Sunteți pe pagina 1din 1

Ppui din fire textile, mbuntite

nv. CODREAN MARANA!MARCE"A


i elevii #l$%ei pre&tit'$re
C.(.E.. )D. C*M+,EAN*- .M/OARA
0nvm1nt %pe#i$l2


3$ de tr$dii'n$l$ ppu din fire tetile, n'i, #l$%$ pre&tit'$re, $m re$li4$t
ppuile n v$ri$nt$ bi#'l'r.
n plu%, ppuile $u f'%t per%'n$li4$te5 m$m$ $ primit pr lun& i fundi,
bieelul $re m' i$r t$tl $re plrie i #ure$u$ l$t.
C6i$r i 'rele 7 $#tivitile de $biliti pr$#ti#e 7 edu#$ie te6n'l'&i# 7 ter$pie
'#up$i'n$l, #'n%tituie 'p'rtuniti n $b'rd$re$ tem$ti#ii 83$miliei-, f$milie #$re %e
deprte$4 pe 4i #e tre#e de l$ m'delul #$re ne!$ f'%t 'ferit de #tre Cel #$re $
in%tituit!' pe Pm1nt 9