Sunteți pe pagina 1din 8
ANULIV, NR.192 8 PAGINI 4 """ d C rt -- 2400 DEEXEMPLARE SAFTAMANALGRATUIT APAREVINERI -22.07.
ANULIV,
NR.192
8 PAGINI
4
""" d
C
rt --
2400 DEEXEMPLARE
SAFTAMANALGRATUIT
APAREVINERI -22.07.
2011
e
U
ICI
iJ
: Ziar
editat
de Primaria
ora~ului
Curtici
"cu
totii vorbirn ce vrern,
dar,fi
bine sa stirn ce vorbirn
"
,
--
,
~
~-
--.~~c~~,,~~c
--
&.&"W~~
;r/8,
~~C'-""
***
Drumu)
Arad
-Curtici
prime~te
0 atentie
Romania
a avut deflape pentru prima data in doi ani,
d~os~~~!_!~_d~~r~~~~~."-~~t~~~~.Est~~~~ mai i~po~anta
dar34.000definne suntin proceduradeinsolventa
Pre~ril.e~~.consumau sc~t
cu0,3%in i~nie,f~ta.demai,pe I
!ond~lleftmmll?roduselora.hmentax::,i!,stt:elfa Inregistratdeflapepentrlipnma datamultlmiidol R.<>m~ma.a am,relesedm .i
datelepublicateluni de InstitutulNationalde Statistica(INS).
Ceamai recentascaderea preturilordeconsuma avutlac in
luna august2009,ciind produseles-auieffinit9p aproape0,2°/(Jpe
medie.
Pe fondulieftinirii preturilordin lunaiunie,rataanualaa
inflatiei a scaZl1tla 7,93%,deJa8,41% in luna anterioara,
Evolutiapreturilordinluna iunie a fostcu mult sub~teptarile
anadil~$tiloreconomici,careanticipaulao inflatie lunarade0,2%in
me
e.
PotrivitdatelorINS, in lunile devaraexistao tendintade
decelerarea inflatiei, sauchiardescaderea preturilor,in conditiile
in careincepeperioadaderecoltare.
In.iunie,preturile.pr?d~~~loraliment~ea~ scazutcu 1,3~, i~.
specIalcaunnarea Ieftmmi cartofilor cu 12Yo.In pofidascadern,
lucrare
care ne yom
CU
I b .
d
t
tu
~
.
.
c
c
septem yafi
fIe,
aca
nu
m ervm
t "
a ' 11 specla Ie,
~c
cc"
cc,",icc;"CcCc
lucrarea urnl
gata pentru
receptia
finala Sl
***
I-,acul de a2rement, cunoscut sub numele de
"Limboasa", atragetot mai multi vizitatori. Cu mic cu
mare, curticenii i~i petrec aici serile frumoasede vara.
Aceasta investitie arata ca atunci cand oamenii vcr,
stint serio~i ~i Ie rasa pot transforrna locuri urate ~i
pline de gunoaie in parcuri frumoase~i pline de viata.
***
La
l!il!U
se
lucreazii
Intr-un
ritm
normal.
pre~le la cartofi suntcuaproape19%maimati comparatiycu Lucriirile
decurg bine ~i speram ca toti comerciantii
sii
celedela sf'~itUl anuluitTecut
fie multumiti
de cum va ariita $i ce conditii
va avea,
leftinireaprodu~elora.1imentare.~!ost.comp:nsat.ai~marepartehala in' forIlla
literei
"u"
atunci
cand
totul
va
fi
decre~tereapreturtl.orpentruse.TVlcllc~ pentrutransportaenan(+2%) ~1telefome(+2%).Pretunle 0,7%,mspecla~lacele
miirfurilor nealimentareaucrescutcu 0,2%in iunie.,in conditiile
finalizat
.
"
in carenu auexistatfluctUatiisernnificativepefiecareprodusin *** Canela de la clmltIrul Momac"
i:lpJ;v(tp~
parte.De la inceputUlacestuian,pre~le
deconsumauurcatcu
gata de finalizare,
jar la cealaltii
se lucreazii intens
2,75%.
pentru ca ambele capele sa fie date In folosintii cat mai
Ca nicio.data~ana.~cum, piata~e ins?lven~din
Romania are 0 curand
posibil.
.
valoare de cIrca 25 mtlloane euro ~lcupnnde 34.000 firme,
.
~
potrivit fondurilorreclusealocatede CaseideInsolventaTransilvania,caresustinecadiQcauza creditori~ireticenteidebitorilordea
***
Baza snortiva .v
dm curtea $COlIl,aduna ~ m fiecare
lua finantari,in majoritateacazurilorseajungela faliment; .searii tot mai multi pasionati de sport din Curtici. Cele
(vestlC.ro)douii terenuri
de handbal, terenul de tenis de camp, cel
':.'.;': '
de baschet $i cel de fotbal,precum
GAZETA
pe
scurt
au devenit de muiteorineinciipatoar.e
$i pista de alergat,
ia.Lasta n~ fa.c~
d
b
S~
~
~
,
eca ~t sane ~
ucure.
a speram ca t O~lcel care vm alcl
t
* Interviu -Deputatul Iustin Cionca (pag.2)
stint
con~tienti
cii
trebuie
sa aibii
grijii
~i
sa
nu
* De vorba cu oamenii (pag.3)
distrugii,
jar acolo unde vad cii Stint persoane ciirora
* Reportaj -Noua Biserica (pag.4)
I
p,ule pasa, saia
atitudine
F~rire.a de d.ist~geri
* Reportaj-Capelele (pag. 5)
riiuvoitoare,
sta In puterea fiecarula dmtre nOlo
* Poveste de via1a ~Boxul
(pag.6)
* pagina ~colii -Informatii pentru Bac 2011, ses.2 (pag.7)
*** "Groalla de ~unoj"va fireabilitata in curandiar
* Anunturi ~i Publicitate (pag.8)
cu aceasta ocazie, terenul va
fi
redat circuitului
* Felicitari (pag.8)
agricol, a~acum este ~i normal intr-un ora~modem.
'
ISBN---2UOTO2Uf

.I

"~"'~;

2 interviu Gazeta de Curtici
2
interviu
Gazeta
de Curtici
-rluna zilla aomnule deputat. r'entru 'inceput v-a~ ruga sa ne prezentafi 0 scurta sinteza a
-rluna zilla aomnule deputat. r'entru 'inceput v-a~ ruga
sa ne prezentafi 0 scurta sinteza a proiectelor propuse
!saususfinute de dumneavoastra, sesiuneaparlamentara
!(ocmai incheiata.
-Din cele 152de legi pe care CameraDeputati1or1e-aapro-
oat ~i vor intra sauau intrat deja in vigoare in aceastasesiu-
Inea~enumeracateva I ~Aprobarea OUG 105/2010 care stint a de Programu1uiNantiona1 interes general: de
Dezvoltare a Infrastructurii care va duce la construirea ~i
repararea a 10.000 kIn de drumuri judetene ~i de interes
'oca1,unde intra ~i ora~u1Curtici;
i-" Codu1 Muncii
care a actus in doar 3 1uni, 587.609
contracte de munca;!
-Legea
cadru privind asistentasociala;
;" Codu1dialogului social;
" Legea
zilieri1or;
Legea unceniciei la locu1 de munca;
" Legea parteneriatului stat-biserica in domeniul asistentei
socia1e;
,
-Legea
privind regimu1 armelor;
I"" Modificarea statutului po1iti~tilor;
I_~Legea re~er~toare!a p~nsiile mi1itarilor;. -
Legea pnvrnd masurl de cre~terea calltap arhltectura1-
ambientalea c1adirilor;
astazi are loc licita1ia pentru P.N.D.l. unde ora~ul Curtici
~ Legea parteneriatu1uipub1ic-privat;
beneficiaza
de asfaltarea unor
strazi ,
in
valoare de
~ Legea concurentei;
.Legea vanatorii;
1.345.476 euro. Lucrare de care insa nu ~tim, din pacate,
daca va fi finalizata palla la sf'ar~itulmandatului, datorita
.Legea
a1egeriprimarilor dintr-un singur tur;
birocratiei in finalizarea licitatiei.
,
Legea de punere in ap1icarea Codului Civil.
,
,
-Apropo
de politica
Credeti ar trebui
0 remaniere
guverna~entala ca lucrurile sa se mi$te mai biDe? Dacii
-Daca ar fi sa prioritizati dvs, care ar fi proiectele care
ar trebui finalizate pana la sfar~itul acestui an?
dacare
ar fi minsterele?
-Remanierea Guvernamentala0 hotare~teprimul rninistru.
-Revizuirea Constitutiei, Legea de punere in aplicare a
Codului Penal, Legeaprivind confiscarea averilor ilegale in
cadrul aceluia~iprocesin caresejudeca infractiunea, Legile
';in toate domeniile careprivesc descentralizarea~ireforma
impreuna cu pre~edintele. Ei cunosc mai bine presta1ia
fieciirui ministru in parte. Urmeaza in scurt timp 0 evaluare
a tuturor mini~trilor,
in special a modului in care au reu~it
sa atraga ~i sa consume banii europeni aloca1i,iar cei care
nuau confirmat, cred ca vor fi remania1i.
statului roman, inclusiv reorganizarea teritoriala, Legi de
restructurarea regiilor autonome ~i a companiilor de stat. -Cand vor simti oamenii ~i efectele pozitive ~
reformelor care sa lac in prezent?
.Sa
revenim
la
treburile
de
la
noi.
Cu privire
la
-Unii
oameni au simtit deja efectele reformei, altii Ie vor
;nceperea lucrarilor
al DJ Arad
-Curtici
-ati
fast ~i
dumneavoastra unul dintre cei care l-ati sprijinit pe pri-
marul
Anitei
pentru
demararea
mai
rapid a
a
iucrarilor
Sunteti multumit
acum.?
resimtii in viitor. Aceasta reforma este facuta pentru
modemizarea Romaniei, nu pentru ca ne place ~i vrem noi!
raul oamenilor(acestlucru cred cil e evident pentru oricine
mil cunoa$te ), ci aceste reforme sunt necesare pentru
-Este
0 promisiune pe' care am facut-o
curticenilor,
~mpreunacu pre~edintele CJA, domnul Iotcu Nicolae, la
~nceputulmandatului. Recent am inaugurat prima poqiune
de drum ~i s-a semnat contractul de executie ~i pentru
poqiunea a doua. Cu astfel de investitii dovedim ca noi
modemizarea structura ~i acelea~idefecte. tarii, care timp In de urma 40 de acestorreforme, ani a avut aceea~i suntli
reprezentantii PDL ne tinem de cuvdnt ~i ii sprijinim pe
primarii no~tri ~i pe cetatenii care locuiesc sautranziteaza
'lceastazona. Voi fi cu adevarat multumit cand voi vedea
:umea circuland ~i folosindu-se de acest drum. Pana
sigur ca Romania se va modemiza iar cetateanul0 va duce
mai bine. Dar astadepinde ~ide atitudinea flecarui cetatean.
Daca a~teptamcu totii sa ne faca cineva viata u~oara,laraj
ca noi sa ne implicam, ne pacalim singuri.
-Un
mesaj de incheiere
-Curticenilor
Ie doresc sanatate,in primul rand, seriozitate
atunci
mai trebuie muncit un pic.
-Pana la sfar~itul mandatului, ce proiecte mai suspneti
~irabdare. Sunt sigur ca pentru oamenii harnici ~i gospodari
vor venii in curand vremuri mai bUlle.A sosit momentul sz;.
invatam sa rasplatim pe cei ce muncesc. A trecut vremea
p~ntru zona noastra?
-In afara de ill Arad -Curtici pe care 0 sa-l finalizam palla
'a terminarea ,mandatului,mai avem pasajul peste centura
Aradului. De asemeneamodemizarea liniei de cale ferata
lirontiera-Curtici, careva cre~teviteza palla la 160kill/ora ~i
pomenilor
~i a banilor risipiti pe ne-munca. $i eu la fel ca
oricare dintre voi imi doresc ca toti cei care muncesc, stint
harnici ~i gospodarisaaiba 0 viata frumoasa ~idecenta.Sa-
i invatam pe copii no~tri ca prill munca se construie~teun]
viitor sanatos.A~a sa ne ajute Dumnezeu.!
nu
in
ultimul
rand finantarea
in
cadrul
Programului
Operational Sectorial in extinderea retelei de apa ~i (a consemnatManus rica)

~1

3 Gazeta de Curtici
3
Gazeta
de Curtici
3 Gazeta de Curtici Ce ar trebuiNoipropunemo inttebare oamenii i$ispunparerea Redactori: Tehnoredactare: Director M
Ce ar trebuiNoipropunemo inttebare oamenii i$ispunparerea Redactori: Tehnoredactare: Director M ' 1 "
Ce ar trebuiNoipropunemo inttebare
oamenii i$ispunparerea
Redactori:
Tehnoredactare:
Director
M
'
1
"
Redactia
AncaDudas
AronAdalbect
anus
Ica
,
Co!abc;>ratOrispe~iali.
Anqre! Mo, d}?part~a
,
Pnmarlel
OrasulU.lCurtlcl
, Loredana Feher
prof. OdinaGheorgh1.t~.
.I, i "de Curtici oc===- ~~, .cc';';C;;-""cc~ ~C?~;;,~ - Piciiturade Doezie , ANUNTURI Ion
.I,
i
"de
Curtici
oc===-
~~,
.cc';';C;;-""cc~
~C?~;;,~
-
Piciiturade Doezie
,
ANUNTURI
Ion Barbo
*** Vand Daci 1300gri. Inforrnatiila telefon
0758408476.Pretnegociabil.
"'1895
-1961
"'** Caut chirie in Curtici. Infonnatii la telefon/1733552472.
~
Le2endi
*** Cumpar loc de casa in Curtici, intravilan,
aprox. 500 m2.Telefon: 0740077204
Stralumina~ica ni~te unghii,
Subscuturi, ingeri au lasat
Cherubulvaii sa-linjunghii,
-Saditi in aerridicat.
*** Meseria~roman care lucreazain Belgia, venit
1:>e0 scurtaperioada detimp in Curtici, execut
$i limfa paji~telor pale
Sepleaca soarelui rent
Al certei sere animale:
)rice fel de lucrare de constructii la standarde
I
iueosebite.lnformatii latelefon:0757
758130
Ingana sangelui ivit
~**Vand Daci~papuc,anfabricatie2001,130000
Scris,raul trece-nmai albastru
$i varurile zilei scad,
E rana Tauruluiastru.
IKInefecfuati, tractiunefata, starefoartebuna.
Telefon:0357883858.Pret:1390euroneg.
-
~
Vaditatara,Galaad.
Cei dragi Ii ureaza:
Eillt.t
La Multi
Ani!
i
Aceastapontifica luna
Cuvantadormitilor e,
Din roua caratelorsuna
Geros,amintit: ce-ru-le.
Badea
Mariana
I
luliana
f
0
soba, cealalta
mumie.
Domne~te
pe calul
de ~ah,
La Moscova
verde
de-o
mie
De
turle,
ars idol
opac.
Dogoarea, podoaba: rasfete
Un secol cefal ~i apter.
-~tiu
drumul
Slabitelor
Fete
~tiu
plansul
apos
din eter.
"
.
Inchelere
Stinsa lini~tirea noastra (~i aleasa),
Isarlak lncinsa, Isarlak mireasa!
poveditii, mie, doisprezeceturci
Intre poleite pietTe sa mi-i culci:
,
CURIOZIT
A11 din ROMANIA
lnima -raiaua, osul fetii span,
Teasta,nervii tor~i in barbade srnpan,
Clatina-i la Ciprul Negru,inalbeata
De sonoravale intr-o dimineata!
comuna In apropierede valceanaCostesti, drumulcareleagaRamnicuValceadeTarguJiu, natura a Cleat unele dintre cele '
surprinzatoaresculpturi de piatra. Formebizare,milimetrice sau
dimensiuneaunuiom, continuasaiasalaiveala pemasuraceoameml
exploateazanisipuldincariera. In jurul balatrucilorsaudorobantilor,
cumii mainumesclocalnicii,s-atesutunadevaratfolclor: Uniispunca~~;
bolovanii ar avea origini supranaturale,altii ca ar fimarturii ale ~
'existe~t.eiun~r civilizatii
e~traterestresuperioare;Cert. e ca .niciIff{
Vis al DrepteiSimple! Poate,geometria
Sabiilor trasela Alexandria,
j;.,ibere,subochiulde sellin otel,
In neclatinatu.lidol El Gahel.
oamemlde stlmtanu au reuslt,pallaacum,sadesluseascamtotalltate~!'
misterul fom13rlitrovantilor, si tot ce pot face,deocamdata,estesa.'
elnitaipoteze~care sa,incercesa.leverificein Jaborator.
~
"~
~--~~
"
--'-'
'-": .'
"_Cl
:"?'
Inegala creasta,sulitatacega,
Lame limpezi duse-ntara1uinorvega!
Racoriti ca scutii zonelede aer,
Rasfiraticetateanorilor in caier,
,
din nisipul urned rasar ~
marl efectiv cresc. Specialistii nu au confirmat acest mi!I~i~e.ral.a'
numesc si "pietre vii".
nun;!.ai~ristalel.e~resc. Troyan.~i sun!. practic, (\ r
'-
_r
"-
",01. 0" .~.I~~
~~
nonn'
ilegate intre ele printr-un
ciment carbonatic.Adica,
0 gresiesau
\
Bu, subpiatra turca, luat delsarlak,
La 0 albaapa intru -baldabac.
Fie sa-miclipeascavecinice, abstracte,
Din culoareamintii, ca din prea vechi
actr
,conglomerat,infunctie
de dimensiunile pietricelelor", sustinedid. Florin Stoican,in
opinia caruia "povestea cucresterea e nerealista. Putem spune, chiar, ca trovantii se
micsoreaza, din cauza proceselor naturale de eroziune".
Un fenomen care fascineaza 0 lume intreaga
r
, cu varfuri stelelorla fel
'ne,puseciclic:
MOl
LUI.ZAIOANA
9
.
am
-.-
Din Romania si pana in Noua Zeelanda,din Antarctica si pana in Groenlanda,
Jovantii sIamese uimire si admiratie. Desi sunt usor de recunoscut chiar si d~
nespeciali~ti, ei difera mull ca marime, culoare oriconsistenta si pot avea forme
Si
parintiiGHI.rA-38
Jintre cele mai diverse, de pilda sfera, disc, cilidru
lnteresantesunt pietrele sferice
ani
~i
MARIA~30ani
rosii din Parcul National Theodore Roosevelt, situat in Dakota de Nord, SUA,
~~r ~
oQrtb
.ea~unl
1
'
.0
nin
n
rt"
h.,
i
ilnr
colorate astfeldatoritafaptului ca au in compozitia lor fief. Desi ating pana la3 metri
diametru, concretiunile de aici
pot fi considerate pitice pe langa cele dindepresiunea
Gheorghe
~iLi.viadin
Faiyum, din Egipt, care ajung panala 9 metri si parafi
cele rnai maTidin lume.
Curtici~i
bunica
Ioana
A
d "
S
In,
Pallia
;,,~'
~
mal
"-
tel
de bu
'.

&

diverse

~

"""""'" ""

In, Pallia ;,,~' ~ mal "- tel de bu '. & diverse ~ """""'" ""