Sunteți pe pagina 1din 2

Documentele cuprinse in dosarul personal Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin: actele necesare angajarii; contractul individual

al de munca; actele aditionale; celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca; orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registrul salariatilor. Pe langa documentele enumerate mai sus, in practica dosarul personal contine date despre intreaga activitate a salariatului, ca spre exemplu; documente solicitate la incheierea contractului individual de munca; documente intocmite in executarea contractului individual de munca; documente intocmite la incetarea contractului individual de munca. A. Documente solicitate la incheierea contractului individual de munca: Cererea salariatului privind participarea la selectia in vederea ocuparii unui post; Curriculum vitae. Informarea prealabila la intocmirea si/sau modificarea contractului individual de munca (art. 17 din Codul muncii) foarte utila angajatorului care in caz de litigii trebuie sa dovedeasca faptul ca salariatul a fost informat despre coordonatele viitorului contract individual de munca. Fisa de observatie/de evaluare la interviu (intocmire facultativa). - buletin/carte de identitate (copie). - acte studii. - autorizatii cerute de lege pentru personal (consilieri juridici, ISCIR, coordonatori de activitate in transporturi, atestate de transport marfa sau persoane etc.). Cazier (nu este cerut de lege, dar nici nu este interzis sa fie solicitat de angajator, pentru a se constata daca nu cumva viitorul salariat a comis anumite infractiuni fals, luare de mita, insulta, lovire etc., care din punct de vedere moral si profesional pot ridica semne de intrebare). Acte stare civila: certificate nastere copii si declaratie privind persoana care are copii in intretinere (conform Codului fiscal, contribuabilii care au persoane in intretinere beneficiaza de anumite deduceri din salariu a se vedea art. 56). Carnet de munca sau adeverinte privind timpul lucrat in alte unitati. Foto tip buletin pentru legitimatie (unde este cazul). Eventual, caracterizare de la ultimul loc de munca (sau de la locuri de munca cu activitati in paralel

spre exemplu, pentru medicii care predau in anumite institutii de invatamant se poate solicita o caracterizare de la acest loc de munca, utila in evaluarea finala a candidatului). Fisa de aptitudine, care certifica starea de sanatate generala (este in format tip, se intocmeste de medicul de medicina muncii in urma examenului medical). Alte acte care certifica situatia sociala si/sau de sanatate a salariatului (de exemplu, calitatea de pensionar; de invaliditate grad III, care da dreptul la prestarea unei munci de maxim 4 ore pe zi; situatia de persoana cu handicap vezi O.U.G. nr. 102/1999). Declaratie privind cumulul de functii si locul unde se stabileste functia de baza (declaratie necesara, deoarece tichetele de masa se acorda doar la functia de baza; contributiile la bugetul statului se platesc diferentiat etc.). Fisa postului si modificarile/ completarile acesteia. Actele originale pe baza carora se fac inscrieri in carnetul de munca vor fi verificate, in ce priveste indeplinirea conditiilor legale de valabilitate inainte de inscrierea in carnetul de munca si vizate de catre consilierul juridic care asigura asistenta juridica a unitatii sau de o alta persoana cu pregatire corespunzatoare, delegata pentru aceasta de conducerea unitatii. Actele originale de studii si calificare, certificatele de stare civila si livretul militar nu se vizeaza. Actele originale in baza carora s-au facut inscrierile in carnetul de munca se restituie titularului. Copiile ce se fac de pe aceste acte, certificate pentru conformitate cu originalul si vizate, se pastreaza de angajator.

S-ar putea să vă placă și