Sunteți pe pagina 1din 71

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Reglementare din 19/09/2006


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 807bis din 26/09/2006

Reglementare tehnic "Cod de proiectare pentru structuri din zidrie", indicativ CR 6-2006

CAPITOLUL 1 PREVEDERI GENERALE 1.1. Domeniul de utilizare i scopul Codului (1) Codul de proiectare pentru structuri din zidrie, indicativ CR 6-2006, se utilizeaz pentru proiectarea cldirilor civile, industriale i agrozootehnice sau ale pr ilor acestora, realizate cu pere i structurali din zidrie cu urmtoarele tipuri de alctuire, definite la 1.3.1.: zidrie simpl/nearmat (ZNA); zidrie confinat (ZC); zidrie confinat i armat n rosturile orizontale (ZC+AR); zidrie cu inim armat (ZIA).

Figura 1.1 Tipuri de alctuire pentru pere i din zidrie (a) Zidrie confinat (b) Zidrie cu inima armat (2) Prevederile Codului se utilizeaz i pentru proiectarea panourilor de zidrie de umplutur asociate cu cadre (ZUC) i a pere ilor nestructurali din zidrie, indiferent de materialul din care este realizat structura cldirilor respective (beton armat sau o el). NOT: Zidria armat vertical i orizontal, executat cu elemente pentru zidrie cu forme speciale i zidria precomprimat, nu fac obiectul prezentului cod. (3) Codul se refer numai la cerin ele privind rezisten a, stabilitatea, rigiditatea i ductilitatea structurilor din zidrie precum i la durabilitatea acestora. Alte cerin e, de exemplu, cele privind izolarea termic i acustic, nu constituie obiectul acestei pr i a Codului. (4) Nivelurile de siguran rezultate din calculul i prevederile constructive n conformitate cu prezentul Cod constituie niveluri minime de calitate n sensul Legii nr. 10/1995. La solicitarea investitorului, proiectantul poate adopta msuri suplimentare pentru ob inerea unor niveluri de asigurare superioare. Se recomand ca aceste msuri s fie adoptate pe baza unei analize de tip "cost-beneficiu" care s in seama de costul total probabil al construc iei pe durata de exploatare prevzut prin tema de proiectare. (5) Prevederile prezentului Cod referitoare la alctuirea de ansamblu i la calculul cldirilor cu structuri din zidrie precum i cele referitoare la detalierea constructiv a pr ilor/elementelor pentru construc ie sunt aplicabile numai pentru structurile curente ale cldirilor civile, industriale i agrozootehnice enumerate la (6). n cazul cldirilor cu alctuiri neuzuale sau care sunt destinate unor func iuni speciale, prevederile Codului au numai caracter orientativ. (6) Acest sistem structural este folosit n mod curent pentru: cldiri etajate cu nl ime pn la P+4E inclusiv: locuin e, alte cldiri cu func iuni similare (hoteluri, moteluri, cmine, internate, cree, etc.), cldiri pentru nv mnt i ocrotirea snt ii, alte tipuri de cldiri social-culturale care nu necesit spa ii libere mari i care au func iuni n general fixe (care nu sunt susceptibile de a suferi transformri majore n timpul exploatrii); cldiri tip "hal/sal" cu deschideri i nl imi moderate (de regul, cu deschideri maxime de 9.00-15.00 m i nl imi de 6.00-8.00 m) pentru sli de gimnastic, ateliere, depozite, cldiri agrozootehnice, etc. (7) Prevederile privind execu ia lucrrilor sunt tratate n msura n care este necesar s se indice calitatea materialelor i a produselor pentru construc ii i nivelul calit ii execu iei pe antier, cerute pentru respectarea ipotezelor avute n vedere la

1 of 71

2/8/2007 10:32 AM

proiectare. (8) Prevederile Codului se aplic numai structurilor realizate cu elemente pentru zidrie i/sau cu mortare, din ar sau din import, care ndeplinesc urmtoarele dou condi ii: sunt conforme cu normele europene asimilate ca norme na ionale (SR EN) sau cu alte norme din Romnia privitoare la condi iile de calitate i/sau la caracteristicile mecanice (inclusiv cerin ele de durabilitate); satisfac cerin ele specifice pentru zidriile din zonele seismice date n prezentul Cod i n Codul P100-1/2006. NOT. Condi iile de calitate i caracteristicile respective se refer la elemente i/sau mortare considerate individual precum i la zidriile executate cu acestea. (9) n cazul structurilor executate cu elemente pentru zidrie i/sau cu mortare, fabricate n ar sau din import, care nu satisfac una dintre cerin ele de la pct. (8), prevederile Codului au caracter orientativ i vor putea fi aplicate pe baza prescrip iilor tehnice specifice (conform celor specificate n H.G. nr. 622/2004), prin care vor fi stabilite domeniile i condi iile tehnice de folosire pentru produsele respective n Romnia. (10) Condi iile de calitate i/sau caracteristicile mecanice ale materialelor componente i ale zidriilor realizate cu acestea, pentru care sunt aplicabile prevederile prezentului Cod, pot fi stabilite pe baza urmtoarelor categorii de informa ii: informa ii existente n baza de date na ional; date din agrementele tehnice eliberate de autorit ile competente din Romnia; ncercri efectuate n cazul unui proiect concret; informa ii existente ntr-o baz de date din strintate pentru produse similare. NOTE: 1 n cazul datelor stabilite prin ncercri, efectuate n cadrul unui proiect sau existente ntr-o baz de date din strintate, este necesar cunoaterea i validarea metodologiei de testare i de interpretare a rezultatelor. 2 n cazul elementelor pentru zidrie, prin produse similare se n eleg, de exemplu, elemente avnd aceleai valori ale dimensiunilor, volumului de goluri, grosimii pere ilor interiori i exteriori ai blocurilor cu goluri verticale, aceiai profila ie a rosturilor verticale (n cazul elementelor cu mbinri tip "nut i feder"), etc. i care sunt puse n oper, de regul, n condi ii de calitate similare cu nivelul mediu al manoperei din Romnia. (11) n lipsa datelor fundamentate tiin ific, ob inute din una dintre sursele men ionate la (10), pentru proiectarea cldirilor cu structuri din zidrie, alctuite cu materiale care satisfac cele dou condi ii de la (8), se vor folosi valorile caracteristicilor mecanice ale materialelor componente i ale zidriei stabilite prin prezentul Cod. 1.2. Rela ia cu alte norme (1) Codul trateaz cerin ele speciale relative la proiectarea seismic a cldirilor cu structuri din zidrie n corelare cu prevederile Capitolului 8 din Codul de proiectare seismic P100-1/2006 (n trimiterile respective nu se mai men ioneaz i numrul capitolului). n cazurile n care se fac referin e la alte capitole din Codul P100-1/2006, numrul capitolului respectiv este men ionat n mod explicit n text. (2) n cazul cldirilor situate pe terenuri de fundare dificile, prevederile Codului vor fi completate cu cele ale reglementrilor specifice privitoare la alctuirea de ansamblu, la dimensionarea i la detalierea constructiv a cldirilor din zidrie i a elementelor acestora. (3) Prezentul Cod nu con ine prevederi referitoare la rezisten a la foc a structurilor din zidrie. Aceste prevederi vor face obiectul unui volum separat. 1.3. Defini ii principale 1.3.1. Tipuri de zidrii Zidrie simpl/nearmat (ZNA): zidrie care nu con ine suficient armtur pentru a putea fi considerat zidrie armat - cum sunt zidria confinat, zidria confinat i armat n rosturile orizontale, zidria cu inim armat. Zidrie confinat (ZC): zidrie prevzut cu elemente pentru confinare de beton armat pe direc ie vertical (stlpiori) i orizontal (centuri). Zidrie confinat i armat n rosturile orizontale (ZC+AR): zidrie confinat la care, n rosturile orizontale, sunt prevzute armturi n cantit i suficiente, din o el sau din alte materiale cu rezisten semnificativ la ntindere, n scopul creterii rezisten ei la for tietoare i a ductilit ii peretelui. Zidrie cu inim armat (ZIA): perete alctuit din dou ziduri paralele avnd spa iul dintre ele umplut cu beton armat sau cu mortar-beton (grout) armat, cu sau fr legturi mecanice ntre straturi i la care cele trei componente conlucreaz pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitri. NOT: Pentru pere ii din zidrie confinat, zidrie confinat i armat n rosturile orizontale i zidrie cu inim armat, conlucrarea zidriei i betonului armat, se ob ine prin turnarea elementelor de beton armat dup executarea zidriei. 1.3.2. Mortare Defini ii conform concep iei (document normativ de referin SR EN 998-2004): - mortar performant pentru zidrie: mortar a crui compozi ie i metod de ob inere este aleas de productor n vederea ob inerii caracteristicilor specificate (concept de performan ); - mortar de re et pentru zidrie: mortar produs conform propor iilor predeterminate, ale crui caracteristici rezultate sunt n func ie de propor iile stabilite ale constituen ilor (concept de re eta). Defini ii conform caracteristicilor i utilizrii (document normativ de referin SR EN 998-2004): - mortar pentru zidrie pentru utilizare general (G): mortar pentru zidrie fr caracteristici speciale; - mortar pentru zidrie pentru straturi sub iri (T): mortar performant pentru zidrie cu dimensiunea maxim a agregatelor mai mic sau egal cu o valoare indicat; - mortar uor pentru zidrie (L): mortar performant pentru zidrie cu densitatea n stare uscat mai mic sau egal cu o valoare indicat. NOT: Prevederile prezentului Cod nu se refer la mortarul pentru rosturi sub iri (T), care necesit prelucrarea (rectificarea) fe ei de pozare a elementelor pentru zidrie i nici la mortarul de zidrie uor (L). Folosirea acestora se va face numai pe baza unor reglementri speciale (Normativ/Agrement tehnic/SR EN) elaborate i aprobate conform legisla iei din Romnia. Mortar-beton (grout): amestec de ciment, nisip, pietri monogranular - de dimensiunea unui bob de mazre - i ap. Amestecul se realizeaz cu o consisten redus - tasare de circa 20-25 cm pe conul etalon de 30 cm nl ime.

2 of 71

2/8/2007 10:32 AM

1.3.3. Elemente pentru zidrie Element pentru zidrie clasa I: element pentru zidrie pentru care probabilitatea de a nu atinge rezisten a la compresiune declarat este <= 5%. Element pentru zidrie clasa II: element pentru zidrie care nu ndeplinete nivelul de ncredere al elementelor pentru zidrie clasa I. 1.3.4. Pere i din zidrie Perete structural: perete destinat s reziste for elor verticale i orizontale care ac ioneaz, n principal, n planul su. Perete de rigidizare: perete dispus perpendicular pe un alt perete, cu care conlucreaz la preluarea for elor verticale i orizontale i contribuie la asigurarea stabilit ii acestuia; n cazul cldirilor cu planee care descarc pe o singur direc ie, pere ii paraleli cu direc ia elementului, care nu sunt ncrca i direct cu for e verticale, dar care preiau for ele orizontale care ac ioneaz n planul lor, sunt defini i i ca pere i de contravntuire (a se vedea 5.1.2.1.). Perete nestructural: perete care nu face parte din structura principal a construc iei; peretele de acest tip poate fi suprimat, fr s prejudicieze integritatea restului structurii, dar numai n urma unei expertize tehnice de specialitate. Perete de umplutur: perete care nu face parte din structura principal dar care, n anumite condi ii (detaliate n Codul P100-1/2006), contribuie la rigiditatea lateral a construc iei i la disiparea energiei seismice; suprimarea n timpul exploatrii cldirii sau crearea de goluri de ui/ferestre ntr-un perete de acest tip poate fi fcut numai pe baza unui proiect de specialitate, a unei justificri prin calcul i cu msuri constructive adecvate. 1.4. Nota ii, unit i de msur n Sistemul Interna ional (I) 1.4.1. Nota ii Simbolurile specifice, dependente de material, utilizate n acest Cod pentru structuri din zidrie sunt: a1 - distan a de la captul peretelui pn la cea mai apropiat extremitate a reazemului care transmite for a vertical -> 6.6.2.3.(1); a(g) - valoarea de proiectare a accelera iei seismice a terenului -> 5.1.1.(2); a(s) - aria armturii/unitatea de lungime din stratul median al zidriei cu inim armat -> 6.6.3.4(5); A - aria sec iunii transversale a unui element -> 6.6.2.1.(1); A(asc) - aria armturii din stlpiorul comprimat -> 6.6.4.3.(4); A(b) - aria pe care se aplic for a concentrat -> 6.6.2.3.(1); A(bc) - aria betonului comprimat dintr-un stlpior -> 6.6.3.3.(6); A(ef) - aria peretelui efectiv ncrcat cu for a concentrat -> 6.6.2.3.(1); A(pl) - aria planeului unui etaj -> 5.2.1.(2) A(S) - aria de armtur ntins din stlpiori -> 6.6.3.3.(7); A(SW) - aria armturilor din rosturile orizontale pentru preluarea for ei tietoare -> 6.6.4.4.(2); A(zc) - aria zonei comprimate la compresiune excentric pentru un perete de ZNA -> 6.6.3.2.(2); A(z,net) - aria net total a pere ilor din zidrie pe una din direc iile principale ale cldirii -> 5.2.1.(2) b(activ) - l imea activ a tlpii unui element compus (L,T,I) -> 6.3.1.(3); C - clasa de rezisten la compresiune a betonului -> 3.3.1.(4); d(i) [i=1,2] - excentricitatea de aplicare a ncrcrilor din planee pe un perete -> 6.2.2.2.1.(3); d(pilastru) - distan a ntre axele pilatrilor de rigidizare -> 6.6.2.1.3.(4); d(r) - deplasarea relativ de nivel a cldirii -> 6.8.2.(1); d(RG) - distan a ntre centrul de greutate al planeului (G) i centrul de rigiditate (R) -> 6.5.2.(1); e(a) - excentricitatea accidental a for elor verticale -> 6.2.2.2.2.(1); e(hi) - excentricitatea la partea superioar/inferioar a peretelui, dat de ncrcrile perpendiculare pe perete -> 6.6.2.1.1.(1); e(i) - excentricitatea de calcul n raport cu planul peretelui -> 6.6.2.1.1.(1); e(i0) - excentricitatea datorat ncrcrilor verticale aplicate peste nivelul de calcul al unui perete -> 6.2.2.2.1.(3); e(mk) - excentricitatea final la 2/3 din nl imea peretelui -> 6.6.2.1.2.(1); e(hm) - excentricitatea la 2/3 din nl imea peretelui, dat de ncrcrile perpendiculare pe perete -> 6.6.2.1.2.(1); e(k) - excentricitatea datorat curgerii lente -> 6.6.2.1.2.(1); E(b) - modulul de elasticitate longitudinal al betonului -> 4.1.2.2.1.(6); E(z) - modulul de elasticitate longitudinal secant de scurt durat al zidriei -> 4.1.2.2.1.(1); EZC(ZIA) - modulul de elasticitate longitudinal al zidriei confinate/zidriei cu inim armat -> 4.1.2.2.1. (6); E(z,ld) - modulul de elasticitate longitudinal de lung durat al zidriei -> 4.1.2.2.1.(1); f(b) - rezisten a unitar la compresiune standardizat a elementelor pentru zidrie normal pe fa a rostului orizontal -> 3.1.3.1.1.(2); f(bh) - rezisten a unitar la compresiune standardizat a elementelor pentru zidrie paralel cu fa a rostului orizontal, n planul peretelui -> 3.1.3.1.1.(6); f(bo) - rezisten a unitar de aderen a armturii -> 4.1.1.4.(1); f(bok) - rezisten a unitar caracteristic de aderen a armturii -> 4.1.1.4.(2); f(cd) - rezisten a de proiectare la compresiune a betonului -> 6.6.3.3.(5) f(cd)* - valoarea de baz a rezisten ei de proiectare la compresiune a betonului 6.6.3.3.(5) f(ck) - rezisten a unitar caracteristic la compresiune a betonului -> 3.3.1.(4); f(d) - rezisten a unitar de proiectare la compresiune a zidriei -> 4.1.1.1.2(1); f(k) - rezisten a unitar caracteristic la compresiune a zidriei -> 4.1.1.1.1.(1); f(m) - rezisten a unitar medie la compresiune a mortarului -> 3.2.3.1.(1); f(mbk) - rezisten a unitar caracteristic la compresiune a mortar-betonului (groutului) din stratul median al pere ilor din zidrie cu inim armat -> 3.3.2.(3); f(med) - rezisten a unitar medie la compresiune a elementelor pentru zidrie, normal pe fa a rostului orizontal -> 4.1.1.1.1.(7); f(vd) - rezisten a unitar de proiectare la forfecare a zidriei -> 4.1.1.2.2.(1); f(vd0) - rezisten a unitar de proiectare la forfecare sub efort de compresiune nul a zidriei -> 6.6.5.(5); f(vk) - rezisten a unitar caracteristic la forfecare a zidriei -> 4.1.1.2.1.(3); f(vk0) - rezisten a unitar caracteristic la forfecare sub efort de compresiune nul a zidriei -> 3.2.3.2.(2); f(x1) - rezisten a unitar la ncovoiere a zidriei dup un plan de rupere paralel cu rosturile orizontale -> 4.1.1.3.(1);

3 of 71

2/8/2007 10:32 AM

f(x2) - rezisten a unitar la ncovoiere a zidriei dup un plan de rupere perpendicular pe rosturile orizontale -> 4.1.1.3.(1); f(xd1) - rezisten a unitar de proiectare a zidriei la ncovoiere paralel cu rosturile orizontale -> 4.1.1.3.2.(1); f(xd2) - rezisten a unitar de proiectare a zidriei la ncovoiere perpendicular pe rosturile orizontale -> 4.1.1.3.2 (1); f(xk1) - rezisten a unitar caracteristic a zidriei la ncovoiere paralel cu rosturile orizontale -> 4.1.1.3.1.(1).; f(xk2) - rezisten a unitar caracteristic a zidriei la ncovoiere perpendicular pe rosturile orizontale -> 4.1.1.3.1.(1); f(yd) - rezisten a unitar de proiectare a armturii din stlpiori/stratul median al ZIA -> 6.6.3.3.(7); f(ysd) - rezisten a unitar de proiectare a armturilor din rosturile orizontale ale zidriei -> 6.6.4.4.(2); f(zd)* - valoarea de referin a rezisten ei unitare de proiectare a zidriei -> 2.4.2.3.(1) f(zk) - valoarea caracteristic a rezisten ei unitare a zidriei -> 2.4.2.3.(1) f(delta) - coeficient de corec ie pentru rezisten a unitar caracteristic la compresiune a zidriei -> 4.1.1.1.1.(8); F(b) - for a tietoare de baz din ac iunea seismic pentru o cldire -> 6.3.2.1.(2); F(Ed)[zu] - for a axial din diagonala comprimat a panoului de umplutur corespunztoare ac iunii seismice de proiectare -> 6.8.1.1.(4); F(i) - reac iunea orizontal, dat de for a S(niv) n sec iunea de reazem a planeului pe peretele "i" -> 6.5.2.(2); F(p) - for a tietoare de baz din ac iunea seismic pentru o construc ie de mici dimensiuni (proeminen ) amplasat peste ultimul nivel al unei cldirii -> 6.3.2.1.(2); F(Rd)[zu] - rezisten a de proiectarea a panoului de umplutur -> 6.6.5.(1); F(Rd1)[zu] - rezisten a de rupere prin lunecare din for tietoare n rosturile orizontale a panoului de zidrie de umplutur -> 6.6.5.(1); F(Rd2)[zu] - rezisten a de rupere la strivire a diagonalei comprimate a panoului de zidrie de umplutur -> 6.6.5.(1); F(Rd3)[zu] - rezisten a de rupere prin fisurare n lungul diagonalei comprimate a panoului de umplutur -> 6.6.5.(1); G(z) - modulul de elasticitate transversal al zidriei simple -> 4.1.2.2.2.(1); G(ZC)(ZIA) - modulul de elasticitate transversal al zidriei confinate/zidriei cu inim armat -> 4.1.2.2.2.(2); h - nl imea liber a peretelui -> 6.3.1.(3); h(ef) - nl imea efectiv a peretelui -> 6.6.2.(1); h(gol) - nl imea golului din zidrie -> 5.2.5(6); h(et) - nl imea etajului -> 5.2.6.(3); h(p) - nl imea panoului de zidrie de umplutur -> 6.6.5.(5); h(tot) - nl imea total a peretelui structural -> 6.3.1.(3); H(o) - nl imea peretelui de la baz pn la nivelul la care se aplic for a concentrat -> 6.6.2.3.(1); I(b) - momentul de iner ie al sec iunii de beton a elementelor pentru confinare -> 4.1.2.2.1.(6); I(i) - momentul de iner ie al sec iunii ideale a peretelui -> 6.3.2.2.(5) I(st) - valoarea medie a momentelor de iner ie ale stlpilor care mrginesc panoul de zidrie de umplutur -> 6.6.5.(5); I(z) - momentul de iner ie al sec iunii de zidrie confinat -> 4.1.2.2.1.(6); K - constant referitoare la rezisten a caracteristic la compresiune a zidriei -> 4.1.1.1.1.(2); l(c) - lungimea zonei comprimate a peretelui pentru calculul rezisten ei la for tietoare -> 6.6.4.2.(1); l(min) - l imea minim a spaletului de zidrie la o sec iune compus -> 5.2.5.(6); l(p) - lungimea panoului de zidrie de umplutur -> 6.6.5.(5); l(s) - distan a ntre centrele de greutate ale stlpiorilor de la extremitatea unui perete de zidrie -> 6.6.3.3.(7); l(w) - lungimea sec iunii orizontale a unui perete -> 6.6.2.1.3.(6); L - dimensiunea cldirii perpendicular pe direc ia for ei seismice de proiectare -> 5.1.3.(2); L(c) - deschiderea unei console de beton ncastrat n zidrie -> 5.3.3.(3); L(ef) - lungimea efectiv de preluare a for ei concentrate -> 6.6.2.3.(1); L(v,et) - for a de lunecare vertical ntre inima i talpa unui perete compus -> 6.3.2.2.(5); m - masa total a cldirii supus ac iunii seismice -> 6.3.2.1.(2); m(b) - coeficientul condi iilor de lucru pentru betonul/mortar-betonul din stratul median al ZIA -> 3.3.3.(3) m(p) - masa construc iei de mici dimensiuni (proeminen ) aflat peste ultimul nivel al unei cldirii -> 6.3.2.1.(2); m(z) - coeficientul condi iilor de lucru pentru zidrie -> 2.4.2.3.(3); M** - rezisten a medie la compresiune a mortarului (marca mortarului) - n N/mm2 -> 3.2.2.(1); M(Exd1) - valoarea de proiectare a momentului ncovoietor n plan paralel cu rosturile orizontale din ncrcri seismice -> 6.8.1.2.(2); M(Exd2) - valoarea de proiectare a momentului ncovoietor n plan perpendicular pe rosturile orizontale din ncrcri seismice -> 6.8.1.2.(2); M(hi) - momentul ncovoietor la nivelul planeului, dat de ncrcarea orizontal uniform distribuit p(h) -> 6.4.2.(4); M(hm) - momentul ncovoietor la mijlocul nl imii peretelui dat de ncrcarea orizontal uniform distribuit p(h) -> 6.4.2.(4); M(inf) - momentul ncovoietor n sec iunea de la baza etajului pentru care se calculeaz lunecarea vertical -> 6.3.2.2.(5); M(Rd) - rezisten a de proiectare la ncovoiere n planul peretelui -> 6.6.1.1.(6); M(Rd)[As] - rezisten a de proiectare la ncovoiere corespunztoare armturilor din stlpiori -> 6.6.3.3.(4); M(Rd)[zna,i] - rezisten a de proiectare la ncovoiere cu for axial a sec iunii ideale de zidrie nearmat -> 6.6.3.3.(4); M(Rxd1) - rezisten a de proiectare la ncovoiere a peretelui n plan paralel cu rosturile orizontale -> 6.6.1.1.(6); M(Rxd2) - rezisten a de proiectare la ncovoiere a peretelui n plan perpendicular pe rosturile orizontale -> 6.6.1.1.(6); M(Sd) - valoarea de proiectare a momentului ncovoietor n planul peretelui, din ncrcri neseismice -> 6.6.3.2.(1); M(Sxd1) - valoarea de proiectare a momentului ncovoietor n plan paralel cu rosturile orizontale din ncrcri neseismice -> 6.4.2.(1); M(Sxd2) - valoarea de proiectare a momentului ncovoietor n plan perpendicular pe rosturile orizontale din ncrcri neseismice -> 6.4.2.(1); MX1-MX5 clase de expunere la condi iile de mediu -> 4.3.2.1.(3); n(ech) - factor de echivalen ntre zidrie i beton -> 6.3.2.2.(5); n(niv) - numrul de niveluri peste sec iunea de ncastrare a pere ilor structurali -> 5.1.3.(3); N(Ed) - valoarea de proiectare a for ei axiale n gruparea de ncrcri care include for ele seismice -> 6.6.3.3.(1); N(Rd) - rezisten a de proiectare la for axial -> 6.6.1.1.(6);

4 of 71

2/8/2007 10:32 AM

N(Rd)[l] - rezisten a de proiectare la for axial pe unitatea de lungime a peretelui dreptunghiular -> 6.6.2.1.(2); N(Sd) - valoarea de proiectare a for ei axiale -> 6.6.3.2.(1); p(h) - ncrcarea orizontal uniform distribuit perpendicular pe o fie de perete -> 6.4.2.(4); p(max/min) - valorile extreme ale for ei orizontale care ac ioneaz la nivelul unui planeu -> 6.5.2.(1); p% - densitatea pere ilor structurali -> 5.1.5.2.(1); q - factorul de comportare conform P100-1/2006 -> 6.3.2.1.(4); s - distan a pe vertical ntre armturile din rosturile orizontale ale zidriei (A(SW)) -> 6.6.4.4.(2); S(i) - momentul static al sec iunii ideale a tlpii unui perete compus -> 6.3.2.2.(5); S(niv) - for a seismic de proiectare aplicat la nivelul unui planeu -> 6.5.2.(1); t - grosimea peretelui de zidrie -> 5.2.5.(6); t(calc) - grosimea de calcul a peretelui rigidizat cu pilatri din zidrie -> 6.6.2.1.3.(5); t(e) - grosimea pere ilor exteriori ai elementelor pentru zidrie cu goluri verticale -> 3.1.2.2.(4) t(f) - grosimea unei tlpi a peretelui cu sec iune compus (I,T,L) -> 6.3.1.(2); t(i) - grosimea pere ilor interiori ai elementelor pentru zidrie cu goluri verticale -> 3.1.2.2.(4); t(L) - grosimea peretelui n sec iunea n care se calculeaz rezisten a la lunecare vertical -> 6.6.4.6.(1); t(m) - grosimea stratului median al peretelui din zidrie armat -> 6.6.3.4.(3); t(p) - grosimea panoului de zidrie de umplutur -> 6.6.5.(5); t(pilastru) - grosimea unui pilastru de rigidizare -> 6.6.2.1.3.(4); t(z) - grosimea total a straturilor exterioare de zidrie la ZIA -> 6.6.3.4.(3); T - clasa de consisten a betonului -> 3.3.2.(7); V(Ed) - valoarea de proiectare a for ei tietoare determinat prin calculul structurii n domeniul elastic liniar pentru combina ia de ncrcri care include ac iunea seismic -> 6.8.1.1.(2); V(Lhd) - capacitatea de rezisten la for de lunecare vertical n pere ii cu sec iuni compuse-> 6.6.1.1. (6); V(R) - capacitatea de rezisten la for tietoare a cldirii pe direc ia de calcul -> 6.5.2.(2); V(Rd) - rezisten a de proiectare la for tietoare -> 6.6.1.1.(6); V(Rda) - rezisten a de proiectare la for tietoare a armturilor orizontale din stratul median al peretelui de ZIA -> 6.6.4.5.(1); V(Rdb) - rezisten a de proiectare la for tietoare a stratului median de beton sau mortar-beton (grout) al peretelui de ZIA -> 6.6.4.5.(1); V(Rdi) - capacitatea de rezisten la for tietoare a unui montant al peretelui "i" -> 6.5.2.(2); V(Rdz) - rezisten a de proiectare la for tietoare a zidriei peretelui cu inim armat -> 6.6.4.5.(1); V(Rd1) - rezisten a de proiectare la for tietoare a panoului de zidrie confinat -> 6.6.4.3.(1); V(Rd2) - rezisten a de proiectare la forfecare a armturii din stlpiorul comprimat -> 6.6.4.3.(1); V(Rd3) - rezisten a de proiectare a armturilor din rosturile orizontale ale zidriei -> 6.6.4.4.(2); V(Sd) - for a tietoare de proiectare -> 6.8.1.1.(1); W(w) - modulul de rezisten a peretelui -> 6.6.6.(3); x - adncimea zonei comprimate la ncovoiere cu for axial rezultat din ipoteza sec iunilor plane -> 6.6.3.3.(1); x(conv) - adncimea conven ional a blocului eforturilor de compresiune la ncovoiere cu for axial pentru ZIA -> 6.6.3.4.(1); x(max) - adncimea maxim a zonei comprimate la ncovoiere cu for axial pentru zidria confinat -> 6.6.3.3.(5); x(Rd) - adncimea zonei comprimate la ncovoiere cu for axial pentru peretele dreptunghiular din ZNA -> 6.6.3.2.(3); y(G) - distan a de la centrul de greutate pn la fa a cea mai comprimat a unui perete din ZNA -> 6.6.3.2.(5); y(SC) - distan a de la fibra cea mai comprimat la limita smburelui central a unui perete din ZNA -> 6.6.3.2.(5) y(zc) - distan a de la centrul al peretelui pn la centrul de greutate al zonei comprimate a sec iunii ideale de zidrie -> 6.6.3.2.(2); alfa - coeficient pentru calculul for ei de rupere prin lunecare n rost pentru panourile de zidrie de umplutur -> 6.6.5.(1); alfa(ts) - coeficientul de dilatare termic al o elului -> 3.4.(7); alfa(tz) - coeficientul de dilatare termic al zidriei -> 4.2.(3); alfa(u)/alfa(1) - coeficientul de suprarezisten al structurilor din zidrie -> 6.3.2.1.(5); beta - coeficient de majorare pentru ncrcrile concentrate -> 6.6.2.3.(1) gamma(mt) - coeficient par ial de siguran la ntindere pentru betonul/mortar-betonul din stratul median al ZIA -> 3.3.3.(3) gamma(mc) - coeficient par ial de siguran la compresiune pentru betonul/mortar-betonul din stratul median al ZIA -> 3.3.3.(3) gamma(M) - coeficient par ial de siguran pentru material -> 2.4.2.3(1); gamma(S) - coeficient par ial de siguran pentru o el -> 3.4.(6); delta - coeficient de corec ie n func ie de dimensiuni pentru rezisten a standardizat la compresiune a elementelor pentru zidrie -> 3.1.3.1.1.(3); DELTA(M) - varia ia momentului ncovoietor ntr-un perete pe nl imea etajului -> 6.3.2.2.(5); epsilon(c) - deforma ia specific n beton -> 6.6.3.3.(2); epsilon(m) - deforma ia specific n zidrie -> 6.6.3.3.(2); epsilon(us) - deforma ia specific ultim n armtur -> 6.6.3.3.(3); epsilon(ub) - deforma ia specific ultim a betonului -> 6.6.3.1.(1); epsilon(uz) - deforma ia specific ultim a zidriei -> 4.1.2.1.(3); ro - raportul ntre ariile n plan ale golurilor de ui i ferestre i ariile plinurilor de zidrie -> 5.2.5.(3); ro(n) - factorul de reducere a nl imii efective pentru peretele rigidizat pe contur (unde n = 2, 3 sau 4) -> 6.6.2.1.3.(6); ro(w) - factorul de amplificare pentru grosimea peretelui rigidizat cu pilatri de zidrie -> 6.6.2.1.3.(5); sigma(d) - efortul unitar normal de compresiune determinat considernd ncrcarea vertical uniform distribuit pe toat lungimea peretelui -> 4.1.1.2.1.(3); PSI(1) - coeficient pentru calculul valorilor frecvente ale ac iunilor variabile -> 2.4.1.(6) PSI(2) - coeficient pentru calculul valorilor cvasipermanente ale ac iunilor variabile -> 2.4.1.(6) - diametrul armturii; (I) - factor de reducere datorit zvelte ii peretelui la partea superioar i la baza peretelui -> 6.6.2.1.(1); (m) - factor de reducere datorit zvelte ei peretelui la 2/3 din nl imea peretelui -> 6.6.2.1.(1); (infinit) - coeficient final de curgere lent -> 4.1.2.2.1.(7).

5 of 71

2/8/2007 10:32 AM

theta - unghiul cu orizontala al panoului de zidrie de umplutur -> 6.6.5.(5) NOT: Trimiterile "->" se refer la primul paragraf din text n care este folosit nota ia respectiv. 1.4.2. Unit i de msur (1) n prezentul Cod se utilizeaz unit ile din Sistemul Interna ional (SI), - ISO 1000. (2) Pentru calcule sunt recomandate urmtoarele unit i: Eforturi i ncrcri: kN, kN/m, kN/m2 Masa: kg, t Masa specific (densitate): kg/m3, t/m3 Greutate specific: kN/m3 Eforturi unitare i rezisten e: N/mm2 (MPa), kN/m2 (kPa) Momente (ncovoietoare, de torsiune, etc.): kNm Accelera ii: m/s2 1.4.3. Echivalen a nota iilor din Cod (1.4.1.) cu cele din normativul de referin STAS 10107/0-90 f(yd) - rezisten a unitar de proiectare a armturii din stlpiorul comprimat => R(a) f(yk) - rezisten a unitar caracteristic de curgere a armturii => R(ak) f(ysd) - rezisten a unitar de proiectare a armturilor din rosturile orizontale ale zidriei => R(a) f(cd)* - rezisten a unitar de proiectare la compresiune a betonului => R(c)* (valoarea de baz) f(ck) - rezisten a unitar caracteristic la compresiune a betonului => R(ck) 1.4.4. Lista tabelelor
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tab. 3.1a Tab. 3.1b Tab. 3.1c Tab. 3.2. Tab. 4.1. Tab. 4.2a Tab. 4.2b Tab. 4.3. Tab. 4.4a Factorul de transformare delta Factorul de transformare delta i valori f(b) pentru elemente de argil ars i de beton obinuit i uor produse curent n Romnia Factorul de transformare delta i valori f(b) pentru elemente de beton celular autoclavizat produse curent n Romnia Rezisten e minime ale mortarelor pentru zidrie Valorile coeficientului K pentru zidrie cu elemente fabricate n Romnia i mortar pentru utilizare general (G) Rezisten a unitar caracteristic la compresiune (f(k) n N/mm 2) a zidriilor cu crmizi pline din argil ars 240x115x63 mm Rezisten a unitar caracteristic la compresiune (f(k) n N/mm 2) a zidriilor cu blocuri din BCA fabricate n Romnia Rezisten a unitar caracteristic ini ial la forfecare a zidriei (f(vk0)) n N/mm 2 Rezisten a unitar caracteristic la forfecare n rost orizontal f(vk) a zidriei cu elemente pentru zidrie de argil ars din grupa 1 Rezisten a unitar caracteristic la forfecare n rost orizontal f(vk) a zidriei cu elemente pentru zidrie de argil ars din grupa 2 Rezisten a unitar caracteristic la forfecare n rost orizontal f(vk) a zidriei cu elemente pentru zidrie din beton celular autoclavizat Rezisten e unitare caracteristice la ncovoiere perpendicular pe planul zidriei Rezisten a unitar caracteristic de aderen a armturilor n betonul de confinare (N/mm 2) Rezisten a unitar caracteristic de aderen a armturilor n mortar sau n betonul din ZIA (N/mm 2) Valorile modulului de elasticitate secant de scurt durat al zidriei (E(z)) Valorile principalelor propriet i fizice ale zidriei Clasificarea cldirilor cu pere i structurali din zidrie n grupe de regularitate Valorile coeficientului (m) Coeficientul de majorare a grosimii peretelui rigidizat cu pilatri din zidrie Coeficien ii ro(n) pentru determinarea nl imii efective a pere ilor din zidrie Articolul 3.1.3.1.1. 3.1.3.1.1. 3.1.3.1.1. 3.2.3.1. 4.1.1.1.1 4.1.1.1.1. 4.1.1.1.1. 4.1.1.2.1. 4.1.1.2.1. 4.1.1.2.1. 4.1.1.2.1. 4.1.1.3.1. 4.1.1.4. 4.1.1.4. 4.1.2.2.1. 4.2. 5.1.3. 6.6.2.1.2. 6.6.2.1.3. 6.6.2.1.3

10. Tab. 4.4b 11. Tab. 4.4c 12. Tab. 4.5. 13. Tab. 4.6. 14. Tab. 4.7. 15. Tab. 4.8. 16. Tab. 4.9. 17. Tab. 5.1. 18. Tab. 6.1. 19. Tab. 6.2. 20. Tab. 6.3.

1.4.5. Lista figurilor


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Fig. 1.1 Fig. 4.1. Fig. 4.2. Fig. 4.3. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. 5.1. 5.2. 5.3 5.4 5.5. Tipuri de alctuire pentru pere i din zidrie Alctuirea zidriei Ruperea zidriei prin ncovoiere perpendicular pe planul peretelui Rela ia efort unitar-deforma ie specific (delta-epsilon) pentru zidria solicitat la compresiune axial Condi ii de regularitate structural n plan Condi ii de regularitate structural n eleva ie Structuri cu pere i dei (sistem fagure) Structuri cu pere i rari (sistem celular) Pozi ionarea stlpiorilor din beton armat la structuri din zidrie confinat Articolul 1.1. 4.1.1.1.1. 4.1.1.3 4.1.2.1. 5.1.3. 5.1.3. 5.2.1.1. 5.2.1.2. 5.2.4.

6 of 71

2/8/2007 10:32 AM

10. Fig. 5.6. 11. Fig. 5.7. 12. Fig. 5.8. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig.

21. Fig. 22. Fig. 23. Fig. 24. Fig. 25. Fig. 26. Fig. 27. Fig. 28. Fig. 29. Fig. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig.

37. Fig. 38. Fig. 39. Fig. 40. Fig. 41. Fig.

Dispunerea alternant a golurilor din pere ii de zidrie Dispunerea n plan a golurilor n pere ii de zidrie Modularea pere ilor de zidrie n raport cu dimensiunile elementelor pentru zidrie 5.9. Pozi ionarea golurilor de mari dimensiuni n planee 5.10. Pere i suplimentari la subsol n cazul cldirilor cu pere i rari 6.1. ncrcri verticale pe pere ii structurali date de planee 6.2. ncrcri verticale concentrate pe pere ii structurali 6.3. ncrcri verticale excentrice pe pere ii structurali 6.4. Excentricit i provenite din alctuirea structurii 6.5. Dimensiunile tlpilor active 6.6. Modele de calcul la for e perpendiculare pe plan pentru pere ii cu goluri 6.7. Model simplificat de calcul pentru ncrcri perpendiculare pe planul peretelui la cldiri etajate 6.8. Calculul eforturilor sec ionate de proiectare n planee din ncrcri orizontale 6.9. Rigidizarea unui perete cu pere i transversali 6.10. Rigidizarea pere ilor cu pilatri din zidrie 6.1 1. Calculul rezisten ei de proiectare la ncovoiere cu for axial pentru zidria nearmat 6.12. Calculul rezisten ei de proiectare la ncovoiere cu for axial pentru zidria confinat 6.13. Deforma ii specifice ultime la pere i din zidrie confinat 6.14. Rezisten a de proiectare la ncovoiere cu for axial pentru zidria cu inim armat 6.15. Rezisten a de proiectare a armturilor din rosturile orizontale ale zidriei 6.16. Rezisten a de proiectare a panourilor de zidrie de umplutur 7.1. Continuitatea armturilor din centuri 7.2. ntreruperea centurilor la casa scrii 7.3. Armarea centurilor slbite prin li uri 7.4. Armarea zidriei la intersec ii de pere i 7.5. Armturi pentru centuri i stlpiori n socluri de beton simplu 7.6. Armturi pentru centuri i stlpiori n pere i de subsol din beton simplu 7.7. Msuri constructive pentru parape i din zidrie 7.8. Centuri i stlpiori intermediari la pere i nestructurali 7.9. Asigurarea stabilit ii pere ilor nestructurali cu nl imea mai mic dect cea a etajului 7.10. Asigurarea stabilit ii courilor din zidrie 7.11. Asigurarea stabilit ii elementelor majore din zidrie de la fa ade (frontoane, timpane, calcane)

5.2.5. 5.2.5. 5.2.5. 5.3.2. 5.4.3.

1.5. Reglementri tehnice conexe 1. CRO-2005 - Cod de proiectare. Bazele proiectrii structurilor n construc ii 2. P100-1/2006 - Cod de proiectare seismic. Partea I: Prevederi de proiectare pentru cldiri 3. CR1-1-3-2005 - Cod de proiectare. Evaluarea ac iunii zpezii asupra construc iilor 4. NP-082-04 - Cod de proiectare. Bazele proiectrii i ac iuni asupra construc iilor. Ac iunea vntului 5. CR2-1-1.1 - Cod de proiectare a construc iilor cu pere i structurali de beton armat 6. NP 007-97 - Cod de proiectare pentru structuri n cadre din beton armat 7. NP001-2000 - Cod de proiectare i execu ie pentru construc ii fundate pe pmnturi cu umflri i contrac ii mari 8. ST 009-2005 - Specifica ie tehnic privind cerin e i criterii de performan pentru produse din o el utilizate ca armturi n structuri din beton 9. NE 012-99 - Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat. Partea A: Beton i beton minat. 10. NP 019-1997 - Ghid pentru calculul la stri limit a elementelor structurale din lemn 11. NP 005-2003 - Normativ privind proiectarea construc iilor din lemn 12. NP 112-2004 - Normativ privind proiectarea i executarea lucrrilor de funda ii directe la construc ii 13. P7-2000 - Normativ privind fundarea construc iilor pe pmnturi sensibile la umezire (proiectare, execu ie, exploatare) 14. C 17-82 - Instruc iuni tehnice privind compozi ia i prepararea mortarelor de zidrie i tencuial 15. NP-028-1978 - Norme tehnice provizorii privind stabilirea distan elor ntre rosturile de dilatare la proiectarea construc iilor 1.6. Documente normative de referin (1) Documentele normative date n cele ce urmeaz con in prevederi care, prin intermediul referin elor din text, devin prevederi ale prezentului Cod. (2) Pentru documentele normative men ionate fr dat se aplic prevederile edi iilor n vigoare comunicate de MTCT. 1. STAS 10101/1-78 - Ac iuni n construc ii. Greut i tehnice i ncrcri permanente. 2. STAS 10101/2-75 - Ac iuni n construc ii. ncrcri datorite procesului de exploatare. 3. STAS 10101/2A1-87 - Ac iuni n construc ii. ncrcri tehnologice din exploatare pentru construc ii civile, industriale i agrozootehnice. 4. STAS 10101/23-75 - Ac iuni n construc ii. ncrcri date de temperatura exterioar. 5. STAS 10101/23A-78 - Ac iuni n construc ii. ncrcri date de temperatura exterioar n construc ii civile i industriale. 6. STAS 10107/0-90 - Calculul i alctuirea elementelor structurale din beton, beton armat i beton precomprimat. 7. STAS 10107/1-90 - Planee din beton armat i beton precomprimat. Prescrip ii generale de proiectare. 8. STAS 10107/2-92 - Planee curente din plci i grinzi din beton armat i beton precomprimat. Prescrip ii de calcul i alctuire. 9. STAS 10107/3-90 - Planee cu nervuri dese din beton armat i beton precomprimat. Prescrip ii de proiectare. 10. STAS 10107/4-90 - Planee casetate din beton armat. Prescrip ii de proiectare. 11. SR EN 1991-1-1 - Eurocod 1 Ac iuni asupra construc iilor. Partea 1-1: Ac iuni generale. Greut i specifice, greut i proprii,

7 of 71

2/8/2007 10:32 AM

ncrcri utile pentru cldiri. 12. SR EN 1991 - pr. NA - Eurocod 1 Ac iuni asupra construc iilor. Partea 1-1: Ac iuni generale. Greut i specifice, greut i proprii, ncrcri utile pentru cldiri. Anexa na ional. - serii de standarde europene 13. SR EN 771-1 - Elemente pentru zidrie de argil ars. 14. SR EN 771-2 - Elemente pentru zidrie de silico-calcar. 15. SR EN 771-3 - Elemente pentru zidrie din beton. 16. SR EN 771-4 - Elemente pentru zidrie de beton celular autoclavizat. 17. SR EN 771-5 - Elemente pentru zidrie din piatr artificial. 18. SR EN 771-6 - Elemente pentru zidrie din piatr natural. 19. SR EN 772-1 - Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 1: Determinarea rezisten ei la compresiune. 20. SR EN 772-3 - Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 3: Determinarea prin cntrire hidrostatic a volumului net i a procentului de goluri al elementelor pentru zidrie din argil ars. 21. SR EN 772-5 - Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 5: Determinarea con inutului de sruri solubile active al elementelor pentru zidrie din argil ars. 22. SR EN 772-7 - Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 7: Determinarea absorb iei de ap prin fierbere pentru ruperea capilarit ii elementelor pentru zidrie din argil ars. 23. SR EN 772-11 - Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 11: Determinarea absorb iei de ap datorit ac iunii capilare a elementelor pentru zidrie de beton cu agregate, piatr artificial i natural i viteza ini ial de absorb ie a apei a elementelor pentru zidrie din argil. 24. SR EN 772-13 - Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 13: Determinarea densit ii aparente i absolute n stare uscat a elementelor pentru zidrie (cu excep ia pietrei naturale). 25. SR EN 772-16 - Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 16: Determinare dimensiuni. 26. SR EN 772-19 - Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 19: Determinarea dilatrii la umiditate a elementelor ceramice cu goluri orizontale mari pentru zidrie de argil. 27. SR EN 998-1 - Specifica ie a mortarelor pentru zidrie. Partea 1: Mortare pentru tencuire i gletuire. 28. SR EN 998-2 - Specifica ie a mortarelor pentru zidrie. Partea 2: Mortare pentru zidrie. 29. SR EN 1015-1 - Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie - Partea 1: Determinarea distribu iei granulometrice (analiza prin cernere). 30. SR EN 1015-2 - Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie - Partea 2: Luarea probelor de mortar din grmad i pregtire ncercri. 31. SR EN 1015-7 - Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie - Partea 7: Determinarea cantit ii de aer din mortarul proaspt. 32. SR EN 1015-9 - Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie - Partea 9: Determinarea duratei de lucrabilitate i timpului de corec ie a mortarului proaspt 33. SR EN 1015-10 - Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie - Partea 10: Determinarea densit ii aparente a mortarului ntrit. 34. SR EN 1015-11 - Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie - Partea 11: Determinarea rezisten ei la ncovoiere a mortarului ntrit. 35. SR EN 1015-17 - Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie - Partea 17: Determinarea con inutului de sruri solubile din mortarele proaspete. 36. SR EN 1015-18 - Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie - Partea 18: Determinarea coeficientului de absorb ie a apei datorat ac iunii capilare a mortarelor ntrite. 37. SR EN 1052-1 - Metode de ncercare a zidriei. Partea 1: Determinarea rezisten ei la compresiune. 38. SR EN 1052-2 - Metode de ncercare a zidriei. Partea 2: Determinarea rezisten ei la ncovoiere. 39. SR EN 1052-3 - Metode de ncercare a zidriei. Partea 3: Determinarea rezisten ei ini iale la forfecare. 40. SR EN 1052-4 - Metode de ncercare a zidriei. Partea 4: Determinarea rezisten ei la forfecare innd seama de umiditatea inclus. 41. SR EN 1745 - Zidrie i elemente pentru zidrie - Metode pentru determinarea valorilor termice de calcul. 42. SR EN 13501-1 Clasificarea produselor pentru construc ii n func ie de comportarea la foc - Partea I: Clasificarea n func ie de rezultatele ncercrilor de reac ie la foc. 43. ETAG 003-1998 - Guidelines for european technical approval for internal partition kits for use as non-loadbering walls. EOTA, Brussels, 1998. 44. SR EN 1996-1-1 - Eurocod 6. Proiectarea structurilor din zidrie. Partea 1-1. Reguli generale pentru structuri de zidrie armate sau nearmate. CAPITOLUL 2 BAZELE PROIECTRII CONSTRUC IILOR DIN ZIDRIE 2.1. Cerin e fundamentale (1) Proiectarea cldirilor din zidrie va urmri satisfacerea tuturor cerin elor (obiectivelor) investitorilor i ale societ ii, n condi iile specifice de mediu natural i construit ale amplasamentului, pe toat durata de exploatare prevzut prin tema de proiectare i n limitele unui efort tehnic i economic rezonabil pentru categoria de importan a cldirii. (2) n condi iile naturale specifice teritoriului Romniei, cerin a de "rezisten i stabilitate" pentru cldirile cu structura din zidrie este condi ionat, n principal, de ac iunea seismic. Din acest motiv, prezentul Cod completeaz Capitolul 8 "Prevederi specifice pentru construc ii de zidrie" din Codul de proiectare seismic P100-1/2006, cu prevederi mai detaliate necesare pentru proiectare. (3) Codul se refer la proiectarea cldirilor noi din zidrie. Pn la apari ia Codului P100-3 "Cod de evaluare i proiectare a lucrrilor de consolidare la cldiri existente vulnerabile seismic", prevederile prezentului Cod pot fi utilizate pentru lucrrile de interven ie asupra cldirilor existente numai ca document cu caracter informativ. (4) Proiectarea cldirilor din zidrie, pentru cerin a de "rezisten i stabilitate" se va face n conformitate cu principiile i regulile generale date n Codul CRO-2005. (5) Cerin ele de baz din Codul CRO-2005 se consider satisfcute pentru cldirile din zidrie proiectate conform prezentului

8 of 71

2/8/2007 10:32 AM

Cod, dac: calculul la stri limit se face conform principiilor din Codul CRO-2005; clasificarea, gruparea i valorile ac iunilor sunt cele date n documentele men ionate la 2.4.1.; se folosesc principiile i regulile de aplicare date n acest Cod. 2.1.1. Reliabilitate (siguran a structural, siguran a n exploatare i durabilitatea) Reliabilitatea cerut pentru cldirile din zidrie se ob ine prin: adoptarea unei concep ii de proiectare de ansamblu favorabil din punct de vedere al optimizrii rspunsului seismic; dimensionarea subansamblurilor/elementelor structurii folosind modele i metode de calcul ct mai apropiate de comportarea real probabil a acestora; proiectarea i execu ia acestora cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Cod i a reglementrilor conexe men ionate la paragraful 1.5. 2.1.2. Proiectarea duratei de exploatare i durabilitatea (1) Durata de exploatare a construc iei va fi specificat n conformitate cu prevederile Codului CRO-2005. (2) Prevederile referitoare la durabilitate sunt cuprinse n paragraful 4.3 ale Codului. 2.2. Condi ii tehnice asociate cerin ei de "rezisten i stabilitate" 2.2.1. Mecanismul favorabil de disipare a energiei seismice (1) n cazul cldirilor din zidrie, mecanismul favorabil de disipare a energiei seismice la cutremure severe const n dirijarea zonelor de dezvoltare a deforma iilor inelastice n zona de la baza montan ilor (peste sec iunea de "ncastrare" definit conform 6.3.1.(2)). (2) Obiectivul de la (1) se realizeaz, n principal, prin urmtoarele msuri: momentele ncovoietoare capabile vor fi superioare, n toate sec iunile, valorii momentului corespunztor plastificrii din sec iunea de ncastrare (conform Codului P100-1/2006); capacitatea de rezisten la for tietoare a pere ilor structurali va fi superioar, n toate sec iunile, for ei tietoare asociat capacit ii de rezisten la compresiune excentric; prevederea msurilor pentru asigurarea ductilit ii locale a pere ilor. (3) Se recomand ca, pe fiecare direc ie principal, pere ii structurali s aib capacit i de rezisten apropiate astfel nct cerin ele de ductilitate ale pere ilor s fie aproximativ aceleai. (4) n cazul pere ilor cupla i cu rigle de cuplare executate integral din beton armat se poate accepta formarea articula iilor plastice n rigle dac: cedarea din ncovoiere a riglei precede: - cedarea montantului prin compresiune excentric; - cedarea riglei prin for tietoare; cedarea riglei din for tietoare precede cedarea reazemului riglei (montantului) prin zdrobirea local a zidriei; spale ii i montan ii dintre goluri satisfac condi iile de la (2). (5) Deoarece implic cerin e de ductilitate deosebit de mari, nu se vor proiecta cldiri pentru care, n cazul cutremurului de proiectare, definit conform Codului P100-1/2006, mecanismele de disipare a energiei conduc la dezvoltarea deforma iilor inelastice n montan ii dintre ferestre la parter; Aceste elemente vor fi proiectate pentru a rmne n domeniul elastic de comportare. 2.2.2. Condi ia de rezisten Condi ia de rezisten este satisfcut dac n toate elementele structurii, n sec iunile cele mai solicitate, capacitatea de rezisten determinat conform 6.4 este mai mare sau cel pu in egal cu eforturile sec ionate de proiectare, pentru toate gruprile de ncrcri stabilite conform Codului CRO-2005. 2.2.3. Condi ia de stabilitate. (1) Stabilitatea de ansamblu a cldirilor din zidrie este asigurat dac: n cazul cldirilor amplasate pe terenuri n pant, masivul de pmnt pe care este rezemat cldirea nu prezint risc de alunecare; nu exist pericol de rsturnare a cldirii datorit for elor orizontale; rigiditatea spa ial a cldirii este asigurat prin msurile prevzute la 5.1.2. (2) Stabilitatea local a pere ilor este asigurat dac: pere ii sunt rigidiza i conform prevederilor de la 6.6.2.1.3.; eforturile unitare de compresiune n pere ii structurali sunt limitate innd seama de efectele flambajului i excentricit ilor de aplicare a ncrcrilor conform prevederilor de la 6.6.2. 2.2.4. Condi ia de rigiditate Cldirile din zidrie vor avea rigiditate suficient astfel nct: deforma iile inelastice ale elementelor structurale, sub ac iunea cutremurului de proiectare pentru ULS, s rmn n limite acceptabile (avariile rezultate s fie reparabile n condi ii tehnice i economice acceptabile); s fie satisfcut cerin a de limitare a degradrilor corespunztor cutremurului de proiectare pentru SLS; s se evite pericolul de ciocnire cu cldirile/tronsoanele alturate. 2.2.5. Condi ia de ductilitate Condi ia de ductilitate se refer, n principal, la: asigurarea unei capacit i suficiente de rotire plastic n sec iunile plastic poten iale, fr reducerea semnificativ a capacit ii de rezisten ; reducerea, prin dimensionare i detaliere constructiv, a probabilit ii de producere a ruperilor cu caracter fragil (ruperea n scar din for tietoare, de exemplu). 2.3. Principiile proiectrii la stri limit ultime pentru cldiri din zidrie (1) Principiile proiectrii la stri limit se aplic att pentru elementele din zidrie ct i pentru elementele/subansamblurile/pr ile cldirii executate din alte materiale (beton, o el, lemn). Pentru aceste materiale, proiectarea se va face conform reglementrilor corespunztoare n vigoare n Romnia. (2) Starea limit ultim (ULS) i starea limit de serviciu (SLS) vor fi luate n considerare pentru toate componentele, inclusiv pentru elementele auxiliare (buiandrugi, ancore, elemente de planeu, etc.). (3) Siguran a structural va fi verificat pentru toate situa iile de proiectare specifice, inclusiv cele corespunztoare diferitelor etape ale procesului de execu ie (elemente auxiliare ce sprijin pe zidria nenrmat/nentrit, mpingerea betonului turnat n

9 of 71

2/8/2007 10:32 AM

elementele adiacente zidriei, etc.). 2.4. Variabile de baz 2.4.1. Ac iuni (1) Clasificarea i gruparea ac iunilor agen ilor mecanici pentru proiectarea cldirilor din zidrie se vor lua conform Codului CRO-2005. (2) Evaluarea ncrcrilor permanente se va face lund ca document normativ de referin STAS 10101/1. (3) Valorile normate ale ncrcrilor de exploatare (utile) pentru construc iile civile, industriale i agrozootehnice, se vor stabili lund ca document normativul de referin STAS 10101/2A1-87 (inclusiv ac iunea dinamic, variantele de ncrcare i reducerea ncrcrilor pe planee). (4) Pere ii de compartimentare nestructurali din zidrie vor fi verifica i pentru cea mai defavorabil dintre urmtoarele ncrcri: ncrcare orizontal, liniar i uniform distribuit de 0.5 kN/m aplicat la o nl ime de 0.9 m de la cota pardoselii (n spa iile unde este posibil prezen a unui numr mare de persoane); greutatea unor obiecte de mobilier sau obiecte sanitare suspendate (n absen a unor reglementri na ionale pentru acest tip de ncrcri, verificarea rezisten ei i rigidit ii pere ilor nestructurali se va face pentru ncrcrile date n Agrementul European 003/1998). (5) Parape ii din zidrie de la balcoane, logii sau dintre spa iile interioare denivelate i aticele teraselor accesibile publicului vor fi verificate pentru ncrcrile orizontale i verticale date n documentul normativ de referin STAS 10101/2A1-87. (6) Coeficien ii pentru calculul valorilor frecvente (PSI1Q) i a valorilor cvasipermanente (PSI2Q) ale ac iunilor variabile (Q) se vor lua conform prevederilor din Codul CRO-2005. (7) Condi iile seismice ale amplasamentului vor fi stabilite conform Codului P100-1/2006. (8) ncrcrile de proiectare din ac iunea vntului vor fi stabilite conform Codului NP-082-04. (9) ncrcrile de proiectare din ac iunea zpezii vor fi stabilite conform Codului CR1-1-3-2005. (10) Valorile de proiectare pentru deforma iile specifice din curgere lent i contrac ie la elementele din beton armat care fac parte din cldirile de zidrie se vor lua din documentul normativ de referin STAS 10107/0-90, anexa E. (11) Valorile de proiectare pentru deforma iile de lung durat ale zidriei se vor lua conform 4.1.2.2.1.(7) i tabelului 4.10 din prezentul Cod. (12) Pentru strile limit de serviciu (SLS), deforma iile impuse vor fi introduse ca valori estimate (medii statistice). 2.4.2. Caracteristicile fizice i mecanice ale materialelor i produselor 2.4.2.1. Propriet ile materialelor i produselor (1) Valorile propriet ilor fizice i mecanice ale materialelor i produselor de construc ii i ale datele lor geometrice folosite la proiectare vor fi stabilite conform 1.1. (10) i (11). (2) Pentru proiectarea cldirilor din zidrie conform prevederilor prezentului Cod, sunt necesare valorile urmtoarelor propriet i mecanice de rezisten i deformabilitate ale zidriei: valorile rezisten elor unitare de rupere (stabilite conf. 2.4.2.2.); valorile deforma iilor specifice corespunztoare rezisten elor unitare de rupere; legea constitutiv delta-epsilon (efort unitar - deforma ie specific). 2.4.2.2. Valorile caracteristice ale rezisten elor materialelor (1) Valorile caracteristice ale rezisten elor materialelor vor fi stabilite din datele ob inute conform 1.1.(10). (2) Pentru zidriile care satisfac cerin ele de la 1.1. (8) determinarea rezisten elor caracteristice se va face pe baza documentelor de referin din seria SR EN 1052. n cazul zidriilor men ionate la 1.1.(9) valorile caracteristice ale rezisten elor vor fi stabilite prin agrementele tehnice respective, pe baza datelor declarate de productor n condi iile precizate la 1.1.(10). (3) Valorile caracteristice ale modulilor de elasticitate i ale propriet ilor reologice ale zidriei reprezint valori medii statistice. Aceste valori se vor ob ine i se vor declara pe baza informa iilor ob inute conform 1.1.(10) (4) Valorile caracteristice ale rezisten elor celorlalte materiale (beton, o el, lemn) vor fi luate conform reglementrilor specifice valabile n Romnia. 2.4.2.3. Valori de proiectare ale propriet ilor mecanice ale zidriei (1) Valorile "de referin " ale rezisten elor unitare de proiectare ale zidriei (f(zd))*, pentru toate tipurile de solicitri, se ob in prin mpr irea valorilor caracteristice respective (f(zk)) la un coeficient par ial de siguran pentru material gamma(M) >= 0, stabilit n mod diferen iat n func ie de: starea limit la care se face verificarea; calitatea elementelor pentru zidrie i a mortarului; calitatea execu iei.
(f(zd))* = f(zk)/gamma(M) (2.1)

(2) Valorile coeficientului de siguran gamma(M) se vor lua conform art. 2.4.2.3.1. (pentru ULS) i conform art. 2.4.2.3.2. (pentru SLS). (3) Valorile rezisten elor unitare de proiectare ale zidriei (f(zd)), pentru toate tipurile de solicitri, se ob in din valorile "de referin " (f(zd))* corectate cu un coeficient al condi iilor de lucru "mz" care are n vedere: starea limit n raport cu care se face dimensionarea/verificarea; particularit ile strii de solicitare a elementului; necesitatea de a compensa unele simplificri ale metodelor de calcul.
f(zd) = m(z) f(zd)* (2.2)

(4) Valorile coeficien ilor condi iilor de lucru m(z) se vor lua conform art. 4.1.1.1.3. (5) Valorile de proiectare ale modulilor de elasticitate i ale propriet ilor reologice ale zidriei se ob in din valorile caracteristice respective prin multiplicare cu un coeficient subunitar. 2.4.2.3.1. Valori de proiectare ale rezisten elor zidriei pentru starea limit ultim (ULS) (1) Pentru calculul la starea limit ultim (ULS), cu ncrcrile din gruparea fundamental i din gruparea special, n cazul

10 of 71

2/8/2007 10:32 AM

zidriilor cu elemente pentru zidrie din clasa I i mortar de uz general pentru zidrie (G) - mortar performant sau de re et -, n condi ii de control normal, valoarea de referin a coeficientului par ial de siguran pentru zidrie se va lua gamma(M) = 2.2. (2) Pentru calculul la starea limit ultim (ULS), cu efectele ncrcrilor din toate gruprile stabilite conform Codului CR0-2005, n cazul zidriilor alctuite cu elemente pentru zidrie clasa II i/sau cu mortare preparate la antier, pentru care nu sunt satisfcute toate cerin ele din documentul normativ de referin SR EN 998-2: 2004 dar sunt satisfcute cerin ele din normativul de referin C17-82, n condi ii de control normal, valoarea de referin a coeficientului par ial de siguran pentru zidrie se va lua gamma(M) = 2.5. NOT: Definirea claselor de elemente pentru zidrie este dat la art. 1.3.3. (3) Sunt considerate condi ii de control normal al execu iei dac: lucrrile sunt supravegheate, n mod permanent, de un responsabil tehnic cu execu ia atestat conform legii; proiectantul urmrete/controleaz, n mod ritmic, desfurarea lucrrilor; responsabilul tehnic al beneficiarului verific, n mod permanent, calitatea materialelor i modul de punere n oper; se efectueaz toate verificrile preliminare i n etape intermediare lund ca referen ial reglementrile n vigoare: C56-86, NE 012-99, etc. (4) Pentru calculul la starea limit ultim (ULS), cu efectele ncrcrilor din toate gruprile stabilite n Codul CR0-2005, pentru zidriile alctuite din orice clas de elemente pentru zidrie i/sau de mortare, n condi ii de control redus, valoarea de referin a coeficientului par ial de siguran pentru zidrie se va lua gamma(M) = 3.0. (5) Sunt considerate condi ii de control redus al execu iei dac: lucrrile nu sunt supravegheate, n mod permanent, de un responsabil tehnic cu execu ia atestat conform legii; proiectantul nu controleaz dect rar sau foarte rar execu ia lucrrilor; reprezentantul tehnic al beneficiarului nu verific sistematic calitatea materialelor i modul de punere n oper; nu se efectueaz verificri preliminare i n etape intermediare (cu excep ia fazelor determinante) lund ca documente normative de referin : C56-86, NE 012-99, etc. (6) Pentru cldirile din zidrie care fac obiectul prezentului Cod, proiectantul, executantul i investitorul vor asigura toate condi iile necesare pentru efectuarea activit ilor de control normal astfel nct nivelul de siguran realizat la execu ie s fie cel proiectat (care rezult prin utilizarea coeficien ilor gamma(M) = 2.2 i/sau gamma(M) = 2.5). (7) Controlul redus va fi luat n considerare la proiectare (prin utilizarea coeficientului gamma(M) = 3.0), numai la cererea special a investitorului, consemnat n tema de proiectare, i numai n condi iile acceptate prin Codul P100-1/2006. (8) Valorile coeficien ilor par iali de siguran gamma(M) i ale coeficien ilor condi iilor de lucru m pentru celelalte materiale (beton, o el, lemn) se vor lua conform prevederilor din reglementrile specifice n vigoare. 2.4.2.3.2. Valori de proiectare ale rezisten elor zidriei pentru starea limit de serviciu (SLS) (1) Valorile de proiectare de referin ale rezisten elor zidriei pentru starea limit de serviciu (SLS) se iau egale cu valorile caracteristice respective (coeficientul par ial de siguran gamma(M) = 1.0) cu excep ia cazurilor n care n Codul P100-1/2006 cap. 8 sunt date alte prevederi. (2) n cazurile n care, n articolele referitoare la starea limit de serviciu (SLS), se dau reguli simplificate de proiectare (alctuire), nu este necesar verificarea prin calcul a satisfacerii cerin elor respective pentru combina iile de ncrcri specifice acestei stri limit. CAPITOLUL 3 MATERIALE 3.1. Elemente pentru zidrie 3.1.1. Tipuri de elemente pentru zidrie (1) Pentru executarea zidriilor se pot utiliza orice elemente pentru zidrie corespunztoare normelor europene asimilate n Romnia (SR EN): elemente pentru zidrie ceramice - document normativ de referin SR EN 771-1; elemente pentru zidrie din silico-calcar - document normativ de referin SR EN 771-2; elemente pentru zidrie din beton (cu agregate obinuite sau uoare) document normativ de referin SR EN 771-3; elemente pentru zidrie din beton celular autoclavizat - document normativ de referin SR EN 771-4; elemente pentru zidrie din piatr artificial - document normativ de referin SR EN 771-5; elemente pentru zidrie din piatr cioplit document normativ de referin SR EN 771-6; Deasemeni pot fi folosite elemente pentru zidrie din sticl (crmizi presate din sticl cu goluri) fabricate avnd la baza documentul normativ de referin STAS 10690-89. (2) Elementele pentru zidrie produse n mod curent n Romnia se ncadreaz n standardele de referin men ionate la (1) dup cum urmeaz: crmizi ceramice pline (document normativ de referin SR EN 771-1): * elemente HD: element de argil ars cu densitate aparent, n stare uscat, mare > 1000 Kg/m3, utilizat pentru zidrii neprotejate i protejate (exemplu: 240x115x63 mm); crmizi i blocuri ceramice cu goluri verticale (document normativ de referin SR EN 771-1): * elemente HD: element de argil ars cu densitate aparent, n stare uscat, mare > 1000 Kg/m3, utilizat pentru zidrii neprotejate i protejate (exemple: 240x115x88, 240x115x138, 290x140x88, 290x140x138, 290x240x138, 290x240x188, 365x180x138); * elemente LD: element de argil ars cu densitate aparent, n stare uscat, mic <= 1000 Kg/m3, utilizat pentru zidrii protejate; elemente pentru zidrie din beton cu agregate obinuite (document normativ de referin C14/1-94) (exemplu: 240x290x138); elemente pentru zidrie din beton cu agregate uoare (document normativ de referin SR EN 771-3 Elemente pentru zidrie din beton cu agregate uoare); elemente pentru zidrie din beton celular autoclavizat (document normativ de referin SR EN 771-4 Elemente pentru zidrie din beton autoclavizat);

11 of 71

2/8/2007 10:32 AM

(exemple: 240x300x600, 200x240x600, 150x300x600 elemente pentru zidrie din piatr natural cioplit prelucrat (document normativ de referin SR EN 771-6 Elemente pentru zidrie din piatr natural). (3) Alte tipuri de elemente produse n Romnia i elementele pentru zidrie din import se pot utiliza numai n condi iile prevzute la 1.1.(9) i (10). (4) Domeniile i condi iile de utilizare specifice, pentru fiecare dintre categoriile de elemente de la paragrafele (1)-(3), sunt stabilite prin prezentul Cod, i prin Codul P100-1/2006. 3.1.2. Gruparea elementelor pentru zidrie 3.1.2.1. Gruparea n func ie de nivelul de ncredere al propriet ilor mecanice Elementele pentru zidrie se clasific n dou clase, n func ie de probabilitatea de nerealizare a rezisten ei la compresiune specificat de productor, conform condi iilor specificate la 1.3.3. NOTE: 1. Productorul va declara rezisten a la compresiune a elementelor pentru zidrie. Valoarea declarat va fi egal sau mai mare dect rezisten a specificat innd seama de exactitatea ncercrii i de varia iile procesului de produc ie. 2. Pentru definirea rezisten ei la compresiune a se vedea 3.1.3.1.1. 3.1.2.2. Gruparea n func ie de caracteristicile geometrice (1) Elementele pentru zidrie se grupeaz n func ie de valorile urmtorilor parametri geometrici: volumul golurilor (% din volumul brut); volumul fiecrui gol (% din volumul brut); grosimea minim a pere ilor interiori i exteriori (mm); grosimea cumulat a pere ilor interiori i exteriori pe fiecare direc ie (% din dimensiunea elementului pe direc ia respectiv), lund ca document normativ de referin EN 1996-1-1-1 (EC6). NOT: Grosimea cumulat este grosimea pere ilor interiori i exteriori, msurat orizontal, transversal elementului, la unghiuri drepte pe fa a peretelui. n cazul golurilor conice sau a celor celulare, se utilizeaz valoarea medie a grosimii pere ilor interiori i exteriori. Verificarea trebuie considerat ca un test de calitate i necesit a fi repetat numai n cazul unor schimbri esen iale la proiectarea dimensiunilor elementelor pentru zidrie. (2) Gruparea elementelor pentru zidrie n func ie de caracteristicile geometrice se utilizeaz pentru: determinarea rezisten ei la compresiune a zidriei conform art. 4.1.1.1.; stabilirea domeniului i condi iilor de utilizare pentru elementele respective conform Codului P100-1/2006 i prezentului Cod. (3) Elementele pentru zidrie men ionate la art. 3.1.1.(2) se ncadreaz n grupe, n func ie de caracteristicile geometrice men ionate la (1), dup cum urmeaz: Grupa 1 crmizi ceramice pline 240x115x63, document normativ de referin SR EN 771-1; crmizi ceramice cu goluri rotunde de uscare, document normativ de referin SR EN 771-1; blocuri cu goluri din beton uor cu volumul golurilor <= 25%, document normativ de referin SR EN 771-4. blocuri pline din beton celular autoclavizat, document normativ de referin SR EN 771-4. Grupa 2 crmizi ceramice pline cu goluri dreptunghiulare de uscare, document normativ de referin SR EN 771-1; crmizi i blocuri ceramice cu goluri verticale, document normativ de referin SR EN 771-1; blocuri cu goluri din beton uor cu volumul golurilor cuprins ntre 25%-50%, document normativ de referin SR EN 771-4; blocuri cu goluri din beton obinuit cu volumul golurilor cuprins ntre 25%-50%, document normativ de referin SR EN 771-3. (4) Elementele pentru zidrie cu goluri verticale ncadrate avnd ca document de referin EN 1996-1-1-1 n grupa 2, pot fi folosite, n condi iile de proiectare i de execu ie stabilite prin prezentul Cod i prin Codul P100-1/2006, numai dac respect urmtoarele cerin e geometrice: volumul golurilor <= 50% din volumul total; grosimea pere ilor exteriori t(e) >= 15 mm; grosimea pere ilor interiori t(i) >= 10 mm; pere ii verticali interiori sunt realiza i continuu pe toat lungimea elementului. NOT: Toate elementele din grupa 2, men ionate la (3) satisfac aceste cerin e. (5) n condi iile specifice de proiectare i execu ie stabilite prin prezentul Cod i prin Codul P100-1/2006, pentru elementele structurale i nestructurale din zidrie, pot fi folosite i alte elemente ncadrate avnd ca document de referin EN 1996-1-1-1 (EC6) n grupa 2: crmizi i blocuri din argil ars cu goluri verticale cu geometrie special (cu pere i sub iri - grupa 2S) care ndeplinesc urmtoarele condi ii: geometria blocului respect urmtoarele cerin e: - volumul golurilor <= 50% din volumul blocului; - grosimea pere ilor exteriori 11 mm <= t(e) < 15 mm; - grosimea pere ilor interiori 6 mm <= t(i) < 10 mm; - pere ii verticali interiori sunt realiza i continuu pe toat lungimea elementului. legea constitutiv delta-epsilon a zidriei este de tip elasto-plastic cu ductilitate limitat (figura 4.3). 3.1.2.3. Gruparea n func ie de profila ia exterioar a elementului (1) Din punct de vedere al profilului fe elor exterioare, elementele pentru zidrie folosite n mod curent n Romnia, se clasific dup cum urmeaz: elemente cu toate fe ele plane (fr amprente sau profila ie; cu/fr cavitate interioar de prindere); elemente cu loca de mortar; elemente cu loca de mortar i amprente suplimentare pentru mortar; elemente cu profila ie "nut i feder". (2) Folosirea elementelor cu diferite profila ii, altele dect cele cu toate fe ele plane, din produc ia intern i din import, se va face n conformitate cu prevederile reglementrilor specifice, n condi iile stabilite la 1.1.(10) i n Codul P100-1/2006. 3.1.3. Propriet ile elementelor pentru zidrie

12 of 71

2/8/2007 10:32 AM

3.1.3.1. Propriet ile mecanice ale elementelor pentru zidrie 3.1.3.1.1. Rezisten a la compresiune a elementelor pentru zidrie (1) Rezisten a la compresiune a elementelor pentru zidrie va fi definit, lund ca document normativ de referin SR EN 771-1: 2003, ca rezisten medie, cu urmtoarele precizri obligatorii: productorul va declara dac rezisten ele individuale la compresiune, nregistrate pe toate epruvetele ncercate sunt mai mici dect 80% din valoarea declarat, pentru toate elementele cu volum > 0.010 m3; productorul va declara dac elementul este de clasa I sau de clasa II-a, conform defini iilor date la 1.3.3. (2) Rezisten a la compresiune a elementelor pentru zidrie, utilizat pentru determinarea rezisten elor de proiectare la compresiune i forfecare, va fi rezisten a la compresiune standardizat, f(b). NOT: Rezisten a la compresiune standardizat reprezint rezisten a la compresiune a elementelor pentru zidrie transformat n rezisten a la compresiune a unui element pentru zidrie uscat n aer, echivalent avnd 100 mm l ime x 100 mm nl ime. La cerere productorul trebuie s declare rezisten a la compresiune standardizat. (3) n cazul n care rezisten a la compresiune a elementelor pentru zidrie, determinat prin ncercri conform reglementrilor specifice, este declarat de productor ca rezisten medie, lund ca document normativ de referin SR EN 771/1-6, aceast valoare va fi convertit n rezisten standardizat la compresiune, pentru a se ine seama de nl imea i l imea elementelor de zidrie, prin multiplicarea cu un factor delta, stabilit conform tabelului 3.1a. Factorul de transformare delta
Tabelul 3.1a Cea mai mic dimensiune orizontal a elementului nl imea elementului pentru pentru zidrie (mm) zidrie (mm) 50 100 150 200 >= 250 40 0,80 0,70 50 0,85 0,75 0,70 65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 >= 250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15

(4) Pentru elementele pentru zidrie produse n mod curent n Romnia, men ionate la art. 3.1.1.(2), valorile factorului 6 i valorile rezisten ei standardizate f(b), sunt date n tabelul 3.1b. pentru elemente din argil ars i din beton obinuit i uor i n tabelul 3.1c pentru elemente din BCA Factorul de transformare delta i valori f(b), pentru elemente de argil ars i de beton obinuit sau uor produse curent n Romnia
Tabelul 3.1b f(med) (N/mm 2) Element pentru zidrie Factor delta 10 7.5 Crmizi ceramice pline - 240x115x63 mm 0.81 8.1 6.1 Crmizi i blocuri ceramice cu goluri verticale - 240x115x88 mm 0.92 9.2 6.9 - 290x240x138 mm Crmizi i blocuri ceramice cu goluri verticale - 240x115x138 mm 1.12 11.2 8.4 Crmizi i blocuri ceramice cu goluri verticale - 290x140x88 mm 0.87 8.7 6.5 Crmizi i blocuri ceramice cu goluri verticale - 290x140x138 mm 1.07 10.7 8.0 - 290x240x188 mm Blocuri cu goluri din beton obinuit i uor - 290x240x188 mm

Factorul de transformare delta i valori f(b), pentru elemente de beton celular autoclavizat produse curent n Romnia
Tabel 3.1c f(med) (N/mm 2) Element pentru zidrie Factor delta 5 4 3.5

13 of 71

2/8/2007 10:32 AM

Blocuri mici pentru zidrie din B.C.A. 1.10 5.5 4.4 3.8

(5) Atunci cnd rezisten a la compresiune a elementelor pentru zidrie este declarat de productor ca rezisten caracteristic, aceasta va fi transformat n rezisten medie echivalent, utiliznd un factor de conversie bazat pe coeficientul de varia ie al rezisten elor comunicat de productor n documentele de nso ire a produsului. Rezisten a medie echivalent va fi convertit apoi n rezisten standardizat, f(b) prin intermediul coeficientului delta. NOT: Valoarea factorului de conversie depinde de numrul probelor pe care a fost stabilit rezisten a caracteristic. (6) Rezisten a la compresiune a elementelor pentru zidrie este definit prin dou valori, dup pozi ia for ei de compresiune n raport cu fa a de pozare: normal pe fa a de pozare f(b); paralel cu fa a de pozare n planul peretelui f(bh) (compresiune pe capete). Valorile minime ale celor dou rezisten e la compresiune ale elementelor pentru zidrie (f(b), f(bh)) care pot fi folosite la elementele structurale i nestructurale ale cldirilor din Romnia sunt date n Codul P100-1/2006. (7) Valorile rezisten elor standardizate/medii/caracteristice folosite pentru determinarea rezisten elor de proiectare sunt valori minimale, i vor fi garantate de productor printr-un certificat de conformitate cu norma de produs. (8) n lipsa certificatului de conformitate, i ori de cte ori exist dubii privind conformitatea calit ii elementelor pentru zidrie cu norma respectiv, punerea n oper se va face numai dup efectuarea unor ncercri sistematice la recep ie. 3.1.3.2. Propriet i fizice ale elementelor pentru zidrie (1) n func ie de utilizarea prevzut la proiectare, n cazul elementelor care se folosesc la exterior, fr protec ie sau cu protec ie limitat, se vor lua n considerare urmtoarele propriet i fizice, definite lund ca document normativ de referin SR EN 771-1: densitatea aparent i absolut n stare uscat; absorb ia de ap; con inutul de sruri solubile active. (2) Pentru a se evita reducerea rezisten ei la compresiune a mortarului i mai ales scderea aderen ei acestuia la elementele pentru zidrie, n proiect se vor prevedea msuri tehnologice adecvate n func ie de viteza de absorb ie ini ial de ap a elementelor declarat de productor, lund ca document normativ de referin SR EN 771-1. 3.2. Mortare 3.2.1. Tipuri de mortare pentru zidrie (1) Prevederile prezentului Cod se aplic numai zidriilor executate cu mortare pentru zidrie pentru utilizare general (G), definite conform 1.3.2. (2) Mortarele pentru zidrie pentru utilizare general (G), se mpart n func ie de: metoda de definire a compozi iei lor (a se vedea 1.3.2): - mortar performant pentru zidrie (mortar pentru zidrie proiectat); - mortar de re et pentru zidrie (mortar pentru zidrie cu compozi ie prescris); modul de realizare: - mortar industrial pentru zidrie (uscat sau proaspt); - mortar semifabricat industrial pentru zidrie (predozat sau preamestecat); - mortar preparat la antier pentru zidrie, lund ca document normativ de referin SR EN 998-2: 2004 (3) Pentru cldirile din zidrie proiectate i executate conform prezentului Cod, mortarele pentru zidrie de tip industrial/semifabricat industrial vor fi fabricate avnd ca referen ial SR EN 998-2: 2004. n cazul mortarelor pentru zidrie preparate la antier (pentru care documentul normativ de referin SR EN 998-2: 2004 se aplic numai par ial) se vor respecta cerin ele din documentul normativ de referin C17-82. 3.2.2. Prevederi pentru mortarele pentru zidrie (1) Mortarele pentru zidrie se clasific dup rezisten a medie la compresiune, exprimat prin litera M urmat de rezisten a unitar la compresiune n N/mm2 (de exemplu: M5 mortar cu rezisten a unitar medie la compresiune f(m) = 5 N/mm2). (2) Mortarele pentru zidrie cu compozi ie prescris pot fi descrise, adugnd lng nota ia de la (1) i propor ia componen ilor prescrii (de exemplu: 1:1:5, n volum, n ordinea ciment:var:nisip). (3) Pentru valorile M** stabilite prin proiect, pot fi atribuite amestecuri echivalente acceptabile descrise prin propor ia componen ilor conform specifica iilor tehnice sau instruc iunilor productorilor. 3.2.3. Propriet ile mortarelor 3.2.3.1. Rezisten a la compresiune a mortarelor pentru zidrie (1) Rezisten a unitar medie la compresiune a mortarului pentru zidrie, f(m), va fi determinat lund ca document de referin SR EN 1015-11. (2) Mortarele pentru zidrie folosite n condi iile prezentului Cod vor avea rezisten unitar medie la compresiune, f(m) >= 1 N/mm2. (3) Rezisten a unitar minim la compresiune a mortarului pentru pere ii din zidrie cu elemente din argil ars sau beton obinuit sau uor, indiferent de accelera ia seismic de proiectare a(g) a amplasamentului, se va lua din tabelul 3.2. Rezisten ele minime ale mortarelor pentru zidrie
Tabelul 3.2 Pere i structurali Pere i nestructurali Tipul construc iei Elemente Mortar Elemente Mortar Construc ii definitive f(med) > 10 M10 f(med) > 10 M5 Toate clasele de importan f(med) <= 10 M5 f(med) <= 10 M2.5

14 of 71

2/8/2007 10:32 AM

Construc ii provizorii M 2.5 M 1 Anexe gospodreti

(4) Pentru zidriile executate cu elemente din BCA, rezisten a unitar minim la compresiune a mortarului va fi: M2.5 pentru pere i structurali la construc ii definitive din toate clasele de importan ; M1 pentru pere i structurali la construc ii provizorii i anexe gospodreti i pentru pere i nestructurali la toate tipurile de construc ii. 3.2.3.2. Aderen a ntre elementele pentru zidrie i mortar (1) Aderen a ntre mortar i elementele pentru zidrie trebuie s fie adecvat utilizrii prevzute. Aderen a depinde de propriet ile mortarului utilizat (n principal de capacitatea de reten ie a apei de amestecare) i de caracteristicile elementelor mpreun cu care se utilizeaz acest mortar (n special de viteza de absorb ie ini ial de ap, men ionat la 3.1.3.2.). (2) Aderen a elementelor pentru zidrie n combina ie cu mortarul va fi declarat de productor ca rezisten la forfecare ini ial f(vk0), valoarea respectiv fiind ob inut din ncercri efectuate avnd ca document de referin SR EN 1052-3. n cazul mortarelor performante, valoarea rezisten ei la forfecare ini ial se va lua din documentul normativ de referin SR EN 998-2: 2004, anexa C. (3) Se accept c mortarele preparate industrial, semifabricat industrial sau la antier avnd ca baz documentul normativ de referin SR EN 998-2: 2004 i Instruc iunile C17-82, asigur o aderen adecvat la elementele pentru zidrie men ionate la 3.1.2. Pentru aceste mortare valoarea caracteristic a rezisten ei la forfecare ini ial f(vk0) se va lua din tabelul 4.3. 3.2.3.3. Lucrabilitatea mortarului (1) Consisten a mortarului folosit pentru zidrie va fi aleas astfel nct s se asigure umplerea complet a spa iilor respective. (2) n cazul mortarului industrial pentru zidrie sau al mortarului semifabricat industrial pentru zidrie, dozarea adaosurilor pentru lucrabilitate este stabilit conform standardului de produs. (3) Pentru prepararea mortarelor la antier se vor folosi aditivi n condi iile prevzute n Instruc iunile C17-82 sau, pentru aditivii din import, conform Agrementelor tehnice respective. NOT: Folosirea n exces, a aditivilor antrenori de aer pentru sporirea lucrabilit ii mortarului are ca efect scderea aderen ei mortarului la elementele pentru zidrie. 3.3. Beton 3.3.1. Generalit i (1) n cldirile cu structuri din zidrie betonul este folosit pentru: elementele de confinare a zidriei (stlpiori, centuri); stratul median al zidriei cu inim armat (ZIA); planee, scri, rigle de cuplare la pere ii cu goluri, pere i de subsol i funda ii. (2) Toate betoanele men ionate la (1) vor ndeplini cerin ele din Codul NE 012-99. (3) Betoanele folosite pentru elementele de confinare a zidriei (stlpiori i centuri) i pentru stratul median al ZIA vor satisface, n afara cerin elor din Codul NE 012-99, i prevederile specifice de la 3.3.2. (4) Betonul va fi definit prin rezisten a caracteristic la compresiune, f(ck), (clasa de rezisten a betonului C) care este asociat cu rezisten a pe cilindru/cub la 28 zile. 3.3.2. Prevederi specifice pentru betonul din elementele de confinare i pentru stratul median al ZIA (1) Clasa betonului pentru centuri i stlpiori i pentru stratul median la zidria cu inim armat va fi stabilit prin calcul n func ie de intensitatea eforturilor din ncrcrile verticale i seismice, cu respectarea condi iilor minime date la (2) i (3). (2) Clasa minim a betonului folosit pentru elementele de confinare va fi C12/15. (3) Pentru stratul median al pere ilor din ZIA se va folosi mortar-beton (grout) cu rezisten a caracteristic la compresiune f(mbk) >= 12 N/mm2 sau beton din clasa >= C12/15. Rezisten a la compresiune a mortar-betonului, n func ie de compozi ia acestuia, va fi stabilit conform 1.1.(10). (4) Betonul folosit poate fi cu "amestec proiectat" sau cu "amestec prescris" conform NE 012-99. n proiect se vor specifica, pentru fiecare element/categorie de elemente structurale de beton: clasa de rezisten ; clasa de consisten . (5) Dimensiunea maxim a agregatelor betonului folosit pentru elementele de confinare nu va depi 20 mm. (6) Pentru stratul median la pere ii din ZIA, se va folosi beton cu agregat mrunt: pentru grosimea stratului median < 100 mm sau cnd acoperirea armturii este <= 25 mm, vor fi utilizate agregate cu dimensiunea <= 10 mm; n celelalte cazuri dimensiunea agregatelor va fi <= 12 mm. (7) Pentru a se asigura betonarea corect a elementelor, clasele de consisten ale betonului proaspt, definite conform NE 012-99, se vor lua dup cum urmeaz: pentru stlpiorii cu sec iune <= 750 cm2: T4; pentru stlpiorii cu sec iune > 750 cm2 i pentru centuri - indiferent de dimensiunea sec iunii transversale: T3/T4; pentru zidria cu inim armat cu grosimea stratului median >= 10 cm: T4; pentru zidria cu inim armat cu grosimea stratului median < 10 cm: T4/T5. NOT: n cazul utilizrii betoanelor cu lucrabilitate mare, la execu ie se vor lua msuri pentru a reduce contrac ia sporit a betonului. 3.3.3. Propriet ile mecanice al betonului pentru elementele de confinare i pentru ZIA (1) Rezisten ele de proiectare i modulul de elasticitate ale betonului pentru elementele de confinare la ZC vor fi luate din documentul normativ de referin STAS 10107/0-90 pentru clasa de beton respectiv, innd seama de condi iile concrete de betonare pentru determinarea coeficien ilor condi iilor de lucru. NOT: Pentru echivalen a nota iilor din acest Cod cu cele din documentul normativ de referin STAS 10107/0-90 a se vedea 1.4.3.

15 of 71

2/8/2007 10:32 AM

(2) Rezisten ele caracteristice i valoarea modulului de elasticitate longitudinal ale mortar-betonului (grout) pentru stratul median al ZIA se vor lua din documentul normativ de referin STAS 10107/0-90, corespunztor betonului cu aceiai clas de rezisten la compresiune. (3) Rezisten ele de proiectare ale betonului sau mortar-betonului pentru stratul median al ZIA se vor determina din rezisten ele caracteristice, luate din documentul normativ de referin STAS 10107/0-90, considernd: coeficien ii de siguran la ntindere (gamma(mt)) i compresiune (gamma(mc)) egali cu 1.50; coeficien ii condi iilor de lucru: - m(b) = 0.70 n cazul nl imii de turnare >= 1500 mm; - m(b) = 0.80 n cazul nl imii de turnare < 1500 mm. (4) n structurile din zidrie confinat (ZC), betonul din centuri i din riglele de cuplare legate cu centurile va avea aceiai clas ca i betonul din planeu. Betonul din stlpiori poate avea o alt clas dect cel din planeu (centuri). 3.3.4. Prevederi specifice pentru betoanele folosite pentru alte elemente structurale (planee, scri i infrastructur). (1) Clasele minime de beton folosit pentru alte elemente structurale din cldirile de zidrie vor fi: beton simplu: C4/5; beton slab armat (pardoseli pe umplutur, la cldiri fr subsol, de ex.): C8/10; beton armat monolit: C12/15. (2) Pentru infrastructur, dac betonul este n contact cu apa subteran, clasele minime de beton date mai sus vor fi sporite, lundu-se valorile cuprinse n documentul normativ de referin STAS 10107/0-90. 3.4. O eluri pentru armturi (1) n cldirile cu structuri din zidrie o elul este folosit pentru armarea: elementelor de confinare a zidriei - stlpiori i centuri - (ZC); zidriei, n rosturile orizontale (ZC+AR); stratului median al zidriei cu inim armat (ZIA); celorlalte elemente de structur: planee, rigle de cuplare la pere ii cu goluri, scri, pere i de subsol i funda ii. (2) Cerin ele privind propriet ile armturii se refer la materialul fasonat care se gsete n zidria ntrit. Pe antier, sau n timpul fasonrii, nu se vor executa opera ii care pot deteriora propriet ile materialului. (3) Armturile folosite pentru pere ii de zidrie armat (ZC, ZC+AR, ZIA), inclusiv pentru riglele de cuplare din beton armat, n cazul pere ilor cu goluri, vor fi de tip OB37/PC52 sau, n cazul o elurilor din import, vor fi echivalente cu acestea din punct de vedere al caracteristicilor mecanice de rezisten i deformabilitate i vor fi sudabile. (4) Utilizarea plaselor sudate STNB pentru armarea stratului median al pere ilor din ZIA se va face n conformitate cu prevederile de la art. 7.1.2.4.(6) i din Codul P100-1/2006. (5) Pentru armarea celorlalte elemente structurale din cldirile de zidrie (planee, scri, infrastructur) folosirea o elurilor se va face lund ca document de referin STAS 10107/0-90. (6) Rezisten ele caracteristice i de proiectare ale o elurilor pentru beton armat fabricate n Romnia (OB37, PC52, STNB) se vor lua din documentul normativ de referin STAS 10107/0-90. Pentru o elurile din import, se vor respecta prevederile de la 1.1.(10). (7) Coeficientul de dilatare termic al o elului va fi considerat alfa(ts) = 12x10-6/1C. NOT: Diferen a ntre valoarea coeficientului de dilatare termic al o elului i valoarea coeficientului de dilatare termic pentru zidrie sau betonul nconjurtor poate fi neglijat. 3.5. Alte materiale pentru armarea zidriei (1) Zidria poate fi armat i cu grile polimerice de nalt densitate i rezisten printr-unul din urmtoarele procedee: inser ia grilelor n asize; inser ia grilelor n tencuial. (2) Domeniile de utilizare, metodologia de calcul i tehnologia de execu ie pentru zidria armat cu grile polimerice vor fi stabilite prin reglementri specifice elaborate n conformitate cu prevederile de la 1.1.(10). CAPITOLUL 4 ZIDRIE 4.1. Propriet ile mecanice ale zidriei (1) Prevederile acestui capitol se refer numai la zidria cu elementele men ionate la 3.1.1.(1)-(3), executat cu mortar pentru zidrie pentru utilizare general (G) i cu toate rosturile complet umplute cu mortar. (2) Pentru utilizarea zidriei cu mortare speciale (T, L), vezi precizrile de la 1.3.2. (3) Zidria cu rosturi verticale umplute par ial sau neumplute i zidria cu rosturi ntrerupte (cu mortarul aplicat numai pe pere ii exteriori ai elementelor pentru zidrie cu goluri verticale) nu poate fi folosit n prezent n Romnia deoarece lipsesc date suficient de sigure privind comportarea acestora la ac iunea seismic. (4) Zidria cu rosturi verticale tip "nut i feder/lamb i uluc", indiferent de tipul i dimensiunile elementelor pentru zidrie, va fi utilizat numai pentru elemente nestructurale, i numai n conformitate cu prevederile din prezentul Cod i din Codul P100-1/2006. 4.1.1. Propriet ile de rezisten ale zidriei. 4.1.1.1. Rezisten a la compresiune a zidriei 4.1.1.1.1. Rezisten a unitar caracteristic la compresiune a zidriei (1) Rezisten a unitar caracteristic la compresiune a zidriei, f(k), va fi determinat pe baza rezultatelor ncercrilor pe probe din zidrie, lund ca document normativ de referin SR EN 1052-1, sau n condi iile stabilite la 1.1.(10). (2) Cnd nu exist date ale ncercrilor, rezisten a unitar caracteristic la compresiune f(k) a zidriei realizat cu mortar pentru utilizare general (G), pentru ncrcri normale pe planul rosturilor orizontale, va fi calculat, n func ie de rezisten ele unitare la compresiune ale elementelor pentru zidrie i a mortarului, cu rela ia
f(k) = Kf 0.70 b f 0.30 m (4.1)

16 of 71

2/8/2007 10:32 AM

unde: K - constant care depinde de tipul elementului pentru zidrie i de tipul mortarului; f(b) - rezisten a la compresiune standardizat a elementului pentru zidrie, pe direc ia normal pe rosturile orizontale, n N/mm2 definit lund ca document normativ de referin SR EN 771-1-4 i art. 3.1.3.1.1.(2) din prezentul Cod; f(m) - rezisten a medie la compresiune a mortarului, n N/mm2; (3) Pentru zidriile executate cu elementele fabricate curent n Romnia - vezi 3.1.1.(2) - i cu mortar pentru utilizare general (G), valorile K, stabilite lund ca document normativ de referin EN 1996-1-1, sunt urmtoarele: Valorile coeficientului K pentru zidrie cu elementele fabricate n Romnia i mortar pentru utilizare general (G)
Tabelul 4.1 Tipul elementului pentru zidrie Coef. K Crmizi ceramice pline 0.50 Crmizi i blocuri ceramice cu goluri verticale 0.45 Blocuri cu goluri din beton obinuit i uor 0.50 Blocuri mici de zidrie din b.c.a. 0.50

(4) Pentru elementele pentru zidrie provenite din import din rile care au adoptat documentul normativ de referin EN 1996-1-1 se vor folosi valorile K date n acesta. (5) Pentru elementele pentru zidrie provenite din import din ri care nu au adoptat documentul normativ de referin EN 1996-1-1 valoarea coeficientului K va fi declarat de productor sau va fi determinat prin ncercri conform 1.1.(10). (6) Formula (4.1.) poate fi folosit pentru determinarea rezisten ei caracteristice la compresiune a zidriei numai dac sunt satisfcute toate condi iile specificate n continuare: rezisten a elementului pentru zidrie f(b) <= 75 N/mm2; rezisten a mortarului satisface condi iile f(m) <= 20 N/mm2 i f(m) <= 2f(b); zidria este alctuit n conformitate cu prevederile din prezentul Cod; coeficientul de varia ie a rezisten ei elementelor pentru zidrie este <= 25%; toate rosturile zidriei sunt umplute cu mortar; grosimea zidriei este egal cu l imea sau lungimea elementului pentru zidrie, astfel nct nu exist rost de mortar paralel cu fa a peretelui pe toat lungimea acestuia sau pe orice por iune din perete (figura 4.1a); n cazul n care exist rost de mortar paralel cu fa a peretelui (figura 4.1b) valoarea rezultat din rela ia (4.1.) se reduce cu 20%.

Figura 4.1 Alctuire a zidriei (a) Fr rost de mortar paralel cu planul peretelui (b) Cu rost de mortar paralel cu planul peretelui (7) n absen a unor date ob inute conform 1.1.(10), rezisten a caracteristic la compresiune, perpendicular pe rosturile orizontale, a zidriei cu crmizi pline din argil ars, pentru care delta = 0.81, i mortare pentru utilizare general (G), va fi luat din tabelul 4.2a. Rezisten a caracteristic la compresiune (f(k) n N/mm 2) a zidriilor cu crmizi pline din argil ars 240x115x63 mm
Tabelul 4.2a

17 of 71

2/8/2007 10:32 AM

Rezisten a crmizii Rezisten a medie a mortarului (N/mm 2) f(med) (N/mm 2) esere M10 M5 M2.5 M1 fig. 4.1a 4.30 3.50 2.85 2.15 10.0 fig. 4.1b 3.45 2.80 2.30 1.75 fig. 4.1a 3.50 2.85 2.30 1.75 7.5 fig. 4.1b 2.80 2.30 1.85 1.40 fig. 4.1a 2.65 2.15 1.75 1.35 5.0 fig. 4.1b 2.10 1.70 1.40 1.05

NOTE: 1. f(med) este rezisten a medie la compresiune a elementelor pentru zidrie declarat de productor avnd ca document normativ de referin SR EN 771; 2. f(m) este rezisten a medie la compresiune a mortarului definit n documentul normativ de referin SR EN 998-2: 2004; 3. Banca na ional de date pentru rezisten a caracteristic la compresiune a zidriei realizat cu diferite combina ii de elemente de zidrie i mortare de uz curent este foarte redus. Datele existente la INCERC Bucureti se refer numai la zidrii realizate din crmizi pline 240x155x63 mm i crmizi cu goluri verticale 240x115x88 mm cu mortar M2,5, M5 i M10 i au fost ob inute - n mare majoritate - nainte de adoptarea documentului normativ de referin SR EN 1052-1. (8) Pentru zidriile executate cu alte elemente produse n Romnia - a se vedea 3.1.1.(2) - valoarea caracteristic a rezisten ei la compresiune se determin prin nmul irea valorilor din tabelul 4.2a, n func ie de modul de esere, cu urmtorii coeficien i de corec ie: f(delta) = 0.95 pentru elementele cu goluri verticale cu dimensiunile: - 240x115x88 mm - 240x115x138 mm - 290x240x138 mm f(delta) = 1.10 pentru elementele cu goluri verticale cu dimensiunile: - 240x115x138 mm - 290x140x138 mm - 290x240x188 mm f(delta) = 1.22 pentru elemente cu goluri din beton obinuit i uor: - 290x240x188 mm (9) Pentru zidriile executate cu blocuri din BCA valoarea rezisten ei caracteristice la compresiune se va lua din tabelul 4.2b. Rezisten a caracteristic la compresiune (f(k) n N/mm 2) a zidriilor cu blocuri din BCA fabricate n Romnia
Tabelul 4.2b Rezisten a blocului Rezisten a medie a mortarului f(m) (N/mm 2) f(med) (N/mm 2) M5 M2.5 M1 5.0 2.65 2.15 1.65 4.0 ... 1.85 1.40 3.5 ... 1.70 1.30

(10) n absen a unor date ob inute conform 1.1.(10), rezisten a caracteristic la compresiune, pe direc ie paralel cu rosturile orizontale, poate fi determinat deasemeni cu rela ia (4.1) n care: f(bh) rezisten a la compresiune standardizat a elementului pentru zidrie pe direc ie paralel cu rostul orizontal; factorul de transformare delta din tabelul 3.1a sau 3.1b va fi luat <= 1.0; pentru elementele pentru zidrie din grupa 2, coeficientul K din tabelul 4.1 va fi multiplicat cu 0,5; pentru elementele pentru zidrie din grupa 2S coeficientul K din tabelul 4.1 va fi multiplicat cu 0.4. 4.1.1.1.2. Rezisten a unitar de proiectare la compresiune a zidriei Rezisten a unitar de proiectare la compresiune a zidriei se va determina cu rela ia
f(k) f(d) = m(z) gamma(M) (4.2)

unde: m(z) - coeficientul condi iilor de lucru, conform 4.1.1.1.3; f(k) - rezisten a caracteristic la compresiune a zidriei determinat conform 4.1.1.1.1;

18 of 71

2/8/2007 10:32 AM

gamma(M) - coeficientul de siguran al materialului, conform 2.3.2.3. 4.1.1.1.3. Coeficien ii condi iilor de lucru pentru zidrie Valorile coeficientului condi iilor de lucru "m(z)" pentru elementele structurale i nestructurale din zidrie, se vor lua, diferen iat n raport cu starea limit care se verific, dup cum urmeaz: i. Pentru verificrile la starea limit ultim (ULS) m(z,ULS) - 1.0 - pentru toate cazurile, cu excep ia celor men ionate n continuare; m(z,ULS) = 0.85 - pentru elementele cu aria sec iunii transversale < 0.30 m2; m(z,ULS) = 0.85 - pentru zidriile executate cu mortar de ciment (fr adaos de var), pentru rezisten a de calcul la compresiune; m(z,ULS) = 0.75 - idem, pentru rezisten ele de calcul la ntindere din ncovoiere, forfecare n lungul rostului orizontal i eforturi principale de ntindere; m(z,ULS) = 1.25 - pentru verificarea rezisten ei elementelor n cursul execu iei. ii. Pentru verificrile la starea limit de serviciu (SLS) m(z,SLS) = 1.0 - pentru toate cazurile cu excep ia celor men ionate n continuare; m(z,SLS) = 2.0 - pentru elementele cu tencuial obinuit; m(z,SLS) = 1.5 - pentru elementele cu tencuial hidroizolatoare care lucreaz sub ac iunea presiunii hidrostatice; m(z,SLS) = 1.2 - pentru elementele cu tencuial decorativ i la construc ii cu finisaje de calitate superioar; 4.1.1.2. Rezisten a zidriei la forfecare n rost orizontal 4.1.1.2.1. Rezisten a unitar caracteristic a zidriei la forfecare n rost orizontal (1) Rezisten a unitar caracteristic ini ial la forfecare a zidriei - sub efort unitar de compresiune egal cu zero -, f(vk0), va fi ob inut din rezultatele ncercrilor pe zidrie efectuate avnd ca document normativ de referin SR EN 1052-3: 2003 sau n condi iile stabilite la 1.1.(10) NOT: n cazul zidriilor cu mortare performante (definite conform 1.3.2.) valoarea f(vk0) este dat n documentul de referin SR EN 998-2: 2004, anexa C. (2) Dac nu sunt disponibile rezultate ob inute conform (1), valorile pentru rezisten a caracteristic ini ial la forfecare a zidriei executat cu mortar pentru zidrie pentru utilizare general (G), f(vk0), n N/mm2, vor fi luate din tabelul 4.3 (preluat din documentul normativ de referin EN 1996-1-1.) Rezisten a unitar caracteristic ini ial la forfecare a zidriei (f(vk0)) n N/mm 2
Tabelul 4.3 Rezisten a medie a mortarului f(m) (N/mm 2) Elemente pentru zidrie M10 M5, M2.5 M1 Ceramice 0.30 0.20 0.10 Beton obinuit sau uor 0.20 0.15 0.10 Beton celular autoclavizat ... 0.15 0.10

(3) Rezisten a unitar caracteristic la forfecare a zidriei, f(vk), realizat cu mortar pentru zidrie pentru utilizare general (G), cu toate rosturile umplute, se va lua egal cu cea mai mic dintre valorile:
i. Pentru elemente pentru zidrie din grupa 1 f(vk) = f(vk0) + 0,4 sigma(d) f(vk) = (0,034 f(b) + 0.14 sigma(d)) ii. Pentru elemente pentru zidrie din grupa 2 f(vk) = f(vk0) + 0,4 sigma(d) f(vk) = 0,9 (0,034 f(b) + 0.14 sigma(d)) (4.3.a) (4.3.b) (4.3.a) (4.3.c)

unde: f(vk0) - rezisten a unitar caracteristic ini ial la forfecare, conform tabelului 4.3; sigma(d) - efortul unitar de compresiune perpendicular pe planul de forfecare n peretele de zidrie, n sec iunea considerat, corespunztor ncrcrilor de proiectare; f(b) - rezisten a standardizat la compresiune a elementelor pentru zidrie. (4) Pentru zidriile executate cu elemente pentru zidrie din grupele 1 i 2 valorile rezisten ei caracteristice la forfecare f(vk) (n N/mm2) se vor lua din tabelele 4.4a i 4.4b. Pentru zidriile executate cu elemente din BCA din grupa 1, valorile rezisten elor caracteristice la forfecare n rost orizontal se vor lua din tabelul 4.4c. Rezisten a unitar caracteristic la forfecare n rost orizontal f(vk) a zidriei cu elemente pentru zidrie din argil ars din grupa 1
Tabelul 4.4a f(b) Efort unitar de compresiune sigma(d) (N/mm 2)

19 of 71

2/8/2007 10:32 AM

N/mm2 Mortar 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 M10 0.3400.3680.3820.3960.4100.4240.4380.4520.4660.480 10.0 M5/2.5 0.2400.2800.3200.3600.400 M1 0.1400.1800.2200.2600.3000.3400.3800.4200.460 M10 0.2690.2830.2970.3110.3250.3390.3530.3670.3810.395 7.5 M5/2.5 0.2400.280 M1 0.1400.1800.2200.2600.300 M5/2.5 0.1840.1980.2120.2260.2400.2540.2680.2820.2960.310 5.0 M1 0.1400.180

Rezisten a unitar caracteristic la forfecare n rost orizontal f(vk) a zidriei cu elemente pentru zidrie din argil ars din grupa 2
Tabelul 4.4b f(b) Efort unitar de compresiune sigma(d) (N/mm 2) N/mm2 Mortar 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 M10 0.3190.3320.3450.3580.3710.3840.3970.4100.4230.436 10.0 M5/2.5 0.2400.2800.320 M1 0.1400.1800.2200.2600.3000.3400.380 M10 0.2430.2560.2690.2820.2950.3080.3210.3340.3470.360 7.5 M5/2.5 0.240 M1 0.1400.1800.2200.260 M5/2.5 0.1660.1790.1920.2050.2180.2310.2440.2570.2700.283 5.0 M1 0.140

Rezisten a unitar caracteristic la forfecare n rost orizontal f(vk) a zidriei cu elemente pentru zidrie din beton celular autoclavizat
Tabelul 4.4c f(b) Efort unitar de compresiune sigma(d) (N/mm 2) N/mm2 Mortar 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 M5/2.5 0.1840.1980.2100.2260.2400.2540.2680.2820.2960.310 5.0 M1 0.1400.180 M5/2.5 0.1500.1640.1780.1920.2060.2200.2340.2480.2620.276 4.0 M1 0.140 M5/2.5 0.1330.1470.1610.1750.1890.2030.2170.2310.2450.259 3.5 M1

NOTE: 1 n tabelele 4.4a, 4.4b i 4.4c, pentru cazurile din casetele poate, valoarea caracteristic este dat de rezisten a rostului orizontal (rezult din rela ia 4.3a) iar n celelalte cazuri este dat de rezisten a standardizat a elementului pentru zidrie (rezult din rela iile 4.3b i 4.3c). 2 Pentru valori ale f(b), diferite de cele din tabele (de exemplu, n cazul n care rezisten a standardizat este ob inut din rezisten a medie conform 3.1.3.1.1) valorile f(vk) se vor determina prin interpolare sau extrapolare. (5) Pentru elementele pentru zidrie ceramice din grupa 2S, valoarea rezisten ei ini iale la forfecare f(vk0), va fi declarat de fiecare productor pe baza ncercrilor efectuate conform metodei prezentate n documentul normativ de referin SR EN 1052-3: 2003. Pentru aceast grup de elemente ceramice productorul fiecrui tip de element va confirma posibilitatea folosirii formulelor (4.3a)-(4.3c) sau va comunica eventualele corec ii necesare.

20 of 71

2/8/2007 10:32 AM

4.1.1.2.2. Rezisten a unitar de proiectare a zidriei la forfecare n rost orizontal Rezisten a unitar de proiectare a zidriei la forfecare n rost orizontal, f(vd), se va calcula cu formula:
f(vd) = m(z) f(vk)/gamma(M) (4.4)

n care: coeficientul de siguran pentru material gamma(M) se va lua conform 2.3.2.3.; coeficientul condi iilor de lucru mz se va lua conform 4.1.1.1.3. 4.1.1.3. Rezisten a unitar la ntindere din ncovoiere perpendicular pe planul zidriei n cazul solicitrii la ncovoiere, produs de for e perpendiculare pe planul zidriei, vor fi luate n considerare rezisten ele corespunztoare urmtoarelor situa ii de rupere: rezisten a la ncovoiere dup un plan de rupere paralel cu rosturile orizontale, f(x1); rezisten a la ncovoiere dup un plan de rupere perpendicular pe rosturile orizontale, f(x2).

Figura 4.2 Ruperea zidriei ncovoiate perpendicular pe planul peretelui (a) Plan de rupere paralel cu rosturile orizontale, f(x1) (b) Plan de rupere perpendicular pe rosturile orizontale, f(x2) 4.1.1.3.1. Rezisten ele unitare caracteristice la ntindere din ncovoiere perpendicular pe planul zidriei (1) Rezisten ele unitare caracteristice la ntindere din ncovoiere ale zidriei, f(x1) i f(x2), vor fi ob inute din rezultatele ncercrilor pe zidrie sau conform 1.1.(10). (2) n cazul n care nu sunt disponibile date experimentale valorile rezisten elor unitare caracteristice la ncovoiere ale zidriei, cu toate rosturile complet umplute, realizat cu mortar pentru zidrie pentru utilizare general (G), f(xk1) i f(xk2), n N/mm2, se vor lua din tabelul 4.5. Rezisten e unitare caracteristice la ncovoiere perpendicular pe planul zidriei
Tabelul 4.5 Rezisten a medie a mortarului Tipul elementelor M10*, M5 M2.5 f(xk1) f(xk2) f(xk1) f(xk2) Argil ars, pline sau cu perfora ii verticale 0.240 0.480 0.180 0.360 Beton celular autoclavizat 0.080 0.160 0.065 0.130

* Mortarul M10 nu se folosete pentru elemente cu f(med) = 5 N/mm2 i pentru elemente din BCA. (3) n cazul zidriilor cu rosturi verticale de tip "nut i feder", rezisten ele caracteristice la ncovoiere f(xk1) i f(xk2) vor fi declarate de productor, conform prevederilor de la 1.1.(10). 4.1.1.3.2. Rezisten ele unitare de proiectare la ntindere din ncovoiere perpendicular pe planul zidriei Rezisten ele de proiectare la ntindere din ncovoiere, perpendicular pe planul peretelui ale zidriei se vor calcula cu formulele:
f(xd1) = m(z) f(xk1)/gamma(M) f(xd1) = m(z) f(xk1)/gamma(M) (4-5a) (4.5b)

n care coeficientul de siguran pentru material, gamma(M), se va lua conform 2.3.2.3. coeficientul condi iilor de lucru, m(z), se va lua conform 4.1.1.1.3. 4.1.1.4. Rezisten a caracteristic de ancorare (1) Rezisten a caracteristic de ancorare prin aderen a armturii nglobate n beton va fi ob inut din rezultatele ncercrilor.

21 of 71

2/8/2007 10:32 AM

(2) Dac nu se dispune de date experimentale, rezisten a caracteristic de aderen , f(bok), se va lua dup cum urmeaz: pentru armturile nglobate n sec iuni de beton cu dimensiuni mai mari sau egale cu 150 mm (n elementele de confinare), din tabelul 4.6.; pentru armturile nglobate n mortar sau n sec iuni de beton cu dimensiuni mai mici de 150 mm (betonul din stratul median al ZIA), din tabelul 4.7. Rezisten a caracteristic de aderen a armturilor n betonul elementelor de confinare (N/mm 2)
Tabelul 4.6 Clasa de rezisten a betonului C12/15 C16/20 f(bok) pentru bare de o el beton netede (N/mm 2) 1.3 1.5 f(bok) pentru bare de o el beton profilate (N/mm 2) 2.4 3.0

Rezisten a caracteristic de aderen a armturilor n mortar sau n betonul din ZIA (N/mm 2)
Tabelul 4.7 Clasa de rezisten a mortarului (M) M5 M10 Clasa de rezisten a betonului (C) C12/15 C15/20 f(bok) pentru bare de o el beton netede (N/mm 2) 0,7 1,2 1,0 1,5 f(bok) pentru bare de o el beton profilate (N/mm 2)

4.1.2. Propriet i de deformabilitate ale zidriei. 4.1.2.1. Rela ia efort unitar - deforma ie specific (sigma-epsilon) (1) Pentru calculul rezisten ei sec iunilor elementelor structurale i nestructurale din zidrie, se folosete o lege constitutiv (rela ia efort unitar - deforma ie specific) de tip elasto-plastic cu ductilitate limitat i fr rezisten la ntindere, care poate avea una dintre urmtoarele forme: liniar - parabolic; parabolic - dreptunghiular; dreptunghiular.

Figura 4.3 Rela ia efort-deforma ie pentru zidria solicitat la compresiune axial (2) Pentru simplificarea rela iilor de calcul, n prezentul Cod se folosete rela ia sigma - epsilon de form dreptunghiular, cu precizrile care sunt date n text pentru fiecare caz n parte. (3) Valoarea deforma iei specifice ultime (EUZ) se va lua dup cum urmeaz: pentru elemente din argil ars din grupa 1: epsilon(uz) = 3.00/00; pentru elemente din argil ars cu goluri verticale din grupa 2: epsilon(uz) = 2.00/00; pentru elemente din argil ars cu goluri verticale din grupa 2S: valoarea epsilon(uz) va fi declarat de productor conform 1.1.(10);

22 of 71

2/8/2007 10:32 AM

pentru elemente din BCA: epsilon(uz) = 2.00/00; pentru elemente cu goluri din beton obinuit: epsilon(uz) = 3.00/00; pentru elemente cu goluri din beton uor: epsilon(uz) = 2.00/00. (4) Prevederile prezentului Cod privitoare la calculul rezisten ei de proiectare a zidriei (capitolul 6.6.) i ale Codului P100-1/2006, privitoare la valorile factorului de comportare q i la numrul maxim de niveluri admis, nu se aplic n cazurile n care legea constitutiv a zidriei este de tip "fragil" (aproximativ liniar, cu epsilon(uz) aprox. sau = epsilon(1). Domeniile de utilizare i modelele/metodele de calcul pentru aceste zidrii vor fi stabilite prin Agremente tehnice eliberate de autorit ile competente din Romnia. 4.1.2.2. Modulul de elasticitate al zidriei 4.1.2.2.1. Modulul de elasticitate longitudinal (1) Pentru calculul deforma iilor longitudinale ale elementelor structurale i nestructurale din zidrie simpl se folosesc, n func ie de situa ia de proiectare respectiv, urmtoarele valori ale modulului de elasticitate longitudinal: modulul de elasticitate secant de scurt durat, E(z); modulul de elasticitate de lung durat, E(z,ld). (2) Modulul de elasticitate secant de scurt durat E(z) va fi determinat prin ncercri utiliznd metoda prezentat n documentul normativ de referin SREN 1052-1 sau va fi stabilit conform pct. 1.1.(10). (3) n absen a valorilor determinate conform (2), modulul de elasticitate secant de scurt durat al zidriei nearmate (E(z)), executat cu elemente pentru zidrie din grupele 1 i 2, cu mortar pentru zidrie pentru utilizare general (G), cu toate rosturile complet umplute cu mortar, va fi luat din tabelul 4.8, n func ie de rezisten a caracteristic a zidriei la compresiune f(k). Valorile modulului de elasticitate secant de scurt durat al zidriei (E(z))
Tabelul 4.8 Tipul calculului Zidrie cu elementeZidrie cu elemente (situa ia de proiectare) din argil ars din BCA sau din beton Stabilirea caracteristicilor dinamice 1000 f(k) 850 f(k) Deforma ii n ULS 500 f(k) 400 f(k) Deforma ii n SLS (numai pentru 800 f(k) 650 f(k) sisteme static nedeterminate)

(4) Pentru zidriile executate cu elemente pentru zidrie din grupa 2S valorile modulului de elasticitate secant de scurt durat, E(z), vor fi declarate de productor, conform prevederilor de la 1.1.(10). (5) n cazul zidriei simple cu armturi n rosturile orizontale valorile E(z) stabilite ca mai sus vor fi majorate cu 10%. (6) Modulul de elasticitate echivalent de scurt durat al zidriei confinate (ZC) i al zidriei cu inim armat (ZIA) se va calcula cu rela ia
E(z) I(z) + E(b) I(b) E(ZC)(ZIA) = I(z) + I(b) (4.7)

unde E(z) i E(b) - modulii de elasticitate longitudinali ai zidriei i betonului; I(z) i I(b) - momentele de iner ie ale sec iunilor de zidrie i de beton, calculate n raport cu axele principale de iner ie ale peretelui. n cazul zidriei confinate cu armturi n rosturile orizontale (ZC+AR), valorile date de rela ia (4.7) se vor majora cu 10%. (7) Modulul de elasticitate de lung durat E(z,ld) se va determina din valoarea modulului secant de scurt durat E(z), redus conform rela iei (4.8), pentru a ine cont de efectele curgerii lente,:
E(z) E(z,ld) = 1 + (infinit) (4.8)

unde (infinit) - coeficientul final de curgere lent dat n tabelul 4.9. 4.1.2.2.2. Modulul de elasticitate transversal (1) Modulul de elasticitate transversal, Gz, pentru zidria nearmat, cu elemente pentru zidrie din toate grupele (1, 2, 2S), se determin cu rela ia:
G(z) = 0.4 E(z) (4.9)

unde

23 of 71

2/8/2007 10:32 AM

E(z) - modulul de elasticitate secant de scurt durat, cu valorile corespunztoare situa iei de proiectare respective, stabilite conform 4.1.2.2.1. (2) n lipsa unor date mai exacte, stabilite prin ncercri, modulul de deforma ie transversal echivalent pentru pere ii de zidrie confinat (ZC) i pere ii de zidrie cu inim armat (ZIA) se va calcula cu rela ia:
G(ZC)(ZIA) = 0,40 E(ZC)(ZIA) (4.10)

4.2. Propriet ile fizice ale zidriei (1) Urmtoarele propriet i fizice ale zidriei sunt relevante pentru obiectul Codului: curgerea lent; varia iile de volum datorate modificrilor umidit ii; dilatarea termic. (2) Valorile de proiectare ale acestor propriet i trebuie s fie determinate prin ncercri sau stabilite conform 1.1.(10). (3) n absen a unor date mai exacte, valorile de proiectare respective vor fi luate, orientativ, n limitele indicate n tabelul 4.9. Valorile principalelor propriet i fizice ale zidriei
Tabelul 4.9 Coeficientul de Valoarea ultim de Coeficientul de curgere lent umflare la umiditate dilatare termic, Tipul elementului pentru zidrie final (infinit) sau contrac ia mm/m alfa(tz), 10- 6/1C Domeniul de varia ie (valoare de referin ) Ceramice(*) 0,5 - 1,5 -0,2 - +1,0 4 - 8 (5x10- 6) Beton greu i piatr artificial 1,0 - 2,0 -0,6 - -0,1 6 - 12 Beton cu agregate uoare 1,0 - 3,0 -1,0 - -0,2 8 - 12 Beton celular autoclavizat 1,0 - 2,5 -0,4 - +0,2 7 - 9 (8x10- 6)

*) Pentru zidria executat cu elemente din grupa 2S, valorile principalelor propriet i fizice ale zidriei, din tabelul 4.9 vor fi declarate de productor conform 1.1.(10). 4.3. Durabilitatea zidriei 4.3.1. Generalit i (1) Cldirile din zidrie vor fi proiectate astfel nct s aib durabilitatea necesar pentru a fi utilizate n conformitate cu cerin ele i cu durata de exploatare stabilite prin tema de proiectare, n condi iile specifice ale mediului nconjurtor. 4.3.2. Clasificarea condi iilor de mediu nconjurtor 4.3.2.1. Condi ii de microclimat de expunere (1) La proiectarea cldirilor din zidrie vor fi luate n considerare condi iile de microclimat la care va fi expus zidria n timpul exploatrii. (2) Pentru stabilirea condi iilor de microclimat de expunere ale zidriei, se va ine seama i de: efectul finisajelor i al placajelor de protec ie; modul n care detaliile de finisaj mpiedic men inerea/acumularea apei pe fa ade. (3) Condi iile de microclimat de expunere a zidriei terminate se ncadreaz n clase de expunere, definite dup cum urmeaz: MX1 - mediu ambiant uscat; MX2 - expus la umiditate sau umezire; MX3 - expus la umezire cu cicluri de nghe -dezghe ; MX4 - expus la aer saturat de sare, ap de mare sau alte ape cu sruri; MX5 - mediu ambiant chimic agresiv; (4) Pentru determinarea clasei de expunere se vor lua n considerare: factorii climatici specifici ai amplasamentului: - ploaia i zpada; - ac iunea simultan a vntului cu ploaia; - varia iile de temperatur; - varia iile umidit ii relative; severitatea expunerii la umezire; expunerea la cicluri nghe /dezghe ; prezen a compuilor/substan elor chimice care, n contact cu apa, pot conduce la reac ii care afecteaz integritatea zidriei. 4.3.3. Durabilitatea componentelor zidriei 4.3.3.1. Elemente pentru zidrie (1) Elementele pentru zidrie vor fi suficient de durabile pentru a rezista, n condi iile relevante de expunere, pe toat durata de exploatare proiectat a cldirii. (2) n cazul zidriilor aparente se vor respecta prevederile documentului normativ de referin SR EN 771-1 privind condi iile de folosire a elementelor pentru zidrie n func ie de densitatea acestora. 4.3.3.2. Mortar (1) Mortarul pentru zidrie va fi suficient de durabil pentru a rezista, n condi iile relevante de microclimat de expunere, pe toat

24 of 71

2/8/2007 10:32 AM

durata de exploatare proiectat a cldirii i nu va con ine componen i care pot avea efect duntor asupra propriet ilor sau durabilit ii mortarului, o elului sau altor materiale cu care se afl n contact. 4.3.3.3. O el pentru armturi (1) O elul pentru armturi, nglobat n beton sau n mortar, va fi suficient de durabil, astfel c, atunci cnd este pus n oper n condi iile prevzute la capitolul 8, s reziste la condi iile locale de expunere pe toat durata de exploatare proiectat a cldirii. (2) Pentru asigurarea durabilit ii se va folosi o el pentru beton armat (o el carbon), protejat prin msurile date n continuare, sau o el rezistent la coroziune. (3) Pentru clasa de expunere MX1, o elul poate fi neprotejat (cu excep ia zidriei de placaj). (4) Pentru clasele de expunere MX2 i MX3, protec ia o elului se poate realiza prin: nglobare n mortar sau beton; galvanizare; acoperire cu rini epoxidice; sau printr-o combina ie a acestor procedee. (5) Protec ia armturilor prin nglobare n mortar trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: tipul i marca minim a mortarului vor fi: - mortar de ciment-var M5 - pentru ncperi cu umiditate relativ interioar permanent a aerului <= 60%; - mortar de ciment cu adaos de plastifian i M10 - pentru ncperi cu umiditate relativ interioar permanent a aerului > 60%; acoperirea lateral cu mortar a barelor dispuse n rosturile orizontale va fi >= 20 mm la pere ii care se tencuiesc ulterior i >= 35 mm la pere ii care rmn netencui i; grosimea stratului de protec ie va fi sporit pn la 45 mm n cazul pere ilor care trebuie s rmn netencui i (zidrie aparent sau de placaj), n condi iile de expunere MX4 i MX5; zidria va fi tencuit cu mortar >= M2.5. (6) Protec ia armturilor din elementele de confinare prin nglobare n beton se asigur prin prevederea n proiecte a unui strat de acoperire minim a crui grosime va corespunde cerin elor din documentul normativ de referin STAS 10107/0-90, Art. 6.1. (7) Protec ia prin galvanizare se va realiza cu o acoperire de zinc de minimum 900 g/m2 sau cu o acoperire de zinc de minimum 60 g/m2 completat cu o acoperire cu rin epoxidic cu grosime medie recomandat 100 ?m. NOT: O elul va fi galvanizat dup fasonare. 4.3.3.4. Durabilitatea betoanelor Pentru betoanele care intr n alctuirea cldirilor de zidrie se vor avea n vedere prevederile generale referitoare la durabilitate prezentate n documentul normativ de referin STAS 10107/0-90, NE 012-99 i msurile specifice din prezentul Cod. 4.3.3.5. Straturi de rupere a capilarit ii (1) Straturile pentru ruperea capilarit ii vor avea durabilitatea corespunztoare tipului de cldire la care se utilizeaz i condi iilor de mediu respective; ele vor fi alctuite din materiale care s nu poat fi strpunse la utilizare i vor fi capabile s reziste la eforturile mecanice fr s favorizeze producerea condensului. (2) Straturile pentru ruperea capilarit ii pot fi realizate din: materiale plastice; tencuieli hidrofuge. 4.3.3.6. Elemente de legtur pentru pere i (1) Elementele de legtur pentru pere i i prinderile lor vor fi capabile s reziste la ac iunea relevant a mediului nconjurtor i la micrile relative ntre straturi. Ele vor avea rezisten la coroziune corespunztoare mediului n care sunt utilizate. (2) Elementele de ancorare ale placajelor din zidrie sau ale stratului exterior al fa adelor ventilate (cu gol de aer) vor fi executate din o el inoxidabil. 4.3.3.7. Eclise, scoabe i corniere Eclisele, ancorele, scoabele i cornierele nglobate n zidrie vor avea rezisten la coroziune corespunztoare condi iilor de mediu n care sunt utilizate. Protec ia acestora se va realiza cu orice procedeu recunoscut n practica curent pentru condi ii de mediu similare. 4.4.4. Durabilitatea zidriei aflat sub nivelul terenului Zidria aflat sub nivelul terenului va fi proiectat astfel nct s nu fie afectat defavorabil de condi iile terenului sau va fi protejat n mod corespunztor. n acest scop: se vor lua msuri pentru a proteja zidria de efectele umezelii provenite din contactul cu pmntul, mai ales mpotriva propagrii umidit ii prin capilaritate; n cazul n care, prin studiul geotehnic efectuat pe amplasament, se constat c terenul con ine substan e chimice care pot afecta integritatea i durabilitatea zidriei, aceasta va fi proiectat din materiale rezistente la aceste substan e sau va fi protejat corespunztor (de exemplu, cu tencuieli rezistente la ac iunile chimice respective). CAPITOLUL 5 PROIECTAREA PRELIMINAR A CLDIRILOR CU PERE I STRUCTURALI DIN ZIDRIE 5.1. Proiectarea preliminar arhitectural-structural a cldirilor etajate curente (1) Deoarece alctuirea structurilor cldirilor din zidrie rezult, n principal, din alctuirea planului de arhitectur, proiectarea cldirilor cu pere i structurali din zidrie situate n zone seismice implic parcurgerea unui proces iterativ de "propunere-evaluare" la care trebuie s participe, nc din faza ini ial a proiectului, arhitectul i inginerul structurist. (2) Alegerea configura iei de ansamblu a cldirii este atribu ia principal a arhitectului. Concep ia structurii revine inginerului de structuri dar nu poate fi independent de cerin ele func ionale i de plastic formulate de investitor i de arhitect. (3) Proiectarea preliminar arhitectural-structural constituie i o faz de proiectare cu caracter de predimensionare, care precede verificarea prin calcul a siguran ei structurale, i care condi ioneaz, ntre altele, alegerea modelului i a metodei folosite pentru calculul la ac iunea ncrcrilor verticale i orizontale, conform cerin elor stabilite la Cap. 6 din prezentul Cod. (4) Proiectarea preliminar arhitectural-structural implic parcurgerea urmtoarelor etape: i. Stabilirea formei generale a cldirii n plan i n eleva ie. ii. Proiectarea preliminar a suprastructurii verticale (ansamblul pere ilor structurali). iii. Proiectarea preliminar a planeelor.

25 of 71

2/8/2007 10:32 AM

iv. Proiectarea preliminar a infrastructurii. 5.1.1. Principii de alctuire arhitectural-structural a cldirilor etajate curente (1) n faza de proiectare preliminar arhitectural-structural a cldirilor din zidrie se va urmri ca forma n plan i volumetria cldirii, distribu ia spa iilor, amplasarea i alctuirea pere ilor structurali s fie astfel alese nct rspunsul seismic al cldirii s fie favorabil i s poat fi determinat prin calcul, cu suficient exactitate, folosind modele i metode curente (simple). (2) Pentru zonele cu accelera ia seismic de proiectare a(g) >= 0.20 g se recomand alegerea configura iilor de plan i volumetric care conduc la cldiri cu regularitate structural n plan i pe vertical definit conform criteriilor de la art. 5.1.3. 5.1.2. Alctuirea cldirii n plan i n eleva ie (1) Se recomand adoptarea unor partiuri compacte, cu simetrie geometric (dat de forma n plan) i cu simetrie mecanic (rezultat din dispunerea n plan a pere ilor structurali) sau cu disimetrii limitate, care se ncadreaz n limitele din figura 5.1. Adoptarea unor astfel de forme este obligatorie n cazul cldirilor cu pere i structurali din zidrie fundate direct pe terenuri dificile (PUCM, PSU). (2) Aria planeului va fi men inut, de regul, constant la toate nivelurile cldirii. Se pot accepta reduceri de arie, de la un nivel la nivelul imediat superior, de circa 10-15% cu condi ia ca traseul de scurgere a ncrcrilor ctre funda ii s nu fie ntrerupt (de exemplu, prin rezemarea unui perete structural pe planeu). (3) Cldirile cu pere i structurali din zidrie vor fi alctuite astfel nct s se realizeze o structur spa ial format din: elemente verticale: pere i structurali dispui, cel pu in, pe dou direc ii ortogonale; elemente orizontale: planee care, de regul, constituie diafragm (aib) rigid n plan orizontal. (4) Caracterul spa ial al structurii din zidrie se ob ine prin: A. Legturile dintre pere ii structurali de pe cele dou direc ii principale, la col uri, intersec ii i ramifica ii, care se realizeaz prin: eserea zidriei conform prevederilor din Capitolul 8, asociat, n situa iile men ionate la pct. 7.1.2.1.(7) pentru zidria nearmat, cu armturi de legtur dispuse n rosturile orizontale; stlpiori de beton armat turna i n trepii zidriei n cazul zidriei confinate; eserea zidriei din straturile exterioare i continuitatea betonului i armturii din stratul median, n cazul zidriei cu inim armat. B. Legturile ntre planee i pere ii structurali care se realizeaz, n func ie de tipul (alctuirea) zidriei, dup cum urmeaz: la zidria nearmat (ZNA): prin centuri de beton armat turnate pe to i pere ii; la zidria confinat (ZC): prin nglobarea/ancorarea armturilor din stlpiori n sistemul de centuri de la fiecare planeu; la zidria cu inim armat (ZIA): prin nglobarea/ancorarea armturilor din stratul median al peretelui n sistemul de centuri de la fiecare planeu. (5) Rigiditatea structurii va fi aproximativ egal pe cele dou direc ii principale ale cldirii; se recomand ca diferen a ntre rigidit ile respective s nu depeasc 25%. (6) Rezisten a i rigiditatea cldirii vor fi men inute aproximativ constante pe toat nl imea cldirii. Se recomand ca eventualele reduceri de rezisten i de rigiditate s nu depeasc 20% i s se realizeze prin reducerea: densit ii zidurilor; grosimii zidurilor; rezisten ei zidriei la compresiune. 5.1.3. Criterii de regularitate structural (1) Sistemul structural va fi simplu, continuu i va avea suficient capacitate de rezisten i rigiditate pentru a asigura un traseu direct i nentrerupt al for elor verticale i orizontale, pn la terenul de fundare. (2) Cldirile din zidrie sunt considerate cu regularitate structural n plan dac: forma n plan satisface urmtoarele criterii: - este aproximativ simetric n raport cu 2 direc ii ortogonale; - este compact, cu contururi regulate i cu un numr ct mai redus de col uri intrnde; - eventualele retrageri/proeminen e n raport cu conturul curent al planeului nu depesc, fiecare, cea mai mare dintre valorile: 10% din aria planeului sau 1/5 din dimensiunea laturii respective; distribu ia n plan a pere ilor structurali nu conduce la disimetrii importante ale rigidit ii laterale, ale capacit ilor de rezisten i/sau ale ncrcrilor permanente n raport cu direc iile principale ale cldirii; rigiditatea planeelor n plan orizontal este suficient de mare nct s fie asigurat compatibilitatea deplasrilor laterale ale pere ilor structurali sub efectul for elor orizontale; la parter, pe fiecare din direc iile principale ale cldirii, distan a ntre centrul de greutate (CG) i centrul de rigiditate (CR) nu depete 0.1 L unde L este dimensiunea cldirii pe direc ia perpendicular direc iei de calcul.

Figura 5.1 Condi ii de regularitate structural n plan

26 of 71

2/8/2007 10:32 AM

(3) Cldirile din zidrie sunt considerate cu regularitate structural n eleva ie dac: nl imile nivelurilor adiacente sunt egale sau variaz cu cel mult 20%; pere ii structurali au, n plan, aceleai dimensiuni la toate nivelurile supraterane sau prezint varia ii care se ncadreaz n urmtoarele limite: - reducerea lungimii unui perete fa de nivelul inferior nu depete 20%; - reducerea ariilor nete totale de zidrie la nivelurile superioare, pentru cldirile cu n(niv) >= 3 nu depete 20% din aria zidriei de la parter; cldirea nu are niveluri "slabe" (care au rigiditate i/sau capacitate de rezisten mai mic dect cele ale nivelurilor superioare). Etaje slabe

Figura 5.2 Cldiri cu niveluri "slabe" (neregularitate structural n eleva ie) (4) Cldirile care nu satisfac aceste condi ii sunt considerate fr regularitate structural, dup caz, n plan sau n eleva ie. (5) Pentru proiectare (calcul i detaliere constructiv) n conformitate cu prevederile prezentului Cod, cldirile cu pere i structurali din zidrie se clasific n grupe de regularitate dup cum urmeaz: Clasificarea cldirilor cu pere i structurali din zidrie n grupe de regularitate
Tabelul 5.1 Regularitate Grupa de regularitate a cldirii Plan Eleva ie 1 Da Da Cldiri regulate 2 Nu Da 3 Da Nu Cldiri neregulate 4 Nu Nu

(6) Cldirile cu structuri de tip dual, la care pere ii structurali din zidrie conlucreaz cu cadre din beton armat, se ncadreaz n clasa cldirilor neregulate al cror rspuns seismic depinde de raportul ntre cele dou subsisteme. Determinarea for ei seismice i distribu ia acesteia la cele dou subsisteme se va face conform prevederilor generale de la pct. 6.3.2.1.(3). Subsistemul "cadre" va fi proiectat conform cerin elor din Codul P100-1/2006 i Codul NP 007-97. Subsistemul "pere i structurali din zidrie" va fi proiectat conform prevederilor din Codul P100-1/2006, cap. 8 i din prezentul Cod. 5.1.4. Separarea cldirii n tronsoane (1) Separarea cldirii n tronsoane este necesar dac: lungimea cldirii depete valorile maxime stabilite conform 5.1.5.1.; forma n plan are neregularit i care depesc limitele din figura 5.1.; terenul pe care este amplasat cldirea prezint neregularit i (de stratifica ie, de consisten , umpluturi locale, etc.). NOT: Pentru exemplificarea tronsonrii cldirilor cu forme neregulate a se vedea Codul P100-1/2006, fig. 4.1. (2) Se recomand ca rapoartele principalelor dimensiuni ale tronsoanelor rezultate prin fragmentarea cldirii cu rosturi s se ncadreze n limitele: nl ime/l ime <= 1.5; lungime/l ime <= 4.0. (3) Fiecare dintre tronsoanele rezultate din fragmentarea cldirii prin rosturi trebuie s aib o alctuire arhitectural-structural care corespunde, n totalitate, prevederilor de la pct. 5.1.2. (4) Rosturile de separa ie ntre cldirile/tronsoanele adiacente se clasific n func ie de rolul n structur i de modul n care se dezvolt pe verticala cldirii: rosturi complete, care traverseaz att suprastructura ct i infrastructura: - rosturi de tasare, care au rolul de a limita eforturile din structur datorate neuniformit ii terenului de fundare i/sau valoarea tasrilor cldirii n cazul fundrii pe terenuri dificile; rosturi par iale, care se realizeaz numai n suprastructur: - rosturi seismice, care au, n principal, rolul de a elimina sau de a diminua efectele negative ale torsiunii de ansamblu n cazul

27 of 71

2/8/2007 10:32 AM

cldirilor cu forme complexe n plan; n cazul cldirilor cu lungime deosebit de mare, rosturile seismice vor traversa i funda iile cu scopul de a evita efectele nesincronismului micrii seismice la funda iile situate la distan e relative mari; - rosturi de contrac ie - dilatare, care au rolul de a limita eforturile care pot rezulta din varia iile de temperatur sau ca efect al fenomenelor reologice specifice zidriei/betonului. (5) Rosturile ntre tronsoane se vor realiza prin dublarea pere ilor structurali, vor fi plane i vor separa complet att elementele structurale ct i elementele nestructurale ale cldirii. (6) Dimensiunea spa iului liber dintre elementele de construc ie ale tronsoanelor adiacente va fi stabilit prin calcul, conform prevederilor Codului P100-1/2006, Cap. 4. (7) nchiderea spa iului liber dintre tronsoane se va face cu materiale sau dispozitive care nu mpiedic micarea relativ a tronsoanelor alturate, sunt impermeabile la ap i la aer, nu permit propagarea focului i sunt acceptabile din punct de vedere al aspectului. Nu se permite nchiderea rostului cu tencuial. 5.1.5. Dimensiuni maxime ale cldirilor 5.1.5.1. Dimensiuni maxime n plan (1) Pentru cldirile din zidrie fundate pe terenuri normale, lungimea maxim a tronsoanelor va fi de 50.0 m. (2) Pentru cldirile fundate pe terenuri dificile de fundare, lungimea maxim a tronsoanelor se va stabili n conformitate cu reglementrile specifice: P7-2000 i/sau NP 001-2000. 5.1.5.2. Dimensiuni maxime n eleva ie (1) Numrul maxim de niveluri (n(niv)) peste sec iunea de ncastrare definit la pct. 6.3.1.(2) i valoarea minim constructiv asociat a densit ii pere ilor structurali (p%), pentru care se aplic prevederile prezentului Cod, se limiteaz, conform Codului P100-1/2006, n func ie de: accelera ia seismic de proiectare la amplasament (a(g)); clasa de regularitate/neregularitate structural definit la pct. 5.1.3.; clasa de importan a cldirii, stabilit conform P100-1/2006; tipul/alctuirea zidriei (ZNA, ZC, ZC+AR, ZIA); densitatea pere ilor structurali p%, stabilit conform pct. 5.2.1.(2); tipul i grupa elementelor pentru zidrie (1, 2, 2S), stabilite conform pct. 3.1.2.2. NOT: Utilizarea zidriei nearmate (ZNA) pentru cldiri etajate, n condi iile prevzute n Codul P100-1/2006 este permis numai dac sunt respectate toate cerin ele constructive prevzute la art. 5.2.2.1.(2). (2) n cazul cldirilor din ZNA, mansarda se consider "nivel", care se include n numrul total admis conform Codului P100-1/2006, chiar dac ndeplinete condi iile de la aliniatul (3). (3) n cazul cldirilor din zidrie armat (ZC, ZC+AR i ZIA) cu mansard peste ultimul nivel curent, aceasta nu se include n numrul de niveluri maxim (n(niv)) admis conform Codului P100-1/2006, dac sunt ndeplinite urmtoarele condi ii: densitatea minim constructiv a pere ilor dat n Codul P100-1/2006 se majoreaz cu 1.0%; pere ii perimetrali din zidrie nu depesc nl imea medie de 1.25 m; pere ii de compartimentare sunt de tip uor (gips-carton sau similar); arpanta din lemn este proiectat astfel nct s nu rezulte mpingeri n pere ii perimetrali; zidria pere ilor structurali de la mansard este confinat cu stlpiori de beton armat n continuarea celor de la nivelul inferior; la partea superioar a pere ilor de zidrie ai mansardei este prevzut o centur de beton armat. Dac cel pu in una din aceste condi ii nu este ndeplinit, mansarda va fi considerat "nivel" iar cldirea se va ncadra, din punct de vedere al nl imii i al densit ii pere ilor structurali, n condi iile date n Codul P100-1/2006. (4) n cazul n care pe planeul peste ultimul nivel curent al cldirii sunt prevzute construc ii anexe (usctorii, spltorii, etc.) care ocup mai pu in de 20% din suprafa a etajului curent i a cror nl ime nu este mai mare dect nl imea acestuia, ncperile respective vor fi considerate ca o proeminen a cldirii principale i vor fi proiectate conform prevederilor din pct. 6.3.2.1 (nu vor fi considerate ca "nivel" n limitele indicate mai sus). 5.2. Proiectarea preliminar a subansamblurilor structurale verticale (pere i structurali) 5.2.1. Alegerea sistemului de pere i structurali (1) Alegerea sistemului de pere i structurali se va face astfel nct s realizeze, concomitent, satisfacerea urmtoarelor categorii de cerin e: func ionale, stabilite de investitor: dimensiunile spa iilor libere, nl imea de nivel, tipul circula iilor, etc.; de confort; de siguran structural. (2) Densitatea pere ilor structurali ai cldirilor din zidrie, pe fiecare din direc iile principale ale cldirii, este definit prin procentul ariei nete totale a pere ilor din zidrie (A(z,net)) de pe direc ia respectiv, raportat la aria planeului (A(pl)) de la nivelul respectiv
p(%) = 100 A(z,net)/A(pl) (5.1)

(3) Pentru structurile din zidrie care fac obiectul prezentului Cod, densitatea pere ilor structurali se stabilete prin calcul cu respectarea valorilor minime constructive, n func ie de accelera ia seismic de proiectare (a(g)) i de numrul de niveluri (n(niv)), conform prevederilor Codului P100-1/2006. Valorile minime constructive p% se refer la nivelul de baz al cldirii (peste sec iunea de ncastrare definit la pct. 6.3.1.(2)). La nivelurile superioare ale cldirii, densitatea minim constructiv poate fi redus fr ns a deveni mai mic de 3% pe fiecare direc ie principal a cldirii. Reducerea densit ii pere ilor se va face innd seama de recomandrile de la pct. 5.1.2.(6), urmrind s nu rezulte o disimetrie pronun at a sistemului structural. NOT: Prevederea n proiect a densit ii minime constructive de pere i nu nlocuiete obliga ia proiectantului de a verifica prin calcul siguran a structurii conform cerin elor de la capitolul 6 din prezentul Cod i prevederilor Codului P100-1/2006. (4) To i pere ii de zidrie care ndeplinesc condi iile geometrice minime privind lungimea i grosimea date la art. 5.2.5.(6), 5.2.6.(2) i 5.2.6.(3), care au continuitate pn la funda ii i care sunt executa i din materialele men ionate la Cap. 3 i 4, vor fi considera i "pere i structurali" i vor fi calcula i i alctui i conform prevederilor din prezentul Cod. (5) n cazul planeelor care descarc pe o singur direc ie (planee din lemn, planee cu grinzi metalice, planee din elemente prefabricate liniare de beton armat) pere ii paraleli cu direc ia elementului de planeu sunt defini i ca "pere i structurali de

28 of 71

2/8/2007 10:32 AM

contravntuire" care au, n principal, rolul structural de a prelua for ele orizontale pe direc ia respectiv. O parte din ncrcarea aferent pere ilor adiacen i, pe care reazem planeul, este transmis i pere ilor de contravntuire conform pct. 6.2.2.1. i figura 6.1. (6) Pere ii structurali care intr n alctuirea unei structuri din zidrie sunt de dou categorii: pere i izola i (montan i), lega i ntre ei, la fiecare nivel, numai cu placa planeului; pere i cupla i (cu goluri de ui i/sau ferestre), constitui i din montan i (spale i) lega i ntre ei, la nivelul fiecrui planeu, prin grinzi de cuplare de beton armat. (7) Pere ii de zidrie care nu ndeplinesc condi iile de la (4) i (5) vor fi considera i "pere i nestructurali" i vor fi proiecta i conform prevederilor din Codul P100-1/2006. Cap. 10 cu respectarea condi iilor constructive date la pct. 7.3. (8) Pere ii de zidrie care constituie panouri de umplutur n cadrele de beton armat sau de o el vor fi proiecta i conform prevederilor de la Capitolul 6 din prezentul Cod i din Codul P100-1/2006, capitolele 5 i 8. 5.2.1.1. Structuri cu pere i dei (1) Structurile cu pere i dei (sistem fagure), sunt definite de urmtorii parametri geometrici: nl imea de nivel <= 3,20 m; distan ele maxime ntre pere i, pe cele dou direc ii principale <= 5,00 m; aria celulei format de pere ii de pe cele dou direc ii principale <= 25,0 m2. n aceast alctuire, de regul, pozi iile n cldire ale pere ilor structurali interiori rezult din concep ia planului de arhitectur (separ ncperile principale ale cldirii).

Figura 5.3 Structuri cu pere i dei (sistem fagure) (2) n cazul n care, la un nivel oarecare al unei cldiri cu pere i dei, sunt necesare, local, spa ii mai mari, se accept realizarea acestei cerin e prin suprimarea unui perete structural la nivelul respectiv cu obliga ia suprimrii acestui perete i la toate nivelurile superioare astfel nct s se evite formarea unui etaj "slab". Dac prin aceast opera ie aria pere ilor structurali de pe direc ia respectiv se reduce cu mai mult de 20%, cldirea va fi ncadrat n clasa cldirilor fr regularitate pe vertical (pozi iile 3 i 4 din tabelul 5.1). (3) n condi iile de la (2), structura vertical i planeul rezultate trebuie s aib capacitatea de rezisten , rigiditatea i ductilitatea necesare pentru preluarea solicitrilor datorate celor mai defavorabile grupri de ncrcri, considernd i efectul eventualelor disimetrii structurale care ar putea rezulta din suprimarea peretelui respectiv. (4) Folosirea sistemului de pere i dei este recomandat n cazul cldirilor fundate pe terenuri dificile. 5.2.1.2. Structuri cu pere i rari (1) Structurile cu pere i rari (sistem celular), sunt definite de urmtorii parametri geometrici: nl imea de nivel <= 4,00 m; distan ele maxime ntre pere i, pe cele dou direc ii principale <= 9,00 m; aria celulei format de pere ii de pe cele dou direc ii principale <= 75,0 m2.

Figura 5.4 Structuri cu pere i rari (sistem celular) (2) n aceast alctuire pere ii structurali interiori se dispun, de regul, la limita ntre unit ile func ionale (ntre apartamente - la locuin e, ntre slile de clas - la unit ile de nv mnt, etc.) ceea ce elimin, n cele mai multe cazuri, slbirea lor cu goluri de trecere. 5.2.2. Alegerea tipului de zidrie La proiectarea cldirilor cu pere i structurali din zidrie, alegerea tipului de zidrie (alctuirea zidriei) pentru pere ii structurali se va face cu respectarea condi iilor limit stabilite n Codul P100-1/2006 n func ie de: numrul de niveluri supraterane (n(niv)); regularitatea structural a cldirii; grupa elementelor pentru zidrie;

29 of 71

2/8/2007 10:32 AM

accelera ia seismic de proiectare la amplasament (a(g)); precum i n func ie de posibilit ile tehnologice de execu ie. 5.2.2.1. Zidria nearmat (ZNA) (1) Din cauza capacit ii sczute de a disipa energia seismic, datorit rezisten ei mici la ntindere i la forfecare i a ductilit ii reduse, se recomand ca utilizarea structurilor de zidrie nearmat (ZNA) s fie evitat. (2) Structurile de zidrie nearmat (ZNA) cu elemente ceramice din grupele 1, 2 i 2S, pot fi folosite, n condi iile stabilite n Codul P100-1/2006, privind accelera ia seismic de proiectare (a(g)), numrul de niveluri (n(niv)) i densitatea minim constructiv a pere ilor structurali (p%) pe ambele direc ii, numai dac sunt ndeplinite toate condi iile de mai jos: cldirea se ncadreaz n categoria "cldiri regulate cu regularitate n plan i n eleva ie", pozi ia 1 din tabelul 5.1; cldirea se ncadreaz n clasele de importan III sau IV conform Codului P100-1/2006; sistemul de aezare a pere ilor este de tip "pere i dei" (sistem fagure); nl imea nivelului h(etaj) <= 3.00 m; sunt respectate cerin ele de alctuire a zidriei i planeelor din acest Cod; calit ile materialelor folosite sunt cele prevzute la Cap. 3 i n Codul P100-1/2006. 5.2.2.2. Zidria armat (ZC, ZC+AR, ZIA) Cldirile cu structuri de zidrie confinat (ZC), cu sau fr armturi n rosturile orizontale, i cele de zidrie cu inim armat (ZIA) pot fi utilizate, n condi iile de calcul, de dimensionare i de alctuire constructiv precizate n acest Cod cu condi ia limitrii numrului de niveluri (n(niv)) i a densit ii minime constructive a pere ilor structurali pe fiecare direc ie (p%), n func ie de accelera ia seismic de proiectare (a(g)), conform prevederilor din Codul P100-1/2006. 5.2.3. Dispunerea n plan a pere ilor structurali (1) Dispunerea n plan a pere ilor structurali se va face ct mai uniform n raport cu axele principale ale cldirii, pentru se evita efectele defavorabile ale rsucirii de ansamblu. Pentru asigurarea rezisten ei i a rigidit ii la torsiune se recomand ca pere ii structurali cu rigiditate mare s fie dispui ct mai aproape de conturul cldirii. (2) n acelai scop, n cazul tronsoanelor dreptunghiulare, la care fa adele longitudinale au raportul ro ntre ariile n plan ale golurilor de ui i ferestre i ariile plinurilor de zidrie apropiat de valorile maxime stabilite prin Codul P100-1/2006, se recomand ca pere ii structurali transversali de la capetele tronsoanelor s fie ct mai pu in slbi i prin goluri. (3) Se recomand ca sumele ariilor nete de zidrie ale pere ilor de pe cele dou direc ii principale ale cldirii s fie aproximativ egale astfel nct s fie ndeplinit recomandarea de la pct. 5.1.2.(5). (4) Se va urmri ca, n planul cldirii, pere ii cu forme complexe cu o singur ax de simetrie (L,T) s aib tlpile amplasate simetric fa de axele principale ale cldirii. 5.2.4. Dispunerea stlpiorilor i centurilor de beton armat la zidria confinat (1) n cazul zidriei confinate (ZC), stlpiorii de beton armat vor fi amplasa i n urmtoarele pozi ii: i. la capetele libere ale fiecrui perete; ii. de ambele pr i ale oricrui gol cu suprafa a >= 2.5 m2 (orientativ un gol de u cu dimensiunile 1.20x2.10 m); golurile cu dimensiuni mai mici vor fi mrginite cu stlpiori dac necesitatea prevederii acestora rezult din calcule sau din cerin a iv; iii. la toate col urile exterioare i intrnde de pe conturul construc iei; iv. n lungul peretelui, astfel nct distan a ntre axele stlpiorilor s nu depeasc: - 4.0 m n cazul structurilor cu pere i rari (sistem celular), - 5.0 m n cazul structurilor cu pere i dei (sistem fagure), v. la intersec iile pere ilor, dac cel mai apropiat stlpior amplasat conform regulilor de mai sus se afl la o distan mai mare de 1.5 m; vi. n to i spale ii care nu au lungimea minim prevzut la art. 5.2.5.(6)

Figura 5.5 Pozi ionarea stlpiorilor din beton armat la structuri din zidrie confinat (2) Stlpiorii vor fi executa i pe toat nl imea construc iei. (3) Centurile de beton armat vor fi prevzute n urmtoarele pozi ii:

30 of 71

2/8/2007 10:32 AM

la nivelul fiecrui planeu al construc iei, indiferent de materialul din care este executat planeul i de tehnologia de realizare a acestuia; n pozi ie intermediar, ntre planee, la construc iile etajate cu pere i rari (sistem celular) i la construc iile tip "sal/hal", n condi iile stabilite de Codul de proiectare seismic P100-1/2006, diferen iat n func ie de accelera ia seismic de proiectare (a(g)) la amplasament. (4) Armarea longitudinal a stlpiorilor i centurilor, se va stabili prin calcul, innd seama de efectele ncrcrilor verticale i ale for elor seismice de proiectare i va respecta condi iile minime date la Cap. 7 din Cod. (5) Stlpiorii i centurile din pere ii de pe conturul cldirilor vor fi prevzu i la exterior cu protec ie termic pentru evitarea formrii pun ilor termice. 5.2.5. Goluri n pere ii structurali din zidrie (1) Stabilirea dimensiunilor golurilor pentru ui i ferestre i amplasarea acestora n pere ii de zidrie se va face avnd n vedere satisfacerea urmtoarelor categorii de cerin e: func ionale; de plastica fa adelor; structurale. (2) Cerin ele structurale se refer la: evitarea reducerii exagerate a capacit ii de rezisten i a rigidit ii unor pere i prin care se creeaz premizele unei comportrii defavorabile la torsiunea de ansamblu; ob inerea unor arii nete de zidrie aproximativ egale pe cele dou direc ii principale ale cldirii; satisfacerea cerin elor de rezisten i ductilitate pentru plinurile verticale (spale i) i orizontale (grinzi de cuplare, buiandrugi) dintre goluri. Pentru satisfacerea cerin elor structurale enumerate mai sus se vor lua msurile de la aliniatele urmtoare. (3) Raportul ro ntre ariile n plan ale golurilor de ui i ferestre i ariile plinurilor de zidrie, va fi limitat, conform prevederilor din Codul P100-1/2006, n func ie de: accelera ia seismic de proiectare la amplasament (a(g)); numrul de niveluri (n(niv)); pozi ia peretelui n cldire. (4) Golurile de ui i de ferestre vor fi, de regul, dispuse pe aceiai vertical la toate nivelurile. Poate fi acceptat dispunerea lor alternant cu respectarea unor distan e care s permit transmiterea ncrcrilor printr-un sistem de tip "grind cu zbrele".

Figura 5.6 Dispunerea alternant pe vertical a golurilor din pere ii de zidrie (5) La amplasarea golurilor de ui i ferestre se va urmri ca spale ii care rezult s aib lungimi egale sau ct mai apropiate, n cazul pere ilor lungi (pere ii longitudinali ai cldirilor tip "bar", de exemplu) dac aceast prevedere nu poate fi realizat din considerente func ionale sau de plastic a fa adelor, se recomand ca spale ii cu dimensiuni mult diferite s fie dispui alternativ n lungul peretelui. (6) Lungimea minim (l(min)) a spale ilor adiacen i golurilor de ui i de ferestre se limiteaz, n func ie de cea mai mare nl ime a golurilor adiacente (h(gol)) sau de grosimea peretelui (t), dup cum urmeaz: pentru zidria nearmat (ZNA): - spale i marginali (de capt) la pere i de fa ad i interiori: l(min) = 0.6 h(gol) >= 1.20 m - spale i intermediari la pere i de fa ad i interiori: l(min) = 0.5 h(gol) >= 1.00 m pentru zidria confinat (ZC sau ZC+AR): - spale i marginali (de capt) la pere i de fa ad i interiori: l(min) = 0.5 h(gol) >= 1.00 m - spale i intermediari la pere i de fa ad i interiori: l(min) = 0.4 h(gol) >= 0.80 m pentru zidria cu inim armat (ZIA): l(min) = 3 t unde t este grosimea total a peretelui.

31 of 71

2/8/2007 10:32 AM

Figura 5.7 Dispunerea n plan a golurilor din pere ii de zidrie (7) Se recomand ca dimensiunile n plan ale plinurilor de zidrie, ntre goluri sau pn la captul peretelui, s fie multiplu de 1/2 din lungimea elementului pentru zidrie prevzut n proiect. (8) Condi ia de la (7) este obligatorie pentru zidriile realizate cu elemente din grupa 2S, pentru a se elimina tierea/spargerea la antier a elementelor i a se folosi numai elementele speciale, cu lungimea de 1/2 din lungimea nominal, din sortimentele respective. n cazurile n care nu se realizeaz aceast modulare se vor spori dimensiunile stlpiorilor din beton armat astfel nct pentru zidrie s nu fie folosite fragmente de bloc diferite de 1/2 din lungimea blocului. (9) n cazul zidriilor cu nl imea de referin a rndului >= 200 mm, nl imea panoului de zidrie, ntre centurile de beton armat, va fi un multiplu ntreg al nl imii rndului (nl imea elementului + grosimea stratului de mortar de circa 10-12 mm).

Figura 5.8 Modularea zidriilor n raport cu dimensiunile elementelor pentru zidrie h - nl imea elementului, l - lungimea elementului (10) n cazul n care prevederile proiectului de arhitectur nu permit realizarea spale ilor cu lungimile minime date la (6) se vor introduce stlpiori de beton armat pentru sporirea rezisten ei spaletului la for tietoare sau spaletul va fi nlocuit, n totalitate, cu un stlp de beton armat. 5.2.6. Grosimea pere ilor structurali (1) Grosimea pere ilor structurali va fi stabilit, prin calcule de specialitate, pentru satisfacerea urmtoarelor cerin e: siguran structural; izolare termic/economie de energie; izolare fonic; protec ie la foc. (2) Grosimea minim a pere ilor structurali, indiferent de tipul elementelor din care este executat zidria va fi 240 mm. (3) Din punct de vedere al siguran ei structurale, indiferent de rezultatele calculelor, raportul ntre nl imea etajului (h(et)) i grosimea peretelui (t) trebuie s satisfac urmtoarele condi ii minime: zidrie nearmat (ZNA) h(et)/t <= 12; zidrie confinat (ZC) i zidrie cu inim armat (ZIA) h(et)/t <= 15. n afara acestei condi ii, grosimea pere ilor solicita i predominant la for a axial, trebuie s ndeplineasc i cerin ele de la art. 6.6.2. (1). (4) n cazul n care dimensiunile alese pentru grosimea pere ilor n faza de proiectare preliminar nu satisfac cerin ele de

32 of 71

2/8/2007 10:32 AM

siguran structural de la art. 6.7, se poate adopta una dintre urmtoarele msuri: schimbarea tipului/alctuirii zidriei (de exemplu, din ZNA n ZC sau ZIA); sporirea grosimii pere ilor; folosirea unor materiale (elemente de zidrie i/sau mortar) cu rezisten e superioare. 5.3. Proiectarea preliminar a subansamblurilor structurale orizontale (planee, arpant) (1) La proiectarea preliminar a planeelor se va urmri realizarea lor ca diafragme rigide n plan orizontal innd seama de rolul lor n ceea ce privete: colectarea for elor de iner ie i transmiterea lor la elementele verticale ale structurii; asigurarea conlucrrii elementelor verticale pentru preluarea for elor seismice orizontale: - distribu ia for ei seismice de nivel ntre pere ii structurali propor ional cu rigiditatea de transla ie a fiecruia; - retransmiterea ctre pere ii care dispun de rezerve de capacitate portant a ncrcrilor suplimentare care rezult dup cedarea pere ilor cu capacitate de rezisten insuficient; posibilitatea de adoptare a unor modele de calcul structural simplificate, avnd, dup caz, numai unu sau trei grade de libertate la fiecare nivel. (2) Rigiditatea planeelor n plan orizontal depinde de: alctuirea constructiv a planeului; dimensiunile i pozi iile golurilor mari n planee. (3) Rigiditatea planeelor n plan orizontal va fi superioar rigidit ii laterale a pere ilor structurali astfel nct deformabilitatea planeelor s nu influen eze semnificativ distribu ia for ei seismice ntre elementele structurale verticale. (4) n cazul planeelor din elemente prefabricate mbinrile vor fi proiectate astfel nct comportarea planeului la for e orizontale s fie ct mai apropiat de cea a planeelor din beton armat monolit iar mbinrile s rmn n stadiul elastic de comportare pentru solicitrile rezultate din ac iunea for elor corespunztoare cutremurului de proiectare multiplicate cu coeficientul de comportare "q". 5.3.1. Tipul planeului (1) Planeele cldirilor din zidrie sunt clasificate, din punct de vedere al rigidit ii n plan orizontal, n dou categorii: planee rigide n plan orizontal; planee cu rigiditate nesemnificativ n plan orizontal. (2) n condi iile n care nu sunt slbite semnificativ de goluri (a se vedea art. 5.3.2.), sunt considerate "rigide n plan orizontal" planeele care au urmtoarele alctuiri constructive: planee din beton armat monolit sau din predale cu suprabetonare continu cu grosime >= 60 mm, armat cu plas de o el beton cu aria >= 250 mm2/m (de exemplu, >= 58/m); planee din panouri sau semipanouri prefabricate din beton armat mbinate pe contur prin piese metalice sudate, bucle de o el beton i beton de monolitizare; planee executate din elemente prefabricate de tip "fie", cu bucle sau cu bare de legtur la extremit i i cu suprabetonare continu cu grosime >= 60 mm, armat cu plas din o el beton cu aria >= 250 mm2/m (>= 58/m). (3) Urmtoarele categorii de planee sunt considerate cu rigiditate nesemnificativ, n plan orizontal: planee executate din elemente prefabricate de tip "fie" cu bucle sau cu bare de legtur la extremit i, fr suprabetonare armat sau cu ap nearmat cu grosimea <= 30 mm; planee executate din elemente prefabricate din beton cu dimensiuni mici, sau din blocuri ceramice, cu suprabetonare armat; planee din lemn. (4) De regul, planeele cldirilor din zidrie vor fi proiectate ca planee "rigide n plan orizontal". (5) Utilizarea planeelor cu rigiditate nesemnificativ n plan orizontal (n particular, planeele din lemn) este permis numai n condi iile stabilite n Codul P100-1/2006. (6) Fa a superioar a planeelor va avea, de regul, aceiai cot de nivel pe toat suprafa a construc iei. n mod excep ional, pot fi acceptate decalri ale fe ei superioare a planeului mai mici dect nl imea curent a centurilor (15-20 cm). 5.3.2. Pozi ionarea golurilor mari n planee (1) Pozi iile golurilor de dimensiuni mari n planee vor fi alese astfel nct s nu conduc la reducerea rigidit ii i a rezisten ei planeelor. n acest scop, se va evita pozi ionarea golurilor la col urile planeelor, n pozi ii adiacente fa adelor i/sau alturarea mai multor goluri.

Figura 5.9 Pozi ionarea golurilor de mari dimensiuni n planee (2) n cazurile n care slbirea semnificativ a planeelor prin goluri nu poate fi evitat se va ine seama de efectul rigidit ii finite a planeului pentru reparti ia for ei seismice totale ntre subansamblurile structurale verticale iar rezisten a planeului va fi

33 of 71

2/8/2007 10:32 AM

verificat conform sec iunii 6.5. 5.3.3. Supante, console (1) n cldirile curente, la care se refer prevederile prezentului Cod, nu se accept planeele par iale (supante, dezvoltate numai pe o parte a cldirii), astfel nct, n anumite zone, nl imea nivelului rezult egal cu dublul nl imii nivelului curent. (2) Consolele care depesc linia exterioar a pere ilor structurali de contur (balcoane, copertine) vor fi amplasate la nivelul planeului curent, eventual cu o denivelare care se ncadreaz n limitele de la art. 5.3.1.(6) dar cu asigurarea continuit ii structurale. Consolele vor fi realizate din acelai material ca i planeul (beton armat sau lemn). (3) n mod excep ional se accept amplasarea unor console de beton armat n pozi ii intermediare, ncastrate n zidrie, cu respectarea urmtoarelor condi ii: deschiderea consolei L(c) <= 3t unde t este grosimea peretelui n care este ncastrat consola; accesul oamenilor pe consol nu este dect ntmpltor (pentru ntre inere); rezemarea consolei se face pe toat l imea zidului. n cazul deschiderilor mai mari dect 3t, stabilitatea i rezisten a consolei vor fi asigurate prin elemente de beton armat introduse n grosimea peretelui; n toate cazurile, stabilitatea i rezisten a consolelor i a elementelor de care acestea sunt fixate vor fi verificate prin calcul. (4) Cldirile cu pere i structurali din zidrie care nu satisfac cerin a de la (1) vor fi considerate cldiri neregulate i proiectarea acestora se va face conform prevederilor de la art. 6.3.2.1.(3). 5.3.4. arpante (1) La proiectarea arpantelor se va urmri adoptarea unei configura ii cu rigiditate spa ial suficient, pentru asigurarea indeformabilit ii acestora, pe toate direc iile, sub efectul ncrcrilor din zpad, vnt i cutremur. n cazul ncrcrii cu zpad se vor avea n vedere efectele ncrcrilor nesimetrice care se pot produce ca urmare a aglomerrii zpezii pe anumite por iuni ale acoperiului. (2) Stabilitatea general i local a arpantei n ansamblu i a elementelor acesteia sub ac iunea vntului vor fi verificate prin calcul pentru for ele stabilite prin Codul NP-082-04 i prin msuri constructive (ancorarea sigur a cosoroabelor de structura cldirii, de exemplu). (3) Schema static ale arpantei va fi aleas astfel nct s nu rezulte mpingeri n elementele de reazem (pere i, atice, calcane, etc.). n cazul n care o astfel de schem nu poate fi realizat se vor prevedea elemente structurale suficient de rezistente pentru a prelua mpingerile. Rezisten a i rigiditatea acestor elemente vor fi verificate prin calcul. (4) La reazemele interioare, popii arpantei vor fi rezema i pe pere ii structurali sau pe grinzile planeului peste ultimul nivel. Rezemarea popilor direct pe plac se poate face numai n condi iile n care se verific prin calcul ndeplinirea cerin elor de rezisten i de rigiditate (cu considerare deforma iilor de lung durat) pentru placa pe care sunt aeza i popii respectivi. 5.4. Proiectarea preliminar a infrastructurii (1) Infrastructura cldirilor din zidrie este constituit din urmtoarele elemente: cldiri fr subsol: funda ii, socluri i placa de beton care constituie suportul pardoselii de la parter; cldiri cu subsol: funda ii, pere i de subsol, placa de beton care constituie suportul pardoselii de la subsol, planeul peste subsol. (2) Proiectarea preliminar a infrastructurii trebuie s in seama de: mrimea for elor verticale care trebuie transmise la teren; severitatea ac iunii seismice la amplasament; natura i propriet ile mecanice ale terenului de fundare; efectele posibile ale apelor subterane. (3) n faza de proiectare preliminar, infrastructura trebuie s fie conceput ca un ansamblu de elemente structurale cu rezisten i rigiditate spa ial adecvate intensit ii solicitrilor verticale i seismice i caracteristicilor terenului de fundare care s asigure: transmiterea la teren a tuturor solicitrilor din sec iunea de ncastrare a pere ilor, fr producerea deforma iilor postelastice n elementele infrastructurii i/sau n terenul de fundare; limitarea deforma iilor verticale ale cldirii la valori care nu pericliteaz integritatea structurii, a elementelor nestructurale i a branamentelor la re elele exterioare. (4) Alctuirea infrastructurii construc iilor de zidrie va respecta deasemeni principiile generale date n Codul P10 i n Codul P100-1/2006 precum i prevederile specifice date n continuare. 5.4.1. Funda ii (1) Funda iile pere ilor structurali din zidrie vor fi continue sub ziduri i pot fi realizate, n func ie de mrimea eforturilor pe teren, de natura terenului i de adncimea cotei de fundare, ca: blocuri din beton simplu, cu una sau mai multe trepte; blocuri de beton simplu i cuzine i din beton armat; tlpi din beton armat. (2) n cazurile prevzute n Codul P100-1/2006, se pot prevedea i funda ii izolate, din beton simplu, legate cu grinzi din beton armat pe ambele direc ii. (3) Pentru pere ii nestructurali de la subsol, n func ie de dimensiunile i de greutatea proprie, se poate alege una din urmtoarele solu ii de fundare: rezemare pe placa de la subsol, dac, din calcul, rezult c aceasta are rezisten a i rigiditatea necesare pentru a prelua ncrcrile respective n condi iile de siguran specifice pentru ULS i SLS; ngroarea local a plcii de la subsol, pentru ob inerea rezisten ei i rigidit ii necesare; fundarea direct. 5.4.2. Socluri (1) n cazul construc iilor fr subsol, soclul i funda iile vor fi, de regul, axate fa de pere ii structurali. (2) L imea soclului va fi cel pu in egal cu grosimea peretelui de la parter pentru a permite preluarea eventualelor abateri de trasare/turnare; se admite o retragere de maximum 5 cm a fe ei exterioare a soclului n raport cu planul zidriei de la parter. (3) Soclul se va executa, de regul, din beton armat. (4) n cazul amplasamentelor cu teren normal de fundare, soclul poate fi executat din beton simplu numai n condi iile stabilite prin Codul P100-1/2006. 5.4.3. Pere i de subsol

34 of 71

2/8/2007 10:32 AM

(1) Pere ii de subsol vor fi dispui, de regul, axat, sub to i pere ii structurali din parter. (2) Pere ii de subsol se vor realiza, de regul, din beton armat. (3) n cazul amplasamentelor pe teren normal de fundare, pere ii de subsol pot fi executa i din beton simplu n condi iile stabilite prin Codul P100-1/2006, i cu realizarea msurilor constructive date n Capitolul 7 din prezentul Cod. (4) Grosimea pere ilor de subsol se va stabili, prin calcul, pentru satisfacerea cerin ei de rezisten sub efectul ncrcrilor verticale, al ncrcrilor provenite din ac iunea seismic i al mpingerii pmntului, n cazul pere ilor de pe conturul subsolului. Totodat grosimea pere ilor de subsol va permite preluarea eventualelor abateri de execu ie pentru a se evita ncrcarea acestora cu excentricit i importante. (5) Se va urmri ca rigiditatea subsolului s fie superioar rigidit ii nivelurilor supraterane. n acest scop se recomand adoptarea urmtoarelor msuri de conformare general, arhitectural-structural, a subsolului: numrul i dimensiunile golurilor n pere ii subsolului vor fi reduse la strictul necesar din punct de vedere func ional; golurile de ui i ferestre din pere ii de subsol vor fi amplasate, n plan, n pozi ii decalate fa de golurile de la parter astfel nct s se evite crearea unor zone slbite n perete; n cazul n care aceast rezolvare nu este posibil, dimensiunile golurilor de la subsol vor fi mai mici dect cele de la parter, sec iunea plinurilor va fi sporit iar zonele slbite vor fi verificate prin calcul; n cazul cldirilor cu pere i dispui n sistem "celular", n zonele cu accelera ia seismic de proiectare a(g) >= 0.24 g, se recomand sporirea rigidit ii subsolului prin introducerea unor pere i suplimentari, n limita posibilit ilor rezultate din planurile de arhitectur.

Figura 5.10 Pere i suplimentari la subsol n cazul cldirilor cu pere i rari (6) n cazul amplasamentelor pe terenurile dificile de fundare (PSU, PUCM), dispunerea i alctuirea pere ilor de subsol se va face conform reglementrilor specifice men ionate la art. 5.1.5.(2) 5.4.4. Planee la infrastructur (1) n cazul cldirilor fr subsol, placa suport a pardoselii de la parter se va executa din beton armat, inclusiv n cazul n care, conform prevederilor de la art. 5.3.1.(5), planeele nivelurilor supraterane pot fi cu rigiditate nesemnificativ n plan orizontal. Aceast plac va fi legat monolit cu soclurile cldirii constituind o legtur rigid n plan la nivelul funda iilor. (2) n cazul cldirilor cu subsol, indiferent de natura terenului de fundare, placa planeului peste subsol va avea cel pu in aceiai grosime ca i plcile etajelor supraterane. (3) n cazul cldirilor cu subsol, amplasate pe terenuri de fundare dificile, placa suport a pardoselii subsolului se va executa din beton armat, legat de tlpile de funda ie; solu ia este recomandat i pentru cldirile fundate pe teren normal, situate n zonele seismice cu a(g) >= 0.24 g. Aceast plac va fi deasemeni executat din beton armat dac trebuie s suporte pere i nestructurali n condi iile de la art. 5.4.1.(3). CAPITOLUL 6 CALCULUL CLDIRILOR CU PERE I STRUCTURALI DIN ZIDRIE 6.1. Principii generale de calcul (1) Zidria este un material neomogen, anizotrop i caracterizat de comportare inelastic chiar pentru niveluri reduse de solicitare. Realizarea unui model de calcul care s ia n considerare toate aceste particularit i i, n acelai timp, s poat fi aplicat cu uurin n proiectarea curent este practic imposibil. (2) Pentru proiectarea structurilor cldirilor curente, definite la 1.1.(5), determinarea eforturilor i deforma iilor n elementele de zidrie, se poate face utiliznd un model de calcul, suficient de precis, bazat pe urmtoarele ipoteze simplificatoare: i. zidria este un material presupus omogen, izotrop i cu rspuns elastic pn n stadiul ultim; ii. caracteristicile sec ionate ale pere ilor de zidrie se determin pentru sec iunea brut (nefisurat); iii. pentru aplica iile curente, rezultatele calculelor ob inute prin modelele bazate pe ipotezele i i ii se afecteaz cu factori de corec ie stabili i astfel nct s se ob in o concordan ct mai bun cu datele rezultate din ncercri. (3) Modelul de calcul pentru determinarea eforturilor sec ionate i a rezisten ei de proiectare a pere ilor (elementelor) de zidrie trebuie s reprezinte n mod adecvat propriet ile de rezisten , de rigiditate i de ductilitate ale ntregului sistem structural. 6.2. Calculul structurilor la ncrcri verticale 6.2.1. Modelul de calcul pentru ncrcri verticale (1) Pere ii structurali din zidrie sunt elemente verticale ale suprastructurii cldirii care preiau, n principal, ncrcrile de tip gravita ional aduse de planee i le transmit terenului de fundare prin intermediul infrastructurii.

35 of 71

2/8/2007 10:32 AM

(2) Pentru calculul sub ac iunea ncrcrilor verticale, pere ii structurali sunt considera i console rezemate la nivelul planeului peste subsol (n cazul cldirilor cu subsol) sau la fa a superioar a funda iilor (n cazul cldirilor fr subsol). (3) Pere ii din zidrie pot fi solicita i, simultan cu ncrcrile verticale, i de ncrcri orizontale, cu caracter local, care ac ioneaz perpendicular pe planul peretelui: ncrcri din ac iunea cutremurului, pentru to i pere ii structurali i nestructurali; ncrcri date de presiunea vntului, pentru pere ii exteriori din eleva ia cldirii; ncrcri date de mpingerea pmntului, pentru pere ii de contur de la subsol (aceste ncrcri vor include i eventualele suprasarcini pe terenul din imediata vecintate a cldirii); for e datorate mpingerilor produse de bol i, arce, sau arpante; ncrcri de exploatare (mobilier sau echipamente/instala ii suspendate pe console, mpingerea oamenilor n spa ii aglomerate, etc.). (4) Modelul de calcul trebuie s in seama de: particularit ile modului de aplicare a ncrcrilor verticale; excentricit ile corespunztoare momentelor ncovoietoare produse de ncrcrile orizontale perpendiculare pe planul peretelui men ionate la (3); zvelte ea peretelui. 6.2.2. Metode de calcul pentru ncrcri verticale 6.2.2.1. Determinarea for elor axiale de compresiune n pere ii structurali (1) For a axial de compresiune ntr-o sec iune de calcul a unui perete structural se compune din: suma ncrcrilor aplicate pe zonele aferente ale planeelor aflate peste nivelul sec iunii de calcul; greutatea proprie a por iunii de perete aflat peste nivelul sec iunii de calcul (2) n cazul planeelor alctuite din plci de beton armat care transmit ncrcrile pe dou direc ii, indiferent de tehnologia de realizare (monolit, prefabricat din panouri mari, mixt-predale cu suprabetonare), pere ii preiau ncrcrile aplicate pe por iunile de plac aferente, determinate de bisectoarele unghiurilor formate de laturile plcilor (l1 <= l2). Aceste ncrcri se consider uniform distribuite pe lungimea peretelui respectiv la care, n cazul pere ilor cu goluri de ui i/sau ferestre, se adaug cte 1/2 din l imea golurilor care mrginesc peretele. n cazul pere ilor n form complex T, L, I, se consider c, prin legtura creat prin eserea zidriei sau prin stlpiorii de beton de la intersec ii sau ramifica ii, se realizeaz o distribu ie uniform a intensit ii for elor de compresiune pe ntreaga suprafa a peretelui (figura 6.1a). (3) n cazul planeelor de beton armat care descarc pe o singur direc ie (fii pline sau cu goluri) sau n cazul planeelor cu grinzi metalice sau din lemn, se consider c ncrcrile se transmit att pere ilor pe care acestea reazem ct i zonelor active la compresiune ale pere ilor transversali (tlpilor) (figura 6.1b). Lungimea zonelor active ale tlpilor se determin conform 6.3.1.(3).

Figura 6.1 ncrcri verticale pe pere ii structurali date de planee (a) Planeu din beton armat monolit (b) Planeu din elemente liniare (beton, o el, lemn) (4) Pentru ncrcrile concentrate sau pentru ncrcrile distribuite aplicate numai pe anumite zone ale peretelui se admite c repartizarea eforturilor n perete se face dup linii nclinate la 30 fa de vertical ca n figura 6.2a. n cazul pere ilor cu goluri traseul de descrcare se modific conform figurii 6.2b.

36 of 71

2/8/2007 10:32 AM

Figura 6.2 ncrcri verticale concentrate pe pere ii structurali (a) Cazul curent (b) Devierea traseului de descrcare n vecintatea golurilor (5) n situa iile curente se admite c rezultanta ncrcrilor verticale se aplic n centrul de greutate al sec iunii active a peretelui. n cazul n care distan a dintre centrul de greutate al ncrcrilor verticale i centrul de greutate al sec iunii orizontale a peretelui este relativ important (cazul cldirilor cu balcoane/bowindow-uri cu deschideri mari, dispuse pe o singur latur a cldirii, de exemplu) i dac efectul excentricit ilor nu se echilibreaz pe ansamblul structurii, este necesar s se evalueze eforturile suplimentare rezultate din aceast situa ie.

Figura 6.3 ncrcri verticale excentrice pe pere ii structurali 6.2.2.2. Determinarea excentricit ilor de aplicare a ncrcrilor verticale (1) n cldirile din zidrie, ncrcrile verticale aduse de planee, considerate, de regul, c se transmit ctre funda ii ca for e axiale n pere i, sunt asociate, n realitate, unor excentricit i care provin din mai multe surse: alctuirea constructiv a structurii, care poate implica devia ii ale fluxului for elor verticale de la un nivel la altul; existen a unor imperfec iuni de execu ie, inevitabile - n anumite limite - n practica curent, n ceea ce privete geometria structurii, omogenitatea materialelor structurii, pozi iile relative ale subansamblurilor/elementelor structurii; efectele unor ncrcri cu caracter local, de intensitate mai mic, dar nu neglijabil, dect cea a ncrcrilor permanente sau a for elor seismice. (2) Efectele acestor excentricit i se concretizeaz n momente ncovoietoare suplimentare, care solicit peretele perpendicular pe planul de rezisten /rigiditate maxime i care, n anumite condi ii, pot periclita rezisten a i stabilitatea peretelui. (3) n calculele curente de dimensionare/verificare, efectele excentricit ilor, din toate categoriile men ionate mai sus, se introduc prin coeficien i de reducere a capacit ii teoretice de rezisten calculat pentru ncrcrile "ideal" axiale. 6.2.2.2.1. Excentricit i provenite din alctuirea structurii. (1) Excentricit ile provenite din alctuirea structurii se produc n zonele n care se produce transferul for elor verticale de la un etaj la altul i se datoreaz: suprapunerii excentrice pe vertical a pere ilor la etajele adiacente; rezemrii excentrice a planeelor pe perete; rezemrii pe perete a unor planee cu deschideri i ncrcri diferite. (2) Momentele ncovoietoare rezultate din excentricit ile men ionate la (1) variaz liniar pe nl imea peretelui ntre valoarea maxim la partea superioar a peretelui i zero, la partea inferioar a peretelui

37 of 71

2/8/2007 10:32 AM

Figura 6.4 Excentricit i provenite din alctuirea structurii (3) Excentricitatea datorat tuturor ncrcrilor verticale aplicate peste nivelul de calcul, provenit din modul de alctuire a structurii, se determin cu rela ia:

N 1d1 + SUM N 2d2 e(i0) = N 1 + SUM N 2

(6.1)

unde: N1 -ncrcarea transmis de peretele de la etajul superior; d1 - excentricitatea cu care este aplicat ncrcarea N1; N2 - ncrcrile aduse de planeul/planeele care reazem direct pe perete; d2 - excentricit ile cu care sunt aplicate ncrcrile N2. 6.2.2.2.2. Excentricit i datorate imperfec iunilor de execu ie (excentricitate accidental) (1) Excentricitatea accidental a for elor verticale (e(a)) poate fi cauzat de urmtoarele categorii de imperfec iuni de execu ie: deplasarea relativ a planurilor mediane ale pere ilor de la dou niveluri adiacente; abaterile de la valoarea nominal a grosimii pere ilor; abaterile de la pozi ia vertical a peretelui; neomogenitatea materialelor. (2) n calcule, excentricitatea accidental se va introduce cu cea mai mare dintre valorile:
e(a) = t/30 >= 1.0 cm e(a) = h(et)/300 >= 1.0 cm (6.2a) (6.2b)

unde: t - grosimea peretelui; h(et) - nl imea etajului. 6.2.2.2.3. Excentricitatea datorat momentelor ncovoietoare produse de for ele orizontale perpendiculare pe planul peretelui (1) Pentru determinarea excentricit ii de calcul, momentele ncovoietoare M(hm(i)) produse de for ele orizontale din vnt sau cutremur pot fi calculate simplificat cu rela ia (6.8) de la 6.4.2. (2) Excentricitatea for ei verticale corespunztoare momentelor M(hm(i)) este dat de rela ia
M(hm(i)) e(hm(i)) = N 1 + SUM N 2 (6.3)

unde N1 - ncrcarea transmis de peretele superior; SUM N2 - suma reac iunilor planeelor care reazem pe peretele care se verific. 6.3. Calculul structurilor din zidrie la ncrcri orizontale. (1) innd seama nl imea redus a cldirilor din zidrie pentru care, n toate zonele seismice, for ele provenite din ac iunea vntului sunt inferioare for elor seismice, verificarea structurilor din zidrie la ac iunea vntului n planul pere ilor nu este necesar.

38 of 71

2/8/2007 10:32 AM

(2) ncrcrile din vnt vor fi luate n considerare numai pentru: calculul excentricit ii for ei verticale datorate momentelor ncovoietoare date de ac iunea vntului perpendicular pe fa ad (conform 6.2.2.2.3); calculul arpantelor; verificarea rezisten ei i rigidit ii fa adelor din sticl de mari dimensiuni. (3) n cazul cldirilor etajate din zidrie care constituie obiectul prezentului Cod se vor lua n considerare numai for ele orizontale provenite din ac iunea seismic. Pentru cldirile tip "sal/hal" componenta vertical a ac iunii seismice se va lua n calcul pentru structura acoperiului n condi iile prevzute n Codul P100-1/2006. 6.3.1. Modelul de calcul pentru for e seismice orizontale. (1) Suprastructura cldirii se va modela prin subansambluri structurale verticale dispuse pe direc iile principale, constituite din pere i plini sau cu goluri, legate prin planee orizontale. (2) Sec iunea de ncastrare a ansamblului pere ilor structurali pentru calculul la for e orizontale (n raport cu care se definete numrul de niveluri (n(niv)) se va lua: la nivelul superior al soclurilor, n cazul cldirilor fr subsol; la planeul peste subsol, la cldirile cu pere i dei (sistem fagure) sau la cele cu pere i rari (sistem celular) la care s-au prevzut pere i suplimentari n subsol conform recomandrii de la 5.4.3.(4); peste nivelul funda iilor la cldirile cu pere i rari, dac nu se prevd pere i suplimentari n subsol conform recomandrii de la 5.4.3.(4). (3) Pere ii activi de pe fiecare direc ie a cldirii, participan i la preluarea for elor seismice se delimiteaz considernd, n cazul sec iunilor compuse (L,T,I), lungimile tlpilor active egale cu grosimea peretelui la care se adaug, de fiecare parte a inimii, cea mai mic dintre valorile: n zona comprimat: h(tot)/5 - unde h(tot) este nl imea total a peretelui structural considerat;
1

/2 din distan a ntre pere ii structurali care sunt lega i cu un perete transversal; distan a pn la captul peretelui transversal de fiecare parte a inimii; 1 /2 din nl imea liber a peretelui (h). n zona ntins: - 3/4 din nl imea liber a peretelui (h); - distan a pn la captul peretelui transversal de fiecare parte a inimii.

Figura 6.5 Dimensiunile tlpilor active (a) Talpa comprimat (b) Talpa ntins (4) Golurile din tlpi cu dimensiunea maxim <= h/4 pot fi neglijate iar golurile cu dimensiune > h/4 vor fi considerate margini ale tlpii. (5) Pentru determinarea eforturilor seismice de proiectare din pere ii structurali se utilizeaz modele de calcul care descriu comportarea structurii la ac iunea dinamic a cutremurului. n acest scop, modelul structural trebuie s schematizeze ct mai exact urmtoarele elemente: alctuirea general structurii: - geometria de ansamblu i a fiecrui subansamblu n parte; - legturile ntre subansamblurile structurale i legturile dintre componentele fiecrui subansamblu; - propriet ile mecanice relevante ale materialelor; distribu ia maselor de nivel, n plan i pe nl imea cldirii; caracteristicile de rigiditate stabilite conform (8) sau (9) i capacitatea de amortizare. (6) Construc iile etajate, cu planee din beton armat rigide n planul lor (conform 5.3.1.), se modeleaz ca sisteme elastice cu trei grade de libertate dinamic (dou transla ii orizontale i o rotire n jurul axei verticale) pentru fiecare nivel. (7) n cazul cldirilor cu regularitate structural, pozi iile 1 i 2 din tabelul 5.1, pentru determinarea valorilor eforturilor seismice de proiectare care ac ioneaz n planul fiecrui perete, calculul se poate face considernd dou modele plane constituite, fiecare, din totalitatea pere ilor structurali de pe una din direc iile principale. n acest caz, pentru cldirile cu planee rigide n plan orizontal, fiecare model plan constituie un sistem dinamic elastic cu un singur grad de liberate la fiecare nivel (transla ie n planul pere ilor). Se consider c for a seismic ac ioneaz succesiv i independent pe fiecare din direc iile principale iar rspunsurile seismice astfel ob inute nu se suprapun. Eventualele eforturi suplimentare provenite din efectele torsiunii de ansamblu pot fi evaluate prin procedee simplificate i adugate eforturilor determinate pe fiecare din modelele plane (acest procedeu este dat n Codul

39 of 71

2/8/2007 10:32 AM

P100-1/2006, art. 4.5.3.2.4.). n cazul cldirilor la care pere ii nu sunt dispui pe dou direc ii ortogonale n plan for ele seismice vor fi considerate ca ac ionnd pe direc iile principale ale sistemului de pere i. (8) Pentru cldirile care nu prezint regularitate structural, pozi iile 3 i 4 din tabelul 5.1, modelul de calcul folosit va ine seama de caracterul spa ial al ac iunii seismice i al rspunsului structurii. (9) Rigiditatea elementelor structurale trebuie s fie evaluat lund n considerare att deformabilitatea din ncovoiere ct i cea din forfecare i, dac este cazul, deformabilitatea axial. Pentru calcule se poate folosi rigiditatea elastic a zidriei nefisurate. (10) Dac se urmrete o evaluare mai precis a deplasrilor, n calcule se poate folosi rigiditatea zidriei fisurate pentru a ine seama de influen a fisurrii asupra deformabilit ii. n absen a unor evaluri mai exacte, rigidit ile de ncovoiere i de forfecare ale zidriei fisurate vor fi luate egale cu jumtate din rigiditatea elastic a sec iunii ntregi de zidrie nefisurat. (11) Rigiditatea riglelor de cuplare din beton armat se va lua n calcul cu valorile folosite, n mod curent, pentru calculul cldirilor cu pere i structurali din beton armat. (12) n modelul de calcul pentru pere ii cu goluri din zidrie nearmat nu se va ine seama de efectul riglelor de cuplare. Acestea vor fi armate constructiv, dar astfel nct cedarea riglei prin ncovoiere s precead: cedarea riglei prin for tietoare; cedarea reazemului (montantului) prin zdrobirea local a zidriei. 6.3.2. Metode de calcul pentru for e orizontale (1) Pentru calculul cldirilor din zidrie la ncrcri orizontale, provenite n situa iile curente din ac iunea seismic, se folosesc metode simplificate de calcul n care se admite comportarea liniar elastic a materialelor. n paragrafele urmtoare se dau precizri pentru folosirea acestor metode n concordan cu prevederile Codului P100-1/2006. (2) Pentru evaluarea i validarea unor alctuiri arhitectural-structurale care nu respect n totalitate recomandrile din Cap. 5 al Codului pot fi folosite procedee de calcul care iau n considerare comportarea postelastic a pere ilor structurali de zidrie. Aplicarea acestor metode implic, n prealabil, dimensionarea complet a structurii prin procedee de calcul elastic (inclusiv stabilirea armrilor din stlpiori, centuri, rigle de cuplare i din rosturile orizontale ale zidriei). (3) Procedeul de calcul static neliniar (calcul "biografic") urmrete, pe msura sporirii ncrcrilor laterale, evolu ia nivelurilor de solicitare atinse de pere ii structurali (montan i i, dup caz, rigle de cuplare) pn la ieirea succesiv din lucru a acestora. Aplicarea procedeului, fr suportul unui program de calcul specializat, este dificil deoarece implic modificarea schemei statice a ansamblului dup ieirea din lucru a fiecrui perete. Capacitatea ultim a structurii se consider atins atunci cnd s-a produs articularea plastic a montan ilor care, mpreun, preiau cel pu in 15% din for a seismic total capabil a cldirii. (4) Folosirea procedeelor de calcul dinamic neliniar nu este justificat pentru cldirile cu pere i structurali din zidrie. 6.3.2.1. Calculul for elor seismice orizontale pentru ansamblul cldirii (1) Pentru cldirile cu regularitate structural (pozi iile 1 i 2 din tabelul 5.1) calculul for elor seismice pentru cldire se va face cu metoda for elor laterale asociate modului de vibra ie fundamental descris n paragraful 4.5.3.2.2. din Codul P100-1/2006. n aceast metod, caracterul dinamic al ac iunii seismice este reprezentat n mod simplificat prin for e statice (metoda static echivalent). Distribu ia for ei seismice totale pe nl imea cldirii se va face, considernd comportarea elastic a structurii, conform paragrafului 4.5.3.2.3. din P100-1/2006 iar efectele torsiunii de ansamblu vor fi luate n considerare conform paragrafului 4.5.3.2.4. din P100-1/2006. (2) n cazul cldirilor cu regularitate structural care au peste planeul ultimului nivel proeminen e (construc ii de mici dimensiuni) care se ncadreaz n condi iile de la 5.1.5.(9), calculul for elor seismice se va conduce dup cum urmeaz: i. For a tietoare de baz (F(b)) pentru ntreaga cldire (cu masa total m) se va calcula ca la (1) considernd c masa proeminen ei (m(p)) se adaug masei ultimului nivel. ii. For a tietoare de baz (F(p)) aferent masei proeminen ei (m(p)) se va determina considernd c aceasta este o construc ie independent, cu un singur grad de libertate, aezat pe teren, cu rela ia
F(p) = 2F(b) m(p)/m (6.4)

(3) Pentru cldirile care nu au regularitate structural (pozi iile 3 i 4 din tabelul 5.1), for ele seismice pentru ansamblul cldirii se vor determina cu metoda de "calcul modal cu spectre de rspuns" descris n paragraful 4.5.3.3. din Codul P100-1/2006. Dac aceste cldiri au o proeminen la ultimul etaj, structura acesteia va fi introdus n modelul general de calcul pentru cldirea principal, chiar dac se ncadreaz n condi iile de la 5.1.5.(9). (4) Pentru toate tipurile de cldiri, factorii de comportare "q" pentru structurile de zidrie, se stabilesc n func ie de tipul zidriei i de grupa de regularitate a construc iei conform Codului P100-1/2006. (5) Pentru calculul for elor seismice se va ine seama de coeficien ii de suprarezisten (alfa(u)/alfa1) ai structurilor din zidrie defini i n Codul P100-1/2006, care au n vedere, rezervele de rezisten structural a cldirilor etajate cu pere i structurali din zidrie. Aceste rezerve provin, de regul, din mai multe surse: redundan a sistemului structural (articula iile plastice de la baza montan ilor nu se produc simultan), suprarezisten armturilor, efectele favorabile ale unor msuri constructive, etc. (6) n cazul pere ilor cu goluri de ui i/sau ferestre, plinurile de zidrie (sub/peste nivelul planeului-buiandrugi i/sau parape i) pot fi considerate, n modelul de calcul, ca grinzi de cuplare ntre dou elemente de perete dac acestea sunt esute efectiv cu montan ii altura i i dac sunt legate att cu centura planeului ct i cu buiandrugul de beton armat de sub zidrie (dac acesta este separat de centura planeului). (7) Dac sunt ndeplinite condi iile de la (6), sau dac riglele de cuplare sunt integral din beton armat, se poate folosi un calcul de cadru pentru determinarea efectelor ac iunilor verticale i seismice n montan i i n grinzile de cuplare. 6.3.2.2. Calculul eforturilor sec ionale n pere ii structurali (1) Distribu ia for ei totale ntre pere ii structurali rezult din modelul de calcul. (2) Pentru construc iile cu planee rigide n plan orizontal, for a seismic de proiectare pentru ansamblul construc iei, calculat conform 6.3.2.1., se distribuie pere ilor structurali propor ional cu rigiditatea lateral a fiecruia determinat pe baza principiilor din Codul P100-1/2006. (3) Pentru construc iile cu planee cu rigiditate nesemnificativ n plan orizontal, for a seismic de proiectare pentru ansamblul construc iei, calculat conform 6.3.2.1., se distribuie pere ilor structurali propor ional cu masa aferent fiecruia. (4) For ele tietoare de baz pentru pere ii structurali determinate prin calculul liniar elastic, conform 6.3.1.(8), pot fi redistribuite ntre pere ii de pe aceiai direc ie, cu condi ia ca echilibrul global s fie satisfcut i ca for a tietoare n oricare perete s nu fie

40 of 71

2/8/2007 10:32 AM

redus/sporit cu mai mult de 20%. (5) n cazul pere ilor cu sec iune compus (I,T,L) for a de lunecare vertical n sec iunea dintre inim i talp (L(v,et)) se calculeaz, pentru un etaj, cu rela ia:
L(v,et) = DELTA M S(i)/I(i) (6.5)

unde DELTA M = M(inf) - M(sup) cu: - M(inf) - momentul ncovoietor de proiectare n sec iunea de la baza etajului pentru care se calculeaz lunecarea; - M(sup) - idem, n sec iunea de la baza etajului superior; S(i) - momentul static al sec iunii ideale a tlpii fa de centrul de greutate al sec iunii ideale a peretelui; I(i) - momentul de iner ie al sec iunii ideale a peretelui. Caracteristicile geometrice ale sec iunii ideale (S(i) i I(i)) se determin folosind coeficientul de echivalen n(ech) dat de rela ia (6.24). (6) Pentru determinarea eforturilor sec ionale (N, M, V) n elementele structurii i pentru determinarea deplasrilor laterale ale acesteia poate fi folosit orice program de calcul bazat pe principiile recunoscute ale mecanicii structurilor. 6.3.2.3. Calculul deforma iilor i deplasrilor laterale n planul peretelui (1) Calculul deforma iilor i deplasrilor laterale ale pere ilor de zidrie sub efectul for elor laterale aplicate n planul lor se va efectua innd seama de deforma iile specifice de ncovoiere i de forfecare i, dac sunt relevante, de deforma iile specifice axiale. (2) Calculul deforma iilor i deplasrilor laterale se va face cu rela iile curente ale staticii construc iilor, innd seama de condi iile de fixare de la extremit ile peretelui. (3) Pentru calculul deforma iilor i deplasrilor laterale ale pere ilor de zidrie sub ac iunea for elor seismice de proiectare se vor folosi: pentru zidria nearmat (ZNA): - caracteristicile geometrice ale sec iunii nefisurate de zidrie; - 1/2 din valoarea modulul de elasticitate secant de scurt durat al zidriei (E(z)) determinat conform prevederilor de la 4.1.2.2.1.(2) sau cu valoarea dat n tabelul 4.9, n func ie de rezisten a caracteristic la compresiune a zidriei (f(k)); - 1/2 din valoarea modulului de elasticitate transversal calculat cu rela ia (4.9); pentru zidria confinat (ZC) i pentru zidria cu inim armat (ZIA): - caracteristicile geometrice ale sec iunii nefisurate de zidrie i de beton; - 1/2 din valoarea modulului de elasticitate longitudinal echivalent, de scurt durat, (E(ZC)[ZIA]) calculat cu rela ia (4.7); - 1/2 din valoarea modulului de elasticitate transversal echivalent (G(ZC)[ZIA]) calculat cu rela ia (4.10). NOT: n cazul pere ilor cu sec iune compus (L,T,I), dimensiunile tlpilor introduse n calculul caracteristicilor geometrice se vor lua conform 6.3.1.(3). 6.4. Calculul pere ilor structurali i nestructurali la ncrcri orizontale perpendiculare pe planul peretelui. (1) ncrcrile orizontale care pot ac iona perpendicular pe planul pere ilor din zidrie sunt cele men ionate la 6.2.1.(3). (2) Valorile de proiectare ale fiecrei categorii de for e care ac ioneaz perpendicular pe planul peretelui se vor lua din reglementrile specifice respective. 6.4.1. Modele de calcul pentru ncrcri perpendiculare pe planul peretelui (1) Pentru calculul momentelor ncovoietoare sub efectul ncrcrilor perpendiculare pe planul lor pere ii se modeleaz ca plci elastice rezemate, sus i jos, pe planeele etajului respectiv i, lateral, pe pere ii de rigidizare (perpendiculari pe planul peretelui considerat). (2) n cazul pere ilor de subsol, pentru calculul momentului ncovoietor dat de mpingerea pmntului, peretele va fi considerat articulat sau ncastrat la nivelul funda iei (n func ie de rezolvarea constructiv adoptat) i ncastrat elastic la nivelul planeului peste subsol. 6.4.2. Metode de calcul pentru ncrcri perpendiculare pe planul peretelui (1) Pentru panourile de zidrie fr goluri de ui sau ferestre, momentele ncovoietoare de proiectare produse de for ele perpendiculare pe planul peretelui (M(Sxd1) i M(Sxd2) pot fi calculate, n absen a unei metode mai exacte (de exemplu, cu elemente finite), folosind rela iile cunoscute din teoria plcilor elastice. Condi iile de margine vor fi stabilite n func ie de legturile efective de rezemare/fixare de la extremit ile panourilor. (2) n cazul panourilor cu goluri, pentru calculul momentelor ncovoietoare de proiectare, panourile vor fi divizate n semipanouri care pot fi calculate folosind regulile de la panourile pline aa cum este exemplificat n figura 6.6. (lund ca document normativ de referin EN 1996-1-1)

41 of 71

2/8/2007 10:32 AM

Figura 6.6 Modele de calcul la for e perpendiculare pe plan pentru pere ii cu goluri (3) For a seismic de proiectare perpendicular pe planul pere ilor va fi calculat conform Codului P100-1/2006, cap 10. Greutatea de calcul a peretelui va include i greutatea n exploatare a mobilierului sau altor echipamente sau instala ii suspendate de perete (de exemplu, rafturi de bibliotec inclusiv cr ile, boilere i sisteme de conducte inclusiv apa con inut, etc.). (4) Pentru simplificare, momentele ncovoietoare maxime pot fi determinate, neglijnd efectul reazemelor laterale, ca pentru o fie vertical continu n dreptul planeelor. Se accept c momentele ncovoietoare n dreptul planeelor (M(hi)) i la mijlocul nl imii etajului (M(hm),) sunt egale i se vor calcula cu rela ia:
P h 2 (6.6)

h et M(hi) = M(hm) = 12

unde: pentru ncrcarea orizontal din vnt, p(h) este for a uniform distribuit, aferent fiei respective; pentru ncrcrile orizontale din cutremur, p(h) este for a medie pe nl imea etajului respectiv calculat conform Codului P100-1/2006, Cap. 10.

Figura 6.7 Model simplificat de calcul pentru ncrcri perpendiculare pe planul peretelui la cldiri etajate 6.5. Calculul planeelor (1) Planeele cldirilor din zidrie se dimensioneaz pentru: ncrcri verticale, permanente i de exploatare; ncrcri orizontale care ac ioneaz n planul median al planeului. (2) Proiectarea planeelor din beton armat pentru ncrcri verticale se va face lund ca document normativ de referin STAS 10107/1-4. (3) Proiectarea planeelor din lemn pentru ncrcri verticale se va face lund ca document normativ de referin NP 019-1997

42 of 71

2/8/2007 10:32 AM

i NP 005-2003. (4) Proiectarea planeelor de beton armat la ncrcri orizontale are ca scop asigurarea capacit ii de rezisten i a rigidit ii necesare pentru ca planeul s poat fi considerat diafragm rigid n plan orizontal. (5) Verificarea rezisten ei i rigidit ii planeelor la for e orizontale este necesar pentru urmtoarele categorii de cldiri din zidrie: cldiri etajate cu pere i rari (sistem celular); cldiri tip "sal/hal", pentru planeul de acoperi; cldiri etajate cu goluri mari n planee; cldiri cu planee prefabricate (pentru verificarea capacit ii mbinrilor). n cazul cldirilor cu pere i dei (sistem fagure) verificarea planeelor din beton armat la for e orizontale nu este necesar. 6.5.1. Modelul de calcul (1) La cldirile cu forme simple n plan, care pot fi nscrise, aproximativ, ntr-un dreptunghi, pentru calculul eforturilor sec ionale (for tietoare i moment ncovoietor) provenite din for ele seismice orizontale, planeul va fi considerat ca grind continu, rezemat pe pere ii structurali. n acest caz calculul eforturilor sec ionale n planeu se va face conform 6.5.2. (2) Pentru proiectarea planeelor cu alctuiri complicate (cu forme neregulate i cu goluri relativ mari, cu ncrcri concentrate mari, etc.) i pentru proiectarea planeelor n structuri cu neregularit i (lips de uniformitate) n plan i pe vertical se vor utiliza modelele i metode de calcul care pot s eviden ieze suficient de exact comportarea acestora la ncrcri verticale i la cutremur (n particular, efectul rigidit ii planeelor asupra distribu iei for elor seismice ntre pere ii structurali i efectul cedrii premature a unor pere i). 6.5.2. Metoda de calcul (1) n condi iile de la 6.5.1.(1) for a total de calcul pentru un planeu este egal cu for a seismic aplicat la nivelul respectiv. n mod simplificat, aceast for se poate considera distribuit liniar pe lungimea planeului, cu rezultanta trecnd prin centrul de rigiditate al structurii de la nivelul respectiv. n aceast ipotez valorile extreme ale for ei p(max/min) care ac ioneaz asupra planeului sunt:
p(max/min) = S(niv)/L (1 ? 6 d(RG)/L) (6.7)

unde: S(niv) - for a seismic de proiectare aplicat la nivelul planeului respectiv; d(RG) - distan a ntre centrul de greutate al planeului (G) i centrul de rigiditate (R); L - dimensiunea cldirii perpendicular pe direc ia de calcul. (2) Reac iunea din sec iunea de rezemare a planeului pe un perete structural (F(j)) se poate lua propor ional cu suma capacit ilor de rezisten la for tietoare a tuturor montan ilor peretelui respectiv (SUM V(Rdi)).
F(i) = S(niv) SUM V(Rdi)/V(R) (6.8)

unde V(R) - capacitatea de rezisten la for tietoare a cldirii pe direc ia de calcul. (3) Momentul ncovoietor M i for a tietoare T n planeu se determin din condi iile de echilibru static sub efectul ncrcrii p i al reac iunilor F(i).

Figura 6.8 Calculul eforturilor sec ionale de proiectare n planee din ncrcri orizontale (a) Determinarea ncrcrii n planul planeului (b) Eforturi sec ionale n planeu

43 of 71

2/8/2007 10:32 AM

(4) n cldirile cu regularitate structural, care au toate planeele identice i la care for a seismic este distribuit liniar pe nl ime, verificarea se va face numai la ultimul nivel, unde S(niv) are valoarea maxim. 6.6. Calculul rezisten ei de proiectare a pere ilor de zidrie 6.6.1. Condi ii generale de calcul 6.6.1.1. Modelul de calcul. (1) Modelul de calcul pentru determinarea rezisten ei de proiectare a pere ilor (elementelor) de zidrie trebuie s in seama de: geometria peretelui; condi iile de rezemare pe contur ale peretelui; condi iile particulare de aplicare a ncrcrilor; propriet ile de rezisten i de deformabilitate ale zidriei; condi iile probabile de execu ie. (2) Datele privind geometria peretelui se refer la: forma sec iunii transversale; raportul nl ime/grosime; existen a unor zone slbite (li uri, nie, etc.). (3) Condi iile de rezemare pe contur se refer la: modul de fixare la nivelul planeelor; modul de fixare lateral; efectele golurilor asupra condi iilor de rezemare. (4) Condi iile particulare de aplicare a ncrcrilor se refer la: excentricit ile de aplicare rezultate din alctuirea constructiv; excentricit ile rezultate din imprecizia de execu ie (inclusiv din neuniformitatea propriet ilor materialelor); efectele ncrcrilor de lung durat. (5) Propriet ile de rezisten i deformabilitate se refer la: legea constitutiv a zidriei sigma-epsilon; propriet ile reologice ale zidriei; compatibilitatea deforma iilor specifice ultime ale zidriei i betonului (n cazul cldirilor din zidrie armat - ZC, ZC+AR, ZIA). (6) Rezisten a de proiectare a pere ilor structurali se determin pentru: a) solicitrile sec ionate datorate sistemelor de for e care ac ioneaz n planul median al peretelui: for a axial (N(Rd)); moment ncovoietor (M(Rd)); for tietoare (V(Rd)); for de lunecare vertical n pere ii cu sec iuni compuse (V(Lhd)); b) solicitrile sec ionate datorate for elor care ac ioneaz perpendicular pe planul median al peretelui: moment ncovoietor n plan paralel cu rosturilor orizontale (M(Rxd1)); moment ncovoietor n plan perpendicular pe rosturile orizontale (M(Rxd2)). (7) Pentru calculul rezisten ei de proiectare a pere ilor structurali se vor folosi caracteristicile geometrice ale pere ilor i rezisten ele de proiectare ale materialelor stabilite conform paragrafelor urmtoare. 6.6.1.2. Ipoteze de calcul (1) Rezisten a de proiectare a pere ilor de zidrie se determin n raport cu starea limit ultim (ULS) i, n cazurile special men ionate n text, n raport cu starea limit de serviciu (SLS). (2) n condi iile simplificatoare men ionate la 6.1.1.(2), determinarea eforturilor i deforma iilor din elementele de zidrie, se face pe baza urmtoarelor ipoteze: ipoteza sec iunilor plane; rezisten a la ntindere a zidriei pe direc ie perpendicular pe rostul orizontal este nul; rela ia efort unitar-deforma ie specific este dreptunghiular pentru calculul la starea limit ultim (ULS); rela ia efort unitar-deforma ie specific este triunghiular pentru calculul la starea limit de serviciu (SLS). NOT: Ipoteza de la (2) privind rela ia efort unitar-deforma ie specific de form dreptunghiular se aplic numai dac legea constitutiv a zidriei sigma-epsilon are forma din figura 4.3. Pentru zidriile care au o alt form a rela iei sigma-epsilon se aplic prevederile de la 4.1.2.1.(4). 6.6.1.3. Caracteristici geometrice ale sec iunii orizontale a peretelui (1) Dimensiunile sec iunii transversale a pere ilor de zidrie, folosite pentru calcul, sunt dimensiunile "nete" (perete netencuit) care satisfac: condi iile minime de lungime de la 5.2.5.(6); condi iile minime de grosime de la 5.2.6.(2) i (3); condi iile maxime de lungime a tlpilor active de la 6.3.1.(3). (2) Pere ii cu goluri cu dimensiunea maxim <= 0.2 l(w) pot fi considera i n calcul ca pere i plini, dac golul este situat n treimea mijlocie a nl imii nivelului iar plinurile de zidrie pn la marginile peretelui sunt cu cel pu in 20% mai mari dect valorile minime date la 5.2.5.(6). (3) Golurile din tlpi cu dimensiunea maxim <= h/4 pot fi neglijate iar golurile cu dimensiune > h/4 vor fi considerate margini ale tlpii. 6.6.1.4. Rezisten e unitare de proiectare ale zidriei, betonului i armturii. (1) Valorile rezisten elor unitare de proiectare ale zidriei, pentru calculul la starea limit ultim (ULS) se vor determina conform Cap. 4 din prezentul Cod. (2) Valorile rezisten elor unitare de proiectare ale zidriei, pentru calculul la starea limit de serviciu (SLS) se vor determina cu rela ia (4.2), folosind: i. Valoarea coeficientului par ial de siguran : gamma(M) = 1,50 pentru pere ii structurali i nestructurali ai construc iilor din clasa de importan I, definit conform Codului P100-1/2006; gamma(M) = 1,0 pentru toate celelalte elemente structurale i nestructurale, indiferent de clasa de importan a construc iei. ii. Valorile coeficien ilor condi iilor de lucru m(z,LS), conform 4.1.1.1.3. (3) Valorile rezisten elor de proiectare pentru beton i armtur se vor lua din documentul de referin STAS 10107/0-90.

44 of 71

2/8/2007 10:32 AM

6.6.2. Rezisten a de proiectare a pere ilor la for axial (1) Grosimea pere ilor structurali pentru care se aplic prevederile acestui capitol, trebuie s satisfac, n afara condi iilor minime stabilite la 5.2.6.(2) i (3), i urmtoarele cerin e: pentru pere i din zidrie armat (ZC, ZC+AR, ZIA): coeficientul de zvelte e h(ef)/t <= 20; pentru pere i din zidrie nearmat (ZNA): coeficientul de zvelte e h(ef)/t <= 16; unde h(ef) este nl imea efectiv a peretelui stabilit conform 6.6.2.1.3. (2) Pentru pere ii din zidrie, nearmat sau armat, solicita i la compresiune axial, deforma ia specific maxim n zidrie (scurtare) se va lua epsilon(max) = -20/00. 6.6.2.1. Rezisten a la compresiune a pere ilor din zidrie nearmat (ZNA) cu elemente din argil ars (1) Rezisten a de proiectare la compresiune centric pentru un element din ZNA cu sec iune oarecare, se va determina cu rela ia
N(Rd) = (i)(m) Af(d) (6.9)

unde: (i)(m) - coeficientul de reducere a rezisten ei datorit efectului zvelte ei elementului i efectului excentricit ilor de aplicare a ncrcrilor n sec iunile extreme [(i)] i, respectiv, n sec iunea de la 2/3 din nl imea elementului msurat de la baz [(m)]; A - aria sec iunii transversale a elementului; f(d) - rezisten a de proiectare la compresiune a zidriei. (2) n cazul pere ilor de zidrie cu sec iune dreptunghiular, rezisten a de proiectare la compresiune centric se calculeaz, de regul, pentru unitatea de lungime a peretelui. Ecua ia (6.9) devine:
N(Rd)(l) = (i)(m) tf(d) (6.9a)

unde: t - grosimea peretelui; N(Rd)(l) - rezisten a de proiectare a peretelui dreptunghiular pe unitatea de lungime. 6.6.2.1.1. Determinarea coeficientului de reducere a rezisten ei (i) Coeficientul de reducere a rezisten ei n sec iunile de la extremit ile peretelui [(i)] - sus i jos - depinde numai de excentricitatea de aplicare a ncrcrilor i se va determina cu rela ia:
(i) = 1 - 2 e(i)/t (6.10)

unde t - grosimea peretelui; e(i) - excentricitatea de calcul, n raport cu planul peretelui, n sec iunea de la extremitatea peretelui (sus/jos) n care se face verificarea, calculat cu rela ia:
e(i) = e(i0) + e(hi) + e(a) >= 0.05 t (6.11)

cu nota iile: e(i0) - excentricitatea datorat tuturor ncrcrilor aplicate peste nivelul de calcul determinat cu rela ia (6.1); e(hi) - excentricitatea datorat for elor aplicate perpendicular pe planul peretelui determinat cu rela ia (6.3); e(a) - excentricitatea accidental definit la 6.2.1.2.2 6.6.2.1.2. Determinarea coeficientului de reducere a rezisten ei (m) Pentru zidriile executate cu elemente din argil ars, cu mortar pentru utilizare general (G), cu toate rosturile complet umplute, coeficientul de reducere a rezisten ei (m) va fi luat din tabelul 6.1, n func ie de rapoartele h(ef)/t i e(mk)/t n care e(mk) este excentricitatea de calcul n zona central a peretelui (la 2/3 h(et), msurat de la baza peretelui) calculat cu rela ia:
e(mk) = e(m) + e(k) n care e(m) = 2/3 e(i0) + e(hm) ? e(a) i e(k) = 0.002 (infinit) h(ef) \ e(m)/t (6.12) (6.13) (6.14)

unde h(ef) - nl imea efectiv a peretelui calculat conform 6.6.2.1.3.; e(i0) - excentricitatea n sec iunea de sus a peretelui calculat cu rela ia (6.1); e(hm) - excentricitatea datorat efectului ncrcrilor orizontale, n sec iunea de la 2/3 din nl imea peretelui, calculat cu rela ia (6.3); e(a) - excentricitatea accidental determinat conform 6.2.1.2.2.; e(k) - excentricitatea datorat curgerii lente; (infinit) - coeficientul de curgere lent dat n tabelul 4.10.

45 of 71

2/8/2007 10:32 AM

Valorile coeficientului (m) Tabelul 6.1 Zvelte ea Excentricitatea relativ e(mk)/t h(ef)/t 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 5 0.89 0.79 0.69 0.59 0.49 0.39 6 0.88 0.78 0.68 0.58 0.48 0.38 7 0.88 0.77 0.67 0.57 0.47 0.37 8 0.86 0.76 0.66 0.56 0.45 0.35 9 0.85 0.75 0.65 0.54 0.44 0.34 10 0.84 0.73 0.63 0.53 0.42 0.32 11 0.82 0.72 0.61 0.51 0.40 0.30 12 0.80 0.70 0.59 0.49 0.38 0.28 13 0.79 0.68 0.57 0.47 0.36 0.26 14 0.77 0.66 0.55 0.45 0.34 0.24 15 0.75 0.64 0.53 0.42 0.32 0.22 16 0.72 0.61 0.51 0.40 0.30 0.20 17 0.70 0.59 0.48 0.38 0.28 0.18 18 0.68 0.57 0.46 0.35 0.25 0.16 19 0.65 0.54 0.44 0.33 0.23 0.14 20 0.63 0.52 0.41 0.31 0.21 0.13

NOTE: 1 Tabelul 6.1 este preluat din documentul normativ de referin EN 1996-1-1 i este calculat cu modulul de elasticitate al zidriei E(z) = 1000 f(k) Pentru alte valori ale modulului de elasticitate, calculul coeficientului (m) se poate face cu rela iile din anexa E (informativ) la documentul de referin EN 1996-1-1. 2 Pentru valori intermediare ale rapoartelor h(ef)/t i e(mk)/t valorile se pot ob ine prin interpolare. Nu este permis extrapolarea valorilor din tabel 3 Excentricitatea e(k) poate fi neglijat n cazul zidriilor cu elemente din argil ars. 6.6.2.1.3. Determinarea nl imii efective a peretelui (h(ef)) (1) nl imea efectiv a unui perete de zidrie (h(ef)) se stabilete n func ie de dimensiunile panoului (h, l(w)) i de condi iile de legtur ale acestuia cu elementele adiacente (planee i/sau pere i perpendiculari). (2) Pentru a fi considerate reazeme laterale, elementele care mrginesc peretele trebuie s aib rigiditate comparabil cu cea a peretelui pe care l rigidizeaz. (3) Un perete din zidrie poate fi considerat rigidizat dac este legat, prin esere, cu un perete din zidrie perpendicular care ndeplinete urmtoarele condi ii: lungimea peretelui de rigidizare este >= 1/5 din nl imea etajului; grosimea peretelui de rigidizare este >= 1/2 din grosimea peretelui care este rigidizat; n cazul n care peretele de rigidizare are goluri n vecintatea peretelui rigidizat, lungimea acestuia trebuie s ndeplineasc condi iile din figura 6.9.

46 of 71

2/8/2007 10:32 AM

Figura 6.9 Rigidizarea unui perete cu pere i transversali NOT: n cazul pere ilor cu grosimea de 240 mm, pere ii de rigidizare de 1/2 crmid (120 mm) sunt lua i n considerare numai ca element de rigidizare pentru stabilirea nl imii efective a peretelui i nu sunt considera i pere i activi pentru preluarea for elor seismice. (4) Rigidizarea unui perete poate fi asigurat i prin executarea unor stlpi de zidrie (pilatri) cu grosimea t(pilastru) <= 3 t dispui la distan e interax d(pilastru) <= 20 t unde t este grosimea peretelui care se rigidizeaz. Zidria peretelui va fi esut cu cea a pilastrului. (5) Pentru calculul capacit ii de rezisten , grosimea real a peretelui rigidizat cu pilatri de zidrie (t), se multiplic cu coeficientul supraunitar ro(w) din tabelul 6.2.
t(calc) = ro(w) t (6.15)

Coeficientul de majorare a grosimii peretelui rigidizat cu pilatri


Tabelul 6.2 Raportul t(pilastru)/t Raportul d(pilastru)/b(pilastru) 1 2 3 6 1.0 1.4 2.0 10 1.0 1.2 1.4 20 1.0 1.0 1.0

NOT: Pentru situa iile intermediare se poate interpola ntre valorile din tabel.

Figura 6.10 Rigidizarea pere ilor cu pilatri din zidrie (6) nl imea efectiv (h(ef)) a unui perete de zidrie va fi calculat cu rela ia:
h(ef) = ro(n) h (6.16)

unde ro(n) (n = 2-4) - coeficient care ine seama de condi iile de rezemare pe contur i de numrul laturilor peretelui care sunt rezemate/rigidizate; h - nl imea liber a peretelui; l(w) - lungimea sec iunii orizontale a peretelui. (7) Coeficien ii ro(n) se stabilesc dup cum urmeaz: i1. Perete fixat cu planeu de beton armat sau din lemn dispus pe ambele pr i: ro2 = 0.75 i2. Perete fixat cu planeu de beton armat sau din lemn dispus pe o singur parte (perete exterior, de exemplu): ro2 = 1.00 n func ie de condi iile de fixare la nivelul planeelor (ro2) coeficien ii ro3 (pentru perete rigidizat pe o latur vertical) i ro4 (pentru perete rigidizat pe dou laturi verticale) se determin conform tabelul 6.3.
Tabelul 6.3 Valori ro 2 Valori ro 3 Valori ro 4

47 of 71

2/8/2007 10:32 AM

h <= 3.5 l(w) h > 3.5 l(w) h <= l(w) h > l(w) 12 12 0.75 ro 3 = ro 4 = 16 + [3h/l(w)] 2 16 + [h/l(w)] 2 ro 3 = 1.5 l(w)/h ro 4 = l(w)/2h 1 1 ro 4 = 1.00 ro 3 = 1 + [h/3l(w)] 2 1 + [h/l(w)] 2

6.6.2.2. Rezisten a la compresiune a pere ilor din zidrie armat - ZC, ZC+AR, ZIA (1) Rezisten a pere ilor din zidrie armat se va calcula prin transformarea sec iunii mixte ntr-o sec iune ideal de zidrie folosind coeficientul de echivalen dat de rela ia (6.24). Calculul se va conduce apoi ca la 6.6.2.1. (2) Contribu ia armturilor din stlpiori (ZC, ZC+AR) i din stratul median (ZIA) la preluarea for ei de compresiune se va neglija. 6.6.2.3. Rezisten a pere ilor la compresiune local sub efectul ncrcrilor concentrate (1) Pentru un perete din ZNA, alctuit cu elemente de zidrie din grupa 1, rezisten a de proiectare la compresiune local datorit ncrcrilor concentrate se va determina cu rela ia:
N(Rd,cl) = beta A(b) f(d) unde: 1.0 <= beta = (1 + 0.3 a 1/H) (1.5 - 1.1 A(b)/A(ef) <= beta(max) (6.17) (6.18)

cu nota iile: beta - coeficient de majorare pentru ncrcri concentrate; a1 - distan a de la captul peretelui pn la cea mai apropiat margine a ariei pe care se transmite ncrcarea; A(b) - aria pe care se aplic ncrcarea <= 0.45 A(ef); H(o) - nl imea peretelui de la baz pn la nivelul la care se aplic ncrcarea concentrat; A(ef) - aria ncrcat; A(ef) = t L(ef) unde L(ef) <= 2.2 A(b)/t este lungimea efectiv de preluare a ncrcrii msurat la jumtatea nl imii peretelui sau pilastrului rezultat prin descrcarea for ei verticale la un unghi de 60 cu orizontala (vezi figura 6.2a). Valorile din rela ia (6.18) se limiteaz dup cum urmeaz: beta(max) = 1.25 dac 2a1/H = 0 beta(max) = 1.50 dac 2a1/H >= 1.0 Pentru 0.0 < 2a1/H <= 1.0 valorile se vor ob ine prin interpolare liniar ntre valorile beta(max) date mai sus. (2) Excentricitatea de aplicare a for ei concentrate, fa de planul median al peretelui, nu va depi 1/4 din grosimea t a peretelui. (3) n cazurile n care efectele for elor concentrate se suprapun, sec iunea de la mijlocul nl imii peretelui va fi verificat cu rela ia (6.17). (4) For a concentrat trebuie s fie aplicat pe o zidrie cu elemente de grupa 1 sau, n cazul zidriilor cu elemente din grupele 2 i 2S, prin intermediul unui material rigid care s permit distribu ia pe vertical a ncrcrii la un unghi de 30 cu verticala asigurnd realizarea unei lungimi de ncrcare L(ef) ca n figura 6.2a(1) (n cazul reazemelor situate la captul peretelui, descrcarea la 30 se va considera numai pe o singur parte a ncrcrii) - figura 6.2a(2). (5) n cazul n care for a concentrat este aplicat prin intermediul unui cuzinet cu rigiditate satisfctoare efortul de compresiune sub for a concentrat (sigma(cl)) nu trebuie s depeasc 1.5 f(d) n cazul elementelor de zidrie din grupele 1 i 2 i f(d) n cazul elementelor de zidrie din grupa 2S. NOT: Se poate considera c un cuzinet cu l imea egal cu grosimea peretelui, cu nl imea de 200 mm i cu lungimea de trei ori mai mare dect lungimea pe care este rezemat ncrcarea are rigiditatea necesar pentru a satisface aceste condi ii. 6.6.3. Rezisten a de proiectare la for axial i ncovoiere n planul median a pere ilor din zidrie 6.6.3.1. Condi ii generale de calcul (1) Ipotezele generale de calcul folosite pentru determinarea rezisten ei de proiectare la for axial i moment ncovoietor n planul peretelui pentru zidrii nearmate i armate sunt urmtoarele: ipoteza sec iunilor plane; n cazul sec iunilor din zidrie armat (ZC i ZIA) betonul conlucreaz cu zidria pn n stadiul ultim; deforma iile ultime ale betonului (epsilon(ub)) luate n calcul nu pot ns depi valorile deforma iilor specifice ultime ale zidriei (epsilon(uz)) care sunt date n 4.1.2.1.(3); rezisten a la ntindere a zidriei se neglijeaz; n stadiul ultim, eforturile unitare n zona comprimat a zidriei se consider uniform distribuite; idem pentru beton; rela ia efort unitar-deforma ie specific pentru armturi se va lua din documentul normativ de referin STAS 10107/0-90;2 NOT: Ipoteza referitoare la distribu ia uniform a eforturilor unitare n zidrie este valabil numai dac legea constitutiv a zidriei are forma din figura 4.3. Pentru zidriile care au o alt form a rela iei sigma-epsilon se aplic prevederile de la 4.1.2.1.(4). (2) n cazul pere ilor cu form complex a sec iunii transversale (I,L,T) rezisten a de proiectare la for axial i moment ncovoietor n planul peretelui se va determina pe baza sec iunii de calcul cu lungimile tlpilor determinate la art. 6.3.1.(3); se va verifica, dac talpa comprimat satisface condi ia de rezisten la compresiune dat la 6.6.2.1. (3) Legturile dintre inima i tlpile pere ilor cu form complex precum i sec iunile slbite prin li uri verticale (a se vedea 7.1.1.2) vor fi verificate pentru eforturile de lunecare verticale conform prevederilor de la 6.8.1.1.(2). (4) Verificarea de la (3) nu este necesar dac legtura ntre talpa i inima peretelui satisface condi iile de mai jos: i) Pentru zidria nearmat (ZNA):

48 of 71

2/8/2007 10:32 AM

zidurile de pe cele dou direc ii sunt executate simultan (complet esute); sec iunea de legtur ntre pere i nu este slbit prin li uri verticale; la col uri, intersec ii i ramifica ii sunt prevzute n rosturile orizontale armturile minime stabilite n Codul P100-1/2006 i n prezentul Cod; ii) Pentru zidria confinat, cu sau fr armturi n rosturile orizontale (ZC/ZC+AR): trepii reprezint 50% din suprafa a de contact ntre zidrie i beton; sec iunea de legtur ntre pere i nu este slbit prin li uri verticale; la col uri, intersec ii i ramifica ii sunt prevzute n rosturile orizontale armturile minime stabilite n Codul P100-1/2006 i n prezentul Cod. (5) Dac la legtura ntre inim i talp sau pe lungimea tlpii active se afl li uri cu adncime mai mare dect valoarea limit dat la 7.1.1.1., sec iunea respectiv se consider margine liber. 6.6.3.2. Pere i din zidrie nearmat (1) Rezisten a de proiectare la ncovoiere (M(Rd)), asociat for ei axiale de proiectare (N(Sd)), pentru ncrcri neseismice (gravita ionale) aplicate n planul median al unui perete, se va calcula pe baza ipotezelor de la 6.6.3.1. considernd c blocul eforturilor de compresiune are form dreptunghiular cu valoare 0.8 f(d). (2) n condi iile de la (1), rezisten a de proiectare la ncovoiere (M(Rd)) se va calcula dup cum urmeaz: 1. Se determin aria zonei comprimate a peretelui
A(zc) = N(Sd)/0.8 f(d) (6.19)

2. Se determin distan a y(zc) de la centrul de greutate al peretelui pn la centrul de greutate al zonei comprimate. 3. Se determin rezisten a de proiectare la ncovoiere (M(Rd)) cu rela ia
M(Rd) = N(Sd) y(zc) (6.20)

(3) n cazul particular al unui perete dreptunghiular, cu lungime l(w) i grosime t rela iile (6.19) i (6.20) devin:
adncimea zonei comprimate x(Rd) = N(Sd)/0.8 f(d) t momentul ncovoietor de proiectare M(Rd) = N(Sd)/2 [l(w) - x(Rd)] (6.19a) (6.20a)

(4) n cazul n care for a axial este aplicat excentric fa de planul peretelui, adncimea zonei comprimate se va determina cu rela ia:
N(Sd) x(Rd) = 0.8 (i)(m) f(d) t (6.21)

unde coeficientul (i)(m) se va determina conform prevederilor de la 6.6.2.1.1 i 6.6.2.1.2. (5) n cazul pere ilor din zidrie nearmat la care ncovoierea n planul peretelui este produs de for a seismic, rezisten a de proiectare la ncovoiere (M(Rd)) asociat for ei axiale de proiectare (N(Ed)) se va determina ca i pentru ncrcrile neseismice, dar cu limitarea ariei pe care se dezvolt eforturi de ntindere prin condi ia
y(zc) < 1.2 r(sc) (6.22)

unde: r(zc) - distan a de la centrul de greutate al sec iunii orizontale a peretelui pn la limita smburelui central aflat de aceiai parte cu fibra comprimat. NOT: For a axial de proiectare N(Ed) se determin din gruparea de ncrcri care include ac iunea seismic, conform prevederilor Codului P100-1/2006. (6) n cazul particular al unui perete dreptunghiular cu lungime l(w), din condi ia (6.22) rela ia (6.20a) devine:
M(Rd) = 0.2 l(w) N(Ed) (6.20b)

49 of 71

2/8/2007 10:32 AM

Figura 6.11 Calculul rezisten ei de proiectare la ncovoiere cu for axial pentru zidria nearmat 6.6.3.3. Pere i din zidrie confinat cu sau fr armturi n rosturile orizontale (1) Calculul rezisten ei de proiectare la ncovoiere (M(Rd)) asociat for ei axiale de proiectare din ncrcri seismice (N(Ed)) pentru pere ii de zidrie confinat (ZC, ZC+AR), executa i cu elemente de zidrie din grupele 1, 2 i 2S, se face n urmtoarele ipoteze: se neglijeaz: - rezisten a la eforturi unitare de ntindere a betonului din stlpiorul de la extremitatea solicitat la ntindere a peretelui (pentru ipoteza respectiv de ncrcare); - rezisten a mortarului din rosturile orizontale ale zidriei; - sec iunea de beton i armtura eventualilor stlpiori intermediari; se ine seama de aportul elementelor de confinare verticale: - sec iunea de beton a stlpiorului de la extremitatea comprimat; - armtura ambilor stlpiori de la extremit i. n stadiul ultim, starea de deforma ie, n situa ia de "balans", este urmtoarea: - la extremitatea comprimat se ating valorile maxime ale deforma iilor specifice ale zidriei/betonului date la 6.6.3.1.(1). - n armtura stlpiorului de la extremitatea ntins se atinge rezisten a de curgere a o elului. blocul eforturilor de compresiune n zidrie i/sau beton este dreptunghiular i se dezvolt pe o adncime de 0.80 x unde "x" este distan a de la axa neutr pn la fibra cea mai comprimat. Not: Ipoteza referitoare la distribu ia uniform a eforturilor unitare n zidrie este valabil numai dac legea constitutiv a zidriei are forma din figura 4.3. Pentru zidriile care au o alt form a rela iei sigma-epsilon se aplic prevederile de la 4.1.2.1.(4).

50 of 71

2/8/2007 10:32 AM

Figura 6.12 Calculul rezisten ei de proiectare la ncovoiere cu for axial pentru zidria confinat (2) n cazul folosirii elementelor din grupele 2 i 2S, pentru care epsilon(uz) < epsilon(ub) se va proceda dup cum urmeaz: pentru extremit ile fr tlpi ale peretelui, deforma ia specific a zidriei, la limita cu stlpiorul de beton, nu va fi mai mare dect deforma ia specific maxim conform 6.6.3.1., iar deforma ia specific maxim n betonul stlpiorului, rezultat din ipoteza sec iunilor plane, nu va depi epsilon(c) = 3.0 0/00. pentru extremit ile la care exist talp, deforma ia specific maxim a betonului din stlpior (epsilon(ub)) nu va fi mai mare dect deforma ia specific maxim a zidriei dat la 6.6.3.1.

Figura 6.13 Deforma ii specifice ultime la pere i din zidrie confinat (3) Pentru a se asigura atingerea stadiului ultim prin curgerea o elului naintea ruperii fragile prin zdrobirea zidriei din zona comprimat, aria armturii din stlpiori se va lua egal cu cel mult 50% din armtura care realizeaz simultan atingerea deforma iilor ultime n o elul ntins i n zidria comprimat (armtura de "balans"); (4) Dac nu este necesar un calcul mai exact, rezisten a de proiectare la ncovoiere (M(Rd)), asociat for ei axiale de proiectare (N(Ed)), pentru un perete de zidrie confinat de form oarecare, poate fi calculat prin nsumarea rezisten ei de proiectare la ncovoiere a sec iunii ideale de zidrie nearmat M(Rd) (zna,i) cu rezisten a de proiectare la ncovoiere corespunztoare armturilor din stlpiorii de la extremit i M(Rd)[A(s)] calculate conform aliniatelor (5)-(7).
M(Rd) = M(Rd)[zna,i] + M(Rd)[A(s)] (6.23)

(5) Rezisten a de proiectare la ncovoiere a sec iunii ideale de zidrie nearmat se calculeaz n urmtoarele ipoteze: este valabil ipoteza sec iunilor plane; aria de beton armat a stlpiorilor comprima i poate fi nlocuit cu o arie echivalent de zidrie; coeficientul de echivalen n(ech), se ia egal cu raportul dintre valoarea de baz a rezisten ei de proiectare la compresiune a betonului din stlpior (f(cd)*) redus cu coeficientul condi iilor de lucru m = 0.75 i rezisten a de proiectare la compresiune a zidriei (f(d)):
n(ech) = 0.75 f(cd)*/f(d) (6.24)

blocul eforturilor de compresiune are form dreptunghiular, cu valoarea maxim egal cu 0.80 f(d); adncimea maxim a zonei comprimate va fi x <= x(max) = 0,30 l(w) unde l(w) este lungimea peretelui. NOTE. 1 Ipoteza referitoare la distribu ia uniform a eforturilor unitare n zidrie este valabil numai dac legea constitutiv a zidriei are forma din figura 4.3. Pentru zidriile care au o alt form a rela iei sigma-epsilon se aplic prevederile de la 4.1.2.1.(4). 2 Pentru zidriile la care epsilon(uz) <= 20/00 coeficientul de echivalen se va determina innd seama de valoarea efortului din beton corespunztoare deforma iei efective rezultat din condi iile de la (2) i din ipoteza sec iunilor plane (n multe cazuri aceast valoare poate fi mai mic dect f(cd)*. (6) Cu ipotezele de la (5) rezult:

51 of 71

2/8/2007 10:32 AM

aria sec iunii ideale de zidrie comprimat (A(zci))


A(zci) = N(Ed)/0.8 f(d) (6.25)

momentul ncovoietor de proiectare al sec iunii ideale de zidrie


M(Rd)[zna,i] = N(Ed) y(zci) (6.26)

unde y(zci) - distan a de la centrul de greutate al peretelui pn la centrul de greutate al zonei comprimate a sec iunii ideale de zidrie (7) Rezisten a de proiectare la ncovoiere dat de armturile stlpiorilor M(Rd)[A(s)] se calculeaz cu rela ia:
M(Rd)[A(s)] = l(s) A(s) f(yd) (6.27)

unde l(s) - distan a ntre centrele de greutate ale celor doi stlpiori de la extremit i; A(s) - cea mai mic dintre ariile de armare ale celor doi stlpiori; f(yd) - rezisten a de calcul a armturii din stlpiori. 6.6.3.4. Pere i de zidrie cu inim armat (1) Rezisten a de proiectare la ncovoiere (M(Rd)) asociat for ei axiale de proiectare (N(Ed)), pentru zidria cu inim armat (ZIA) se va calcula folosind urmtoarele ipoteze: ipoteza sec iunilor plane; zidria, betonul i armtura au comportare ductil definit de curbele "sigma-epsilon" respective; straturile paralele de zidrie i beton conlucreaz pn n stadiul ultim; blocul eforturilor de compresiune n stadiul ultim este dreptunghiular cu adncimea x(conv) = 0.08 x unde x este distan a de la fibra cea mai comprimat pn la axa neutr a sec iunii orizontale a peretelui; deforma iile specifice n stadiul ultim ale zidriei i betonului sunt egale epsilon(ub) = epsilon(uz) = - 3.00/00 dac se folosesc elemente de zidrie din grupa 1; n cazul zidriei cu elemente din grupele 2 i 2S deforma ia ultim a betonului va fi luat egal cu deforma ia ultim a zidriei, respectiv epsilon(uz) = - 20/00 pentru elemente din grupa 2 sau valoarea declarat de ctre productor pentru elemente din grupa 2S; armtura stratului median este uniform distribuit n lungul peretelui (a(s) n mm2/m). NOT: Ipoteza referitoare la distribu ia uniform a eforturilor unitare n zidrie este valabil numai dac legea constitutiv a zidriei are forma din figura 4.3. Pentru zidriile care au o alt form a rela iei sigma-epsilon se aplic prevederile de la 4.1.2.1.(4). (2) n ipotezele men ionate la (1) rezisten a de proiectare la ncovoiere (M(Rd)) asociat for ei axiale de proiectare (N(Ed)) se poate calcula, suficient de precis, prin nsumarea rezisten ei de proiectare la ncovoiere a sec iunii ideale de zidrie nearmat cu rezisten a de proiectare a armturilor din stratul median
M(Rd)[ZIA] = M(Rd)[zna,i] + M(Rd)[a(s)] (6.28)

(3) Grosimea echivalent a sec iunii ideale de zidrie nearmat se va calcula cu rela ia:
t(ech) = 2t(z) + n(ech) t(m) (6.29)

unde: t(z) - grosimea straturilor de zidrie exterioare; t(m) - grosimea stratului median de mortar/beton (grout); n(ech) - coeficientul de echivalen calculat cu rela ia (6.24) (4) Rezisten a de proiectare a sec iunii ideale de zidrie nearmat M(Rd) (zna,i) se va calcula conform art. 6.6.3.3. (5) Rezisten a de proiectare a armturilor, M(Rd)[a(s)], se va calcula cu rela ia:
2 M a = 0.4 a l f Rd s s w yd (6.30)

52 of 71

2/8/2007 10:32 AM

Figura 6.14 Rezisten a de proiectare la ncovoiere cu for axial pentru zidria cu inim armat 6.6.4. Rezisten a de proiectare la for tietoare a pere ilor structurali de zidrie 6.6.4.1. Ipoteze de calcul (1) Rezisten a de proiectare la for tietoare a pere ilor dreptunghiulari de zidrie se determin considernd c eforturile unitare tangen iale date de for a tietoare de proiectare sunt uniform distribuite pe lungimea zonei comprimate a peretelui. Lungimea zonei comprimate rezult din solicitrile sec ionate de proiectare (moment ncovoietor i for axial) provenite din gruparea respectiv de ncrcri i se determin conform metodologiei de la 6.6.3. (2) n cazul pere ilor n form de I,L,T rezisten a de proiectare la for tietoare a peretelui este egal cu rezisten a de proiectare la for tietoare a inimii (sec iunea dreptunghiular). 6.6.4.2. Pere i de zidrie nearmat (1) Rezisten a de proiectare la for tietoare V(Rd) a pere ilor de zidrie nearmat, se va calcula cu rela ia
V(Rd) = f(vd) tl(c) (6.31)

unde f(vd) - rezisten a unitar de proiectare la forfecare a zidriei, stabilit cu rela ia (4.4); t - grosimea inimii peretelui; l(c) - lungimea zonei comprimate a inimii peretelui. (2) Efortul unitar de compresiune (sigma(d)) folosit pentru determinarea rezisten ei unitare de proiectare (f(vd)) n rela ia (6.31), se va calcula considernd c ncrcarea vertical de proiectare din gruparea respectiv de ncrcri, N(Sd) sau N(Ed), este uniform distribuit pe zona comprimat a peretelui determinat conform 6.6.3.2. n cazul pere ilor cu sec iune compus (L,T,I), n zona comprimat pentru care se determin sigma(d) se includ i tlpile cu dimensiunile stabilite la 6.6.3.1.(3). NOT: n cazul solicitrii seismice, aria zonei comprimate se va determina avnd n vedere limitarea excentricit ii for ei axiale din rela ia (6.22). (3) Armtura constructiv dispus n centurile planeelor conform prevederilor al. 7.1.2.1.(5) nu va fi luat n considerare pentru calculul rezisten ei la for tietoare. 6.6.4.3. Pere i de zidrie confinat (1) Rezisten a de proiectare la for tietoare a pere ilor de zidrie confinat, V(Rd), se ob ine prin nsumarea rezisten ei de proiectare la for tietoare a panoului de zidrie nearmat (V(Rd1)) i a rezisten ei de proiectare la forfecare datorat armturii din stlpiorul de la extremitatea comprimat a peretelui (V(Rd2)).
V(Rd) = V(Rd1) + V(Rd2) (6.32)

(2) Rezisten a de proiectare la for tietoare a panoului de zidrie nearmat (V(Rd1)) se va calcula conform 6.6.4.2. cu rela ia (6.31) n care se va introduce lungimea zonei comprimate l(c) determinat conform 6.6.3.3. (3) n cazul for ei tietoare provenit din ac iunea seismic, valoarea rezisten ei de proiectare a panoului de zidrie nearmat (V(Rd1)), determinat cu rela ia (6.31) va fi redus prin nmul ire cu un coeficient subunitar stabilit prin Codul P100-1/2006. (4) Rezisten a de proiectare la forfecare a armturii verticale din stlpiorul comprimat se va calcula cu rela ia:

53 of 71

2/8/2007 10:32 AM

V(Rd2) = 0.2 A(asc) f(yd)

(6.33)

unde A(asc) - aria armturii din stlpiorul de la extremitatea comprimat; f(yd) - rezisten a de proiectare a armturii din stlpiorul comprimat. (5) O parte, cel mult 50%, din armtura din centura planeului superior, prevzut conform 7.1.2.2.2.(5), poate fi considerat ca armtur n rosturile orizontale a crei contribu ie se calculeaz conform pct. 6.6.4.4. 6.6.4.4. Pere i de zidrie confinat i armat n rosturile orizontale (ZC+AR) (1) Rezisten a de proiectare la for tietoare a pere ilor de zidrie confinat i armat n rosturile orizontale se calculeaz prin nsumarea rezisten ei la for tietoare a zidriei confinate (V(Rd1) + V(Rd2) - determinat cu rela iile de la 6.6.4.3.) i a rezisten ei de proiectare a armturilor din rosturile orizontale (V(Rd3)).
V(Rd) = V(Rd1) + V(Rd2) + V(Rd3) (6.34)

(2) Rezisten a de proiectare a armturilor din rosturile orizontale (V(Rd3)) se calculeaz, n cazul pere ilor cu nl imea total (h(tot)) >= lungimea peretelui (l(w)) cu rela ia:
A(sw) V(Rd3) = 0.8 l(w) f(ysd) s (6.35)

unde l(w) - lungimea peretelui; A(sw) - aria armturilor din rostul orizontal (pentru preluarea for ei tietoare); s - distan a pe vertical ntre dou rnduri succesive de armturi A(sw); f(ysd) - rezisten a de proiectare a armturii din rosturile orizontale. n cazul pere ilor cu nl imea total (h(tot)) < lungimea peretelui (l(w)) n rela ia (6.35) se va nlocui l(w) cu h(tot). (3) O parte, cel mult 50%, din armtura din centurile planeelor poate fi adugat armturii din rosturile orizontale intersectat de o fisur la 45(SUM A(sw)).

Figura 6.15 Rezisten a de proiectare a armturilor din rosturile orizontale ale zidriei 6.6.4.5. Pere i de zidrie cu inim armat (1) Rezisten a de proiectare la for a tietoare a pere ilor din zidrie cu inim armat - V(Rd)(ZIA) se determin prin nsumarea rezisten elor de proiectare la for tietoare ale celor trei materiale componente:
V(Rd)(ZIA) = V(Rdz) + V(Rdb) + V(Rda) (6.36)

unde V(Rdz) - rezisten a de proiectare la for tietoare a zidriei; V(Rdb) - rezisten a de proiectare la for tietoare a stratului median de beton sau mortar-beton; V(Rda) - rezisten a de proiectare la for tietoare a armturilor orizontale din stratul median. (2) Lungimea zonei comprimate a peretelui din zidrie cu inim armat i valoarea efortului unitar de compresiune n perete se determin pe baza ipotezelor de la 6.6.4.4. (3) Rezisten a de proiectare la for a tietoare a zidriei V(Rdz) se determin cu rela ia

54 of 71

2/8/2007 10:32 AM

V(Rdz) = f(vd) l(c) t(z)

(6.37)

n care f(vd) - rezisten a de proiectare la forfecare a zidriei; l(c) - lungimea zonei comprimate a peretelui; t(z) - grosimea total a celor dou straturi de zidrie. (4) n cazul n care for a tietoare provine din ac iunea cutremurului, rezisten a de proiectare la forfecare a zidriei se va reduce prin nmul ire cu un coeficient subunitar conform prevederilor Codului P100-1/2006. (5) Rezisten ele de proiectare la for tietoare ale stratului de beton (V(Rdb)) i ale armturilor orizontale (V(Rda)) se vor calcula conform prevederilor Codului de proiectare CR. 2-1-1.1. 6.6.4.6. Rezisten a de proiectare la for a de lunecare vertical asociat ncovoierii peretelui Rezisten a de proiectare la for a de lunecare vertical la legtura ntre inima i talpa unui perete cu sec iune compus (I,L,T) i n sec iunile slbite de li uri verticale se calculeaz pe nl imea unui etaj admi nd c eforturile unitare de forfecare sunt uniform distribuite pe nl imea etajului, cu rela ia:
V(Lhd) = h(et) t(L) f(vk0)/gamma M (6.38)

unde V(Lhd) - rezisten a de proiectare la lunecare pe nl imea etajului; h(et) - nl imea etajului; t(L) - grosimea peretelui n sec iunea n care se calculeaz rezisten a peretelui; f(vk0) - rezisten a caracteristic la forfecare a zidriei sub efort de compresiune egal cu zero; gamma M - coeficientul de siguran conform 2.3.2.3. 6.6.5. Rezisten a de proiectare a panourilor de zidrie de umplutur (1) Rezisten a de proiectare a panourilor de zidrie de umplutur F(Rd)[zu] va fi luat egal cu cea mai mic dintre valorile corespunztoare urmtoarelor moduri de rupere ale zidriei: rupere prin lunecare din for a tietoare n rosturile orizontale (de regul, la jumtatea nl imii panoului) - F(Rd1)[zu] - figura 6.16 Rd1; strivirea diagonalei comprimate la col ul cadrului - F(Rd2)[zu] - figura 6.16 Rd2; fisurarea diagonal n lungul bielei comprimate - F(Rd3)[zu] - figura 6.16 Rd3;
F(Rd)[zu] = min [F(Rd1),F(Rd2),F(Rd3)] (6.39)

Figura 6.16 Rezisten a de proiectare a panourilor de zidrie de umplutur (2) Rezisten a de proiectare corespunztoare mecanismului de rupere prin lunecare din for tietoare n rosturile orizontale se determin cu rela ia:
F(Rd1)[zu] = 1/cos theta f(vd0) l(p) t(p) (1 + alfa) unde alfa = 0.07 (4 h(p)/l(p) - 1) (6.41) (6.40)

(3) Rezisten a de proiectare corespunztoare mecanismului de rupere prin strivirea diagonalei comprimate se determin cu rela ia:
E(b) F(Rd2)[zu] = 0.8 f(d) cos 2 theta4 \ I(st) h(p) t 3(p) \E(z)

(6.42)

(4) Rezisten a de proiectare corespunztoare mecanismului de rupere prin fisurarea diagonal n lungul diagonalei comprimate se determin cu rela ia:

55 of 71

2/8/2007 10:32 AM

f(vd0) l(p) t(p) F(Rd3)[zu] = 0.6 cos theta

(6.43)

(5) n rela iile (6.40)-(6.43) s-au folosit nota iile: h(p) - nl imea panoului de zidrie; l(p) - lungimea panoului de zidrie; t(p) - grosimea panoului de zidrie; theta - unghiul cu orizontala al diagonalei panoului de zidrie; E(b), E(z) - modulii de elasticitate al betonului din cadru i al zidriei (valorile de scurt durat); I(st) - valoarea medie a momentelor de iner ie ale stlpilor care mrginesc panoul; f(d) - rezisten a de proiectare la compresiune a zidriei; f(vd0) - rezisten a de proiectare la forfecare sub efort de compresiune zero a zidriei. 6.6.6. Rezisten a de proiectare a pere ilor supui la ncovoiere perpendicular pe planul median (1) Pentru calculul rezisten elor de proiectare la ncovoiere perpendicular pe planul peretelui de zidrie (M(Rxd1) i M(Rxd2)) se vor folosi rezisten ele de proiectare la ntindere din ncovoiere perpendicular pe planul zidriei, f(xd1), f(xd2), determinate cu rela iile (4.5a) i (4.5b). (2) Pentru pere ii de zidrie confinat i armat n rosturile orizontale, la calculul momentului M(Rxd2) (cu plan de rupere perpendicular pe rosturile orizontale) se va ine seama i de armturile din rosturile orizontale care sunt ancorate corespunztor n stlpiorii care mrginesc panoul. (3) Valorile M(Rxd1) i M(Rxd2) (n Nmm) se calculeaz, pentru o band din perete de l ime egal cu 1000 mm, cu rela iile:
M(Rxd1) = W(w) f(xd1) M(Rxd2) = W(w) f(xd2) (6.44a) (6.44b)

unde W(w) = 1000 t2/6 - modulul de rezisten al peretelui (mm); t - grosimea peretelui n mm. 6.7. Calculul rezisten ei de proiectare a planeelor (1) Capacitatea de rezisten a planeelor de beton armat la ncrcri verticale se va stabili lund ca document normativ de referin STAS 10107/0-4. (2) Capacitatea de rezisten a planeelor din lemn la ncrcri verticale se va lua din documentele normative de referin NP 019-1997 i NP 005-2003. 6.8. Verificarea siguran ei cldirilor din zidrie (1) Verificarea siguran ei cldirilor de zidrie se va face prin calcul, cu excep ia "Structurilor simple", proiectate conform prevederilor din Codul P100-1/2006. (2) Verificarea siguran ei cldirilor de zidrie se face n raport cu: strile limit ultime de rezisten i de stabilitate (ULS); starea limit a exploatrii normale (SLS). 6.8.1. Verificarea cerin ei de rezisten 6.8.1.1. Verificarea cerin ei de rezisten pentru solicitrile n planul peretelui (1) Elementele structurale i nestructurale de zidrie vor fi proiectate pentru a avea, n toate sec iunile, rezisten ele de proiectare la eforturi sec ionale (N(Rd), M(Rd), V(Rd)) mai mari dect eforturile sec ionale de proiectare (N(sd), M(Sd), V(Sd)) rezultate din ncrcrile cele mai defavorabile din gruprile de ncrcri, lund ca document normativ de referin STAS 10101/OA-77. (2) n cazul n care ncrcrile cele mai defavorabile provin din grupri care includ ac iunea seismic se va proceda dup cum urmeaz: rezisten ele de proiectare la eforturi sec ionale (N(Rd), M(Rd), V(Rd)) ale pere ilor structurali vor fi stabilite conform 6.6, considernd suprarezisten a armturilor n situa iile men ionate n Codul P100-1/2006; eforturile sec ionale de proiectare vor avea valorile (N(Ed), M(Ed), V(Ed)) care vor fi determinate conform prevederilor din Codul P100-1/2006; n cazurile men ionate la 6.6.4.6. rezisten a de proiectare la lunecare vertical (V(Lhd)) va fi mai mare dect for a de lunecare vertical L(v,et) calculat conform 6.3.2.2.; pentru calculul for ei de lunecare, n rela ia (6.5) momentele ncovoietoare se vor introduce cu valorile de proiectare stabilite conform Codului P100-1/2006; verificarea cerin ei de rezisten se va face n condi iile stabilite prin Codul P100-1/2006. (3) Pere ii de zidrie de umplutur din structurile din cadre se vor verifica la starea limit ultim, separat, pentru: efectele rezultate din interac iunea cu structura n cazul solicitrii seismice; efectele ac iunii seismice sau a presiunii vntului perpendicular pe planul peretelui. (4) Cerin a de siguran pentru efectele rezultate din interac iunea pere ilor de zidrie de umplutur cu cadrul este ndeplinit dac este satisfcut rela ia:
F(Ed)[zu] <= F(Rd)[zu] (6.45)

unde F(Ed)[zu] - for a axial de proiectare din diagonala comprimat corespunztoare ac iunii seismice de proiectare; F(Rd)[zu] - rezisten a de proiectarea a panoului de umplutur determinat conform 6.6.5. (5) Stlpii i grinzile cadrului se vor verifica pentru for ele i deforma iile suplimentare rezultate din interac iunea cu panoul de

56 of 71

2/8/2007 10:32 AM

zidrie lund valorile din documentul normativ de referin STAS 10107/0-90. n cazul cadrelor din beton armat cele din documentul de referin STAS 10108/0-78 n cazul cadrelor din o el. 6.8.1.2. Verificarea cerin ei de rezisten pentru solicitrile perpendiculare pe planul peretelui (1) Cerin a de rezisten la ac iunea for elor perpendiculare pe plan, este ndeplinit dac exist rela iile:
M(Rxd1) >= M(Sxd1) M(Rxd2) >= M(Sxd2) (6.46a) (6.46b)

unde M(Sxd1) i M(Sxd2) sunt momentele ncovoietoare de proiectare datorate for elor perpendiculare pe plan stabilite conform 6.4. M(Rxd1) i M(Rxd2) sunt rezisten ele pe proiectare la ncovoiere perpendicular pe planul peretelui de zidrie determinate conform 6.6.6. (2) n cazul curent, cnd ncrcarea perpendicular pe plan provine din ac iunea seismic, momentele ncovoietoare de proiectare vor avea valorile M(Exd1) i M(Exd2) determinate conform Codului P100-1/2006; (3) Panourile de zidrie pentru care nu sunt ndeplinite condi iile (6.46a) i (6.46b) vor fi tratate conform prevederilor de la 7.3.1.(3) 6.8.1.3. Verificarea cerin ei de rezisten pentru planee (1) Verificarea cerin ei de rezisten pentru ncrcrile verticale se face conform reglementrilor specifice pentru fiecare material de construc ie. (2) Pentru ncrcrile orizontale din cutremur, cerin a de rezisten este satisfcut dac, prin dimensionarea i alctuirea constructiv, se asigur comportarea planeelor n domeniul elastic pentru solicitrile asociate capacit ilor de rezisten ale pere ilor structurali n stadiul ultim. 6.8.2. Verificarea cerin ei de rigiditate (1) Cerin a de rigiditate la ac iunea for elor seismice a cldirilor de zidrie este satisfcut dac deplasrile relative de nivel ale cldirii d(r) se nscriu n limitele stabilite n Codul P100-1/2006. (2) Cerin a de rigiditate a planeelor implic: limitarea deforma iilor verticale la valorile stabilite prin reglementrile specifice n func ie de: - materialul de construc ie (beton armat sau lemn); - pozi ia planeului n cldire (planeu curent, planeu de acoperi); - caracteristicile pere ilor de compartimentare rezema i pe planeu; - tipul finisajelor aplicate; limitarea/evitarea vibra iilor planeelor pentru: - planeele din beton armat cu deschideri mari n cldiri n care se petrec activit i care pot provoca vibra ii (sli de gimnastic, sli de dans, etc.); - planeele de lemn la toate categoriile de cldiri. (3) Verificarea satisfacerii cerin ei de rigiditate pentru planee se face conform reglementrilor specifice pentru materialele respective. 6.8.3. Verificarea cerin ei de stabilitate Cerin a de stabilitate a cldirilor de zidrie este satisfcut dac sunt respectate cerin ele de alctuire pentru ansamblul construc iei date la 2.2.3. i cerin ele geometrice i de alctuire constructiv pentru fiecare perete date n capitolele 5 i 6. 6.8.4. Verificarea cerin ei de ductilitate Cerin a de ductilitate a pere ilor din zidrie este considerat satisfcut dac sunt realizate urmtoarele cerin e: efortul unitar mediu de compresiune din ncrcrile gravita ionale se limiteaz la valori moderate (orientativ, circa 40% din rezisten a de proiectare la compresiune centric); sub efectul simultan al ncrcrilor gravita ionale i seismice: - se limiteaz adncimea zonei comprimate conform 6.6.3.3.(5); - armtura din zona ntins reprezint numai o frac iune din cantitatea corespunztoare situa iei de "balans" - conform 6.6.3.3.(3); - deforma ia specific n zidria tlpilor pere ilor cu sec iuni compuse (L,T,I) se limiteaz la valoarea deforma iei ultime (epsilon(zu)) a elementelor pentru zidrie respective - conform 6.6.3.4.(1); - capacitatea de rezisten la for tietoare (care poate genera ruperi de tip fragil ruperea din for tietoare pe sec iuni n scar, de exemplu) - este superioar for ei tietoare asociat mecanismului de rupere ductil, sau mai pu in fragil, din compresiune excentric. CAPITOLUL 7 PREVEDERI CONSTRUCTIVE PENTRU CLDIRI DIN ZIDRIE 7.1. Prevederi constructive privind suprastructura. 7.1.1. Prevederi generale 7.1.1.1. Materiale pentru structur Materialele pentru structura cldirilor de zidrie vor respecta condi iile minime de calitate impuse n Codul P100-1/2006 i n Cap. 3 din prezentul Cod. 7.1.1.2. Sec iuni de zidrie slbite prin goluri i li uri. (1) Sec iunea orizontal a pere ilor structurali nu va fi slbit prin prevederea de: goluri verticale pentru courile de fum sau ventila ii; li uri orizontale sau oblice pentru instala ii realizate prin spargere sau zidire. (2) n cazul n care, prin proiect, se prevd li uri verticale executate prin zidire, adncimea acestora va fi <= 1/3 din grosimea peretelui. Dac rezisten a sec iunii slbite, calculat conform 6.6.3.1.(3) este insuficient pentru preluarea eforturilor sec ionate de proiectare, sec iunea respectiv va fi ntrit prin armare n rosturile orizontale i/sau prin elemente de beton armat. (3) Se accept executarea, numai prin frezare, a li urilor verticale sau oblice, cu adncimea de maximum 2.0 cm, pentru instala iile electrice, fr afectarea integrit ii i a stratului de protec ie a barelor longitudinale din centuri.

57 of 71

2/8/2007 10:32 AM

7.1.2. Prevederi specifice pentru construc ii cu pere i structurali de zidrie (1) Pentru proiectarea pere ilor structurali i a planeelor se vor respecta regulile generale de alctuire de la Cap. 5 i regulile specifice date n continuare pentru fiecare tip de alctuire a pere ilor structurali. (2) n cazul cldirilor cu planee alctuite din elemente liniare (care descarc pe o singur direc ie), indiferent de tipul zidriei (ZNA, ZC sau ZIA), se vor prevedea msuri constructive pentru ancorarea, la fiecare planeu, a pere ilor structurali exteriori dispui paralel cu elementele principale ale planeului. 7.1.2.1. Prevederi specifice pentru construc ii cu pere i structurali de zidrie nearmat (ZNA) (1) La nivelul fiecrui planeu, indiferent de materialul din care este realizat acesta (beton armat sau lemn), se vor prevedea centuri de beton armat n planul pere ilor, care vor ndeplini condi iile de la 5.2.4. (2) n cazul cldirilor cu mansard sau cu pod necirculabil i cu arpant din lemn se vor prevedea centuri la partea superioar a tuturor pere ilor care depesc nivelul ultimului planeu. (3) nl imea minim a centurilor va fi egal cu grosimea plcii planeului pentru pere ii interiori i cu dublul acesteia pentru pere ii de pe conturul cldirii i de la casa scrii. (4) L imea centurilor pentru pere ii de fa ad va fi egal cu grosimea peretelui dar cel pu in 25 cm, dac centura este retras de la fa a exterioar a peretelui pentru a se realiza izolarea termic a acesteia. (5) Armarea longitudinal al centurilor se va face cu cel pu in patru bare >= 10 mm, asigurnd un procent de armare >= 0.5%, cu etrieri nchii >= 6 mm, dispui la maximum 15 cm distan n cmp curent i la maximum 10 cm distan pe zona de nndire a armturilor longitudinale. (6) Centurile vor alctui contururi nchise; acoperirea cu beton, nndirea i ancorarea barelor din centuri se vor face lund ca document de referin STAS 10107/0-90 i precizrilor de la 7.1.2.2.2. (7) Peste golurile de ui i de ferestre se vor prevedea buiandrugi din beton armat, de regul, lega i cu centura de la nivelul planeului. (8) n condi iile stabilite la 6.3.1.(11), armarea elementului constituit din centur i buiandrug va satisface urmtoarele condi ii: la partea superioar, armtura din centur definit la (5) va fi continu n rigla de cuplare; la partea inferioar procentul de armare va fi 0.1% raportat la ntreaga sec iune de beton; pentru elementele a cror nl ime este > 700 mm se aplic prevederile luate din documentul de referin STAS 10107/0/90; armturile transversale vor asigura o capacitate de rezisten la for tietoare superioar cu cel pu in 25% celei care rezult din momentele de plastificare ale elementului calculate innd seama de suprarezisten a armturilor. (9) Dac buiandrugul prevzut conform (7) nu este legat cu centura planeului, armarea acestuia se va determina numai pentru ncrcrile verticale aferente, lund ca referin condi iile din STAS 10107/0-90 pentru elemente neparticipante la preluarea eforturilor din cutremur. (10) Pentru cldirile amplasate n zone seismice cu a(g) >= 0.12 g n zonele de legtur ntre pere ii perpendiculari (col uri, ramifica ii i intersec ii) se vor prevedea armturi n rosturile orizontale conform 7.1.2.2.4.(2) i (3). 7.1.2.2. Prevederi specifice pentru construc ii cu pere i structurali de zidrie confinat (ZC) 7.1.2.2.1. Prevederi referitoare la stlpiorii de beton armat (1) Sec iunea transversal a stlpiorilor va satisface urmtoarele condi ii: aria sec iunii transversale >= 625 cm2 - 25 x 25 cm; latura minim >= 25 cm. (2) Armarea stlpiorilor va satisface urmtoarele condi iile precum i condi iile suplimentare date n Codul P100-1/2006, diferen iate n func ie de valoarea accelera iei seismice de proiectare (a(g)): procentul de armare longitudinal va fi >= 0.8%; diametrul barelor longitudinale va fi >= 12 mm; diametrul etrierilor va fi >= 6 mm; etrierii vor fi dispui la distan e <= 15 cm, n cmp curent i <= 10 cm pe lungimea de nndire a armturilor longitudinale. (3) Barele longitudinale ale stlpiorilor de la ultimul nivel vor fi ancorate n centurile ultimului nivel conform cerin elor luate din documentul normativ de referin STAS 10107/0-90. (4) nndirea barelor longitudinale din stlpiori se va face prin suprapunere, fr crlige, pe o lungime >= 50 ; n sec iunea de la baz (sec iunea de ncastrare conform 6.3.1.(2)), suprapunerea barelor longitudinale ale stlpiorilor din suprastructur cu must ile din socluri sau din pere ii de subsol se va face pe o lungime >= 60 . 7.1.2.2.2. Prevederi referitoare la centuri (1) Centurile vor fi continue pe toat lungimea peretelui i vor alctui contururi nchise. La col urile, intersec iile i ramifica iile pere ilor structurali se va asigura legtura monolit a centurilor amplasate pe cele dou direc ii iar continuitatea transmiterii eforturilor va fi realizat prin ancorarea barelor longitudinale n centurile perpendiculare pe o lungime de cel pu in 60 .

Figura 7.1 Continuitatea armturilor din centuri (2) Centurile de la nivelul planeelor curente i cele de la acoperi nu vor fi ntrerupte de goluri de ui i ferestre cu excep ia situa iilor men ionate la (3). (3) Continuitatea centurilor poate fi ntrerupt numai n urmtoarele situa ii: centura planeului curent, n dreptul casei scrii, cu condi ia s se prevad: - stlpiori din beton armat la ambele margini ale golului; - o centur-buiandrug, la podestul intermediar, legat de cei doi stlpiori;

58 of 71

2/8/2007 10:32 AM

centura peste zidul de la mansard, n dreptul lucarnelor, cu condi ia s se prevad: - stlpiori de beton armat la ambele margini ale golului, cu armturile longitudinale ancorate corespunztor n centura planeului inferior; - o centur peste parapetul de zidrie al ferestrei, legat de cei doi stlpiori.

Figura 7.2 ntreruperea centurilor la casa scrii (4) Sec iunea transversal a centurilor va satisface urmtoarele condi ii: aria sec iunii transversale >= 500 cm2 - 25 x 20 cm; l imea >= 25 cm dar >= 2/3 din grosimea peretelui; nl imea >= 20 cm. (5) Armarea centurilor va satisface urmtoarele condi ii precum i condi iile suplimentare date n Codul P100-1/2006, diferen iate n func ie de valoarea accelera iei seismice de proiectare (a(g)): procentul de armare longitudinal >= 0.8%; diametrul barelor longitudinale >= 10 mm; diametrul etrierilor >= 6 mm; distan a ntre etrieri <= 15 cm n cmp curent i <= 10 cm pe lungimea de nndire a barelor longitudinale. (6) nndirile barelor longitudinale din centuri se vor face prin suprapunere, fr crlige, pe o lungime de >= 60 . Sec iunile de nndire ale barelor din centur vor fi decalate cu cel pu in 1.00 m; ntr-o sec iune se vor nndi cel mult 50% din barele centurii. (7) n cazul li urilor verticale realizate prin zidire, conform prevederilor de la 7.1.1.1.(2) continuitatea armturilor din centuri care se ntrerup va fi asigurat prin bare suplimentare avnd o sec iune cu cel pu in 20% mai mare dect cea a barelor ntrerupte.

Figura 7.3 Armarea centurilor slbite prin li uri (8) n cazul cldirilor cu arpant, n centurile de la ultimul nivel se vor prevedea piese metalice pentru ancorarea cosoroabelor arpantei. 7.1.2.2.3. Prevederi referitoare la riglele de cuplare (1) n cldirile curente, riglele de cuplare vor fi legate monolit cu centura planeului. (2) Lungimea de rezemare a riglelor de cuplare pe pere ii de zidrie va fi >= 40 cm cu condi ia satisfacerii cerin elor de la 6.8.4. (3) L imea riglelor de cuplare va fi egal cu grosimea peretelui. Pentru pere ii de fa ad se accept o reducere de 5 cm pentru aplicarea protec iei termice. (4) Armarea riglelor de cuplare se va stabili prin calcul astfel nct s fie satisfcute cerin ele de la 6.8.4. i condi iile minime de la (5). (5) Armarea longitudinal minim a riglelor de cuplare va satisface urmtoarele condi ii: la partea superioar, armtura din centur va fi continu n rigla de cuplare; la partea inferioar procentul de armare va fi >= 0.1% raportat la ntreaga sec iune de beton a riglei de cuplare; pentru elementele a cror nl ime este > 700 mm se aplic prevederile documentului normativ de referin STAS 10107/0/90. (6) Armturile transversale din riglele de cuplare vor fi calculate pentru for a tietoare determinat conform Codului P100-1/2006. 7.1.2.2.4. Armarea zidriei n rosturile orizontale (1) Rosturile orizontale ale zidriei vor fi armate, indiferent de rezultatele calculului cerut la 7.1.2.3.(2), pentru urmtoarele elemente ale cldirilor situate n zone seismice cu a(g) >= 0.12 g: spale ii ntre ferestre sau ui care au raportul nl ime/l ime <= 2.5, dac nu sunt ntri i cu stlpiori din beton armat la extremit i; zonele de legtur ntre pere ii perpendiculari (intersec ii, col uri i ramifica ii);

59 of 71

2/8/2007 10:32 AM

parape ii de sub ferestre. (2) Armturile de la (1) vor respecta condi iile de alctuire de la 7.1.2.3.(3) i (4) iar la intersec ii, col uri i ramifica ii vor depi marginea nodului respectiv, pe toate direc iile, cu cel pu in 1.00 m.

Figura 7.4 Armarea zidriei la intersec ii de pere i 7.1.2.3. Prevederi specifice pentru construc ii cu pere i de zidrie confinat i armat n rosturile orizontale (ZC+AR) (1) Alctuirea construc iilor cu pere i structurali de zidrie confinat i armat n rosturile orizontale se va face conform regulilor de la 7.1.2.2 i cu respectarea urmtoarelor reguli specifice. (2) Sec iunea armturilor dispuse n rosturile orizontale ale zidriei va fi determinat prin calcul. Se vor prevedea n toate cazurile armturi orizontale n elementele men ionate la 7.1.2.2.4.(1) (3) Independent de rezultatele calculului, armturile din rosturile orizontale vor satisface urmtoarele condi ii: distan a ntre rosturile orizontale armate va fi <= 40 cm; aria armturilor dispuse ntr-un rost orizontal va fi >= 1.0 cm2 (minimum 28 mm); acoperirea lateral cu mortar a barelor din rosturi va fi conform 4.3.3.3.(5). (4) Armturile dispuse n rosturile orizontale vor fi ancorate n stlpiori sau prelungite n zidrie, dincolo de marginea opus a stlpiorului, pentru a se realiza o lungime de ancoraj de cel pu in 600. Barele se vor fasona fr crlige. 7.1.2.4. Prevederi specifice pentru construc ii cu pere i de zidrie cu inima armat (ZIA). (1) Pere ii de crmid din straturile marginale vor avea grosimea de minimum 1/2 crmid (minimum 115 mm), vor fi executa i cu zidria esut i vor avea rosturile verticale complet umplute cu mortar. Nu se accept folosirea elementelor cu mbinare mecanic (nut i feder) pentru straturile marginale de zidrie. (2) Grosimea stratului median, de beton sau mortar-beton (grout), va fi >= 10 cm. (3) Armarea stratului median se va determina prin calcul. (4) Procentele de armare minime ale stratului median, la parter pentru cldiri cu nl ime >= P+2E vor respecta condi iile stabilite prin Codul P100-1/2006 n func ie de valoarea accelera iei seismice de proiectare (a(g)) la amplasament. Diametrul barelor va fi >= 8 mm iar distan a ntre bare va fi <= 15 cm. (5) Pentru construc iile cu nl ime < P+2E, i pentru nivelurile de peste parter ale construc iilor cu nl ime >= P+2E, procentele minime de armare se vor egale cu 80% din valorile de la parter pentru cldirile >= P+2E. n acest caz diametrul barelor va fi >= 6 mm iar distan a ntre bare va fi <= 1.5 t unde t este grosimea stratului median. (6) Armarea cu plase STNB se poate face n condi iile stabilite n Codul P100-1/2006. Armarea cu plase STNB nu se va folosi la pere ii parterului, indiferent de numrul de niveluri al cldirii. 7.1.3. Prevederi constructive referitoare la planee (1) Grosimea plcilor planeelor de beton armat va fi stabilit prin calcul innd seama de: cerin ele de rezisten i de rigiditate; cerin ele de izolare fonic. Grosimea minim a plcii va fi 13 cm. (2) Dimensiunile elementelor planeelor din lemn vor fi verificate pentru cerin ele de la (1) i, n plus, pentru cerin a de evitare/limitare a vibra iilor produse de micarea persoanelor pe planeu. (3) n cazul planeelor din lemn se vor lua msuri pentru protec ia la foc i pentru protec ia mpotriva duntorilor (protec ie biologic) conform reglementrilor n vigoare. (4) Pentru planeele din beton armat monolit se vor respecta prevederile constructive prezentate n documentul normativ de referin STAS 10107/1-4. (5) Pentru planeele prefabricate din beton armat se vor adopta numai mbinri de tip "umed". Principiile i detaliile de alctuire vor fi similare cu cele adoptate pentru planeele cldirilor cu pere i structurali de beton armat. (6) Pentru preluarea eforturilor produse de ncrcrile orizontale, n cazurile prevzute la 6.5.(5), n planee se vor prevedea armturile necesare, rezultate din calcul, pentru eforturile sec ionale determinate conform 6.5.2. 7.2. Prevederi constructive privind infrastructura (1) Pentru toate elementele de beton armat ale infrastructurii acoperirea cu beton, nndirea i ancorarea barelor se vor face lund ca document normativ de referin STAS 10107/0-90. (2) n cazul amplasamentelor pe terenurile dificile de fundare, detalierea constructiv a infrastructurilor se va face conform reglementrilor specifice. (3) n cazurile n care, conform prevederilor de la aliniatele urmtoare, soclul i/sau pere ii de subsol pot fi executa i din beton

60 of 71

2/8/2007 10:32 AM

simplu, proiectantul va examina oportunitatea prevederii unei armturi minime pentru preluarea eforturilor provenite din contrac ia betonului. 7.2.1. Funda ii n cazul funda iilor care sunt n contact cu pmnturi care con in compui chimici agresivi fa de beton se vor lua msuri de asigurare a durabilit ii betonului prin unul sau prin ambele procedee indicate mai jos: folosirea cimenturilor rezistente la ac iunea substan elor respective; acoperirea betonului cu pelicule de protec ie rezistente la ac iunea acestor agen i. 7.2.2. Socluri (1) n cazurile n care soclurile se execut din beton simplu, la nivelul pardoselii parterului se va prevedea un sistem de centuri care va forma contururi nchise. Aria armturilor longitudinale din aceste centuri va fi cu cel pu in 20% mai mare dect aria armturilor din centura cea mai puternic armat de la nivelurile supraterane de pe acelai perete. n cazurile n care nl imea soclului, peste nivelul tlpii de fundare, este >= 1.50 m se va prevedea i o centur la baza soclului cu aceiai armtur ca i centura de la nivelul pardoselii.

Figura 7.5 Armturi pentru centuri i stlpiori n socluri de beton simplu (2) Continuitatea armturilor din socluri nu va fi ntrerupt de golurile pentru instala ii. (3) Must ile pentru elementele verticale de beton armat din suprastructur (stlpiori i stratul median al pere ilor din ZIA) vor fi ancorate n soclu pe o lungime de minimum 60 >= 1.0 m i vor fi fasonate fr crlige. NOT: Se recomand ca aceste armturi s fie proiectate ca rezemate la baza soclului (pe betonul de egalizare) deoarece armturile plasate mai sus i a cror pozi ie este asigurat numai prin legare cu srm, cad n timpul vibrrii i astfel lungimile de suprapunere la parter devin insuficiente. (4) Soclurile pere ilor de contur vor fi protejate la exterior cu tencuial hidrofug. ntre fa a superioar a soclului i zidul din eleva ie se va prevedea un strat de hidroizola ie rigid care va satisface cerin ele de la 4.3.3.5.(1). 7.2.3. Pere i de subsol (1) n cazurile n care pere ii de subsol se execut din beton simplu, indiferent de rezultatele calculului, peretele de subsol va fi prevzut cu dou centuri, care vor forma contururi nchise pe ansamblul cldirii, amplasate la baza peretelui i la nivelul planeului peste subsol. Aria armturilor longitudinale din fiecare dintre cele dou centuri va fi cu cel pu in 20% mai mare dect aria armturilor din centura cea mai puternic armat de la nivelurile supraterane de pe acelai perete.

Figura 7.6 Armturi pentru centuri i stlpiori n pere i

61 of 71

2/8/2007 10:32 AM

de subsol din beton simplu (2) Continuitatea armturilor din centuri nu va fi ntrerupt de golurile pentru instala ii. (3) n cazul n care funda iile se execut din beton simplu, armturile din centurile prevzute la 7.2.2.(1) i respectiv 7.2.3.(1) vor fi majorate cu cel pu in 20%. (4) Must ile pentru elementele verticale din suprastructur (stlpiori i stratul median al pere ilor din ZIA) vor fi ancorate n centura inferioar a peretelui sau, dup caz, vor fi nndite cu must ile din talpa de fundare. Must ii e vor fi fasonate fr crlige. Continuitatea must ilor pentru armturile verticale nu va fi ntrerupt de golurile pentru instala ii. (5) Dac amplasarea favorabil a golurilor la subsol, conform recomandrilor de la 5.4.3.(4), nu poate fi realizat, n cazul cldirilor situate n zone cu a(g) >= 0.24 g, rezisten a zonelor slbite va fi verificat prin calcul pe un model care va lua n considerare conlucrarea peretelui de subsol cu cel din suprastructur i cu terenul de fundare. (6) Armarea pere ilor de subsol se va determina prin calcul. Indiferent de rezultatele calculului procentele minime de armare vor fi: vertical: 0.20%; orizontal: 0.15%. (7) Golurile de ui i ferestre din pere ii de beton armat din subsol vor fi bordate cu armturi verticale a cror sec iune total va fi cu cel pu in 20% mai mare dect sec iunea armturilor ntrerupte de gol. Ancorarea acestor armturi dincolo de marginea golurilor se va face pe o lungime >= 50 . (8) n dreptul golurilor de ui, for a tietoare din sec iunile de beton (buiandrug i centura inferioar) va fi preluat integral cu armturi verticale sau etrieri. (9) Golurile de ui i de ferestre din pere ii de beton simplu din subsol vor fi bordate dup cum urmeaz: armturi verticale >= 412 PC52/414 OB37; armturi n plinurile orizontale calculate pentru efectele locale (reac iunea terenului/ncrcarea adus de planeu) i pentru for a tietoare rezultat din conlucrarea teren/perete de subsol/perete din suprastructur. (10) Pere ii de contur de la subsol vor fi prevzu i cu hidroizola ie vertical mpotriva apelor de infiltra ie. (11) Pere ii de contur i cei interiori de la subsol vor fi prevzu i cu hidroizola ie orizontal mpotriva ascensiunii capilare a apei subterane. Hidroizola ia va fi, de regul, de tip "tencuial rigid" pentru a permite realizarea continuit ii must ilor verticale pentru armarea pere ilor de subsol. 7.2.4. Planee la infrastructur. (1) Plcile de beton armat pentru pardoseala de la parter (la cldiri fr subsol) i pentru pardoseala de la subsol vor fi prevzute cu izola ie termic conform reglementrilor specifice i cu un strat de rupere a capilarit ii pentru a mpiedica ascensiunea apei subterane. (2) Stratul de rupere a capilarit ii va fi executat din pietri. (3) Betonul va fi turnat pe un strat de folie din material plastic sau de carton pentru a se evita pierderea apei din betonul proaspt. (4) n cazul n care pe placa suport a pardoselii de la subsol sunt rezema i pere i nestructurali se vor respecta prevederile de la 5.4.1.(3). 7.3. Prevederi constructive pentru elementele nestructurale din zidrie 7.3.1. Prevederi constructive pentru pere ii exteriori nestructurali (de fa ad). (1) Pere ii exteriori nestructurali, care nu constituie panouri de umplutur la cadre (de exemplu, pere i rezema i pe console, pere i cu goluri mari), executa i din zidrie de crmid/blocuri vor fi proiecta i pentru a rezista efectelor: ac iunii seismice perpendicular pe plan; presiunii vntului; deplasrilor relative de nivel determinate conform Cap. 10. din Codul P100-1/2006. (2) Pere ii exteriori nestructurali din zidrie men iona i la (1) vor fi prevzu i, dup caz, cu stlpiori ancora i n structura principal i cu centuri. n cazul structurilor alctuite din cadre de beton armat, sistemul de stlpiori i centuri va fi proiectat astfel nct s se evite formarea stlpilor scur i. n cazul pere ilor rezema i pe console se va ine seama i de prevederile din Codul P100-1/2006, cap.10.

Figura 7.7 Msuri constructive pentru parape i din zidrie (a) Parapet n planul structurii (b) Parapet la balcon (pe consol) (3) Pere ii exteriori nestructurali din zidrie care constituie panouri de umplutur n cadrele de beton armat sau de o el vor fi proiecta i conform prevederilor 6.6.5 din prezentul Cod. Ancorarea de structura principal a acestor pere i se va face astfel nct s nu se formeze stlpi scur i, prin introducerea unor legturi orizontale (centuri) suplimentare.

62 of 71

2/8/2007 10:32 AM

7.3.2. Prevederi specifice pentru pere ii interiori nestructurali (de compartimentare) (1) Pentru proiectarea pere ilor despr itori din zidrie executat cu elemente din toate grupele men ionate la 3.1.2.2. se va ine seama de cerin ele Codului P100-1/2006, cap. 10 i de prevederile aliniatelor urmtoare. (2) Pentru proiectarea pere ilor de compartimentare se vor lua n considerare urmtoarele categorii de ncrcri perpendiculare pe planul peretelui: for a seismic perpendicular pe plan determinat conform Codului P100-1/2006, cap. 10; ncrcrile de exploatare (utile), men ionate la 6.2.1.(3). (3) Momentele ncovoietoare de proiectare se vor determina conform 6.4.2. (4) Pere ii despr itori pot fi executa i din zidrie simpl dac eforturile unitare normale, calculate cu momentele ncovoietoare determinate conform (3), sunt mai mici, cel mult egale, cu rezisten ele de proiectare la ntindere din ncovoiere perpendicular pe planul peretelui (f(xd1), f(xd2)) date la 4.1.1.3.2. (5) Indiferent de rezultatele calculului, legtura peretelui despr itor cu un perete de zidrie perpendicular (chiar dac este asigurat prin esere) sau cu elementele verticale de beton armat adiacente (stlpi sau pere i structurali) va fi asigurat suplimentar prin armturi (minimum dou bare d = 6 mm OB37/500 mm). (6) n cazul n care eforturile unitare normale din ncovoiere perpendicular pe planul peretelui au valori mai mari dect valorile de proiectare, f(xd1), f(xd2), se pot adopta urmtoarele solu ii: peretele se armeaz n rosturile orizontale dac, din calcul, rezult c ruperea se produce n plan perpendicular pe rosturile orizontale n cmpul peretelui i la reazeme (aceast solu ie este recomandat n special n cazul pere ilor realiza i cu elemente cu mbinare vertical mecanic - nut i feder); dimensiunile panoului se reduc prin centuri i stlpiori intermediari astfel nct eforturile unitare efective s devin mai mici dect eforturile unitare de calcul; centurile i stlpiorii vor fi ancora i de structura principal i vor fi dimensiona i pentru a prelua ncrcrile laterale ale panourilor de zidrie.

Figura 7.8 Centuri i stlpiori intermediari la pere i nestructurali (7) Pere ii despr itori din zidrie care nu pot fi fixa i la nivelul tavanului (pere ii cu nl ime mai mic dect cea a etajului - la grupurile sanitare, de exemplu) vor fi lega i ntre ei i lateral de structura principal. Legtura se va realiza prin esere sau cu piese metalice-bol uri mpucate - dac elementele laterale sunt pere i din beton armat. La partea superioar a acestor pere i se va turna o centur din beton armat dimensionat astfel nct s poat prelua i transmite la structura principal eforturile datorate ncrcrilor aplicate normal pe planul peretelui. Armturile acestei centuri vor fi ancorate corespunztor n elementele de beton sau n zidria pere ilor adiacen i. n cazul n care pere ii despr itori cu nl ime par ial constituie panouri de umplutur n cadre de beton armat, centurile nu vor fi legate de stlpii structurii principale pentru a se evita "scurtarea" acestora.

Figura 7.9 Asigurarea stabilit ii pere ilor nestructurali cu nl imea mai mic dect cea a etajului 7.3.3. Prevederi specifice pentru calcane, timpane i alte elemente de zidrie care lucreaz n consol (1) Rezisten a i stabilitatea elementelor de zidrie minore (cu dimensiuni i mase reduse) care lucreaz n consol, rezemate pe planeele cldirilor cu structura din zidrie sau din beton armat (atice, parape i la balcoane sau scri, parape i interiori ntre spa ii denivelate) vor fi verificate prin calcul conform prevederilor de la 6.6.6., pentru ncrcrile de exploatare orizontal prevzute n documentul normativ de referin STAS 10101/2 A1-87 i pentru for ele seismice stabilite conform Codului P100-1/2006 cap. 10. (2) Grosimea acestor elemente nu va fi mai mic de 1/8 din nl ime. (3) Stabilitatea elementelor minore din zidrie va fi asigurat prin: pilatri/ngrori locale din zidrie, conform 6.6.2.1.3.(3) i (4); stlpiori intermediari din beton armat cu armturi ancorate n elementele structurii principale (centuri sau plci) sau n

63 of 71

2/8/2007 10:32 AM

stlpiorii nivelului inferior, centuri de beton armat turnate la partea superioar. (4) Pentru reducerea eforturilor datorate varia iilor de temperatur, lungimile aticelor din zidrie cu grosime <= 1/2 crmid, se vor limita la 20.0 m, n aticele de lungimi mai mari se vor prevedea rosturi de dilatare. (5) Stabilitatea courilor de fum sau de ventila ie din zidrie va fi asigurat prin: acoperirea zidriei cu tencuieli armate avnd barele verticale ancorate n planeul de la ultimul nivel, armturile vor fi determinate prin calcul pentru for a seismic de proiectare stabilit conform Codului P100-1/2006, cap. 10; bordarea exterioar cu profile laminate ancorate n planeu i acoperite cu tencuial; ancorarea courilor, peste jumtatea nl imii, cu tiran i prini de bride metalice i fixa i n planeul ultimului nivel.

Figura 7.10 Asigurarea stabilit ii courilor din zidrie (6) Mortarul zidriei pentru courile de fum va fi realizat cu cimenturi rezistente la ac iunea chimic a gazelor arse. (7) n cazul cldirilor cu pere i structurali din zidrie de BCA, courile de fum i de ventila ie vor fi realizate din elemente ceramice sau din beton greu i nu vor fi legate de peretele structural din BCA. (8) Elementele de zidrie majore - cu dimensiuni i mase mari - (calcane, frontoane, timpane) care lucreaz n consol, peste nivelul ultimului planeu, vor fi asigurate mpotriva rsturnrii prin: ancorare de arpanta cldirii dac, prin proiect, se poate asigura arpantei rezisten i rigiditate suficiente pentru a rezista for elor de rsturnare; continuarea stlpiorilor de la etajul inferior; prevederea special a unor stlpiori de beton armat n zidria de la ultimul nivel al cldirilor din ZNA dac armturile stlpiorilor din elementele n consol nu pot fi ancorate n centurile ultimului planeu; legarea stlpiorilor cu o centur de beton armat la partea superioar; dac zidria n consol are nl ime mai mare orientativ peste 2.0 m - se va prevedea i o centur intermediar pentru fragmentarea panoului.

Figura 7.11 Asigurarea stabilit ii elementelor majore din zidrie de la fa ade (frontoane, timpane, calcane) (9) Dimensiunile stlpiorilor prevzu i conform (3) i (8), distan ele ntre acetia i armturile respective se vor determina prin calcul pentru ac iunea ncrcrilor laterale de proiectare men ionate la 6.2.1.(3). (10) Corniele i brurile de pe fa ade pot fi realizate prin zidire dac partea n consol nu depete 1/2 din grosimea peretelui.

64 of 71

2/8/2007 10:32 AM

Pentru consolele mai mari, stabilitatea va fi asigurat prin elemente de beton armat i se va verifica prin calcul. CAPITOLUL 8 EXECU IA CONSTRUC IILOR DIN ZIDRIE 8.1. Generalit i (1) Toate materialele utilizate precum i modul de realizare a zidriei trebuie s fie conform specifica iei din proiect. n documenta ie se va specifica n mod obligatoriu calitatea materialelor ce trebuie utilizate la execu ie. Modificarea prevederilor referitoare la materialele specificate se va face numai cu acordul scris al proiectantului. (2) Se vor lua msuri adecvate pentru asigurarea stabilit ii pere ilor individuali i a structurii n ansamblu pe toat durata de execu ie a lucrrilor. Se va ine seama att de lucrrile de scurt durat (perioada unui schimb) ct i de lucrrile de lung durat (pe perioada de realizare a structurii de rezisten ). 8.2. Materiale 8.2.1. Acceptare, manipulare i depozitarea materialelor (1) Manipularea i depozitarea materialelor i a produselor de zidrie pentru realizarea pere ilor trebuie fcut, n aa fel nct, acestea s nu se degradeze i s devin inutilizabile pentru scopul propus. (2) Acolo unde se cere n mod expres prin caietul de sarcini materialele vor fi testate nainte de punerea n oper. (3) Diferitele materiale vor fi depozitate separat n conformitate cu specifica iile proprii ale acestora. 8.2.2. Armturi (1) Suprafa a armturilor trebuie examinat nainte de utilizare i nu trebuie s con in materiale corosive sau grsimi, ce pot afecta o elul din bare i conlucrarea dintre acesta i mortarul sau betonul de acoperire. (2) Armturile care vor fi puse n oper trebuie s fie foarte bine identificate i depozitate la sol, astfel nct s nu fie murdrite cu pmnt, ulei, grsimi sau vopseluri n timpul opera iunilor de manipulare i depozitare. (3) La depozitarea armturilor se va urmri evitarea posibilit ii de intrare n contact a acestora, pentru o perioad mai ndelungat, cu materiale corosive sau cu ap. 8.2.3. Prepararea materialelor 8.2.3.1. Prepararea mortarelor i betoanelor la antier. Generalit i (1) Prepararea mortarelor i betoanelor la antier se va realiza utiliznd re etele prescrise, pentru atingerea caracteristicilor de proiectare. n cazurile n care n documenta ia de proiectare nu sunt date re etele de preparare se va realiza o specifica ie conform codurilor de produs, iar materialele rezultate vor fi testate n laboratoare acreditate. (2) Acolo unde sunt specificate teste de antier, acestea se vor efectua conform specifica iei de proiectare. n cazul n care se constat abateri de la caracteristicile ateptate, specifica iile de antier pot fi modificate numai cu acordul proiectantului. 8.2.3.1.1. Con inut de clor La prepararea mortarelor se va avea n vedere eventualul con inut de ioni de clor din mortar, care trebuie s se nscrie n valorile permise de reglementri. La preparare se recomand utilizarea unei singure surse de ap controlate. 8.2.3.1.2. Rezisten a la compresiune a mortarelor n cazurile n care documenta ia de proiectare prevede urmrirea propriet ilor mortarelor, probele se vor preleva i testa lund ca document normativ de referin SR EN 1015-11. 8.2.3.1.3. Aditivi n cazul n care n proiect nu sunt date indica ii speciale, la prepararea mortarelor aditivii (coloran i, aditivi de lucrabilitate, etc.) pot fi utiliza i numai cu acordul proiectantului. 8.2.3.1.4. Dozare (1) Dozarea re etelor pentru mortare i betoane poate fi dat prin msurarea materialelor componente n greutate sau n volum n propor iile din specifica ie. (2) La prepararea betoanelor se va ine seama de raportul ap-ciment, lund n considerare absorb ia de ap a elementelor pentru zidrie. 8.2.3.1.5. Metode i timp de preparare (1) Metoda i timpul de preparare trebuie s asigure omogenitatea materialului. O aten ie deosebit strii de cur enie a materialelor componente pentru a se evita amestecarea cu alte materiale. (2) Prepararea manual a amestecului va fi permis, acolo unde prepararea mecanic nu poate fi utilizat, numai dac aceast posibilitate este prevzut prin documenta ia de proiectare. (3) Timpul de omogenizare va fi specificat n conformitate cu standardul de produs i va ine cont de posibilitatea de adugare a componentelor n malaxor. (4) Mortarele i betoanele trebuie preparate astfel nct s aib suficient lucrabilitate i s nu se produc segragri la transportul de la locul de prepare pn la antier i nici cnd betonul este compactat. 8.2.3.1.6. Perioada de priz (1) La preparare, mortarele i betoanele vor con ine ciment i ap n propor iile specificate n re et. Pn la utilizare nu se mai accept adugarea de ciment sau ap peste materialul preparat. Pentru mortare, se accept n mod excep ional adugarea de ap pentru a nlocui apa pierdut prin evaporare. (2) Se interzice utilizarea mortarelor i betoanelor dup nceperea prizei. 8.2.3.1.7. Utilizarea apei calde la preparare (1) La prepararea amestecului nu se va utiliza ap, nisip sau agregate care con in particule de ghea . (2) Materialele anti-nghe vor fi folosite pe timp friguros numai dac aceast posibilitate este prevzut n documenta ia de proiectare. 8.2.3.2. Utilizarea mortarelor predozate (1) Utilizarea mortarelor predozate se va face n conformitate cu instruc iunile productorului referitoare la timpul i modul de preparare. (2) Mortarele se vor amesteca pn la ob inerea unui material omogen. (3) Echipamentele, procedurile i aditivii se vor utiliza la antier numai n conformitate cu instruc iunile tehnice ale productorilor. (4) Mortarele preparate vor fi utilizate n conformitate cu documenta ia de proiectare. 8.3. Executarea zidriilor 8.3.1. Generalit i

65 of 71

2/8/2007 10:32 AM

(1) Elementele pentru zidrie vor fi pozi ionate i esute n conformitate cu regulile generale de execu ie sau n conformitate cu documenta ia din proiect dac prin aceasta sunt date prevederi speciale. Regulile generale de execu ie i tipurile de esere a zidriei la intersec ii i col uri, se vor prezenta n "Codul de bun practic pentru realizarea zidriilor", ce va apare ulterior. (2) Elementele pentru zidrie se vor tia astfel nct s permit ob inerea dimensiunilor, formelor i suprafe elor corecte. Se recomand ca tierea corpurilor s fie redus la minimum. La elementele din argil ars cu pere i sub iri din grupa 2S se vor folosi jumt ile de bloc din sortimentul productorului. (3) nainte de punerea n oper, corpurile de zidrie vor avea umiditatea corespunztoare pentru a asigura o bun aderen a mortarului. Corpurile vor fi inute n ap sau se vor uda cu furtunul n palet pentru a corecta umiditatea acestora. (4) Consisten a mortarului va fi stabilit astfel nct s se realizeze o grosime corect a acestuia n rosturi i va fi adaptat tipului de material din elementele pentru zidrie. Dup caz, se pot utiliza mortare cu aditivi pentru re inerea apei. 8.3.2. Rosturi. 8.3.2.1. Generalit i (1) Rosturile verticale i orizontale vor fi executate conform documenta iei din proiect. (2) Rosturile vor avea o grosime i un aspect uniform, dac nu este specificat altfel prin proiect. (3) Rosturile verticale vor fi complet umplute cu mortar, cu excep ia elementelor cu mbinare de tip "nut i feder/lamb i uluc" pentru care se va ine seama de instruc iunile din agrementele tehnice corespunztoare. 8.3.2.2. Rostuirea n timpul execu iei zidriei (1) n cazurile prevzute n proiect, zidria se va executa cu rosturi aparente. n rosturile aparente fa a expus a mortarului din rost va fi prelucrat n timpul ct mortarul este nc plastic pentru a realiza o fa finisat, astfel nct s se asigure caracteristicile de durabilitate i rezisten la ploaie ale peretelui. Dac este specificat n proiect, rosturile se pot umple la fa a expus cu mortar de marca superioar. (2) Pentru pere ii cu grosimea mai mic de 200 mm, rosturile nu vor avea o adncime mai mare de 5 mm, dect dac n proiect este prevzut o alt adncime. 8.3.2.3. Rostuire la zidrie existent (1) Dac rostuirea se execut dup realizarea zidriei, folosind materiale de adaos, acestea trebuie s aib propriet i asemntoare cu cele ale mortarului folosit n rosturile zidriei. (2) n acest caz rostul se va cur a prin scoaterea mortarului existent, astfel nct fe ele zidriei s fie curate, pe o adncime de cel pu in 15 mm, dar nu mai mult de 15% din grosimea peretelui, iar apoi se va umple cu mortar. (3) nainte de rostuire, mortarul neaderent se va ndeprta, iar suprafe ele adiacente rostului se vor uda cu ap. 8.3.2.4. Legturile pere ilor (1) Pere ii vor fi esu i i lega i conform regulilor generale de execu ie sau n conformitate cu documenta ia din proiect dac prin aceasta sunt date prevederi speciale. (2) Dac pere ii sunt realiza i din mai multe straturi care trebuie s conlucreze, de exemplu, pere ii dubli cu gol interior sau pere ii cu zidrie de placaj, acestea se vor lega conform documenta iei din proiect. (3) Elementele de legtur pentru pere ii dubli cu gol interior, vor fi pozi ionate i nglobate lund ca document normativ de referin SR-EN 845-1 i se vor lua msuri care s mpiedice trecerea apei de la un strat al peretelui la altul. (4) Pere ii de placare vor fi lega i de peretele pe care sunt aplica i conform documenta iei din proiect. 8.3.2.5. Montarea armturilor (1) Armturile vor fi montate n conformitate cu detaliile din proiect, cu specifica iile i toleran ele corespunztoare. (2) Se vor folosi, acolo unde este necesar, agrafe i distan ieri pentru legarea armturilor n pozi iile corespunztoare, astfel nct s se asigure acoperirile de beton specificate n proiect. (3) ndirea barelor se va realiza numai n pozi iile indicate n proiect. (4) Armturile se vor lega provizoriu cu srm n vederea men inerii pozi iei corecte a acestora, pe parcursul punerii n oper a betonului sau mortarului. 8.4. Protec ia zidriei nou executate 8.4.1. Generalit i (1) Zidriile nou executate, vor fi protejate mpotriva degradrilor mecanice (ocuri, vibra ii etc.) i a efectelor climatice (ploaie, nsorire, vnt, nghe , etc.). (2) Zidria nou executat, va fi protejat la partea superioar pentru prevenirea splrii mortarului din rosturi de ctre apele pluviale, pentru a mpiedica ieirea varului din mortar (eflorescen a) i pentru a preveni degradarea materialelor care nu sunt rezistente la ap. 8.4.2. Protec ia zidriei Pentru zidria nou executat nu este permis uscarea rapid. n acest scop trebuie luate msurile corespunztoare pentru a men ine o umiditate suficient pn cnd zidria va avea o rezisten corespunztoare, n special n condi ii nefavorabile, cum ar fi umiditate sczut, temperaturi nalte i/sau curen i de aer puternici. 8.4.3. Protec ia mpotriva nghe ului n cazul executrii pe timp friguros, se vor lua toate msurile prevzute n reglementrile specifice pentru evitarea degradrii zidriei datorit nghe ului. 8.4.4. ncrcarea zidriei (1) Zidria nou executat nu va fi supus ncrcrilor dect dup atingerea unei rezisten e corespunztoare pentru a putea suporta ncrcarea fr degradri. (2) Umplutura din spatele unui zid de sprijin din zidrie nu se va face dect dup ce zidria peretelui este capabil s preia mpingerile rezultate din opera ia de umplere, innd seama de for ele datorate compactrii sau vibra iilor. (3) O aten ie deosebit trebuie acordat pere ilor care rmn, temporar, necontravntui i n timpul execu iei i care pot fi supui la ncrcri din vnt, sau la unele ac iuni care pot aprea n timpul execu iei; dac este necesar, se vor prevedea sprijiniri temporare, pentru men inerea stabilit ii. 8.4.5. Abateri limit (1) Zidria va fi executat cu fe ele laterale plane i verticale i cu rosturile orizontale, dac nu sunt prevzute altfel n proiect. (2) Abaterile limit pentru construc ii din zidrie sunt date n tabelul 9.1 din prezentul Cod 8.4.6. Alte detalii de execu ie 8.4.6.1. Rosturi de mortar care permit deplasri Condi iile de folosire i detaliile pentru acest tip de rosturi se vor da n reglementri specifice (Normativ/Agrement tehnic)

66 of 71

2/8/2007 10:32 AM

elaborate i aprobate conform legisla iei din Romnia. 8.4.6.2. nl imea zidriei nl imea zidriei realizat ntr-un schimb, va fi limitat, astfel nct s se evite pierderea stabilit ii acesteia i suprancrcarea mortarului proaspt; pentru determinarea nl imii maxime a zidriei executate ntr-un schimb vor fi luate n considerare, grosimea zidriei, tipul mortarului, forma i densitatea corpurilor de zidrie i gradul de expunere la vnt. 8.4.6.3. Pere i dubli cu beton armat de umplutur (zidrie cu inim armat) (1) La execu ia pere ilor dubli cu stratul median din beton armat, nainte de nceperea betonrii, se va cur a spa iul interior de resturi de mortar i de alte impurit i. (2) Detonarea se va realiza n straturi, astfel nct s se asigure umplerea complet a golului i s se evite segregarea betonului. Ordinea opera iilor trebuie s fie stabilit astfel nct zidria s aib o rezisten adecvat pentru a rezista la presiunea datorat betonului proaspt. (3) Compactarea betonului se va realiza numai manual fiind interzis folosirea vibrrii. 8.4.6.4. Zidrie confinat (1) Zidria confinat se va realiza conform documenta iei din proiect. (2) Compactarea betonului se va realiza numai manual, fiind interzis folosirea vibrrii. 8.4.6.5. Tiran i din o el i accesorii (1) Tiran ii, plcile, dispozitivele de ancorare etc. se vor manipula i depozita astfel nct s se evite deteriorarea lor prin agen i mecanici, i fizico-chimici. (2) Zidria cu tiran i din o el se va realiza conform specifica iilor. CAPITOLUL 9 CONTROLUL PROIECTRII I EXECU IEI CONSTRUC IILOR DIN ZIDRIE 9.1. Controlul proiectrii (1) Construc iile de zidrie se vor executa pe baza unui proiect autorizat de ctre organele de drept n conformitate cu cerin ele Legii nr. 10/1995, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Cu excep ia construc iilor de mic importan prevzute de lege toate proiectele vor fi verificate de ctre verificatori tehnici atesta i. (3) Proiectele de execu ie trebuie s con in prevederi clare i explicite n ceea ce privete completitudinea datelor necesare executrii lucrrilor (criterii de performan cu niveluri/clase de performan stabilite, condi ii, s.a.) (4) Proiectul trebuie s con in, direct sau prin trimiteri la reglementri tehnice aplicabile: nivelurile de performan pentru toate caracteristicile/criteriile de performan precizate n caietele pe categorii de lucrri aplicabile; punctele de oprire (fazele determinante), cu mrimile care se verific, valorile de control i condi iile pentru continuarea lucrrilor; fazele/etapele care devin lucrri ascunse i pentru care trebuie s fie fcut recep ia. 9.2. Controlul execu iei 9.2.1. Verificri de efectuat pe parcursul executrii lucrrilor. (1) Toate elementele pentru zidrie care se folosesc la executarea zidriilor i pere ilor se vor pune n oper numai dup ce conductorul tehnic al lucrrii a verificat c ele corespund cu prevederile proiectului i prescrip iilor tehnice. Verificrile se fac pe baza documentelor care atest calitatea materialelor i le nso esc la livrare (certificate de calitate, fie de transport), prin examinare vizual i msurtori. (2) La elementele pentru zidrie se vor verifica dimensiunile, marca, clasa i calitatea func ie de condi iile tehnice cerute pentru fiecare material. (3) Crmizile refractare presupun o sortare prealabil pe calit i i dimensiuni, grupate pe tolerante. Se va evita aezarea crmizilor cu defecte sau prelucrate n prealabil prin tiere, cioplire sau lefuire spre interior. (4) Verificarea mortarului i a betonului provenit de la sta ii sau centrale de beton se face pe baza fiei de transport n care se precizeaz marca, consisten a i con inutul de agregate mari, temperatura, precum i prin ncercri pentru controlul realizrii mrcii. (5) Verificarea armturilor se va face sub raportul diametrelor, sortimentului i alctuirilor plaselor sudate prin puncte. (6) Pentru gheremele i buiandrugi, verificarea se face bucat cu bucat. (7) n cazul n care calitatea materialului este sub nivelul cerin ei proiectantului, utilizare lui n lucrare se va face doar cu avizul beneficiarului (diriginte, consultant) i proiectantului efectundu-se i ncercri de laborator suplimentare. (8) Verificarea calit ii zidriilor i pere ilor se face pe tot timpul execu iei lucrrilor de ctre eful de echip, maistru, iar la lucrri ascunse i de ctre conductorul tehnic i reprezentantul beneficiarului. NOT: Verificrile se fac vizual i prin msurtori. (9) Controlul asupra calit ii materialelor n momentul punerii n oper va consta din urmtoarele: a) Zidrii: se va examina starea suprafe elor crmizilor, blocurilor, plcilor de b.c.a., ipsos, .a., interzicndu-se folosirea celor acoperite de praf, impurit i sau ghea ; se va verifica n special, pe timp clduros, dac se ud elementele pentru zidrie nainte de punerea n oper; pe msura executrii lucrrilor, se va verifica dac procentul de frac iuni de crmizi fa de cele ntregi nu depesc limita maxim de 15%; se va examina starea suprafe elor crmizilor i blocurilor refractare, interzicndu-se folosirea celor cu tirbituri sau cu col uri rupte; se va verifica modul de conservare a produselor refractare magnezitice (foarte higroscopice) interzicndu-se utilizarea acelor crmizi care au devenit friabile prin depozitarea necorespunztoare; prin msurtori cu conul etalon, se va verifica la fiecare punct de lucru i la fiecare arj de mortar, ct mai frecvent, dac consisten a mortarului de zidrie se nscrie n limitele prevzute n tehnologia de lucru. - 8 ... 13 cm la zidrie din crmizi pline i blocuri din beton cu agregate grele i uoare; - 7 ... 8 cm la zidria din crmizi i blocuri cu goluri verticale i orizontale; - 10 ... 11 cm la zidria din blocuri mici i plci de beton celular autoclavizat; - 11 ... 13 cm la pasta de ipsos pentru plci i fii de ipsos;

67 of 71

2/8/2007 10:32 AM

ghermelele se vor executa bucat cu bucat, verificndu-se forma, dimensiunile lor, protec ia mpotriva umidit ii. b) Pere i despr itori: se va verifica posibilitatea de esere a zidriei pentru pere ii despr itori de zidria structural; zidria se va ese la col uri i intersec ii sau vor fi utilizate ancoraje din o el beton prevzute n rosturile orizontale; se va examina starea suprafe elor plcilor i fiilor de beton celular autoclavizat, plcilor i fiilor de ipsos, interzicndu-se folosirea celor fisurate i acoperite cu praf sau alte impurit i; ghermelele se vor verifica bucat cu bucat verificndu-se forma, dimensiunile lor i protec ia mpotriva umidit ii. (10) Executarea zidriilor i pere ilor nu va putea ncepe dect numai dup ce se va fi verificat existen a proceselor verbale de lucrri ascunse, care s ateste c suportul peste care se execut zidria corespunde prevederilor proiectului i prescrip iilor tehnice respective. (11) Verificarea calit ii execu iei zidriilor const din urmtoarele: prin msurtori la fiecare zid se va verifica dac rosturile verticale sunt esute la fiecare rnd astfel ca suprapunerea crmizilor din 2 rnduri succesive pe nl ime s se fac pe minimum 1/4 crmida n lungul zidului i 1/2 crmida pe grosime; la blocurile ceramice, din beton cu agregate uoare i din beton celular autoclavizat se va verifica dac rosturile verticale sunt esute la fiecare rnd ca suprapunerea blocurilor s se fac pe 1/2 bloc; la zidria executat din plci de beton celular autoclavizat sau din ipsos se va verifica dac eserea vertical s-a fcut la fiecare rnd, iar suprapunerea plcilor s-a fcut pe 1/2 plac; se vor verifica grosimile rosturilor verticale i orizontale ale zidriei prin msurarea a 5-20 de rosturi la fiecare zid; media aritmetic a msurtorilor fcute cu precizie de 1 mm trebuie s se nscrie n limitele abaterilor admisibile din Tabelul 1; vizual se va verifica n toate zidurile dac toate rosturile verticale i orizontale sunt umplute cu mortar, cu excep ia adncimii de 1 ... 1,5 cm de la fe ele vzute ale zidriei, nu se admit rosturi neumplute; la pere ii din plci de ipsos rosturile se umplu complet cu pasta de ipsos; orizontalitatea rndurilor de zidrie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel i a dreptarului pe cant, la toate zidurile; modul de realizare a legturilor zidriilor se va verifica la toate col urile, ramifica iile i intersec iile, asigurndu-se executarea lor conform cu prevederile din prezentul Cod; grosimea zidriilor se va verifica la fiecare zid n parte. Verificarea grosimii zidriei se va face prin msurarea cu precizie de 1 mm a distan ei pe orizontala dintre dou dreptare aplicate pe ambele fe e ale zidului. Msurarea grosimii se face la 3 nl imi sau puncte diferite ale zidului, iar media aritmetic a rezultatelor se compar cu grosimea prevzut n proiect; verticalitatea zidriei (suprafe elor i muchiilor) se verific cu ajutorul firului de plumb i dreptarului cu lungimea de cca. 2,5 m, verificarea se face n cte 3 puncte pe nl ime la fiecare zid; planeitatea suprafe elor i rectilinitatea muchiilor se va verifica prin aplicarea pe suprafa a zidului a unui dreptar cu lungimea de cca. 2,5 m i prin msurarea cu precizia de 1 mm a distan ei dintre rigla i suprafa a sau muchia respectiv. Verificarea se face la toate zidurile; lungimea i nl imea tuturor zidurilor, dimensiunile golurilor i ale plinurilor dintre goluri se verific prin msurarea direct cu ruleta sau cu metrul. Media a 3 msurtori se compar cu dimensiunile din proiect. (12) La zidria armat, pe lng cele artate la (11) se verific urmtoarele: se va verifica dac armarea zidriei sau cu plase sudate prin puncte se face n sec iunile prevzute n proiect; prin msurtori cu precizie de 1 mm se va verifica grosimea rosturilor orizontale, innd seama c acestea trebuie s fie egale cel pu in cu suma grosimilor a 2 bare + 4 mm; totodat se va controla dac stratul de mortar de acoperire a armturii n dreptul rosturilor este din ciment i are cel pu in 2 cm grosime. (13) La zidria confinat se va verifica la fiecare stlpior din beton armat urmtoarele: trasarea pozi iei stlpiorilor; sortimentul i diametrele armturilor; dimensiunile i intervalele dintre strepii de zidrie (atunci cnd acetia sunt prevzu i n proiect); pozi ionarea corect pe nl imea zidriei a armturilor din rosturile orizontale prin care se realizeaz legtura dintre stlpiori i zidrie; cofrarea i betonarea stlpiorilor. (14) La zidria cu inim armat se va acorda o aten ie deosebit realizrii tuturor legturilor dintre zidurile de crmid i cel de beton. (15) Pentru elementele de beton armat care intr n componen a zidriilor se aplic n mod corespunztor i prevederile din NE 012/1999. (16) La zidria de umplutur i la lucrrile de placare a fa adelor cu plci de BCA verificrile constau n urmtoarele: se va verifica dac ancorarea zidriei i a placajelor de stlpi i pere i structurali se execut conform prevederilor proiectului n ceea ce privete diametrele i numrul barelor de ancorare sau dimensiunile platbandelor, sec iunile n care se face ancorarea, modul de fixare a ancorajelor de elementele de beton armat. se va verifica vizual dac zidria a fost bine mpnat ntre planee, iar rosturile verticale dintre zidrie i stlpi sau pere ii structurali sunt umplute complet cu mortar; se va controla dac suprafe ele stlpilor sau pere ilor structurali din beton armat care vin n contact cu zidria se amorseaz cu mortar de ciment. (17) Rezultatele tuturor verificrilor prevzute n acest capitol i care se refer la zidrii portante, ce urmeaz a se tencui se nscriu n procese verbale de lucrri ascunse. De asemenea, se nscriu n procese verbale de lucrri ascunse, rezultatele verificrilor care au rol de izolare termic sau fonic. (18) La controlul i recep ia cldirilor i a construc iilor de zidrie, de piatr se vor preciza urmtoarele: dac materialele i piesele ntrebuin ate corespund celor prescrise n proiecte i standarde; dac dimensiunile elementelor de construc ie executate corespund celor din proiect; dac rosturile de dilatare i tasare sunt bine executate i n locurile prevzute n proiect; dac nu s-au ivit defecte din cauza tasrilor; dac s-au lsat golurile i an urile pentru conductele de ap, canalizare, nclzire, prevzute n proiect; verticalitatea zidurilor, stlpilor i ferestrelor; orizontalitatea glafurilor; dac buiandrugii sunt bine aeza i deasupra golurilor de ui i ferestre; centrarea stlpilor, precum i a grinzilor principale i secundare pe stlpi i ziduri; executarea conform cu planurile a ncastrrii cornielor;

68 of 71

2/8/2007 10:32 AM

calitatea suprafe ei pere ilor de fa ad netencui i; legtura dintre zidria de umplutur i elementele scheletului. 9.2.2. Verificri de efectuat la ncheierea fazei de lucru. (1) Verificrile scriptice constau din examinarea existen ei i analizarea con inutului proceselor verbale de lucrri ascunse, a certificatelor de calitate, a eventualelor buletine de ncercare sau a actelor ncheiate cu comisia de recep ie i a modului de realizare a remedierilor, precum i a dispozi iilor de antier date de beneficiar, proiectant sau organele de control. (2) Verificrile directe se efectueaz prin sondaj i se refer la aceleai elemente ca i cele de la art. 10.2.1, cu frecven a de cel pu in cte unul la fiecare 100 mp de perete. (3) Verificarea rosturilor zidriei refractare se efectueaz cu lama de control, dimensiunile fiind variabile n raport cu calitatea zidriei cerut prin proiect: zidria deosebit de ngrijit cu rosturi pn la 1 mm; zidria ngrijit, cu rosturi de 1-2 mm; zidrie izolatoare de crmid cu diatomit, cu rosturi de 3-4 mm. (4) Dup executarea recep iei pe faz, comisia ncheie un proces verbal n care consemneaz verificrile efectuate, rezultatele ob inute i concluzia cu privire la posibilitatea continurii lucrrilor sau propune supunerea lor unei comisii de expertiz. 9.2.3. Verificri de efectuat la terminarea lucrrilor aferente obiectului. (1) Comisia de recep ie constituit la terminarea lucrrilor aferente obiectului, prin membrii si de specialitate sau prin specialiti din afara ei, procedeaz la verificarea scriptic i direct prin sondaje privind dimensiunile, planeitatea, verticalitatea zidriilor i pere ilor i dimensiunile golurilor. (3) n cazul n care o parte din rezultate sunt nesatisfctoare se va dubla numrul verificrilor; dac i n acest caz o parte din rezultate sunt nesatisfctoare, comisia va proceda la refacerea tuturor verificrilor prevzute n prescrip iile tehnice, cu aceleai metode sau cu alte metode care s dea rezultate echivalente. Tabelul 9.1 ABATERI LIMIT Abaterile limit fa de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescrip iile legale n vigoare sunt conform tabelului
Nr. Abateri crt. Denumirea caracteristicilor limit Observa ii (mm) 1 La dimensiunile zidurilor, la grosimea de execu ie a zidurilor: La pere ii executa i a. din crmid i blocuri ceramice: din materiale - ziduri cu grosimea <= 63 mm ?3 provenite din demolri, abaterile - ziduri cu grosimea de 90 mm ?4 limit se majoreaz cu 50% - ziduri cu grosimea de 115 mm +4 -6 - ziduri cu grosimea de 140 mm +4 -6 - ziduri cu grosimea de 240 mm +6 -8 - ziduri cu grosimea > 240 mm ?10 b. din blocuri mici de beton cu agregate uoare: - ziduri cu grosimea <= 240 mm ?4 - ziduri cu grosimea de 290 mm ?5 - ziduri cu grosimea >= 365 mm ?10 c. din blocuri mici, fii i plci de beton celular autoclavizat: - ziduri cu grosimea <= 126 mm ?4 - ziduri cu grosimea de 190 mm ?5 - ziduri cu grosimea de 240 mm ?8 d. din plci i fii de ipsos: - ziduri cu grosimea de 70 mm ?0,5 e. din piatr natural: -10 - ziduri cu grosimea de 300 mm +20 2 La goluri: a. pentru ziduri din crmizi, blocuri ceramice i din blocuri mici de beton cu agregate uoare: - pentru dimensiunea golului <= 100 cm ?10 - pentru dimensiunea golului > 100 cm +20 -10

69 of 71

2/8/2007 10:32 AM

b. pentru ziduri din blocuri mici, din plci i fii de BCA ?20 c. pentru ziduri din plci i fii din ipsos ?20 d. din piatr natural: ?20 3 La dimensiunile n plan ale ncperilor: - cu latura ncperii <= 300 cm ?15 - cu latura ncperii > 300 cm ?20 4 La dimensiunile par iale n plan (nie, ?20 spale i, etc.) 5 La dimensiunile n plan ale ntregii Cu condi ia ca cldiri ?50 denivelrile unui planeu s nu depeasc 15 mm 6 La dimensiunile verticale: a. pentru ziduri din crmid, din blocuri ceramice i din blocuri mici de beton cu agregate uoare: - pentru un etaj ?20 - pentru ntreaga cldire (cu maximum 5 +50 niveluri) -20 b. pentru ziduri din blocuri mici i din plci de beton celular autoclavizat: - pentru un etaj ?20 - pentru ntreaga cldire (cu 2 niveluri executat din blocuri mici) ?30 c. pentru ziduri din plci i fii din ipsos - pentru un etaj ?20 - pentru ntreaga cldire ?30 7 La dimensiunea rosturilor dintre crmizi, blocuri sau plci: La stlpi portan i cu - rosturi orizontale ?5 sec iunea <= 0,1 m 2 -2 abaterile limit se micoreaz cu 50% - rosturi verticale ?5 -2 - rosturi la zidrii aparente ?2 8 La suprafe e i muchii: a) La planeitatea suprafe elor: max. 10 mm pentru o - pentru ziduri portante 3 mm/m camer - pentru ziduri neportante 5 mm/m - pentru zidrie aparent, la pere i 2 mm/m portan i i neportan i b) La rectilinitatea muchiilor: Cel mult 20 mm pe - pentru ziduri portante 2 mm/m lungimea nentrerupt a zidului - pentru zidrie aparent, la pere i 1 mm/m Cel mult 10 mm pe portan i i neportan i lungimea nentrerupt a zidului c) La verticalitatea suprafe elor i Cel mult 10 mm pe etaj muchiilor: i cel mult 30 mm pe - pentru ziduri portante 3 mm/m ntreaga nl ime a cldirii - pentru ziduri neportante 2 mm/m Cel mult 10 mm pe etaj - pentru zidrie aparent, la pere i 2 mm/m Cel mult 5 mm pe etaj portan i i neportan i i cel mult 20 mm pe ntreaga nl ime a cldirii 9 Abateri fa de orizontal a suprafe elor superioare ale fiecrui rnd de crmizi Cel mult 15 mm pe sau blocuri: toat lungimea a. pentru ziduri din crmid, blocuri nentrerupt a

70 of 71

2/8/2007 10:32 AM

ceramice i blocuri mici de beton cu peretelui agregate uoare: - pentru ziduri portante 2 mm/m - pentru ziduri neportante 3 mm/m Cel mult 20 mm pe toat lungimea nentrerupt a zidului b. pentru pere i din blocuri mici i Cel mult 15 mm pe plci de beton celular autoclavizat: toat lungimea - pentru ziduri portante 4 mm/m nentrerupt a zidului - pentru ziduri neportante 6 mm/m Cel mult 20 mm pe toat lungimea nentrerupt a zidului c. pentru ziduri din plci de ipsos Cel mult 20 mm pe - pentru ziduri neportante 3 mm/m toat lungimea nentrerupt a zidului 10 La coaxilitatea zidurilor suprapuse: Cel mult 20 mm pe - dezaxarea de la un nivel la ?10 toat lungimea urmtorul nentrerupt a zidului - maxima pe ntreaga construc ie ?30 Cel mult 30 mm dezaxarea maxim cumulat, pe mai multe niveluri 11 La rosturile de dilata ie, tasare i antiseismice: - la l imea rostului +20 -10 - la verticalitatea muchiilor rosturilor 2 mm/m Cel mult 20 mm pentru ntreaga nl ime a cldirii

71 of 71

2/8/2007 10:32 AM