Sunteți pe pagina 1din 4

LLGLNDL kMNICLNL

CUM A ICS1 LA INCLU1UL LUMII


La incepuLul lumll cnd inc nu se pomenea nlcl de Zmel nlcl de lele nlcl de !ldovl nlcl de urla;l
;l nlcl de lLlcl ;l inc nu se fcuse pmnLul pe vremea aceea Cerul era mal mlc nu cL esLe asLzl
ALuncl uumnezeu dorlnd sl creeze pe oamenl sa apucaL s urzeasc pmnLul inLro mar(l
5l a lucraL la el Lrel zlle vlnerl seara cnd Lermln lucrarea bg de seam c la rmas luL mulL o
grmad mare
Se LoL inLreba ce s fac cu aLLa luL?
A Lrlmlso pe albln la arlcl sl cear sfaLul
-ene arlcl ma Lrlmes uumnezeu sl ive(l ce s fac cu luLul ce la rmas?
Cum ma gslL el Locmal pe mlne un in(epo;aL ;l un zgrclL? zlse arlclul nec[lL ;l zvrrr! cu
un Lclune aprlns dup albln
uup ce le;l ea arlclul incepu s Lalneasc slngur
Ce mare lucru! C nu poaLe s fac ;l el vl adncl delurl mun(l inal(l pn cnd so
Lermlna LoL luLul!
ALL la LrebulL alblnel care asculLa la u; Sa dus de la spus lul uumnezeu care a foloslL luLul
rmas dup pova(a arlclulul 5l a LermlnaL mun(ll dealurlle ;l vlle smbLa
uup ce la fcuL ;l pe oamenl Cerul era aLL de aprope de pmnL incL un cloban de la munLe
a luaL securea ;l a aruncaLo pe lun
Cnd a vzuL uumnezeu asLa a mrlL cerul ;l la rldlcaL sus sus unde esLe azl cu lun cu LoL
1oL aLuncl a pus uumnezeu pmnLul pe nl;Le sLlpl Cnd au loc cuLremure se surp unul
dlnLre sLlpl ;l pmnLul se las in [os
uln vremea aceea ;l pn azl cnd esLe lun plln po(l vedea pe ea securea aruncaL de cloban


LLGLNDA UkIL]ILCk DL L kMNIC
Lrnll povesLesc c demulL in vremurl ne;LluLe au LrlL cum or fl LrlL urle;ll crora oamenll
le mal spuneau Ace;Lla p;eau pe mun(l ca pe nl;Le mu;uroale ;l uscau rurlle dlnLro sorblLur
Cu Llmpul sau imul(lL ;l pmnLul nul mal puLea hrnl acum ALuncl vznd uumnezeu c nu
mal esLe nlcl un chlp cu urle;ll ace;Lla a porunclL grabnlc s fle omor(l chlar dac;l inchlpulau c au s
poaL sLpnlnl pmnLul lul uumnezeu penLru Lodeauna uar pn s gusLe moarLea ;lau LrlL mulL
vreme Lralul pe acesLe plalurl Ll i;l gslr locul in vrful mun(llor ca s nul sperle pe loculLorll dln vale ;l
se hrneau cu Lurmele de bourl lnLro zl o faL de urla; se [uca prlnLre dealurl e o vale inLlns ea zrl
nl;Le oamenl deal no;Lrl arnd laLa crezu c sunL nl;Le [ucrll ;l il lu blnl;or cu plug cu bol cu LoL ;l
punndul in poal il duse acas
ulLe mam ce [ucrll am gslL eu!
uul inapol draga mea -u sunL [ucrll sunL oamenl lar dup moarLea noasLr neamul lor are
s sLpneasc pmnLul lul uumnezeu!
ALuncl sa incrunLaL faLa de urla; o suprare mare a cuprlnso ;l a incepuL a plnge
uoamne mam uoamne! -l;Le plpernlcl(l ca ace;Lla are s vln dup nol? Ll au s se laude cu
urmele noasLre? 5l plngnd a;a faLa il curgeau lacrlmlle prale pe valea 8mnlculul ca dup o ploale
mare
AlLdaL in mun(ll ace;Lla se [ucau dol copll de urla;l o faL ;l un blaL ;l prlvlnd cLre plalul
-eculel sau luaL la inLrecere care va arunca mal deparLe cu pleLrele Au luaL flecare cLe o sLnc dln
munLe ;l a aruncaL mal inLl blaLul apol a faLa laLra feLel a czuL mal deparLe decL a blaLulul
AcesLa de necaz ca rmas de ru;lne sa repezlL dln munLe ;l numal odaL a lzblL cu balLagul in plaLra sa
c a desplcaLo in dou 5l sa pus faLa pe un rs deau clocoLlL vlle ;l codrll vrancel leLrele leLel"
ccl a;a le spune poL fl vzuLe ;l asLzl pe dealul -eculel dln vlnLlleasca
uar a[ungnd urle;ll dln ce in ce mal puLernlcl au vruL sl infrunLe pe uumnezeu Cel de prln
pr(lle noasLre sau sLrns cu Lo(ll ;lau pus rm;ag c pn or cnLa coco;ll de zlu el au s muLe albla
8mnlculul pe Slnlc 5l numal ce au incepuL a cra la sLncl ;l la pmnL brba(l femel ;l copll rldlcnd
un bara[ sLra;nlc 5lau pornlL apele s se umfle ;l mal gaLa s Lreac rul pesLe munLe dlncolo uar
Locmal cnd mal aveau pu(ln a rsunaL cnLecul coco;ulul ;l deodaL sau rupL zgazurlle inecndul pe
Lo(l lar de aLuncl sLnclle ce se rldlc de o parLe ;l de alLa a 8mnlculul la !lLla de !os poarL numele
de Zldurlle urla;llor"
Se spune c uumnezeu a cur(lL pmnLul de urla;l prln poLop lar asupra celor care rmneau
cu capeLele afar sus sau npusLlL psrlle cerulul ;l leau mncaL
Sau dus sau sLlns de mulL urla;ll uar urmele Lrecerll lor pe pmnL se poL vedea pesLe LoL in
mun(ll no;Lrl La leLrele leLel la Masa lul ucur sau pe prul ucloaselor unde se mal psLreaz pn
asLzl in plaLr Llpa unul urla; 1oL a;a vor rmne ;l urmele noasLre penLru cel care vor venl dup nol
;l se vor mlnuna penLru c acela vor fl aLL de mlcl incL vor avea nevole de scar ca s urce in pelln


LLGLNDA MU]LI
Se spune c demulL Lare demulL pe lume veneau zmel rl care furau feLe alese s ;l le fac
mlrese
ln saLele noasLre era pe aLuncl o faL foarLe frumoas ca un Lrandaflr inflorlL Avea Mu;a c a;a
o chema o mam harnlc dar rea!
lnLro zl de srbLoare se fcu blcl mare la care mergeau oamenll dln LoaLe saLele numal Mu;a
nu penLru c no lsa malcsa La LoL i;l gsea ceva de lucru ;l LoL a;a dnd ;l Mu;el de lucru o fcea
s nu poaL merge Se ulLa blaLa faL cu [ale la prleLenele el cum se duceau cu mamele lor la hor dar il
venea greu s roage pe malcsa so lase ;l pe ea uar dup ce Lermln lucrul ea se duse in cas ;l se
imbrc frumos
Ce vrel faLa mamll? o inLreb malcsa cu vorb aspr
ulLe mam c LoLe feLele se duc azl la blcl ;l mam imbrcaL s merg ;l eu 1e rog s vll ;l
dumneaLa cu mlne!
a zmeul s Le duc c eu am Lreab ;l nu am Llmp de [ocul Lu ;l !
uar mam drag ;Lll doar c azl e srbLoare ;l esLe pcaL s lucrm aLLa
lne dacl pcaL s lucrezl s [ocl nul pcaL? ALuncl duLe Lu c poaLe Leo lua zmeul la [oc ;l
Leo duce undeva s Le saLure de [oc! zlse malcsa aprlns
Mu;a plec ocrL la hor lar malcsa rmase bombnlnd dln gur
lne a zls clnea zls c blesLemul de prlnLe se prlnde ca luLul de pereLe fllndc cum a[unse la
hor dln senln apru un feclor volnlc de o lu la [oc ;l LoL cu Mu;a [uc pn cLre sear -lmenl nul
cuno;Lea ;l nlcl faLa dar el il plcea s [oace cu el c era Lare frumos ue mulLe orl o invrLea incL nlcl
nu aLlngea pmnLul!
Cnd se fcu sear flcul cel volnlc lundo lar la [oc se invrLl cu frumoasa faL mulLmulL ;l
LoL mal Lare ;l mal Lare pn ce ea nlcl nu slm(l cum invrLlnduse nlcl c mal aLlnge pmnLul AsLfel
se inl( in mlnlle lul care o (lneau blne de sub(lorl ;l spre marea spalm a lumll de la blcl se inl(
LoL mal sus cu ea spre norll care se ingrmdeau ca de furLun ;l laLl c Lrecu cu ea pesLe pdure
incolo
1o(l lsar [ocul ;l se ulLar pllnl de groaz al(ll sLrlgau s fle zmeul in ml[locul nosLru ;l nol s
nu ;Llm nlmlca!"
uar zmeul Lrecuse cu faLa cea frumoas pesLe mun(ll cel inal(l ;l nu se mal vzu
Camenll se impr;Llar sperla(l de la hor ll duser vesLea ;l mamel Mu;ll ALuncl ea incepu a
plnge ;l a se vlLa ;l a;l smulge prul de durere l;l bLea gura ce a blesLemaL ;l plec pe urma feLel
sLrlgnd deznd;dulL ca s o gseasc!
5l se duse pn in vrful munLelul cLre care il arLase oamenll c zburase zmeul cu faLa Acolo
ea gsl o fund dln prul el pe care o cunoscu ALuncl ;l mal Lare incepu s plng ;l plnse acolo zlle ;l
nop(l spLmnl dea rndul plnse pn murl Camenll acolo o ;l ingropar pe nenoroclLa mam 5l
dln plnsul el se fcu un lzvor cu ap sraL care curge ;l asLzl pe valea 8mnlculul MunLelul il spune
azl luru in amlnLlrea acesLel inLmplrl -u deparLe de acesL munLe esLe un alLul carel poarL numele
MunLele Mu;a unde faLa a LrlL blne cu smeul avnd LoL cel pofLea lnlma Cu LoaLe acesLea o mclna
dorul de fra(ll ;l prln(ll sl dorul de saLul unde se nscuse ;l crescuse Zmeul mergea LoaL zlua prln
lume lar seara cnd se inLorcea il aducea ;Llrl despre ce sa mal inLmplaL uespre Lo(l il spunea cLe
ceva numal despre malcsa nlmlc lnLro sear zmeul il spuse c fraLele el mal mare Cheorghl( sa
logodlL ;l pesLe Lrel spLmnl o s fac nunLa Auzlnd asLa Mu;a incepu s se roage de el s mearg cu
ea la nunL Ll sa impoLrlvlL cL a puLuL dar dup dou spLmnl la lnslsLen(a el se hoLr s mearg
fllndul Lare drag
ln zlua nun(ll au plecaL amndol gLl(l frumos e drum zmeul incepu sl araLe LoL felul de
burulenl spunndul penLru ce leac esLe bun flecare
e o coasL femela gsl o burulan cu floarea ro;lero;le ;l arLndo zmeulul il inLreb penLru
ce fel de leac esLe bun
Arunco ;l nu Le mal aLlnge de ea c asLal larba zmeulul de care il esLe Lare urL ;l nu poaLe
suferl mlrosul el
La se prefcu c o arunc dar nu o arunc cl o ascunse
Cnd a[unser la casa fraLelul el Lo(l sau bucuraL ;l au incepuL s o inLrebe cum o duce La le
spuse LuLuror c o duce blne dar sufer penLru c esLe LoL Llmpul slngur Apol arL la o bLrn
burulana pe care o ascunsese ;l il spuse cea zls zmeul Lrna o sfLul sa mearg s mal aduc
burulenl dln acelea ;l il spuse despre un loc pleLros dln aproplere unde se gsesc mal mulLe uup ce
culese un bra( de burulenl Mu;a le aduse bLrnel AceasLa le spl ;l le mesLec fcnd dln ele o allfle
cu care o unse pe femele dln cre;LeL pn in Llpl lemela merse apol ;l se a;ez la mas lng brbaL
lmedlaL el incepu a sLrnuLa ;l a sufla dln nrl pn ce sculp foc uup un Llmp rcnlnd urL lu chlp
sperlos ;l zbur lsnd o dung de lumln in urma sa

Sor|n ante||mon

S-ar putea să vă placă și