Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Propunator: Gabriela Tigancis Clasa: a IX-a Efectivul: 15 elevi-11 fete,4 baieti !ata: $#c de desf %urare: Tere& s'#rt Materiale &ecesare: - mi&gi *a&dbal - 'lase '#rti - +al#a&e - fluier
Veriga i durata Coninutul

TEME Tema 1. Alergare de vitez "asul alergat#r de accelerare. Tema (. )#c s'#rtiv - *a&dbal Aru&carea la '#art di& alergare

Dozare

or!aii de lucru

Obs"

#" ,rga&izarea - Adu&area %i ra'#rtul c#lectivului de - /erificarea starii de sa&atate elevi -( mi&ute. - C#&tr#lul ec*i'ame&tului - A&u&0area temel#r lec0iei $" "reg tirea #rga - Mers - &ismului 'e&tru - Mers 'e v3rfuri cu bra0ele ridicate ef#rt -12 mi&ute. - Mers 'e c lc3ie bra0ele la s'ate - Mers 'e 'artea e4ter& a labei 'ici#rului - Mers 'e 'artea i&ter& a labei 'ici#rului - Mersul 'iticului - Alergare cu +#c de glez& - Mers cu res'ira0ie - Alergare cu ge&u&c*ii sus - Mers cu res'ira0ie - Alergare cu 'e&dularea gambel#r la %ezut - Mers cu res'ira0ie - Alergare cu 'asi saltati - Mers cu res'ira0ie - Alergare cu 'asi sariti - Mers cu res'ira0ie

12 secu&de 12 secu&de 12 secu&de 12 secu&de 12 m. 12 m 12 m. 12 m 12 m. 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

$i&ie 'e u& r3&d

C#l#a& c3te u&ul

%" I&flue&0area C#m'le4 i&dividual selectiv a a'ara- E4ercitii 'e&tru ca' tului l#c#m#t#r 1. 5t3&d de' rtat m3i&ile 'e %#ld:a'lecarea -12 mi&ute. ca'ului s're i&ai&te cu arcuire-1-(., e4te&sie cu arcuire a ca'ului -1-4., 6&d#ire drea'ta cu arcuire 5-7. %i 6&d#ire st3&ga cu arcuire -8-9.. (. 5t3&d de' rtat m3i&ile 'e %#ld: rasucirea ca'ului s're drea'ta cu arcuire-1-(., rasucirea ca'ului s're sta&ga cu arcuire-1-4. 1. 5t3&d de' rtat m3i&ile 'e %#ld: r#tirea ca'ului s're st3&ga-14., a'#i s're drea'ta-14. E4ercitii 'e&tru brate 4. 5t3&d u%#r de' rtat, bra0ele 6&d#ite di& c#ate la &ivelul 'ie'tului e4te&sii cu arcuire ale bratel#r-1-(.,e4te&sii ale bratel#r i&ti&se i& lateral cu arcuire-14.,e4te&sii ale bratel#r bratul dr. sus stg. +#s-5-7.,e4te&sii ale bratel#r bratul stg. sus dr. +#s-8-9.. 5. 5t3&d de' rtat r#tirea alter&ativ a bra0el#r s're 6&ai&te %i s're 6&a'#i.-14. 7. 5t3&d de' rtat r#tirea bra0el#r s're 6&ai&te %i s're 6&a'#i c#&c#mite&t.-14. 8. 5ta&d de' rtat m3i&ile i&ti&se sus: d#ua e4te&sii ale tr.-1-(.,d#ua a'lecari ale tr. s're i&ai&te cu arcuire-1-4.. 9. 5t3&d de' rtat m3i&ile 'e %#ld:a'lecarea tru&c*iului s're i&ai&te cu arcuire-1(.,e4te&sia tr. cu arcuire-1-4.,a'lecare dr.a tr. cu ducerea bratului sta&g sus cu arcuire-5-7. a'lecare stg. cu ducerea bratului dre't sus cu arcuire-8-9.. :. 5t3&d de' rtat bratele la ceafa: r sucire cu arcuire a tru&c*iului s're drea'ta - -1-(., r sucire cu arcuire a tru&c*iului s're st3&ga -1-4., 12. 5t3&d de' rtat m3i&ile 'e %#ld: ;#tiri ale tru&c*iului s're st3&ga-14. %i s're drea'ta -14.. E4ercitii 'e&tru 'ici#are 11. <a&d ri s're i&ai&te cu ( arcuiri 'e 'ici#rul st3&g-1-(. %i a'#i 'ri& saritura 'e 'ici#rul dre't.-1-4.. 1(. <a&dari lateral drea'ta cu arcuire-1(.,fa&dari lateral sta&ga cu arcuire-1-4.. 11. 5t3&d de' rtat m3i&ile 6&ti&se s're 6&ai&te,ge&#fle4iu&i la c#ma&d -1-(. 14. 5 rituri 'e v6rfuri la c3t mai 6&alte -124.

72 secu&de 12 secu&de

12 secu&de

C#l#a& de gim&astic c3te 'atru

72 secu&de

12 secu&de 12 secu&de 72 secu&de 72 secu&de C#l#a& de gim&astic c3te 'atru 12 secu&de 12 secu&de

72 secu&de 72 secu&de 12 secu&de 12 secu&de

&" Alergare de vitez - 'asul alergat#r de accelerare. -12 mi&ute.

- Alergare de viteza cu sc*imbare de

tem'#u:de la alergare us#ara 'a&a la tem'# de 4=4 - Alergare accelerat cu ati&gerea i&te&sit 0ii de 4=4 'e dista&0a de (2 m. Elevii asezati 'e d#ua ra&duri &umeric egale, dista&ta i&tre ei de (m. - alergare cu +#c de glez&e 'e l#c, alergare accelerata 'e dista&ta de (2 m> - alergare cu ge&u&c*ii sus 'e l#c, alergare accelerata 'e (2 m> -e4ersarea startului de +#s cu acce&t 'e '#zitia c#recta a c#r'ului> -alergare de viteza cu 'lecare cu start de +#s (2m la c#ma&da 'r#fes#rului -i&dicatii met#dice si c#rectari.

4 mi&ute

$i&ie 'e u& r3&d

7 mi&ute

'" )#c s'#rtiv *a&dbal

"e&tru a se ac#m#da cu mi&gea elevii asezati 'e 'erec*i, fata i& fata v#r e4ecuta: -'asarea mi&gii cu d#ua mai&i de la &ivelul Aru&carea la 'ie'tului> '#arta di& -'asarea mi&gii de deasu'ra ca'ului> de'lasare -'asarea mi&gii cu bratul i&dema&atic de -15mi&ute. deasu'ra umarului> -'asarea mi&gii di& de'lasare> -'asarea mi&gii di& de'lasare, aru&care la '#arta> -efectivul de elevi este dis'us 'e d#ua gru'e &umeric egale,asezate la mi+l#cul tere&ului>d#i elevi v#r sta la li&ia de :m.cei de la mi+l#c v#r e4ecuta dribli&g 'a&a la semicercul de :m va da 'asa la c#legul situat 'e semicerc,va re'rimi mi&gea si va aru&ca la '#arta> - +#c bilateral cu acce&t 'e aru&carea la '#art di& de'lasare. (" ;eve&irea #rga - Mers cu e4ercitii de res'ira0ie ? &ismului du' - Mers cu scuturarea membrel#r su'eri#are ef#rt -( mi&ute. %i i&feri#are - E4erci0ii de rela4are )" C#&cluzii - A'recieri asu'ra lec0iei -1 mi&ut. - 5alutul

12mi&ute

5 mi&ute

42 secu&de 42 secu&de 42 secu&de 12 secu&de 12 secu&de

"e t#t tere&ul $i&ie 'e u& r3&d

S-ar putea să vă placă și