P. 1
0planificare_ix_ii

0planificare_ix_ii

|Views: 356|Likes:
Published by Anamaria Roman

More info:

Published by: Anamaria Roman on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

Grupul Şcolar « Iordache Golescu » Găeşti Catedra de limba şi literatura română Profesor : Bădoiu Gabriela Anul şcolar 2006

-2007, semestrul al II-lea

Planificarea şi proiectarea lecţiilor de limba şi literatura română Clasa a IX-a Manual Grupul Editorial ART (4 ore/ săptămână)
C.G. Competenţe specifice - compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme - aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului - exprimarea orală a reacţiilor şi opiniilor - utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale în diverse situaţii de comunicare - aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului - redactarea unor texte diverse; -compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris ; -argumentarea unui punct de vedere privind raportul dintre cele două arte -redactarea unor texte diverse ; C1 C2 C3 -identificarea temei textului ; -aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului ; -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului; -argumentarea încadrării Conţinuturi/detalieri Text-suport: Repaosul duminical de I. L. Caragiale 1. Temă, motiv, viziune narativă 2. Construcţia subiectului 3. Moduri de expunere 4. Dialogul. Tipuri. Reguli ale dialogului. 5. Dialogul. Tehnici ale dialogului eficient 6-7. Interviul : Amintiri din ziua a şaptea - de vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino, Tita Chiper 8. Articolul : De la Poiana Ţapului la Skate Park 9. Interviul ; articolul – aplicaţii Literatura şi cinematografia Text-suport : D-ale carnavalului de I.L Caragiale 10. Limbaj literar - limbaj cinematografic 11. Raportul text – imagine 12. Concepte specifice cinematografiei 13. Cronica de film 14. Evaluare Unitatea IV – Aventură, călătorie Text-suport : Balta-Albă de Vasile Alecsandri 15. Temă. Motiv. Viziune despre lume 16. Construcţia subiectului 17. Personajul literar 18. Modurile de expunere 19. Ironia ; autoironia ; comicul 20. Povestirea în ramă Activităţi de învăţare - discuţii referitoare la modul de reflectare a temei în mai multe opere literare - stabilirea ideilor principale - exerciţii de rezumare a unor fragmente de text - exerciţii de identificare a componentelor structurale şi expresive - exerciţii de construire a dialogului - evidenţierea trăsăturilor definitorii ale textului nonficţional - exerciţii de relatare orală a unor experienţe personale; - exerciţii de argumentare a unor puncte de vedere referitoare la textul studiat - exerciţii de redactare a unor texte publicistice ; - vizionarea ecranizării comediei D-ale carnavalului - exerciţii de exprimare orală a reacţiilor şi opiniilor referitoare la modul de transpunere a textului literar în limbaj cinematografic ; - exerciţii de identificare a conceptelor specifice cinematografiei în secvenţe de film - exerciţii de evidenţiere a trăsăturilor specifice cronicii de film; - exerciţii de redactare a unor texte publicistice ; - discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text ; - stabilirea ideilor principale ; - exerciţii de rezumare - exerciţii de identificare şi ilustrare a trăsăturilor personajului şi a modalităţilor da caracterizare a acestuia; - evidenţierea relaţiei autor-narator-personaj; - discuţii privind rolul modurilor de expunere; - exerciţii de selectare şi comentare a secvenţelor ce ilustrează comicul ; Nr. ore 1 1 1 1 1 2 1 1 Metode didactice Lectura Conversaţia Problematiza rea Exerciţiul Lectura Conversaţia Exerciţiul Exerciţiul Vizionare Problematiza rea Conversaţia Exerciţiul Test sumativ Conversaţia Problematiza rea Exerciţiul Lectura selectivă Studiul de caz Exerciţiul Conversaţia V.Alecsandri Proză Chestionare orală Observarea sistematică a elevilor Exerciţii/ pag.136 5-9 mar. (4) Colecţii de interviuri şi articole I.L. Caragiale : Teatru Caseta video Proiect Observarea sistematică a elevilor Mijloace de învăţământ I.L. Caragiale : Momente şi schiţe Manualul Texte selectate Manualul Exerciţii/ pag.97 Ex. 1-3/ pag.113 19-23 feb. (2) Tipuri de evaluare Chestionare orală Ex.3,4/ pag. 95 Data Obs.

C1 C2 C3

12-16 feb. (1)

C1 C2 C3

C1 C2 C3

1 1 1 1 1

26 feb – 2 mar. (3)

1 1 1 1 1 1

C1 C2 C3

V.Alecsandri Proză Manualul

12-16 mar. (5)

Eseul : Marea ca factor spiritual de Nicolae Manolescu 39.150 19-23 mar.168 16-20 apr.exerciţii de identificare şi ilustrare a trăsăturilor 1 1 1 1 1 Lectura Conversaţia Analiza Exerciţiul Grigore Ureche : Letopiseţul Ţării Moldovei Test sumativ Chestionarea orală Observarea sistematică a elevilor 30 apr.exerciţii de evidenţiere şi comentare a rolului funcţiilor comunicării .identificarea şi ilustrarea trăsăturilor definitorii ale anunţului publicitar .6/ pag. (6) 1 1 1 1 1 1 2 C1 C2 C3 Mihail Sadoveanu : Fraţii Jderi G. Funcţiile actului de comunicare Text-suport: Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu 25. Elemente de construcţie a subiectului 43. Motiv 42. Naraţiunea 29.exerciţii de rezumare a unor fragmente de text .exerciţii de argumentare a încadrării într-o specie pe baza trăsăturilor acesteia .analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului .exerciţii de rezumare a unor texte literare şi nonliterare .redactarea unui eseu . modele Text-suport : Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore Ureche 41. respectând anumite cerinţe .discuţii privind rolul modurilor de expunere . .exerciţii de identificare a componentelor structurale şi expresive .evidenţierea elementelor situaţiei de comunicare şi a scopului comunicării.încadrarea personajelor într-o tipologie . (8) 1 1 1 1 C1 C2 C3 Analiza lingvistică Exerciţiul Conversaţia Texte selectate Anunţuri publicitare Manualul Manualul Observarea sistematică a elevilor Ex. (10) C1 C2 C3 . Personajul literar. Tabloul C1 . Evaluare Unitatea V.discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text .susţinerea argumentată a unei opinii despre text .discuţii referitoare la trăsăturile literaturii de frontieră .exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi a modalităţilor de caracterizare a acestora .stabilirea ideilor principale . Călinescu Istoria literaturii române… Tudor Vianu : Arta prozatorilor români 26-30 mar.151 2-6 apr.încadrarea personajelor într-o tipologie . -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului . Jurnalul: Jurnal de Liviu Rebreanu 38. / pag. . . .exerciţii de utilizare a tehnicilor de argumentare .exprimarea în scris a reacţiilor şi opiniilor faţă de textele literare şi nonliterare studiate 2 1 1 Explicaţia Conversaţia Simularea Conversaţia Lectura selectivă Analiza Texte selectate Manualul Observarea sistematică a elevilor Ex. Relaţii spaţiale şi temporale 28. Viziune . Modalităţi de caracterizare 33. Descrierea literară. Rolul expresiv al părţilor de vorbire 30. / pag. Eseul : « Aventură. Anunţul publicitar 36.textului într-o specie literară -utilizarea adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare. (7) C1 C2 C3 Analiza stilistică Conversaţia Exerciţiul Observarea sistematică a elevilor Ex. Naraţiunea – trăsături Text-suport : Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu 45. călătorie » 40.143 Chestionare orală Ex. Povestirea orală şi scrisă 23. (9) C1 C2 C3 1 1 1 1 Analiza stilistică Conversaţia Exerciţiul Chestionarea orală 23-27 apr.exerciţii de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă .discuţii referitoare la trăsăturile literaturii de frontieră . Temă.susţinerea argumentată a unei opinii despre text .exerciţii de evidenţiere a expresivităţii anumitor părţi de vorbire .Personalităţi. Moduri de expunere. Portretul literar 44.exerciţii de redactare a unor eseuri structurate . Componentele actului de comunicare 24.discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text .compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme .identificarea temei textelor propuse pentru studiu .exerciţii de evidenţiere a elementelor de ficţiune .redactarea unor texte diverse . Temă.compararea aspectelor definitorii pentru limbajul personajelor şi al naratorului . Viziune despre lume 26. -redactarea unor texte diverse -identificarea temei textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului. exemple.analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului 21-22. Literatura de frontieră : Metropole de Liviu Rebreanu 37.redactarea unei povestiri. Limbajul naratorului – limbajul personajelor 31-32.identificarea structurilor argumentative din text . – 4 mai (11) C1 C2 C3 Lectura Mihail Sadoveanu : Fraţii Jderi Observarea sistematică a elevilor 7-11 mai (12) . Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă 34.exerciţii de povestire orală . Rezumatul 35.exprimarea orală a reacţiilor şi opiniilor -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului . / pag. Motiv.identificarea elementelor specifice din structura textelor studiate . . . Raportul realitate istorică ficţiune literară 27.exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi a modalităţilor de caracterizare a acestora .

Folosirea pluralului în locul singularului 50. Corespondenţa:Mihai Eminescu Titu Maiorescu 60.Text-suport: Discurs rostit la asociaţia britanică de boli neuro-motorii din Birmingham. Reflectarea aceleiaşi teme literare în genuri şi specii diferite 68.prezentarea produselor rezultate în urma lucrului în echipă . Relaţii semantice 66-67.185 14-18 mai (13) Test sumativ .utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare . Rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise 59.exerciţii de utilizare în comunicarea orală şi scrisă a relaţiilor semantice . în octombrie 1987 63.exerciţii de diferenţiere a tipurilor de discurs . modalităţi de organizare şi alcătuire 64. Expresivitatea textului poetic 53.exerciţii de folosire adecvată a semnelor de ortografie şi punctuaţie .redactarea unor discursuri pe diverse teme 1 1 1 Conversaţia Exerciţiul Explicaţia Manualul Culegeri de corespondenţă Discursuri Ex. Convenţiile stilului epistolar 61.utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării scrise în diverse situaţii de comunicare . Discursul oratoric.exerciţii de înţelegere şi operare pe un text poetic . Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului.evidenţierea situaţiilor în care utilizarea majusculei este obligatorie / facultativă . Prezentarea unor teme de portofoliu 49.compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme C1 C1 C2 C3 C1 C2 C3 46.analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului . exemplificare şi utilizare a pluralului .redactarea unor tipuri diferite de scrisori .exerciţii de analiză a rolului semnelor de ortografie şi punctuaţie în receptarea textelor literare şi nonliterare .redactarea unor texte . Lucrare scrisă semestrială 56. Evaluare Recapitulare finală 65.exerciţii de identificare. Structura discursului.argumentarea unor opinii proprii în legătură cu textul .utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare .stabilirea planului eseului-paralelă .utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării scrise în diverse situaţii de comunicare .exerciţii de argumentare şi redactare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Descoperirea Conversaţia Exerciţiul Analiza lingvistică Conversaţia Problematiza rea Analiza stilistică Analiza literară Manualul Portofoliul Teste grilă Texte selectate Manualul Chestionare orală Ex. Doinaş Structura poetică 52. Oră la dispoziţia profesorului descrierii . / pag. Paralela literară 48. Corespondenţă privată şi oficială 62. Text-suport : Alexandru refuzând apa de Ştefan Aug. Scrierea cu majusculă 51.exerciţii de vocabular .argumentarea încadrării unui text într-o specie pe baza trăsăturilor acestuia .discuţii referitoare la evoluţia în timp a modului de a coresponda .urmărirea temelor studiate în opere aparţinând unor epoci şi autori diferiţi. / pag. (17) . Discutarea lucrării scrise 57. / pag. Recapitulare în vederea lucrării scrise semestriale 55. în cadrul lucrului pe grupe 1 2 1 Exerciţiul Conversaţia Texte selectate Manualul Opere selectate Observarea sistematică a elevilor 11-15 iun. Semnele ortografice şi de punctuaţie 58.utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte . Genurile literare.188-189 28 mai – 1 iun. (15) .exerciţii de identificare a componentelor structurale .exerciţii de evidenţiere a convenţiilor stilului epistolar 21-25 mai (14) Exerciţiul Analiza stilistică Manualul Texte selectate Teste grilă Ex. Descrierea de tip portret 47. Balada cultă 54.exerciţii de reliefare a temei şi a motivelor poetice . (16) 1 1 .redactarea unor texte diverse .comentarea unor secvenţe de text .200 4-8 iun.C1 C2 C3 -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->