Sunteți pe pagina 1din 4

Set de aplicaii pentru colocviu la disciplina Informatic Aplicat II

Aplicatia 1 Creai ntr-un editor exterior MATLAB-ului (de pild Notepad) un fiier text matr.dat coninnd urmtoarele informatii: 1 3 2 5 1 5 9 6 7 Importai fiierul n MATLAB Workspace folosind funciaload. Aplicatia 2 Localizai, folosind comenzi MATLAB, elementele mai mici dect 5 ale matricei A =[1 2 3; 5 11 10; 7 6 12] i afiati-le pe ecran. Aplicatia 3 Creai matricea A =[1 2 3; 5 4 3; 3 2 6] si determinai dimensiunile matricei i numrul de elemente folosind funcia MATLAB size. Aplicatia 4 Calculai numeric limita seriei Xn pentru n=1... , n care Xn=1/[n(n+5)]. Aplicatia 5 Folosind comanda min determinai minimul funciei f(x) = 10.sin(x) + log(x8 + 2) n intervalul [2, 9] . Aplicatia 6 Folosind funcia MATLAB plot reprezentai pe acelai grafic funciile de mai jos n intervalul [0.001...20. ]: f(x) = sin(x)/x i g(x) = cos(x)/(x+1) Aplicatia 7 Reprezentai grafic funcia f(x)=cos(x) n grade de la 0 la 720. Aplicatia 8 Reprezentai grafic funcia Rosenbrock sau banana: f(x, y) = 100(y-x2)2+ (1-x)2. Intervalul de reprezentare este definit de: -3<x<3 i -5<y<10. S se suprapun peste graficul funciei curbele de nivel corespunztoare. Se vor utiliza functiile MATLAB meshgrid si contour. Aplicatia 9 Creai fiierul funcie modulp.m care sa primeasca ca parametru de intrare un numar complex si sa calculeze modulul sau ridicat la patrat. Testati funcia pe cazuri concrete. Aplicatia 10 S se calculeze derivata numerica de ordinul I a functiei f=sin(x) in intervalul [0, 2.pi] i s se ploteze pe acelasi grafic funcia f si derivata sa.

Aplicatia 11 S se calculeze integrala numeric a funciei f(x) =e x n intervalul [-2; 2] folosind funcia MATLAB quad8 cu tolerane de { 10-2, 10-4}. Comparai rezultatele.
2

Aplicatia 12 Sa se rezolve ecuatia diferentiala: 2y + 0.01y = 1102sin t, si s se traseze variaia n timp a functiei y pe intervalul [0, 0.2]. Se cunoaste = 314 rad/sec si y(0) = 0. Aplicatia 13 S se construiasca modelul Simulink apl.m care sa ploteze pe intervalul [0, 20 ms] semnalul u = u1 - u2, unde u1(t) = 1102sin t, cu pulsatia = 2 f =628 rad/s, iar u2 este un semnal dreptunghiular cu amplitudinea de 30 V, perioada 1 ms si latimea pulsului de 0.5 ms. Schema Simulink utilizata in vederea rezolvarii aplicatiei este prezentata mai jos:

Aplicatia 14 Se consider urmatoarea ecuatie diferentiala: y+ 100y = sin2 t, unde pulsatia = 2 f =314 rad/s. S se construiasca modelul Simulink ecdifs.m care sa permita rezolvarea ecuatiei de mai sus, respectiv trasarea variaiei n timp a functiei y pe intervalul [0, 0.2]. Schema Simulink utilizata in vederea rezolvarii aplicatiei este prezentata mai jos:

Aplicatia 15 Se consider un sistem trifazat de tensiuni de valoare efectiva U = 110V, si pulsatie = 100 . Folosind blocurile Simulink s se construiasc in fisierul apl15.m semnalele u1, u2, respectiv u3, unde u1= U2sin t, u2= U2sin( t-2 /3), u3= U2sin( t-4 /3). S se exporte semnalele u1, u2 si u3 in Matlab Workspace si sa se ploteze pe intervalul [0, 30 ms]. Schema Simulink utilizata in vederea rezolvarii aplicatiei este prezentata mai jos:

Aplicatia 16 Sa se construiasca in Matlab Workspace variabila u = [x, x], unde x = (0:pi/100:4 .pi). S se construiasca modelul Simulink sinusw.m care sa importe varibila u si sa ploteze semnalul u1 = sin(x), respectiv semnalele u2 si u3 obtinute prin derivarea si integrarea lui u1 pe intervalul [0, 4]. Schema Simulink utilizata in vederea rezolvarii aplicatiei este prezentata mai jos:

Aplicatia 17 Creai n Scilab matricea A si salvati-o intr-un fiier mats.txt folosind functia save din Scilab: A = [1 2 3 2 3 1

3 3 7] Stergeti variabila A din Scilab Workspace si apoi incarcati-o din fisierul mats.txt folosind functia load din Scilab. Aplicaia 18 Generai vectorul V = [1 4 7 2 3 6 5] si ordonati-l n sens cresctor folosind operaii cu vectori, respectiv comanda Scilab sort.