Sunteți pe pagina 1din 1

SC ______________________________ SRL

3Nr. _____/_____________

Sediu: _______________________________
CF: __________________
nmatriculat sub nr. ____/__________/______

ADEVERIN

Adeverim prin prezenta c dl/dna ____________________________________ domiciliat()


n ________________________, str. ________________________, nr. ________, bl. ________, sc.
______, et. _______, ap. ______, jude/sector _______________, este ncadrat() n unitatea noastr
pe durat determinat/nedeterminat de la data de ___________ n funcia de ______________ cu o
retribuie tarifar de _________________________ lei.
Prezenta s-a eliberat pentru a-i servi la ________________________________.

Administrator,