Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal, Incheiat astazi __/__/______ ,

Astazi __/___/_____ in cadrul sedintei membrilor Asociatiei de locatari a blocului din str. Oglinzilor nr 18, bl. 34, mun. Timisoara jud. Timis. Ordinea de zi : 1. Aprobarea proiectului de reabilitare termica bloc de locuinte din str. Oglinzilor nr 18, bl. 34, mun. Timisoara jud. Timis.

La edin sunt prezen i ...... membri din totalul de , un num r de ....... lipsind motivat , iar restul de ............ nemotivat .
In urma sedintei s-a aprobat in unanimitate strangerea si alocarea de fonduri din bugetul asociatiei pentru realizarea investitiei de reabilitare termica a blocului ( proiectare + executie).

Presedinte

Administrator