Sunteți pe pagina 1din 25

PROIECT DE LEC IE

ALEXANDRI DANA

IC.2

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

Algoritm introductiv Data: 31.03.2011 Clasa : a IV-a nv tor : Alexandri Dana Aria curricular : Om si societate Disciplina: Istorie Unitatea de nv are: Momente ale istoriei Subiectul: Alexandru Ioan Cuza, Domnitorul Unirii Tipul lec iei: dobndire de noi cuno tin e Scopul activit ii: familiarizarea elevilor cu personalitatea marelui domnitor Alexandru Ioan Cuza i cu a momentului n care s-a nf ptuit Unirea Obiective de referin : y s recunoasc i s utilizeze informa ii dintr-o surs istoric ; y s selecteze surse necesare pentru prezentarea unor evenimente i personalit i; y s redea prin cuvinte proprii con inutul unui text citit sau al unui mesaj audiat; Obiective opera ionale vizate:  Obiective cognitive: O1- s stabileasca evenimentele importante petrecute n timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza; O2-s realizeze caracterizarea lui Alexandru Ioan Cuza pornind de la materialele puse la dispozi ie; O3- s completeze fi a de evaluare dat ;  Obiective afective: O4- s manifeste aten ie i toleran fa de partenerul de dialog; O5- s participe activ la activit ile ini iate n cadrul grupei; O6- s interpreteze Hora Unirii;  Obiective psihomotrice: O7- s asambleze buc ile de puzzle puse la dispozi ie pentru a realiza un decor istoric.

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

RESURSE: a)Metodologice y metode si procedee: explica ia, conversa ia, brainstorming sinteza, exerci iul, studiu de caz, jocul de rol, expunerea, lectura individual , compara ia,; y forme de organizare: frontal, individual, pe echipe. y mijloace didactice: imagini cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza, postere, markere, fi e de lucru cu ntreb ri, fi e de evaluare; y pentru fiecare echip ,fi a de portofoliu; y Prezentare Power-Point;calculator; video-proiector. b)Bibliografice

y y y y

 de specialitate: Marcela Penes, Ileana Troncota - Istoria romanilor, manual pentru clasa a IV a, Editura ANA, Buc., 2006, p.47 Dumitru Alma - Povestiri istorice, ed. NICOL,Buc.2005, p.113 Lecturi istorico-geografice, clasele III-IV, antologie de texte, Editura Aramis, Buc., 1998, p.78 82 Petru DemetruPopescu Dictionar de personalitati istorice, Ed.Niculescu,Buc., 2001, p.92 -97  psihopedagogice: Inv mntul primar, revista dedicat cadrelor didactice, Editura Miniped, nr.I II, 2007, p. 86 - 88

c)Temporale y Durata lec iei: 50 de minute d)Umane y Efectivul clasei-18 elevi

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

Momentele lec iei


1. Preg tirea pentru lec ie

Timp
1'

OB. OP.

Strategii didactice

Evaluare

Demers didactic
Se asigur condi iile optime pentru buna desf urare a lec iei: preg tirea elevilor cu materialul didactic necesar, crearea cadrului propice nceperii lectiei.

Metode Conversa ia

Mijloace Observarea dirijat

3' 2.Verificarea cuno tin elor anterioare

O1 O7

Se va realiza sub forma unui decor istoric Jocul Verificarea cuno tin elor se va realiza n scopul trecerii la Conversatia lec ia nou Munca Fiec rei perechi (colegi de banc ) i corespunde o plan pe n echip care e scris o ntrebare.Pot ntoarce plan a doar dac cunosc r spunsul la ntrebare .Se va realiza astfel un decor istoric Elevii recunosc stemele celor dou ri romne. Elevii sunt ntreba i dac recunosc figura voievodului imagine. Exist o leg tur ntre aceste imagini? Oare care s fie? A i vrea s afl m? Ast zi vom afla despre Mica Unire. La sfr itul orei vom ti: *Cine a fost Domnul Unirii *n ce fel a pus bazele Statului Romn Modern *Ce reforme s-au nf ptuit Conversa ia din

Decor istoric

Ascult i apreciez r spunsurile date

3.Captarea aten iei

1'

O1

Puzzle

ncurajez participarea la activit i

4.Anuntarea subiectului i a obiectivelor

2'

ImagineAlexandru Ioan Cuza Caiete Tabla

Observ elevii

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti 5.Dobndirea 15' O1 noilor cuno tin e

31 martie 2011

*Voi prezenta posterul : tiu/ Vreau s tiu/ Am nv at i le distribui fi ele de lucru. ( anex la proiect) *Anun c vom completa rubrica tiu i Vreau s tiu iar rubrica am nv at o vom completa dup ce vom parcurge prezentarea PPT *Vom ntocmi astfel schi a lec iei. ntreb ri despre ce tim: Cte ri Romne existau?(ar ta i-le pe hart ) Numi i-le! Cine reprezenta cea mai mare amenin are pentru rile romne? (localiza i pe hart aceast putere ) Pe vremea cui romnii(locuitorii spa iului carpatodanubiano-pontic) s-au bucurat de unitate? Cine a unit cele trei ri romne? Care era scopul unirii? A durat unirea nf ptuit de Mihai Viteazul? Referitor la na ionalitatea noastr ,ce suntem noi? Dar ara noastr cum se nume te? Asta nseamn c cele trei ri romne au fost(a tept completarea din partea elevilor)Referitor la acest lucru ce a i vrea s ti i? Ce v-ar interesa s afla i ast zi legat de tema propus ,,Unirea Stabilim ce vom afla Urm rim prezentarea PPT apoi complet m cu informa ii la rubrica am aflat *Elevul numit cite te schi a ntocmit iar ceilal i ascult sau urm resc n fi Elevii ,grupa i n 4 echipe vor rezolva sarcini diferite. Se prind ecusoanele.

Calculator, Retroproiector Imagini portrete, ilustra ii Harta istoric Steme Lucrul cu harta

Apreciez verbal interesul pentru activitate ncurajez participarea la activitate

Activitate frontal Problematizarea


Braimstormingul

nv area prin descoperire Conversa ia euristic Activitate echipe nv area prin descoperire pe Fi e Ecusoane Observ modul de lucru ncurajez Dirijez modul de lucru Corectez dac e cazul

6.Ob inerea performan ei

20'

O1 O2 O3

Lucra i n echip ! Grupa istoricilor (anexa 2 ) Cuza era un om nzestrat cu nalte nsu iri, hot rt, gata de jertf , lipsit de patima banului, se bucura de popularitate,

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

O4 O5

pentru iubirea ce o avea fa de cei mul i i s raci. Domnia lui Cuza a inut 7 ani, dar rareori s-a v zut domnie mai plin de fapte. ( Nicolae Iorga ) 1.Sublinia i nsu irile domnitorului Cuza din textul scris de marele istoric Nicolae Iorga. Grupa juri tilor (anexa 3 ) Vor face coresponden a dintre legi i con inutul lor. Grupa oamenilor din popor(anexa 4 ) Stra nic domn a fost Cuza Poveste popular Cnd s-a dus cic la mp ratul turcesc s -i cear nvoire de a domni netulburat peste amndou rile ,i-a pus pe gnduri pe turci .Era obiceiul ca cei care veneau la sultan s fac temenele de la poarta cur ii palatului pn la picioarele mp ratului.Cuza ns nu era omul s sufere ru inea asta .A mers la palat drept,cu fruntea sus i cu sabia zorn ind,ca un F t-Frumos. -De ce ai venit a a? -A a m-a trimis pe mine ara ,a r spuns Cuza cu a a mndrie i a a curaj ,c s-a mirat mp ratul. i,el tie cum a fi vorbit,c a mblnzit inima turcului.L-a pus pe urm mp ratul pe Cuza la mas cu el, au ascultat cntece romne ti i, cnd s plece l-au dus turcii cu o cinste nemaipomenit pn la Constan a ca pe un viteaz din pove ti. Ce moment din domnia lui Cuza aminte te poporul n acest fragment? Ce obicei practicau cei care voiau s ajung la sultan? De ce a dat dovad Cuza? Ce a ob inut Cuza cu aceast vizit la sultan? Grupa diploma ilor str ini (anexa 5 ) Noul domnitor, cu fa a sa pl cut , aspectul s u tineresc:

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

expresia calm i hot rt ncnt mul imea, care l privea s rb tore te i se mbulzea n urma sa. Colonelul Cuza are una din calit ile cele mai rare i cea mai pre ioas , sinceritatea. Am g sit la el de asemenea bunul sim i modestia. Ar fi omul nou pe care il cere situa ia sa nou . Un om cinstit plin de dragoste pentru ara sa, foarte hot rt s pun n practic Unirea i ideile sale de reform i de progres. ( Beclard consul francez la Bucure ti 17 februarie 1859) 1.Sublinia i calit ile pe care consulul francez le descoper la Cuza,apoi transcrie i-le. Reprezentantul fiec rei grupe cite te rezolvarea sarcinii Se completeaz cadranul primit de fiecare elev (anex la proiect) Conversa ia euristic Expunerea Fi a de lucru Interevaluare Coevaluare Apreciez participarea la activitate Lucrul independent Fi e

7.nt rirea reten iei i realizarea transferului

5'

O3

Activitate independent Completarea unei fi e formative(anex la proiect ) Activitate frontal Se verific activitatea independent Moment creativ: S -i nchin m lui Cuza o poezie! Vom realiza un cvintet despre Cuza.(anex la proiect )

8.ncheierea activit ii

Fi e de portofoliu 2'

O6

Tema pentru ora viitoare Explica ia De nv at foarte bine lec ia, de completat fi a din portofoliu. (anexa la proiect) n scopul motiv rii nv rii de acas (celor care au luat FB li se atrage i lor aten ia, ntruct intervalul de o s pt mn poate Activitate afecta, prin uitare, performan ele nv rii ob inute n clas ) frontal n finalul lec iei se cnt Hora Unirii.

Aprecieri individuale Notarea n catalog Aprecieri generale

Fond sonor la video proiector

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti Anexa 1

31 martie 2011

tiu
*despre unirea lui Mihai Viteazul; *idealul romnilor dup aceast unire; Situa ia rilor Romne *existau 3 ri romne: Transilvania, ara Romneasc i Moldova; *cine reprezenta cea mai mare amenin are a rilor romne.

Vreau s

tiu

Am nv at
Unirea Principatelor Romne din 1859
*Divanurile ad-hoc au ar tat Europei voin a de Unire; *Marile Puteri au hot rt s fie de acord cu o Unire formal : - rile Romne s poarte numele de Principatele Unite ale Moldovei i Valahiei; - s aib domni separa i, guverne separate. *Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn: - n Moldova la 5 ianuarie 1859; - n ara Romneasc la 24 ianuarie 1859. *Cuza domn al al celor dou ri Recunoa terea Unirii de c tre Marile Puteri dup doi ani de eforturi i tratative. *La 24 ianuarie 1862 , Cuza proclam (anun ) Unirea definitiv a Principatelor *Principatele Unite adopt oficial numele de R O M N I A * capitala va fi ora ul Bucure ti 3. Epoca marilor reforme n timpul domniei lui Cuza *Reformele realizate: - reforma nv mntului ( nv mntul primar obligatoriu i gratuit; n ora e se nfiin eaz licee; la Ia i i Bucure ti se nfiin eaz primele universit i). - organizarea armatei; - reforma agrar 4. A fost obligat s abdice i s p r seasc ara n 1866

1.Cine a ar tat lumii dorin a de unire?

2.Cum s-a realizat Unirea?

3.Cine a fost domnul unirii?

3.Reformele lui Cuza

4.Sfr itul domniei

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

Anexa 1

tiu

Vreau s

tiu

Am nv at
Unirea Principatelor Romne din 1859

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

Activitate independent

1. Completeaz spa iile punctate, folosind cuvintele i expresiile date:


y Pentru mplinirea celei mai arz toare dorin e a romnilor, care era ............. era nevoie de alia i puternici, deoarece Imperiul... se mpotrivea din r sputeri acestui fapt. y Marile puteri din Europa au hot rt s cear romnilor s - i exprime p rerea despre unire, prin divanurile ad - hoc, adic . ale reprezentan ilor ranilor, boierilor, lucr torilor din ora e, intelectualilor. y Aceste adun ri au ar tat c romnii , dar Marile Puteri au hot rt o unire formal sub numele de . y Se prevedea existen a a .. domni, guverne, .. Adun ri legislative, dar nu se interzicea alegerea aceleia i persoane ca ................... n Moldova i n ara Romneasc .

        

adun ri domnitor Otoman unirea ntr- un singur stat doreau unirea Principatele Unite ale Moldovei i Valahiei doi dou dou

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

Anexa 6

GRUPA JURI TILOR Jurnalul dublu

Completa i cu numele legii date de Cuza:

Lege

Con inutul legii Averile m n stirilor au trecut n proprietatea statului ranii au primit cte o bucat de p mnt n proprietate nfr irea osta ilor Moldoveni cu cei ai rii Romne ti nv mntul primar a devenit obligatoriu i gratuit Impozitul personal i a contribu iei pentru drumuri

y y y y y

Legea seculariz rii averilor m n stire ti Legea rural (agrar ) Legea organiz rii armatei Legea nv mntului Reforma fiscal Prezenta i oral importan a unei legi date de Cuza pentru via a voastr .

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

Alexandru Ioan Cuza - cadrane GRUPA DIPLOMA ILOR GRUPA OAMENILOR DIN POPOR

_________________

De ce a dat dovad Cuza?

________________________________
______ Calit ile lui Cuza _______ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Ce a ob inut Cuza cu aceast vizit la sultan?

________________________________
_____________ _______________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

GRUPA JURI TILOR LEGEA Legea rural (agrar ) Legea nv mntului Legea organiz rii armatei Reforma fiscal Legea seculariz rii averilor m n stire ti Con inutul legii *Averile m n stirilor au trecut n proprietatea statului * ranii au primit cte o bucat de p mnt n proprietate *nfr irea osta ilor Moldoveni cu cei ai rii Romne ti *nv mntul primar a devenit obligatoriu i gratuit *Impozitul personal i a contribu iei pentru drumuri

GRUPA ISTORICILOR Nicolae Iorga despre Alexandru Ioan Cuza

CUZA ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

Alexandru Ioan Cuza

drept

patriot

tratnd

legiuind

ndrept ind

creat

Romnia

Modern

Unificator

-un substantiv -2 adjective -3 verbe -o propozi ie format din patru cuvinte -cuvnt cu rol de constatare,o concluzie

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

Grupa istoricilor Cuza era un om nzestrat cu nalte nsu iri, hot rt, gata de jertf , lipsit de patima banului, se bucura de popularitate, pentru iubirea ce o avea fa de cei mul i i s raci. Domnia lui Cuza a inut 7 ani, dar rareori s-a v zut domnie mai plin de fapte. ( Nicolae Iorga ) 1.Sublinia i nsu irile domnitorului Cuza din textul scris de marele istoric Nicolae Iorga apoi transcrie ile.

_________ _________ __

_________ _________ _______

_________ _________ ____

_________ _________ _____

ALEXANDRU IOAN CUZA

_________ _________ _____

_________ _________ _____

_________ _________ ______

_________ _________ _____

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

Grupa oamenilor din popor(anexa 4 ) Stra nic domn a fost Cuza Poveste popular Cnd s-a dus cic la mp ratul turcesc s -i cear nvoire de a domni netulburat peste amndou rile ,i-a pus pe gnduri pe turci .Era obiceiul ca cei care veneau la sultan s fac temenele de la poarta cur ii palatului pn la picioarele mp ratului.Cuza ns nu era omul s sufere ru inea asta .A mers la palat drept,cu fruntea sus i cu sabia zorn ind,ca un F t-Frumos. -De ce ai venit a a? -A a m-a trimis pe mine ara ,a r spuns Cuza cu a a mndrie i a a curaj ,c s-a mirat mp ratul. i,el tie cum a fi vorbit,c a mblnzit inima turcului.L-a pus pe urm mp ratul pe Cuza la mas cu el, au ascultat cntece romne ti i, cnd s plece l-au dus turcii cu o cinste nemaipomenit pn la Constan a ca pe un viteaz din pove ti. temenele = plec ciuni,nchin ciuni Ce moment din domnia lui Cuza aminte te poporul n acest fragment? Ce obicei practicau cei care voiau s ajung la sultan? De ce a dat dovad Cuza? Ce a ob inut Cuza cu aceast vizit la sultan?

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

Grupa diploma ilor str ini

Noul domnitor, cu fa a sa pl cut , aspectul s u tineresc: expresia calm i hot rt ncnt mul imea, care l privea s rb tore te i se mbulzea n urma sa. Colonelul Cuza are una din calit ile cele mai rare i cea mai pre ioas , sinceritatea. Am g sit la el de asemenea bunul sim i modestia. Ar fi omul nou pe care il cere situa ia sa nou . Un om cinstit plin de dragoste pentru ara sa, foarte hot rt s pun n practic Unirea i ideile sale de reform i de progres. ( Beclard consul francez la Bucure ti 17 februarie 1859 1.Sublinia i calit ile pe care consulul francez le descoper la Cuza,apoi transcrie i-le.

ALEXANDRU IOAN CUZA


______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ _____________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

gcoala cu clas le I III Cristeti

31 martie 2011

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

gcoala cu clasele I-VIII Cristeti

31 martie 2011

Alexandru Ioan Cuza