Sunteți pe pagina 1din 8

pentru ca fiecare ar vrea ca strada lui Cand 0 sa ~tim sa facem astane putem Felicitari sa fie cea mai buna.

Eu sunt multumit considera un intreg. CosteaCornel: de tot ce a tacut pentru ora~ul Curtici primarului ~i echipei lui pentru tot ce -"Eu sunt foarte multumit delactivitatea domnuluiprimar. Pe strada dornnul primar. Avem 0 gradiliita de au recut pentru ora~." toata frumusetea; capelele in curand vor fi folosite, piata la rei, doar ca in Andea loan: piata mienu imi place locul in care se -"Noi, cei din partea de vest, 0 ducem desta~oara acum piata de legume, destul de bine in momentele astea.Iar acolo la tarabe, mie imi pare un lac prea intunecat, stalpii ~untprea masivi. Limboasa este foarte frumos aranjata, dar n-o sa tina din cauza copiilor prea obraznici. Nu ~tiu despre care educatie sa vorbesc: cea de acasa sail cea din ~coli. Dar pana la urma tind sa cred ca fiecare actioneaza dupa cum il laic capul, lara sa se gandeascala ceilalti." Ciupuliga Elena: -"Este 0 strada frumoasa care nu cred ca are nevoie de reparatii acum. Becurile se mai aId, dar stint inlocuite in cel mai scUTttimp. Sa ~titi ca aici este frumos pe tot parcursul anylui, oamenii stint gospodari ~i ~tiu sa ingrijeasca spatiul din fata casei. mea, strada Primariei, nu cred ca , , Gunoiul e intotdeauna in tomberoane. exista vreo urgenta. Vedeti ~iIdumn~avoastr~, e ~sfaltata, e curata, Nu ~tiu de ce nuam pUteaproceda toti becurl pentru tluffilnat sunt peste tot. la tel. Trebuie sa fim mai organizati Trebuie claar sa ne dorim sa ii dea pentru a trece la nivelul urmator. Dumnezeu domnului primar putere ~i Despre activitatea dornnului primal nu forta de munca sa faca tot ce ~i-a am ce sa zic. Este un om cum:secade~i propus ~i ce ne-a promis. Cu totii ~tim de cuvant. ~tiu ca daca ne-a zisca osa ca i~i tine prornisiunile. Eu il ~tiu bine avem canalizare a~a va fl. Eu cred in pe domnul viceprimar, il cunOSC de dansul ~i in echipa cu care lucreaza ~i foarte multa vreme. Intotdeauna a fast ~tiu ca are nevoie ~i de sprijinul nostru un om respectuos ~i cu intentii bune. pentru a merge inainte." .5tie sa vorbeasca cu oamenii ~i ~tie sa i~i respecte cuvantul. Domnul primar, Mure~an Maria: 0 strada mare, curata ~i impreuna cu domnul viceprimar fac 0 -"Este importanta in or~. A fast renovata echipa buna ~i asta se vede in ora~. .5i nu claar eu zic asta, ci tot ceea ce au anul trecut a~aca nu cred ca are nevoie recut pana acum pentru Curtici. de ceva urgent. Domnul primar i~i face Lucrarile, terminate sau incepute, ochi foarte biDe treaba, iar noi suntem multumiti. Nu putem sa zicem ca nu ne sa ai ~i Ie vezi la to ate povestea!" este bine ca ar fi pacat. Mie imi plac~ cum a schimbat ora~ul. FIorile ~i Gheorghe: -"Strada Primariei este asfaltata ~i spatiul verde ii dati viata, iar searati-e iluminata. Ar mai fi multe strazi de drag sa stai pe banca in rata casei cu asfaltat, dar numai dornnul primar i~i vecinele. Ce ar trebui sa facem noi ~tie prioritatile. Strada aceasta, chiar curticenii? Sa invatam sa respectim daca este 0 strada importanta in m~c~ o~ului ~i sa ii lasani~~pe Curtici, a fost asfaltatii anul trecut. Nu cellalp sa se bucure de ea. Dupa ce putem noi decide c,arestrada urmeaza folosim un lucru sa nu il distrugem, RedactQri: ~ncaDuda~

noi, cei din Curtici, am inceput sa ne modemizam ~i sa schimbam ora~ulin ciuda crizei ~i a vre~urilor grele. Avem 0 tara saraca,dare saracapentru canu avem pe cine sa ne bazam. De ce importam atatea cand aici avem pamant pentru a cultiva absolut oricer De ce ne yindem pamanturile strainilor? Pentru ca noi cautam calea cea mai simpla, insa calea pana la

succesnu cred ca e intotdeauna cea


mai simpla. Noi aici 0 ducem destul de bine. Se repara drumurile, va fi gata piat&, gradinita este frumoasa ~i mare, Limboasa este foarte frumoasa, dar nu 0 satinamultdincauza tinerilor. Sunt foarte rai ~i nu asculta. Odata Ie-am atras atentiaunorain parc ca stateaucu , picioarele pe banci. Raspunsul a fast: dar ce? Sunt bancile taleJ Pacatca noi nu ~tim sa apreciem. Eu nu pot sa trec a~a nepasator. Avem nevoie de impunerea respectului, altfel nu avem niciun viitor." (a consemnatAnca Thid~)

Loredana Feher

Drig

1 iunie

Gazeta

de Curtici

Gazeta

de Curtici

pagina

~colii_5

Clasele terminale ale Grupului

~colar "Ion Creanga" se prezinta

(Cnm~m m~J1V~m (C
I:

munca noastta a ~erut '

Ramona -Liana Alexandra ... Bojan,Demsa Cozmrnc A)exandru David MarIana Dogaru Eduard Jivan Adina Kaszta Melinda .. Man~ Adon~s N edea Gabnel Nica Ioana Ple~a Cristina
Rac Boby Rus Alexandru ". ; I

Clasa a IV -a C
Elevii clasei a IV-a C au fost indrumati de doamnele invatatatoare: clasa I Constantinescu Donna, clasa a II-a Ilica Florentina, clasa a III-a Popovici Florina, iar in clasa a IV -a pa$ii Ie-au fost indrumati de doamna invatatoare , ---" Moldovan Ramona. -Chiar daca fie-am cunoscut anul acesta, ma

efortul a fost illcun~n~t -Baffin multe raze ale bucurlel. Ma bucur ca In acest an ~colar am reu~it sa participam la concursUfi nationale ~i intemationale~ In numar de noua, unde ap dovedit ca ~titi sa fiti competitivi ~i ati fost.!asplatiti c~u n~e,roase premll. Stint manilla ca doi dintte elevii clasei noastte: Kaszta Melinda ~i Rus Alexandru s-au calificat penttu proba d~ baraj a Concurs:u.lui
!nt~.rn~ponal de ,~~temat1c1 apllca~ ~,Can~l , ~l vreau Sa 0 fellclt pe eleva Kaszt~

Melinda ca a avut puterea sa~' participe la acest concurs doua zi, dupaexamenul de limba engleza, primul examen din viata de ~colar. """ Imi doresc catot ce s-a ~ladit I~ ace~ti patru ani sa se consohdeze ~l sa fie folositor In viata. Cred ca ceea ce am reu~it sa va ttansmitem bucur ca va amintiti cu placere, de a lasat 0 amprenta asupraactivifatii acea toa~a minuna_ta,can~ frun~ pe" care 0 yeti desfa~ura In contizele rugillil se pregateau sa teasa nuare. covorul toamnei. Atunci a lnceput De prea multe ori" vorbele Stint povesteavoastta. p"utme ~i sarace ~i"" pot exprima nu A In.ceput cu. .momente.. de preaplinul suflet11;lui. ~ .~ descopenre a ~Cohl, a clasel,.a Va dorec sa avep parte ataryo.1 cat bancii, a colegilor, Incepeacu1acn- ~i familiile "yoastre de tot ce este mi de teama sau sfioase semne de mai bun multsucces In continuare, prietenie. A yenit vreme~ bas- putere de munca ~i sa nu uitati ca tona~elor, a hterelor, a pnmelor acolo, In sufletul meu, fiecare aduna~i,.. al?~i proble~e, tabl~ ocupa un loc aparte. Ma buc.ur ca lnmUltml, clt1tul, povestltul... ~l am reu~it sa va flu aproape ~l ~J?er anii au ttecut .ca ~iIn continuare sa va flu spnJill. Orice munca cere efort. ~l a consemnat AncaDuda~) de
.<

Sfirula Bog?an Serban Dan~el Truta Claudlu -~-"""-"C

~ ~1

social

Gazeta

de Curtici

Gazeta

de Curtici

social

8
Picaturade Doezie

diverse

Gazeta

de Curtici

Grigore Vieru
-2009)
De ce-ai data Doamne?!
Copiii le~ina, nu-i bille, ~i moarte picura din nori. ~i chiar izvorului ii vine Un tel de greata uneori. Atatea vorbe ~i minciuni, Atatea seci promisiuni! De ce-ai dat, Doamne, grai la om, iar nu la fioare ~i la porn?! A prins a inalbi, Precum ninsorile, ~i tineretea mea! I Mai bine ar vorbi ill lume fiorile, Jar omul ar tacea! E falsa mila ori e muta, Jar crucea de la piept e joc. In moarte tot mai multi se muta, Vazand ca-n viata nu au loco Atatea vorbe ~i minciuni, Atatea secipromisiuni! IDe ce-ai dat, Doamne, grai la om, iar nu la fioare ~i la porn?! A prins a inalbi, Precum ninsorile, I ,?I tineretea mea! Mai bine ar vorbi in lume fiorile, iar omul ar tacea!

Cei dragi ii ureaza:

La Multi Ani!

Daria Ursut -2 ani si Edi Ursut -8 ani

..

,-

Descrierealacrimii...
Pr~;fericituluiParinteTeoctist
Eu ~tiu de la cei sfinti Ca Dumnezeu Ne ur~te cum suntem , ~i ne iube~te ICum ar dori sa fim. Doamne, cum _frebuiesa vietuiesc eu I ill lacrima ochiului meu, Ca sa birui tiara?! ~i cat de multa I Ar trebui sa fie Jertfa sangelui nostru Ca sa nu ne zbatem Atat de singuri, Atat de la marginea lumii?! Auzi?! Rogu-Te inca 0 data, Asculta inca 0 data ce spun Slujitorii Tai pre pamant: "Doamne, nu pedepsi Romania Pentru pacatele fiilor ei".

Acestia suntern noi.


Ace~tia suntem noi:
Buni cit se cuvine :n mijlocul raului.

Rai -niciodata. Se mira noaptea I ~a a clocit sub ea intuneric, Dar au ie~it Pui de lumina.

Cu cele peste~..Ooodespeclldeplante ~l animale, Delta;Dunariieste atreiazona din lume in ceea ceprive~te biodiversitatea, dup~ Bariera de Corali, (Aqstralia), ~i Arhlpelagul Galapagos,(Ecuador). Singura delta din lume declarata ~ezervat.ie a biosferei, parte a. ~etelei rnternaponale UNESCO, constltule un adevarat muzeu al biodiversitatii, cu cele 30 de tipuri de ecosisteme ~i circa 5.380 de Ii specii inventariate pana in prezent, 284 dintre spe:ii.'. co~form .Institutului~atio~al Delta Dunanl,fimd nol pentru RomanIa, lar alteA39fiind nOtpentru~tiinta. In Delta Dunarii se intalne~te cea mal mica densitate a populatiei din Romania, un locuitorla 30 de hectare, 87% din locuitorii !ei fiind romani, 10% -ru~i lipoveni, 2% lu.craineni, iar. 1% -alte ve.t.nii. ~n plus, smgurul ora~ din Delta Dunanl, Sulma,care are port amt la Dunare, cat ~i laMarea Neagrii, esteurbea situata la cea mal joasa altitudine din Romania ~i este totodata cel mal insorit teritoriu al Romaniei. Sttifari~urile ocupa 1.750 kilometri patrati, iar Delta Dunarii este cea mal ma~e suprafata compacta de stufari~ depe glob. -

rtante carnivore Printre curiozitiitile Deltei, un lac aparte 11 ocupii cele douii plante carnivore, otriitelui de baltii ~i aldtovanda. Otriitelul de baltii, planta care nueste fixatii de fundul apei, plute~te ~i doar.floarea sa galbenii se ridic~ la suprafata apei. Tulpina scufundatii este deosebit de raffiificatii ~i poartii un numiir mare de capcanede fonna unui siiculet mic, pliu.cu aer, previizut cu un capac. Dacii un anim~ mic, insectii .inspecial, se aflii. in

aproplerea capaculul, acestase deschlde


brosc, aerul iese din sac ~i apa care intri' absoarbe ~i prada. Capacul se inchide rapil ~i victima va muri de foame dupii cel mu~L trei zile, apoi este Jale, o~telu(plantii. Cul' digeratii de ajutorul~ca1?ca~el.o.r de baltii poate sa pnnda pana.la 0 mle de astfelde vietuitoare pe zi. Siiculetii auinsii ~iun a: I ' rol. Dupii ce pl.anta ~i-a fonnat fuictul' c~pa~ele c~p~an.elor Jntepenesc,liis~dap~ sa pat~da m m!en.or. Planta d~vme mal, grea, se scufunda ~l astfel semmtele vor ajunge la fundul apei, unde vor putea s& Teziste in cursul iernii. ...
...continuare in edifiile unnatoare...

Gazeta de Curtici este marca inregistrata -Prima Publi Media. Ca atare orice reproducere din Gazeta tara acordul proprietarului 9i tara mentionarea sursei, este strict interzisa.
~