Sunteți pe pagina 1din 1

Banii- mara speciica care joaca rolul de echialent general si exprima aloarea tuturor bunurilor.

M1-M2 skimbul dintre 2 mare


M1-Met-M2 se cumpara printrun etalon
M1-Met,aur,-M2 sunt omogene,diizibile,nealterabile
M1-Bani-M2
Iunctiile:
1, masura a alorii
2, mijloc de circulatie - intermedoiar intre schimb de maruri
3, mijloc de plata - plata sericiilor comunala spre ex
4, mijloc de acumulare si tezaurizare
5, bani mondiali

Iormele :
1, moneda metalica
2, banii de hirtie apar in sec XII China, XVII Luropa circulau de rind cu banii de aur si
argint
3, moneda scripturala,de cont, cardul,banii electronici

reditul
Creditul - acordarea de bani cu imprumut in conditiile rambursarii lor si ale platii sericiului prestat.
Din punct de edere economic creditul exprima relatii de repartitie a unei parti din produsul national
brut sau din enitul national, in ederea satisacerii unei anumite neoi de capital
Aantajul creditului este ca el indeplineste o unctie de capital. Din acest punct de edere, bunurile sunt
intrebuintate de debitor in mod eicient la crearea unui surplus, peste acea parte a produsului, care este
necesara pentru plata olosintei imprumutului. Surplusul poate i considerat ca iind echialentul unei
sporiri a capitalului.
Iunctiile:
1, de redistribuire a res. economice adica a banilor in actiitati economice
2, de concentrare a capitalului deoarece acumularile marunte de capital duce la cresterea
marimii capitalului
3, de reglamentare a ietii economice - directionarea banilor in domeniile care societatea le
considera prioritara.
Iormele :
1, din puct de edere al obiectului al imprumutului:
1, credit commercial. Acordat de o interprindere altei interprinderi sub orma de maruri si
sericii cu eectul platii odata
2, credit bancar. Creditul bancar cuprinde o sera larga de raporturi angajnd modalitati
dierite, pe termen scurt si termen mediu si lung, priind operatii bazate pe inscrisuri sau
ara, garantate, in iecare caz in parte sau in cadrul unui acord general.
3, Credit de consum. Acordat de comercianti pt procurarea cu plata in rate a bunurilor.
2, Din puct de edere de termenul acordat:
1, pe termen scurt - pina la un an de zile, este solicitat in cazul procurarii materiei prime,
salariilor.
2, pe termen mediu - 1-5 ani
3, pe termen lung - 5-30 ani
3, Dupa modul de rambursare :
1, credit amortizabil
2, credit neamortizabil
Sistemul modern de credit care sta la baza ietii economice contemporane, sereste si pentru a stimula
productia industriala ca principal actor al cresterii economice. Banca, "uzina principala" de creare a
creditului, se regaseste in raporturi, directe si intime, cu industria, a carei nastere si dezoltare depinde
de credite aste si perormante.

Banca- institutie ce se preocupa de concentrarea banilor disponibili, ce-i pune la dispozitie la prima
cerere statului,populatiei.
Iunctiile :
1, Atragere banilor temporari disponibili clientilor
2, Acordarea de credite
3, Lectuarea de iramente intre conturile clientilor
4, Lmiterea instrumentelor de credit si eectuarea de tranzactii cu ele
5, Vinzarea-cumpararea alutei
5eratiunile banilor sunt:
1, Dezoltarea economiei prin accelerarea itezei de rotatie a capitalului prin asigurarea
continuitatii si ritmicitatii acestora: B-M-B1
2, Prin intermediul lor se eectueaza un control generalizat prin moneda a economiei.
$istemul bancar contine 3 erigi :
J) Banca nationala - banca bancilor.
Iunctiile:
a, Lmisia banilor
b, Acordarea creditelor statului si pastrarea isteriei
c, Reglementarea circulatiei banilor
d, Concentrarea rezerelor banesti ale bancilor inanciare si acordarea creditelor lor
e, Mentine legaturi cu organizatii inanciare international
) Banci comerciale :
a, Acordarea de credite persoanelor juridice si izice
b, Deserirea conturilor curente ale interprinderilor
c, Pastrarea banilor populatiei
d, Vinzarea hirtiilor de aloare
e, Operatiuni comerciale
) Institutiuni inanciare de specialitate nebancare : societati de asigurari, onduri de pensii
priate.