Sunteți pe pagina 1din 1

ASIGURARI, C1 Conceptul de asigurare

Asigurarea sistem de relatii economice care implica aportul unui numar mare de persoane fizice si juridice in constituirea unui fond banesc in conditiile in care sunt amenintate de aceleasi pericole in existenta si activitatea lor probabile, posibile dar nesigure. Valentele asigurarilor: -asigurarea ramura prestatoare de servicii -intermediar financiar -activ financiar Asig ca ramura prestatoare de servicii societatea de asigurari, in schimbul primelor de asigurare incasate, ofera asiguratului un produs necorporal specific: preluarea raspunderii pentru riscurile asigurate in cazurile convenite in contractul de asigurare. Asigurarea intermediar financiara consta in faptul ca in asigurarea de viata societatea de asigurari ofera asiguratilor nu numai o protectie prin asigurare dar si instrumente de economie si fructificare ale surselor banesti. Asigurarea ca activ financiar - pe perioada derularii contractului de asigurare suma asigurata este influentata atat de marimea absoluta nominala cat si de marimea reala a acestuia. Contractul de asigurare apare ca o creanta conditionat emisa de asigurator si achizitionata de asigurat.