Sunteți pe pagina 1din 6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea Economie General i Drept Catedra: Teorie i Politici Economice

PROGRAMA ANALITIC An universitar 2010-2011


Denumirea disciplinei Codul disciplinei

Microeconomie II
Numru l de credite TOTAL 180 Anul 5 Numrul ore pe semestru /activiti AI 120 prelege ri 30 I Pr./sem 30

S01.O.001.21

auditoriale 60

Facultatea beneficiar

Economie General i Drept

Semestrul

I Specialitatea Economie General

Categoria formativ a disciplinei: F F fundamental, S de specialitate, G general, U-umanist Categoria de opionalitate a disciplinei: O O- obligatorie, A- opional, F- facultativ Conditii de acces Obligatorii: Cunoasterea analizei functionale , derivatelor, reprezentarii grafice , conceptelor Recomandate

de baza a analizei economice Calculuil indicatorilor valorici, indicilor, analiza structurala.

Obiective

Prin acesta disciplina se urmareste initierea studentilor in problemele ce tin de categoriile microeconomice de baza. Studiul comportamentului consumatorului si a producatorului . Costurilor de productie . Echilibrului in cadrul pietei Impactului interventiei puterii publice pe piata. Prin prezentarea generala a problemelor microeconomice si a conceptelor actuale cursul are ca scop familiarizarea viitorilor economisti cu ustensilile si metodile microeconomice contemporane. Studentii trebuie sa obtina abilitati in domeniul analizei fenomenilor microeconomice. Sa poata definitiva diferite forme de concurenta exzistente in cadrul pietilor contemporane, sa insusiasca deprinderi in domeniul analizei microeconomice.

Cuprinsul cursului

1.Cadrul conceptual al teoriei microeconomice. Microeconomia ca tiin. Sistemul tiinelor economice i locul microeconomiei n acest sistem. Scurt istoric. Apariia i dezvoltarea tiinei microeconomice.Conexiunea microeconomiei cu alte disciplini economice. Obiectul de studiu al microeconomiei. Noiuni fundamentale ale microeconomiei. Postulatele fundamentale ale analizei microeconomice. Agenti economici. Metode de cercetare, principii metodologice, tehnici, i instrumente de analiz a relaiilor n economie. Cauzalitate i corelaie. Necesitatea interpretrii corelaiilor dintre variabile economice. Metode de analiz utilizate n microeconomie: analiza normativ i pozitiv; analiza funcional; analiza marginal; Exigente de rigoare si de simplicitate. 2. Sisteme economice Problemele fundamentale ale organizrii economiei. Tipuri ale sistemelor economice.Principalele caracteristici ale economiei de schimb. Clasificarea economiilor contemporane. Particularitile economiei de baz. Economii competitive versus economii noncompetitive. 3.Teoria comportarii consumatorului. Preferintile consumatorului. Bunuri, interpretarile posibile ale conceptului de bun. Problema stabilirii unui ordin de preferine i a mesurabilitii utilitii bunurilor. Utilitatea cardinala si cea ordinala. Curbele de indiferenta Caracteristica curbelor de indiferen. Rata marginal de substituie a bunurilor. Formele particulare ale curbelor de indiferen. 4.Echilibrul consumatorului. Spaiul bunurilor i restricia bugetar. Caracteristica situaiei de echilibru a consumatorului. Echilibrul interior si unghiular al consumatorului. Deplasrile poziiei de echilibru. Deducerea cererii individuale din

echilibrul consumatorului. Cererea ca funcie de venit. Curbele lui Engel, curbele venit-consum, pret consum. Cererea incrucisata. Efectul de substituie i efectul de venit de tip Slutsky. Efectul de substituie i efectul de venit de tip Hicks. 5. Echilibrul pe piata bunurilor. Functia cererii factorii ce o influentaza Cererea global de pe pia. Functia ofertei, factorii ce o influentaza Interaciunea ntre cerere i ofert. Echilibrul pe pia. Surplusul consumatorului i cel al productorului. Dinamica pieei. Deplasri ale poziiei de echilibru. 6. Elasticitatea cererii si a ofertei . Elasticitatea cererii-definire i mod de calcul. Elasticitatea cererii dup pre. Elasticitatea cererii dup venit. Elasticitatea ncruciat a cererii. Clasificarea bunurilor conform elasticitatii. Impactul interventiei puterii publice in cadrul pietei. 7. Teoria comportarii producatorului . Domeniul de producie. Definirea produciei. Functia de productie. Productivitatea factorilor de producie. Produsul mediu si marginal al muncii si al capitalului.Legea productivitatii marginale descrescatoare. Izocuantele. Izocuantele i substituirea factorilor de producie. Rata marginal de substituie tehnologic i legtura ei cu produsul marginal al factorilor. Randamentele factoriale Efectele de extindere la scar a produciei. 8. Costurile de productie. Clasificarea costurilor de producie. Relaii dintre costuri. Costurile in perioada lunga si in cea scurta. Avantajele produciei la scar mare. Izocost. 9. Echilibrul producatorului. Combinarea optimal a factorilor de producie. Minimizarea costului la o firm cu mai multe uzine. Oferta individuala a producatorului dedusa din teoria costiurilor. Pragul de rentabilitate i punctul de pornire a firmei. Costurile totale ca funcie de cantitatea produs. 10. Profitul i surplusul firmei. Venitul total, mediu i marginal. Caracteristica funciei profitului. Maximizarea profitului pe termen scurt. Maximizarea profitului pe termen lung. Surplusul firmei. .

Teme pentru studiu individual

1. ncadrarea Microeconomiei n contextul economic general. 2. 3. 4. Tipuri de modele microeconomice. Funciile de utilitate i modul lor de interpretare n analiza microeconomic. Clasificarea bunurilor dup formele curbelor de indiferen.

5. Liniile bugetare i deplasrile lor n spaiul bunurilor. 6. Aplicarea in practica a teoriei comportatii consumatorului 7. Tipologia bunurilor i efectul substituiei dup pre i dup venit. 8. Ecuaia lui Slutsky i alegerile intertemporale. 9. Cererea global ca cerere agregat a cererilor individuale. 10. Aplicarea n practic a teoriei cererii i ofertei de bunuri. 11. Bunurile tip Giffen. Cazuri de nerespectare a legii generale a cererii. 12. Proprieti ale funciilor de producie. 13. Costul contabil si cel economic,costuri implicite si explicite. 1 Teme pentru proiecte la seminar 1. Modelarea fenomenelor microeconomice. 2. Utilitatea marginal a bunurilor i rata marginal de substituie a lor. 3. Trocul si schimbul reciproc avantajos 4. Jonciunea hartei curbelor de indiferen cu linia bugetar. 5. Alegeri optimale la nivelul consumatorului. 6. Tipologia bunurilor dup curbele lui Engel. 7. Tipologia bunurilor conform cererii incrucisate 8. Efectul substituiei i efectul venitului un alt mod de explicare a legii generale a cererii. 9. Modalitati de acordare a subventiilor luind in consideratie tipologia bunurilor i efectul substituiei dup pre i dup venit. 10. Metode directe de interventie a statului in economie 11. Metode indirecte de interventie a puterii publice in cadrul pietei 12. Elasticitatea cererii dup pre i veniturile productorilor (cheltuielile consumatorilor). 13. Elasticitatea cererii dup venit i cea ncruciat diferite modaliti de clasificare a bunurilor. 4

14. Aplicarea n practic a conceptului de coeficient de elasticitate. 15. Relaia factor-cantitate produs n perioada lung i scurt de timp. 16. Izocuantele i efectele de extindere la scar a produciei. 17. Costul total, variabil i fix. 18. Legturile ntre costul marginal i celelalte categorii de costuri. 19. Izocostul i activitatea productiv. 20. Curbele costului mediu n perioada lung de timp i efectul de extindere la scar a produciei. 21. Funcia ofertei individuale a unei firme. 22. Maximizarea profitului. Functiile izoprofitului. Forma de evaluare (E- examen, V- verificare pe T, E parcurs, T-testare) Stabilirea notei examen 40% finale seminar /a.i. 20% (procentaje) - test (2) 20 %, 20 % Bibliografie 1. Abraham-Frois G., Economie politic, Editura Humanitas, Bucureti, 1994; 2. Cara E. Microeconomie , ASEM, Chisinau, 1996 3. Cara E, Partachi I , Stratan S. Microeconomie aplicata Chisinau ,1998. 4. Dolari G. Edwin, Lindsey E. David, Economics, Sixth Edition, The Dryden Press, 1991; 5. Dudian Monica (coordonator), Economie, Ed. A 2-a, Editura C.H. Beck, 2008; 6. Fudulu P, Microeconomie, Editura Hiroyuki, 1996; 7. Gherasim T., Microeconomie (vol. I-II), Editura Economica, Bucureti, 1993; 8. Lipsey R., Chrystal K.A., Principiile economiei, Editura Economic, Bucureti, 2002; 9. Oprescu Gheorghe, Microeconomie, Editura economic, Bucureti, 2005; 10. Samuelson P.A., Nordhaus W., Economics, Editura Economic, Bucureti, 2005; 11. Stanciu S., Andrei T., Microeconomie: teorie i aplicaii, Bucureti, 1997; 12. Stiglitz, Joseph E., Walsh C., Economie, fifteenth edition, McGraw-Hill, 1995; 13. arpe D.A., Microeconomie: teorie i aplicaii, Bucureti, 2002; 14. Varian Hal, Intermediate microeconomics-a modern approach, Third Edition, W.W. Norton, 1993; 15. Vrnceanu R., Bazele microeconomiei ntreprinderii, Iai, 2004; 16. .., .., .., , , 1994; 17. ., . ., . . . ., , , 1995; 18. , : ,

. ., 1992; 19. . , . . , .: , 1997.

Titulari de disciplin

Grad didactic, titlu, prenumele, numele Conf. univ. dr. Elena Cara Lector superior Tatiana Gutium

Semntura