 7,5 m i un volum de 20545 m 3 de ap . Adncimea cea mai mare se nregistreaz la mijlocul lacului. Alimentarea cu ap este asigurat de izvoare subterane cu debit redus, la suprafa existnd un singur izvor cu ap rece i debit redus (2 l/s) ce iese la suprafa din malul lacului, la mijlocul laturii nordice . Evacuarea apei se face printr-un pria cu un debit de 5 - 10 l/s care alimenteaz lacul situat la cteva zeci de metrii mai jos - T u ul Custurii.

Malurile, acoperite de grohoti , coboar lin spre lac, iar fundul lacului coboar pe pant uniform pe tot conturul lacului . Temperatura apei este direct i nfluen at de cea a aerului i de starea atmosferic , ea fiind destul de sc zut datorit expozi iei nordice . La data de 10. 10. 1976 ora 12, temperatura apei la suprafa nregistra 8 C. Analizele fizico-chimice au scos n eviden urm toarele propriet i : pH - 6,6, O2 - 10 mg/l, CO2 - 3,5 mg/l, alcalinitate - 0, duritate total : 2 grame germane . T ul apului este a ezat n c ldarea ngust , suspendat ca o teras i terminat cu un baraj morenic, de sub Por ile nchise, la altitudinea de 2160 m . De form alungit , lacul este orientat pe direc ia vest -est, avnd o lungime de 200 m, o l ime de 130 m, o suprafa de 2,3 ha i un volum de 70000 m 3 de ap . Adncimea maxim este de 6 m, realizat spre mijlocul lungimi lacului, nspre versantul nord estic. Lacul este alimentat de patru izvoare ce se strecoar prin grohoti , pe Hornul apului i pe versan ii de vest i de nord . Malurile i coboar n pant , fiind acoperite nspre sud i spre evacuare de paji ti i de cteva ochiuri de jnepeni i ienuperi. Caracteristic lacului i este existen a n partea de sud -vest a unei insuli e nierbate, dep ind suprafa a apei cu aproape un metru . Apari ia ei se datoreaz unei avalan e pornite din Hornul apului i oprit n lac, avalan ce a depus grohoti , ridicnd fundul pn deasupra nivelului apei . In numeroase ierni, jum tatea de vest a lacului prime te pe maluri sau chiar n ap avalan e de z pad . La data de 09. 08. 1976 ora 16, la o temperatur a aerului de 14 C, apa avea 9,5 C, cu un con inut de numai 7,6 mg/l oxigen dizolvat i un pH de 6,5. n apa lacului s-au mai g sit cloruri 10,6 mg/l, avnd CBO 5 destul de ridicat, de 6,3. Fundul lacului coboar n pant abrupt spre malul de nord i se ntinde lin n partea sudic a lacului i n dreptul insuli ei. T ul P pu ii, denumit i T ul Adnc, este situat n c ldarea glaciar de sub vrful P pu a, la altitudinea de 2160 m . De forma unui fluture, lacul este orientat pe direc ia est-vest. n lungime de 110 m, cu l imea maxim de 8 0 m i cea medie de 40 m, lacul are o suprafa de 0,4 ha . Adncimea maxim de 4 m este situat n partea de est,la 20 m de mal, nivelul lacului fiind ns variabil, n unele veri secetoase nivelul sc znd cu circa 30 cm .

Alimentarea se face prin dou iz voare ce se strecoar din versantul nord - vestic, dinspre P pu a, pe sub grohoti , pn aproape de lac, cu un debit de circa 20 l/s. Evacuarea de suprafa lipse te, ea f cndu-se pe sub grohoti ul barajului morenic nspre Rul B rbat . Fundul lacului este acoperit cu blocuri de stnc , iar la intrarea celor dou izvoare, vegeta ia acvatic i face apari ia . Privit de sus, n lac i fac apari ia submers trei mici insuli e . Temperatura apei izvoarelor este, datorit provenien ei lor din z pezi, foarte sc zut (2,5 C) fa de cea a lacului (6 C), apa avnd un pH surprinz tor de ridicat - 7,8 i un con inut sc zut de O2, de 8,8 mg/l.
Complexul limnologic al rului Nuc oara cuprinde re eaua de v i i circuri glaciare din flancul nordic al Mun ilor Retezat, unde se ad postesc 16 lacuri, variate ca genez , suprafa i adncime . Lacurile instalate n c ld rile circurilor glaciare au adncimile mari (Gale ,Valea Rea I), spre deosebire de cele care ocup suprafe ele oarecum denivelate de pragurile glaciare (Pi etrele, St ni oara) . V ile glaciare din acest complex formeaz o re ea hidrografic paralel , cuprins ntre Vrful Mare i vrful Retezat . Dintre aceste lacuri situate la obr ia acestor v i, cel mai important dup m rime este Gale . Lacul Gale (foto 8) este considerat al treilea lac, dup adncime, din Carpa ii Meridionali . Cuveta sa, rezultat din ac iunea de subs pare a ghe arilor, este situat pe a doua treapt glaciar , la altitudinea de 2040 m . De form aproximativ circular , este orientat pe direc ie sud-est - nord-vest, avnd pe partea stng muntele Valea Rea, iar pe dreapta versantul prelungit al muntelui care -i poart numele . Lungimea o are de 250 m, iar l imea maxim de 180 m (la mijloc), nsumnd o suprafa de 3,6 ha i un volum de apr oximativ 370000 m 3 . Adncimea maxim este de 20,5 m , constatat la 70 m de malul estic, spre mijlocul lungimii lacului . Este alimentat de un pru ce intr n partea de sud a lacului, cu un debit aproximativ de 100-200 l/s . Evacuarea apei se face n pa rtea opus , n col ul de nord - est, printr-un emisar cu un debit de 250-300 l/s . Malurile sunt pu in sinuoase, cu excep ia por iunii n care se vars afluentul, unde formeaz un con deltaic . Fundul lacului, dat fiind adncimea sa mare, coboar brusc din toate p r ile i este pres rat cu blocuri mari de grohoti i stnc , iar unde acestea lipsesc, este acoperit cu un strat fin de ml de origine mineral , adus de prul cu debit mare . La o temperatur a apei de 14 C, con inutul de O2 este 10,2 mg/l, pH-ul de 6,8, alcalinitatea de 0,30 , bioxidul de carbon de 5,60 mg/l, iar duritatea total de 0,75 grade germane . In general, temperatura apei izvorului de alimentare nu dep e te 7 C . n cadrul aceleia i c deri, pe treapta glaciar cea mai nalt (2240 - 2236), se n ir trei ochiuri de ap , cu suprafa a ntre 0,03 i 0,1 ha i cu adncimea pn la un

metru, denumite Z nogu ele Gale ului. Datorit proceselor de sp lare i iroire care se produc pe pante, lacurile primesc o cantitate important de aluviu ni care tind s le colmateze . Lacurile din Valea Rea (foto 15), n num r de cinci sunt a ezate n c ldarea de la obr ia v ii cu acela i nume, pe patru trepte, sub form de sa lb , la peste 2000 m altitudine. Suprafa a lor mic i ndeosebi adncimea sub 1 m, fac ca din cele cinci lacuri numai unul s fie mai important, respectiv cel mai mare situat pe ultima treapt . Valea Rea I sau Lacul Mare, este a ezat n c derea nord-vestic dintre vrful P pu a (2508 m) i vrful Capul V ii Rele (2408 m), la altitudinea de 2190 m . De form oval lacul este orientat pe direc ie nord -est - sud-vest i are o lungime de 135 m, cu l imea maxim de 85 m, nsum nd o suprafa de 0,7 ha . Adncimea mare de 4,1 m ncepe de la 40 m pe axa lungimii dinspre sud -vest i se ntinde pe 20 m . Lacul este alimentat de un izvor care vine dinspre vrful P pu a i un alt izvor ce vine dinspre un lac mai mic situat pe o teras pu in mai nalt , dezvoltat n partea de nord-est . Emisarul porne te din treimea de nord -est a lacului, pentru a alimenta n continuare trei din cele patru lacuri aflate pe treptele mai de jos, avnd un debit aproximativ de 40 l/s . Malurile i sunt domoale, cu excep ia celui dinspre nord care este plin de grohoti , acoperite de paji ti sau pietre, iar n partea dinspre lacul cel mic, pragul ce le separ este ml tinos . Jnepenii lipsesc cu des vr ire n jurul lacului. Relieful sublacustru coboar n pant accentuat n versantul dinspre culme i lin n partea de est a lacului, fiind acoperit de lespezi i blocuri de piatr . Temperatura apei nregistreaz 13 C, con inutul de O2 este de 9,50 mg/l, pH-ul este de 7,5 , CO2 este de 3,5 mg/l, iar duritatea total este de 0,35 grade germane. Lacul Pietrele are aspectul unei cuvete foarte evoluate, n care procesul de colmatare este destul de avansat . Patul lacului este acoperit cu o p tur groas de ml de origine organic i anorganic de culoare neagr . Lacul are o suprafa de 0,4 ha i adncimea sub 1 m . Oglinda apei este dominat de impun toarele piscuri ale St ni oarei, Pietrele i aua Bucurii . Pe o treapt glaciar mai nalt cu 100 m, adic la 2119 m, se g sesc trei mici l cule e cunoscute sub nu mele de T u ul Pietrelor . Lacui St ni oarei se afl instalat pe a doua treapt glaciar , la o altitudine de 1990 m, sub vrful Retezat . Suprafa a sa se ridic la circa 1 ha, iar adncimea este de 0,8 m. Printr-un emisar se leag de Z nogu ele St ni oarei (fig. 16) . Complexul limnologic al rului Zl tuia constituie, n acela i timp, rezerva ia Parcului Na ional Retezat i este alc tuit din cteva circuri i v i glaciare paralele, la

obr ia c rora se afl cte unul sau mai multe lacuri n irate n salb . Suprafa a lor nu dep e te 4 ha, iar adncimea maxim o are Lacul Negru (24,8 m) . T ul Spurcat denumit i Z noaga Mic I este a ezat n c ldarea superioar de sub vrful Z noaga (2269 m), la altitudinea de 1960 m . Orientat pe direc ie sud-est nord-vest, lacul de form dreptunghiular , m soar 210 m n lungime i 120 m l imea maxim , avnd o suprafa de 1,9 ha i un volum aproximativ de 100000 m3 . Adncimea maxim a apei de 12,5 m se nregistreaz n partea de nord - vest a lacului, la 25 m distan de malul de vest. Malurile destul de repezi sunt formate din blocuri mari de stnc i grohoti , peste care s -a instalat un bru de jnepeni. Malul nordic este nconjurat de o moren acoperit de jepi, care formeaz un puternic baraj natural . Printre stncile din versantul sudic s-au localizat buchete de Rododendron ce dau un colorit pl cut pe fondul predominant verde al vegeta iei din jur pn la sfr itul lunii iulie . Fundul lacului, pornit n pant lin dinspre versantul estic, coboar brusc spre cel vestic, fiind acoperit de blocuri mari de stnc pr v lite din versant. Lacul are o alimentare bogat , format din doi afluen i; unul din ei intr n lac pe sub grohoti , iar cel lalt face adev rate meandre printr -o paji te nml tinit , nainte de a intra n lac n partea de sud. Ambele izvoare au temperaturi sc zute (3 C ) . Evacuarea lacului se face prin emisarul situat n partea de nord a lui. Temperatura lacului la suprafa este de 12 C, pH-ul variaz ntre 6,2 i 6,5 , iar oxigenul dizolvat ntre 9,30 i 10,15 mg/l, n func ie de mi carea apei . Lacurile Crligului sunt a ezate unul lng cel lalt n c ldarea de la obr ia prului cu acela i nume, afluent de stnga al Rade ului Mare . Denumite i t urile esele sau Rade ului, cele dou mici lacuri stau unul lng altul, desp r ite de un baraj morenic, acoperit de jnepeni, care -i confer celui de vest o altitudine mai ridicat cu c iva metri. Lacul Crlig I sau Rade I este a ezat la stnga i la vest fa de Lacul Crlig II, la altitudinea de 1935 m, fiind nconjurat de jnepeni . In lungime de 78 m i l ime maxim de 65 m, n partea de nord -vest i minim de 50 m, n partea sudic , lacul are o suprafa de 0,3 ha i un volum aproximativ de 5000 m 3 . Orientat pe direc ie N-NV - S-SV, de form aproape dr eptunghiular , lacul are o adncime maxim de 3,5 m, ce se realizeaz n partea de nord a lacului, la 20 m de mal. Este un lac f r alimentare de suprafa , nivelul variabil al lacului fiind men inut de izvoare ce intr n masa apei, prin grohoti . Fundul lacului coboar n pant accentuat spre mijlocul lui i este acoperit de grohoti . Temperatura apei are varia ii diurne mari, n func ie de influen a c ldurii solare, ca urmare a slabei lui aliment ri, ea fiind de 3 C . Datorit con inutului mare de di atomee, apa lacului are o culoare verde, fapt care -i confer o not original fa de celelalte lacuri.

Lacul Crlig II sau Rade II este a ezat n aceea i c ldare cu lacul Crlig I, la o altitudine de 1930 m i la o distan de circa 70 m . Are form oval i este orientat pe direc ia sud-nord, avnd o lungime de 85 m, o l ime maxim de 50 m i o suprafa de 0,3 ha. Este un lac pu in adnc, cu o adncime aproape uniform , cea maxim de 0,70 m realizndu-se spre malul drept. Este alimentat de dou izvoare reci ce intr pe latura dreapt , unul prin grohoti i cel lalt prin jepi, acoperit fiind de o vegeta ie luxuriant erbacee, format din plante higrofile caracteristice rezerva iei tiin ifice . Evacuarea apei din lac se face printr -un emisar de suprafa , a ezat n partea de nord a lacului, care joac rolul unui preaplin al lacului . Malul dinspre lacul vecin este acoperit de o f ie continu de jnepeni care se ntind i n paji tea de nord - vest a lacului . n rest, lacul este nconjurat de grohoti . Fu ndul i este format din grohoti peste care s-a depus un strat sub ire de ml. Datorit adncimii mici a apei, n anii seceto i, ndeosebi spre evacuare, apa se retrage pe o lungime de 6 - 7 m de la mal. Lacul Negru sau T ul Negru este al doilea lac ca ad ncime din Carpa ii Meridionali (26 m), cel mai adnc fiind Z noaga cu cei 29 m adncime . Este ncadrat de culmile Piciorul Brlea n est, Rade ul Mare n vest, coasta eselor i vrful Z noaga n sud . Se situeaz pe latura vestic a circului glaciar, n spatele unui prag lung de peste 200 m i acoperit cu material morenic . De form aproape oval orientat pe direc ie sud -vest - nord-est, lacul m soar n lungime aproape 275 m i are o l ime maxim n dreptul emisarului de 200 m, ceea ce i confer o supr afa de 4 ha i un volum de 450000 m 3 . Adncimea mare de 26 m a apei este situat pe linia l imii maxime dintre izvorul nord -vestic i emisar, la 90 m de malul dinspre izvor . Este alimentat de dou izvoare reci n compara ie cu lacul (4 C fa de 15 C apa lacului), unul n partea opus emisarului i cel lalt situat n partea de sud -est, cu un debit bogat (circa 150 l/s) . Acesta din urm constituie sursa de alimentare principal a lacului . Intr n lac prin grohoti pe dou bra e, dup ce s -a r sfirat mai sus pe o l ime de 60 m, datorit transporturilor aluviona re ce s-au depozitat ntre ele. Cu toate acestea nivelul lacului fluctueaz pe vertical cu aproape 1 m . Malurile sunt abrupte, cu deosebire cel dinspre vrful esele, stncoase i acoperite n mare parte de jnepeni i grohoti . In partea dinspre evacuare, malul este format dintr-un prag morenic peste care apele cad n cascadele prului Pi toarea . Acest mal este locul unde cre te n buchete una dintre cele mai frumoase flori ale Retezatului - vulturica, ce se ntinde i pe aluviunile depuse de izvorul mare dinspre sud-est. Malul abrupt spre vrful esele scoate n eviden blocuri mari de stnc cu o componen floristic din cele mai caracteristice Retezatului . Aici apar diferite

specii de mu chi verzi, specii de Hieracium, Achillea, Campanulla, Chrysantenum, Doronicum Heracleum, Primula etc. i numeroase ochiuri de smrdar . Fundul lacului coboar n form alungit n partea de nord -vest i este acoperit de mari blocuri de stnc . Temper atura apei este de 14,5 C, O2 este de 9,46 mg/l, pH este de 6,8 , reziduu fix este de 25 mg/l, CO2 este de 3,45 mg/l i duritate total de 0,42 grade germane. Lacul Gemenele (foto 12) este a ezat la baza Masivului Brlea, n spatele unui prag glaciar, bine conturat, parazitat de un material morenic cu grosimi de c iva metri . Orientat pe direc ie est-vest, la o altitudine de 1900 m, lacul are lungimea de 276 m i l imea maxim de 120 m,cu un perimetru de 691 m, o suprafa de 2,4 ha i un volum de ap de 67300 m 3 . Adncimea maxim a apei este de 5,3 m, situat pe por iunea mijlocie a lacului, aproape de malul sudic . Alimentarea o are printr-un izvor ce coboar pe sub groho ti din c ldarea superioar i intr n partea de vest a lacului - opus evacu rii . Evacuarea se face printr-un emisar destul de bogat n debit (cca 100 l/s) . Malurile i sunt acoperite de p durea deas de jnepeni, acesta nconjurnd lacul dinspre culmea Brlea . Izolat se restrng n grup pe marginile lacului i c iva zmbrii . In afara zmbrilor se g sesc i cteva exemplare de molid, fenomen rar pentru aceast altitudine, iar pe cele dou praie se g sesc exemplare de anin verde (Alunus viridis) i de salcie (Salix silesiaca). Flora ierbacee este reprezentat prin Luzula i Eriophorum, ie ite printre mu chii care acoper pietrele . Fundul lacului, acoperit de lespezi mari de stnc , coboar n pant lin din malurile de vest i de estspre mijloc i abr upt n cele dinspre sud i nord . Temperatura lacului nregistreaz valorile cele mai ridicate n timpul sezonului estival : 15 C la 16. 08. 1960 ora 17; 17 C la 08. 08. 1961 ora 14; 12 C la ora 4,40 ; 18 C la ora 14 i 18,5 C la ora 18 la 09. 08. 1961 . Temperatura de 18,5 C nregistrat ntr-o zi foarte c lduroas , este cea mai ridicat din temperaturile de la suprafa a unui lac alpin, al turi de cea a lacului Z noaga din ziua de 10. 08. 1961. Lacul Iezilor, denumit i Gemenele Mic este situat la altitudinea de 2209m, are lungimea de 60 m, i l imea de 25 m, nsumnd o suprafa de 0,2 ha . Adncimea apei este de 3,5 m, debitul de 20 l/s al izvorului, izvor ce intr n lac prin partea sudic , temperatura apei urc pn la 15,5 C, iar pH -ul este de 5,5 . T ul tirbului, de i este a ezat pe ultima treapt a circului glaciar Gemenele, sub Poarta Bucurii, nu este un lac de altitudine a a cum sunt cele din partea opus crestei - T ul Por ii, T ul Ag at etc., (fig. 17, 18) . Este situat la cea mai mare altitudine dintre toate lacurile c ld rilor rului Zl tuia - 2082 m, pe aceea i linie cu lacul Gemenele Mic . Lacul este nconjurat de grohoti i de un prag stncos ce coboar abrupt n lac dinspre Judele .

n lungime de 130 m i cu o l ime maxim de 90 m, lacul are o suprafa destul de mare, de circa 1 ha, pentru un lac situat sub creast , acumulnd un volum de 48000 m3 de ap . Cu toat suprafa redus i situarea lui, astfel nct este expus transporturilor de material de dezagregare n timpul iernii , lacul are o adncime mare, maxima fiind de 9 m, adncime aflat la mijlocul lacului, la 20 m de malul vestic i 30 m de malul sudic . Este un lac lipsit de alimentare de suprafa . Evacuarea care se face printr -un izvor, care cu c iva metrii mai jos d na tere unui pria , unindu-se cu cel care vine dinspre Gemenele Mic . Cu toat alimentarea de suprafa redus , lacul are un nivel aproape constant tot timpul anului . Fundul lacului, acoperit de blocuri de stnc , coboar abrupt n partea sudic , dinspr e Judele i n cea dinspre Poarta Bucurii i nainteaz accentuat n partea de nord -vest. La temperatura de 13 C, apa are un con inut de oxigen de 10,20 - 9,65 mg/l i un pH<le 6,5 .
Complexul limnologic al rului Judele ocup partea sud-vestic a Mun ilor Retezat cu cteva v i glaciare evoluate de tip convergent . Depresiunile lacustre se afl a ezate sub form de amfiteatru, n cadrul unor circuri suspendate . Dintre ele men ion m : T ul R sucit, T ul Urt, T ul Ascun, Judele, Z noaga i Z nogu a. Numele lor este dat dup form , dup pozi ia geografic sau dup gradul lor de evolu ie. Lacul Z noaga prezint cea mai mare ntindere, fiind considerat n acela i timp, cel mai adnc lac din Carpa ii Meridionali. T ul R sucit (foto 4) s-a format n partea de est a bazinului prului Judele, n circul glaciar care mai ad poste te alte dou . lacuri (T ul Urt i T ul Ascuns) ce dau na tere prului Judele Mic . Situat la altitudinea de 2090 m, pe o treapt bine nivelat , lacul are o lungime de 145 m i o l ime maxim de 75 m, realizat n partea de vest a lui . Suprafa a este de 0,8 ha, iar adncimea maxim este de 3 m, situat spre mijloc . Este alimentat de izvoare interne, emisarul lui, destul de bogat ca debit (50 l/s), porne te spre Judele Mic n partea de sud-vest a lacului . Malurile sunt nconjurate de grohoti i de cteva ochiuri de jnepeni . In partea nord -vestic apar pe mal cteva tufe de ienup r, ca unicat n c ldarea Judelui Mic. Relieful sublacustru este format din lespezi mari de stnc i pietre . Condi iile fizico-chimice ale apei sunt asem n toare celor din lacurile Bucurei. La o temperatur a aerului de 6 C, apa lacului are 7 C, cu un pH de 6,0 i un con inut n O2 de 9,1 mg/l. T ul Urt (foto 5) este situat la 200 m sud-vest de cel R sucit, la altitudinea de 2090 m, ntr-o treapt inferioar , bine individualizat , separat fiind de albia actual a Judelui Mic printr-un prag morenic. Lungimea (80 m) i l imea (60 m) destul de

reduse, i confer o suprafa de 0,4 ha, lacul avnd ns un contur bine determinat i o adncime maxim de numai 1 m . Malurile i sunt n cea mai mare parte nierbate, pe malul estic, naintnd perne de mu chi pn la luciul apei . Fundul l acului este acoperit de ml fin. Lacul nu are alimentare de suprafa , ns debitul de 2 l/s al emisarului aflat n partea vestic indic existen a unor surse de fund . Temperatura lacului este ceva mai ridicat dect cea a T ului R sucit, 8,5 C , iar pH -ul fiind ns acela i:6,0 . T ul Ascuns (foto 18) este cel de-al treilea lac din c ldarea Judele, fiind a ezat ntr-o cuvet cu tendin de colmatare, la altitudinea de 2100 m, nu departe de vrful Judele. De form aproape eliptic , lacul are lungimea de 85 m i l imea maxim de 60 m, nsumnd o suprafa de 0,4 ha, la fel ca T ul Urt. Adncimea apei este redus , cea maxim ajungnd abia la 1,5 m, spre mijlocul lacului. Este alimentat de patru izvoare mici, ce se strecoar prin grohoti cu un debit de 10 - 15 l/s, cel care intr din partea nordic fi ind cel mai bogat (5 - 10 l/s) . Evacuarea apei din lac se face printr -un emisar de suprafa care joac rol i de regulator al nivelului lacului, situat n partea de vest, avnd un debit bogat (50 l/s), comparativ cu alimentarea . Malurile i sunt nierba te n partea sudic , pe o l ime de c iva metri, indicnd aici nivelul de alt dat al apei, mai ridicat cu circa 0,5 m . Caracteristic i este brul cafeniu de turb ce nconjoar pe l ime variabil ntreg lacul i care i d o not aparte. Relieful subl acustru este acoperit de un ml brun-negru, bogat n larve de perlide. Temperatura apei este de 4 5 C , iar pH -ul de 6,0. T ul Judele este a ezat n c ldarea Judelui Mare, sub vrful cu acela i nume (2400 m), pe prima teras , la altitudinea de 2135 m . De form pu in alungit , orientat pe direc ia nord -sud, nsumeaz 125 m, iar l imea maxim este de 90 m, lacul avnd o suprafa de 0,8 ha i un volum de ap de 17000 m 3. Adncimea maxim realizat aproape de mijlocul lacului, n dreptul izvoarelor care intr n lac prin mla tina de pe malul vestic, este de 4,5 m . Lacul este alimentat de dou mici izvoare paralele, cu un debit de 2 l/s, fiecare venit dinspre muchia care-1 separ de lacul Z noaga . La v rsarea n lac ele formeaz dou conuri de dejec ie ml tinoase. Emisarul porne te din lac n partea de sud -vest, se desf oar pe o distan de 10 m dup care se pierde n grohoti . Malurile i sunt formate din grohoti nierbat, cu excep ia celui estic, care coboar n pant repede, sfr ind cu blocuri de stnc . Fundul lacului coboar lin pe o distan de 10 - 12 m, sub form de potcoav deschis spre vrful Judelui, format fiind din lespezi mici de stnc . Lacul are o temperatur de 12 C, un pH de 6,2 , con inut n O2 de 10, 10 mg/l, con inut de CO2 de 4,5 mg/l i 0,5 grade germane duritate total . Din lac se formeaz n partea de sud-est prul Judele Mare, care pleac cu un debit ini ial de circa 20 l/s .

Lacul Z noaga (foto 1) este amplasat n vastul circ al Judelui, pe treapta glaciar cea mai nalt , la altitudinea de 1997 m . Are form circular iar malurile sunt joase i lipsite de sinuozit i. Lungimea i l imea maxim sunt de 360 i respectiv 260 m, iar perimetrul de aproape un kilometru (875 m), realiznd astfel o suprafa de 6,5 ha i un volum al apei de 693000 m 3 . Adncimea maxim de 29 m se situeaz la mijlocul lacului i i confer acestuia primul loc n scara adncimi lacurilor naturale din Carpa ii Romne ti. Lacul este alimentat de 6 praie care vin din toate direc iile, cu excep ia ce lei sudice, peste care deverseaz prul Z noaga . La vest i la est se remarc c iva afluen i care n perimetrul de v rsare formeaz zone ml tinoase . Malurile i sunt nconjurate de pietri i bolovani, printre care s -a instalat un covor verde de plant e . Cuveta lacului, n profil transversal, prezint aspectul literei "U", fapt ce demonstreaz c a rezultat din ac iunea de eroziune glaciar . Fundul lacului adncit treptat i este acoperit de pietri transportat de afluen ii cu un debit puternic ai lac ului (la ie ire cca. 200 l/s), spre mijlocul lui existnd i un strat sub ire de ml. Caracteristicile fizico-chimice ale apei i aportul mare de debit n lac fac ca apa acestuia s ad posteasc o bogat biocenoz . Temperatura apei lacului variaz ntre 9 i 18, 5 C . Propriet ile fizico-chimice ale apei sunt urm toarele : HCL - 0,23, duritate total - 0,65 grade germane, reziduu fix - 46,6 mg/l, bioxid de carbon - 5,36 mg/l i pH-ul de 6,0 . Complexul limnologic Izvorul Bucurei se afl a ezat pe rama sudic a Retezatului, nconjurat de cteva n l imi principale cu vrfurile foarte nalte (Peleaga, Bucura, Judele, Sl veiul) . Imensa c ldare glaciar a Bucurei, n care sunt amplasate cele mai importante unit i lacustre, este desp r it de culmea Picioru l Bucurei . La vest de aceast culme se n ir pe ulucul glaciar, pe diferite trepte de altitudine, frumoasa salb de lacuri ( T ul Por ii, T ul Ag at, Florica, Viorica, Ana, Lia) . La r s rit se ntinde o mare c ldare glaciar care se continu pn spre lacul Lia . In cuprinsul ei se ad poste te cel mai mare lac al Carpa ilor Meridionali Bucura . Lacul Bucura (foto 7) este instalat ntr-o cuvet adnc , de eroziune glaciar , sub aua Bucurei, la altitudinea de 2041 m . Apa ocup o suprafa de 10 ha iar adncimea este de 17 m . Orientat pe direc ia N - S, lacul are o lungime de 550 m, l imea maxim de 225 m, l imea medie de 150 m, iar volumul de ap 625000 m 3 . Forma lacului este dreptunghiular , alungit de la nord spre sud, iar profilul morfobatimetric se caracterizeaz prin dou concavit i legate printr -o dorsal sublacustr , cu aspect convex. Probabil c materialul din care este compus aceast dorsal a fost adus succesiv dinspre ulucul glaciar al vrfului Peleaga . Lacul este alimentat de cinci izvoare principale. Cel ce coboar din partea de vest i cel care coboar dinspre vrful Bucurei au un debit ma i mic, cuprins ntre 30

i 50 l/s i o temperatur a apei de 5 C . Izvorul care intr n lac 1a col ul nordic, venind dinspre Curm tura Bucurei, are i el un debit redus (20 l/s), fiind pu in mai rece ca celelalte (4,5 C). Izvorul Pelegii este cel mai bogat n debit (150 - 200 l/s) i mai rece (4 C), intrnd n lac printr -un mic con de dejec ie, format din aluviunile de pant pa care le transport n drumul care -1 face de sub vrful Peleaga i pn n lac . Ultimul izvor intr n lac tot pe latura estic , fiind cel mai mic dintre izvoare , cu un debit de 10 l/s i cu apa cea mai rece (3,5 C) . Apa lacului deverseaz printr -un singur emisar ce o trimite spre lacul Lia, nsumnd un debit de aproximativ 250 l/s . Malurile sunt, n general regulate, cu excep ia rmului de nord unde prezint un abrupt ce se continu n cuveta lacului. Relieful sublacustru este acoperit de blocuri mari de stnc , att n partea de nord. ct i n cea sudic dinspre evacuare . Caracteristic acestui relief i sunt cele dou adncituri n care apa dep e te 15 m . Lacul prezint o temperatur medie de 13 C, un pH de 6,5 i un co n inut de O2 de 10, 99 mg/l, la suprafa , iar la adncimea de 15 m, con inutul de O2 este de 8,38 mg/l. Lacul Lia este ultimul din salba lacurilor care apar in complex ului limnologic Izvorul Bucurei. A ezat n Z noaga Bucurii, ntr-o cuvet puternic colmatat de afluen ii care vin din Bucura i lacul Ana, la o altitudine de 1930 m, lacul Lia este cel mai de jos lac din irul de lacuri ale Bucurei . n suprafa de 1,3 ha are o adncime de 4,5 m , este nconjurat de o dens p dure de jnepeni, iar forma lacului este triunghiular . Afluen ii, la v rsare, formeaz conuri deltaice, iar odat cu apa , transport nsemnate cantit i de mluri. n prezent, mlurile se ntind pe tot patul lacului, cu grosimi de peste 2 m . La baza triunghiului, nspre alimentare, lacul prezint o platform de grohoti i aluviuni, transportate de afluen ii s i de -a lungul timpului. Emisarul lacului porne te din vrful triunghiului, formnd zbuciumatul izvor ala Bucurei, care la Gura Bucurii (la 1570 m altitudine), se vars n L pu nicul Mare . Lacul Ana (fig. 19) se num r printre lacurile mari ale Retezatului, fiind a ezat n c ldarea situat deasupra celei care g zduie te frumosul lac Lia, la altitudinea de 1990 m . Lacul are o lungime de 260 m, iar l imea de 180 m, realiznd o suprafa a apei de 3,1 ha i o adncime de 11,6 m . Adncimea maxim es te situat la 35 m de malul drept, pe linia l imii mari a lacului . Forma lui este oarecum asem n toare cu cea a lacului Viorica i prezint o cuvet de eroziune glaciar cu profilul de forma literei "U" . Prime te dinspre creast , prul ce vine din lacul Viorica, cu un debit bogat de 200 - 300 l/s . Din lac, n direc ie opus aliment rii, porne te emisarul care ajunge n lacul Lia .

Malurile coboar lin spre lac . Cel dinspre Bucura este nierbat, iar cel vecin este pres rat printre grohoti cu plcuri de jnepeni, care se ntind la alimentare pn aproape de apa lacului printre blocuri de stnc . Temperaturile izvoarelor i ale apei se nscriu n limitele normale ale lacurilor de altitudine, fiind ns sim itor mai ridicate dect cele ale lacurilor de mai sus. Apa lacului nregistreaz o temperatur de 7,5 C, la o temperatur a aerului de 6 C i un pH de 6,5 . Lacul Viorica (foto 16) este amplasat pe o treapt glaciar mai joas , cu n l imea de 1980 m. De forma unei palete, lung de 160 m i cu o l ime medie de 60 m, lacul nsumeaz o suprafa de 0,9 ha, un volum de 25000 m 3 i o adncime medie de 3 m . Adncimea maxim de 6 m, se realizeaz n dreptul intr rii prului alimentator n lac, la 50 m de rm . Prul ce coboar din lacul Florica cade ntr -o cascad nalt intr n lac n partea de NV a acestuia . n partea opus , spre lacul Ana, lacul i vars apele printr-un emisar cu un debit estimat ntre 50 - 100 l/s . Malul stng coboar n pant , f r s fie abrupt, acoperit de grohoti i iarb . Malul drept este mai lin, nierbat n partea dinspre alimentare i stncos spre emisar . Pe latura sud -vestic , lacul Viorica se leag de dou ochiuri de ap permanente de dimensiuni mai mici. Calit ile fizico-chimice ale apei sunt urm toarele : temperatura apei - 14 C ; con inutul de oxigen dizolvat (O2)- 10,40 mg/l ; pH-ul - 6,5 ; CO2 - 2,07 mg/l ; duritatea 0,25 - grade germane . Lacul Florica (foto 13) este a ezat n spatele unui baraj morenic, la altitudinea de 2083 m, orientat pe direc ia E - V, cu un apendice n partea de nord . Lungimea, maxim de 160 m i l imea de 65 m i confer o suprafa destul de mic 0,8 ha, iar adncimea medie de numai 1 m face ca volumul de ap s fie redus ( 7000 m 3) . Adncimea maxim a apei de 2 m, se realizeaz n dreptul emisarului, la 10 m de mal, pe direc ia E - V, reprezentnd o adncitur a fundului pe o distan de 20 m . Este alimentat de dou izvoare ce intr n lac din partea vestic . Cel ce vine dinspre Poarta Bucurii se strecoar pe sub grohoti ie ind la supraf a abia cu 5 m de a intra n lac, fiind mai bogat n debit (circa 50 l/s) . Cel care vine dinspre vrful Judele are un debit mai sc zut (10 l/s), fiind ns mai cald (3,5 C) . Evacuarea se face printr-un emisar n partea opus aliment rii. Malurile i sunt acoperite de pietre, printre care vegeta ia erbacee s-a instalat cu u urin . ntre cele dou izvoare malul este ml tinos . Fundul lacului, format spre mal din pietre i nisip, coboar lin, acoperit fiind de la adncimea de 1 m de un strat sub ire de ml i nisip adus din n l imi de cel dou izvoare . Propriet ile fizico-chimice ale lacului sunt urm toarele : temperatura de 12 C la suprafa , O2 de 10,90 mg/l, pH-ul de 6,2 , duritatea total de 0,20 grade germane.

T ul Por ii (foto 17) este a ezat sub Poarta Bucurii, la altitudinea de 2140 m . Denumirea este sugestiv prin faptul c el pare a fi atrnat de cea mai nalt treapt glaciar , la baza vrfului Judele . Cuveta are o ntindere mic (0,1 ha) i este aproape tot timpul anului acoperit cu ghea . In unele veri mai c lduroase ghea a se tope te n luna august . Lung de 40 m i lat de 35 m, lacul are o form oval i o adncime maxim de 2 m, realizat la jum tatea dinspre evacuarea lui. Lacul este alimentat de un izvor care vine pe sub grohoti dinspre Judele . Din lac iese n partea opus aliment rii un emisar cu un debit de 1 - 2 l/s i un pH de 6,0. Temperatura lacului variaz ntre 5 i 15 C . Alimentat cu un debit foarte redus lacul prezint varia ii de nivel n toamnele secetoase, datorit sec rii izvoarelor alimentatoare . Malurile lacului sunt pline de blocuri de stnc , f r vegeta ie . Lacul are o adncime redus iar debitul mic de la alimentare face ca n timpul iernilor grele apa s nghe e pe o adncime de 0,5 - 0,7 m . T ul Ag at (foto 10) se g se te sub vrful Bucura, suspendat la 2260 m . Cu o lungime de 100 m i o l ime de 55 m, lacul nsumeaz o suprafa de circa 0,5 ha, avnd o adncime maxim de 4 m, situat la 25 m dep rtare de rmul nordic . Cea mai mare parte a lacului este nconjurat de un prag glaciar cu r oci mutonate . Malurile sunt pline de grohoti pr v lit din creast , oprit ns fie n lac , fie pe malurile lui line . Fundul lacului, este acoperit blocuri de stnc care s -au pr v lit de asemenea din creast . Lacul este alimentat de un izvor care se strecoar prin grohoti , n partea de NV a lui. Emisarul porne te la suprafa , n partea opus aliment rii, nsumnd un debit de 10 - 30 l/s, trimi ndu- i apele spre c ldarea Bucurii . De i situat la maxim altitudine, lacul este bogat n faun endoge n , format din larve de perlide. Temperatura apei lacului este 10,5 C, pH -ul de 6,8 , concentra ia de oxigen dizolvat de 9,10 mg/l i duritatea total de 0,7 grade germane . Bazinul superior al L pu nicului Mare cuprinde urm toarele lacuri : Ghimpelui (Peleaga) i Pelegu a . Lacul Pelegu a, a ezat n c ldarea de sub vrful Pelegii, la est de Piciorul Pelegii, are form oval , alungit i este alimentat de un izvor care intr n lac dinspre Piciorul Pelegii . Din lac se formeaz zbuciumatul pru al Pelegu ei care se une te cu cel al Pelegii formnd rul L pu nicul Mare . Situat la altitudinea de 2115 m, lacul are o adncime maxim de 5 m care se realizeaz la alimentare, imediat sub malul abrupt din stnga izvorului. Orientat pe direc ia NV - SE, lacul are o lungime de 150 m i o l ime maxim de 75 m, realiznd o suprafa de circa 0,9 ha . Temperatura apei izvorului variaz ntre 4 i 5 C, iar a lacului ntre 9 i 14 C .

Bazinul hidrografic al Sl veiului , care ad poste te un mare lac de baraj morenic cu acela i nume . Lacul Sl veiul (foto 2) este a ezat deasupra barajului morenic din c ldarea Sl veiului, la altitudinea de 193 0 m, orientat pe direc ia N - S. n lungime aproximativ de 260 m i cu o l ime maxim de 2 00 m, lacul nsumeaz o suprafa de 3,3 ha i o adncime maxim a apei de 6 m, avnd o form aproape rotund . Conul de dejec ie ce s-a format la intrarea prului alimentator n lac a deformat conturul lacului . In partea sudic se formeaz din lac prul Sl veiului . Malurile i sunt nconjurate de o deas p dure de jnepeni , ce coboar din toate p r ile pn n apa lacului, l snd loc deschis doar la intrarea prului . Jnepeni ul care urc pe cei doi versan i ai c ld rii (culmea Sl vei i Turcei) i confer lacului o not de inedit prin culoarea verde . Fiind un lac ad postit de vnturi i expus soarelui, temperatura i este pu in mai ridicat ca a celorlalte lacuri la ad postul perdelei de jnepeni (fig. 21) . Temperatura apei la suprafa este de 14 C, avnd 10,21 mg/l con inut de O2, un pH de 6,4 i o duritate total de 0,22 grade germane .

Bazinul hidrografic al rului Turcei ad poste te Lacul Turcei. Bazinul hidrografic al rului Buta n care se g se te Lacul Buta . Lacul Buta este a ezat n c ldarea de la obr ia prului cu acela i nume, la altitudinea de 1720 m, fiind prin a ezarea sa lacul alpin din Retezat cu cea mai joas altitudine . De form aproape dreptunghiular , orien tat pe direc ia sud-vest - nord-est, lacul are o lungime de 75 m i l imea maxim de 48 m, cu un perimetru de 219 m . n suprafa de 0,3 ha i cu o adncime maxim de 4,5 m dispus nspre latura de nord - est, lacul realizeaz un volum de 6145 m 3 ap . Malurile i sunt acoperite de paji ti i mici pere i de stnc , deasupra c rora str juie te o adev rat p dure de jnepeni. Fundul lacului coboar aproape lin pe ntreg conturul lacului, l sndu-se apoi brusc n dreptul emisarului pent ru a realiza adncimea maxim .

Concluzii Geneza cuvetelor lacustre, perioadele glaciare, influen a factorilor fizico geografici n dezvoltarea diferitelor procese fizice i chimice din apa lacurilor, precum i stadiul de evolu ie al unit ilor lacustre au format i formeaz n continuare importante probleme de abordare n limnologia glaciar . O concluzie referitoare la geneza cuvetelor lacustre este faptul c acestea au luat na tere prin ac iunea de eroziune glaciar (subs pare i ap sare lateral ) sau prin bararea v ilor existente cu material morenic . In func ie de modul n care s -au format, ele se prezint fie sub aspectul unor salbe, n irate pe v ile glaciaresau, fie cuvete care ocup un loc central n cadrul v ilor i c ld rilor glaciare, ca rezul tat al ac iunii de subs pare, fie dezvoltate n spatele unor praguri glaciare parazitate de materiale morenice, sau cuvete situate n spatele unor baraje morenice . Datorit densit ii mari a lacurilor glaciare (58 lacuri permanente i cteva cu caracter temporar), fa de celelalte masive muntoase din Carpa ii Romne ti, precum i datorit pozi ion rii acestora, se poate spune c n Mun ii Retezat se g sesc cele mai multe tipuri de cuvete lacustre : tipul 1 sau cuvete de tipul lacului Gale , tipul 2 sau cuvete de lacului Bucura, tipul 3 sau cuvete de tipul lacului Gemenele, tipul 4 sau cuvete de tipul lacului Z noaga Mic i tipul 5 sau cuvete de tipul lacului Ghimpelui. S-au f cut de asemenea unele observa ii cu privire la sc derile de nivel ale lacurilor din ultimii ani . Datorit aridit ii climei pe o perioad ndelungat de timp, precum i reducerii ntr-un procent foarte mare a precipita iilor, se observ n malurile lacurilor urme ale diferen elor de nivel de la an la an . Lacurile din Mun ii retezat se afl ntr-un continuu proces de transformare a cuvetelor lacustre datorit ac iunii factorilor fizico -geografici externi . Astfel, la nceputul prim verii sau la sfr itul toamnei, cnd diferen ele de temperatur ntre zi i noapte sunt mai pronun ate, n zona malurilor are loc procesul de dezagregare fizic . Buc ile de roc rezultate din dezagregare ajung, prin c dere sau alunecare direct , n cuveta lacurilor, contribuind la colmatarea lor . Al i factori importan i care contribuie la colmatarea lacur ilor sunt sedimentele depuse pe fundul lacului, ac iunea vntului care transport particule fine de praf sau anumite resturi u oare de substan e organice i le depune n lac, ac iunea avalan elor care transport nsemnate cantit i de materiale solide, prezen a mlurilor de grosimi foarte mari, precum i regimul de temperatur . Din acest punct de vedere putem spune c se afl ntr -un avansat proces de colmatare urm toarele lacuri : T ul R sucit, Ghimpelui, Lia, Florica, tirbul, T ul Ascuns, T ul Ag at, Ge menele, etc. Din num rul impresionant de mare al lacurilor alpine i ochiurilor de ap din Retezat, numai 29 de lacuri ofer condi ii de via apte pentru dezvoltarea faunei

piscicole . Acestea sunt: Peleaga i Pelegu a, situate la obr ia L pu nicului Mar e ; T ul Por ii, T ul Ag at, Bucura, Viorica, Florica, Ana, Lia, situate n c ldarea Bucurei; Sl veiul situat la obr ia Sl veiului; Z noaga, Judele, T ul Ascuns, T ul R sucit i T ul Urt, situate n c ldarea Judele ; T ul tirbului, Gemenele, T ul Negru, T ul esele, T ul Spurcat, situate n c ld rile din bazinul Zlatuiei; T ul teviei situat sub vrful Retezat; Gale ul i Valea Rea, situate n c ld rile de la obr ia Nuc oarei . Dintre acestea, un num r de opt lacuri, respectiv Buc ura, Z noaga, Peleaga, Pelegu a, Lia, Ana, Gemenele i Gale ul sunt populate natural cu p str v indigen (Salmo trutta fario), iar restul au fost lipsite de faun piscicol . n intervalul 1961 1977, au fost introduse diferite specii de salmonide i n ce lelalte lacuri, r mnnd n prezent far pe te doar lacurile n care popularea nu a dat rezultate certe, cum sunt cele din bazinul Judelui i probabil T ul Por ii i T ul Ag at.

BIBLIOGRAFIE

Borza AL, (1933) - Retezatul - viitorul parc na ional al Romniei, Rev. Carpa i, Bucure ti Decei P. (1981) - Lacuri de munte, Ed. Sport-Turism, Bucure ti Decei P.(1975) - Pescuit n ape de munte, Ed. Ceres, Bucure ti Decei P. (1977) - Str b tnd v ile carpatine, Ed. Albatros, Bucure ti G tescu P. (1969) - Lacurile pe Glob, Ed. tiin ific , Bucure ti G tescu P. (1998) - Limnologie i oceanografie, Ed. NGA., Bucure ti G tescu P. (1971) - Lacurile din Romnia, limnologie regional , Ed. Academiei, Bucure ti Grecu F., Com nescu L . (1998) - Studiul reliefului, Ed. Universitar , Bucure ti Ionescu-Dun reanu I., (1958) - In Mun ii Retezatului, Ed. Tineretului, Bucure ti Martonne Emm. (1981) - Lucr ri geografice despre Romnia, vol I-II, Ed. Academiei,Bucure ti M l cea I., (1956) - Lacurile glaciare alpine i via a din ele, Ed. Natura, Bucure ti Morariu T. ,Savu Al. (1964) - Popasuri pe malurile lacurilor patriei, Ed.Universitar , Bucure ti Pi ota I .,Zaharia L. (1995) - Hidrologie. Caiet de lucr ri practice, Ed. Univer sitar , Bucure ti Pi ota I. (1971) - Lacurile glaciare din Carpa ii Meridionali, Ed. Academiei, Bucure ti Pi ota I . (1967) - Morfologia i morfometria lacurilor glaciare din Carpa ii Meridionali Anal. Univ., Bucure ti Pi ota I ., Trufa V. (1961) - Sursele de alimentare cu ap a lacurilor din relieful glaciar al Carpa ilor Meridionali, Anal. Univ., Bucure ti enchea N., (1948) - Formarea lacurilor din Romnia, Rev. St. V. Adamachi" Ujvari I. (1972) - Geografia apelor Romniei, Ed. tiin ific , Bucure ti Urdea P., (2000) - Mun ii Retezat - studiu geomorfologic, Ed. Academiei Velcea V., Sava Al. (1982) - Geografia Carpa ilor i a Subcarpa ilor Romne ti, Ed. Pedagogic , Bucure ti Zaharov S., (1934) - Suprafa a lacurilor din Romnia, Ed. Academiei, Bucure ti Z voianu I. (1999) - Hidrologie , Ed. Funda iei Romnia de Mine, Bucure ti