Sunteți pe pagina 1din 2

SCOALA Proces verbal, Incheiat astazi, 01.04.

2009, in cadrul sedintei cu parintii elevilor de la clasa a II B, cu urmatoarea ordine de zi: Prezentarea situatiei la invatatura 2 Petrecerea timpului liber al copiilor 3 Disciplina in scoala si in afara ei 4 Probleme organizatorice 5 Discutii 6 Referat/ Familia si scoala. Factori determinanti in formarea copilului pentru viata. 7 Chestionar aplicat parintilor Doamna invatatoare prezinta situatia elevilor clasei a II a B la invatatura in semestrul 2. Toti elevii citesc bine,cei mai multi cu intonatie, artistic. Scriu caligrafic, correct, fara omisiuni, cu mici exceptii. Calculul mathematic cu trecere si fara trecere peste ordin il stapanesc bine toti elevii, dar mai este de lucru la rezolvarea de probleme. Se discuta despre timpul liber al fiecarui copil si parintii stabilesc un orar asupra modului cum elevii isi vor petrece timpul liber cu folosinta. Se discuta problemele organizatorice la nivelul clasei si al scolii. Anunt parintiii ca in luna aprilie se vor desfasura Concursurile Cangurul Mate si Romana si Micul Matematician. Le prezint parintilor situatia copiilr lor la testele de evaluare. Au loc discutii libere/dezbatere. Se va citi un referat in care se va prezenta rolul familiei si al scolii ca factori determinanti in formarea copilului pentru viata. Se aplica un chestionar parintilor. 1

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal,

01.04.2009 Semnatura,