Grupul Şcolar « Iordache Golescu » Găeşti Catedra de limba şi literatura română Profesor : Bădoiu Gabriela Anul şcolar 2006

-2007, semestrul al II-lea

Planificarea şi proiectarea lecţiilor de limba şi literatura română Clasa a IX-a Manual Grupul Editorial ART (4 ore/ săptămână)
C.G. Competenţe specifice - compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme - aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului - exprimarea orală a reacţiilor şi opiniilor - utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale în diverse situaţii de comunicare - aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului - redactarea unor texte diverse; -compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris ; -argumentarea unui punct de vedere privind raportul dintre cele două arte -redactarea unor texte diverse ; C1 C2 C3 -identificarea temei textului ; -aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului ; -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului; -argumentarea încadrării Conţinuturi/detalieri Text-suport: Repaosul duminical de I. L. Caragiale 1. Temă, motiv, viziune narativă 2. Construcţia subiectului 3. Moduri de expunere 4. Dialogul. Tipuri. Reguli ale dialogului. 5. Dialogul. Tehnici ale dialogului eficient 6-7. Interviul : Amintiri din ziua a şaptea - de vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino, Tita Chiper 8. Articolul : De la Poiana Ţapului la Skate Park 9. Interviul ; articolul – aplicaţii Literatura şi cinematografia Text-suport : D-ale carnavalului de I.L Caragiale 10. Limbaj literar - limbaj cinematografic 11. Raportul text – imagine 12. Concepte specifice cinematografiei 13. Cronica de film 14. Evaluare Unitatea IV – Aventură, călătorie Text-suport : Balta-Albă de Vasile Alecsandri 15. Temă. Motiv. Viziune despre lume 16. Construcţia subiectului 17. Personajul literar 18. Modurile de expunere 19. Ironia ; autoironia ; comicul 20. Povestirea în ramă Activităţi de învăţare - discuţii referitoare la modul de reflectare a temei în mai multe opere literare - stabilirea ideilor principale - exerciţii de rezumare a unor fragmente de text - exerciţii de identificare a componentelor structurale şi expresive - exerciţii de construire a dialogului - evidenţierea trăsăturilor definitorii ale textului nonficţional - exerciţii de relatare orală a unor experienţe personale; - exerciţii de argumentare a unor puncte de vedere referitoare la textul studiat - exerciţii de redactare a unor texte publicistice ; - vizionarea ecranizării comediei D-ale carnavalului - exerciţii de exprimare orală a reacţiilor şi opiniilor referitoare la modul de transpunere a textului literar în limbaj cinematografic ; - exerciţii de identificare a conceptelor specifice cinematografiei în secvenţe de film - exerciţii de evidenţiere a trăsăturilor specifice cronicii de film; - exerciţii de redactare a unor texte publicistice ; - discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text ; - stabilirea ideilor principale ; - exerciţii de rezumare - exerciţii de identificare şi ilustrare a trăsăturilor personajului şi a modalităţilor da caracterizare a acestuia; - evidenţierea relaţiei autor-narator-personaj; - discuţii privind rolul modurilor de expunere; - exerciţii de selectare şi comentare a secvenţelor ce ilustrează comicul ; Nr. ore 1 1 1 1 1 2 1 1 Metode didactice Lectura Conversaţia Problematiza rea Exerciţiul Lectura Conversaţia Exerciţiul Exerciţiul Vizionare Problematiza rea Conversaţia Exerciţiul Test sumativ Conversaţia Problematiza rea Exerciţiul Lectura selectivă Studiul de caz Exerciţiul Conversaţia V.Alecsandri Proză Chestionare orală Observarea sistematică a elevilor Exerciţii/ pag.136 5-9 mar. (4) Colecţii de interviuri şi articole I.L. Caragiale : Teatru Caseta video Proiect Observarea sistematică a elevilor Mijloace de învăţământ I.L. Caragiale : Momente şi schiţe Manualul Texte selectate Manualul Exerciţii/ pag.97 Ex. 1-3/ pag.113 19-23 feb. (2) Tipuri de evaluare Chestionare orală Ex.3,4/ pag. 95 Data Obs.

C1 C2 C3

12-16 feb. (1)

C1 C2 C3

C1 C2 C3

1 1 1 1 1

26 feb – 2 mar. (3)

1 1 1 1 1 1

C1 C2 C3

V.Alecsandri Proză Manualul

12-16 mar. (5)

stabilirea ideilor principale . Motiv 42. Motiv. Elemente de construcţie a subiectului 43.compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme . .redactarea unei povestiri.redactarea unui eseu .textului într-o specie literară -utilizarea adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare.exerciţii de identificare a componentelor structurale şi expresive .identificarea temei textelor propuse pentru studiu . Anunţul publicitar 36.evidenţierea elementelor situaţiei de comunicare şi a scopului comunicării.discuţii referitoare la trăsăturile literaturii de frontieră . . Componentele actului de comunicare 24. (8) 1 1 1 1 C1 C2 C3 Analiza lingvistică Exerciţiul Conversaţia Texte selectate Anunţuri publicitare Manualul Manualul Observarea sistematică a elevilor Ex. Evaluare Unitatea V.exerciţii de rezumare a unor fragmente de text . Modalităţi de caracterizare 33. Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă 34.exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi a modalităţilor de caracterizare a acestora .143 Chestionare orală Ex. / pag. – 4 mai (11) C1 C2 C3 Lectura Mihail Sadoveanu : Fraţii Jderi Observarea sistematică a elevilor 7-11 mai (12) . Jurnalul: Jurnal de Liviu Rebreanu 38.discuţii referitoare la trăsăturile literaturii de frontieră .exerciţii de povestire orală .discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text . Naraţiunea 29. Călinescu Istoria literaturii române… Tudor Vianu : Arta prozatorilor români 26-30 mar. Descrierea literară. Rolul expresiv al părţilor de vorbire 30.exerciţii de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă . / pag.168 16-20 apr.susţinerea argumentată a unei opinii despre text . Viziune .6/ pag.exerciţii de evidenţiere şi comentare a rolului funcţiilor comunicării . Portretul literar 44. -redactarea unor texte diverse -identificarea temei textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului.susţinerea argumentată a unei opinii despre text .discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text . . .150 19-23 mar. -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului .exerciţii de rezumare a unor texte literare şi nonliterare . .exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi a modalităţilor de caracterizare a acestora .analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului 21-22. Literatura de frontieră : Metropole de Liviu Rebreanu 37. exemple.Personalităţi. (10) C1 C2 C3 . Povestirea orală şi scrisă 23. (7) C1 C2 C3 Analiza stilistică Conversaţia Exerciţiul Observarea sistematică a elevilor Ex. Raportul realitate istorică ficţiune literară 27.exerciţii de argumentare a încadrării într-o specie pe baza trăsăturilor acesteia .identificarea şi ilustrarea trăsăturilor definitorii ale anunţului publicitar .exerciţii de redactare a unor eseuri structurate . Relaţii spaţiale şi temporale 28.exerciţii de evidenţiere a expresivităţii anumitor părţi de vorbire .exprimarea orală a reacţiilor şi opiniilor -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului . Funcţiile actului de comunicare Text-suport: Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu 25.exerciţii de identificare şi ilustrare a trăsăturilor 1 1 1 1 1 Lectura Conversaţia Analiza Exerciţiul Grigore Ureche : Letopiseţul Ţării Moldovei Test sumativ Chestionarea orală Observarea sistematică a elevilor 30 apr.exprimarea în scris a reacţiilor şi opiniilor faţă de textele literare şi nonliterare studiate 2 1 1 Explicaţia Conversaţia Simularea Conversaţia Lectura selectivă Analiza Texte selectate Manualul Observarea sistematică a elevilor Ex.discuţii privind rolul modurilor de expunere . (9) C1 C2 C3 1 1 1 1 Analiza stilistică Conversaţia Exerciţiul Chestionarea orală 23-27 apr. Moduri de expunere.încadrarea personajelor într-o tipologie . Rezumatul 35.exerciţii de evidenţiere a elementelor de ficţiune . / pag. călătorie » 40.identificarea structurilor argumentative din text .redactarea unor texte diverse . . Personajul literar.compararea aspectelor definitorii pentru limbajul personajelor şi al naratorului .exerciţii de utilizare a tehnicilor de argumentare . Temă.încadrarea personajelor într-o tipologie . Eseul : « Aventură.analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului . Viziune despre lume 26. respectând anumite cerinţe . (6) 1 1 1 1 1 1 2 C1 C2 C3 Mihail Sadoveanu : Fraţii Jderi G. Naraţiunea – trăsături Text-suport : Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu 45.identificarea elementelor specifice din structura textelor studiate . Eseul : Marea ca factor spiritual de Nicolae Manolescu 39. Limbajul naratorului – limbajul personajelor 31-32. Temă. modele Text-suport : Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore Ureche 41. Tabloul C1 .151 2-6 apr.

redactarea unor discursuri pe diverse teme 1 1 1 Conversaţia Exerciţiul Explicaţia Manualul Culegeri de corespondenţă Discursuri Ex. Prezentarea unor teme de portofoliu 49.redactarea unor tipuri diferite de scrisori . Descrierea de tip portret 47. modalităţi de organizare şi alcătuire 64.exerciţii de utilizare în comunicarea orală şi scrisă a relaţiilor semantice .discuţii referitoare la evoluţia în timp a modului de a coresponda . Rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise 59.exerciţii de identificare a componentelor structurale .analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului . exemplificare şi utilizare a pluralului . Scrierea cu majusculă 51. / pag.exerciţii de reliefare a temei şi a motivelor poetice . Balada cultă 54.185 14-18 mai (13) Test sumativ . Discutarea lucrării scrise 57. Lucrare scrisă semestrială 56.exerciţii de diferenţiere a tipurilor de discurs .exerciţii de argumentare şi redactare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Descoperirea Conversaţia Exerciţiul Analiza lingvistică Conversaţia Problematiza rea Analiza stilistică Analiza literară Manualul Portofoliul Teste grilă Texte selectate Manualul Chestionare orală Ex. Oră la dispoziţia profesorului descrierii .exerciţii de identificare.comentarea unor secvenţe de text . Folosirea pluralului în locul singularului 50. Relaţii semantice 66-67. Genurile literare. (17) . Evaluare Recapitulare finală 65. în cadrul lucrului pe grupe 1 2 1 Exerciţiul Conversaţia Texte selectate Manualul Opere selectate Observarea sistematică a elevilor 11-15 iun.exerciţii de vocabular . Text-suport : Alexandru refuzând apa de Ştefan Aug.200 4-8 iun. Reflectarea aceleiaşi teme literare în genuri şi specii diferite 68.exerciţii de evidenţiere a convenţiilor stilului epistolar 21-25 mai (14) Exerciţiul Analiza stilistică Manualul Texte selectate Teste grilă Ex. Corespondenţa:Mihai Eminescu Titu Maiorescu 60. (16) 1 1 .Text-suport: Discurs rostit la asociaţia britanică de boli neuro-motorii din Birmingham. Doinaş Structura poetică 52. în octombrie 1987 63.utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării scrise în diverse situaţii de comunicare .argumentarea unor opinii proprii în legătură cu textul .C1 C2 C3 -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului . (15) .utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare .exerciţii de analiză a rolului semnelor de ortografie şi punctuaţie în receptarea textelor literare şi nonliterare .prezentarea produselor rezultate în urma lucrului în echipă . Expresivitatea textului poetic 53. Discursul oratoric.exerciţii de folosire adecvată a semnelor de ortografie şi punctuaţie . Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului.redactarea unor texte diverse . Corespondenţă privată şi oficială 62. / pag.stabilirea planului eseului-paralelă .exerciţii de înţelegere şi operare pe un text poetic .redactarea unor texte . Recapitulare în vederea lucrării scrise semestriale 55.188-189 28 mai – 1 iun.utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării scrise în diverse situaţii de comunicare . Convenţiile stilului epistolar 61.urmărirea temelor studiate în opere aparţinând unor epoci şi autori diferiţi. / pag.utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte . Paralela literară 48.utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare .evidenţierea situaţiilor în care utilizarea majusculei este obligatorie / facultativă . Structura discursului.compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme C1 C1 C2 C3 C1 C2 C3 46. Semnele ortografice şi de punctuaţie 58.argumentarea încadrării unui text într-o specie pe baza trăsăturilor acestuia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful