P. 1
0planificare_ix_ii

0planificare_ix_ii

|Views: 356|Likes:
Published by Anamaria Roman

More info:

Published by: Anamaria Roman on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

Grupul Şcolar « Iordache Golescu » Găeşti Catedra de limba şi literatura română Profesor : Bădoiu Gabriela Anul şcolar 2006

-2007, semestrul al II-lea

Planificarea şi proiectarea lecţiilor de limba şi literatura română Clasa a IX-a Manual Grupul Editorial ART (4 ore/ săptămână)
C.G. Competenţe specifice - compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme - aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului - exprimarea orală a reacţiilor şi opiniilor - utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale în diverse situaţii de comunicare - aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului - redactarea unor texte diverse; -compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris ; -argumentarea unui punct de vedere privind raportul dintre cele două arte -redactarea unor texte diverse ; C1 C2 C3 -identificarea temei textului ; -aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului ; -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului; -argumentarea încadrării Conţinuturi/detalieri Text-suport: Repaosul duminical de I. L. Caragiale 1. Temă, motiv, viziune narativă 2. Construcţia subiectului 3. Moduri de expunere 4. Dialogul. Tipuri. Reguli ale dialogului. 5. Dialogul. Tehnici ale dialogului eficient 6-7. Interviul : Amintiri din ziua a şaptea - de vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino, Tita Chiper 8. Articolul : De la Poiana Ţapului la Skate Park 9. Interviul ; articolul – aplicaţii Literatura şi cinematografia Text-suport : D-ale carnavalului de I.L Caragiale 10. Limbaj literar - limbaj cinematografic 11. Raportul text – imagine 12. Concepte specifice cinematografiei 13. Cronica de film 14. Evaluare Unitatea IV – Aventură, călătorie Text-suport : Balta-Albă de Vasile Alecsandri 15. Temă. Motiv. Viziune despre lume 16. Construcţia subiectului 17. Personajul literar 18. Modurile de expunere 19. Ironia ; autoironia ; comicul 20. Povestirea în ramă Activităţi de învăţare - discuţii referitoare la modul de reflectare a temei în mai multe opere literare - stabilirea ideilor principale - exerciţii de rezumare a unor fragmente de text - exerciţii de identificare a componentelor structurale şi expresive - exerciţii de construire a dialogului - evidenţierea trăsăturilor definitorii ale textului nonficţional - exerciţii de relatare orală a unor experienţe personale; - exerciţii de argumentare a unor puncte de vedere referitoare la textul studiat - exerciţii de redactare a unor texte publicistice ; - vizionarea ecranizării comediei D-ale carnavalului - exerciţii de exprimare orală a reacţiilor şi opiniilor referitoare la modul de transpunere a textului literar în limbaj cinematografic ; - exerciţii de identificare a conceptelor specifice cinematografiei în secvenţe de film - exerciţii de evidenţiere a trăsăturilor specifice cronicii de film; - exerciţii de redactare a unor texte publicistice ; - discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text ; - stabilirea ideilor principale ; - exerciţii de rezumare - exerciţii de identificare şi ilustrare a trăsăturilor personajului şi a modalităţilor da caracterizare a acestuia; - evidenţierea relaţiei autor-narator-personaj; - discuţii privind rolul modurilor de expunere; - exerciţii de selectare şi comentare a secvenţelor ce ilustrează comicul ; Nr. ore 1 1 1 1 1 2 1 1 Metode didactice Lectura Conversaţia Problematiza rea Exerciţiul Lectura Conversaţia Exerciţiul Exerciţiul Vizionare Problematiza rea Conversaţia Exerciţiul Test sumativ Conversaţia Problematiza rea Exerciţiul Lectura selectivă Studiul de caz Exerciţiul Conversaţia V.Alecsandri Proză Chestionare orală Observarea sistematică a elevilor Exerciţii/ pag.136 5-9 mar. (4) Colecţii de interviuri şi articole I.L. Caragiale : Teatru Caseta video Proiect Observarea sistematică a elevilor Mijloace de învăţământ I.L. Caragiale : Momente şi schiţe Manualul Texte selectate Manualul Exerciţii/ pag.97 Ex. 1-3/ pag.113 19-23 feb. (2) Tipuri de evaluare Chestionare orală Ex.3,4/ pag. 95 Data Obs.

C1 C2 C3

12-16 feb. (1)

C1 C2 C3

C1 C2 C3

1 1 1 1 1

26 feb – 2 mar. (3)

1 1 1 1 1 1

C1 C2 C3

V.Alecsandri Proză Manualul

12-16 mar. (5)

compararea aspectelor definitorii pentru limbajul personajelor şi al naratorului .redactarea unei povestiri.exerciţii de argumentare a încadrării într-o specie pe baza trăsăturilor acesteia . Anunţul publicitar 36. Tabloul C1 . . Elemente de construcţie a subiectului 43.evidenţierea elementelor situaţiei de comunicare şi a scopului comunicării. exemple. (6) 1 1 1 1 1 1 2 C1 C2 C3 Mihail Sadoveanu : Fraţii Jderi G. Eseul : Marea ca factor spiritual de Nicolae Manolescu 39.textului într-o specie literară -utilizarea adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare.identificarea temei textelor propuse pentru studiu . (10) C1 C2 C3 .compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme . modele Text-suport : Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore Ureche 41.exerciţii de identificare a componentelor structurale şi expresive .exerciţii de evidenţiere şi comentare a rolului funcţiilor comunicării . Naraţiunea – trăsături Text-suport : Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu 45.exerciţii de identificare şi ilustrare a trăsăturilor 1 1 1 1 1 Lectura Conversaţia Analiza Exerciţiul Grigore Ureche : Letopiseţul Ţării Moldovei Test sumativ Chestionarea orală Observarea sistematică a elevilor 30 apr. Raportul realitate istorică ficţiune literară 27.exerciţii de evidenţiere a elementelor de ficţiune .susţinerea argumentată a unei opinii despre text . Rezumatul 35.redactarea unui eseu .exerciţii de utilizare a tehnicilor de argumentare . Temă. .discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text .exerciţii de evidenţiere a expresivităţii anumitor părţi de vorbire . . Portretul literar 44.analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului 21-22. (8) 1 1 1 1 C1 C2 C3 Analiza lingvistică Exerciţiul Conversaţia Texte selectate Anunţuri publicitare Manualul Manualul Observarea sistematică a elevilor Ex.exprimarea orală a reacţiilor şi opiniilor -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului .150 19-23 mar. Călinescu Istoria literaturii române… Tudor Vianu : Arta prozatorilor români 26-30 mar. (7) C1 C2 C3 Analiza stilistică Conversaţia Exerciţiul Observarea sistematică a elevilor Ex.discuţii prin care elevii să-şi exprime reacţiile şi opiniile faţă de text . călătorie » 40. Descrierea literară. Rolul expresiv al părţilor de vorbire 30. Componentele actului de comunicare 24.discuţii referitoare la trăsăturile literaturii de frontieră .redactarea unor texte diverse .discuţii privind rolul modurilor de expunere .identificarea elementelor specifice din structura textelor studiate . Jurnalul: Jurnal de Liviu Rebreanu 38.încadrarea personajelor într-o tipologie . / pag.exerciţii de redactare a unor eseuri structurate .exerciţii de rezumare a unor texte literare şi nonliterare .exerciţii de rezumare a unor fragmente de text . (9) C1 C2 C3 1 1 1 1 Analiza stilistică Conversaţia Exerciţiul Chestionarea orală 23-27 apr. / pag.susţinerea argumentată a unei opinii despre text .identificarea structurilor argumentative din text . Moduri de expunere. Evaluare Unitatea V.încadrarea personajelor într-o tipologie . Temă. Literatura de frontieră : Metropole de Liviu Rebreanu 37. Eseul : « Aventură.6/ pag. Modalităţi de caracterizare 33. Limbajul naratorului – limbajul personajelor 31-32. Motiv 42. / pag.discuţii referitoare la trăsăturile literaturii de frontieră .168 16-20 apr. Naraţiunea 29.exprimarea în scris a reacţiilor şi opiniilor faţă de textele literare şi nonliterare studiate 2 1 1 Explicaţia Conversaţia Simularea Conversaţia Lectura selectivă Analiza Texte selectate Manualul Observarea sistematică a elevilor Ex. – 4 mai (11) C1 C2 C3 Lectura Mihail Sadoveanu : Fraţii Jderi Observarea sistematică a elevilor 7-11 mai (12) .151 2-6 apr. Personajul literar. respectând anumite cerinţe . Relaţii spaţiale şi temporale 28.exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi a modalităţilor de caracterizare a acestora . Viziune . -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului . Funcţiile actului de comunicare Text-suport: Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu 25.stabilirea ideilor principale . . Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă 34. Povestirea orală şi scrisă 23. . Motiv.exerciţii de povestire orală .143 Chestionare orală Ex.analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului . Viziune despre lume 26.Personalităţi. -redactarea unor texte diverse -identificarea temei textului -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului.identificarea şi ilustrarea trăsăturilor definitorii ale anunţului publicitar .exerciţii de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă .exerciţii de ilustrare a trăsăturilor personajelor şi a modalităţilor de caracterizare a acestora . .

exerciţii de vocabular .Text-suport: Discurs rostit la asociaţia britanică de boli neuro-motorii din Birmingham.exerciţii de evidenţiere a convenţiilor stilului epistolar 21-25 mai (14) Exerciţiul Analiza stilistică Manualul Texte selectate Teste grilă Ex.exerciţii de utilizare în comunicarea orală şi scrisă a relaţiilor semantice .exerciţii de identificare.C1 C2 C3 -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza textului . modalităţi de organizare şi alcătuire 64.exerciţii de folosire adecvată a semnelor de ortografie şi punctuaţie . (17) . Descrierea de tip portret 47. Oră la dispoziţia profesorului descrierii .argumentarea unor opinii proprii în legătură cu textul . Rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise 59. Corespondenţa:Mihai Eminescu Titu Maiorescu 60.exerciţii de identificare a componentelor structurale . Recapitulare în vederea lucrării scrise semestriale 55. Relaţii semantice 66-67.urmărirea temelor studiate în opere aparţinând unor epoci şi autori diferiţi.utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte .redactarea unor texte .exerciţii de înţelegere şi operare pe un text poetic . Balada cultă 54. / pag. (15) . Genurile literare.exerciţii de argumentare şi redactare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Descoperirea Conversaţia Exerciţiul Analiza lingvistică Conversaţia Problematiza rea Analiza stilistică Analiza literară Manualul Portofoliul Teste grilă Texte selectate Manualul Chestionare orală Ex. (16) 1 1 .compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme C1 C1 C2 C3 C1 C2 C3 46. Text-suport : Alexandru refuzând apa de Ştefan Aug.discuţii referitoare la evoluţia în timp a modului de a coresponda .exerciţii de analiză a rolului semnelor de ortografie şi punctuaţie în receptarea textelor literare şi nonliterare .redactarea unor texte diverse .utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării scrise în diverse situaţii de comunicare . / pag.utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării scrise în diverse situaţii de comunicare . / pag. Doinaş Structura poetică 52.redactarea unor tipuri diferite de scrisori . Scrierea cu majusculă 51.analizarea componentelor structurale şi expresive ale textului . Structura discursului. Lucrare scrisă semestrială 56.utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare .stabilirea planului eseului-paralelă . Prezentarea unor teme de portofoliu 49.comentarea unor secvenţe de text . Semnele ortografice şi de punctuaţie 58. Paralela literară 48. exemplificare şi utilizare a pluralului .exerciţii de diferenţiere a tipurilor de discurs .200 4-8 iun. Reflectarea aceleiaşi teme literare în genuri şi specii diferite 68.188-189 28 mai – 1 iun. Corespondenţă privată şi oficială 62.exerciţii de reliefare a temei şi a motivelor poetice .evidenţierea situaţiilor în care utilizarea majusculei este obligatorie / facultativă .prezentarea produselor rezultate în urma lucrului în echipă . Convenţiile stilului epistolar 61. Discutarea lucrării scrise 57. Folosirea pluralului în locul singularului 50. Discursul oratoric. Expresivitatea textului poetic 53. Evaluare Recapitulare finală 65. Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului.argumentarea încadrării unui text într-o specie pe baza trăsăturilor acestuia .utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare . în octombrie 1987 63. în cadrul lucrului pe grupe 1 2 1 Exerciţiul Conversaţia Texte selectate Manualul Opere selectate Observarea sistematică a elevilor 11-15 iun.redactarea unor discursuri pe diverse teme 1 1 1 Conversaţia Exerciţiul Explicaţia Manualul Culegeri de corespondenţă Discursuri Ex.185 14-18 mai (13) Test sumativ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->