Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE PE PROPRIE RSPUNDERE - index

NLC____________________
Subsemnatul . (TITULARUL contractului) SAU

.. (REPREZENTANT al titularului de contract) domiciliat n localitatea /oraul ....... sat , judeul ., strada .... nr.., bloc .., scara .., etaj.., apartament ., telefon .. DECLAR PE PROPRIA RSPUNDERE c indexul pe contor este .. kwh, la imobilul situat in comuna

., sat .., strada .... nr..., bloc .., scara ., etaj..., apartament ., judeul Buzu. Motivul pentru care doresc emiterea facturii : casa de vacanta imobil nelocuit sezonier

nu a fost abonatul acasa la citirea de regularizare alte motive


*** se bifeaz categoria unde este ncadrat imobilul

n conformitate cu contractul de furnizare a energiei electrice, cap. 5 art. 7, lit. l), m) n data de _______________________, ora _______, permit accesul la grupul de msura n vederea citirii. Am fost informat asupra continutului articolelor de mai sus din contractul de furnizare a energiei electrice. Anexez copie CI sau BI. Drepturile si obligatiile consumatorului (Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori - Hotararea nr. 1007/25.05.2004 ) Art.7 Consumatorul are urmatoarele drepturi si obligatii: l) sa se prezinte la sediul furnizorului in termen de 10 zile calendaristice de la data avizarii, pentru a stabili, de comun acord cu acesta, o data pentru citirea contorului, in cazul in care nu a avut acces la contor in doua perioade de facturare consecutive. In caz contrar, se va proceda la intreruperea alimentarii cu energie electrica. m) consumatorul este obligat sa permita accesul la instalatiile furnizorului situate pe proprietatea sa, pentru executarea de manevre si lucrari, citirea contorului si lucrari de verificare si intretinere a grupului de masura; accesul se va efectua in prezenta delegatului imputernicit al consumatorului.

S-a emis i am ridicat factura la data de ________________

Semntur ______________